Byla 2-1399/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo G. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 7 d. nutarties, kuria atsakovo G. G. prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio už paduodamą apeliacinį skundą tenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-1372-553/2011 pagal ieškovo Latvijos įmonės AS Parex banko ieškinį atsakovui G. G. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „NN group”.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AS Parex bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo G. G. ieškovo naudai 1 064 462,20 EUR (t.y. 3 375 375,08 Lt); 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 20 d. sprendimu nusprendė ieškovo ieškinį tenkinti visiškai: priteisti ieškovo AS Parex bankas, naudai iš atsakovo G. G., 900 000 EUR negrąžinto kredito, 16 094,51 EUR palūkanų, 148 367,69 EUR delspinigių, iš viso 1 064 462,20 EUR, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2010-01-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 39240 Lt žyminio mokesčio.

6Atsakovas G. G. pateikė teismui apeliacinį skundą kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą- ieškovo Latvijos įmonės AS Parex banko ieškinį atmesti. Atsakovas teismo prašo atleisti jį nuo dalies, t.y. 29000 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo. Mokėtinas žyminis mokestis sudaro 30000 Lt. Atsakovas sumokėjo 1000 Lt žyminio mokesčio dalį ir nurodo, kad likusios dalies sumokėti neturi galimybės dėl sunkios materialinės padėties.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 7 d. nutartimi atsakovo G. G. prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą iš dalies tenkino ir nutarė iš dalies atleisti G. G. nuo žyminio mokesčio mokėjimo už apeliacinį skundą ir nustatyti apeliantui terminą iki 2011 m. kovo 18 d. primokėti 14000 Lt žyminio mokesčio; nuo likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimo už apeliacinį skundą G. G. atleisti. Teismas įvertinęs atsakovo turtinę padėtį pagal į bylą pateiktus įrodymus, įvertinęs ginčo pobūdį, t.y. kad ginčas kilęs iš paskolinių teisinių santykių, ieškinio sumą kuri yra labai didelė, atsakovo vaidmenį šiuose santykiuose, t.y. kad G. G. laidavo už ginčo paskolą kaip įmonės direktorius, t.y. kaip aktyvus komercinės veiklos dalyvis, vadovavo ne vienai įmonei, sprendė, jog atsakovo atleidimas nuo 97 procentų mokėtino žyminio mokesčio pažeistų protingumo kriterijus.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas G. G. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartį, atsakovo G. G. prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo patenkinant pilnai - atleidžiant atsakovą nuo dalies, t.y. 29000 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

111. Pirmosios instancijos teismas nustatydamas žyminio mokesčio dalį, nuo kurios mokėjimo atsakovas yra atleistinas, ją nustatė netinkamai. Mokėtinos žyminio mokesčio sumos sumažinimas nuo 30000 Lt tik iki 15000 Lt nesuteikia atsakovui jokios galimybės kreiptis į teismą ir ginti savo interesus bei toliau ją riboja.

122. Teismui pateikti įrodymai patvirtina sunkią atsakovo turtinę padėtį, dėl kurios atsakovas nėra pajėgus sumokėti ne tik 30000 Lt, bet ir teismo nustatytos 15000 Lt sumos. Šiuo konkrečiu atveju iki 15000 Lt sumažintas žyminio mokesčio dydis neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų.

133. Kriterijai, į kuriuos atsižvelgė pirmosios instancijos teismas, nustatydamas 15000 Lt mokėtiną žyminio mokesčio sumą atsakovo nuomone, nėra visiškai pagrįsti ir tinkami.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AS Parex banka prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas, bylų, susijusių su žyminio mokesčio sumokėjimu teisinių santykių nagrinėjimą nustatančių procesinių teisės normų nepažeidė. Taip pat Banko nuomone, Vilniaus apygardos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį nenukrypo nuo suformuotos teismų praktikos.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria tenkintas iš dalies atsakovo G. G. prašymas atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, laikytina pagrįsta ir teisėta.

18Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra ir žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). Remiantis CPK 83 straipsnio 3 dalimi, asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Šia nuostata siekiama užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kuomet dėl sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio. Kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas prašymo iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo motyvus bei pateiktus įrodymus, teismas sprendžia, ar ieškovas gali sumokėti visą įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį, o jei negali sumokėti viso žyminio mokesčio, tai nuo kokios šio mokesčio dalies asmuo gali būti atleistas. Turtinę asmens padėtį (tiek fizinio, tiek ir juridinio) rodo nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, VĮ „Regitra“ pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Atkreiptinas dėmesys, jog nurodyti duomenys iš registrų ir kredito įstaigų turi būti pateikiami ne „momentiniai“, o „su istorija“, nes duomenys apie banko sąskaitose esamą likutį neparodo jose esančių lėšų judėjimo, o iš registrų pateiktos pažymos apie šiuo metu asmens turimą turtą neleidžia spręsti apie asmens veiksmus netolimoje praeityje. Asmens turtinė padėtis turi būti vertinama analizuojant pateiktų įrodymų visumą bei bylos aplinkybes, atspindinčias pareiškėjo materialinę padėtį.

19Pirmosios instancijos teismui apeliantas pateikė Valstybinio socialinio draudimo pažymas apie asmens valstybinį socialinį draudimą (t.1, b.l. 203-209) už laikotarpius nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31 bei nuo 2010-01-01 iki 2010-11-03 iš kurių matyti, kad atsakovo pajamos 2009-2010 metais siekė apie 4000 Lt, atskaičius mokesčius. Byloje taip pat yra pateikta Nekilnojamojo turto registro pažyma (t.1, b.l. 210) apie tai, kad 2010 m. lapkričio 3 d. duomenimis G. G. nuosavybės teisės į nekilnojamuosius daiktus neįregistruotos. Pagal 2010 m. lapkričio 4 d. VĮ „Regitra“ išduotą pažymą G. G. vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. Byloje pateikti bankų sąskaitų išrašai (t.1, b.l. 212-217) patvirtina, kad piniginių lėšų banko sąskaitose apeliantas neturi. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad tiek registrų pažymos, tiek bankų sąskaitų išrašai yra „momentiniai“, o ne „su istorija“.

20Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 7 d. nutartimi, įvertinęs reikalavimų sumą, mokėtino žyminio mokesčio dydį, finansinius sunkumus, kurie teismo manymu, įvertinus atsakovo turimą patirtį versle turėtų būti laikini, sprendė, kad yra pagrindas iš dalies atleisti G. G. nuo žyminio mokesčio, t. y. nuo ½ dalies mokėtino žyminio mokesčio, nustatant mokėtiną 15 000 Lt žyminį mokestį. Kadangi atsakovas buvo sumokėjęs 1000 Lt žyminio mokesčio, G. G. teismas nustatė terminą primokėti 14000 Lt žyminio mokesčio.

21Teisėjų kolegija iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo motyvais, laiko, kad apelianto pateikti įrodymai nesudaro pagrindo spręsti apie tokią blogą jo finansinę padėtį, kurios pagrindu jis būtų atleistas nuo visos 30000 Lt žyminio mokesčio sumos. Apelianto pateikti įrodymai yra aktualūs tik prašymo dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo momentui ir neatspindi kaip kito apelianto finansinė padėtis, t.y. neatsispindi kokie buvo apelianto piniginių lėšų srautai, ar nebuvo perkamas ar parduodamas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas nepateikė banko išrašų iš didžiausio komercinio banko Lietuvoje – AB SEB bankas.

22Pažymėtina, kad pagrindas tenkinti dalyvaujančio byloje asmens prašymą dėl jo atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo yra šio asmens pateikti įrodymai bei kiti duomenys, kurie leidžia spręsti, jog asmens turtinė padėtis iš tiesų sunki. Įrodinėjimo pareiga tenka asmeniui, prašančiam iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už procesinio dokumento nagrinėjimą (CPK 12, 178 str.). Nagrinėjamu atveju apeliantas kartu su atskiruoju skundu nepateikė papildomų įrodymų ir nenurodė aplinkybių, kurios sudarytų pakankamą pagrindą išvadai, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas apelianto atleidimo nuo ½ dalies žyminio mokesčio mokėjimo priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį.

23Atsižvelgdama į šiuos argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindžia savo prašymą atleisti nuo didesnės dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl sprendžia, kad naikinti ar keisti pagrįstą bei teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį šiuo klausimu, remiantis apelianto atskirajame skunde išdėstytais motyvais, nėra pagrindo.

24Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo terminas pasibaigė, atsakovui G. G. nustatytinas naujas terminas iki 2011 m. birželio 23 d. sumokėti 14000 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 20 d. sprendimo bei iki nurodytos datos pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus (CPK 115 str. 2 d., 316 str. 3 d.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nustatyti atsakovui G. G. terminą iki 2011 m. birželio 23 d. sumokėti 14000 Lt (keturiolika tūkstančių litų) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 20 d. sprendimo bei iki nurodytos datos pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AS Parex bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 20 d. sprendimu nusprendė ieškovo... 6. Atsakovas G. G. pateikė teismui apeliacinį skundą kuriuo prašo panaikinti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 7 d. nutartimi atsakovo G. G. prašymą... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas G. G. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo... 11. 1. Pirmosios instancijos teismas nustatydamas žyminio mokesčio dalį, nuo... 12. 2. Teismui pateikti įrodymai patvirtina sunkią atsakovo turtinę padėtį,... 13. 3. Kriterijai, į kuriuos atsižvelgė pirmosios instancijos teismas,... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AS Parex banka prašo palikti... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas ar pirmosios instancijos teismo... 18. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra... 19. Pirmosios instancijos teismui apeliantas pateikė Valstybinio socialinio... 20. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 7 d. nutartimi, įvertinęs... 21. Teisėjų kolegija iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo... 22. Pažymėtina, kad pagrindas tenkinti dalyvaujančio byloje asmens prašymą... 23. Atsižvelgdama į šiuos argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 24. Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.... 27. Nustatyti atsakovui G. G. terminą iki 2011 m. birželio 23 d. sumokėti 14000...