Byla 2-6512-730/2012
Dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui D. T. dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 453,00 Lt skolą už ryšio paslaugas, 1566,93 Lt delspinigių, 242,23 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidų, viso 2262,16 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 68,00 Lt žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovui nevykdant 2001-09-06 skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų teikimo sutarties Nr. NL8371261 4478 ieškovei padaryta 2262,16 Lt nuostolių.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį, įrodymų nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnis), ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Kadangi atsakovas atsiliepimo į ieškinį, įrodymų nepateikė, ieškovė pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, pripažįstama, kad yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2001-05-05 tarp pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ ir atsakovo buvo sudaryta mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų teikimo sutartis Nr. NL8371261 4478. Sutarties 1.1 punktu ieškovė įsipareigojo teikti atsakovui skaitmeninio korinio (GSM) ryšio paslaugas ir už atitinkamą atlygį suteikti teisę naudotis korinio ryšio techninėmis priemonėmis, o atsakovas įsipareigojo tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti Sutartyje numatyta tvarka pagal pirminio kreditoriaus patvirtintus kainoraščius. Sutarties 6.5 punktu atsakovas, praleidusi mokėjimų terminus, įsipareigojo mokėti 0,1 % delspinigių už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos (b.l. 19-21). Pirminis kreditorius pateikė atsakovui 2001-09-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 109A371261, 153,17 Lt sumai už ryšio paslaugas, nurodydamas sumokėti iki 2001-10-31, 2001-10-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 110A371261, 193,17 Lt sumai už ryšio paslaugas, nurodydamas sumokėti iki 2001-11-30, 2001-11-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 111A371261, 133,00 Lt sumai už ryšio paslaugas, nurodydamas sumokėti iki 2001-12-31, 2001-12-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 112A371261, 173,00 Lt sumai už ryšio paslaugas, nurodydamas sumokėti iki 2002-01-31, 2002-01-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 201A371261, 213,00 Lt sumai už ryšio paslaugas, nurodydamas sumokėti iki 2002-02-28, 2002-02-28 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 202A371261, 253,00 Lt sumai už ryšio paslaugas, nurodydamas sumokėti iki 2002-03-31, 2002-03-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 203A371261, 293,00 Lt sumai už ryšio paslaugas, nurodydamas sumokėti iki 2002-04-30, 2002-04-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 204A371261, 333,00 Lt sumai už ryšio paslaugas, nurodydamas sumokėti iki 2002-05-31, 2002-05-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 205A371261, 373,00 Lt sumai už ryšio paslaugas, nurodydamas sumokėti iki 2002-06-30, 2002-06-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 206A371261, 413,00 Lt sumai už ryšio paslaugas, nurodydamas sumokėti iki 2002-07-31, 2002-07-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 207A371261, 457,00 Lt sumai už ryšio paslaugas, nurodydamas sumokėti iki 2002-08-31 (b.l. 22-92 ). Atsakovas neatsiskaitė už suteiktas paslaugas sudarytoje sutartyje nustatytu terminu ir jam nevykdant sutartinių įsipareigojimų susidaręs įsiskolinimas yra 453,00 Lt.

72009-03-31 sutartimi įsiskolinimo iš atsakovo reikalavimo teisė pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ buvo perleista naujajam kreditoriui – ieškovei (b.l. 9-12, 33).

8Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad tarp reikalavimo perleidėjo UAB ,,Tele 2“ ir atsakovo sudarytos paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, šalims atsirado prievolės, tai yra reikalavimo perleidėjas įgijo pareigą teikti atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įgijo pareigą tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje numatytu terminu. Reikalavimo perleidėjas sutarties pagrindu atsiradusias prievoles vykdė tinkamai. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, taip pažeidė prievolės, atsiradusios jam tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu, įvykdymo terminą, tokiais veiksmais pažeisdamas prievolę. Todėl atsakovui yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, jis turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, tai yra sumokėti įsiskolinimą už paslaugas ir netesybas (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis, 6.71 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 6.350 straipsnio 1 dalis, 6.360 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 4 dalis).

9Reikalavimo perleidėjas savo reikalavimo teisę į turtinės žalos atlyginimą iš atsakovo perleido ieškovei, todėl atsakovas turi šią pareigą įvykdyti ieškovei, aplinkybių, kad reikalavimas negalėjo būti perleistas, pažeidžia atsakovo interesus, nenustatyta (Lietuvos Respublikos CK 6.101-6.102 straipsniai).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, delspinigių suma yra neprotingai didelė, delspinigių dydis beveik tris kartus viršija skolos dydį. Tuo pagrindu, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant 0,1 % dydžio delspinigius už 180 dienų laikotarpį, tai yra 81,54 Lt (453,00*0,1 %*180 dienų = 81,54 Lt) delspinigių.

11Ieškovės prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro darbuotojo užmokestis, komunaliniai patarnavimai, darbo priemonės, patalpų nuoma, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. (b. l. 7). Ieškovė nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai ieškovė šias išlaidas patyrė (Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsnis). Ieškovė vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos Lietuvos Respublikos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovės reikalavimas dėl 242,23 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

12Ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Iš atsakovo yra pagrindas priteisti ieškovei rašytiniais įrodymais pagrįstas bylinėjimosi išlaidas proporcingai ieškovės patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalis). Patenkinta 23,63 procentų ieškovės reikalavimų, todėl iš atsakovo priteistina 16,07 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l.5).

14Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10,00 Lt. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad yra patirta 8,25 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, todėl išlaidos valstybei nepriteistinos (Lietuvos Respublikos CPK 92 straipsnis).

15Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, jog atsakovo gyvenamoji ir darbo vieta nežinomos, nesant galimybės procesinius dokumentus atsakovui įteikti paskiriant kuratorių, yra pagrindas atsakovui apie priimtą sprendimą už akių pranešti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant atitinkamo turinio pranešimą specialiame interneto tinklalapyje (Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnio 1 - 3 dalys).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo D. T., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ), 453,00 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt tris Lt 00 ct) už suteiktas paslaugas, 81,54 Lt (aštuoniasdešimt vieną Lt 54 ct) delspinigių, viso 534,54 Lt (penkis šimtus trisdešimt keturis Lt 54 ct), nuo šios priteistos sumos 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2012-05-02 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 16,07 Lt (šešiolika Lt 07 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Gelvora“, esančiai A.Juozapavičiaus g. 7, Vilniuje, įmonės kodas 125164834, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT02 7044 0600 0031 0074.

19Pakeisti 2012-05-02 nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mąstą ir nustatyti, kad atsakovui priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, esančio pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, turtinių teisių, jų nesant - piniginių lėšų areštas taikomas reikalavimų ribose – už 550,61 Lt. Laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Procesinius dokumentus (2012-05-02 nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones, 2012-06-08 sprendimą už akių) atsakovui D. T. įteikti viešo paskelbimo būdu, 2012-06-11 paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, skiltyje „Teismo pranešimai“ sekančio turinio pranešimą:

21„Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, ieškinį atsakovui D. T., gimusiam 1982-03-28, dėl nuostolių, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovo D. T. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl 2012-05-02 nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, 2012-06-08 sprendimas už akių įteikiami viešo paskelbimo būdu. Su minėtais dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto apylinkės teisme, S.Daukanto g. 8, Klaipėdoje. Atsakovas informuojamas, kad procesinis dokumentas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dieną. 2012-06-08 sprendimo už akių atsakovas negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Informacijos teirautis tel. (8 46) 39 71 11.“

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė,... 2. ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 453,00 Lt skolą už... 3. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį, įrodymų nepateikė, procesiniai... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai... 6. Nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2001-05-05 tarp pirminio kreditoriaus... 7. 2009-03-31 sutartimi įsiskolinimo iš atsakovo reikalavimo teisė pirminio... 8. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad... 9. Reikalavimo perleidėjas savo reikalavimo teisę į turtinės žalos... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį, teismas turi... 11. Ieškovės prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas... 12. Ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų... 13. Iš atsakovo yra pagrindas priteisti ieškovei rašytiniais įrodymais... 14. Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos... 15. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, jog atsakovo gyvenamoji... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo D. T., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji... 19. Pakeisti 2012-05-02 nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 20. Procesinius dokumentus (2012-05-02 nutartį taikyti laikinąsias apsaugos... 21. „Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...