Byla 2-307-713/2015
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, sekretoriaujant Jūratei Žvinklei, dalyvaujant ieškovės Bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras“ atstovui advokato padėjėjui Ariui Damušiui, atsakovams A. J. V., A. V., K. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras“ ieškinį atsakovams A. J. V., A. V., K. V., dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, ir

Nustatė

2ieškovė Bankrutuojanti UAB „Kraujo donorystės centras“ pradiniais ieškiniais/patikslintu ieškiniu prašė:

31) pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento BUAB „Kraujo donorystės centras" ir atsakovės A. V. sudarytas paskolos sutartis: 2008-01-02 Paskolos sutartį Nr. S-015, 2008-02-19 Paskolos sutartį Nr. S-022, 2009-01-05 Paskolos sutarčių Pakeitimą Nr. 1;

42) pripažinti negaliojančia atsakovės A. V. ir atsakovo A. J. V. 2012-11-22 sudarytą skolos perkėlimo sutartį Nr. 1;

53) pripažinti negaliojančiu BUAB „Kraujo donorystės centras“ sutikimą dėl atsakovės A. V. skolos BUAB „Kraujo donorystės centras" perkėlimo atsakovui A. J. V., kuris išdėstytas 2012-11-22 sudarytoje skolos perkėlimo sutartyje;

64) taikyti restituciją BUAB „Kraujo donorystės centras“ naudai iš atsakovės A. V. priteisiant 50 000,00 Lt;

75) pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento BUAB „Kraujo donorystės centras" ir atsakovės K. V. 2008-04-02 sudarytą Paskolos sutartį Nr. S-037, 2009-01-05 sudarytą Paskolos sutarties Pakeitimą Nr. 1;

86) pripažinti negaliojančia atsakovės K. V. ir atsakovo A. J. V. 2012-11-22 sudarytą skolos perkėlimo sutartį;

97) pripažinti negaliojančiu BUAB „Kraujo donorystės centras“ sutikimą dėl atsakovės K. V. skolos BUAB „Kraujo donorystės centras“ perkėlimo atsakovui A. J. V., kuris išdėstytas 2012-11-22 sudarytoje skolos perkėlimo sutartyje;

108) taikyti restituciją BUAB „Kraujo donorystės centras“ naudai iš atsakovės K. V. priteisiant 33 927,69 Lt (4-14- b.l., 1 t.);

119) priteisti ieškovei iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas (4-14 b.l., 1 t; 3-11 b.l., 3 t.;19-28 b.l., 4 t.).

12Ieškovė nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2013-04-30 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Kraujo donorystės centras“. Bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“. Administratorius, LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. pagrindu patikrino UAB „Kraujo donorystės centras“ sandorius, sudarytus per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo ir nustatė, kad eilė sutarčių sudarytos pažeidžiant visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus. Bendrovės bankroto kėlimo metu A. J. V. dėl netinkamo savo pareigų vykdymo nušalintas nuo bendrovės vadovo pareigų. Atsakovo ilgalaikis nesąžiningumas ir veikimas konstatuotas eilėje teismo procesinių sprendimų: Kauno apygardos teismo nutarčių civilinėje byloje Nr. B2-1178-260/2013: 2013-02-22; 2013-04-04, 2013-02-04, 2013-04-30 (pastarąja nutartimi iškelta bankroto byla). Bankroto administratorius dėl atsakovo sistemingo netinkamo, kaip bendrovės valdymo organo, pareigų vykdymo, kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl tyčinio bankroto bylos iškėlimo. Buvęs vadovas atsakovas A. J. V. yra sudaręs eilę sutarčių su savo sutuoktine atsakove A. V. ir dukra atsakove K. V., kurios buvo įdarbintos bendrovėje. Atsakovas 2008-01-02 Bendrovės vardu su savo sutuoktine atsakove A. V. sudarė Paskolos sutartį Nr. S-015, ir jai paskolino 30 000,00 Lt. 2008-02-19 su sutuoktine Bendrovės vardu sudarė dar vieną Paskolos sutartį Nr. S-022, ir bendrovės vardu jai paskolino 20 000,00 Lt. Pagal šias paskolų sutartis, atsakovei A. V., paskolos buvo suteiktos nenustatant palūkanų mokėjimo ir draudžiant ieškovei reikalauti paskolų grąžinimo anksčiau nustatyto dešimties metų termino. Paskolos sutartyse numatytų piniginių lėšų sumų išmokėjimo faktą patvirtina 2008-02-01 Kasos išlaidų orderis Nr. 1336. 2009-01-05 šalys sudarė Paskolos sutarčių Pakeitimą Nr. 1, kuriuo pakeitė paskolos sutarčių valiutą į eurus, nustatydamos formalias palūkanas, kurių dydis Euribor + 0,1 %, bei papildomą mokėjimo grafiką. Atsakovė pagal paskolos sutartis yra sumokėjusi bendrovei 26 550,15 Lt, tačiau didžioji dalis grąžintinų sumų atliktos užskaitų su avansinėmis apyskaitomis pagrindu, t. y. realiai piniginės lėšos ieškovei nebuvo grąžintos.

13Atsakovas 2008-04-02 bendrovės vardu su savo dukra atsakove K. V. sudarė Paskolos sutartį Nr. S-037, kurios pagrindu bendrovė atsakovei paskolino 50 000,00 Lt. Ši paskola atsakovei suteikta nenustatant palūkanų mokėjimo ir draudžiant ieškovei reikalauti paskolos grąžinimo anksčiau nustatyto dešimties metų termino. Paskolos sutartyje numatytos piniginių lėšų sumokėjimą atsakovei K. V. patvirtina 2008-04-02 Kasos išlaidų orderis Nr. 1514. Atsakovė buvo ir Bendrovės darbuotoja - atliko donorų organizatorės darbo funkcijas. 2009-01-05 atsakovas A.J. V. su atsakove K. V. sudarė Paskolos sutarties Pakeitimą Nr. 1, kuriuo susitarė pakeisti Paskolos sutarties valiutą į eurus, nustatė palūkanas, kurių dydis Euribor + 0,1%, bei papildė mokėjimo grafiku. Atsakovė pagal Paskolos sutartį yra sumokėjusi Bendrovei 33 927,69 Lt, pinigų grąžinimai yra atlikti sudengimo su avansinėmis apyskaitomis pagrindu, t.y. realūs gautos sumos grąžinimai piniginėmis lėšomis Bendrovei nebuvo atliekami.

14Bendrovės ūkinė - komercinė veikla nebuvo nesusijusi su paskolų teikimu, kadangi bendrovė vykdė veiklą medicinos srityje. 2008 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, ieškovė 2008 m. patyrė 1 431 984,00 Lt nuostolių ir turėjo turto už 12 474 233,00 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė net 7 418 998,00 Lt. Ginčijamų sandorių sudarymo metu bendrovės turtinė padėtis buvo sunki, o sudaryti sandoriai sumažino jos galimybes vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams, sumažino ūkinės veiklos efektyvumą. Be to, atsakovas 2008 m. bendrovės vardu sudarė eilę paskolos sutarčių su sau artimais asmenimis, lėšas paskolino neatlygintinai: atsakovo dukrai K. V., sutuoktinei A. V., G. M., su kuria augina bendrą vaiką: 2008 m. sausio 2 d. paskolos sutartimi Nr. S-009, 2008 m. vasario 19 d. paskolos sutartimi Nr. S-021, 2008 m. kovo 31 d. paskolos sutartimi S-035 ir 2008 m. gegužės 14 d. paskolos sutartimi Nr. S-049 paskolino ne mažiau nei 275 000,00 Lt. Atsakovas pats sau paskolino 1 339 043,45 Lt. Atsakovas bendrovės vardu sudarė eilę ir kitų sandorių, kuriais buvo išimamos didžiulės piniginės lėšos, kas lėmė bendrovės nemokumą, o vėliau ir bankrotą. Nurodo, kad yra visos sąlygos sandorius pripažinti negaliojančiais actio Pauliana pagrindu (CK 6.66 straipsnis): iškėlus bankroto bylą, bankroto administratorius turi teisę ginčyti paskolos sutartis tam, kad būtų apginti tiek bendrovės, tiek kreditorių interesai. Paskolos sutartys akivaizdžiai pažeidžia kreditoriaus interesus, kadangi bendrovės turtas atsakovėms buvo perleistas; atsakovės įgijo teisę naudotis Bendrovės piniginėmis lėšomis neatlygintinai ilgą laiko tarpą; o po sutarčių pakeitimų sudarymo mokėjo minimalias (formalias) palūkanas. Sudarytų sandorių pagrindu buvo atsirado sąlygos sumažinti Bendrovės turto masę ir apsunkinti galimybes kreditoriams gauti savo reikalavimų patenkinimą. Administratorius senaties termino nepraleido, kadangi bankroto byla iškelta tik 2013-06-27. Ieškovė neturi duomenų, jog Bendrovė privalėjo sudaryti ginčijamus sandorius. Ginčijamus sandorius pripažinus negaliojančiais, būtų sudarytos sąlygos bent dalinai padengti Bendrovės kreditorių reikalavimus, padidėtų Bendrovės turto masė, naudojama Bendrovės kreditorių reikalavimų tenkinimui. Ieškovė neturi duomenų, jog Bendrovė privalėjo sudaryti ginčijamus sandorius.

15Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 1.82 straipsnio pagrindu nurodo, kad ginčijami sandoriai prieštaravo bendrovės tikslams - pelno siekimui. Bendrovė paskolos sutarčių pagrindu neatlygintinai perleido artimais ryšiais su bendrovės vadovu, bendrovės darbuotojoms pinigines lėšas, o vėliau nustatė tik minimalias palūkanas, ilgą paskolų grąžinimo terminą. Bendrovė neteko galimybės disponuoti lėšomis, jas naudoti ūkinės – komercinės veiklos vykdymui, o tuo pačiu ir kreditorių reikalavimų tenkinimui. Paskolos sutartys buvo sudarytos bendrovei itin nenaudingomis sąlygomis, kas patvirtina atsakovių nesąžiningumą.

16Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 1.80 straipsnio pagrindu nurodo, jog teismų praktikoje yra suformuota, kad bendrieji teisės principai, įtvirtinti CK 1.5, 6.4, 6.158 straipsniuose pasižymi imperatyviu pobūdžiu ir jų pažeidimas gali būti pakankamu savarankišku pagrindu pripažinti negaliojančiu konkretų sandorį CK 1.80 straipsnio pagrindu. Ginčijamos sutartys pažeidžia bendruosius teisės principus, įtvirtintus CK 1.5 str, 6.4 str., 6.158 str.. Sutartys prieštarauja bendrovės veiklos tikslui – siekti ekonominės naudos. Toks lėšų perleidimas prisidėjo prie bendrovės nemokumo. Buvo nepagrįstai ir nesąžiningai sumažinta bendrovės turto masė, o tai pažeidė bendrovės kreditorių ir pačios bendrovės interesus. Be to, kaip nurodyta anksčiau, šalys buvo nesąžiningos.

17Dėl skolos perkėlimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, nurodo CK 1.86 str. pagrindą. CK 1.86 str. nustatyta, jog tik dėl akių sudarytas sandoris negalioja. Teismų praktikoje yra pripažinta, jog konstatavus, kad sandoris yra sudarytas atgaline data, jis pripažintinas negaliojančiu CK 1.86 str. pagrindu. Atsakovai objektyviai negalėjo pasirašyti sandorio jame nurodytą dieną, kadangi atsakovas A.J. V. 2012-11-02 pasirašė įsakymą dėl komandiruotės į Jungtines Amerikos Valstijas ir 2012-11-22 buvo išvykęs į komandiruotę JAV. Šią aplinkybę patvirtina 2012-11-02 įsakymas dėl komandiruotės į JAV, ataskaita apie komandiruotę. Komandiruotės metu buvo paskirtas laikinai einantis direktoriaus pareigas asmuo - R. K., kuri ir turėjo pasirašyti sutikimą dėl skolos perkėlimo.

18Bendrovės registruose nėra jokių įrašų apie skolos perkėlimo sutarčių sudarymą. Nei sutarties originalo, nei kopijos Bendrovėje nebuvo ir nėra. Kadangi skolos perkėlimo sutartys sudarytos atgaline data, jų nebuvo įmanoma įtraukti į Bendrovės apskaitą dėl Kauno apygardos teismo Bendrovės bankroto byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių bei taip pat dėl to, kad Bendrovės buhalterinę apskaitą vedė ir iki šiol veda ne pati Bendrovė, o UAB „Eilika", kuri, kartu būdama Bendrovės kreditorė, bankroto byloje palaikė prašymą iškelti Bendrovei bankroto bylą. Šios aplinkybės patvirtina, kad sutartis sudaryta atgaline data. Ieškovės nuomone, yra visos būtinosios sąlygos Skolos perkėlimo sutartis pripažinti negaliojančiomis CK 1.86 str. pagrindu, tai yra konstatuoti niekinio sandorio teisinius padarinius. Dėl šių sutarčių pripažinimo negaliojančiomis CK 1.80 str. pagrindu nurodo, kad sutartys prieštarauja teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams; bei neleistinumo piktnaudžiauti teise principui. Dėl perkėlimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis actio Pauliana pagrindu, nurodo, jog šiuo atveju taikytini visi argumentai, išdėstyti anksčiau dėl paskolų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Taip pat papildomai nurodo, jog skolos perkeltos atsakovui, kurio mokumas kėlė pagrįstų abejonių. Sutarčių sudarymo dieną atsakovo atžvilgiu jau buvo vykdoma eilė ikiteisminių tyrimų dėl bendrovės turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo, turto iššvaistymo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnyba, atsakovas pats bendrovei yra skolingas didžiules pinigų sumas. Dėl šių priežasčių Bendrovės sutikimas dėl skolos perkėlimo atsakovui pripažintinas negaliojančiu. Sutikimą pripažinus negaliojančiu, laikytina, kad skolos perkėlimo juridinis faktas nėra įvykęs.

19Pripažinus ginčijamus sandorius negaliojančiais, ieškovė prašo taikyti restituciją ir Bendrovei iš atsakovės A. V. priteisti 50 000,00 Lt, iš atsakovės K. V., taipogi 50 000,00 Lt (paskolos sutarčių pagrindu išmokėtos sumos).

20Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas savo procesiniuose dokumentuose ir rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytus argumentus palaikė (4-14 b.l., 1 t; 3-11 b.l., 3 t.; 19-48, 125-129 b.l., 4 t.). Papildomai paaiškino, kad ieškinys grindžiamas sandorių negaliojimo normomis, bet ne skolos priteisimo normomis. Restitucija yra orientuota į sandorių negaliojimą, įskaitymai negalimi, todėl ieškovė prašo priteisti visas sumas. Prašė ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

21Atsakovės A. V. ir K. V. yra pateikusios bendrą atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinio netenkinti (74-89 b.l., 4 t.). Nurodo, jog CK 6.156 straipsnyje detalizuotas sutarties laisvės principas. Šis principas suteikia teisę civilinių teisinių santykių subjektams laisvai spręsti, sudaryti jiems konkrečią sutartį ar jos nesudaryti. Sutarties laisvės principas negali būti ribojamas be pakankamo teisinio pagrindo. Ieškinio argumentai yra grindžiami paskolos sutarčių nenaudingumu bendrovei ir galimybės disponuoti paskolintomis lėšomis nebuvimu, tačiau ieškovė nėra pasinaudojusi kitais savo teisų gynimo būdais, kurie atitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijus. Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 13 p. įpareigoja įmonės administratorių ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pranešti suinteresuotiems asmenims apie tai, vykdys įmonė sutartis, kurių terminas dar nėra pasibaigęs, ar jų nevykdys. Tai suteikia galimybę įmonės administratoriui nutraukti įmonei nenaudingas sutartis. ĮBĮ 10 str. 7 d. 4 p. nustatyta, jog jeigu administratorius pranešė, kad sutarčių, kurių terminas dar nepasibaigęs, nevykdys, šios sutartys laikomos pasibaigusiomis. Administratorius galėjo pasinaudoti šia teisės norma, pranešti, kad paskolos sutarčių nebevykdys bei pareikalauti likusios paskolos sumos grąžinimo, tačiau to nepadarė. Tokio elgesio priežastis gali būti 1) administratorius paskolos sutarčių nelaikė nenaudingomis Bendrovei sutartimis; arba 2) jis tinkamai ir savalaikiai neįvykdė nurodytų ĮBĮ reikalavimų. Paskolos sutartys gali būti nutrauktos atitinkamų materialinės teisės normų pagrindu (CK 6.228 str. 1-2 d., 6.204 str. 3 d.), įrodžius, jog paskolos sutarčių sąlygos neatitinka Bendrovės veiklos tikslų ir/ar prieštarauja bendrovės ir jos kreditorių interesams, tačiau šia galimybe ieškovė nepasinaudojo. Paskolos sutartys didžiąja dalimi yra įvykdytos, o ieškovė siekia atgauti visą paskolintą sumą, atsakovėms priteisiant jų grąžintos paskolos dalį. Atsakovių reikalavimai nebūtų patenkinti, kadangi įmonė yra nemoki, bendrovės įsipareigojimai nebus įvykdyti pilna apimtimi. Todėl ieškinio pateikimas suponuoja atsakovės išvadą apie tai, kad ieškovė sąmoningai pasirinko tokį savo „pažeistų teisių“ gynimo būdą, kuris leistų faktiškai praturtėti atsakovės sąskaita. Paskolos sutarčių pripažinimas negaliojančiomis prieštarautų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams. Toks ieškinio pateikimas vertintinas kaip ieškovės piktnaudžiavimas savo subjektine teise, todėl teismas tokios teisės neturėtų ginti (CK 1.137 str. 3 str.). Dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis Actio Pauliana institutas taikytinas tik perleidimo sandoriams, kuriuos pripažinus negaliojančiais atkuriamas pažeistas skolininko mokumas ir tokiu būdu apginami kreditoriaus interesai, dėlto padidėja skolininko kreditorių galimybės gauti savo reikalavimo patenkinimą. Priešingu atveju actio Pauliana institutu grindžiami reikalavimai negali būti tenkinami. Ieškovė reiškia ieškinį dėl Paskolos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Paskolos sutartis apskritai nelaikytina perleidimo sandoriu. Sudarius paskolos sutartį ir perdavus įmonės pinigines lėšas pakinta įmonės turto struktūra, bet ne jo vertė/dydis. Tai dar kartą liudija apie tai, kad Paskolos sutartys negali būti pripažintos negaliojančiomis actio Pauliana institutą reglamentuojančių teisės normų pagrindu. Paskolos sutarčių/Pakeitimų negaliojimo pagal LR CK 1.80 straipsnį grindžiamas ne imperatyviųjų teisės normų, o bendrųjų civilinės teisės principų pažeidimu. Civilinių teisių įgyvendinimas pažeidžiant imperatyviuosius teisės principus galėtų būti pagrindu konstatuoti teisės subjekto veiksmų neteisėtumą, tačiau negali būti pagrindu sandorio pripažinimui niekiniu ir negaliojančiu pagal CK 1.80 str. BUAB „Kraujo donorystės centras" ieškinyje nenurodytos jokios imperatyvios teisės normos, kurių pažeidimo pasekme galėtu būti ginčo sandorio pripažinimas negaliojančiu, ieškinys šioje dalyje visiškai nepagrįstas. Skolos perkėlimo sutartys buvo parengtos bei pasirašytos 2012 m. lapkričio 22d. Atsakovės pasirašė Skolos perkėlimo sutartis Bendrovės buveinėje, o A. J. V. 2012m. lapkričio 22d. pasirašė sutartis faksu, o grįžęs iš komandiruotės patvirtino sutartis originaliu parašu. Ieškovė savo įrodymą grindžia tik prielaidomis, todėl jos argumentai atmestini.

22Teismo posėdžio metu atsakovė K. V. palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus ir paaiškino, kad pinigus pagal paskolos sutartis gavo, tačiau iš karto juos atidavė atsakovui A.J. V.. Atsakovė dirba, dalis pinigų kas mėnesį po 400,00 -500,00 Lt jai yra išskaitoma iš darbo užmokesčio ir kaupiama sąskaitoje; sutinka, kad iš jos būtų priteistas negrąžintas likutis. Atsakovė A. V. taip pat palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad sutinka grąžinti ieškovei negrąžintą paskolos likutį.

23Atsakovas A. J. V. atsiliepimo į patikslintą ieškinį neteikė. Palaiko atsakovių K. V. ir A. V. procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdyje išdėstytus argumentus ir jų pagrindu prašo ieškinį atmesti. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2008 m. įmonė dirbo gerai, todėl išdavė paskolas. Nuostoliai atsirado 2008 m. gruodžio mėn., Sodrai pareikalavus sumokėti 3 milijonus mokesčių, o valstybė nesumokėjo milijoninės skolos. Sutarčių pasirašymo dieną dirbo ir todėl pasirašė sutartis, pats ruošė įsakymą. Paskolas paėmė, kadangi reikėjo grynųjų pinigų nupirkti 24 kėdes donorams iš Vokietijos centrų, kurios kainavo po 7 000,00 Lt kiekviena. 2008 m., sudarant sutartis, VMI nereikalavo, kad sutartyse būtų numatyti delspinigiai, o vėliau pareikalavo kad sutartys būtų pakeistos, numatant palūkanas. Visos sutartys 2012 m. buvo perkeltos atsakovui, kadangi jis pirko kėdes. Iš esmės atsakovas sutinka sumokėti likučius.

24Ieškinys tenkintinas pilnai.

25Nustatyta, kad atsakovas A. J. V. yra Bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras“ akcininkas, kuriam priklauso 50,90 procentų bendrovės akcijų (42 b.l., 3 t.). Jis laikotarpiu nuo 2005-06-29 – 2013-05-08 buvo įmonės vadovas (33-42 b.l., 1 t.; 2013-07-24 išplėstinis išrašas su istorija). Atsakovė K. V. dirbo UAB „Kraujo donorystės centras“ laikotarpyje nuo 2006-06-07 iki 2012-12-31 donorų skyriaus registratore (53-56, 107 b.l., 1 t.). Atsakovas 2008-04-02 bendrovės vardu su atsakove K. V. sudarė paskolos sutartį Nr. S-037, kurios pagrindu bendrovė jai paskolino 50 000Lt (51 b.l., 1 t.). Paskola buvo suteikta dešimties metų terminui, nenustačius palūkanų mokėjimo, draudžiant reikalauti paskolų grąžinimo anksčiau nustatyto 10 metų termino. Lėšų (50 000,00 Lt) išmokėjimo faktą patvirtina 2008-04-02 kasos išlaidų orderis 2008-04-02 Nr. 1514 (57, 1 t.). 2009-01-05 buvo sudaryta paskolos sutarčių pakeitimo sutartis Nr. 1, kuria buvo nustatytos palūkanos – Euribor+0,1%, sutartis papildyta mokėjimo grafiku (52 b.l., 58-60 b.l., 1 t.). Atsakovė yra grąžinusi 33 927,69 Lt. 2013-11-20 pažyma patvirtina, jog atsakovės skola bendrovei 2008-04-02 buvo 50 000,00 Lt, negrąžinta paskolų dalis ir palūkanų skola – 16 072,31 Lt (61 b.l., 1 t.).

26Atsakovė A. V. dirbo UAB „Kraujo donorystės centras“ laikotarpyje nuo 2005-07-01 iki 2012-12-31 verslo organizatore (54-56, 99 b.l., 3 t.). Atsakovas 2008-01-02 bendrovės vardu su atsakove A. V. sudarė paskolos sutartį N.S-015, kurios pagrindu bendrovė jai paskolino 30 000 Lt, o 2008-02-19 sudarė dar vieną paskolos sutartį Nr. S-022, pagal kurią paskolino 20 000,00 Lt (50, 51 b.l., 3 t.). Abi paskolos, kaip ir paskola K. V., taip pat buvo suteiktos dešimties metų terminui, nenustačius palūkanų mokėjimo, draudžiant reikalauti paskolų grąžinimo anksčiau nustatyto termino. Lėšų (30 000,00 Lt ir 20 000,00 Lt ) išmokėjimo faktą patvirtina kasos išlaidų orderiai: 2008-02-01 Nr. 1336 ir 2008-02-19 Nr. 1385 (52, 53 b.l., 3 t.). 2009-01-05 buvo sudaryta paskolos sutarčių Nr. S-015, ir Nr. S-022 pakeitimo sutartis Nr.1, kuria buvo nustatytos palūkanos – Euribor+0,1%, sutartys papildytos mokėjimo grafikais (57 b.l., 58-60 b.l., 3 t.). Atsakovė yra grąžinusi 26 550,15 Lt. 2013-07-24 pažyma patvirtina, jog atsakovės skola bendrovei 2013-07-24 buvo 50 000,00 Lt, negrąžinta paskolų dalis ir palūkanų skola – 23 449,85 Lt (61 b.l., 3 t.).

272008 metų balansas (62-65 b.l., 3 t.) patvirtina, jog įmonė 2008-12-31 turėjo turto už 12 474 233 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 7 418 998,00 Lt. 2008-01-01-2008-12-31 Pelno (nuostolių ataskaita) (66 b.l., 3 t.) patvirtina, jog įmonė 2008 metais patyrė 1 431 984,00 Lt nuostolį (66 b.l., 158 b.l., 3 t.), o 2007 metais buvo uždirbusi 812 534,00 Lt pelno (157 b.l., 3 t.), 2010 metais bendrovė vėl dirbo pelningai ir uždirbo 56 757,00 Lt pelno (159 b.l., 3 t.).

282012-11-22 atsakovė K. V. ir atsakovas A.J. V. sudarė skolos perkėlimo sutartį Nr. 1, kuria K. V. 4 654,86 Eur (16 072,31 Lt) skolą, atsiradusią pagal paskolos sutartį Nr. S-037, perkėlė A.J. V. (152 b.l., 1 t.).

29Tą pačią dieną, 2012-11-22 atsakovė A. V. ir atsakovas A.J. V. sudarė skolos perkėlimo sutartį, kuria A. V. 6791,54 Eur (23449,85 Lt) skolą, atsiradusią pagal paskolos sutartis Nr. S-015 ir Nr. S-022perkėlė A.J. V. (135 b.l., 3 t.).

302012-11-02 įsakymu Nr. KK-13 A.J. V. komandiravo save laikotarpiu nuo 2012-11-06 iki 2012-11-26 į kongresą JAV (153, 154-156 b.l., 3 t.). 2005-07-27 įsakymu Nr. 24 A.J. V. nustatė, jog, jam nesant bendrovėje komandiruotės, atostogų ar ligos metu, laikinai direktoriaus pareigas atlieka Kraujo komponentų skyriaus vedėja R. K. (152 b.l., 3 t.).

31Ieškovė ginčija paskolos sutartis ir šių sutarčių perkėlimo sandorius, pareikšdama Actio Pauliano ieškinį, nurodydama, kad sudarytas sandoris pažeidžia ieškovės - teisėto kreditoriaus teises, kurio atsakovai neprivalėjo sudaryti, o sudarydami tokius sandorius atsakovės pasielgė nesąžiningai. Ieškovė reiškia ieškinį CK 6.66 straipsnio, 1.80 straipsnio, 1.82 straipsnio, 1.86 straipsnio, 1.5 straipsnio, 6.116 straipsnio pagrindu.

32Dėl Actio Pauliana sąlygų.

33Actio Pauliana – specialus su sutarčių laisvės principo ribojimu susijęs kreditoriaus teisių gynimo būdas, kurio poreikį lemia kreditoriaus siekis kontroliuoti skolininką, neleisti šiam piktnaudžiauti savo teisėmis ir taip užtikrinti įstatymo ar sutarties pagrindu prisiimtų skolininko pareigų kreditoriui įvykdymą. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti.

34Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išskyręs tokias būtinas Actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį sandorį, buvo nesąžiningas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-312/2008‘, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-21 praktikos dėl Actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo apžvalga, „Teismų praktika“ Nr. 29). Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti.

35Pirmoji Actio Pauliana patenkinimo sąlyga reiškia, kad kreditorius privalo įrodyti turintis neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, sudariusiam Actio Pauliana pagrindu ginčijamą sandorį.

36Pagal CK 6.66 straipsnio 3 dalį ieškinys dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu gali būti pareiškiamas per sutrumpintą vienerių metų terminą. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Kraujo donorystės centras“ (24-32 b.l., 1 t.), ieškovė, nepraleisdama nustatyto terminio į teismą su ieškiniu kreipėsi 2013 m. liepos 26 d.

372. Dėl kreditoriaus teisių pažeidimo.

38Actio Pauliana pagrindu ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus interesus ir teises. Pagal CK 1.63 straipsnio 1 dalies nuostatą, sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Sutartis yra sandoris, pagal kurį atsiranda prievoliniai teisiniai šalių tarpusavio santykiai (CK 6.154 straipsnis.). Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Paskolos sutartis yra dvišalis sandoris, pagal kurį atsiranda šalių tarpusavio prievoliniai teisiniai santykiai. Taigi nepriklausomai nuo sandorio rūšies, jeigu dėl tokio sandorio sudarymo sumažėja skolininko mokumas arba tokiu sandoriu sumažinama skolininko turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, apimtis ir to turto vertės neužtenka kreditoriaus reikalavimams patenkinti, arba sandoris, dėl kurio atsiskaitymas su kreditoriais užtrunka gerokai ilgiau, yra pagrindas konstatuoti, kad tokiu sandoriu yra pažeidžiamos tiek įmonės, tiek kreditoriaus teisės. Todėl tokio sandorio nuginčijimui gali būti taikomas ir actio Pauliana institutas.

39Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Kraujo donorystės centras“, kurios vadovu ir vienu iš savininkų buvo atsakovas, 2008-04-02 sudarė su atsakove K. V. paskolos sutartį, kurios pagrindu išmokėjo atsakovei 50 000,00 Lt bendrovės lėšų, o su atsakove A. V. sudarė dvi paskolos sutartis 2008-01-02 30 000,00 Lt ir 2008-02-19 20 000,00 Lt (50, 51 b.l. 3 t.), kurių pagrindu paskolas taipogi išmokėjo iš bendrovės lėšų. Abi atsakovės įsipareigojo paskolintas lėšas grąžinti per dešimties metų terminą, sumokėdamos jas į ieškovės kasą grynais pinigais arba pavedimu į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą banke (50, 51 b.l., 3 t.). Sandorių sudarymo metu įmonė turėjo turto už 12 474 233,00 Lt, tačiau finansiniai įsipareigojimai kreditoriams, kurių vykdymo terminai suėjo, išaugo iki 7 418 998,00 Lt ir viršijo daugiau kaip pusę įmonės turto vertės. Skolos tiekėjams (kreditoriams) išaugo nuo 1 136 595,00 Lt 2007 metais iki 4 299 993,00 Lt 2008 metais. Be to, ieškovė 2008 m. dirbo nuostolingai ir turėjo 1 431 984,00 Lt nuostolių (66, 158 b.l., 3 t.). Iš esmės ieškovės finansinė padėtis nepasikeitė ir vėliau. Per 2009 m. ataskaitinį laikotarpį įmonės turtas sumažėjo iki 10 838 198,00 Lt ir mažėjo toliau: 2010 m. - iki 10 200 966,00 Lt; 2011 m. – iki 9 036 338,00 Lt; 2012 m. – iki 5 632 826,00 Lt. Taip pat nepasikeitė turimo turto ir finansinių įsipareigojimų santykis, skolos ir toliau viršijo daugiau kaip pusę įmonės turimo turto vertės (49-50, 51-52, 53-54, 55-56, 57-58, 59-60 b.l., 4 t.). Ieškovės finansinei padėčiai blogėjant ir neišgalint vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2013 m. birželio 27 d., iškelta bankroto byla (24-32 b.l., 1 t.). Taigi, vertinant aptartas aplinkybes, galima spręsti, kad minėtų sandorių sudarymo metu ieškovė jau turėjo finansinių sunkumų ir nebuvo pajėgi vykdyti savo įsipareigojimus; ginčijamais sandoriais buvo sumažintas turtas, į kurį galėjo būti nukreiptas išieškojimas, tokia apimtimi, kad jo neužteko kreditorių reikalavimams patenkinti. Taigi kreditoriams turint neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į ieškovę, pastaroji, nepaisydama savo veiklos medicinos srityje (33-34 b.l., 1 t.), iš įmonės kasos išdavė (paskolino) atsakovėms ženklias pinigų sumas, tuo pažeisdama kitų kreditorių teises.

403. Dėl neprivalėjimo sudaryti ginčijamus sandorius.

41Actio Pauliana taikymo sąlygą „neprivalėjo“ Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškina kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį neturėjimą. Privalėjimas sudaryti sandorį – vienas iš imperatyvų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiais gali būti ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006). Šalys nenurodė jokių argumentų, dėl kurių buvo privaloma sudaryti ginčijamą sandorį, todėl teismas sprendžia, kad ieškovė ginčo sutarčių sudaryti neprivalėjo.

424. Dėl sandorio šalių (ne)sąžiningumo.

43Pagal CK 6.66 straipsnio 2 dalį dvišalį atlygintinį sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu galima tik tuo atveju, kai trečiasis asmuo, sudarydamas su skolininku sandorį, buvo nesąžiningas. Neatlygintinis sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu nepaisant trečiojo asmens sąžiningumo ar nesąžiningumo. Skolininkas ir trečiasis asmuo laikomi nesąžiningais tik esant pagrindui konstatuoti, kad jie žinojo ar turėjo žinoti, jog sudarydami sandorį pažeis skolininko kreditoriaus teises. CK 6.67 straipsnyje nustatyta nesąžiningumo prezumpcija, pagal kurią preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas sudarė sandorį su savo sutuoktiniu (CK 6.67 straipsnio 1 dalies 1 punktas), skolininkas sudarė sandorį su juridiniu asmeniu, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyvis, nuosavybės teise tiesiogiai ar netiesiogiai valdantis mažiausiai penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų, yra skolininko sutuoktinis, vaikas, tėvas (motina) ar kitas artimas giminaitis (CK 6.67 straipsnio 1 dalies 2 punktas.). Nurodytais atvejais nesąžiningumo prezumpciją privalo paneigti atsakovas ir, remdamasis konkrečiomis įrodinėjimo priemonėmis, įrodyti savo sąžiningumą. Iš byloje nustatytų aplinkybių yra pagrindas teigti, kad ginčijamų sandorių šalių nesąžiningumas yra akivaizdus. Bylos duomenimis, atsakovas sandorių sudarymo metu buvo ir įmonės vadovas, ir jos didysis akcininkas (33-42 b.l., 1 t.). Todėl laikytina, kad paskolos sandorius atsakovas A.J. V. sudarė pats su savimi. Iš paskolintų lėšų atsakovės K. V. ir A. V., grąžino tik dalį pinigų taigi akivaizdu, kad įmonei šie sandoriai buvo nuostolingi, o dėl aukščiau paminėtų priežasčių – lėmė ir kreditorių teisių pažeidimą. Kai yra pagrindas konstatuoti skolininko nemokumą, didelės pinigų sumos išmokėjimas šeimos nariams, sutartimi nustačius nepagrįstai ilgus ir neprotingus paskolų grąžinimo terminus, nereikalaujant užstato ar kitų sandorio užtikrinimo priemonių, neatitinka sąžiningo elgesio standartų, todėl sandorio šalių, žinojusių apie nurodytą situaciją, sudarymas sandorio reiškia jų nesąžiningumą. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas teigti, kad sutarčių šalys, sudarydami ginčijamus paskolos sandorius, buvo nesąžiningos.

44Teismui nustačius visas būtinas sąlygas ginčo sandoriams pagal CK 6.66 straipsnį pripažinti negaliojančiais, ieškinys šioje dalyje tenkintinas, 2008-04-02 paskolos sutartis N. S-037, kurios pagrindu bendrovė K. V. paskolino 50 000,00 Lt (51 b.l., 1 t.), 2008-0102 paskolos sutartis Nr. S-015, kurios pagrindu buvo paskolinta 30 000,00 Lt (50 b.l., 3 t.), 2008-02-19 paskolos sutartis Nr. S-022, kuria buvo paskolinta 20 000,00 Lt (t.1, b.l. 51), viso paskolinta 100 000,00 Lt, pripažintinos negaliojančiomis. Paskolų sutartis pripažinus negaliojančiomis, negaliojančiais pripažįstami ir 2009-01-05 sutarčių pakeitimai Nr.1 (52, b.l. 1 t., 57 b.l., 3 t.), kadangi pakeitimais buvo tik papildytos sutartys, pakeitimai yra išvestiniai iš sutarčių, todėl pripažinus negaliojančiomis paskolos sutartis, negalioja ir sutarčių pakeitimai.

45Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 1.82 straipsnio 1 dalies pagrindu.

46Ieškovė ieškinį reiškia ir CK 1.82 straipsnio 1 dalies pagrindu. Ši teisės norma nustato, kad sandoriai, sudaryti privataus juridinio asmens organų, pažeidžiant privataus juridinio asmens steigimo dokumentuose nustatytą jų kompetenciją ar prieštaraujantys juridinio asmens tikslams, gali būti pripažinti negaliojančiais, tačiau tik tais atvejais, kai kita sandorio šalis veikė nesąžiningai, t.y. žinojo ar turėjo žinoti, kad tas sandoris prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams.

47Bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras“ tikslas buvo pelno siekimas. Bendrovei sudarius paskolos sandorius nenustatant jokių palūkanų, ilgam, 10 metų terminui; akivaizdu, jog pelnas gautas nebuvo. Bendrovė patyrė nuostolius, kadangi sudarius paskolos sutartis, neteko galimybės disponuoti ženklia pinigų suma ilgą laiko tarpą – 10 metų; paskolų grąžinimas nebuvo užtikrintas įkeitimu ar kitais atsakovių turto suvaržymais, nenumatyti delspinigiai, palūkanos. Be to, atsakovės K. V. ir A. V. buvo nesąžiningos dėl aplinkybių, kurios nurodytos anksčiau, t.y. jos buvo atsakovo A.J. V. šeimos narės, kartu dirbo įmonėje, 2008 m. bendrovė dirbo nuostolingai, sandoriai nebuvo naudingi bendrovei, o atsakovės, žinodamos apie tokią bendrovės padėtį, skolinosi pinigus. Aptartų aplinkybių visuma leidžia spręsti, kad atsakovės K. V. ir A. V., sudarydamos ginčijamus sandorius, buvo nesąžiningos.

48Todėl teismas, įvertinęs visas anksčiau nurodytas faktines bylos aplinkybes ir įrodymus sprendžia, kad ginčo sandoriai pripažintini negaliojančiais ir CK 1.82 straipsnio pagrindu, kadangi prieštarauja juridinio asmens tikslams ir kitos sandorio šalys veikė nesąžiningai.

49Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 1.80 straipsnio pagrindu.

50`

51CK 1.80 straipsnio 1 dalis nustato, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Kasacine teismų praktika suformuota, kad bendrieji teisės principai, įtvirtinti CK 1.5 straipsnyje, 6.4 straipsnyje, 6.158 straipsnyje pasižymi imperatyviu pobūdžiu ir jų pažeidimas gali būti pakankamu savarankišku pagrindu pripažinti negaliojančiu konkretų sandorį CK 1.80 straipsnio pagrindu. Teismas, įvertinęs į bylą pateiktų įrodymų visumą, įsiteisėjusius procesinius dokumentus kitose bylose konstatuoja, kad ginčijamos sutartys pažeidžia bendruosius teisės principus, kadangi prieštarauja bendrovės veiklos tikslui – siekti ekonominės naudos. Teismo vertinimu, toks lėšų perleidimas prisidėjo prie bendrovės nemokumo. Buvo nepagrįstai ir nesąžiningai sumažinta bendrovės turto masė, o tai pažeidė bendrovės kreditorių ir pačios bendrovės interesus. Be to, kaip nurodyta anksčiau, šalys buvo nesąžiningos. Įvertinus nurodytas aplinkybes, sandoriai pripažintini negaliojančiais ir CK 1.80 straipsnio pagrindu, kadangi prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms.

52Dėl skolos perkėlimo sutarčių pripažinimo negaliojančia CK 1.86 straipsnio pagrindu.

53CK 1.86 straipsnis nustato, jog tik dėl akių sudarytas sandoris negalioja. Teismų praktikoje yra pripažinta, jog konstatavus, kad sandoris yra sudarytas atgaline data, jis pripažintinas negaliojančiu CK 1.86 straipsnio pagrindu.

54Į byloje esančių 2012-11-22 tarp atsakovės K. V., atsakovės A. V. atsakovo A.J. V. ir ieškovės Bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras“ sudarytų skolos perkėlimo sutarčių, matyti, kad atsakovė K. V. perkėlė savo 4654,86 Eur (16 072,31 Lt), o A. V. - 6791,54 Eur (23 449,85 Lt) skolą A.J. V. (152 b.l., 135 b.l., 3 t.)1 t.). Tačiau iš byloje esančių įrodymų akivaizdu, jog atsakovai objektyviai fiziškai negalėjo pasirašyti sandorio jame nurodytą 2012-11-22 dieną, kadangi atsakovas A.J. V. tą dieną buvo išvykęs į komandiruotę JAV ir šią aplinkybę patvirtina 2012-11-02 įsakymas dėl komandiruotės į JAV, ataskaita apie komandiruotę, lėktuvo bilietai ir Darbo apskaitos žiniaraštis (152-156 b.l., 3 t.; 63-64 b.l., 4 t.). 2012-11-22 sudarant skolų perkėlimo sutartis bendrovės direktoriaus pareigas ėjo R. K., kuri 2012-11-20 pasirašė įsakymą Nr. A- 202, suteikdama B. L. kasmetines atostogas ir 2012-11-22 pasirašė įsakymą Nr. A-203 dėl G. P. kasmetinių atostogų (61, 62 b.l., 4 t.) .

55Teismas, įvertinęs anksčiau išdėstytus argumentus, įrodymus, sprendžia, kad skolos perkėlimo sutartis pripažintina negaliojančiomis CK 1.86 straipsnio pagrindu, kadangi sutartis sudaryta atgaline data, nėra kreditoriaus sutikimo dėl skolos perkėlimo. Bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras“ vardu 2012-11-23 Susitarimą dėl skolos perkėlimo pasirašė

56A. J., o R. K., tuo metu ėjusi bendrovės direktoriaus pareigas, todėl laikytina, jog Susitarimas nepasirašytas ir negautas kreditoriaus sutikimas dėl skolos perkėlimo (150-151 b.l., 3 t.).

57

58Dėl skolos perkėlimo sutarties pripažinimo negaliojančia CK 1.80 straipsnio pagrindu.

59Šio straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Bendrieji teisės principai, įtvirtinti CK 1.5 straipsnyje, 6.4 straipsnyje, 6.158 straipsnyje pasižymi imperatyviu pobūdžiu ir jų pažeidimas gali būti pakankamu savarankišku pagrindu pripažinti negaliojančiu konkretų sandorį CK 1.80 str. pagrindu. Skolos perkėlimo sutartys šiuo pagrindu pripažintinos negaliojančia dėl to, kad jos prieštarauja teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams bei neleistinumo piktnaudžiauti teise principui.

60Dėl skolos perkėlimo sutarties pripažinimo negaliojančia actio Pauliana pagrindu.

61Teismas, įvertinęs į bylą pateiktų įrodymų visumą daro išvadą, jog skolos perkėlimo sutartys pripažintinos negaliojančiomis ir actio Pauliana pagrindu. Šiuo atveju taikytini visi argumentai, išdėstyti anksčiau dėl paskolų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis šiuo pagrindu. Akcentuotina, jog skola perkelta atsakovui, kurio mokumas kėlė pagrįstų abejonių. Sutarties sudarymo dieną 2012-11-23 atsakovo atžvilgiu jau buvo vykdoma eilė ikiteisminių tyrimų dėl bendrovės turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo, turto iššvaistymo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnyba, atsakovas pats bendrovei yra skolingas didžiules pinigų sumas (Kauno apygardos teismo 2014-09-11 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-927-413/2014; 2015-04-13 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-553-343/2015, Lietuvos apeliacinio teismo 2015-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-292-330/2015, b.l. 153-156, 157-161, 162-168 b.l., 4 t., 2013-05-21 Specialiųjų tyrimo tarnybų parnešimas dėl įtarimų vadovui – 50 b.l. 1 t.). Skolos perkėlimas galimas tiks gavus kreditoriaus sutikimą, o neesant tokio sutikimo, laikoma, kad skola neperkelta (CK 6.116 straipsnio 2, 3 dalys). Bendrovės sutikimo dėl skolos perkėlimo A.J. V. atsakovas nėra gavęs; bendrovės vadovo pareigas tuo metu ėjo R. K., o jis pats buvo komandiruotėje JAV. Atsakovo A.J. V. nesąžiningumas yra konstatuotas įsiteisėjusiais procesiniais teismų sprendimais. Kauno apygardos teismas 2014-10-08 nutartimi, Bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras“ bankrotą pripažino tyčiniu, ir konstatavo, jog ginčijami 2008 metais sudaryti paskolos sandoriai, įmonės veikla buvo nuostolinga, pagal įmonės balanso duomenis įmonė patyrė 1 420 418,00 Lt nuostolių. Paskolų suteikimas įmonės vadovui ir jam artimiems žmonėms, kada įmonė dirbo nuostolingai, leidžia vertinti, kad įmonės vadovas veikė savanaudiškai. Bendrovė 2008 metų pradžioje paskolinusi 1 714 043,45 Lt vadovui ir jam artimiems žmonėms, 2008 m. rugsėjo mėnesį skolinosi 1 264 000,00 Lt. Be to, aplinkybė, kad paskolos realiai nebuvo grąžinamos, o tik atlikti skolų įskaitymai, rodo paskolos gavėjų nesąžiningumą (Kauno apygardos teismo 2014-10-08 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-628-260/2014, 46-60 b.l., 5 t.).

62Dėl restitucijos taikymo.

63Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana ir 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu, taikytina restitucija (CK 1.80 straipsnio 2 dalis, 6.145 straipsnio 1 ir 2 dalys). Restitucija yra civilinių teisių gynybos būdas, kai šaliai grąžinama tai, ką ji perdavusi kitai šaliai, o iš nepagrįstai įgijusios šalies išieškoma tai, ką ši nepagrįstai gavusi. Restitucija yra taikoma kaip teisinė negaliojančio sandorio pasekmė, grąžinant tokio sandorio šalis į padėtį, buvusią iki sandorio sudarymo momento (CK 1.138 straipsnio 2 punktas, 6.145 straipsnio 1 dalis).

64Pagal kasacinio teismo praktiką, taikant restituciją actio Pauliana pagrindu, kaip vieną iš išimtinių sandorių negaliojimo atveją, būtina užtikrinti kreditoriaus, skolininko ir jo turtą įsigijusio trečiojo asmens interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-130/2013).

65Taigi, sandorius pripažinus negaliojančiais, nustačius, kad atsakovai buvo nesąžiningi, taikytina restitucija. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl restitucijos, laikosi nusistovėjusios praktikos, pagal kurią, pripažinus niekinio sandorio faktą, teismas turi ex officio taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus, nes, tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių, užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 26 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009). Atsižvelgus į tai, kad dalis paskolų buvo grąžinta užskaitų būdu ir ieškovei neginčijant užskaitų, vadovaujantis aplinkybe, kad ieškovė pripažįsta, jog yra užskaitytas dalies paskolų grąžinimas – iš atsakovės K. V., priteistina likusi negrąžinta paskolų suma 4654,86 Eur (16 072,31 Lt), o iš atsakovės A. V. priteistina 6791,54 Eur (23 449,85 Lt) CK 6.145 straipsnio 2 dalies ir 6.146 straipsnių pagrindu. Ieškovė patikslintu ieškiniu nereiškia reikalavimo K. V. atžvilgiu taikyti restituciją, tokį reikalavimą buvo pareiškusi pradiniu ieškiniu, teismas savo iniciatyva taiko teisinius padarinius K. V. atžvilgiu, kadangi tą įpareigoja daryti nusistovėjusi teismų praktika.

66Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

67Kauno apylinkės teismas 2013-07-31 ir 2013-09-26 nutartimis taikė laikinąsias apsaugos priemones- turto areštą K. V., A. V. turtui (129-132 b.l., 1t., 87-88 b.l., 3 t.). Ieškinį patenkinus, laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnis).

68Dėl bylinėjimosi išlaidų.

69Ieškinį patenkinus, iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 96 straipsnis). Ieškovė Bankrutuojanti UAB „Kraujo donorystės centras“ turėjo 2317,12 Eur (2803,72 Eur PVM) išlaidų, kurias sudaro išlaidos advokato padėjėjo paslaugoms apmokėti (67-76 b.l., 5 t.). Prašoma priteisti išlaidų suma, atsižvelgiant į bylos apimtį, sudėtingumą, priteistos sumos dydį, teisinių paslaugų kompleksiškumą, teisinių paslaugų teikimo pobūdį, pripažintinos pagrįstomis, neviršija 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatų, todėl priteistinos iš kiekvieno atsakovo po 934,57 Eur (2803,72Eur : 3). Taip pat bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista, tačiau žyminis mokestis priteistinas valstybei iš atsakovių K. V. ir A. V., atsižvelgiant į taikomos restitucijos sumas: valstybei priteistina iš atsakovės K. V. 139,64 Eur (4654,86 Eur x 3%), o iš atsakovės A. V.- 203,75 Eur (6791,54 Eur x 3%) žyminio mokesčio.

70Taip pat valstybei iš atsakovų priteistina po 11,72 Eur pašto išlaidų (35,15Eur : 3) - CPK 93, 96 straipsniai, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

71Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 253, 259-270, 307 straipsniais,

Nutarė

ieškinį patenkinti.

1.Pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento Bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras" ir atsakovės A. V. sudarytas paskolos sutartis:

74a) 2008-01-02 Paskolos sutartį Nr. S-015;

75b) 2008-02-19 Paskolos sutartį Nr. S-022;

76c) 2009-01-05 Paskolos sutarčių Pakeitimą Nr. 1;

772. Pripažinti negaliojančia atsakovės A. V. ir atsakovo A. J. V. 2012-11-22 sudarytą skolos perkėlimo sutartį.

783. Pripažinti negaliojančiu bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras" sutikimą, išdėstytą 2012-11-22 skolos perkėlimo sutartyje dėl A. V. - perkelti bendrovės skolą atsakovui A. J. V.

794. Taikyti restituciją - Bankrutuojančiai UAB „Kraujo donorystės centras“, į.k. 110509057, priteisti iš atsakovės A. V., a.k. ( - ) 6791,54 Eur (šešis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt vieną eurą ir 54 ct);

805. Pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento Bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras" ir atsakovės K. V. 2008-04-02 sudarytą paskolos sutartį Nr. S-037 ir 2009-01-05 paskolos sutarties Pakeitimą Nr. 1.

816. Pripažinti negaliojančia atsakovės K. V. ir atsakovo A. J. V. 2012-11-22 sudarytą skolos perkėlimo sutartį;

827. Pripažinti negaliojančiu Bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras“ sutikimą, išdėstytą 2012-11-22 skolos perkėlimo sutartyje dėl K. V. - perkelti bendrovės skolą atsakovui A. J. V.

838. Taikyti restituciją - Bankrutuojančiai UAB „Kraujo donorystės centras“, į.k. 110509057, priteisti iš atsakovės K. V., a.k. ( - ) 4654,86 Eur (keturis tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt keturis eurus ir 86 ct).

849. Priteisti Bankrutuojančiai UAB „Kraujo donorystės centras“, į.k. 110509057, iš atsakovų

85K. V., a.k. ( - ) A. V., a.k. ( - ) A. J. V., a.k. ( - ) iš kiekvieno atsakovo po 934,57 Eur (devynis šimtus trisdešimt keturis eurus ir 57 ct) atstovavimo išlaidų.

8610. Priteisti valstybei iš atsakovės K. V., a.k. ( - ) 139,64 Eur (vieną šimtą trisdešimt devynis eurus ir 64 ct) žyminio mokesčio ir 11,72 Eur (vienuolika eurų ir 72 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8711. Priteisti valstybei iš A. V., a.k. ( - ) 203,75 Eur (du šimtus tris eurus ir 75 ct) žyminio mokesčio ir 11,72 Eur (vienuolika eurų ir 72 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8812. Priteisti valstybei iš A. J. V., a.k. ( - ) 11,72 Eur (vienuolika eurų ir 72 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8913. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apylinkės teismo 2013 m. liepos 31 d. ir 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartimis, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

90Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu mokamos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įm. k. 188659752, įmokos kodas 5660.

Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, sekretoriaujant... 2. ieškovė Bankrutuojanti UAB „Kraujo donorystės centras“ pradiniais... 3. 1) pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento BUAB „Kraujo... 4. 2) pripažinti negaliojančia atsakovės A. V. ir atsakovo A. J. V. 2012-11-22... 5. 3) pripažinti negaliojančiu BUAB „Kraujo donorystės centras“ sutikimą... 6. 4) taikyti restituciją BUAB „Kraujo donorystės centras“ naudai iš... 7. 5) pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento BUAB „Kraujo donorystės... 8. 6) pripažinti negaliojančia atsakovės K. V. ir atsakovo A. J. V. 2012-11-22... 9. 7) pripažinti negaliojančiu BUAB „Kraujo donorystės centras“ sutikimą... 10. 8) taikyti restituciją BUAB „Kraujo donorystės centras“ naudai iš... 11. 9) priteisti ieškovei iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas (4-14 b.l., 1 t;... 12. Ieškovė nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2013-04-30 nutartimi iškėlė... 13. Atsakovas 2008-04-02 bendrovės vardu su savo dukra atsakove K. V. sudarė... 14. Bendrovės ūkinė - komercinė veikla nebuvo nesusijusi su paskolų teikimu,... 15. Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 1.82... 16. Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 1.80... 17. Dėl skolos perkėlimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, nurodo 18. Bendrovės registruose nėra jokių įrašų apie skolos perkėlimo sutarčių... 19. Pripažinus ginčijamus sandorius negaliojančiais, ieškovė prašo taikyti... 20. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas savo procesiniuose dokumentuose ir... 21. Atsakovės A. V. ir K. V. yra pateikusios bendrą atsiliepimą į ieškinį,... 22. Teismo posėdžio metu atsakovė K. V. palaikė atsiliepime į ieškinį... 23. Atsakovas A. J. V. atsiliepimo į patikslintą ieškinį neteikė. Palaiko... 24. Ieškinys tenkintinas pilnai.... 25. Nustatyta, kad atsakovas A. J. V. yra Bankrutuojančios UAB „Kraujo... 26. Atsakovė A. V. dirbo UAB „Kraujo donorystės centras“ laikotarpyje nuo... 27. 2008 metų balansas (62-65 b.l., 3 t.) patvirtina, jog įmonė 2008-12-31... 28. 2012-11-22 atsakovė K. V. ir atsakovas A.J. V. sudarė skolos perkėlimo... 29. Tą pačią dieną, 2012-11-22 atsakovė A. V. ir atsakovas A.J. V. sudarė... 30. 2012-11-02 įsakymu Nr. KK-13 A.J. V. komandiravo save laikotarpiu nuo... 31. Ieškovė ginčija paskolos sutartis ir šių sutarčių perkėlimo sandorius,... 32. Dėl Actio Pauliana sąlygų. ... 33. Actio Pauliana – specialus su sutarčių laisvės principo ribojimu susijęs... 34. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išskyręs tokias būtinas Actio Pauliana... 35. Pirmoji Actio Pauliana patenkinimo sąlyga reiškia, kad kreditorius privalo... 36. Pagal CK 6.66 straipsnio 3 dalį ieškinys dėl sandorio... 37. 2. Dėl kreditoriaus teisių pažeidimo.... 38. Actio Pauliana pagrindu ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus... 39. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Kraujo donorystės centras“, kurios... 40. 3. Dėl neprivalėjimo sudaryti ginčijamus sandorius.... 41. Actio Pauliana taikymo sąlygą „neprivalėjo“ Lietuvos Aukščiausiasis... 42. 4. Dėl sandorio šalių (ne)sąžiningumo.... 43. Pagal CK 6.66 straipsnio 2 dalį dvišalį atlygintinį... 44. Teismui nustačius visas būtinas sąlygas ginčo sandoriams pagal 45. Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 1.82... 46. Ieškovė ieškinį reiškia ir CK 1.82 straipsnio 1 dalies... 47. Bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras“ tikslas buvo pelno... 48. Todėl teismas, įvertinęs visas anksčiau nurodytas faktines bylos aplinkybes... 49. Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 1.80... 50. `... 51. CK 1.80 straipsnio 1 dalis nustato, kad imperatyvioms... 52. Dėl skolos perkėlimo sutarčių pripažinimo negaliojančia 53. CK 1.86 straipsnis nustato, jog tik dėl akių sudarytas... 54. Į byloje esančių 2012-11-22 tarp atsakovės K. V., atsakovės A. V. atsakovo... 55. Teismas, įvertinęs anksčiau išdėstytus argumentus, įrodymus, sprendžia,... 56. A. J., o R. K., tuo metu ėjusi bendrovės direktoriaus pareigas, todėl... 57. ... 58. Dėl skolos perkėlimo sutarties pripažinimo negaliojančia CK... 59. Šio straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms... 60. Dėl skolos perkėlimo sutarties pripažinimo negaliojančia actio Pauliana... 61. Teismas, įvertinęs į bylą pateiktų įrodymų visumą daro išvadą, jog... 62. Dėl restitucijos taikymo.... 63. Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana ir 1.80 straipsnio 1 dalies... 64. Pagal kasacinio teismo praktiką, taikant restituciją actio Pauliana pagrindu,... 65. Taigi, sandorius pripažinus negaliojančiais, nustačius, kad atsakovai buvo... 66. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių. ... 67. Kauno apylinkės teismas 2013-07-31 ir 2013-09-26 nutartimis taikė... 68. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 69. Ieškinį patenkinus, iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos ( 70. Taip pat valstybei iš atsakovų priteistina po 11,72 Eur pašto išlaidų... 71. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 253,... 74. a) 2008-01-02 Paskolos sutartį Nr. S-015;... 75. b) 2008-02-19 Paskolos sutartį Nr. S-022;... 76. c) 2009-01-05 Paskolos sutarčių Pakeitimą Nr. 1;... 77. 2. Pripažinti negaliojančia atsakovės A. V. ir atsakovo A. J. V. 2012-11-22... 78. 3. Pripažinti negaliojančiu bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės... 79. 4. Taikyti restituciją - Bankrutuojančiai UAB „Kraujo donorystės... 80. 5. Pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento Bankrutuojančios UAB... 81. 6. Pripažinti negaliojančia atsakovės K. V. ir atsakovo A. J. V. 2012-11-22... 82. 7. Pripažinti negaliojančiu Bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės... 83. 8. Taikyti restituciją - Bankrutuojančiai UAB „Kraujo donorystės... 84. 9. Priteisti Bankrutuojančiai UAB „Kraujo donorystės centras“, į.k.... 85. K. V., a.k. ( - ) A. V., a.k. ( - ) A. J. V., a.k. ( - ) iš kiekvieno atsakovo... 86. 10. Priteisti valstybei iš atsakovės K. V., a.k. ( - ) 139,64 Eur (vieną... 87. 11. Priteisti valstybei iš A. V., a.k. ( - ) 203,75 Eur (du šimtus tris eurus... 88. 12. Priteisti valstybei iš A. J. V., a.k. ( - ) 11,72 Eur (vienuolika eurų ir... 89. 13. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apylinkės teismo 2013 m.... 90. Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu...