Byla 2-831/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Grasta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-1472-413/2014 pagal pareiškėjo Kauno rajono savivaldybės administracijos pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grasta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Roalsa“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 pagal ieškovo UAB „Grasta“ ieškinį atsakovui UAB „Roalsa“ dėl skolos priteisimo patvirtino tarp šalių sudarytą 2013 m. spalio 16 d. taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė.

52014 m. sausio 3 d. Kauno apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Grasta“ prašymas išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 pagal Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį dėl 631 265,78 Lt skolos ir 0,1 procento delspinigių išieškojimo už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos 631 265,78 Lt nuo 2014 m. sausio 1 d. iki šios sumos pilno sumokėjimo iš UAB „Roalsa“.

6Pareiškėjas Kauno rajono savivaldybės administracija 2014 m. sausio 20 d. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr.2-1927-480/2013 CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, t. y. kai teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų, panaikinti 2013 m. spalio 18 d. Kauno apygardos teismo nutartį ir atnaujinus procesą Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 įtraukti į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu Kauno rajono savivaldybės administraciją. Taip pat pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – neišduoti vykdomojo rašto Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 iki tol, kol byloje dėl proceso atnaujinimo nebus priimtas teismo sprendimas ar nutartis

7Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartimi nutarta prašymo išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 nagrinėjimą sustabdyti iki bus išspręstas proceso atnaujinimo klausimas civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 ir įsiteisės priimtas procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. A2-1472-413/2014.

8Ieškovas UAB „Grasta“ pateikė teismui prašymą taikyti nuostolių užtikrinimo dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimą ir įpareigoti pareiškėją Kauno rajono savivaldybės administraciją įmokėti į teismo specialiąją depozitinę sąskaitą 30 300,48 Lt, siekiant užtikrinti galimus ieškovės UAB „Grasta“ nuostolius. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 23 d. nutartis ieškovui gali sukelti nuostolius, nes dėl vykdymo sustabdymo yra pažeidžiamos jo teisės, ieškovas negaudamas teismo nutartimi nustatytais terminais piniginių lėšų, negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, dėl ko patiria nuostolius, kurie buvo numatyti ir įvardinti teismo patvirtintoje taikos sutartyje, t. y. šalys, sudarydamos taikos sutartį, siekdamos užtikrinti sutarties vykdymą joje numatytais terminais, atsižvelgdamos į tai, kad atsakovas prisiimtų sutartinių įsipareigojimų neįvykdė ilgą laiką, dėl ko ieškovui susidarė nuostoliai, susitarė dėl ieškovo nuostolių, jeigu nebus įvykdyta taikos sutartis, ir numatė didesnes netesybas negu paprastai numatomos, kurios sudaro 0,1 proc. nuo negrąžintos 631 265,78 Lt sumos, kas į dieną sudaro 631,26 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendimo priėmimas gali būti atidėtas 20 dienų, nutarties apskundimo terminas – 7 dienos, todėl minimalus terminas yra 48 dienos, vadinasi minimalūs nuostoliai – 30 300,48 Lt. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjas turėtų pateikti ieškovo nuostolių, kurie atsirado dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dėl nutarties vykdymo sustabdymo, atlyginimo užtikrinimą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 14 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo atmetė. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartimi buvo tenkintas pareiškėjo Kauno rajono savivaldybės administracijos prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sustabdant Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013, vykdymą iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo. Teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartimi procesas civilinėje byloje yra atnaujintas. Teismo teigimu, šalis, siekdama įrodyti, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali patirti nuostolių, turi pateikti teismui konkrečius duomenis apie tokių nuostolių atsiradimo galimumą bei jų preliminarų dydį (CPK 12, 178 str.). Nagrinėjamu atveju, ieškovas prašymą grindė šalių sudarytos ir teismo patvirtintos taikos sutarties 5 punktu, kuris numato, kad jeigu atsakovas UAB „Roalsa“ nepadegs įsiskolinimo taikos sutarties 4 punkte numatytais terminais, tai UAB „Roalsa“ už 4.1. p., 4.2. p. ir 4.3. p. numatytų terminų praleidimą mokės 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną iki taikos sutarties 4.2. p. ir 4.3. p. nurodytų sumų sumokėjimo, bei pateikė preliminarų galimų nuostolių dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių paskaičiavimą, iš kurio matyti, kad prognozuojami nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo siekia 30 300,48 Lt. Teismas pažymėjo, kad vertinant ieškovo prašymą dėl galimų nuostolių užtikrinimo ir vadovaujantis šalių lygiateisiškumo ir proporcingumo principais, taipogi atsižvelgtina ir į proceso šalies, kurios atžvilgiu taikoma paminėta apsaugos priemonė, statusą bei turtinę padėtį su tikslu nustatyti, ar ši šalis (pareiškėjas) būtų pajėgus atlyginti galimus ieškovo nuostolius. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą Kauno rajono savivaldybės administracijai. Pareiškėjas yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, visiškai išlaikoma iš savivaldybės biudžeto, atliekanti viešojo administravimo funkcijas, todėl teismo vertinimu, pareiškėjas laikytinas finansiškai patikimu juridiniu asmeniu, kuris gali prisiimti riziką už kitus asmenis, tinkamai įvykdyti ne tik sutartinius įsipareigojimus, kylančius iš jo veiklos, bet ir tinkamai įvykdyti jo atžvilgiu priimtą neigiamą teismo sprendimą. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, jog ieškovo prašymas taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą yra atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 146 str. 1 d.).

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Ieškovas UAB ,,Grasta“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

131. Teismas skundžiama nutartimi paneigė šalių lygiateisiškumo principą, kadangi nors pareiškėjas ir yra viešasis juridinis asmuo, tačiau pagal CPK 17 straipsnį jis turi tokias pačias teises kaip ir ieškovas. Taip pat teismas pažeidė ir CPK 6 straipsnyje įtvirtintą teisingumo principą.

142. Teismo argumentai, kad pareiškėjas laikytinas finansiškai patikimu juridiniu asmeniu, kuris gali prisiimti riziką už kitus asmenis, tinkamai įvykdyti ne tik sutartinius įsipareigojimus, kylančius iš jo veiklos, bet ir tinkamai įvykdyti jo atžvilgiu priimtą neigiamą teismo sprendimą, prieštarauja atsakovo UAB ,,Roalsa“ 2014-01-17 raštui, kad pareiškėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kadangi būtent pareiškėjas laiku nemoka UAB ,,Roalsa“ įsiskolinimo.

153. Pareiškėjo finansinė padėtis yra sunki ir tai patvirtina viešai skelbiama informacija, kad pareiškėjo skolos verslui siekia apie 10 mln. litų.

16IV. Apeliacinio teismo argumentai

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

19Įstatymas numato, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 146 str. 1 d.). Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, įstatymų leidėjas siekė, jog būtų garantuojama ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių poveikio priemonių pusiausvyra, šalių lygiateisiškumas, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumas bei šių priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Tačiau pažymėtina, kad užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių atsirasti atsakovo nuostolių padengimą ieškovas gali būti įpareigojamas tik esant šioms sąlygoms: kai pagal bylos duomenis yra prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), ir atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą.

20Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB ,,Grasta“ prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo grindė Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties nuostatomis. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 14 d. nutartimi, tenkindamas pareiškėjo Kauno rajono savivaldybės administracijos prašymą, atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 pagal ieškovo UAB „Grasta“ ieškinį atsakovui UAB „Roalsa“ dėl skolos priteisimo. Atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles (CPK 370 str. 4 d.) ir teismui sprendimą (nutartį) pakeitus ar priėmus naują sprendimą (nutartį), ankstesni teismų sprendimai (nutartys) netenka teisinės galios (CPK 371 str. 3 d.). Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, kad ieškovo prašyme nurodytas įrodymas – Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis, kuria patvirtinta ieškovo UAB „Grasta“ ir atsakovui UAB „Roalsa“ sudaryta taikos sutartis – nepatvirtina ieškovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taigi, aplinkybių, kuriomis grindė savo prašymą taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, ieškovas neįrodė (CPK 12 str., 178 str., 185 str.).

21Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl savivaldybės mokumo galimybių, bei išvada, kad nuostolių atlyginimo neužtikrinimo atveju, ieškovas neprarastų galimybės išsiieškoti nuostolius, jei juos faktiškai patirtų. Pareiškėjas Kauno rajono savivaldybės administracija yra viešasis juridinis asmuo (CK 2.34 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad viešasis juridinis asmuo (savivaldybė) turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja tik laikydamasis įstatymų nustatytos tvarkos, teismų praktikoje yra pripažįstama, kad savivaldybė yra pajėgi vykdyti teismų sprendimus, kuriais yra patenkinti kitų asmenų turtiniai reikalavimai. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje ne kartą pažymėjo, kad savivaldybė yra specifinis juridinis asmuo, kuris iš esmės negali būti nemokus, bankrutuoti, t. y. neįvykdyti būsimo teismo sprendimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1075, 2009 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1075/2009). Savivaldybės turi savo biudžetą, susidedantį iš valstybės skiriamų lėšų ir savivaldybės surenkamų (savų) lėšų, taip pat gali gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kt. Todėl teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad neegzistuoja rizika būsimo teismo sprendimo įvykdymui, jeigu atsakovas yra savivaldybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1075/2009). Dėl to teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovas neturi pagrindo abejoti, kad teismui priėmus jam galimai palankų sprendimą, galimų nuostolių atlyginimas bus apsunkintas.

22Atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad teismas skundžiama nutartimi paneigė šalių lygiateisiškumo principą. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas nėra savitikslė gynimosi priemonė nuo laikinųjų apsaugos priemonių. Aplinkybė, kad teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, pati savaime nesudaro pagrindo automatiškai taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, teismui nenustačius jo taikymui būtinų pagrindų. Procesinis lygiateisiškumo principas neturi būti suprantamas kaip savaime sudarantis pagrindą taikyti nuostolių atlyginimo institutą, kai yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

23Teismas, remdamasis išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų taip pat nenustatyta (CPK 329 str. 2 d).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 5. 2014 m. sausio 3 d. Kauno apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Grasta“... 6. Pareiškėjas Kauno rajono savivaldybės administracija 2014 m. sausio 20 d.... 7. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartimi nutarta prašymo išduoti... 8. Ieškovas UAB „Grasta“ pateikė teismui prašymą taikyti nuostolių... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 14 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Ieškovas UAB ,,Grasta“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2014... 13. 1. Teismas skundžiama nutartimi paneigė šalių lygiateisiškumo principą,... 14. 2. Teismo argumentai, kad pareiškėjas laikytinas finansiškai patikimu... 15. 3. Pareiškėjo finansinė padėtis yra sunki ir tai patvirtina viešai... 16. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Įstatymas numato, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas gali... 20. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB ,,Grasta“ prašymą dėl nuostolių,... 21. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su pirmosios instancijos... 22. Atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad teismas skundžiama nutartimi... 23. Teismas, remdamasis išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 25. Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą....