Byla 2-453-199/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Gretai Jankauskaitei, dalyvaujant ieškovo AB „SEB“ bankas atstovei Rūtai Matusevičiūtei, atsakovui G. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „SEB“ bankas ieškinį atsakovui G. S. dėl skolos priteisimo.

2Išnagrinėjęs bylą teismas

Nustatė

32012-10-17 ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl skolos, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo G. S. pagal dvi vartojimo kredito sutartis, nurodydamas, kad prašo priteisti iš atsakovo 23663,66 litų skolos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l.3-4).

4Ieškovas ieškinyje nurodė, bei jo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad pagal 2006 m. liepos 21 d. tarp G. S. ir AB SEB banko sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 0350618052803-93 atsakovui buvo suteiktas 5000,00 Lt vartojimo kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2010-07-20. Taip pat 2007 m. rugpjūčio 24 d. tarp G. S. ir AB SEB banko buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 1850718051664-15, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 10000,00 Lt vartojimo kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2012-08-23.

5Atsakovas nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio netinkamai vykdė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, tai yra nemokėjo dalinių kredito grąžinimų bei palūkanų, todėl ieškovas išsiuntė įspėjimo raštą dėl sutarčių sąlygų nevykdymo, reikalaudamas pašalinti pasirašytų sutarčių pažeidimus. Tačiau atsakovas šio reikalavimo neįvykdė, todėl ieškovas nutraukė sutartis su atsakovu.

6Ieškovas nurodė, kad pagal 2006-07-21 sutartį atsakovas iki šiol bankui negrąžino 4299,93 Lt skolos, kurią sudaro 2712,82 Lt nesugrąžinto kredito, 347,33 Lt palūkanų bei 1239,78 Lt delspinigių. Pagal 2007-08-24 sutartį atsakovas liko bankui skolingas 19363,73 Lt, kuriuos sudaro 8548,18 Lt negrąžinto kredito, 3390,88 Lt palūkanų bei 7424,67 Lt delspinigių.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nurodė, kad sutinka, jog paskaičiuotiems delspinigiams būtų taikoma ieškinio senatis, bei jie paskaičiuoti būtų tik už paskutinius 6 mėnesius. Ieškovo atstovė nurodė, kad tokiu atveju delspinigiai už laikotarpį nuo 2012-01-27 iki 2012-07-27 pagal pirmą sutartį sudarytų 285,45 lt, o pagal antrą sutartį – 1728,11 Lt.

8Atsakovas G. S. nurodė, kad su AB SEB bankas pareikštu ieškiniu sutinka iš dalies, sutinka su ieškiniu dalyje dėl skolos ir palūkanų priteisimo. tačiau nesutinka su priskaičiuotais delspinigiais. Nurodo, kad reikalavimams dėl delspinigių taikomas 6 mėn. sutrumpintas ieškinio senaties terminas, todėl jis prašo pritaikyti ieškinio senatį ir delspinigius priteisti tik už pusę metų.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Iš šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu ir iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal 2006 m. liepos 21 d. tarp G. S. ir AB SEB banko sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 0350618052803-93 atsakovui buvo suteiktas 5000,00 Lt vartojimo kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2010-07-20. (b.l. 710). Taip pat 2007 m. rugpjūčio 24 d. tarp G. S. ir AB SEB banko buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 1850718051664-15, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 10000,00 Lt vartojimo kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2012-08-23. (b.l. 15-18). Atsakovui nevykdant Sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, 2012-06-28, jam buvo išsiųstas įspėjimas dėl kredito sutarties nutraukimo, kuriuo atsakovas buvo įpareigotas iki 2012 m. liepos 29d. padengti visus pradelstus mokėjimus bei atsakovas informuotas, kad neįvykdžius šio reikalavimo iki nustatyto termino, Sutartis ieškovas laikys nutrauktomis ir skolos išieškojimą vykdys įstatymų nustatyta tvarka (b.l. 11-13, 19-21).

11Iš ieškovo pateiktų 2012 m. rugpjūčio 2 d. pažymų nustatyta, kad atsakovo skolą pagal 2006-07-21 kredito sutartį sudaro 2712,82 Lt negrąžinto kredito, 347,33 Lt palūkanų ir 1239,78 Lt delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas, o pagal 2007-08-24 kredito sutartį – 8548,18 Lt negrąžinto kredito, 3390,88 Lt palūkanų bei 7424,67 Lt delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas (b.l. 6, 14).

12Dėl skolos priteisimo

13Įstatymas numato, kad vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu, arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (CK 6.886 str. 1 d.). Tarp šalių sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.200 str., 6.205 str.). Savo įsipareigojimų nevykdanti šalis, privalo mokėti įstatyme nustatytas ar šalių sutartyje numatytas palūkanas, delspinigius (CK 6.210 str. 1 d.). Šioje byloje nustatyta, kad atsakovas, žinodamas apie savo pareigą mokėti už jam suteiktas paskolas, šios pareigos tinkamai nevykdė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2, 3 p.).

14Pagal ieškovo pateiktus duomenis, atsakovas tinkamai nevykdė Sutarties Nr. 0350618052803-93 įsipareigojimų ir liko skolingas ieškovui 4299,93 Lt, kuriuos sudaro negrąžinta vartojimo kredito suma, priskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos bei delspinigiai. Atsakovas sutinka, kad yra skolingas negrąžintą kreditą 2712,82 Lt bei palūkanas 347,33 Lt, tačiau nesutinka dalyje su ieškiniu dėl delspinigių priteisimo, t. y. dėl 1239,78 Lt.

15Pagal 2007 m. rugpjūčio 24 d. vartojimo kredito sutartį Nr. 1850718051664-15 atsakovas liko skolingas ieškovui 19363,73 Lt, kuriuos sudaro negrąžinta vartojimo kredito suma, priskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos bei delspinigiai. Atsakovas sutinka, kad yra skolingas negrąžintą kreditą 8548,18 Lt bei palūkanas 3390,88 Lt, tačiau nesutinka dalyje su ieškiniu dėl delspinigių priteisimo, t. y. dėl 7424,67 Lt.

16Atsižvelgiant į aptartus įrodymus ir išdėstytas aplinkybes, pilnai tenkintina ieškovo ieškinio reikalavimo dalis dėl 2712,82 Lt negrąžinto kredito ir 347,33 Lt palūkanų priteisimo iš atsakovo pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 0350618052803-93 bei dėl 8548,18 Lt negrąžinto kredito ir 3390,88 Lt palūkanų pagal 2007m. rugpjūčio 24 vartojimo kredito sutartį Nr. 1850718051664-15 t.y. dėl 14999,21 Lt skolos (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.886 str. 1 d., CPK 178 str., 185 str.).

17Dėl delspinigių

18Vartojimo kredito sutartimis šalys susitarė, kad atsakovas už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir uždelstas sumokėti palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius (Sutarčių Bendrosios dalies 5.3 p., 5.4 p.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1239,78 Lt delspinigių pagal 2006 m. liepos 21 d. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 0350618052803-93 bei 7424,67 Lt pagal 2007m. rugpjūčio 2d. vartojimo kredito sutartį Nr. 1850718051664-15.

19Nustatyta, kad atsakovas neįvykdė paskolos sutarčių sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, jam kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta sutartyse, atsakovas už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku negrąžinto kredito dalies ir palūkanų privalo ieškovui mokėti po 0,1 proc. dydžio delspinigius.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Šalių sutartyse sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan.

21Tačiaus ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Pažymėtina, kad pagal LR CK 1.126 str. 2 d. ieškinio senatį teismas gali taikyti tik ginčo šalies reikalavimu. Nagrinėjamoje byloje atsakovas prašė taikyti senatį, tokiam jo prašymui neprieštaravo ir ieškovo atstovė. Todėl delspinigiai skaičiuotini už šešis mėnesius, t.y. už 180 dienų bei pagal 2006-07-21 iš atsakovo priteistina 285,45 Lt delspinigių, o pagal 2007-08-24 sutartį – 1728,11 Lt delspinigių, o likusioje delspinigių dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (LR CK 6.73 str. 2 d., 6.188 str. 2 d. 5 p., 6.258 str. 3 d.).

22Dėl procesinių palūkanų.

23Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, pagrįstas ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo (CK 6.37 str. 2 d., 6.261 str.). Iš atsakovo priteistina ieškovei 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistinos sumos (17012,77 Lt), skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos patenkintų reikalavimų daliai. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina žyminio mokesčio dalis – 510,00 Lt (LR CPK 93 str. 1 d. 2 d.).

26Valstybei iš atsakovo priteistina 22,55 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas 5660.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.,

Nutarė

28Ieškinį tenkinti iš dalies.

29Priteisti iš atsakovo G. S., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovo AB „SEB bankas“, juridinio asmens kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas, naudai 14999,21 Lt (keturiolika tūkstančių devynis šimtus devyniasdešimt devynis litus ir 21 ct) skolos, 2013,56 Lt (du tūkstančius trylika litų ir 56 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (17012,77 Lt) skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 510,00 Lt (penkis šimtus dešimt litų) žyminio mokesčio.

30Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

31Priteisti valstybei iš atsakovo G. S., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ) 22,55 Lt (dvidešimt du litus 55 ct) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Gretai... 2. Išnagrinėjęs bylą teismas... 3. 2012-10-17 ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl skolos, procesinių... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė, bei jo atstovė teismo posėdžio metu... 5. Atsakovas nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio netinkamai vykdė sutartimi... 6. Ieškovas nurodė, kad pagal 2006-07-21 sutartį atsakovas iki šiol bankui... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nurodė, kad sutinka, jog... 8. Atsakovas G. S. nurodė, kad su AB SEB bankas pareikštu ieškiniu sutinka iš... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Iš šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu ir iš byloje esančių... 11. Iš ieškovo pateiktų 2012 m. rugpjūčio 2 d. pažymų nustatyta, kad... 12. Dėl skolos priteisimo... 13. Įstatymas numato, kad vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar... 14. Pagal ieškovo pateiktus duomenis, atsakovas tinkamai nevykdė Sutarties Nr.... 15. Pagal 2007 m. rugpjūčio 24 d. vartojimo kredito sutartį Nr. 1850718051664-15... 16. Atsižvelgiant į aptartus įrodymus ir išdėstytas aplinkybes, pilnai... 17. Dėl delspinigių... 18. Vartojimo kredito sutartimis šalys susitarė, kad atsakovas už kiekvieną... 19. Nustatyta, kad atsakovas neįvykdė paskolos sutarčių sąlygų, todėl... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 21. Tačiaus ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo... 22. Dėl procesinių palūkanų.... 23. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, pagrįstas... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo... 26. Valstybei iš atsakovo priteistina 22,55 Lt išlaidų, susijusių su... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.,... 28. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Priteisti iš atsakovo G. S., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovo AB „SEB... 30. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 31. Priteisti valstybei iš atsakovo G. S., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ) 22,55 Lt... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...