Byla 2AT-1-2012
Dėl transporto priemonės „Volvo FH 12“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini)) konfiskavimo ir perduoti šią bylos dalį Druskininkų miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Albino Sirvydžio, Valerijaus Čiučiulkos ir pranešėjo Vytauto Masioko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal neįtraukto į administracinės bylos procesą asmens W. P. (W. P.) atstovo advokato Andžejaus Seliavos prašymą atnaujintą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, administracinėn atsakomybėn patraukto J. M. (J. M.) administracinio teisės pažeidimo bylą.

2Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Masioko pranešimą ir susipažinusi su bylos medžiaga,

Nustatė

3Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio posto vyriausiasis inspektorius 2011 m. balandžio 8 d. surašė Lenkijos piliečiui J. M. administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal ATPK 210 straipsnio 1 dalį už tai, kad jis vykdamas krovininiu automobiliu „Volvo FH12“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini)) iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką Raigardo kelio poste žodžiu deklaravo, kad neveža daiktų (prekių) daugiau nustatytos įvežimo normos, o, atlikus muitinį patikrinimą, krovininio automobilio salone, po apmušalais esančiose įvairiose ertmėse, buvo rasta paslėpta bendros 14 632,50 Lt vertės 1980 pakelių įvairių rūšių cigarečių.

4Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutarimu administracinėje byloje J. M. nubaustas pagal ATPK 210 straipsnio 1 dalį 14 000 Lt bauda ir kontrabanda gabentų 14 632,50 Lt vertės 1980 pakelių cigarečių bei jų gabenimo priemonės automobilio „Volvo FH12 (valst. Nr. ( - )), pagaminto 2002 m. ir registruoto W. P. vardu, konfiskavimu.

5Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi J. M. apeliacinis skundas atmestas ir Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutarimas paliktas nepakeistas.

6Neįtraukto į administracinės bylos procesą asmens W. P. atstovas advokatas A. Seliava kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą prašydamas atnaujinti administracinėn atsakomybėn patraukto J. M. administracinio teisės pažeidimo bylą.

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2011 m. lapkričio 8 d. nutartimi patenkintas W. P. atstovo advokato A. Seliavos prašymas atnaujinti J. M. administracinio teisės pažeidimo bylą.

8Pareiškėjas, vadovaudamasis ATPK 30221 straipsniu, prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutarimo dalį dėl transporto priemonės „Volvo FH 12“ (valst. Nr. ( - )) konfiskavimo ir perduoti šią bylos dalį Druskininkų miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

9Pareiškėjas nurodo, kad Druskininkų miesto apylinkės teismas nusprendė konfiskuoti W. P. nuosavybės teise priklausantį vilkiką „Volvo FH 12“ (valst. Nr. ( - )) nepranešęs W. P. apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką. Pareiškėjas teigia, kad ATPK 20 straipsnyje nurodyti tikslai turi būti pasiekiami proporcingomis priemonėmis. Jis nurodo, kad transporto priemonės, nuosavybės teise priklausančios ne pažeidėjui, o kitam asmeniui, konfiskavimas, de facto reiškia atsakomybės taikymą asmeniui, nesusijusiam su administracinio teisės pažeidimo padarymu. Teismas, priėmęs sprendimą konfiskuoti daiktą, priklausantį asmeniui, kuris nėra padaręs teisės pažeidimo, tokiu sprendimu panaikina Lietuvos Respublikos Konstitucijos ginamą savininko teisę į nuosavybės neliečiamumą. Priimant tokį sprendimą, būtina nustatyti, ar konfiskuojamo daikto savininkas kokiu nors būdu yra susijęs su administracinio teisės pažeidimo padarymu, be to, būtina tokiam asmeniui suteikti teisę įrodyti, kad su inkriminuojamu pažeidimu jis nėra susijęs. Tik atsižvelgęs į visas bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, teismas turėtų svarstyti, ar ATPK 210 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos papildomos bausmės – kontrabandos gabenimo priemonės konfiskavimo – taikymas yra būtinas, ar pritaikyta bausmė bus proporcinga padarytam pažeidimui. Tokia praktika yra suformuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) nutartyse Nr. N575-1742/2008, N444-791-09, N444-4349-09, N444-4409, N4443664-09, N444-4028-08. W. P. nedalyvavimas bylos nagrinėjimo metu turėjo įtakos neteisingos nuobaudos (transporto priemonės, kuri nepriklausė teisės pažeidimą padariusiam asmeniui, konfiskavimo) pritaikymui, taip padarytas ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio pažeidimas.

10Atsiliepime į prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą Vilniaus teritorinės muitinės viršininkas prašo atmesti W. P. atstovo advokato A. Seliavos prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą ir palikti nepakeistą Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutarimą.

11Atsiliepime pareigūnas nurodo, kad šioje administracinio teisės pažeidimo byloje administracinė nuobauda buvo paskirta pažeidimą padariusiam asmeniui, įvertinus pažeidimo pobūdį, pavojingumą visuomenei, automobilio tiesioginį pritaikymą pažeidimui daryti ir kitas aplinkybes bei siekiant ATPK 20 straipsnyje įtvirtintų administracinės nuobaudos tikslų. Dėl kontrabandos nubaustas J. M. automobilį „Volvo FH12“ (valst. Nr. ( - )) naudojo pagal darbo sutartį su W. P. transporto firma darbinėms funkcijoms atlikti. W. P. dėl savo pažeistų teisių gynimo nėra pareiškęs jokių reikalavimų nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui, nors tokią galimybę turėjo, o J. M. nebuvo įgaliotas ginti jo interesų, susijusių su nuosavybės teisės apribojimais. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra priėmęs nutartį administracinėje byloje Nr. N575-1742/2008, kuria pirmosios instancijos teismo nutarimas taikyti transporto priemonės konfiskavimą, nepranešus apie bylos procesą transporto priemonės savininkui, paliktas nepakeistas. Remdamasis šia nutartimi pareigūnas teigia, kad vien W. P. neįtraukimas į administracinio teisės pažeidimo bylos dėl J. M. patraukimo administracinėn atsakomybėn nagrinėjimą pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme nepagrindžia priimtų sprendimų neteisėtumo ir nepagrįstumo. Tam, kad procesas galėtų būti atnaujintas šiuo pagrindu, būtina įvertinti, kokią įtaką šio asmens įtraukimas į bylos nagrinėjimą galėjo turėti teismo sprendime nurodomų materialinės ir proceso teisės normų aiškinimui ir taikymui, kartu ir teismo spendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Transporto priemonės, kuria buvo gabenama kontrabanda, konfiskavimas pagal ATPK 210 straipsnio 1 dalies sankciją neprivalomas. Taikyti ar ne tokią nuobaudą, teismas sprendžia, atsižvelgdamas į įvairias aplinkybes. Siekiant ATPK 20 straipsnyje numatytų administracinės nuobaudos tikslų, turi būti parenkama ir skiriama efektyviausia nuobauda. LVAT nutartyse Nr. N16-1171/2007, N575-47/2008, N575-215/2009, N62-872/2010 nurodyta, jog pagal susiformavusią teismų praktiką transporto priemonės konfiskavimas taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo panaudota kontrabandos pažeidimui daryti, t. y. jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta įrengiant slėptuvę kontrabandos dalykui gabenti arba tiesiogiai panaudota kontrabandos dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas. Pareigūnas pažymi, kad šioje byloje buvo remtasi LVAT nutartimis Nr. N575-47/08, N575-215/2009, N62-2454/2010, N575-4254/2009 ir kt. suformuota praktika kontrabandos bylose. Pareigūnas ypač atkreipia dėmesį į analogiškose bylose, kai kontrabandos dalykas buvo cigaretės, gabentos pažeidėjo darbdaviui priklausančio krovininio automobilio, pripažinto kontrabandos įrankiu, kabinoje, priimtas LVAT nutartis Nr. N-575-4254/2009, N-575-5936/2009, N-575-7269/2010, N-756-416/2010, N-62-2955/2010, kuriose konstatuota, jog pažeidėjo darbdaviui priklausančio automobilio konfiskavimas, vadovaujantis ATPK 26 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pagrįstas ir teisėtas bei būtinas ATPK 20 straipsnyje nustatytiems prevenciniams administracinės nuobaudos tikslams pasiekti. Pareigūnas taip pat pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. balandžio 8 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 straipsnio pirmosios dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ toks teisinių santykių sureguliavimas ATPK 26 straipsnio 1 dalimi yra skirtas teisės pažeidėjo atsakomybės už savo veiksmus sugriežtinimui ir negali būti vertinamas kaip trečiųjų asmenų nubaudimas, be to, konfiskuotos transporto priemonės savininkas gali reikalauti iš teisės pažeidimą padariusio jo daikto valdytojo ar naudotojo atlyginti žalą civilinio proceso tvarka.

12Neįtraukto į administracinės bylos procesą asmens W. P. atstovo advokato A. Seliavos prašymas tenkintinas.

13Pagal ATPK 30217 straipsnio 5 punktą administracinio teisės pažeidimo byla gali būti Lietuvos Aukščiausiajame Teisme atnaujinta, jei padarytas esminis materialiosios ar proceso teisės pažeidimas, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto nutarimo ar nutarties priėmimui.

14ATPK 249 straipsnio 2 dalis nustato, kad šio kodekso nereglamentuojamų administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos santykių atvejais teismas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, mutatis mutandis vadovaujasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normomis, taikomomis baudžiamųjų nusižengimų bylų procesui. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje negali būti taikomos atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens teisių ribojimą nustatančios Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normos.

15ATPK 284 straipsnis nustato, kad organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

16ATPK (272-277 straipsniai, 291 straipsnis, 296 straipsnis, 3022 straipsnis, 3029 straipsnis) nereglamentuoja asmens, kurio turtas konfiskuojamas, procesinių teisių administracinio teisės pažeidimo bylos procese.

17Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarčių turinio matyti, kad šis teismas, nagrinėdamas apeliacinius skundus bylose, kuriose buvo keliami ne pažeidėjui priklausančių transporto priemonių konfiskavimo klausimai, nurodė, kad efektyvus teisingumo vykdymas ir teisinio tikrumo principas reikalauja, kad kiekvienas asmuo, kurio teisėms ar pareigoms administracinės bylos išsprendimas gali turėti įtakos, turėtų teisę dalyvauti procese. Administracinio teisės pažeidimo bylos teisenoje taikant konfiskavimo nuobaudą yra sprendžiama dėl asmens civilinės teisės – teisės netrukdomai naudotis savo nuosavybe, taigi nuobaudos paskyrimas nagrinėjamu atveju tiesiogiai daro įtaką automobilio, kurį nuspręsta konfiskuoti, savininko teisėms, ir šis asmuo turi aiškų suinteresuotumą apginti savo interesus. Nesuteikiant galimybės asmeniui įrodyti, kad jis nėra atsakingas už jo nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu, nebūtų užtikrinamas teisingas teismo procesas ir efektyvi savininko teisių gynyba. Baudžiamojo proceso kodeksas asmeniui, kurio turtas konfiskuotas, baudžiamajame procese suteikia teisę paduoti apeliacinį skundą dėl tokio sprendimo (BPK 312 straipsnio 4 dalis). Todėl LVAT teisėjų kolegija sprendė, jog asmeniui, kuriam nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė gali būti konfiskuota, turėtų būti pranešama apie administracinio teisės pažeidimo bylos procesą, suteikiant jam galimybę įrodyti, kad jis nėra atsakingas už jo nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu (nutartys administracinėse bylose Nr. N444- 4028/2008, N575-1742/2008).

18Taip pat kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal ATPK 30218 straipsnio 2 punktą, paduoti prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą šio kodekso 30217 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytais pagrindais turi teisę neįtrauktas į bylos procesą asmuo, jeigu įsiteisėjęs nutarimas ar nutartis pažeidžia neįtraukto į bylos procesą asmens teises ar teisėtus interesus, taip pat jo atstovas. Sistemiškai aiškinant ATPK nuostatas, darytina išvada, kad toks asmuo privalo būti įtrauktas į bylos procesą ir jam turi būti sudaryta galimybė ginti savo nuosavybės teisę ir teisėtus interesus, tokia praktika formuojama ir administracinėse bylose (administracinė byla Nr. N575-1980/2011). Be to, transporto priemonės, kuria buvo gabenama kontrabanda, konfiskavimas pagal ATPK 210 straipsnio 1 dalies sankciją neprivalomas. Turint duomenų, kad administracinis teisės pažeidimas padarytas naudojantis transporto priemone, nuosavybės teise priklausančia ne administracinėn atsakomybėn traukiamam, o kitam asmeniui, ir išnagrinėjus bylą prieš tai nepranešus šiam asmeniui apie teismo posėdžio laiką ir vietą, nebuvo užtikrintas teisingas teismo procesas ir efektyvi savininko teisių gynyba – taip buvo padarytas esminis proceso teisės pažeidimas.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30221 straipsnio 14 dalies 3 punktu,

Nutarė

20Panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutarimo bei Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutarties dalis, kuriomis konfiskuotas automobilis „Volvo FH12 (valst. Nr. ( - )), pagamintas 2002 m., registruotas W. P. vardu, ir perduoti šią bylos dalį iš naujo nagrinėti apylinkės teismui.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Masioko pranešimą ir... 3. Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio posto vyriausiasis inspektorius... 4. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutarimu... 5. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi J. M. apeliacinis... 6. Neįtraukto į administracinės bylos procesą asmens W. P. atstovas advokatas... 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 8. Pareiškėjas, vadovaudamasis ATPK 30221 straipsniu, prašo panaikinti... 9. Pareiškėjas nurodo, kad Druskininkų miesto apylinkės teismas nusprendė... 10. Atsiliepime į prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą... 11. Atsiliepime pareigūnas nurodo, kad šioje administracinio teisės pažeidimo... 12. Neįtraukto į administracinės bylos procesą asmens W. P. atstovo advokato A.... 13. Pagal ATPK 30217 straipsnio 5 punktą administracinio teisės pažeidimo byla... 14. ATPK 249 straipsnio 2 dalis nustato, kad šio kodekso nereglamentuojamų... 15. ATPK 284 straipsnis nustato, kad organas (pareigūnas), nagrinėdamas... 16. ATPK (272-277 straipsniai, 291 straipsnis, 296 straipsnis, 3022 straipsnis,... 17. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarčių turinio matyti, kad... 18. Taip pat kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal ATPK 30218 straipsnio 2... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 20. Panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d....