Byla 1-72-744/2014
Dėl blužnies plyšimo nukentėjusiajam A. G. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,

2sekretoriaujant Jolantai Plungienei,

3dalyvaujant:

4prokurorėms L. M. ir Almai Mikalauskienei,

5gynėjui advokatui Anatolijui Šichovcovui,

6nukentėjusiajam A. G.,

7nedalyvaujant:

8civilinio ieškovo - Šiaulių teritorinės ligonių kasos atstovei - V. G.,

9civilinio ieškovo - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus - atstovei D. U.,

10viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

11N. G., gimęs ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), pagrindinio išsilavinimo, bedarbis (registruotas darbo biržoje), nevedęs, teistas:

121) 2005-08-02 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d., 178 str. 1 d., 63 str. 4 d. laisvės apribojimu 2 metams, įpareigojant per bausmės atlikimo laiką atlyginti nukentėjusiajai nusikaltimais padarytą neatlygintą turtinę žalą, pradedant ją atlyginti per 4 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, bausmę atlikęs;

132) 2009-01-06 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 294 str. 2 d., 63 str. 4 d. 45 paroms arešto, bausmę atlikęs;

14teistumas išnykęs,

15paskirtos kardomosios priemonės - rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir asmens dokumentų paėmimas,

16kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 135 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

17Kaltinamasis N. G. 2013 m. rugpjūčio 23 d. apie 21.30 val. Pakruojo rajono savivaldybėje, L. seniūnijoje, L. miestelyje, skvere prie V. D. paminklo, asmeninio konflikto metu tyčia sudavė ranka du kartus nukentėjusiajam A. G. į galvos sritį t.y. dešinę akį, nuo ko nukentėjusysis nugriuvo, po to sudavė ne mažiau keturių smūgių rankomis ir kojomis gulinčiam nukentėjusiajam į pilvą bei kitas kūno vietas, tuo padarydamas nukentėjusiajam A. G. blužnies plyšimą su kraujo susikaupimu pilvaplėvės ertmėje ir krūtinės ląstos kairės pusės X,XI šonkaulių lūžius, tai yra sunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl blužnies plyšimo nukentėjusiajam A. G. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata.

18Kaltinamasis N. G. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikšto kaltinimo prisipažino visiškai ir parodė, kad 2013 m. rugpjūčio 23 d. vakare apie 21.30 val. su pusbroliu A. M. bei draugais V. M. ir E. V. buvo L. miestelio centre, skvere prie V. D. paminklo. Pamatė ateinantį pažįstamą A. G., kurį įtarė prieš kelias dienas pavogus iš jo kurą. A. G. ėjo su „D.“ – T. D. Jie abu buvo išgėrę. Jis supyko ir, nuėjęs prie A. G., sudavė ranka jam du smūgius į galvą, po ko jis nugriuvo. Tada gulinčiam A. G. įspyrė ir sudavė kelis kartus į pilvą. Ranka sudavė apie du kartus ir įspyrė apie du kartus. Kad A. G. būtų dejavęs, kad jam būtų bėgęs kraujas nepastebėjo. Suduodamas smūgius nukentėjusiajam suprato, kad gali jį sužaloti. Po to A. G. nuėjo namo. Apie tai, kad A. G. guli ligoninėje, sužinojo tik po kelių dienų. Labai gailisi nusikaltęs, daugiau taip nebesielgs. Įvykio metu buvo šiek tiek išgėręs, tačiau apsvaigęs nebuvo ir ši aplinkybė jokios įtakos jo veiksmams neturėjo. Gyvena su sugyventine ir 4 mažamečiais vaikais. Jis niekur nedirba, yra registruotas darbo biržoje, gauna apie 600 litų dydžio bedarbio pašalpą. Dar apie 700 litų jų šeima gauna už vaikus. Be to, jis dirba padienius darbus pas žmones, dirba 6 hektarus žemės, tačiau ūkininko ūkio įsteigęs nėra, nors reikiamus kursus baigė. Nukentėjusiojo atsiprašė, su juo susitarė dėl neturtinės žalos atlyginimo. Sutarė, kad nukentėjusiajam sumokės 4000 litų, iš kurių 500 litų jau yra sumokėjęs. Sudarė sutartį su ligonių kasa dėl žalos atlyginimo, tačiau pirmą įmoką sumokėjo vėliau nei priklausė, kadangi sutartį buvo atidavęs advokatui ir neturėjo reikiamų duomenų. Žalą Sodrai atlygino.

19Po kaltinamojo N. G., kuris nėra kaltinamas padaręs labai sunkų nusikaltimą, apklausos, neiškilus jokių abejonių dėl nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių, išvardijus byloje esančius rašytinius įrodymus bei su sutrumpintu įrodymų tyrimu sutikus prokurorei ir gynėjui, įrodymų tyrimas buvo nutrauktas Lietuvos Respublikos BPK 273 straipsnyje nustatyta tvarka.

20Kaltinamojo N. G. kaltė įvykdžius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką yra įrodyta ne tik jo parodymais, duotais teisiamojo posėdžio metu, tačiau ir kitais byloje esančiais, ikiteisminio tyrimo metu surinktais, įrodymais:

212013-08-30 nukentėjusiojo A. G. protokolu – pareiškimu, kuriame nurodyta, jog 2013-08-23 d. apie 22 val. Pakruojo rajone, L. kaime esančiame skvere, kuriame yra V. D. paminklas, jį sumušė trys nepažįstami jaunuoliai (1 b.l.);

22nukentėjusiojo A. G. parodymais, kad 2013-08-23 d. apie 22 val. jiems su T. D. einant iš baro namo, skvere jį užkalbino N. G. N. G. pradėjo šaukti, kad jis išleido jo kurą, ir jį sumušė. Pirmiausia jam ranka sudavė du smūgius į veidą, tiksliau į dešinę akį, po ko jis nugriuvo ant žolės. Tada N. G. jam spyrė du kartus į pilvą. Jis užsidengė rankomis galvą, kad jam daugiau nesužalotų veido. Tada pajuto dar kelis smūgius į nugarą bei kairį šoną. Po to jis grįžo namo. Kitą dieną nugara ir kairės pusės šonas buvo mėlyni, dešinė akis taip pat buvo pamėlusi. Dėl suduotų smūgių jam plyšo blužnis, kuri buvo pašalinta, bei lūžo du šonkauliai. Įvykio metu buvo išgėręs. Prieš sumušimą buvo sveikas. Prieš tai, gegužės ar birželio mėnesį, jam dirbant pas ūkininką, jį parvertė arklys ir koja užmynė jam ant kairio šono. Dėl šio įvykio į medikus nesikreipė, skausmą juto apie savaitę laiko (27-31 b.l.);

23Šiaulių teritorinės ligonių kasos pažyma ir prie jos pridėtais dokumentais, iš kurių matyti, kad iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto VšĮ Pakruojo ligoninė ir VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė už nukentėjusiajam A. G. suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas sumokėta 9140,58 Lt (34, 37 b.l.);

24Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pažymomis, iš kurių matyti, kad nukentėjusiajam A. G. buvo išmokėta 53,40 Lt ligos pašalpa už laikotarpį nuo 2013-08-28 d. iki 2013-08-30 d. (45, 47 b.l.);

25liudytojos V. R. parodymais, kad apie tai, jog sumuštas jos brolis A. G., ji sužinojo iš G. Š.. G. Š. bare buvo girdėjęs, kad jos brolį sumušė N. G. Brolis A. G. jai papasakojo, kad 2013-08-23 d. apie 21.30 val. jis ėjo iš baro namo. Broliui einant skveru, jį pasikalbėti pasikvietė N. G. Broliui priėjus prie N. G., jis pradėjo brolį mušti. Brolis ir N. G. anksčiau konfliktavo. Brolis sakė, kad be N., skvere buvo daugiau jaunimo, tačiau kitų jis nepažino. Brolio teigimu, N. G. padėjo jį mušti dar kažkoks jaunuolis. A. jai sakė, kad jį spardė bei mušė rankomis. Po to brolis parėjo namo, nes netoli gyvena. Sekančią dieną pas brolį atvažiavo jo darbdavys vežtis į darbą, bet, pamatęs, kad jis blogai jaučiasi, nuvežė į Pakruojo ligoninę. Ten broliui suteikė pagalbą ir paleido namo. 2013-08-29 d. atėjusi pas brolį pamatė, kad jis blogai jaučiasi, ir iškvietė greitąją pagalbą. Brolis buvo išvežtas į Pakruojo ligoninę, o po to į Šiaulių ligoninę. Vasarą brolį buvo sužalojęs arklys – įspyrė į pilvą, tačiau brolis į gydytojus nesikreipė ir skaudėjo jam kelias dienas (51-52 b.l.);

26liudytojo T. R. parodymais, kad 2013 m. rugpjūčio mėnesį, tiksliai dienos nepamena, jis turėjo nuvežti A. G. į B., kur jis turėjo traktoriumi lyginti žemes. A. G. rado sėdintį ant sofos. A. G. pasakė, kad jis blogai jaučiasi, nes jį sumušė. Jis nuvežė A. G. į Pakruojo ligoninę, kur jam nustatė, jog yra lūžę du šonkauliai. Po medikų apžiūros A. G. parvežė namo (53 b.l.);

27liudytojo V. M. parodymais, kad 2013 m. rugpjūčio mėnesį, dienos nepamena, vakare jam paskambino N. G. ir pakvietė ateitį į miestelio aikštę. Nuėjęs skvere rado N. G., E. V. ir M., kurio vardo nepamena. Jie visi kalbėjosi ir gėrė alkoholinius gėrimus. Jiems besikalbant, pro šalį ėjo jo bendradarbis A. N. jį užkalbino, tarp jų kilo konfliktas ir N. sudavė stovinčiam A. 1-2 smūgius į veidą. Po šių smūgių A. pargriuvo ir N. jam gulinčiam spyrė 1 ar 2 kartus. Su A. kartu ėjo ir T. D. (54 b.l.);

28liudytojo E. V. parodymais, kad 2013 m. rugpjūčio mėnesį, dienos nepamena, vakare, jau pradėjus temti, ėjo namo ir miestelio centre esančiame skvere sutiko N. G., V. M. ir dar kažkokį jaunuolį, kurio nepažįsta. Jie sėdėjo ant suolelio ir gėrė sidrą bei alų. N. G. pasiūlė prisijungti ir jis prie prisijungė. Už nepilnos valandos pro juos praėjo A. G. su draugu. N. pasikvietė A., tačiau jis nėjo prie N. Tada N. priėjo prie A. Matė, kad N. su A. bei jo draugu susipyko. Pirmiausia N. nesmarkiai pastūmė tą A. draugą, kuris tuoj pat pasišalino – nuėjo link A. G. namų. Po to pamatė, kad A. nukrito ant žemės. Jis suprato, kad N. jam sudavė. Po to N. smūgiavo ant žemės parkritusiam A. kojomis ir rankomis - kojomis galėjo įspirti 2-3 kartus, o rankomis galėjo suduoti 3-4 kartus. Kad N. būtų mušęs A. alkūnėmis nepastebėjo. Jis, V. M. ir tas kitas jaunuolis tuo metu sėdėjo ant suoliuko ir į muštynes nesikišo. Po muštynių N. grįžo pas juos, o A. atsikėlė ir nuėjo link savo namų (55-56 b.l.);

29liudytojo T. D. parodymais, kad tą dieną buvo pas A. G., išgėrinėjo. Apie 21 val. nusprendė nueiti į barą nusipirkti alaus. Grįžtant atgal, skvere juos užkalbino N. G. Viso skvere buvo 4 jaunuoliai. Jis A. paliko skvere ir nuėjo pas jį į namus. Nueidamas girdėjo, kad tarp N. ir A. kilo konfliktas. Įvykio metu buvo stipriai išgėręs, todėl ne viską pamena. Galėjo būti, kad N.s ir jį pastūmė, tačiau to nepamena. A., kuris taip pat buvo išgėręs, namo grįžo už 30 minučių. Sumušimo žymių ant jo veido nesimatė, tačiau jis labai dūsavo ir skundėsi, kad skauda krūtinės srityje. Kitos dienos rytą matė, kad A. veido yra mušimo žymės, viena akis buvo sutinusi. (57-58 b.l.);

30liudytojo A. M. parodymais, kad 2013 m. rugpjūčio mėnesį, dienos nepamena, su pusbroliu N. G. ir dar dviem jaunuoliais, kurių nepažįsta, sėdėjo skvere ant suolelio ir gėrė alkoholiniu gėrimus. Tas asmuo, kurį N. sumušė, ėjo pro juos. N. jį pasikvietė, kad ateitų. Tarp jų kilo konfliktas. Matė, kaip N. tam vyriškiui trenkė į veidą vieną kartą ir vyriškis nugriuvo. Po to N. tam vyriškiui sudavė ranka 1-2 smūgius, tačiau, kad būtų spyręs, nepamena, galėjo to nepastebėti. N. tą žmogų mušė vienas (59 b.l.);

31liudytojo G. Š. parodymais, kad alaus bare iš V. R. sūnaus M. R. sužinojo, kad sumuštas A. G. Jis apie tai pasakė V. R. (60 b.l.);

32liudytojo M. R. parodymais, kad tą dieną buvo pas dėdę A. G. Į namus dėdė grįžo su T. D.. Atsikėlęs pamatė, kad dėdė sumuštas. Dėdė sakė, kad jį sumušė N. G. Daugiau jis nieko nepasakojo (61 b.l.);

33parodymų patikrinimo vietoje protokolu, iš kurio matyti, kad liudytojas E. V. įvykio vietoje parodė, kur ir kaip N. G. sumušė A. G. (67-72 b.l.);

34parodymų patikrinimo vietoje protokolu, iš kurio matyti, kad liudytojas V. M. įvykio vietoje parodė, kur ir kaip N. G. sumušė A. G. (62-66 b.l.);

35parodymų patikrinimo vietoje protokolu, iš kurio matyti, kad nukentėjusysis A. G. įvykio vietoje parodė, kur ir kaip jį sumušė N. G. (73-77 b.l.);

36specialisto išvada Nr. ( - ) ir papildomomis specialisto išvadomis Nr. ( - ) bei Nr. ( - ), iš kurių matyti, kad A. G. ne mažiau kaip vieno trauminio poveikio pasekoje paveikus kairę krūtinės ląstos ir pilvo pusę, padaryti sužalojimai: blužnies plyšimas su kraujo susikaupimu pilvaplėvės ertmėje ir krūtinės ląstos kairės pusės X,XI šonkaulių lūžiai, tai yra sunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl blužnies plyšimo nukentėjusiajam A. G. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata (91, 100-101, 104);

372014-03-26 žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutartimi, iš kurios matyti, kad kaltinamasis N. G. ir Šiaulių teritorinė ligonių kasa susitarė, kad N. G. sutartyje numatytais terminais atlygins 9140,58 Lt žalą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto už nukentėjusiajam A. G. suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

382014-05-22 vietiniu lėšų pervedimu, iš kurio matyti, kad N. G. sumokėjo Šiaulių teritorinė ligonių kasai 172,58 Lt įmoką pagal 2014-03-26 žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutartį;

392014-05-22 kasos pajamų orderiu, iš kurio matyti, kad N. G. sumokėjo 53,40 Lt žalos atlyginimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

402014-05-22 nukentėjusiojo A. G. ir kaltinamojo N. G. susitarimu dėl žalos atlyginimo sąlygų ir tvarkos, iš kurio matyti, kad nukentėjusysis ir kaltinamasis susitaikė ir susitarė, kad kaltinamojo nusikaltimu padaryta žala yra 4000 litų, iš kurių 500 litų nukentėjusiajam jau atlyginta. Likusią žalos dalį N. G. įsipareigoja sumokėti iki 2014 m. gruodžio 31 d., kas mėnesį mokėdamas A. G. po 500 litų iki mėnesio paskutinės dienos.

41Kaltinamasis N. G., du kartus suduodamas ranka nukentėjusiajam A. G. į galvos sritį t.y. dešinę akį, nuo ko nukentėjusysis nugriuvo, po to suduodamas ne mažiau keturių smūgių rankomis ir kojomis gulinčiam nukentėjusiajam į pilvą bei kitas kūno vietas, tokia jėga, kad plyšo blužnis bei lūžo du šonkauliai, suvokė, kad ši jo veika (smūgių sudavimas į gyvybiškai svarbias kūno vietas – galvą, pilvą, šoną) sukelia pavojų nukentėjusiojo sveikatai, numatė galimybę, kad dėl šios jo pavojingos veikos gali būti sutrikdyta nukentėjusiojo sveikata (net ir sunkiai), ir nors šių padarinių nenorėjo, bet sąmoningai, nenutraukdamas neteisėtų veiksmų, leido jiems atsirasti t.y. veikė netiesiogine tyčia (BK 15 str. 3 d.), todėl jo veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 135 straipsnio 1 dalį kaip tyčinis sunkus sveikatos sutrikdymas.

42Tikslintinos kaltinime N. G. nurodytos aplinkybės dėl smūgių sudavimo nukentėjusiajam A. G. skaičiaus bei lokalizacijos, nurodant, kad kaltinamasis sudavė gulinčiam nukentėjusiajam ne mažiau keturių smūgių rankomis ir kojomis į pilvo sritį bei kitas kūno vietas, kadangi iš kaltinamojo N. G. parodymų, duotų teisme, bei nukentėjusiojo A. G. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad kaltinamasis nukentėjusiajam sudavė ne mažiau 4 smūgių rankomis ir kojomis, o smūgiai jam buvo suduoti ne tik į pilvą, kaip nurodyta kaltinamajame akte, tačiau ir į nugarą bei kairį šoną, ką patvirtina ir specialisto išvados (kad smūgiai buvo suduoti į kairę krūtinės ląstos ir pilvo pusę). Toks kaltinime nurodytos veikos faktinių aplinkybių pakeitimas teisme galimas, kadangi jos nekeičiamos iš esmės (BPK 256 str. 1 d.).

43Kaltinamojo N. G. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs jam inkriminuojamą nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 1 p.). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nustatyta nebuvo. Nors įvykio metu N. G., jo paties teigimu, buvo šiek tiek išgėręs, tačiau nenustatyta, kad ši aplinkybė turėjo kokios nors įtakos nusikalstamos veikos įvykdymui, todėl nepripažintina kaltinamojo atsakomybę sunkinančia.

44Skirdamas bausmę kaltinamajam N. G. teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 54-62 straipsniuose numatytais bendraisiais bausmių paskyrimo pagrindais bei taisyklėmis.

45N. G. įvykdė vieną sunkų nusikaltimą (BK 11 str. 5 d.), numatytą Lietuvos Respublikos BK 135 straipsnio 1 dalyje, už kurio įvykdymą įstatymas numato vienintelę bausmės rūšį – laisvės atėmimą iki dešimties metų. Kadangi šis nusikaltimas sunkus, laisvės atėmimo bausmės vykdymo negalima atidėti (BK 75 str. 1 d.).

46Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnis (Bausmės paskirtis) greta kitų bausmės tikslų (bendroji prevencija, nubaudimas, kelio naujiems nusikaltimams užkirtimas) išskiria bausmės teisingumo tikslą. Bausmė turi būti teisinga. Bausmės teisingumas yra vienas pamatinių baudžiamosios teisės principų, kurio esmė yra ta, kad teismo paskirta bausmė turi atitikti du reikalavimus – padaryto nusikaltimo pavojingumą ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Įstatymų leidėjas, formuluodamas konkretaus nusikaltimo požymius ir nustatydamas sankciją už nusikaltimą, įvertina tipinį (rūšinį) nusikaltimo, kaip tokio, pavojingumą. Tačiau pažymėtina, kad konkrečiomis aplinkybėmis padarytas nusikaltimas, formaliai atitinkantis rūšinius tam tikro nusikaltimo požymius, iš tikrųjų, gali neatitikti tos rūšies nusikaltimo pavojingumo. Pažymėtina ir tai, kad nusikaltimus, tarp jų ir labai sunkius, daro skirtingi žmonės, kurių pavojingumas taip pat skiriasi. Bausmės teisingumas neatsiejamai susijęs ir su kitu baudžiamosios teisės principu – bausmės individualizavimu, kuris taip pat yra pamatinis baudžiamosios teisės principas, glaudžiai susijęs su bausmės paskirtimi. Kaip nurodyta Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 1 dalyje, teismas bausmę skiria pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Tačiau tais atvejais, kai straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas turi teisę paskirti švelnesnę, negu įstatymo sankcijoje numatyta bausmę. Tokia nuostata įtvirtinta Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalyje. Bausmės skyrimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalimi reikalauja motyvuotos teismo išvados, kad įstatymo sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas rekomenduoja teismams nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, jog straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už jo nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 40 „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ 3.1.13 punktas). Tačiau tai nereiškia, kad įstatymas reikalauja nustatyti kažkokias ypatingas ar ekstraordinarines aplinkybes. Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalies taikymas susijęs su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-420/2006, 2K-382/2012, 2K-231/2013, 2K-345/2013, 2K-348/2013 ir kitos). Teismas turi išvardinti, kuo remiantis jis padarė savo išvadą. Tokia išvada turi sekti įvertinus padaryto nusikaltimo pavojingumą ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymui būtina nustatyti, kad padaryto nusikaltimo pavojingumas, atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo stadiją, bendrininkavimo formą, bendrininko rūšį, nusikaltimo padarymo vietą, laiką, būdą, nukentėjusiojo elgesio ypatumus, kilusius padarinius, yra žymiai mažesnis, negu rūšinis tos nusikalstamos veikos pavojingumas, įvertintas įstatymo leidėjo baudžiamojo įstatymo už padarytą nusikaltimą sankcijoje.

47Kaltinamasis N. G. anksčiau teistas (117-118 b.l.), tačiau teistumas yra išnykęs (BK 97 str.), anksčiau buvo teistas už visai kitokio pobūdžio nusikalstamas veikas, nusikaltimą žmogaus sveikatai (BK XVIII skyrius) įvykdė pirmą kartą, padarė vieną nusikaltimą, per tuos aštuonis mėnesius, kurie praėjo po nusikaltimo įvykdymo, naujų nusikalstamų veikų bei kitų teisės pažeidimų neįvykdė, administracine tvarka metų laikotarpyje nebaustas (111-116 b.l.), gyvena su sugyventine S. J., kartu augina 4 jų mažamečius vaikus (109-110 b.l.), yra registruotas darbo biržoje ir gauna apie 600 litų dydžio socialinę pašalpą, sugyventinė S. J. šiuo metu niekur nedirba, augina vaikus, kaltinamasis dirba 6 ha žemės, yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, o atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, atsiprašė nukentėjusiojo A. G. ir su juo susitaikė, susitarė su nukentėjusiuoju dėl neturtinės žalos atlyginimo, nors nukentėjusysis byloje civilinio ieškinio pareiškęs nebuvo, savo iniciatyva dalį neturtinės žalos iki teismo atlygino, susitarė su Šiaulių teritorine ligonių kasa dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui už nukentėjusiajam A. G. suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas atlyginimo, atlygino žalą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

48Įvertinęs visas aukščiau išvardintas aplinkybes teismas konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos BK 135 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimas kaltinamajam N. G. aiškiai prieštarautų teisingumo principui, kadangi, kaip jau buvo minėta, kaltinamasis atsiprašė nukentėjusiojo, su juo susitaikė, realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimas pažeistų ne tik 4 kaltinamojo mažamečių vaikų, kurie liktų be žymios dalies šiuo metu jiems skiriamo išlaikymo, tačiau ir nukentėjusiojo A. G. bei Šiaulių teritorinės ligonių kasos interesus, kadangi kaltinamasis nebegalėtų įvykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartis dėl žalos atlyginimo, todėl, atsižvelgus ir į poziciją valstybinį kaltinimą palaikiusios prokurorės, kuri prašė kaltinamajam taikyti Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir skirti švelnesnę nei numato įstatymas bausmę, kaltinamajam N. G. už jo įvykdytą nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 135 straipsnio 1 dalyje, skirtina švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė. Kadangi nėra Lietuvos Respublikos BK 62 straipsnyje numatytų sąlygų, kaltinamajam N. G. švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė už aukščiau paminėtą nusikaltimą skirtina Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalyje numatytu pagrindu. Kadangi N. G. yra registruotas darbo biržoje, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, augina 4 mažamečius vaikus, jam skirtina laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant jį visą bausmės terminą ieškoti darbo per darbo biržą arba dirbti pagal darbo sutartį bei neatlygintinai išdirbti 50 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ir kitais pagalbos reikalingais žmonėmis (BK 48 str.). Teismo nuomone, tokia bausmės rūšis labiau atitiks bausmės paskirtį (BK 41 str.), nei sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė.

49Kadangi baudžiamoji byla buvo išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą (BPK 273 str.), kaltinamasis N. G. prisipažino esąs kaltas, todėl, paskyrus bausmę už šią nusikalstamą veiką, ji tuo pačiu teismo nuosprendžiu sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

50Siekiant užtikrinti nuosprendžio įvykdymą, N. G. iki bausmės vykdymo pradžios paliktinos ikiteisminio tyrimo metu paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir asmens dokumentų paėmimas (BPK 119 str., 139 str. 3 d.). Pradėjus vykdyti bausmę (gavus pažymą iš probacijos tarnybos apie bausmės pradžią), prie bylos esantis N. G. asmens dokumentas – asmens tapatybės kortelė Nr. 10438223, išduota 2003 m. lapkričio 29 d. Pakruojo PK MP (75) – nedelsiant grąžintinas N. G., tai įpareigojant padaryti teismo raštinę.

51Lietuvos Respublikos BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę pareikšti kaltinamajam ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 113 straipsnį civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal šio kodekso nuostatas. Kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms.

52Nukentėjusysis A. G. civilinio ieškinio nepareiškė, nors jam tokia teisė buvo išaiškinta. Byloje yra nukentėjusiojo ir kaltinamojo sutartis, iš kurios matyti, kad jie susitarė dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo.

53Civilinis ieškovas - Šiaulių teritorinė ligonių kasa - pareiškė civilinį ieškinį dėl 9140,58 Lt žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo (35-36 b.l.). Teisme buvo gauta 2014 m. kovo 26 d. žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutartis, kuria kaltinamasis N. G. ir Šiaulių teritorinė ligonių kasa susitarė, kad N. G. žalą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlygins per 60 mėnesių nuo 2014 m. kovo 26 d., į Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, juridinio asmens kodas 191351679, atsiskaitomąją sąskaitą ( - ) AB banke „Swedbank“, pirmąjį mėnesį iki 30 dienos sumokėdamas 172,58 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt du litus ir 58 centus), ir kiekvieną kitą mėnesį iki 30 dienos mokėdamas po 152 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt du litus). Kadangi šalys gali užbaigti civilinę bylą (išspręsti civilinį ginčą) taikos sutartimi (CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d.), civilinio ieškovo Šiaulių teritorinės ligonių kasos ir kaltinamojo N. G. žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.), civilinio ieškovo Šiaulių teritorinės ligonių kasos ir kaltinamojo N. G. žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutartis (taikos sutartis) patvirtintina, o procesas dėl šio civilinio ieškinio nutrauktinas (CK 42 str. 1 d., 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., BPK 115 str. 1 d.). Šiaulių teritorinei ligonių kasai ir N. G. išaiškintina, kad N. G. nevykdant šio teismo patvirtinto susitarimo (taikos sutarties), Šiaulių teritorinei ligonių kasai Lietuvos Respublikos CPK nustatyta tvarka gali būti išduotas vykdomasis dokumentas (CPK 584 str. 1 d. 4 p.).

54Civilinis ieškovas - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius - pareiškė civilinį ieškinį dėl 53,40 Lt žalos atlyginimo, kadangi nukentėjusiajam A. G. buvo išmokėta 53,40 Lt ligos pašalpa už laikotarpį nuo 2013-08-28 d. iki 2013-08-30 d. (46-47 b.l.). Kadangi kaltinamasis N. G. iki teismo posėdžio šią žalą atlygino, procesas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus civilinio ieškinio nutrauktinas.

55Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 301-308, 310 straipsniais, teismas

Nutarė

56N. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 135 straipsnio 1 dalyje, ir, pritaikius Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalį, nubausti laisvės apribojimu 2 (dvejiems) metams, įpareigojant nuteistąjį per visą bausmės terminą ieškoti darbo per darbo biržą arba dirbti pagal darbo sutartį bei per 3 (tris) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 50 (penkiasdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ir kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

57Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams ir 4 (keturiems) mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį per visą bausmės terminą ieškoti darbo per darbo biržą arba dirbti pagal darbo sutartį bei per 3 (tris) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 50 (penkiasdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ir kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

58N. G. iki bausmės vykdymo pradžios palikti ikiteisminio tyrimo metu paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir asmens dokumentų paėmimą. Pradėjus vykdyti bausmę (gavus pažymą iš probacijos tarnybos apie bausmės pradžią), prie bylos esantį N. G. asmens dokumentą - asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ), išduotą 2003 m. lapkričio 29 d. Pakruojo PK MP (75) – nedelsiant grąžinti N. G., tai įpareigojant padaryti teismo raštinę.

59Procesą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus, juridinio asmens kodas 288677580, buveinė Ežero g. 17, Šiauliai, civilinio ieškinio nutraukti.

60Patvirtinti sutartį tarp civilinio ieškovo – Šiaulių teritorinės ligonių kasos, juridinio asmens kodas 188784026, buveinė Vilniaus g. 273, Šiauliai, ir kaltininko N. G., a. k. ( - ) dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo, kuria Šiaulių teritorinė ligonių kasa ir kaltinamasis N. G. susitarė, kad N. G. 9140,58 Lt žalą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlygins per 60 mėnesių nuo 2014 m. kovo 26 d., į Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, juridinio asmens kodas 191351679, atsiskaitomąją sąskaitą ( - ) AB banke „Swedbank“, pirmąjį mėnesį iki 30 dienos sumokėdamas 172,58 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt du litus ir 58 centus), ir kiekvieną kitą mėnesį iki 30 dienos mokėdamas po 152 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt du litus).

61Procesą dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos, juridinio asmens kodas 188784026, civilinio ieškinio nutraukti.

62Šiaulių teritorinei ligonių kasai ir N. G. išaiškinti, kad N. G. nevykdant šios teismo patvirtintos sutarties (taikos sutarties), Šiaulių teritorinei ligonių kasai Lietuvos Respublikos CPK nustatyta tvarka gali būti išduotas vykdomasis dokumentas (CPK 584 str. 1 d. 4 p.).

63Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,... 2. sekretoriaujant Jolantai Plungienei,... 3. dalyvaujant:... 4. prokurorėms L. M. ir Almai Mikalauskienei,... 5. gynėjui advokatui Anatolijui Šichovcovui,... 6. nukentėjusiajam A. G.,... 7. nedalyvaujant:... 8. civilinio ieškovo - Šiaulių teritorinės ligonių kasos atstovei - V. G.,... 9. civilinio ieškovo - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių... 10. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje... 11. N. G., gimęs ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 12. 1) 2005-08-02 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 13. 2) 2009-01-06 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 14. teistumas išnykęs,... 15. paskirtos kardomosios priemonės - rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir... 16. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 135 straipsnio 1 dalį,... 17. Kaltinamasis N. G. 2013 m. rugpjūčio 23 d. apie 21.30 val. Pakruojo rajono... 18. Kaltinamasis N. G. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikšto kaltinimo... 19. Po kaltinamojo N. G., kuris nėra kaltinamas padaręs labai sunkų... 20. Kaltinamojo N. G. kaltė įvykdžius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką yra... 21. 2013-08-30 nukentėjusiojo A. G. protokolu – pareiškimu, kuriame nurodyta,... 22. nukentėjusiojo A. G. parodymais, kad 2013-08-23 d. apie 22 val. jiems su T. D.... 23. Šiaulių teritorinės ligonių kasos pažyma ir prie jos pridėtais... 24. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pažymomis,... 25. liudytojos V. R. parodymais, kad apie tai, jog sumuštas jos brolis A. G., ji... 26. liudytojo T. R. parodymais, kad 2013 m. rugpjūčio mėnesį, tiksliai dienos... 27. liudytojo V. M. parodymais, kad 2013 m. rugpjūčio mėnesį, dienos nepamena,... 28. liudytojo E. V. parodymais, kad 2013 m. rugpjūčio mėnesį, dienos nepamena,... 29. liudytojo T. D. parodymais, kad tą dieną buvo pas A. G., išgėrinėjo. Apie... 30. liudytojo A. M. parodymais, kad 2013 m. rugpjūčio mėnesį, dienos nepamena,... 31. liudytojo G. Š. parodymais, kad alaus bare iš V. R. sūnaus M. R. sužinojo,... 32. liudytojo M. R. parodymais, kad tą dieną buvo pas dėdę A. G. Į namus... 33. parodymų patikrinimo vietoje protokolu, iš kurio matyti, kad liudytojas E. V.... 34. parodymų patikrinimo vietoje protokolu, iš kurio matyti, kad liudytojas V. M.... 35. parodymų patikrinimo vietoje protokolu, iš kurio matyti, kad nukentėjusysis... 36. specialisto išvada Nr. ( - ) ir papildomomis specialisto išvadomis Nr. ( - )... 37. 2014-03-26 žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo... 38. 2014-05-22 vietiniu lėšų pervedimu, iš kurio matyti, kad N. G. sumokėjo... 39. 2014-05-22 kasos pajamų orderiu, iš kurio matyti, kad N. G. sumokėjo 53,40... 40. 2014-05-22 nukentėjusiojo A. G. ir kaltinamojo N. G. susitarimu dėl žalos... 41. Kaltinamasis N. G., du kartus suduodamas ranka nukentėjusiajam A. G. į galvos... 42. Tikslintinos kaltinime N. G. nurodytos aplinkybės dėl smūgių sudavimo... 43. Kaltinamojo N. G. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis... 44. Skirdamas bausmę kaltinamajam N. G. teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos... 45. N. G. įvykdė vieną sunkų nusikaltimą (BK 11 str. 5 d.), numatytą Lietuvos... 46. Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnis (Bausmės paskirtis) greta kitų bausmės... 47. Kaltinamasis N. G. anksčiau teistas (117-118 b.l.), tačiau teistumas yra... 48. Įvertinęs visas aukščiau išvardintas aplinkybes teismas konstatuoja, kad... 49. Kadangi baudžiamoji byla buvo išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų... 50. Siekiant užtikrinti nuosprendžio įvykdymą, N. G. iki bausmės vykdymo... 51. Lietuvos Respublikos BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl... 52. Nukentėjusysis A. G. civilinio ieškinio nepareiškė, nors jam tokia teisė... 53. Civilinis ieškovas - Šiaulių teritorinė ligonių kasa - pareiškė... 54. Civilinis ieškovas - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių... 55. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 301-308, 310 straipsniais,... 56. N. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 57. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę... 58. N. G. iki bausmės vykdymo pradžios palikti ikiteisminio tyrimo metu paskirtas... 59. Procesą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių... 60. Patvirtinti sutartį tarp civilinio ieškovo – Šiaulių teritorinės... 61. Procesą dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos, juridinio asmens kodas... 62. Šiaulių teritorinei ligonių kasai ir N. G. išaiškinti, kad N. G. nevykdant... 63. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...