Byla e2A-365-236/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo valstybės įmonės Jonavos miškų urėdijos ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Egsta“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2604-260/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybų sritis“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei Jonavos miškų urėdijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Egsta“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Statybų sritis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ Jonavos miškų urėdijai, trečiajam asmeniui UAB „Egsta“, prašydamas panaikinti atsakovo VĮ Jonavos miškų urėdijos sprendimus, priimtus vykdant statybos darbų supaprastinto mažos vertės pirkimo konkursą (pirkimo Nr. 195512): 1) 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimą Nr. SD-779, kuriuo tiekėjas UAB „Statybų sritis“ pripažintas kaip neatitinkantis tiekėjo kvalifikacijai keliamų reikalavimų ir UAB „Statybų sritis“ pasiūlymas atmestas; 2) 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimą Nr. SD-782 ta apimtimi, kuria sudaryta pasiūlymų eilė neįtraukiant UAB „Statybų sritis“ pasiūlymo ir laimėtoju pripažinta UAB „Egsta“; 3) 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimą Nr. SD-788 ta apimtimi, kuria nuspręsta pasirašyti sutartį su UAB „Egsta“; 4) 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. SD-847 ta apimtimi, kuria atsisakyta nagrinėti UAB „Statybų sritis“ pretenziją, taip pat įpareigoti atsakovą atnaujinti ginčo viešojo pirkimo konkurso procedūras ir įpareigoti atsakovą : 1) iš naujo įvertinti UAB „Statybų sritis“ atitiktį kvalifikacijos reikalavimams; 2) iš naujo sudaryti tiekėjų pasiūlymų eilę, įtraukiant UAB „Statybų sritis“ pasiūlymą.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovas VĮ Jonavos miškų urėdija 2014 m. rugpjūčio 5 d. paskelbė apie vykdomą supaprastintą mažos vertės statybos darbų pirkimą. Ieškovas UAB „Statybų sritis“ šiame konkurse pateikė pasiūlymą. 2014 m. rugpjūčio 1 d. atsakovo patvirtintose Mažos vertės pirkimo raštu „Statybos darbai“ sąlygose buvo nustatyta, jog tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti sąlygų 3.1 punkte išvardintus minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir pateikti tai įrodančius dokumentus. Viena iš bendrųjų kvalifikacinių reikalavimų numatyta sąlyga – kad tiekėjas būtų įdiegęs kokybės vadybos sistemą (ISO 9001:2000 arba lygiavertę) arba taikytų kitas (lygiavertes) tiekėjo patvirtintas kokybės vadybos sistemos priemones. Tai patvirtindamas tiekėjas privalėjo kartu su pasiūlymu pateikti nepriklausomos institucijos išduotą galiojantį sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinanti kokybės vadybos reikalavimų laikymąsi. Teikdamas pasiūlymą ieškovas UAB „Statybų sritis“ pateikė D. Kelčiausko IĮ 2013 m. rugsėjo 27 d. išduotą sertifikatą Nr. 130927/11, kuriuo patvirtinama, jog UAB „Statybų sritis“ sukūrė, įformino dokumentais, įgyvendino ir prižiūri kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 reikalavimus. Šiuo sertifikatu patvirtinta, kad nurodytos įmonės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008. Remiantis išduotu sertifikatu UAB „Statybų sritis“ turi teisę atlikti ypatingų ir neypatingų statinių bendruosius statybos darbus, inžinerinių tinklų montavimo, kultūros paveldo tvarkomuosius darbus. Ieškovas nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 18 d. įvykusio perkančiosios organizacijos komisijos posėdžio metu nustatyta, jog UAB „Statybų sritis“ pasiūlymo kaina pirmai pirkimo daliai buvo pati mažiausia. Perkančioji organizacija po vokų su pasiūlymais atplėšimo kelis kartus kreipėsi į UAB „Statybų sritis“ su prašymais pateikti papildomus įrodymus, patvirtinančius tiekėjo kvalifikacijos atitikimą. 2014 m. rugpjūčio 25 d. perkančioji organizacija pateikė prašymą UAB „Statybų sritis“ pateikti dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas yra įdiegęs vadybos sistemą (ISO 9001:2000 arba lygiavertę). Atsakydamas į nurodytą prašymą 2014 m. rugpjūčio 26 d. ieškovas UAB „Statybų sritis“ pateikė raštą Nr. SR-0026, kuriuo paaiškino, jog UAB „Statybų sritis“ yra įsidiegusi lygiavertę vadybos sistemą, kuri niekur nėra registruojama. Būtent dėl šios priežasties UAB „Statybų sritis“ nėra įtraukta į Lietuvos standartizacijos departamento sudarytą sąrašą, nors tokio reikalavimo ginčo viešojo pirkimo sąlygose ir nebuvo numatyta. Ieškovas pažymėjo, kad 2014 m. rugpjūčio 26 d. perkančioji organizacija pakartotinai pateikė prašymą išaiškinti pasiūlymą. Šiuo raštu buvo prašoma pateikti įrodymus, jog D. Kelčiausko IĮ turi teisę atlikti kokybės vadybos sistemų sertifikavimą pagal ISO 9001:2008/LT EN ISO 9001:2008, nes Nacionalinis akreditacijos biuras prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (rašte suklysta nurodant, jog Nacionalinis akreditacijos biuras prie LR Aplinkos ministerijos) nėra šiai įmonei išdavęs akreditacijos pažymėjimo. Atsakydamas į šį perkančiosios organizacijos paklausimą 2014 m. rugpjūčio 27 d. ieškovas UAB „Statybų sritis“ pateiktu raštu Nr. SR-0027 pakartotinai informavo perkančiąją organizaciją, jog įmonė yra įdiegusi lygiavertę vadybos sistemą ir pateiktas sertifikatas tai patvirtina. Į ieškovą atsakovas kreipėsi pakartotinai 2014 m. rugsėjo 1 d. bei 2014 m. rugsėjo 4 d. Ieškovo teigimu, į visus perkančiosios organizacijos paklausimus buvo tinkamai atsakyta pateikiant prašomus duomenis, tačiau, nepaisant visų prašomų duomenų pateikimo, 2014 m. rugsėjo 9 d. raštu Nr. SD-779 ieškovas UAB „Statybų sritis“ buvo informuotas, kad jo pasiūlymas buvo pripažintas neatitinkančiu pirkimo sąlygų. Ieškovas nurodė, kad 2014 m. rugsėjo 9 d. perkančioji organizacija raštu Nr. SD-782 informavo, kad sudaryta pasiūlymų eilė neįtraukiant UAB „Statybų sritis“ pasiūlymo ir laimėtoju pripažinta UAB „Egsta“, ir tą pačią dieną, perkančioji organizacija raštu Nr. SD-788 informavo, kad pasirašyta sutartis su UAB „Egsta“. Ieškovas nurodė, kad nepraleisdamas VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyto termino skųsti perkančiosios organizacijos sprendimus, 2014 m. rugsėjo 19 d. pateikė pretenziją dėl supaprastinto mažos vertės pirkimo konkurse Nr. 195512 priimtų sprendimų. 2014 m. rugsėjo 23 d. atsakovas raštu Nr. SD-847 informavo, kad atsisakyta nagrinėti ieškovo UAB „Statybų sritis“ pretenziją, kadangi ši pateikta po sutarties pasirašymo. Ieškovo įsitikinimu, ginčo viešojo pirkimo atveju perkančioji organizacija, tikrindama tiekėjų kvalifikaciją nustatė tinkamus reikalavimus tiekėjams, tačiau vėliau, pateiktus kvalifikaciją patvirtinančius duomenis vertino plečiamai, neatsižvelgė į savo pačios pateiktus nurodymus, be to, perkančioji organizacija atsisakė vertinti ieškovo pateiktą pretenziją tuo pagrindu, kad ji buvo pateikta po sutarties pasirašymo, nepaisydama fakto, jog pirkimo sutartis sudaryta tą pačią dieną, kai ieškovas buvo informuotas apie skundžiamus sprendimus, pati perkančioji organizacija pažeidė patvirtintas VĮ Jonavos miškų urėdijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles.

5Atsakovas Jonavos miškų urėdija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė ieškovo UAB „Statybų sritis“ ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad jis, atsisakydamas svarstyti ieškovo pretenziją ir sudarydamas 2014 09 09 sutartį su konkurso laimėtoju trečiuoju asmeniu, įstatymų nepažeidė. Atsakovas konkurso sąlygų 3.1 punkte 1 lentelės eil. Nr. 6 nustatė kvalifikacinį reikalavimą, kad tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos sistemos (ISO 9001:2000 arba lygiavertę) arba taiko kitas (lygiavertes) tiekėjo patvirtintas kokybės vadybos sistemos priemones. Šį kvalifikacinį reikalavimą įrodantys dokumentai yra nepriklausomos institucijos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas patvirtinantis kokybės vadybos reikalavimų laikymąsi. Taigi atsakovas konkurso sąlygų 3.1 punkte 1 lentelės eil. Nr. 6 numatė aiškiai, tiksliai ir konkrečiai, kokie dokumentai patvirtintų šį kvalifikacinį reikalavimą, t. y. nepriklausomų institucijų išduoti sertifikatai ISO 9001:2000 arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis kokybės vadybos (ISO 9001:2000) reikalavimų laikymąsi. Ieškovas pasiūlymo atitikimą minėtam konkurso sąlygų kvalifikaciniam reikalavimui, įrodinėjo D. Kelčiausko individualios įmonės 2013-09-27 išduotu sertifikatu Nr.130927/11, kuriuo patvirtinama, jog ieškovas sukūrė, įformino dokumentais, įgyvendino ir prižiūri kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 reikalavimus. Atsakovas vertino, kad ieškovo pateiktas sertifikatas nelaikytinas dokumentu, patvirtinančiu ISO standartą atitinkančios kokybės vadybos sistemos įdiegimą.

6Trečiasis asmuo UAB „Egsta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovo trečiajam asmeniui jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, todėl jo pasiūlymas atmestas pagrįstai. Atsakovas nepažeidė įstatymų nei sudarydamas su trečiuoju asmeniu sutartį, nei atsisakydamas nagrinėti ieškovo pretenziją. Be to, trečiasis asmuo jau yra įvykdęs dalį pirkimo sutarties, todėl šalys negali būti grąžinamos į pradinę padėtį.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai; pripažino niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento VĮ Jonavos miškų urėdijos ir UAB „Egsta“ 2014 m. rugsėjo 9 d. sudarytą remonto darbų sutartį Nr. DP-107; panaikino atsakovo Jonavos miškų urėdijos sprendimus, priimtus vykdant statybos darbų supaprastinto viešojo pirkimo konkursą (pirkimo Nr. 195512): 1) 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimą Nr. SD-779, kuriuo tiekėjas UAB „Statybų sritis“ pripažintas kaip neatitinkantis tiekėjo kvalifikacijai keliamų reikalavimų ir UAB „Statybų sritis“ pasiūlymas atmestas; 2) 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimą Nr. SD-782 ta apimtimi, kuria sudaryta pasiūlymų eilė neįtraukiant UAB „Statybų sritis“ pasiūlymo ir laimėtoju pripažinta UAB „Egsta“; 3) 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimą Nr. SD-788 ta apimtimi, kuria nuspręsta pasirašyti sutartį su UAB „Egsta“; 4) 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. SD-847 ta apimtimi, kuria atsisakyta nagrinėti UAB „Statybų sritis“ pretenziją; įpareigojo atsakovą Jonavos miškų urėdiją atnaujinti viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 195512) konkurso procedūras, įpareigoti atsakovą: 1) iš naujo įvertinti UAB „Statybų sritis“ atitiktį kvalifikacijos reikalavimams; 2) iš naujo sudaryti tiekėjų pasiūlymų eilę įtraukiant UAB „Statybų sritis“ pasiūlymą; priteisė ieškovui UAB „Statybų sritis“ iš atsakovo VĮ Jonavos miškų urėdijos 14 119,24 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas nurodė, kad iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas, vertindamas, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, nepagrįstai pripažino, jog ieškovas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjui minimalių kvalifikacijos reikalavimų, 2014 m. rugsėjo 17 d. pateikė pretenziją, tačiau atsakovas atsisakė nagrinėti ieškovo pretenziją, motyvuodamas tuo, kad pretenzija buvo gauta po viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Teismas nurodė, kad viešojo pirkimo sutartį (konkrečiu atveju - 2014 m. rugsėjo 9 d. remonto darbų sutartį) atsakovas su trečiuoju asmeniu UAB „Egsta“ pasirašė tą pačią dieną, kai atsakovo viešojo pirkimo komisija pripažino trečiojo asmens UAB „Egsta“ pasiūlymą pirmai, antrai ir trečiai pirkimo dalims laimėjusiu. Teismas pažymėjo, kad šios komisijos 2014 m. rugsėjo 9 d. posėdžio protokole nurodyta, kad vadovaujantis VPĮ 18 straipsnio 9 dalies 3 punktu, taisyklių 110.4 punktu, pirkimo sąlygų 11.2.3 punktu, nuspręsta pirkimo sutartį su laimėtoju sudaryti nedelsiant, netaikant pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino. Teismo vertinimu, šiais veiksmais perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

10Teismas nurodė, kad VPĮ 18 straipsnio 9 dalies nuostata nėra imperatyviai numatoma, jog sudarant sutartį atliekant mažos vertės pirkimą niekada nebus taikomas sutarties pasirašymo atidėjimo terminas, priešingai, numatoma tik galimybė netaikyti tokio termino, todėl vertinant, ar tokia galimybė taikytina konkrečioje situacijoje, būtina vadovautis pačiomis konkurso sąlygomis bei perkančiosios organizacijos patvirtintomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsakovo 2014 m. vasario 26 d. supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XV skyriuje aiškiai apibrėžta, kada ir kokios trukmės turi būti taikomas sutarties pasirašymo atidėjimo terminas. Teismas pažymėjo, kad minėtų taisyklių 111 punkte nurodyta išimtis iš taisyklės, jog sutartis gali būti pasirašyta be atidėjimo, kad VPĮ 92 straipsnyje nurodytais atvejais, kai organizuojant supaprastintą viešąjį pirkimą perkančioji organizacija informacinį pranešimą skelbia CVP IS, pirkimo sutartis gali būti sudaroma ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos. Teismas nurodė, kad byloje nagrinėjamu atveju buvo numatyta, jog pasiūlymas pateikiamas naudojant CVP IS, todėl akivaizdu, jog pati perkančioji organizacija yra nustačiusi išimtį - pirkimo sutarties atidėjimo terminas taikomas net ir atlikus mažos vertės pirkimą, jeigu apie pirkimą buvo skelbta CVP IS sistemoje. Teismas pažymėjo, kad atsakovo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nėra numatoma jokių išlygų dėl sutarties pasirašymo termino atidėjimo netaikymo, jei apie šį konkursą buvo skelbta viešai. Teismo teigimu, netaikius sutarties pasirašymo atidėjimo termino ir būtent dėl šios priežasties atsisakius nagrinėti ieškovo pretenziją dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kuriais netinkamai įvertinta ieškovo kvalifikacija, nepagrįstai pripažintas konkursą laimėjusiu trečiojo asmens pasiūlymas, įstatymu numatyta ieškovo teisė ginčyti perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus ir tokiu būdu negalėjo veiksmingai ginti savo pažeistą teisę, nors ieškovo visi veiksmai atitiko VPĮ reikalavimus. Tuo, teismo vertinimu, buvo pažeisti VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinti lygiateisiškumo, skaidrumo bei nediskriminavimo principai. Teismas nurodė, kad pagal nuoseklią kasacinio teismo praktiką, Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Teismas pažymėjo, kad vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus, o kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir toks pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais.

11Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų nebuvo išnagrinėta ieškovo pretenzija, kuria jis reikalavo, kad perkančioji organizacija panaikintų nepagrįstus ir neteisėtus savo sprendimus vertinant ieškovo kvalifikaciją, pripažino, kad ieškovas laikėsi Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, todėl vertino, ar pagrįstai vykdomame konkurse perkančioji organizacija pripažino, kad ieškovas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjui minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

12Teismas, sutikdamas su byloje nurodytais ieškovo argumentais, sprendė, kad atsakovas nepagrįstai pripažino, jog ieškovas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjui minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Teismas nurodė, kad atsakovo VĮ Jonavos miškų urėdijos mažos vertės pirkimo „Statybos darbų“ pirkimo komisijos 2014 m. rugsėjo 9 d. protokole nurodyta, jog tiekėjo UAB „Statybų sritis“ pasiūlymas turi būti atmestas, kadangi neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nes pateikti dokumentai neįrodo, kad tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos sistemą (ISO 9001:2000 arba lygiavertę). Teismas nurodė, kad konkurso sąlygų 3.1 punkte 1 lentelės eil. Nr. 6 numatyta, kokie dokumentai patvirtintų šį kvalifikacinį reikalavimą, t. y. nepriklausomų institucijų išduoti sertifikatai ISO 9001:2000 arba kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys kokybės vadybos (ISO 9001:2000) reikalavimų laikymąsi, todėl tiekėjo pateikti įrodymai turi būti tinkami. Pagal UAB „Statybų sritis“ pateiktą 2013 m. rugpjūčio 26 d. sutartį, sudarytą tarp UAB „Statybų sritis“ ir Dariaus Kelčiausko IĮ, komisijos nuomone, ši įmonė negalėjo išduoti sertifikato (Nr. 130927/10), nes Dariaus Kelčiausko IĮ pateiktas dokumentas, kad nurodytos įmonės vadybos sistema atitinka BS OHSAS 18001:2007/LST 1977:2008 yra negaliojantis, išduotas auditoriaus, neturinčio atitinkamų įgaliojimų sertifikuoti kokybės valdymo sistemas statybos srityje, nes D. Kelčiauskui išduotas 2008 m. sausio 11 d. IRCA auditoriaus sertifikatas ISO9000:2000, Nr. LA2/08/LT/20982 galiojo 3 metus, t. y. iki 2011 m. sausio 11 d., taip pat D. Kelčiauskui išduotas 2010 m. liepos 9 d. IRCA auditoriaus sertifikatas ISO 14001:2004 Nr. EA2/10/LT/891 galiojo 3 metus, t. y. iki 2013 m. liepos 9 d. Konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad pasiūlyme pateikti dokumentai turi būti lietuvių kalba, o D. Kelčiausko IĮ išduoti sertifikatai yra anglų kalba ir jų vertimai nepateikti. Teismas nurodė, kad atsakovas konkurso sąlygų 3.1 punkte 1 lentelės eil. Nr.6 nustatė kvalifikacinį reikalavimą, kad tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos sistemą (ISO 9001:2000 arba lygiavertę) arba taiko kitas (lygiavertes) tiekėjo patvirtintas kokybės vadybos sistemos priemones; šį kvalifikacinį reikalavimą įrodantys dokumentai yra nepriklausomos institucijos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas patvirtinantis kokybės vadybos reikalavimų laikymąsi. Teismas pažymėjo, kad ieškovas pasiūlymo atitikimą minėtam konkurso sąlygų kvalifikaciniam reikalavimui įrodinėjo D. Kelčiausko IĮ 2013 m. rugsėjo 27 d. išduotu sertifikatu Nr. 130927/11, kuriuo patvirtinama, jog ieškovas sukūrė, įformino dokumentais, įgyvendino ir prižiūri kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 reikalavimus, todėl ieškovo vadybos sistema atitinka ISO 9001-2008/LST EN ISO 9001:2008. Teismas pažymėjo, kad byloje nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Statybų sritis“ ne tik pateikė konkurso sąlygose nurodytus dokumentus, t.y. kokybės vadybos sistemos įdiegimą patvirtinantį sertifikatą Nr. 130927/11, tačiau, perkančiajai organizacijai pareikalavus, ieškovo buvo pateikti ir papildomi kokybės vadybos sistemos įdiegimą patvirtinantys duomenys: 2014 m. rugsėjo 3 d. pateikta 2013 m. rugpjūčio 26 d. sudaryta konsultavimo sutartis, kuria vykdytojas, t. y. D. Kelčiausko IĮ, įsipareigojo konsultuoti ieškovą UAB „Statybų sritis“ kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008, ISO 1400:2004/LST EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007/LST 1977:2008 sukūrimo ir įdiegimo klausimais ypatingų ir neypatingų statinių bendrųjų statybos darbų, inžinerinių tinklų montavimo, kultūros paveldo tvarkomųjų darbų srityje. Teismo teigimu, vertinant UAB „Statybų sritis“ išduotą sertifikatą sudarytos sutarties apimtyje, akivaizdu, jog UAB „Statybų sritis“ atitinka perkančiosios organizacijos nustatytą reikalavimą, t. y. bendrovėje „Statybų sritis“ yra įdiegta kokybės vadybos sistema.

13Teismas sutiko su ieškovu, kad D. Kelčiausko IĮ išduoti sertifikatai yra tinkami patvirtinant nustatytus standartus ir dėl to, kad perkančioji organizacija pripažino tinkamu UAB „Statybų sritis“ pateiktą sertifikatą Nr. 130927/12, patvirtinantį ISO 14001 standarto įdiegimą įmonėje, išduotą tos pačios D. Kelčiausko IĮ. Teismo teigimu, ši aplinkybė dar kartą patvirtina, jog UAB „Statybų sritis“ pateiktas sertifikatas, patvirtinantis kokybės vadybos sistemos ISO 9001 įdiegimą, taip pat yra tinkamas bei patvirtinantis UAB „Statybų sritis“ atitikimą konkurso sąlygose iškeltam reikalavimui. Teismas pažymėjo perkančiajai organizacijai ieškovas ne kartą nurodė, jog D. Kelčiausko IĮ sertifikatas UAB „Statybų sritis“ ne sertifikavo, o patvirtino lygiaverčiu dokumentu, kad įmonė yra įsidiegusi ISO sistemas. Teismas nurodė, kad konkurso sąlygose nebuvo įtrauktas reikalavimas, kad ir lygiaverčiu dokumentu tvirtinant tiekėjo kvalifikaciją šis tiekėjas būtų įtrauktas į Lietuvos standartizacijos departamento sudaromą sąrašą, kuriam duomenis pateikia pačios sertifikavimo įstaigos, nebuvo ir reikalavimo, kad sertifikatas būtų išduotas įmonės, kuriai išduotas akreditavimo pažymėjimas. Teismo nuomone, nesant tokių reikalavimų, tačiau pateikus lygiavertį dokumentą, patvirtinantį UAB „Statybų sritis“ kvalifikacijos tinkamumą, nebuvo priežasties nukrypti nuo konkurso sąlygų nepripažįstant šių ieškovo pateiktų duomenų.

14Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką sprendė, kad net ir tuo atveju, jei būtų pateikiamas ne perkančiosios organizacijos konkrečiai nurodytas dokumentas, tačiau analogiškus duomenis patvirtinantis dokumentas, tai nepaneigtų tiekėjo kvalifikacijos atitikimo. Teismas pažymėjo, kad pačiame VPĮ įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga vertinti tiekėjo pateikiamus alternatyvius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 4 d.). Dėl nurodytų argumentų teismas sprendė, kad ieškovui pateikus būtent tokį dokumentą, kurio ir prašoma pirkimo sąlygomis, nėra objektyvių priežasčių kelti naujus reikalavimus, nenurodytus pirkimo sąlygose. Teismas pažymėjo, kad atsakovo pirkimo sąlygų 1 lentelės 6 punkte įvirtintas vienintelis reikalavimas – pateikti įrodymus, jog tiekėjo įmonėje yra įdiegta kokybės valdymo sistema, tai tiekėjas gali patvirtinti jo pasirinktais būdais, todėl perkančioji organizacija negali prieštarauti savo pačios patvirtintoms sąlygoms ir interpretuoti neleidžiant tiekėjui pasirinkti būdo, kuriuo jis siekia patvirtinti savo kvalifikacijos atitikimą.

15Teismas atsižvelgė ir į tai, kad atsakovas ieškovo 2014 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. SR-0027 buvo informuotas apie UAB „Statybų sritis“ vykdytas kitas sutartis, kurios pasirašytos įvykus viešųjų pirkimų konkursams. Teismas pažymėjo, kad atsakovui buvo nurodyta, kad vykdytuose viešuosiuose pirkimuose taip pat buvo keliamas reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ISO 9001 įdiegimo įmonėje ir UAB „Statybų sritis“ pateikti dokumentai (analogiški ginčo viešojo pirkimo perkančiajai organizacijai pateiktiems dokumentams) buvo laikomi tinkamais bei pakankamais tiekėjo kvalifikacijai pagrįsti. Teismo teigimu, tokias aplinkybes patvirtina Jonavos rajono savivaldybės administracijos rengto viešojo pirkimo „Projektas „Ruklos bendruomenės namų kapitalinis remontas“ statybos rangos darbai“ pranešimas apie laimėtoją bei šio pirkimo sąlygos (3.1 p. lentelės 4 grafa). Teismas pažymėjo, kad perkančiajai organizacijai taip pat buvo pateiktos Susisiekimo ministerijos vykdyto viešojo pirkimo „Susisiekimo ministerijos administracinio pastato Gedimino per. 17, Vilniuje, pusrūsio rekonstravimo darbai“ sąlygos (12 p. 2 lentelės 12.9 bei 12.10 grafos) ir kvietimas sudaryti sutartį. Šiuose nurodytuose pirkimuose buvo iškeltas analogiškas reikalavimas ir pateikti analogiški dokumentai buvo pripažinti tinkamais, todėl, teismo vertinimu, pagrįstas ieškovo argumentas, kad siekiant išsiaiškinti ar tiekėjas yra tinkamas vykdyti prisiimamus įsipareigojimus perkančiajai organizacijai vien jau šis faktas turėjo būti pakankamas patvirtinimas dėl UAB „Statybų sritis“ kvalifikacijos tinkamumo.

16Teismas nurodė, kad pripažinus, jog VĮ Jonavos miškų urėdija, vykdydama mažos vertės pirkimą „Statybos darbai“ (pirkimo Nr. 1955120), pažeidė VPĮ 3 ir 32 straipsnių reikalavimus, spręstina dėl konkrečių pažeidimų pobūdžio, spręstina, ar konkretus pažeidimas pateisina pirkimų komisijos sprendimo panaikinimą ir šio sprendimo pagrindu sudarytos sutarties pripažinimą niekine. Teismas pažymėjo, kad VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyvių teisės normų pažeidimą, o pripažinus, kad viešojo pirkimo procedūros buvo vykdomos pažeidžiant imperatyvias VPĮ normas, viešojo pirkimų komisijos sprendimo pagrindu sudarytos viešųjų pirkimų sutarties galiojimas negali būti pateisinamas. Teismas nurodė, kad iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės, todėl nustačius, kad viešojo pirkimo procedūros buvo vykdomo pažeidžiant VPĮ nustatytus principus, teismas gali ir ex officio privalo pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalį konstatuoti niekinio sandorio faktą ir taikyti jo negaliojimo padarinius, nes sandoriai, prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekiniai ir negalioja ab initio, todėl negali sukelti jokių teisinių pasekmių.

17Dėl nurodytų motyvų teismas ex officio pripažino negaliojančia nuo jos sudarymo momento tarp perkančiosios organizacijos VĮ Jonavos miškų urėdijos ir trečiojo asmens UAB „Egsta“ sudarytą viešojo pirkimo sutartį – 2014 m. rugsėjo 9 d. sudarytą remonto darbų sutartį Nr. DP-107, taip pat tenkino ieškovo pareikštus reikalavimus panaikinti atsakovo VĮ Jonavos miškų urėdijos sprendimus, priimtus vykdant statybos darbų supaprastinto mažos vertės pirkimo konkursą (pirkimo Nr. 195512) ir įpareigoti atsakovą atnaujinti ginčo viešojo pirkimo procedūras, iš naujo įvertinti UAB „Statybų sritis“ atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, iš naujo sudaryti tiekėjų pasiūlymų eilę, įtraukiant UAB „Statybų sritis“ pasiūlymą.

18Teismas konstatavo, kad sąlygų, dėl kurių pirkimo sutartis negalėtų būti pripažinta negaliojančia pagal VPĮ 951 straipsnio 3 ir 4 dalis, teismas nenustatė.

19Teismas nurodė, kad yra pagrindas pripažinti, kad ieškovo pateikti dokumentai – UAB „Statybos sritis“ pasiūlymas konkursui – yra ne vieša bylos dalis, su kuria neleidžiama susipažinti trečiojo asmens atstovams ir byloje nedalyvavusiems asmenims (CPK 10 str. 2 d.).

20III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

21Apeliaciniu skundu atsakovas VĮ Jonavos miškų urėdija prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Statybų sritis“ ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo UAB „Statybų sritis“ atsakovui VĮ Jonavos miškų urėdijai bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad perkančioji organizacija ieškovo pretenziją atsisakė nagrinėti dėl tos priežasties, kad nebuvo pritaikytas sutarties pasirašymo atidėjimo terminas. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 111 punkte numatyto 5 darbo dienų sutarties sudarymo atidėjimo termino paskutinioji diena – 2014 m. rugsėjo 16 d., todėl net ir pritaikius šį terminą ir sudarius sutartį 2014 m. rugsėjo 17 d., vadovaujantis VPĮ 941 straipsnio 1 dalimi, nebūtų pagrindo priimti ir nagrinėti ieškovo 2014 m. rugsėjo 19 d. pateiktos pretenzijos. Teismas nepagrįstai nustatė aplinkybę, kad pretenziją ieškovas atsakovui pateikė 2014 m. rugsėjo 17 d., nors pats ieškovas ieškinyje nurodė, kad pretenzija buvo pateikta 2014 m. rugsėjo 19 d. Atsisakymas nagrinėti ieškovo pretenziją, pateiktą 2014 m. rugsėjo 19 d., suėjus numatytam 5 darbo dienų sutarties pasirašymo atidėjimo terminui tuo pagrindu, kad yra sudaryta pirkimo sutartis, yra teisėtas ir priežastinio ryšio tarp atsisakymo ir sutarties pasirašymo atidėjimo termino taikymo neegzistuoja.
 2. Teismas, spręsdamas, kad ieškovas atitiko konkurso sąlygose numatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus, netinkamai aiškino ir taikė konkurso sąlygų 3.1 punktą bei byloje esančius įrodymus: 2013 m. rugpjūčio 26 d. konsultavimo sutartį Nr. 01 ir sertifikatą Nr. 130927/11. Be to, teismas nepagrįstai Jonavos rajono savivaldybės administracijos pranešimą apie laimėtoją, pirkimo „Projektas „Ruklos bendruomenės namų kapitalinis remontas“ statybos rangos darbai“ pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 4 grafą, pirkimo „Susisiekimo ministerijos administracinio pastato Gedimino pr. 17, Vilniuje, pusrūsio rekonstravimo darbai“ sąlygų 12 punkto 2 lentelės 12.9 ir 12.10 grafas ir kvietimą sudaryti sutartį vertino kaip pakankamus objektyvius ir tinkamus įrodymus, kad ieškovo kvalifikacija yra tinkama.
 3. Teismas, pripažindamas niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento VĮ Jonavos miškų urėdijos ir UAB „Egsta“ 2014 m. rugsėjo 9 d. sudarytą remonto darbų sutartį Nr. DP-107, nepasisakė ir nenusprendė dėl sandorio negaliojimo pasekmių. Teismui pripažinus negaliojančia remonto darbų sutartį, teismo sprendime privalėjo būti išspręstas klausimas dėl trečiojo asmens faktiškai atliktų darbų likimo bei restitucijos taikymo.
 4. Teismas nepagrįstai priteisė ieškovui per didelį bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kuris neatitinka teisingumo ministro įsakymu nustatytų rekomendacijų dėl maksimalių užmokesčio dydžių, priteistinų už advokato ar advokato padėjėjo suteiktą teisinę pagalbą civilinėje byloje.

22Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Egsta“ prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Statybų sritis“ ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo UAB „Statybų sritis“ trečiajam asmeniui UAB „Egsta“ bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai nusprendė, jog atidėjimo termino netaikęs atsakovas pažeidė VPĮ principus bei nuostatas.
 2. Teismas nepagrįstai pripažino, jog ieškovas atitinka ginčo konkurso keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nes:
  1. teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovas nukrypo nuo konkurso sąlygų nepripažindamas ieškovo pateiktų dokumentų tinkamais;
  2. teismas neteisingai nustatė, jog ieškovo pateikti dokumentai tinkamai įrodo ieškovo kvalifikacijos atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams;
  3. teismas nepagrįstai sprendė, jog net ir nepateikus reikalaujamo sertifikato, tai nepaneigtų ieškovo kvalifikacijos atitikimo.

233. Teismas, priimdamas sprendimą, privalėjo išspręsti restitucijos klausimą arba atsižvelgti į sutartimi įvykdytų darbų apimtį ir spręsti dėl alternatyvių sankcijų taikymo.

24Atsiliepime į atsakovo VĮ Jonavos miškų urėdijos apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Egsta“ prašo apeliacinės instancijos teismą atsakovo apeliacinį skundą tenkinti. Nurodo, kad visiškai sutinka su apelianto pozicija pareikšta apeliaciniame skunde.

25Atsiliepime į atsakovo VĮ Jonavos miškų urėdijos ir trečiojo asmens UAB „Egsta“ apeliacinius skundus ieškovas UAB „Statybų sritis“ prašo apeliacinės instancijos teismą apeliacinius skundus atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovas nurodo, kad su apeliaciniais skundais ir jų motyvais nesutinka, laiko skundų motyvus ir reikalavimus nepagrįstais, todėl apeliaciniai skundai atmestini.

26IV. Apeliacinio teismo argumentai

27Apeliaciniai skundai tenkintini.

28Dėl faktinių bylos aplinkybių

29Byloje nustatyta, kad atsakovas VĮ Jonavos miškų urėdija 2014 m. rugpjūčio 5 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė apie supaprastintą mažos vertės pirkimą „Statybos darbai“ (pirkimo Nr. 195512). Ieškovas UAB „Statybų sritis“ 2014 m. rugpjūčio 18 d. pateikė pasiūlymą minėtam atsakovo VĮ Jonavos miškų urėdijos organizuojamam mažos vertės pirkimui. Atsakovo VĮ Jonavos miškų urėdijos viešojo pirkimo komisija 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. SD-782 pripažino, kad tiekėjas UAB „Statybų sritis“ neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, todėl jo pasiūlymas atmetamas; nustatė pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančių tiekėjų pasiūlymų eilę pirmai, antrai ir trečiai pirkimo dalims; pripažino trečiojo asmens UAB „Egsta“ pasiūlymą pirmai, antrai ir trečiai pirkimo dalims laimėjusiu; nusprendė pirkimo sutartį su laimėtoju sudaryti nedelsiant, netaikant pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino. Atsakovas VĮ Jonavos miškų urėdija 2014 m. rugsėjo 9 d. pranešimu Nr. SD-779 informavo ieškovą UAB „Statybų sritis“, kad ieškovo pasiūlymas atmestas, kadangi tiekėjo kvalifikacija neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nes pateikti dokumentai neįrodo, jog tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos sistemą ISO 9001:2000 arba lygiavertę. Atsakovas VĮ Jonavos miškų urėdija ir trečiasis asmuo UAB „Egsta“ 2014 m. rugsėjo 9 d. sudarė remonto darbų sutartį Nr. DP-107. Ieškovas UAB „Statybų sritis“ pateikė atsakovui VĮ Jonavos miškų urėdijai pretenziją dėl supaprastinto mažos vertės pirkimo konkurse Nr. 195512 priimtų sprendimų. Atsakovas VĮ Jonavos miškų urėdija 2014 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. SD-847 informavo ieškovą, kad atsisako nagrinėti ieškovo pretenziją, kadangi ši pateikta po sutarties pasirašymo dienos. Ieškovas UAB „Statybų sritis“ pateikė teismui ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

30Dėl bylos nagrinėjimo ribų

31Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

32Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo VĮ Jonavos miškų urėdijos ir trečiojo asmens UAB „Egsta“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimo sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

33Dėl viešųjų pirkimų

34Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

35Dėl pirkimo sutarties atidėjimo termino

36Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais apeliacinių skundų argumentus, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog atidėjimo termino netaikęs atsakovas pažeidė VPĮ principus bei nuostatas.

37Iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos (toliau tekste VPĮ) 18 straipsnio 9 dalis numatė, kad pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas; atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai: 1) vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų; 2) pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodyta perkančioji organizacija pirkimo sutartį sudaro preliminariosios sutarties pagrindu; 3) supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą. Taigi iš minėtos įstatymo nuostatos turinio matyti, kad ji nėra imperatyvi ir asmenys gali pasirinkti elgesio variantą. Nagrinėjamu atveju atsakovas VĮ Jonavos miškų urėdija buvo paskelbęs mažos vertės statybos darbų pirkimą. VĮ Jonavos miškų urėdijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Jonavos miškų urėdijos urėdo 2014 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. TV-27, (toliau tekste – Taisyklės) 111 punktas numatė, kad kai informacinis pranešimas skelbiamas CVP IS, pirkimo sutartis gali būti sudaroma ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas VĮ Jonavos miškų urėdija ginčijamus sprendimus priėmė ir juos paskelbė per CVP IS 2014 m. rugsėjo 9 d. ir tą pačią dieną su trečiuoju asmeniu UAB „Egsva“ sudarė pirkimo sutartį, t. y. pasinaudojo įstatyme įtvirtinta teise, esant mažos vertės pirkimui, sudaryti pirkimo sutartį netaikant atidėjimo termino. Teisėjų kolegijos nuomone, nesant įstatyme įtvirtintos imperatyvios nuostatos, kad mažos vertės pirkimo atveju pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik taikius sutarties sudarymo atidėjimo terminą, perkančiosios organizacijos nustatytų Taisyklių nesilaikymas ar formalus Taisyklių pažeidimas negali būti pagrindas konstatuoti VPĮ nuostatų pažeidimą.

38Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punktą tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai supaprastintų pirkimų atveju per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos. Iš bylos duomenų matyti, kad perkančioji organizacija ginčijamus sprendimus priėmė ir juos paskelbė per CVP IS 2014 m. rugsėjo 9 d., todėl paskutinė diena pretenzijai pateikti buvo 2014 m. rugsėjo 16 d. Ieškovas UAB „Statybų sritis“ tiek ieškinyje, tiek atsiliepime į apeliacinius skundus pripažino, kad pretenziją perkančiajai organizacijai pateikė 2014 m. rugsėjo 19 d. (nors pačios pretenzijos data yra 2014 m. rugsėjo 17 d.). Dėl to teisėjų kolegija sutinka su apeliantų UAB „Egsva“ ir VĮ Jonavos miškų urėdijos argumentu, kad nagrinėjamu atveju ieškovas praleido pretenzijos pateikimo terminą, todėl net ir taikius pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą, nebūtų pagrindo priimti ir nagrinėti ieškovo 2014 m. rugsėjo 19 d. pateiktos pretenzijos.

39Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimą siejo su tuo, kad nenagrinėjant tiekėjo pretenzijos, kuri pateikta įstatymo nustatyta tvarka, ir perkančiajai organizacijai nesilaikant savo nustatytų pirkimo Taisyklių, buvo pažeisti VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinti lygiateisiškumo, skaidrumo bei nediskriminavimo principai. Dėl aukščiau nurodytų motyvų teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

40Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų vertinant ieškovo kvalifikaciją

41Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais apeliacinių skundų argumentus dėl pirmosios instancijos teismo išvadų, jog ieškovas atitinka ginčo viešojo pirkimo sąlygų keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nepagrįstumo.

42Perkančiosios organizacijos turi teisę, nepažeisdamos viešųjų pirkimų principų ir nesuvaržydamos ūkio subjektų konkurencijos, nustatyti atitinkamas pirkimo, inter alia tiekėjų kvalifikacijos, sąlygas. Ši teisė taip pat turi būti derinama su iš VPĮ išplaukiančia perkančiosios organizacija pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Ši pareiga pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį iškeltiems reikalavimams liudijančio dokumento turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas; tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų turiniu; perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymus tikrina ir vertina pagal juose pateiktus duomenis (nebent pasilieka teisę atlikti pirkimo objekto apžiūrą, bandymus prieš sutarties sudarymą), todėl pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas negali būti kvalifikuojamas jas atitinkančiu, pavyzdžiui, tik dėl tinkamo tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo; taigi svarbiausiu kriterijumi įvertinti, ar tiekėjo pajėgumas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, laikytinos pirkimo sąlygos, pagal kurias nustatoma, kokia ūkio subjekto kompetencija atitinkamo pirkimo atveju yra tinkama, o kokia – ne; atsižvelgiant į tai, dėl skirtingų teisėtai nustatytų pirkimo sąlygų to paties tiekėjo kvalifikacija panašiuose pirkimuose vieną kartą gali būti tinkama, o kitą – nepakankama; perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją atsižvelgti į kitus, nei iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013 ir kt.).

43Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakyta dėl tiekėjų teisės verstis veikla, reikalinga viešojo pirkimo sutarčiai įvykdyti, atitikties vertinimo, atsižvelgiant į atitinkamų pirkimo sąlygų išraišką ir turinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014). Nurodytoje nutartyje, apibendrinančioje jurisprudenciją aptariamu klausimu, pažymėta ypatinga reikalavimo tiekėjams verstis atitinkama veikla svarba dalyvių pasiūlymų vertinimo ir viešojo pirkimo sutarties vykdymo aspektais; kvalifikacijos reikalavimai turi būti kuo aiškiau suformuluoti, tačiau kai pirkimo sąlyga dėl teisės verstis veikla pirkimo dokumentuose įtvirtinta in absracto, ji (jos turinys) sistemiškai aiškintina kartu su kitais perkančiosios organizacijos iškeltais reikalavimais, a fortiori, kuriuose apibrėžtas pirkimo objektas (pvz., techninė specifikacija); netgi tais atvejais, kai dėl sisteminio pirkimo sąlygų aiškinimo ribų negalima nustatyti, kokios konkrečiai veiklos atlikimo teisę turi įrodyti tiekėjai (kokius atitikties dokumentus pateikti), pagal VPĮ ir kitų teisės aktų subsidiaraus taikymo taisyklę tiekėjai privalo perkančiajai organizacijai įrodyti, kad turi teisę verstis atitinkama su pirkimo objektu tiesiogiai susijusia veikla, jei ši reguliuojama imperatyviųjų teisės normų; tiekėjų pareiga perkančiajai organizacijai įrodyti teisės verstis atitinkama specifine, sertifikuojama (licencijuojama) veikla turėjimą nepažeidžia iš skaidrumo principo išplaukiančio imperatyvo dalyvių pasiūlymus vertinti tik pagal pirkimo sąlygas, nes bet kokiu atveju dėl tokio tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo negalima sudaryti viešojo pirkimo sutarties, jei ūkio subjektas šios teisės neturi.

44Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas VĮ Jonavos miškų urėdija ginčo viešojo pirkimo sąlygų 3.1 punkte 1 lentelės eil. Nr. 6 nustatė kvalifikacinį reikalavimą, kad tiekėjas turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą (ISO 9001:2000 arba lygiavertę) arba taikyti kitas (lygiavertes) tiekėjo patvirtintas kokybės vadybos sistemos priemones; šį kvalifikacinį reikalavimą įrodančiu dokumentu laikomas nepriklausomos institucijos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis kokybės vadybos reikalavimų laikymąsi. Ieškovas UAB „Statybų sritis“ atitikimą minėtam pirkimo sąlygų reikalavimui grindė D. Kelčiausko IĮ 2013 m. rugsėjo 27 d. išduotu sertifikatu Nr. 130927/11, kuriuo patvirtinama, jog ieškovas sukūrė, įformino dokumentais, įgyvendino ir prižiūri kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 reikalavimus, todėl ieškovo vadybos sistema atitinka ISO 9001-2008/LST EN ISO 9001:2008. Be to, perkančiajai organizacijai VĮ Jonavos miškų urėdijai pareikalavus, ieškovas papildomai pateikė 2013 m. rugpjūčio 26 d. konsultavimo sutartį, kuria D. Kelčiausko IĮ įsipareigojo konsultuoti ieškovą UAB „Statybų sritis“ kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008, ISO 1400:2004/LST EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007/LST 1977:2008 sukūrimo ir įdiegimo klausimais ypatingų ir neypatingų statinių bendrųjų statybos darbų, inžinerinių tinklų montavimo, kultūros paveldo tvarkomųjų darbų srityje. Iš apeliacinių skundų matyti, kad apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos išvada, jog minėti dokumentai laikytini lygiaverčiais dokumentais, patvirtinančiais ieškovo UAB „Statybų sritis“ atitiktį atsakovo VĮ Jonavos miškų urėdijos ginčo pirkimo sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės eil. Nr. 6 nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantais, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, jog minėti dokumentai patvirtina ieškovo atitiktį minėtam kvalifikaciniam reikalavimui. Teismų praktikoje, kaip teisingai nurodo apeliantas UAB „Egsta“, yra pripažįstama, jog kai įrodinėjamas atitikimas sąlygų kvalifikaciniam reikalavimui pateikiant sertifikatus, kuriuose nurodyta, kad tiekėjo įmonėje integruota vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 ir LST 1977:2008 standartų reikalavimus, bet kuriuose nurodyta, kad remiantis atlikto audito duomenimis, bendrovėje yra įdiegta ir veikia kokybės, aplinkos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, tokie įvairūs raštai nėra laikomi dokumentais lygiaverčiais nepriklausomos sertifikuotos įstaigos išduotam sertifikatui dėl ISO standarto įdiegimo. Taip pat teismų praktikoje nepripažįstami lygiaverčiais sertifikatai, kurie yra išduoti auditorių ir patvirtina kokybės valdymo sistemos vidinio audito atlikimą ir įvertinimą. Į bylą nėra pateikta duomenų, kad D. Kelčiausko įmonė būtų akredituota vertinti įmonių kokybės valdymo sistemų ir priemonių atitikimą ISO standartų reikalavimams, todėl D. Kelčiausko IĮ ieškovui UAB „Statybų sritis“ 2013 m. rugsėjo 27 d. išduotas sertifikatas Nr. 130927/11, nelaikytinas lygiaverčiu dokumentu, patvirtinančiu ieškovo UAB „Statybų sritis“ atitiktį atsakovo VĮ Jonavos miškų urėdijos ginčo konkurso sąlygų kvalifikaciniam reikalavimui būti įdiegusiam kokybės vadybos sistemą (ISO 9001:2000 arba lygiavertę) arba taikyti kitas (lygiavertes) tiekėjo patvirtintas kokybės vadybos sistemos priemones.

45Teisėjų kolegija sutinka su trečiojo asmens „Egsta“ apeliacinio skundo argumentu, kad aplinkybė, jog anksčiau Kelčiausko IĮ išduoti sertifikatai analogiškose situacijose būdavo pripažįstami tinkamais tiekėjo kvalifikacijai pagrįsti, neįpareigoja perkančiosios organizacijos nusižengti imperatyvioms VPĮ įstatymų nuostatoms atmesti tiekėjo pasiūlymą, jam neatitikus kvalifikacinių reikalavimų, ir sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados šiuo klausimu yra nepagrįstos.

46Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

47Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

48Dėl apeliacinių skundų ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

49Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniai skundai yra pagrįsti ir tenkintini, Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškovo UAB „Statybų sritis“ ieškinys atsakovui VĮ Jonavos miškų urėdijai, trečiajam asmeniui UAB „Egsta“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo atmestinas.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

51Teisėjų kolegija, vadovaudamasis CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į priimamą sprendimą, sprendžia, kad ieškovui bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasis CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į priimamą sprendimą, sprendžia, kad priteistina iš ieškovo UAB „Statybos sritis“ atsakovui VĮ Jonavos miškų urėdijai 1540,94 Lt bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

53Teisėjų kolegija, vadovaudamasis CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į priimamą sprendimą, sprendžia, kad priteistina iš ieškovo UAB „Statybos sritis“ trečiajam asmeniui UAB „Egsta“ 5420,80 Lt bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

54Teisėjų kolegija pažymi, kad atsižvelgiant į tai, jog pasikeitė Lietuvos piniginis vienetas, minėtos priteistinos sumos konvertuotinos iš litų į eurus, priteisiant iš ieškovo UAB „Statybos sritis“ atsakovui VĮ Jonavos miškų urėdijai 446,29 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme, priteisiant iš ieškovo UAB „Statybų sritis“ trečiajam asmeniui UAB „Egsta“ 1569,97 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

55Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

56Teisėjų kolegija, vadovaudamasis CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į priimamą sprendimą, sprendžia, kad ieškovui bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

57Tiek apeliantas VĮ Jonavos miškų urėdija, tiek apeliantas UAB „Egsta“ apeliaciniuose skunduose prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

58Pagal CPK 79 straipsnio 1 dalį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas VĮ Jonavos miškų urėdija sumokėjo 750 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą, trečiasis asmuo UAB „Egsta“ sumokėjo 750 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.). Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad priteistina iš ieškovo UAB „Statybų sritis“ atsakovui VĮ Jonavos miškų urėdijai 750 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą; priteistina iš ieškovo UAB „Statybų sritis“ trečiajam asmeniui UAB „Egsta“ 750 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

59Teisėjų kolegija pažymi, kad atsižvelgiant į tai, jog pasikeitė Lietuvos piniginis vienetas, minėtos priteistinos sumos konvertuotinos iš litų į eurus, priteisiant iš ieškovo UAB „Statybos sritis“ atsakovui VĮ Jonavos miškų urėdijai 217,22 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, priteisiant iš ieškovo UAB „Statybų sritis“ trečiajam asmeniui UAB „Egsta“ 217,22 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

60Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 str. 1 d.).

61Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliantai įstatymo nustatyta tvarka ir terminais į bylą nepateikė įrodymų, patvirtinančių turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, sprendžia, kad atsakovui VĮ Jonavos miškų urėdijai ir trečiajam asmeniui UAB „Egsta“ išlaidos advokato pagalbai apmokėti neatlygintinos.

62Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

63Teisėjų kolegija sprendžia, kad panaikintinos Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 3 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 149, 150 str.).

64Dėl bylos medžiagos dalies pripažinimo nevieša

65Atsakovas VĮ Jonavos miškų urėdija ir trečiasis asmuo UAB „Egsta“ tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teisme neginčijo ieškovo UAB „Statybų sritis“ prašymo pripažinti ieškovo pateiktą į bylą dokumentą - UAB „Statybų sritis“ pasiūlymą konkursui (LITEKO duomenimis, popierinis variantas - 1 tomas, vokas su nevieša bylos medžiaga) nevieša bylos dalimi, su kuria neleidžiama susipažinti trečiojo asmens atstovams ir byloje nedalyvavusiems asmenims. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, pagal bylos duomenis sprendžia, jog prašymas tenkintinas (CPK 10 str. 2 d.).

66Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

67Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybų sritis“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei Jonavos miškų urėdijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Egsta“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo atmesti.

68Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybų sritis“ (juridinio asmens kodas 303048882) atsakovui valstybės įmonei Jonavos miškų urėdijai (juridinio asmens kodas 156907517) 446,29 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt šešis eurus ir dvidešimt devynis euro centus) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

69Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybų sritis“ (juridinio asmens kodas 303048882) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Egsta“ (juridinio asmens kodas 157009361) 1569,97 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus šešiasdešimt devynis eurus ir devyniasdešimt septynis euro centus) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

70Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybų sritis“ (juridinio asmens kodas 303048882) atsakovui valstybės įmonei Jonavos miškų urėdijai (juridinio asmens kodas 156907517) 217,22 Eur (du šimtus septyniolika eurų dvidešimt du euro centus) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

71Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybų sritis“ (juridinio asmens kodas 303048882) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Egsta“ (juridinio asmens kodas 157009361) 217,22 Eur (du šimtus septyniolika eurų dvidešimt du euro centus) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

72Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 3 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

73Pripažinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybų sritis“ pateiktą į bylą dokumentą - uždarosios akcinės bendrovės „Statybų sritis“ pasiūlymą konkursui nevieša bylos dalimi, su kuria neleidžiama susipažinti trečiojo asmens atstovams ir byloje nedalyvavusiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Statybų sritis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Ieškovas nurodė, kad atsakovas VĮ Jonavos miškų urėdija 2014 m.... 5. Atsakovas Jonavos miškų urėdija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 6. Trečiasis asmuo UAB „Egsta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimu ieškinį tenkino... 9. Teismas nurodė, kad iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas, vertindamas, kad... 10. Teismas nurodė, kad VPĮ 18 straipsnio 9 dalies nuostata nėra imperatyviai... 11. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad dėl perkančiosios organizacijos... 12. Teismas, sutikdamas su byloje nurodytais ieškovo argumentais, sprendė, kad... 13. Teismas sutiko su ieškovu, kad D. Kelčiausko IĮ išduoti sertifikatai yra... 14. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų... 15. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad atsakovas ieškovo 2014 m. rugpjūčio 27... 16. Teismas nurodė, kad pripažinus, jog VĮ Jonavos miškų urėdija, vykdydama... 17. Dėl nurodytų motyvų teismas ex officio pripažino negaliojančia nuo jos... 18. Teismas konstatavo, kad sąlygų, dėl kurių pirkimo sutartis negalėtų būti... 19. Teismas nurodė, kad yra pagrindas pripažinti, kad ieškovo pateikti... 20. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 21. Apeliaciniu skundu atsakovas VĮ Jonavos miškų urėdija prašo apeliacinės... 22. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Egsta“ prašo apeliacinės... 23. 3. Teismas, priimdamas sprendimą, privalėjo išspręsti restitucijos... 24. Atsiliepime į atsakovo VĮ Jonavos miškų urėdijos apeliacinį skundą... 25. Atsiliepime į atsakovo VĮ Jonavos miškų urėdijos ir trečiojo asmens UAB... 26. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 27. Apeliaciniai skundai tenkintini.... 28. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 29. Byloje nustatyta, kad atsakovas VĮ Jonavos miškų urėdija 2014 m.... 30. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 31. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 32. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 33. Dėl viešųjų pirkimų ... 34. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 35. Dėl pirkimo sutarties atidėjimo termino... 36. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais apeliacinių skundų argumentus,... 37. Iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos... 38. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2... 39. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad pirmosios... 40. Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų vertinant ieškovo kvalifikaciją ... 41. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais apeliacinių skundų argumentus... 42. Perkančiosios organizacijos turi teisę, nepažeisdamos viešųjų pirkimų... 43. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakyta dėl tiekėjų teisės... 44. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas VĮ Jonavos miškų urėdija ginčo... 45. Teisėjų kolegija sutinka su trečiojo asmens „Egsta“ apeliacinio skundo... 46. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 47. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje... 48. Dėl apeliacinių skundų ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 49. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniai skundai... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 51. Teisėjų kolegija, vadovaudamasis CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasis CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į... 53. Teisėjų kolegija, vadovaudamasis CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į... 54. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsižvelgiant į tai, jog pasikeitė Lietuvos... 55. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 56. Teisėjų kolegija, vadovaudamasis CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į... 57. Tiek apeliantas VĮ Jonavos miškų urėdija, tiek apeliantas UAB „Egsta“... 58. Pagal CPK 79 straipsnio 1 dalį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis... 59. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsižvelgiant į tai, jog pasikeitė Lietuvos... 60. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 61. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliantai įstatymo nustatyta... 62. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 63. Teisėjų kolegija sprendžia, kad panaikintinos Kauno apygardos teismo 2014 m.... 64. Dėl bylos medžiagos dalies pripažinimo nevieša... 65. Atsakovas VĮ Jonavos miškų urėdija ir trečiasis asmuo UAB „Egsta“ tiek... 66. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 67. Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimą panaikinti ir... 68. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybų sritis“... 69. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybų sritis“... 70. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybų sritis“... 71. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybų sritis“... 72. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 3 d. nutartimi pritaikytas... 73. Pripažinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybų sritis“...