Byla e2A-1574-643/2019
Dėl sumokėto avanso priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Rūtos Burdulienės, Dainiaus Rinkevičiaus ir Margaritos Stambrauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mortaga“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 d. sausio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mortaga“ dėl sumokėto avanso priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) priteisti iš atsakovo 28 152,79 Eur sumokėtą avansą; 2) pripažinti ab initio negaliojančia 2015 m. spalio 21 d. Preliminarios sutarties dėl statomų patalpų pirkimo-pardavimo Nr. MO-2015-28P 3.1.3 punkto dalį, kurioje nurodyta ,,o Pirkėjo 2.4 punkte nustatyta tvarka sumokėti pinigai lieka Pardavėjui kaip Pirkėjo pardavėjui mokėtina bauda papildomai neįrodinėtiniems minimaliems Pardavėjo nuostoliams padengti. Šalys patvirtina, kad šiame punkte nustatyta bauda yra pagrįsto, teisingo ir protingo dydžio bei negali būti mažinama jokiais pagrindais ir motyvais bei dėl jokių aplinkybių“; 3) pripažinti ab initio negaliojančia 2015 m. spalio 21 d. Preliminarios sutarties dėl statomo buto pirkimo-pardavimo Nr. MO-2015-29P 3.1.3 punkto dalį, kurioje nurodyta ,,o Pirkėjo 2.4 punkte nustatyta tvarka sumokėti pinigai lieka Pardavėjui kaip Pirkėjo pardavėjui mokėtina bauda papildomai neįrodinėtiniems minimaliems Pardavėjo nuostoliams padengti. Šalys patvirtina, kad šiame punkte nustatyta bauda yra pagrįsto, teisingo ir protingo dydžio bei negali būti mažinama jokiais pagrindais ir motyvais bei dėl jokių aplinkybių“; 4) priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 1 332,71 Eur dydžio žalą; 5) priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas, kas sudaro 368,64 Eur, 6) priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už pagrindinės skolos sumą nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 7) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62. Ieškovas nurodė, kad 2015 m. spalio 21 d. su atsakovu sudarė dvi preliminarias sutartis: vieną sutartį dėl statomų patalpų pirkimo-pardavimo Nr. MO-2015-28P (toliau – ir sutartis Nr. 1; preliminarioji patalpų (turto) pirkimo-pardavimo sutartis), ir sutartį dėl statomo buto pirkimo-pardavimo Nr. MO-2015-29P (toliau – ir sutartis Nr. 2; preliminarioji buto pirkimo-pardavimo sutartis). Šalims per sutartyse nustatytus terminus nesudarius pagrindinių sutarčių, tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovo atsakovui sumokėto avanso grąžinimo bei nuostolių atlyginimo.

73. Sutarties Nr. 1 pagrindu atsakovas įsipareigojo rezervuoti ir ateityje ieškovui parduoti svečių namų paskirties, 2 kamb. patalpas (preliminarus plotas 50,3 kv. m) su daline apdaila ir priklausančia nustatyto dydžio žemės sklypo idealiąja dalimi, kurių projektinis Nr. S14, taip pat parkavimo vietą, kurios projektinis Nr. 2 kartu su sandėliuku (toliau – ir turtas). Sutarties 1.6 punkte šalys susitarė, kad turto pagrindinė notarinė pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta iki 2017 m. vasario 1 d. Sutarties 2.4 punkte šalys susitarė, kad ieškovas sumokės atsakovui 13 460,20 Eur dydžio avansinį mokėjimą. Ieškovas sumokėjo bendrą 13 460,20 Eur avansą ir tokiu būdu įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus.

84 Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir neužtikrino, kad turto pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis būtų sudaryta iki 2017 m. vasario 1 d., t. y. kad būtų pasiektas sutarties 1 1.7. punkte numatytas turto 90 proc. baigtumas.

95. Atsižvelgiant į tai, kad sutartis tarp šalių nutraukta nebuvo, tačiau pasibaigė CK 6.165 straipsnio 5 dalies nuostatų pagrindu bei į tai, kad tarp šalių sudarytoje sutartyje nėra aptarta tvarka, per kokį terminą turi būti grąžintas avansas ieškovui sutarties pasibaigimo atveju, laikytina, kad prievolės įvykdymo terminas nagrinėjamu atveju apibrėžiamas pareikalavimo momentu. Toks reikalavimas buvo pareikštas 2017 m. rugsėjo 25 d. pranešimu, todėl atsakovas ieškovui 13 460,20 Eur dydžio avansą turėjo grąžinti iki 2017 m. spalio 1 d., bet to nepadarė, todėl atsakovas nuo 2017 m. spalio 3 d. laikytinas pažeidusiu prievolę dėl avanso grąžinimo.

106. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovas privalo grąžinti ieškovui preliminariosios sutarties dėl statomo buto pirkimo-pardavimo Nr. MO-2015-29P (sutartis Nr. 2) pagrindu sumokėtą avansą.

117. Sutarties Nr. 2 pagrindu (sutarties 1.4.1 punktas) atsakovas įsipareigojo rezervuoti ir ateityje ieškovui parduoti gyvenamosios paskirties, 3 kamb. butą (preliminarus plotas 59,4 kv. m) su daline apdaila ir priklausančia nustatyto dydžio žemės sklypo idealiąja dalimi, kurių projektinis IMr. G02, už bendrą preliminarią 97 950,60 Eur kainą (sutarties 2.1 punktas). Sutarties 1.6 punkte šalys susitarė, kad turto pagrindinė notarinė pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta iki 2017 m. vasario 1 d.

128. 2017 m. sausio 25 d. Papildomo susitarimo Nr. 1 1 punkto pagrindu pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo terminas pratęstas iki 2017 m. balandžio 1 d. Sutarties 2.4 punkte šalys susitarė, kad ieškovas sumokės atsakovui 14 692,59 Eur dydžio avansinį mokėjimą, kurį ieškovas sumokėjo. Šalys pagrindinės buto pirkimo-pardavimo sutarties nesudarė dėl atsakovo kaltės.

139. Atsakovas nukrypo nuo statinio projekto, ko pasėkoje per ieškovo turimo įsigyti buto lango vidurį buvo sumontuota apsauginė tvorelė, kuri net tik kenkė estetiniam vaizdui žiūrint per langą, bet ir kėlė potencialias saugumo problemas, kadangi butas yra pirmame aukšte, o palipus ant sumontuotos tvorelės galima pasiekti buto langą ir patekti į buto vidų. Dėl sumontuotos tvorelės ieškovas informavo atsakovą ir prašė pašalinti defektą, tačiau atsakovas savo lėšomis tai padaryti atsisakė ir visą šios problemos sprendimo finansinę naštą bandė perkelti ieškovui, tačiau ieškovui nesutikus savo lėšomis apmokėti statybinių darbų defektų šalinimo šalys kompromiso nerado ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl šalys nesudarė pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties per preliminarioje sutartyje ir jos prieduose nustatytą terminą.

1410. Atsakovui parengus ir atsiuntus ieškovui pagrindinės pirkimo-padavimo sutarties projektą, o ieškovui pateikus pastabas ir klausimus dėl pagrindinės sutarties sąlygų, atsakovas ieškovo pateiktus klausimus ir pastabas ignoravo, t. y. neteikė paaiškinimų ir nesileido į kompromisus, taip pat neteikė pasiūlymų dėl pagrindinės sutarties sąlygų keitimo.

1511. Ieškovas 2017 m. rugsėjo 18 d. gavo atsakovo raštą, kuriuo atsakovas nurodė, kad laiko, jog sutartis Nr. 2 yra pasibaigus/negaliojanti dėl ieškovo kaltės. Ieškovas 2017 m. rugsėjo 25 d. rašte nurodė, kad su tuo sutikti negali, kadangi jis nevengia ir nevilkina pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo bei atkreipė dėmesį, kad nėra galutinai suderintos pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos, todėl šalys šiuo momentu sudaryti pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties negali. Ieškovas dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir kaltės, nesudarius pagrindinės buto pirkimo-pardavimo sutarties, patyrė žalą/nuostolius.

1612. Ieškovas nurodė, kad nesąžiningos vartojimo sutarties Nr. 1 ir sutarties Nr. 2 sąlygos turėtų būti pripažįstamos negaliojančiomis ab initio.

1713. Tarp ieškovo ir atsakovo sudarytų Preliminarių pirkimo-pardavimo sutarčių 3.1.3. punktuose iš esmės yra nurodyta, kad ieškovui atsisakius sudaryti pagrindines turto pirkimo-pardavimo sutartis ir/ar jų nesudarius dėl kokių nors kitų priežasčių, ieškovui jo sumokėtas avansas yra negrąžinamas, tačiau preliminariose pirkimo-pardavimo sutartyse tokia pati atsakovo atsakomybė jam nusprendus nesudaryti pagrindinės pirkimo pardavimo sutarties nėra numatyta. Ieškovas su atsakovu preliminarias sutartis sudarė prisijungimo būdu pagal iš anksto atsakovo parengtas standartines sąlygas, todėl ieškovas ir atsakovas jokių preliminarios sutarties sąlygų (išskyrus parduodamą turtą ir kainą) individualiai nederino. Preziumuojama, kad nesąžiningos yra sutarties sąlygos, kuriomis verslininkui suteikiama teisė negrąžinti vartotojui iš šio gautų sumų, kai vartotojas nusprendžia nesudaryti sutarties ar jos nevykdyti, ir nenumatoma vartotojo teisė gauti iš verslininko tokio pat dydžio sumas, kai verslininkas vienašališkai nutraukia sutartį.

1814. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas sutarties nustatytais terminais negrąžino jam sumokėto avanso, jis privalo sumokėti ieškovui 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo prievolės įvykdyti termino pradžios bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

1915. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

2016. Pasisakydamas dėl preliminariosios sutarties Nr. 1, atsakovas nurodė, kad sutartis nebuvo sudaryta ne dėl atsakovo, o dėl ieškovo kaltės, kadangi būtent ieškovas visiškai nepagrįstai atsisakė aptariamą sutartį sudaryti.

2117. Nors atsakovas ir nesuspėjo pastato, kuriame yra patalpos, 90 proc. baigtumo įregistruoti laiku, tačiau tinkamai apie tai 2016 m. gruodžio 27 d. pranešimu informavo visus suinteresuotus asmenis. Ieškovui buvo žinomos visos situacijos aplinkybės, tačiau tai nelėmė jo apsisprendimo nutraukti preliminariąją sutartį Nr. 1 ir prašyti grąžinti jo sumokėtą avansą. Be to, reikalavimą gražinti sumokėtą avansą atsakovui ieškovas pateikė tik 2017 m. rugsėjo 25 d. Nors rašytinio susitarimo dėl termino sudaryti pagrindinei patalpų pirkimo–pardavimo sutarčiai pratęsimo šalys ir nesudarė, vis tik laikė sutartį galiojančia ir sukeliančia jos šalims atitinkamas teises bei pareigas.

2218. Atsakovas dėl sutarties Nr. 2 nurodo, kad dėl sumontuotos apsauginės tvorelės pašalinimo galimybės su ieškovu buvo bendrauta ne vieną kartą. Ieškovo nurodyti teiginiai apie tariamą buto nesaugumą yra hipotetiniai ir paremti prielaidomis. Nurodytas defektas nėra esminis ir netrukdytų naudotis butu pagal jo tikslinę paskirtį, tai negali būti laikomas pakankamu pagrindu nesudaryti pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties. Iš elektroninių laiškų turinio matyti, jog į visus ieškovo dėl pagrindinės buto pirkimo–pardavimo sutarties pateiktus komentarus ar klausimus buvo atsakyta.

2319. Atsakovas 2017 m. rugsėjo 18 d. buvo priverstas tolimesnį bendradarbiavimą su ieškovu nutraukti bei laikyti preliminariąsias sutartis nebegaliojančiomis dėl ieškovo kaltės, todėl ieškovo reikalavimas priteisti sumokėtus avansus yra nepagrįstas.

2420. Preliminariųjų sutarčių 3.1.4 punktuose nurodyta, kad šalys šiuo atveju buvo susitarę dėl atsakomybės už sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma. Tokiu būdu šalys susitarė dėl įskaitinių netesybų.

2521. Pasisakydamas dėl žalos atlyginimo atsakovas nurodo, kad šiuo atveju jokių aplinkybių, kurios leistų pagrįstai teigti, kad pagrindinė buto pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovo neteisėtų kaltų veiksmų, nėra.

2622. Dėl nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ab initio atsakovas nurodo, kad kyla pagrįstų abejonių ar šioje situacijoje ieškovas gali būti laikomas vartotoju, galinčiu ginti savo teises remdamasis CK 6.2284 straipsnio 1 dalimi. Ieškovui priklauso vienos patalpos, kuriose registruota ieškovo valdoma bendrovė UAB „Saisonas ir Ko“, tame pačiame objekte, kuriame yra patalpos bei butas, ieškovas savo valdomos įmonės vardu yra įsigijęs dar tris negyvenamosios paskirties patalpas, du sandėliukus bei automobilio stovėjimo aikštelę, tai rodo, kad įsigytą turtą ieškovas ketino naudoti verslo tikslais.

27II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2823. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu 2019 m. sausio 10 d. sprendimu nusprendė ieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti iš atsakovo UAB „Mortaga“ ieškovo A. K. naudai 28 152,79 Eur sumokėto avanso, 368,64 Eur palūkanų, 1 332,71 Eur nuostolių, 1 375 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisti iš atsakovo UAB „Mortaga“ ieškovo A. K. naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos (29 485,5 Eur) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. vasario 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; likusioje dalyje ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovo A. K. 150 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai, lėšas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 5660; priteisti iš ieškovo A. K. 1 439,9 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „Mortaga“ naudai.

2924. Pirmosios instancijos teismas dėl 2015 m. spalio 21 d. preliminarios sutarties Nr. MO-2015-28P dėl patalpų pirkimo-pardavimo pasisakė, jog atsakovas neįvykdė sutarties Nr. 1 sąlygų, t. y. iki 2017 m. vasario 1 d. nesudarė su pirkėju pagrindinės nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties, nes iki to termino pastatas, kurio statybos baigtumas turėjo būti 90 procentų ir ši statyba turėjo būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre, nebuvo pastatytas, o papildomi susitarimai pasirašyti nebuvo. Atsakovo nurodyti pranešimai neįrodo, jog preliminariosios sutarties Nr. 1 terminas buvo pratęstas. Teismas konstatavo, kad atsakovui kyla pareiga sugrąžinti ieškovui 13 460,20 Eur avansą sutarties Nr. 1 3.2.2. punkto pagrindu per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo (CK 165 straipsnio 4 dalis).

3025. Pasisakydamas dėl 2015 m. spalio 21 d. preliminarios sutarties Nr. MO-2015-029P dėl statomo buto pirkimo-pardavimo teismas konstatavo, kad ginčo šalys pagrindinės buto pirkimo-pardavimo sutarties nesudarė dėl atsakovo kaltės, nes jis nukrypo nuo statinio projekto, šis nukrypimas lėmė turimo ieškovui parduoti buto savybes, o derybos dėl pagrindinės sutarties sudarymo buvo neproduktyvios.

3126. Pirmosios instancijos teismas nesutiko su tuo, kad sutarčių Nr. 1 ir Nr. 2 sąlygos turėtų būti pripažintos negaliojančiomis, kadangi sutartis Nr. 1, kuria ieškovas ketino įsigyti komercinės paskirties patalpas, nepriskirtina prie vartojimo sutarties, o sutartis Nr. 2, kuria ieškovas siekė įsigyti gyvenamąjį būstą, taip pat nepriskirtina prie vartojimo sutarties, nes byloje nėra duomenų, kad ieškovas šią sutartį sudarė savo asmeniniams, šeimos poreikiams tenkinti, neteikė įrodymų, kad tai yra vienintelis būsimas jo būstas.

32III.

33Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

3427. Ieškovas A. K. pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti 2019 m. sausio 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovo reikalavimas dėl nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, ir ją pakeisti: 1) pripažinti ab initio negaliojančia 2015 m. spalio 21 d. Preliminarios sutarties dėl statomų patalpų pirkimo-pardavimo Nr. MO-2015-28P 3.1.3 punkto dalį, kurioje nurodyta „o Pirkėjo 2.4 punkte nustatyta tvarka sumokėti pinigai lieka Pardavėjui kaip Pirkėjo Pardavėjui mokėtina bauda papildomai neįrodinėtiniems minimaliems Pardavėjo nuostoliams padengti. Šalys patvirtina, kad šiame punkte nustatyta bauda yra pagrįsto, teisingo ir protingo dydžio bei negali būti mažinama jokiais pagrindais ir motyvais bei dėl jokių aplinkybių“; 2) pripažinti ab initio negaliojančia 2015 m. spalio 21 d Preliminarios sutarties dėl statomo buto pirkimo- pardavimo Nr. MO-2015-29P 3.1.3 punkto dalį, kurioje nurodyta „o Pirkėjo 2.4 punkte nustatyta tvarka sumokėti pinigai lieka Pardavėjui kaip Pirkėjo Pardavėjui mokėtina bauda papildomai neįrodinėtiniems minimaliems Pardavėjo nuostoliams padengti. Šalys patvirtina, kad šiame punkte nustatyta bauda yra pagrįsto, teisingo ir protingo dydžio bei negali būti mažinama jokiais pagrindais ir motyvais bei dėl jokių aplinkybių.“; 3) priteisti ieškovo naudai iš atsakovo visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas dėl kurių pateikiami įrodymai teismui.

3528. Vartojimo sutartis kvalifikuojama tada, kai prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo; fizinis asmuo prekes ir paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis verslo tikslais). Pagal sutartį siekiamo įsigyti ar įsigyjamo turto rūšis, pobūdis ir/ar patalpų paskirtis nėra ir negali būti laikomas kriterijumi, kuriuo remiantis yra nustatoma, ar sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo sutartis, ar ne. Teismo argumentas, jog sutartis, kuria buvo siekiama įsigyti svečių namų paskirties patalpas negali būti pripažintas kaip pagrįstas ir teisingas. Teismas nesiaiškino ir net nebandė išsiaiškinti aplinkybių, kokiu tikslu ieškovas sudarė sutartis su atsakovu ir nesiaiškino kitų svarbių aplinkybių. Teismas nepagrįstai nesivadovavo CK 6.2284 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtinta prezumpcija dėl nesąžiningų sutarties sąlygų.

3629. Ieškovas butą siekė įsigyti turėdamas tikslą jame gyventi, tą patvirtina susirašinėjimas, kuriame kalbama, kad butas yra nesaugus ieškovo vaikams. Svečių namus ieškovas siekė įsigyti siekdamas užtikrinti savo vaikų gerovę ateityje, svečių namų paskirties turtas nebūtinai turit būti naudojamas tik komerciniais tikslais. Tam tikroms turto savybėms keliami mažesni techniniai reikalavimai tuo pačiu šį turtą daro ir pigesnį, nei paprastą butą.

3730. Teismas, pasisakydamas dėl preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties, nepagrįstai jos nelaikė vartojimo sutartimi, grįsdamas tuo, kad ieškovas turi gyvenamąjį būstą (duomenys neskelbtini), nes toks adresas nurodytas ieškinyje. Apeliantas nurodė, kad šiuo adresu yra įsikūrusi advokato R. P. kontora, o toks ieškovo adresas korespondencijai ieškinyje buvo nurodytas siekiant išvengti nesusipratimų dėl dokumentų ieškovui įteikimo. Teismas šias aplinkybes turėjo aiškintis bylos nagrinėjimo iš esmės metu užduodamas ieškovui klausimus, arba prašydamas ieškovo pateikti duomenis apie jo valdomus nekilnojamo turto objektus, tačiau teismas šių aplinkybių netyrė ir nesiaiškino.

3831. Įstatymas nedraudžia asmeniui įsigyti antrą butą ir/ar neįtvirtina jokių sąlygų, kad asmuo valdydamas daugiau nei vieną butą ir/ar siekdamas įsigyti antrą butą negali būti laikomas vartotoju. Ieškovas valdo tik 1/3 buto, esančio (duomenys neskelbtini). Šiame bute jis negyvena. Kito gyvenamojo būsto neturi. Teismas buto preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį galėjo pripažinti ne vartojimo sutartimi tik tuo atveju, jeigu atsakovas būtų įrodęs, kad ieškovas butą siekė įsigyti su verslu susijusiais tikslais.

3932. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai teigia, kad ieškovas yra UAB „Saisonas ir ko“ direktorius, o ši įmonė taip pat turi butus pastate, esančiame (duomenys neskelbtini), kuriame ieškovas buvo sudaręs sutartį dėl gyvenamųjų patalpų įsigijimo. UAB „Saisonas ir ko“ yra įsigijęs parkavimo vietą ir sandėliuką. Šios aplinkybės taip pat nėra susijusios su įrodinėjimo dalyku. Ieškovas santykiuose su atsakovu dalyvavo kaip fizinis asmuo, o ne kaip juridinio asmens atstovas, todėl ieškovo užimamos pareigos, ir/ar vadovaujamos įmonės sudaryti sandoriai su atsakovu nagrinėjamos bylos kontekste negalėjo būti vertinami ir juo labiau negalėjo daryti įtakos teismo sprendimui ieškovo ir atsakovo sudarytas sutartis kvalifikuoti ne vartojimo sutartimis.

4033. Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai rėmėsi CK 6.401 straipsniu, kadangi ši norma taikytina nustatant netesybų dydį, kai fizinis asmuo atsisako nuo preliminarios sutarties per 10 dienų nuo jos sudarymo, tačiau ne vėlesnėse sutarties vykdymo stadijose. Darant prielaidą, kad teismas šią normą taikė pagal analogiją, vis tiek pažymėtina, kad teismas taikydamas CK 6.401 straipsnio 3 dalį klaidingai apskaičiavo maksimalų mokėtiną netesybų dydį. Teismas netesybų sumą apskaičiavimo pirkimo pardavimo kainą padalinęs iš 5 (arba padauginęs iš 20 proc.), o ne padauginęs iš 1/5 (0,2 proc.), todėl gavo neteisingus netesybų dydžius ir netesybų dydį laikė atitinkančiu įstatymo nuostatas. Teismas atliko neteisingus skaičiavimus, todėl neapgrįstai konstatavo, kad ginčo sutartyse įtvirtintas netesybų dydis atitinka protingą ir CK 6.401 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą netesybų dydį.

4134. Apeliantas apibendrindamas teigia, kad skundžiama sprendimo dalis yra pagrįsta tik aiškiai klaidingomis ir realybės neatitinkančiomis faktinėmis aplinkybėmis, netinkamai pritaikytomis materialinėmis teisės normomis ir klaidingai atliktais matematiniais skaičiavimais, kas lėmė neteisingas teismo išvadas, todėl skundžiama teismo sprendimo dalis turi būti pakeista.

4235. Atsakovas UAB „Mortaga“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 10 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4336. Apeliantas, pasisakydamas dėl sutarties Nr. 1, nurodo, kad nepaisant to, kad tarp šalių nebuvo pasirašytas rašytinis susitarimas dėl aptariamoje sutartyje numatyto termino pagrindinei pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti pratęsimo, ieškovas dar 2017 m. sausio mėn. nusprendė iš preliminariosios patalpų pirkimo-pardavimo sutarties kylančias teises ir pareigas perleisti tretiesiems asmenims, jis informavo apeliantą, jog neketina pirkti patalpų ir nori, kad apeliantas padėtų ieškovui surasti kitą šio turto pirkėją. Šią aplinkybę patvirtina 2017 m. sausio 31 d. Papildomas susitarimas Nr. 2, kuriame nurodyta, kad pirkėjas informuoja pardavėją ir patvirtina, kad siekia rasti kitą asmenį, kuris įsigys patalpas, todėl pirkėjo prašymu pardavėjas turi teisę reklamuoti ir tretiesiems asmenims siūlyti įsigyti patalpas. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė vertinti šį susitarimą kaip įrodymą, formaliai nustatęs, kad susitarimas nėra pasirašytas. Pažymėtina, kad nepaisant to, jog šalys susitarimo nepasirašė, jo projektas ir šalių susirašinėjimas įrodo bylai reikšmingas aplinkybes, t. y. ieškovo atsisakymą sudaryti pagrindinę patalpų pirkimo-pardavimo ne dėl apelianto (pardavėjo) kaltės, bet dėl asmeninių priežasčių nulemto sprendimo.

4437. Pasisakydamas dėl buto preliminarios pirkimo sutarties apeliantas nurodo, kad pagrindas atsisakyti sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį turi būti esminis, o ne menamas. Nagrinėjant bylą, kurioje sprendžiama, ar apeliantas turi pareigą grąžinti ieškovui pagal preliminariąją sutartį sumokėtą avansą, būtina vertinti, ar ieškovas (pirkėjas) pagrįstai atsisakė sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį. Avansą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti jį tik tais atvejais, kai iš preliminariosios sutarties turinio negalima daryti išvados apie šios sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės už sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma. Jeigu preliminariojoje sutartyje tokia sankcija pirkėjui yra nustatoma, reikalavimas grąžinti sumokėtą avansą negali būti tenkinamas ta apimtimi, kiek jis įskaitomas priešpriešiniu vienarūšiu reikalavimu taikyti netesybas. Sprendžiant dėl preliminariosios sutarties šalies atsisakymo (vengimo) sudaryti pagrindinę sutartį padarinių, t. y. civilinės atsakomybės, galinčios turėti netesybų arba nuostolių formą, reikia nustatyti: 1) ar sutartyje buvo numatyta tokia sankcija pirkėjui, 2) ar buvo pagrįstas atsisakymas (vengimas) sudaryti pagrindinę sutartį ar ne ir 3) dėl kieno kaltės pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta. Teismas nevertino to, ar ieškovas įvykdė jam CK nustatytas pareigas, bendradarbiavo su apeliantu ir dėjo maksimalias pastangas sudaryti pagrindinei pirkimo-pardavimo sutarčiai. Sprendime teismas neatsižvelgė į vėlesnį šalių susirašinėjimą. Ieškovas sukūrė tikėtiną prielaidą, jog atvyks į notarų biurą ir 2017 m. gegužės 4 d. 11 val. šalys pasirašys pagrindinę buto pirkimo-pardavimo sutartį. B korpuso pastato, kuriame yra butas, 90 proc. baigtumas buvo įregistruotas 2017 m. vasario 14 d, o pagrindinė buto pirkimo-pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta 2017 m. birželio 1 d. taigi pastato, kuriame yra butas, 90 proc. baigtumo neįregistravimas nebuvo priežastis, galėjusi lemti ieškovo sprendimą atsisakyti sudaryti pagrindinę buto pirkimo-pardavimo sutartį.

4538. Teismas neatsižvelgė ir nevertino to, jog tarp ieškovo ir apelianto 2017 m. balandžio 21 d. buvo pasirašytas Nekilnojamojo turto apžiūros aktas bei Nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo apdailos vykdymui aktas. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, jog pasirašydamas ankščiau paminėtus dokumentus ieškovas aiškiai patvirtino, jog visi turto (buto) statybos darbai yra atlikti tinkamai, butas yra tinkamas naudoti pagal jo paskirtį bei atitinka preliminarioje buto pirkimo-pardavimo sutartyje ir visuose teisės aktuose numatytus kokybės reikalavimus, taip pat jį priėmė faktiškai naudoti. Nėra aišku, kokiais įrodymais remdamasis pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad apeliantas neva tai nukrypo nuo statinio techninio projekto reikalavimų bei kaip nustatė, kad dėl tariamų apelianto nukrypimų nuo statinio techninio projekto reikalavimų (apsauginės tvorelės įrengimo) išties sumažėjo estetinis buto vaizdas per langą ir butas tapo mažiau saugus.

4639. Teismas sprendime nurodo, jog palūkanos iš apelianto gali būti priteisiamos tik už laikotarpį nuo 2017 m. spalio 3 d. iki 2018 m. vasario 5 d., tačiau vėliau vadovaujasi ieškovo ieškinyje nurodytu palūkanų skaičiavimu, kur palūkanos paskaičiuotos ne nuo 2017 m. spalio 3 d., o nuo 2017 m. spalio 2 d. Kaip ir nurodė pats teismas, palūkanos gali būti skaičiuojamos tik nuo 2017 m. spalio 3 d.

4740. Be to, palūkanos CK 6.261 straipsnio pagrindu gali būti priteisiamos tik tuo atveju, kai skolininkas pažeidžia pinginės prievolės mokėjimo terminą. Vis tik, pagrindinės patalpų bei buto pirkimo-pardavimo sutartys nebuvo sudarytos ne dėl apelianto, o dėl ieškovo kaltės, taigi apeliantui neatsirado pareiga grąžinti ieškovui pagal preliminariąsias buto ir patalpų pirkimo-pardavimo sutartis atliktų avansinių mokėjimų bei mokėti palūkanų.

4841. Pasisakydamas dėl priteistų nuostolių apeliantas pasisako, kad teismas nuostolius ieškovui priteisė nenustatęs aplinkybių, kurios leistų pagrįstai teigti, kad pagrindinė buto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl apelianto kaltės. Apeliantas ne vieną kartą tiek susitikimų metu, tiek raštu teikė ieškovui įvairius pasiūlymas dėl pagrindinės buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, atliko papildomus darbus bei terasos architektūrinių sprendinių pakeitimus, šių darbų atlikimui skyrė papildomų darbuotojų, ko pasėkoje butas buvo individualiai pritaikytas pagal ieškovo norus bei prašymus. Be to, nuostoliai ieškovui buvo priteisti neįvertinus jų pagrįstumo. Teismas netyrė ir nevertino to fakto ar nuostolius ieškovas išvis patyrė, t. y. nesiaiškino, ar mokėjimas Lenkijoje registruotai įmonei apskritai buvo atliktas (šiuo atveju teismas nepagrįstai rėmėsi vien tik abejotina ieškovo ir Lenkijos įmone, kurios pavadinimas sprendime net nėra įvardintas, sudaryta sutartimi).

4942. Ieškovas A. K. atsiliepime į apeliacinį skundą su atsakovo apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

5043. Atsiliepime teigiama, kad vien ta aplinkybė, kad ieškovas teiraujasi, kaip sekasi pardavinėti butą, neįrodo, kad ieškovas atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį. Atsakovas ieškovui buvo pažadėjęs grąžinti sumokėtą avansą, kai parduos svečių namų paskirties patalpas. Šios pozicijos atsakovas laikėsi visą ieškovo ir atsakovo bendravimo laikotarpį vykdant abi preliminarias sutartis, tai patvirtina ir 2017m. rugsėjo 18 d. atsakovo ieškovui rašytas raštas, kuriame atsakovas ieškovui sutiko grąžinti avansu sumokėtas sumas. Byloje esantys nekilnojamo turto registro išrašai patvirtina ir įrodo, kad pats atsakovas pažeidė preliminarios sutarties nuostatas ir iki 2017 m. vasario 1 d. registrų centre neįregistravo 90 proc. baigtumo.

5144. Dėl preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties atsakovas apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, kad nepažeidė bendradarbiavimo pareigos su ieškovu, į ieškovo pateiktas pastabas atsakė dar 2017 metų gegužės mėnesio pirmomis dienomis, kai buvo derinamas pagrindinės buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo laikas, kadangi 2017 m. liepos 10 d. ir 2017 metų gegužės mėnesį pateiktos pastabos dėl pagrindinės buto pirkimo pardavimo sutarties sąlygų nebuvo tapačios, todėl laikyti, kad į jas ieškovui buvo atsakyta dar 2017 metų gegužės mėnesį, nėra pagrindo. Negalima teigti, kad tarp šalių buvo suderintos visos pagrindinės buto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos. Šalys vedė derybas dėl pagrindinės sutarties sąlygų, tačiau atsakovui savo iniciatyva pasitraukus iš derybų ir ignoravus ieškovo pateiktas pastabas, pagrindinės sutarties sąlygos nebuvo suderintos.

5245. Ieškovas niekada neatsisakė sudaryti pagrindinės buto pirkimo-pardavimo sutarties, tą patvirtina ir 2017 m. rugsėjo 25 d. raštas. Ieškovas norėjo sudaryti pagrindinę buto pirkimo pardavimo sutartį, tačiau turėjo teisėtus lūkesčius ir pagrįstai norėjo, kad atsakovas atsižvelgtų į ieškovo pateiktas pastabas dėl pagrindinės buto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų.

5346. Ieškovas nesutinka su atsakovo teiginiais, neva nėra jokių įrodymų, patvirtinančių teiginius, kad atsakovas nukrypo nuo statinio projekto, kadangi ieškovas į bylą yra pateikęs fotofiksacijas, statinio projektinės dokumentacijos ištraukas, kurios patvirtina, kad faktiškai pastatytos apsauginės tvorelės pabaiga yra kitoje vietoje, nei kad buvo suprojektuota.

5447. Pateiktas patalpų apžiūros aktas yra sudarytas tik dėl patalpų priėmimo apdailos darbams vykdyti (2017 m. balandžio 21 d. Patalpų perdavimo apdailai vykdyti aktas). Ieškovas, pasirašydamas šį perdavimo aktą, bendros patalpų būklės nevertino, kadangi patalpos buvo apžiūrimos tik dėl būsimų apdailos darbų vykdymo, todėl patalpų būklė buvo vertinama tiek, kiek tai buvo susiję su galimybe pradėti vykdyti apdailos darbus, o ne patalpas naudoti pagal paskirtį ar priimti nuosavybėn įvertinant visus patalpų trūkumus. Apsauginė tvorelė nėra patalpų dalis, t. y. atsakovas įrengdamas tvorelę nukrypo ne nuo ieškovui parduodamos patalpos, kuri ir buvo apžiūrima, projekto, o nuo bendro statinio projekto.

5548. Atsakovas UAB „Mortaga“ atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

5649. Atsiliepime nurodoma, kad vartotojas yra suprantamas kaip silpnesnioji vartojimo sutarčių šalis, tačiau šiuo atveju ieškovas tokiu negali būti laikomas, kadangi yra UAB „Saisonas ir Ko“ direktorius, taigi kasdienėje darbinėje veikloje susiduria su įvairaus pobūdžio sandorių sudarymu ir turi šioje srityje ilgametę patirtį. Apeliantas savo vardu yra įsigijęs ir nuosavybės teise valdo dar vieną patalpą ir du žemės sklypus. Atitinkamai tai patvirtina faktą, jog apeliantas turi patirties sudarant nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorius. Nurodytos aplinkybės leidžia teigti, jog apeliantas, sudarydamas preliminariąsias sutartis, ketino turtą naudoti verslo tikslais, tik vėliau pakeitė savo ketinimus dėl paties įsigyjamo turto apimties.

5750. Preliminariąja patalpų pirkimo-pardavimo sutartimi apeliantas siekė įsigyti negyvenamosios paskirties patalpas ir dar pirmame pastato aukšte, kur pagal nusistovėjusią praktiką įprastai ir yra įkuriamos įvairaus pobūdžio komerciniams tikslams tenkinti skirtos patalpos. Tokią atsakovo poziciją pagrindžia ir Nekilnojamojo turto registro centrinės duomenų bazės išrašas, iš kurio matyti, jog apeliantui, kaip fiziniam asmeniui, jau priklauso vienos patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), kuriose registruota apelianto valdoma bendrovė UAB „Saisonas ir Ko“. Šiuo atveju ieškovas praktiškai vienu metu sudarė sutartis dėl penkių nekilnojamo turto objektų pirkimo-padavimo, kuriais siekė įsigyti daugiau nei 120 kv. m. ploto nekilnojamojo turto, tai rodo tam tikrus verslumo požymius.

5851. Pagrindinė sutartis dėl patalpų pirkimo-pardavimo nebuvo sudaryta, kadangi pats ieškovas, dar iki termino sudaryti pagrindinę patalpų pirkimo-pardavimo sutartį pabaigos informavo apeliantą, jog neketina pirkti patalpų ir nori, kad atsakovas padėtų apeliantui surasti kitą šio turto pirkėją, tokiu būdu pats atsisakė sudaryti pagrindinę patalpų pirkimo-pardavimo sutartį. Tuo tarpu pagrindė buto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta ieškovui neatvykus į notarų biurą sudaryti sutarties.

5952. Net ir tuo atveju, jeigu teismas konstatuotų, jog tarp šalių sudarytos preliminariosios sutartys laikytinos vartojimo sutartimis, teisinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima teigti, jog preliminariųjų sutarčių 3.1.3 punktai yra nesąžiningi ir negaliojantys, nėra. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartys, įskaitant ir ginčo preliminariąsias sutartis, yra savanoriškos ir nėra sudaromos prisijungimo būdu, o tai atitinkamai reiškia, jog apeliantas turėjo realią galimybę įvertinti visas preliminariųjų sutarčių sąlygas ir, esant poreikiui, inicijuoti jų pakeitimą, o to nepadaręs jis prisiėmė visas iš sudarytų preliminariųjų sutarčių nuostatų kylančias teises ir pareigas. Apeliantas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo pateikęs nei vieno įrodymo, kuriuo remdamasis teismas būtų galėjęs daryti išvadą, jog apeliantas butą ir patalpas ketina įsigyti šeimos poreikiams tenkinti, taip pat neteikė įrodymų ir apie savo gyvenamąją vietą bei valdomą turtą.

60IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6153. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinį, ir teisinį bylos aspektus, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar nustatytoms faktinėms aplinkybėms teisingai taikė materialiosios teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

6254. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2015 m. spalio 21 d. ieškovas su atsakovu sudarė dvi preliminarias sutartis: vieną sutartį dėl statomų patalpų pirkimo-pardavimo Nr. MO-2015-28P, ir sutartį dėl statomo buto pirkimo-pardavimo Nr. MO-2015-29P.

6355. Patalpų pirkimo-pardavimo Nr. MO-2015-28P sutartimi atsakovas įsipareigojo rezervuoti ir ateityje ieškovui parduoti svečių namų paskirties 2 kambarių patalpas (preliminarus plotas 50,3 kv. m) su daline apdaila ir priklausančia nustatyto dydžio žemės sklypo idealiąja dalimi, kurių projektinis Nr. S14, taip pat parkavimo vietą, kurios projektinis Nr. 2, kartu su sandėliuku už bendrą preliminarią 89 734,70 Eur kainą (sutarties 2.1 punktas). Sutarties 1.6 punkte šalys susitarė, kad turto pagrindinė notarinė pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta iki 2017 m. vasario 1 d. Sutarties 2.4 punkte šalys susitarė, kad ieškovas sumokės atsakovui 13 460,20 Eur dydžio avansinį mokėjimą. Pirkėjas patvirtina, kad pagal pagrindinę sutartį jis pirks nebaigtą statyti turtą, Notarinės sutarties sudarymo dieną įregistruoto turto baigtumas bus 90 procentų ir pagal Notarinę sutartį pirkėjas įsipareigos savo lėšomis savarankiškai per šalių sutartą ne ilgesnį kaip 90 kalendorinių dienų terminą atlikti būtinus įsirengimo darbus (sutarties 1.7 punktas). Sutarties 4.1 punktas nustato, jog namo 90 proc. baigtumas bus įregistruotas ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 30 d.

6456. Statomo buto pirkimo-pardavimo Nr. MO-2015-029P sutartimi atsakovo statomame svečių namų ir komercinių patalpų pastate atsakovas įsipareigojo už preliminarią 97 950,60 Eur kainą parduoti ieškovui 3 kambarių butą su daline apdaila, parkingo dalį bei žemės sklypo dalį (sutarties I ir II punktai, sutarties 2.1 punktas). Sutarties 1.5 punkte nurodyta, kad šia sutartimi pirkėjas patvirtina savo ketinimus pasirašyti Notarinę sutartį ir joje nustatytomis sąlygomis nusipirkti turtą. Sutarties 1.6 punkte nurodyta, kad šalys susitaria sudaryti pagrindinę Notarinę sutartį ne vėliau kaip 2017 m. vasario 1 d. Šiame punkte taip pat nurodyta, kad visos esminės turto pirkimo-pardavimo sąlygos, įskaitant ir atsiskaitymo tvarką, bei nuosavybės teisės perėjimo momentas bus aptartas pagrindinėje Notarinėje sutartyje. Sutarties 1.7 punkte nurodyta, kad Notarinės sutarties sudarymo dieną įregistruoto turto baigtumas bus 90 proc. Pagal sutarties 2.4 punktą, ieškovas atsakovui turėjo sumokėti 14 692,59 Eur avansą. Papildomu susitarimu Nr. 1 šalys susitarė, kad pagrindinė turto Notarinė pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau, kaip 2017 m. balandžio 1 d.

6557. Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad ieškovas įvykdė sutarčių 2.4 punktuose įtvirtintą pareigą sumokėti avansą – atitinkamai 13 460,20 Eur ir 14 692,59 Eur, iš viso 28 152,79 Eur.

6658. Byloje esminis ginčas yra susijęs su ieškovo siekiu pripažinti negaliojančiomis ab initio preliminariųjų patalpų pirkimo-pardavimo Nr. MO-2015-28P bei buto pirkimo-pardavimo Nr. MO-2015-29P sutarčių 3.1.3 punktų nuostatų dalis: „o Pirkėjo 2.4 punkte nustatyta tvarka sumokėti pinigai lieka Pardavėjui kaip Pirkėjo pardavėjui mokėtina bauda papildomai neįrodinėtiniems minimaliems Pardavėjo nuostoliams padengti. Šalys patvirtina, kad šiame punkte nustatyta bauda yra pagrįsto, teisingo ir protingo dydžio bei negali būti mažinama jokiais pagrindais ir motyvais bei dėl jokių aplinkybių“. Ieškovas tvirtina, kad šiuo atveju buvo sudarytos preliminarios vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys, kadangi patalpas buvo siekiama įsigyti asmeniniams tikslams, tuo tarpu atsakovas nurodo, kad ieškovas dėl savo vykdomos veiklos pobūdžio neturėtų būti pripažįstamas vartotoju.

67Dėl preliminariųjų sutarčių kvalifikavimo vartojimo sutartimis ir sutarčių laisvės principo

6859. CK 6.2281 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą. Šio kodekso nustatytais atvejais vartojimo sutartimis laikomos ir kitos verslininko ir vartotojo sudarytos sutartys. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

6960. Teismų praktikoje suformuluoti esminiai požymiai, kuriuos atitinkanti sutartis kvalifikuojama kaip vartojimo: pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo; antra, fizinis asmuo prekes ir paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis verslo tikslais) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2011; 2012 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3-67/2012; 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2012; 2016 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-358-248/2016, 31, 32 punktai). Atsižvelgiant į teismų praktikoje pateiktus išaiškinimus, sutartis kvalifikuojant kaip vartojimo svarbu nustatyti, ar fizinis asmuo prekes ar/ir paslaugas vartoja asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti.

7061. Kasacinis teismas taip pat yra suformulavęs tam tikrus kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgiama vertinant ginčo teisinių santykių pobūdį, pvz., ar ieškovas savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti sudarė ginčijamus sandorius esamais ar būsimais verslo, profesijos tikslais, ar tai buvo vienkartinė ieškovo investicinė veikla, ar buvo sudaromos ir kitos investicinio pobūdžio sutartys, jeigu tokios buvo sudaromos, tai kiek jų buvo ir kaip dažnai jos buvo sudaromos, ar ieškovo veikloje nėra versliškumo požymių ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-206/2014).

7162. Taigi, priešingai nei apeliaciniame skunde nurodo ieškovas, turto rūšis, pobūdis ar patalpų paskirtis negali būti laikomas esminiu kriterijumi, kuriuo remiantis vertinama, ar pirkėjas daiktą perka asmeniniams, ar verslo tikslams tenkinti, svarbu įvertinti visas reikšmingas aplinkybes, tame tarpe ir perkamo turto pobūdį ir paskirtį, vykdomų sandorių intensyvumą bei visas kitas reikšmingas aplinkybes. Be kita ko pažymėtina, kad vartojimo sutarties atveju vartotojui didesnė apsauga suteikiama atsižvelgiant į informacijos, patirties, specialių žinių stokos, dėl kurios jis turi ribotas galimybes, sudarant sutartį, tinkamai įgyvendinti savo interesų apsaugą ir daryti įtaką sutarties sąlygų turiniui.

7263. Ieškovas teigia, kad butą siekė įsigyti turėdamas tikslą jame gyventi, o svečių namus siekė įsigyti ketindamas užtikrinti savo vaikų gerovę ateityje. Preliminariosios sutarties Nr. 1 II punkte nurodyta, kad pirkėjas ketina įsigyti patalpą statomame name (svečių namų ir komercinėse patalpose, kurios yra svečių namų paskirties pastate, žr. sutarties Nr. 1 I punktą), parkingo vietą (sandėliuką) bei nustatyto dydžio žemės sklypo dalį. Preliminariosios sutarties Nr. 2 II punkte įtvirtinta, kad pirkėjas taip pat ketina įsigyti butą tame pačiame statomame svečių namų paskirties pastate. Byloje nustatyta, kad ieškovas yra bendrovės UAB „Saisonas ir Ko“ direktorius, kuri užsiima didmenine ir mažmenine prekyba maisto ir ne maisto prekėmis; didmenine ir mažmeninė prekyba transporto priemonėmis; kita veikla. Registrų centro duomenimis, minėta bendrovė nuosavybės teise valdo žemės sklypą su statiniais, esančiais adresu (duomenys neskelbtini), bendrovė nuosavybės teise valdo patalpas/butus, taip pat esančius adresais (duomenys neskelbtini), taigi aplinkybė, kad šiuo atveju ieškovas preliminariosiomis sutartimis ketino pirkti patalpas tuo pačiu adresu ((duomenys neskelbtini)) pagrįstai suponuoja išvadą, kad šie sandoriai, atsižvelgiant į jų intensyvumą bei mastą, susiję su ieškovo įmonės verslo, tačiau ne asmeniniais tikslais. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, kad UAB „Saisonas ir Ko“ buveinės adresas yra adresu (duomenys neskelbtini), o šis butas nuosavybės teise priklauso ieškovui kaip fiziniam asmeniui, taigi matyti, jog ieškovo verslo reikalai yra glaudžiai susiję su asmeniniais interesais, vykdomi nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandoriai leidžia pagrįstai spręsti, kad ieškovas sudarė preliminariąsias pirkimo-pardavimo sutartis įgyvendindamas ne savo/ne vien tik savo asmeninius interesus, tačiau pirmiausiai vykdydamas verslo tikslus. Aplinkybė, kad tiek ieškovas kaip fizinis asmuo, tiek UAB „Saisonas ir Ko“, valdo pakankamai ženklų skaičių nuosavybės, UAB „Saisonas ir Ko“ nuosavybės teise valdo patalpas, tuo pačiu adresu, darytina išvada, kad labiau tikėtina, jog ieškovas ketino sudaryti pagrindines sutartis ne kaip vartotojas, todėl teismas daro išvadą, kad šiuo atveju nėra pagrindo pripažinti preliminariųjų pirkimo-pardavimo sutarčių kaip vartojimo, kadangi ieškovo veiksmuose yra akivaizdūs versliškumo požymiai. Juo labiau ieškovo negalima laikyti silpnesniąja sutarties šalimi.

7364. Teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai sutarčių nevertino kaip vartojimo. Atsižvelgiant į tai, kad preliminariosios sutartys Nr. 1 ir Nr. 2 nekvalifikuotinos vartojimo sutartimis, nėra pagrindo svarstyti sutarčių 3.1.3 punktų dalių nesąžiningumą CK 6.2284 straipsnio 2 dalies 4 punkto aspektu.

7465. Pažymėtina, kad šiuo atveju nėra pagrįsti ieškovo teiginiai, kad jis prisijungė prie preliminariųjų sutarčių prisijungimo būdu, taigi negalėjo daryti įtakos sutarties nuostatoms bei sutarčių sudarymui. Šiuo aspektu pažymėtina, kad sandoriai laikomi svarbiausia asmenų privačios autonomijos įgyvendinimo priemone, nes, sudarydami juos, asmenys išreiškia savo valią dėl tarpusavio susitarimu sukuriamų teisių ir pareigų, prisiimamos atsakomybės (CK 1.2, 6.2, 6.156 straipsniai). Sutarčių laisvės principas taip pat yra susijęs su principu, kad sutarčių reikia laikytis (lot. pacta sunt servanda), kuris reiškia, jog asmeniui privalomi ne tik sutartimi prisiimti konkretūs įsipareigojimai, tačiau ir tai, kas sutartyje tiesiogiai nenustatyta, tačiau išplaukia iš jos esmės ar įstatymų. Asmenys, siekdami tam tikrų tikslų ir sudarydami sandorius, laisvai sprendžia dėl savo teisių ir pareigų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-90/2012).

7566. Byloje nėra duomenų, taip pat ieškovas neginčija aplinkybės, kad laisva valia sudarė preliminariąsias sutartis tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos. Ieškovas taip pat neįrodinėja, kad sutartis pasirašė dėl suklydimo, nesupratimo ar kitų aplinkybių, netinkamai darant įtaką jo valiai, todėl suderintos ir pasirašytos sutartys jų šalims turi įstatymo galią ir yra vykdytinos. Pažymėtina, jog ginčijamų sutarčių nuostatų pilna formuluotė yra tokia: „Pirkėjui tinkamai ir laiku neįvykdžius sutarties 2.4 punkto, nepasirašius Notarinės sutarties per 3.1.4 punkte nurodytus terminus ar pratęstus terminus ir/ar atsisakius sutarties (įskaitant jos nutraukimą) ir/ar ketinimų sudaryti Notarinę sutartį praėjus 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo, ši sutartis be atskiro pranešimo netenka galios, o pirkėjo 2.4 punkte nustatyta tvarka sumokėti pinigai lieka pardavėjui kaip pirkėjo pardavėjui mokėtina bauda papildomai neįrodinėtiniems minimaliems pardavėjo nuostoliams padengti. Šalys patvirtina, kad šiame punkte nustatyta bauda yra pagrįsto, teisingo ir protingo dydžio bei negali būti mažinama jokiais pagrindais ir motyvais bei dėl jokių aplinkybių“. Vadinasi, ginčijama 3.1.3 nuostata yra sietina su ieškovo netinkamu elgesiu, kalte neįvykdant nustatytų sąlygų. Analogiškos pasekmės abejose sutartyse yra įtvirtintos ir pardavėjui 3.2.2: „Pardavėjui pažeidus sutarties 1.6 punktą ši sutartis gali būti pirkėjo iniciatyva vienašališkai nutraukta pateikiant pardavėjui rašytinį pranešimą. Tokiu atveju pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po pirkėjo pranešimo gavimo dienos grąžinti pirkėjui visus iš jo gautus piniginius mokėjimus.“

7667. Atsižvelgiant į minėtas preliminariųjų sutarčių nuostatas darytina išvada, kad tiek pirkėjui, tiek pardavėjui įtvirtintos analogiškos pasekmės dėl sutarties pažeidimo, todėl nėra pagrindo teigti, kad sutarčių 3.1.3 nuostatos yra nesąžiningos ir turėtų būti pripažintos negaliojančiomis. Dėl šių priežasčių ieškovo apeliacinio skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

77Dėl Preliminariosios statomų patalpų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. MO-2015-28P sumokėto avanso

7868. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje preliminarioji sutartis įvardijama kaip organizacinė sutartis, priskirtina ikisutartinių santykių stadijai. Tai sutartis dėl kitos (pagrindinės) sutarties sudarymo, iš jos kyla šalių prievolė aptartomis sąlygomis sudaryti pagrindinę sutartį. Iš preliminariosios sutarties sampratos matyti, kad iš šios sutarties kylančios prievolės dalykas yra asmenų veiksmai, kuriais siekiama sudaryti pagrindinę sutartį. Pagrindiniai preliminariosios sutarties bruožai: pirma, aiškus šalių susitarimas ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį; antra, šalių sutarimas dėl būsimos pagrindinės sutarties dalyko ir esminių pagrindinės sutarties sąlygų aptarimas; trečia, terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis; ketvirta, šio susitarimo įforminimas rašytine forma. Būtini preliminariosios sutarties elementai: suderinta šalių valia pasiektas susitarimas sukurti teisinius santykius, t. y. įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį; pagrindinės sutarties esminių sąlygų aptarimas; susitarimo išreiškimas rašytine forma (CK 1.73 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 6.159 straipsnis, 6.165 straipsnio 1, 2 dalys). Aiškinant sutarčių požymius ir skirtumus kasacinio teismo jurisprudencijoje pažymima, kad pagal preliminariąją sutartį atsiranda prievolė sudaryti sutartį, o pagal pagrindinę sutartį – teisės ar pareigos dėl sutarties objekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Avižienių projektai“ v. asociacija „Ekologinės statybos“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-145/2011).

7969. Šiuo atveju tiek preliminarioji sutartis Nr. 1, tiek Nr. 2 buvo sudarytos siekiant įsigyti nekilnojamąjį turtą, tačiau nurodytais terminais pagrindinės sutartys sudarytos nebuvo. Nustatyta, kad dėl preliminariųjų sutarčių buvo sumokėti avansai. Avansas yra mokėjimas, kuris atliekamas būsimų mokėjimų vykdant pagrindinę sutartį sąskaita. Pagal CK 6.309 straipsnio 2 dalį, pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui pripažįstamas dalies kainos sumokėjimu (avansu). Jeigu ateityje mokėjimo prievolė neatsiranda, nes, pvz., pagrindinė sutartis nesudaroma, tai nėra pagrindo sumokėtą avansą naudoti pagal mokėjimo paskirtį. Tai savaime nereiškia, kad avansu sumokėti pinigai turi būti grąžinti. Reikia įvertinti, ar avansu sumokėti pinigai nebuvo šalių susitarimu ar kitu pagrindu numatyti panaudoti pagal kitą paskirtį, pvz., kaip netesybos prievolės įvykdymui užtikrinti. Nuostatos dėl avanso mokėjimo gali būti įtrauktos į preliminariąją sutartį, todėl kad ji susijusi su būsimu pagrindinės sutarties sudarymu ateityje, o pagal pagrindinę sutartį gali būti vykdomi mokėjimai. Sudarant preliminariąją sutartį prisiimama prievolė ateityje sudaryti pagrindinę sutartį. Ši prievolė gali būti užtikrinta netesybomis pagal sutartį (CK 6.70 straipsnis). Jeigu ikisutartiniuose santykiuose sumokamas avansas, tai CK nedraudžia susitarti, kad avanso suma būtų naudojama kaip netesybos. Tokia sutarties nuostata yra pagrindas civilinėms teisėms ir pareigoms atsirasti (CK 1.136 straipsnio 1 dalis). Iš sutarčių 3.1.4 ir 3.2.2 punktų matyti, kad šalys suderino įmokėtų sumų (avanso) paskirstymo klausimą atsižvelgiant į tai, dėl kieno kaltės – pirkėjo ar pardavėjo – nebuvo sudarytos pagrindinės sutartys, o abiejų sutarčių 3.1.3 nuostatų formuluotė „Pirkėjo 2.4 punkte nustatyta tvarka sumokėti pinigai lieka Pardavėjui kaip Pirkėjo pardavėjui mokėtina bauda papildomai neįrodinėtiniems minimaliems Pardavėjo nuostoliams padengti“ rodo, kad šalys sutartyje susitarė dėl avanso kaip netesybų.

8070. Kaip nurodyta, sutartis Nr. 1 turėjo būti sudaryta iki 2017 m. vasario 1 d., tačiau iki nurodyto termino ji sudaryta nebuvo. Byloje taip pat nustatyta, kad pardavėjas 2016 m. gruodžio 27 d. pranešimu informavo suinteresuotus asmenis apie tai, kad dar nėra pasiektas 90 proc. pastato baigtumas, bei numatoma vėlesnė baigtumo registracijos data, todėl galima daryti išvadą, kad atsakovas bendradarbiavo ir elgėsi sąžiningai, todėl pirmosios instancijos teismo argumentas, jog pagrindinė patalpų pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl to, kad atsakovas savo sutartinų įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir neužtikrino, kad pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis būtų sudaryta iki 2017 m. vasario 1 d., laikytinas formaliu ir padarytu neišsiaiškinus visų reikšmingų bylos aplinkybių bei neįvertinus paties ieškovo elgesio. Be to, nors pastato baigtumas ir nebuvo pasiektas 90 proc, ieškovas dėl to priekaištų nereiškė, neprašė nutraukti preliminariosios sutarties tuo pagrindu, priešingai, aktyviai tęsė bendravimą ir bendradarbiavimą, taigi toleravo aplinkybę, kad baigtumas nebuvo pasiektas ir patalpos registracija laiku nepadaryta.

8171. Šalių tikruosius ketinimus ikisutartiniuose santykiuose, jų bendradarbiavimą tikslinga vertinti be kita ko ir atsižvelgiant į jų susirašinėjimą elektroniniais laiškais, kurių turinį įvertinus matyti, kad ieškovas ikisutartinių santykių metu iki sudarant pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį nusprendė pats nebeįsigyti patalpų, teises į jas perleidžiant tretiesiems asmenims. Tai patvirtina šalių susirašinėjimas, to neneigia ir pats ieškovas. Pats ieškovas nurodo, kad su atsakovu buvo sutarę, jog pardavus svečių namus tretiesiems asmenims, atsakovas ieškovui grąžins sumokėtą avansą. Ieškovo valią nebesudaryti pagrindinės sutarties patvirtina ir rengtas, nors formaliai ir nepasirašytas, 2017 m. sausio 31 d. Papildomas susitarimas Nr. 2, kuris buvo parengtas tuo pagrindu, kad ieškovas atsisakė pats pirkti patalpas ir nusprendė ieškoti joms kito pirkėjo. Vadinasi, pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl ieškovo valios ir asmeninių priežasčių.

8272. Teismas konstatuoja, kad dar iki pagrindinės sutarties sudarymo termino ieškovas jau nebeketino įgyvendinti preliminariojoje sutartyje savo išreikštos valios sudaryti sutartį, taigi savo veiksmais atsisakė ją sudaryti, todėl pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes ir padarė klaidingą išvadą, kad pagrindinė patalpų pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovo kaltės.

8373. Nustačius, kad pagrindinė patalpų pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl ieškovo kaltės, keistina pagal preliminariąją Nr. MO-2015-28P sutartį ieškovo sumokėto 13 460,20 Eur avanso paskirstymo tvarka. Šiuo atveju taikytinas sutarties Nr. 1 3.1.3 punktas, pagal kurį pirkėjui nepasirašius notarinės sutarties per nurodytus terminus <...> sumokėti pinigai lieka pardavėjui. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria iš UAB „Mortaga“ ieškovo naudai priteistas už preliminariąją patalpų pirkimo-pardavimo sutartį sumokėtas avansas, naikintina, ir priimtinas naujas sprendimas: ieškovo reikalavimo dalį priteisti 13 460,20 Eur sumokėtą avansą atmesti kaip nepagrįstą.

84Dėl Preliminariosios statomo buto pirkimo pardavimo sutarties Nr. MO-2015-029P sumokėto avanso

8574. Ieškovo nurodoma esminė aplinkybė dėl pagrindinės buto pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymo yra ta, kad atsakovas nukrypo nuo statinio projekto, to pasėkoje metalinė tvorelė buvo įrengta viduryje lango jo apačioje. Ieškovas vykdė derybas siekdamas sulygti sau palankesnes pagrindinės sutarties sąlygas, tuo tarpu atsakovas reiškiamas pastabas ignoravo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas nukrypo nuo statinio projekto, šis nukrypimas lėmė turimo ieškovui parduoti buto savybes (estetinis vaizdas per buto langą bei buto saugumas), atsakovas šias savo klaidas siekė ištaisyti ieškovo sąskaita ir tai lėmė pagrindinės buto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų nelanksčias derybas, kurias atsakovas nutraukė savo iniciatyva. Atsakovas nurodo, kad defektai buvo neesminiai ir tai negalėjo būti laikoma pagrįstu pagrindu atsisakyti sudaryti pagrindinę sutartį, be to, bendradarbiavo atsakydamas į visus ieškovo elektroninius laiškus.

8675. Pažymėtina, kad civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 straipsnis). Pažymėtina, kad šiuo atveju ieškovas, turėdamas pareigą įrodyti, kad dėl atsakovo kaltės atsiradę neatitikimai buvo esminiai, ir dėl to ieškovas atsisakė sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, to nepadarė, kadangi jo pateiktos fotonuotraukos ir planas tik patvirtina faktą, kad tvorelė buvo įrengta vidury lango po juo, tačiau neįrodo kad tokie defektai būtų esminiai, galėję nulemti ieškovo apsisprendimą nebesudaryti pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties.

8776. Byloje esantys elektroniniai laiškai patvirtina, kad atsakovas, pripažindamas defektą, siekė šią situaciją išspręsti. 2017 m. gegužės 2 d. el. laiške ieškovas pateikė pastabą dėl apsauginės tvorelės bei kitų nesuderintų pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų. Tos pačios dienos el. laiške atsakovas nurodo, kad siunčia planuojamo vaizdo nuotrauką, atsižvelgiant į ieškovo priekaištus dėl metalinės tvorelės. Atsakovas taip pat nurodo, kad šių darbų įmonės sąskaita atlikti negali, taigi siūlo kompensuoti 20 proc. sąmatos. 2017 m. gegužės 3 d. el. laiške atsakovas nurodo, kad bus susirinkimas, kurio metu bus sprendžiamas klausimas dėl situacijos su tvorele prie lango bei laiptinės lango, kur galima patekti į terasą. Į tai ieškovas atrašė 2017 m. gegužės 3 d. el. laišku dėkodamas už komentarus bei teiraudamasis, ar pas notarą užteks turėti neįgalumo pažymą. Iš kitų el. laiškų turinio matyti, kad ieškovas vedė diskusijas dėl metalinės tvorelės, tačiau neatmetė notarinės sutarties pasirašymo galimybės, tai reiškia, nukrypimų nelaikė esminiais. Ieškovas jokia forma neįspėjo atsakovo apie ketinimus nesudaryti pagrindinės sutarties būtent dėl nukrypimo nuo projekto. Pats neinicijavo sutarties nutraukimo ar jos pakeitimo (sutarties 3.1.5 punktas), neinicijavo pagrindinės sutarties sudarymo termino pratęsimo (sutarties 3.1.4 punktas). Aplinkybę, kad atsakovas siekė įvairiais būdais ištaisyti defektų situaciją, patvirtina ir 2017 m. liepos 21 d., 2017 m. rugpjūčio 8 d., 2017 m. rugpjūčio 21 d. ir 2017 m. rugpjūčio 31 d. pranešimai, kuriuose iš esmės nurodyta, kad atlikus darbus bei terasos architektūrinių sprendinių pakeitimus butas yra individualiai pritaikytas pagal pirkėjo norus bei prašymus, notarinės pirkimo-pardavimo sutarties projektas yra suderintas, net keletą kartų atsakovas kvietė ieškovą sudaryti notarinę pirkimo-pardavimo sutartį. Nustatyta, kad atsakovas dėjo protingas ir pakankamas pastangas spręsti kilusius nesutarimus, bendradarbiauti bei sudaryti pagrindinę sutartį (ją sudaryti kvietė konkrečiu laiku), reagavo bei iš esmės atsakė į visus esminius ieškovo nusiskundimus, todėl konstatuoti atsakovo nebendradarbiavimą ar nerūpestingumą nėra pagrindo.

8877. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovo nuokrypio nuo statinio projekto bei ieškovo pastabų ignoravimo. Įvertinus išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad ieškovas nesant tam svarių ir pagrįstų argumentų be pagrindo atsisakė sudaryti pagrindinę buto pirkimo-pardavimo sutartį, todėl laikytina, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta būtent dėl ieškovo kaltės. Nustačius, kad pagrindinė buto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl ieškovo kaltės, keistina pagal preliminariąją buto pirkimo pardavimo Nr. MO-2015-029P sutartį sumokėto 14 692,59 Eur dydžio avanso paskirstymo tvarka. Pagal sutarties Nr. 2 3.1.3 punktą, pirkėjui nepasirašius notarinės sutarties per nurodytus terminus <...> sumokėti pinigai lieka pardavėjui. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria iš UAB „Mortaga“ ieškovo naudai priteistas už preliminariąją buto pirkimo-pardavimo sutartį sumokėtas 14 692,59 Eur avansas, naikintina, ir priimtinas naujas sprendimas: ieškovo reikalavimo dalį priteisti 14 692,59 Eur avansą atmesti kaip nepagrįstą.

8978. Konstatuotina, kad pagrindinės pirkimo-pardavimo sutartys nebuvo sudarytos dėl ieškovo kaltės, taigi, vadovaujantis preliminariųjų sutarčių 3.1.3 punkto nuostatomis, atsakovui paliktinas bendras ieškovo sumokėtas 28 152,79 Eur avansas kaip netesybos. Atitinkamai, teismas konstatuoja, kad ieškovo apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas pilnai.

90Dėl nuostolių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

9179. Ieškovas taip pat vienu iš reikalavimų prašė priteisti iš atsakovo 1 332,71 Eur žalą, pirmosios instancijos teismas šį reikalavimą patenkino. CK 6.245 straipsnyje įtvirtinta, kad civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Civilinė atsakomybė gali būti sutartinė arba deliktinė. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Civilinei atsakomybei kilti būtina nustatyti tris elementus – neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį bei asmens, dėl kurio kilo žala, kaltę (CK 6.246–6.248). Nenustačius nors vieno iš trijų esminių elementų, nėra pagrindo svarstyti žalos atlyginimo klausimą. Šiuo atveju nenustatyta, kad atsakovas būtų atlikęs kokius nors neteisėtus veiksmus vykdant preliminariąsias sutartis, todėl nėra pagrindo svarstyti kitų civilinei atsakomybei kilti būtinų sąlygų. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria iš atsakovo UAB „Mortaga“ ieškovo naudai priteista 1 332,71 Eur nuostolių naikintina, ir priimtinas naujas sprendimas: ieškovo reikalavimą priteisti 1 332,71 Eur nuostolių atmesti kaip nepagrįstą.

9280. CK 6.261 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatas, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šiuo atveju nenustatyta, kad atsakovas būtų praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, todėl nėra pagrindo svarstyti palūkanų priteisimo klausimą, atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

9381. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį ir ieškovo ieškinį atmetus kaip nepagrįstą, keistina bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmojoje instancijoje, paskirstymo tvarka. Atmetus ieškovo ieškinį, jo prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas netenkinamas (CPK 93 straipsnio 1 dalis), o atsakovas įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsakovas patyrė 2 879,8 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato paslaugas. Šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, todėl jos priteistinos iš ieškovo.

9482. CPK 326 straipsnyje įtvirtintos apeliacinės instancijos teismo teisės. Pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą, apeliacinės instancijos teismas turi teisę panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą (visą ar iš dalies) ir priimti naują sprendimą. Įvertinus tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundžiamas pirmosios instancijos 2019 m. sausio 10 d. teismo sprendimo dalis, kuria ieškinys patenkintas iš dalies ir ieškovui A. K. iš atsakovo UAB „Mortaga“ priteista 28 152,79 Eur sumokėto avanso, 368,64 Eur palūkanų, 1 332,71 Eur nuostolių ir 1 375 Eur bylinėjimosi išlaidų, naikintina, o ieškovo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

9583. Atsakovas UAB „Mortaga“ apeliaciniame skunde prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro žyminis mokestis. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo apeliacinis skundas patenkintas, atsakovui iš ieškovo priteistina 672 Eur žyminio mokesčio apeliacinės instancijos teisme.

96Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

97Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 10 d. teismo sprendimo dalį, kuria ieškovui A. K. iš atsakovo UAB „Mortaga“ priteista 28 152,79 Eur sumokėto avanso, 368,64 Eur palūkanų, 1 332,71 Eur nuostolių ir 1 375 Eur bylinėjimosi išlaidų, panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo A. K. ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

98Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

99Atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mortaga“ priteisti iš ieškovo A. K. 2 879,8 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt devynis eurus ir aštuoniasdešimt centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

100Atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mortaga“ priteisti iš ieškovo A. K. 672 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) priteisti iš... 6. 2. Ieškovas nurodė, kad 2015 m. spalio 21 d. su atsakovu sudarė dvi... 7. 3. Sutarties Nr. 1 pagrindu atsakovas įsipareigojo rezervuoti ir ateityje... 8. 4 Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir... 9. 5. Atsižvelgiant į tai, kad sutartis tarp šalių nutraukta nebuvo, tačiau... 10. 6. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovas privalo grąžinti ieškovui... 11. 7. Sutarties Nr. 2 pagrindu (sutarties 1.4.1 punktas) atsakovas įsipareigojo... 12. 8. 2017 m. sausio 25 d. Papildomo susitarimo Nr. 1 1 punkto pagrindu... 13. 9. Atsakovas nukrypo nuo statinio projekto, ko pasėkoje per ieškovo turimo... 14. 10. Atsakovui parengus ir atsiuntus ieškovui pagrindinės pirkimo-padavimo... 15. 11. Ieškovas 2017 m. rugsėjo 18 d. gavo atsakovo raštą, kuriuo atsakovas... 16. 12. Ieškovas nurodė, kad nesąžiningos vartojimo sutarties Nr. 1 ir... 17. 13. Tarp ieškovo ir atsakovo sudarytų Preliminarių pirkimo-pardavimo... 18. 14. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas sutarties nustatytais terminais... 19. 15. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.... 20. 16. Pasisakydamas dėl preliminariosios sutarties Nr. 1, atsakovas nurodė, kad... 21. 17. Nors atsakovas ir nesuspėjo pastato, kuriame yra patalpos, 90 proc.... 22. 18. Atsakovas dėl sutarties Nr. 2 nurodo, kad dėl sumontuotos apsauginės... 23. 19. Atsakovas 2017 m. rugsėjo 18 d. buvo priverstas tolimesnį... 24. 20. Preliminariųjų sutarčių 3.1.4 punktuose nurodyta, kad šalys šiuo... 25. 21. Pasisakydamas dėl žalos atlyginimo atsakovas nurodo, kad šiuo atveju... 26. 22. Dėl nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų pripažinimo... 27. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 28. 23. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu 2019 m. sausio 10 d. sprendimu... 29. 24. Pirmosios instancijos teismas dėl 2015 m. spalio 21 d. preliminarios... 30. 25. Pasisakydamas dėl 2015 m. spalio 21 d. preliminarios sutarties Nr.... 31. 26. Pirmosios instancijos teismas nesutiko su tuo, kad sutarčių Nr. 1 ir Nr.... 32. III.... 33. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 34. 27. Ieškovas A. K. pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriame prašo... 35. 28. Vartojimo sutartis kvalifikuojama tada, kai prekes ar paslaugas įsigyja... 36. 29. Ieškovas butą siekė įsigyti turėdamas tikslą jame gyventi, tą... 37. 30. Teismas, pasisakydamas dėl preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties,... 38. 31. Įstatymas nedraudžia asmeniui įsigyti antrą butą ir/ar neįtvirtina... 39. 32. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai teigia, kad ieškovas yra UAB... 40. 33. Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai rėmėsi CK 6.401 straipsniu,... 41. 34. Apeliantas apibendrindamas teigia, kad skundžiama sprendimo dalis yra... 42. 35. Atsakovas UAB „Mortaga“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 43. 36. Apeliantas, pasisakydamas dėl sutarties Nr. 1, nurodo, kad nepaisant to,... 44. 37. Pasisakydamas dėl buto preliminarios pirkimo sutarties apeliantas nurodo,... 45. 38. Teismas neatsižvelgė ir nevertino to, jog tarp ieškovo ir apelianto 2017... 46. 39. Teismas sprendime nurodo, jog palūkanos iš apelianto gali būti... 47. 40. Be to, palūkanos CK 6.261 straipsnio pagrindu gali būti priteisiamos tik... 48. 41. Pasisakydamas dėl priteistų nuostolių apeliantas pasisako, kad teismas... 49. 42. Ieškovas A. K. atsiliepime į apeliacinį skundą su atsakovo apeliaciniu... 50. 43. Atsiliepime teigiama, kad vien ta aplinkybė, kad ieškovas teiraujasi,... 51. 44. Dėl preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties atsakovas apeliaciniame... 52. 45. Ieškovas niekada neatsisakė sudaryti pagrindinės buto pirkimo-pardavimo... 53. 46. Ieškovas nesutinka su atsakovo teiginiais, neva nėra jokių įrodymų,... 54. 47. Pateiktas patalpų apžiūros aktas yra sudarytas tik dėl patalpų... 55. 48. Atsakovas UAB „Mortaga“ atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą su... 56. 49. Atsiliepime nurodoma, kad vartotojas yra suprantamas kaip silpnesnioji... 57. 50. Preliminariąja patalpų pirkimo-pardavimo sutartimi apeliantas siekė... 58. 51. Pagrindinė sutartis dėl patalpų pirkimo-pardavimo nebuvo sudaryta,... 59. 52. Net ir tuo atveju, jeigu teismas konstatuotų, jog tarp šalių sudarytos... 60. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 61. 53. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje... 62. 54. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2015 m. spalio 21... 63. 55. Patalpų pirkimo-pardavimo Nr. MO-2015-28P sutartimi atsakovas... 64. 56. Statomo buto pirkimo-pardavimo Nr. MO-2015-029P sutartimi atsakovo... 65. 57. Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad ieškovas įvykdė sutarčių... 66. 58. Byloje esminis ginčas yra susijęs su ieškovo siekiu pripažinti... 67. Dėl preliminariųjų sutarčių kvalifikavimo vartojimo sutartimis ir... 68. 59. CK 6.2281 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad vartojimo sutartimi... 69. 60. Teismų praktikoje suformuluoti esminiai požymiai, kuriuos atitinkanti... 70. 61. Kasacinis teismas taip pat yra suformulavęs tam tikrus kriterijus, į... 71. 62. Taigi, priešingai nei apeliaciniame skunde nurodo ieškovas, turto... 72. 63. Ieškovas teigia, kad butą siekė įsigyti turėdamas tikslą jame... 73. 64. Teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame... 74. 65. Pažymėtina, kad šiuo atveju nėra pagrįsti ieškovo teiginiai, kad jis... 75. 66. Byloje nėra duomenų, taip pat ieškovas neginčija aplinkybės, kad... 76. 67. Atsižvelgiant į minėtas preliminariųjų sutarčių nuostatas darytina... 77. Dėl Preliminariosios statomų patalpų pirkimo-pardavimo sutarties Nr.... 78. 68. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje preliminarioji sutartis... 79. 69. Šiuo atveju tiek preliminarioji sutartis Nr. 1, tiek Nr. 2 buvo sudarytos... 80. 70. Kaip nurodyta, sutartis Nr. 1 turėjo būti sudaryta iki 2017 m. vasario 1... 81. 71. Šalių tikruosius ketinimus ikisutartiniuose santykiuose, jų... 82. 72. Teismas konstatuoja, kad dar iki pagrindinės sutarties sudarymo termino... 83. 73. Nustačius, kad pagrindinė patalpų pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo... 84. Dėl Preliminariosios statomo buto pirkimo pardavimo sutarties Nr. MO-2015-029P... 85. 74. Ieškovo nurodoma esminė aplinkybė dėl pagrindinės buto... 86. 75. Pažymėtina, kad civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi... 87. 76. Byloje esantys elektroniniai laiškai patvirtina, kad atsakovas,... 88. 77. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios... 89. 78. Konstatuotina, kad pagrindinės pirkimo-pardavimo sutartys nebuvo sudarytos... 90. Dėl nuostolių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 91. 79. Ieškovas taip pat vienu iš reikalavimų prašė priteisti iš atsakovo 1... 92. 80. CK 6.261 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog skolininkas, praleidęs... 93. 81. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį ir ieškovo... 94. 82. CPK 326 straipsnyje įtvirtintos apeliacinės instancijos teismo teisės.... 95. 83. Atsakovas UAB „Mortaga“ apeliaciniame skunde prašė priteisti... 96. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 97. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 10 d. teismo sprendimo dalį,... 98. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 99. Atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mortaga“ priteisti iš ieškovo A.... 100. Atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mortaga“ priteisti iš ieškovo A....