Byla 2A-2233-436/2011
Dėl nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Arūno Rudzinsko, kolegijos teisėjų Albino Čeplinsko ir Algirdo Remeikos, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Bekta“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. S. ieškinį atsakovui UAB „Bekta“ dėl nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas R. S. ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia 2009-04-10 sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. RM001 negaliojančia; priteisti sumokėtą žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas. Pagal nuomos sutarties 1.1 p. ir 2.1 p. ieškovas įsipareigojo perduoti atsakovui klubo patalpas su visa ten esančia technika, tačiau jokio priėmimo-perdavimo akto atsakovas nepasirašė ir patalpos bei jose esanti technika valdyti ir naudotis jam perduota nebuvo. Atsižvelgiant į tai, tarp ieškovo ir atsakovo 2009-04-10 sudaryta nuomos sutartis Nr. RM 001, turėtų būti pripažinta tariama, todėl negaliojančia. Tarp šalių egzistavo susitarimas organizuoti renginį, tačiau nuomos sutarties sudarymo dieną didesnė dalis susitarimo jau buvo įgyvendinta, o nuomos sutartis pasirašyta nesiekiant sukurti jokių naujų teisinių santykių, todėl laikytina, kad nuomos sutartis sudaryta ne kitam sandoriui pridengti, o apskritai nesiekiant sukurti teisinių pasekmių.

5Atsakovas UAB „Bekta“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai.

7Pripažino negaliojančia 2009-04-10 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. RM001, sudarytą tarp ieškovo R. S., a.k. ( - ) ir atsakovo UAB „Bekta“, į.k. 122768085, buveinės adresas Žirmūnų g. 61-95, Vilnius, veiklos adresas Šiaurės pr. 71-24, Kaunas, a.s. Nr. ( - ) AB bankas Snoras, banko kodas 00758, nuo sudarymo momento.

8Priteisė iš atsakovo UAB „Bekta“, į.k. 122768085, buveinės adresas Žirmūnų g. 61-95, Vilnius, veiklos adresas Šiaurės pr. 71-24, Kaunas, a.s. Nr. ( - ) AB bankas Snoras, banko kodas 00758, ieškovui R. S., a.k. ( - ) 1335,00 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų.

9Priteisė iš atsakovo UAB „Bekta“, į.k. 122768085, buveinės adresas Žirmūnų g. 61-95, Vilnius, veiklos adresas Šiaurės pr. 71-24, Kaunas, a.s. Nr. ( - ) AB bankas Snoras, banko kodas 00758, valstybei 13,44 Lt (trylika litų keturiasdešimt keturis centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita: Nr. ( - ), AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas: 5660).

10Teismas nustatė, kad šalys kartu tarėsi dėl bendro renginio organizavimo, aptarė patalpų suteikimo, aparatūros nuomos, atlikėjų (didžėjų) dalyvavimo renginyje ir jų pasirodymo apmokėjimo. Sutartyje numatyta kaina buvo sutarties sąlyga iš dalies padengianti renginio organizacines išlaidas. Teismas darė išvadą, kad atsakovas neturėdamas teisės pernuomoti patalpas nesiekė su ieškovu sudaryti negyvenamųjų patalpų sutartį, o pasirašydamos tokią sutartį šalys siekė įforminti tarp šalių atsiradusius bendros veiklos, paslaugų teikimo ar kt. teisinius santykius. Atsakovas į bylą nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių tas aplinkybes, kad jis turėjo teisę sudaryti nuomos sutartį su trečiaisiais asmenimis ir nepaneigė ieškovo ir liudytojų parodymų, kad su ieškovu buvo tariamasi dėl renginio organizavimo, tam tikrų paslaugų (apsaugos, alkoholio prekybos, bilietų pardavimo, apmokėjimo už atlikėjų pasirodymus ir pan.). Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad tarp šalių sudarytas sandoris realiai nebuvo vykdomas, jame neišreikšta tikroji dalyvių valia, nes tikrieji šalių ketinimai buvo suderintai paslėpti, todėl ieškinys yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas – 2009-04-10 ieškovo su atsakovu sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. RM001 pripažintina negaliojančia nuo sudarymo momento.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Bekta“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad sutartimi, sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo, buvo siekiama nustatyti ne subnuomos santykius, o naktinio klubo operatoriaus, teikiančio tam tikros rūšies paslaugas, santykius, be to, byloje nėra pateikta duomenų, kad sutartis sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo, pažeidė UAB „Neo aljansas" teises, o priešingai, pateikti byloje duomenys įrodo, kad atsakovas, išsinuomavęs patalpas naktinio klubo veiklai, turėjo visus leidimus minėtai veiklai vykdyti ir sudarinėti sutartis su renginių organizatoriais ir per visą negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, tarp atsakovo ir UAB „Neo aljansas" galiojimą nebuvo gauta nei viena pretenzija iš patalpų savininko dėl jo teisių pažeidimo, sudarant sutartis su renginių organizatoriais. Be to, byloje nėra duomenų, kad UAB „Neo aljansas" būtų trečiasis asmuo, išreiškęs savarankiškus reikalavimus dėl 2009 02 20 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 09/02/PS-07 pažeidimo.

12Jeigu yra sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (šiuo atveju- subnuomos) dėl patalpų, kurių subnuomoti nėra teisinio įmanomumo, ši taisyklė, kad sutartis sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo Nr. RM 001, yra niekinė negali būti taikoma. Tokiu atveju tokia sutartis gali būti vertinama kaip sąlyginai negaliojanti, tačiau tai nėra pagrindas pripažinti, jog negaliojanti yra prievolė atsiskaityti už suteiktas ieškovui paslaugas. Todėl šiuo atveju ieškovo teisės ir teisėti reikalavimai turi būti susiję su tuo, kad jo teisės ir teisėti reikalavimai yra pažeidžiami dėl to, jog atsakovas neturėjo leidimo ar teisinio pagrindo subnuomoti patalpas ir ar ši sutartis Nr. RM 001 pažeidė ieškovo teises ir teisėtus reikalavimus. Pareiškęs tokius reikalavimus asmuo šias aplinkybes turi įrodyti, kitaip jo reikalavimas turėtų būti atmetamas kaip neįrodytas. Byloje nustatyta, kad renginys „Colourful House#l" įvyko 2009 04 10 d. Ieškovas nei prieš renginį, nei renginio metu, nei po renginio dėl neįvykdytų įsipareigojimų pretenzijų nereiškė. Renginio metu dirbo atsakovo darbuotojai, todėl buvo patirtos ne tik su darbo santykiais susijusios išlaidos, bet ir papildomos - elektros energija, mokestis už patalpas patalpų savininkui ir kitos, kurios ir buvo numatytos sutarties Nr. RM 001 4.1 punkte. Tik pareiškus pretenzijas ieškovui dėl neįvykdytos prievolės, jis pasikeitė telefono numerį, vengė bendrauti, slapstėsi, nors kaip protingas, rūpestingas ir sąžiningas asmuo turėjo galimybę kreiptis į teismą dėl sutarties pripažinimo negaliojančia iš karto, bet ne po dvejų metų, ir tik po to, kai Kauno m. apylinkės teismas 2010 11 03 d. preliminariu sprendimu c/b nr. 2-3540-587/2011 priteisė iš ieškovo R. S. 4500,00 litų skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos ir 68,00 litus žyminio mokesčio. Pagal tokias įrodytas aplinkybes gali būti kvalifikuojama, kad pati sutartis neatitinka reikalavimų numatytų civiliniame kodekse, bet tai nėra sutarties vykdymo ar su ja susijusių teisių ir pareigų visiškas nebuvimas ar neišlikimas. Netikslus ar nepakankamai detalus sutarties dalyko aprašymas šiuo atveju nesudaro pagrindo sandorį vertinti kaip niekinį.

13Ar ieškovas įvykdė pareigą įrodyti reikalavimą pagrindžiančias aplinkybes, yra sprendžiama pagal jo pateiktus įrodymus dėl konkrečių bylos aplinkybių ir pagal atsakovo pateiktus atsikirtimus bei juos įrodančius duomenis. Jeigu atsakovas prieštarauja ieškovo reikalavimui, bet neįrodo savo atsikirtimų, tai savaime (per se) nesudaro pagrindo išvadai, kad ieškovo nurodytos aplinkybės yra įrodytos. Ta aplinkybė, kad atsakovas neįrodė atsikirtimą sudarančių aplinkybių, yra vienas iš duomenų, kurių pagrindu teismas sprendžia, ar yra įrodytas faktinis pagrindas ieškovo reikalavimams.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas R. S. prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą. Nurodo, kad nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-7909-657/2011 ieškovas paaiškino, jog kartu su apeliantu buvo susitaręs 2009-04-10 suorganizuoti vakarėlį „Colourful House #1". Vakarėlis turėjo būti organizuojamas klubo, t. y. apelianto, lėšomis, o tokiu atveju, jei renginys būtų sėkmingas, ieškovas galimai būtų buvęs įdarbintas UAB „Bekta" renginių organizatoriaus pareigose. Visos vakarėlio metu gautos pajamos, t. y. pinigai už gėrimus ir maistą turėjo atitekti ir atiteko apeliantui, o pinigai už bilietus turėjo atitekti ieškovui. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad apeliantas neįvykdė pareigos apmokėti atlikėjų honorarą, jį teko padengti ieškovui. Tam panaudojo visus iš anksto prieš renginį už bilietus gautus pinigus. Kadangi jokių renginio metu už bilietus gautų lėšų apeliantas ieškovui neperdavė, tad jokios finansinės naudos už vakarėlio organizavimą jis negavo. Vertinant ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas svarbu pastebėti, kad bylos nagrinėjimo metu apeliantas pripažino, jog patalpos ieškovui nebuvo išnuomotos, t. y. renginio metu patalpose dirbo apelianto apsauginiai darbuotojai, barmenai ir aptarnaujantis personalas, o klube esančia apšvietimo ir garso technika rūpinosi pats apeliantas. Jis nurodė, kad patalpų valdymo ieškovui neperdavė, todėl patalpų priėmimo - perdavimo aktas taip pat nebuvo sudarytas.

15Apeliantas yra patalpų, esančių laisvalaikio ir pramogų centre „Oazė", Baltų pr. 16, Kaune nuomininkas, tačiau patalpų savininkas UAB „Neo aljansas" 2009 m. vasario 20 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje Nr. 09/02/PS-07 teisės pernuomoti patalpas tretiesiems asmenims apeliantui UAB „Bekta" nesuteikė. CK 6.490 str. 1 d. nustatyta, kad nuomininkas turi teisę subnuomoti išnuomotą daiktą tiktai gavęs rašytinį nuomotojo sutikimą jeigu ko kita nenustato įstatymai. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas teisės subnuomoti išnuomoto daikto neturėjo, laikytina, kad jis taip pat neturėjo ir valios vykdyti tarp jo ir ieškovo sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties.

16Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pateikė pakankamai leistinų įrodymų savo pozicijai įrodyti, o atsakovas savo atsikirtimų neįrodė, manytina, kad teismas, įvertinęs bylos duomenis, pagrįstai priėmė ieškovui palankų sprendimą.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro išvadą, kad apeliacinis skundas atmestinas.

18Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

19Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

20LR CK 6.477 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog nuomotojas gali būti išnuomojamo daikto savininkas arba asmenys, kuriems teisę išnuomoti svetimą daiktą suteikia įstatymai ar to daikto savininkas. Teisę reikalauti nuomos mokesčio turi tik nuomotojas, tai yra savininkas arba kiti asmenys, kuriems savininkas šią teisę yra perleidęs.

21Byloje nustatyta, kad 2009 m. vasario 20 d. UAB „Neo aljansas“ ir atsakovas UAB „Bekta“ sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 09/02/PS-07, pagal kurią UAB „Neo aljansas“ išnuomojo 1140 kv.m. ploto negyvenamąsias patalpas, esančias laisvalaikio ir pramogų centre „Oazė“, adresu Kaune, Baltų pr. 16/Sembų g. 2, atsakovui UAB „Bekta“ (b.l. 14-19). Patalpų savininkas UAB „Neo aljansas“ aukščiau paminėtoje negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje Nr. 09/02/PS-07 atsakovui UAB „Bekta“ teisės pernuomoti patalpas tretiesiems asmenims nesuteikė. Tačiau atsakovas UAB “Bekta” 2009 m. balandžio 10 d. sutartimi Nr. RM 001 subnuomojo 1300 kv.m. ploto patalpas, esančias laisvalaikio ir pramogų centre „Oazė“, adresu Kaune, Baltų pr. 16, ieškovui R. S. (b.l. 11). Šios patalpos buvo suteiktos surengti vakarėlį “Colourful House #1”, laikotarpiui nuo 2009 m. balandžio 10 d. 21.00 val. Iki 2009 m. balandžio11 d. 4.00 val. (sutarties 1.2 p.) Nuomininkas R. S. už patalpų nuomą įsipareigojo sumokėti atsakovui UAB „Bekta“ 4500,00 Lt vienkartinį mokestį, surinktų už bilietus pinigų vakarėlio metu (sutarties 4.1 p.).

22LR CK 6.490 str. 1 d. nustatyta, kad nuomininkas turi teisę subnuomoti išnuomotą daiktą tiktai gavęs rašytinį nuomotojo sutikimą, jeigu ko kita nenustato įstatymai. Byloje nėra įrodymų, leidžiančių teigti, kad atsakovas turėjo rašytinį sutikimą UAB “Neo aljansas” subnuomoti patalpas ieškovui R. S.. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas neturėdamas teisės pernuomoti patalpas nesiekė su ieškovu sudaryti negyvenamųjų patalpų sutartį, o pasirašydamos tokią sutartį šalys siekė įforminti tarp šalių atsiradusius bendros veiklos, paslaugų teikimo ar kitus teisinius santykius.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo formuojamoje praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, kad aiškinant sutartis, turi būti atsižvelgiama ne tik į sutarties tekstą, bet ir į tikruosius šalių ketinimus, jų elgesį, bendradarbiavimą, kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje R. M. v. Lietuvos-Ukrainos įmonė UAB „Azovlitas“, bylos Nr. 3K-3-201/2008; 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Via Unica“ v. UAB „Interselas“, UAB „Hansa lizingas“, Panevėžio miesto 6-ojo notarų biuro notarė N. K., bylos Nr. 3K-3-107/2009; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; kt.).

24Ieškovas prašė pripažinti 2009 m. balandžio 10 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. RM 001 negaliojančia CK 1.86 str. pagrindu, kaip sandorį sudarytą tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių (tariamas sandoris). LR Civilinio kodekso 6. 477 straipsnio 1 dalyje nustatyta, pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. LR CK 6.483 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuomotojas privalo perduoti nuomininkui sutarties sąlygas bei daikto paskirtį atitinkančios būklės daiktą. Pagal ginčijamos sutarties 2.1 punktą nuomotojas įsipareigojo ne vėliau kaip 2009 m. balandžio 10 d. 21.00 val. perduoti nuomininkui R. S. nuomos teise naudotis 1.1 p. aptartas patalpas ir jose esančią techniką. Ieškovas nurodo, kad nuomos sutartis buvo pasirašyta dėl akių, prieš pat renginį, tačiau apie organizuojamą vakarėlį su atsakovu buvo tartasi žymiai anksčiau. Ieškovas pagal skelbimą atvyko pas atsakovą įsidarbinti renginių organizatoriumi. Atsakovas jam pasiūlė suorganizuoti vakarėlį. Ieškovas sutiko suorganizuoti renginį ir surasti muzikantus. Atsakovas įsipareigojo renginiui suteikti patalpas. Liudytojai G. K. ir P. S. patvirtino aplinkybes, kad renginys buvo suorganizuotas anksčiau, o sutartis pasirašyta prieš pat renginį. Taip pat patvirtino aplinkybes, kad bilietais prekiavo ne UAB „Tiketa“, o atsakovo darbuotojai, vakarėlio apsaugos komandoje dirbo taip pat atsakovo darbuotojai (b.l. 79-80).

25Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2009 m. kovo 17 d. atsakovas UAB „Bekta“ su UAB „Tiketa“ sudarė Bilietų platinimo paslaugų teikimo sutartį Nr. K-20090317-6. UAB „Tiketa“ pateikė 2009-03-31 renginio ataskaitą Nr. RA09000148 ir 2009-04-27 renginio ataskaitą Nr. RA09000197. Nustatyta, jog 2009 m. balandžio 10 d. į renginį “Colourful House #1” per UAB „Tiketa“ bilietai nebuvo platinami (b.l. 37-45).

26Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,JG Property developments“ v. A. B., bylos Nr. 3K-3-500/2010; kt.).

27Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes ir teismų praktiką, sutinka su pirmosios instancijos išvada, kad tarp šalių sudarytas sandoris realiai nebuvo vykdomas, jame neišreikšta tikroji dalyvių valia, nes tikrieji šalių ketinimai buvo suderintai paslėpti, pagrįstai 2009-04-10 ieškovo su atsakovu sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. RM001 pripažinta negaliojančia nuo sudarymo momento.

28Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinti apeliacinio skundo jame nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl jis atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Apeliacinį skundą atmesti.

31Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas R. S. ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia 2009-04-10... 5. Atsakovas UAB „Bekta“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu ieškinį... 7. Pripažino negaliojančia 2009-04-10 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį... 8. Priteisė iš atsakovo UAB „Bekta“, į.k. 122768085, buveinės adresas... 9. Priteisė iš atsakovo UAB „Bekta“, į.k. 122768085, buveinės adresas... 10. Teismas nustatė, kad šalys kartu tarėsi dėl bendro renginio organizavimo,... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Bekta“ prašo panaikinti Kauno miesto... 12. Jeigu yra sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (šiuo atveju-... 13. Ar ieškovas įvykdė pareigą įrodyti reikalavimą pagrindžiančias... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas R. S. prašo apeliacinį skundą... 15. Apeliantas yra patalpų, esančių laisvalaikio ir pramogų centre „Oazė",... 16. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pateikė pakankamai leistinų įrodymų... 17. Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro... 18. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 19. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 20. LR CK 6.477 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog nuomotojas gali būti... 21. Byloje nustatyta, kad 2009 m. vasario 20 d. UAB „Neo aljansas“ ir atsakovas... 22. LR CK 6.490 str. 1 d. nustatyta, kad nuomininkas turi teisę subnuomoti... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo formuojamoje praktikoje ne kartą yra... 24. Ieškovas prašė pripažinti 2009 m. balandžio 10 d. negyvenamųjų patalpų... 25. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2009 m. kovo 17 d. atsakovas UAB... 26. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 27. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes ir teismų... 28. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Apeliacinį skundą atmesti.... 31. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą palikti...