Byla 2A-1681/2014
Dėl konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir įpareigojimo nutraukti viešo pirkimo procedūras

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danguolės Martinavičienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Leonhard Weiss RTE AS apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4950-6-565/2014 pagal ieškovo Leonhard Weiss RTE AS ieškinį atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir įpareigojimo nutraukti viešo pirkimo procedūras.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas Leonhard Weiss RTE AS kreipėsi į teismą su ieškiniu Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalies, 93 straipsnio 1 dalies, 94 straipsnio 1 dalies pagrindu atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašydamas: 1) pripažinti konkurso sąlygas, kuriomis numatoma įsigyti darbus, susijusius su signalizacijos ir eismo valdymo (ir kontrolės) sistemomis, ir kuriems taikomas reikalavimas, numatytas konkurso sąlygų 9 priedo “Projekto “Antrojo geležinkelio kelio statyba ruože Gimbogala-Linkaičiai” techninės specifikacijos A dalies “Bendrieji reikalavimai” 5.1.p., neteisėtomis ir negaliojančiomis; 2) pripažinti konkurso sąlygas, numatančias signalizacijos ir eismo valdymo sistemų darbų atlikimą, kvalifikacijos reikalavimus tokių darbų atlikimui, reikalavimus teikiamam pasiūlymui, susijusius su tokiais darbais, įskaitant: konkurso sąlygų 9 priedo “Projekto “Antrojo geležinkelio kelio statyba ruože Gimbogala-Linkaičiai” techninių specifikacijų A dalies “Bendrieji reikalavimai” 5.1.p., visus B dalies “Eismo valdymo (signalizacijos) sistemų reikalavimai” punktus, visus dalies “Signalizacijos funkciniai/loginiai principai” punktus, visus dalies “Centralizacijos (interloko) simbolių katalogas ir komandų sąrašas” punktus, taip pat kitas konkurso sąlygas, susijusias su signalizacijos ir eismo valdymo (ir kontrolės) sistemų darbais, neteisėtomis ir negaliojančiomis; 3) įpareigoti atsakovą nutraukti atviro konkurso “Projekto “Antrojo geležinkelio kelio statyba ruože Gimbogala-Linkaičiai” rangos darbų pirkimas”, atviro konkurso Nr.2014/MO-6.4, procedūras; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad atsakovas 2014 m. balandžio 14 d. CVP IS paskelbė viešą pirkimą atviro konkurso būdu “Projekto “Antrojo geležinkelio kelio statyba ruože Gimbogala-Linkaičiai” rangos darbų pirkimas”, Nr.2014/MO-6.4 (toliau- Konkursas). Šiuo Konkursu atsakovas taip pat siekė įsigyti eismo valdymo sistemos (signalizacijos) išplėtimo/pritaikymo darbus, todėl pagal Konkurso sąlygų 9 priedo techninės specifikacijos A dalies “Bendrieji reikalavimai” 5.1.p., jei tiekėjas (rangovas) nėra esamų, pritaikomų ir/ar išplečiamų eismo valdymo ir kontrolės sistemų gamintojas/tiekėjas, privalo dalyvaudamas konkurse savo pasiūlyme pateikti atitinkamus dokumentus (rangovo ir esamų sistemų gamintojų/tiekėjų bendradarbiavimo sutarties, protokolo, įgaliojimų patvirtinimo ar kitų dokumentų skaitmenines kopijas), patvirtinančius, kad rangovas turi teisę ir galimybę tinkamai įvykdyti techninių specifikacijų techninius reikalavimus, t. y. perkonfigūruoti/išplėsti esamas sistemas (įskaitant visas susijusias technologijas/ protokolus/ sąsajas/ modulius), išlaikant suteiktą saugumo vientisumo SIL-4 lygį pagal CENELEC standartą bei neprarandant tiekėjo/gamintojo įrenginių, aparatūros, programinės įrangos, sistemų ir visos susijusios įrangos įskaitant ir inžinerinių tinklų funkcionalumo. Ieškovas, ketindamas dalyvauti atsakovo skelbtame Konkurse, 2014 m. gegužės 11 d. kreipėsi į Konkurso sąlygų reikalavimus atitinkančias bendroves tarptautinę bendrovę Bombardier Transportation Sweden (toliau – Bombardier), UAB „Fima“ ir UAB „Telekonta“, prašydamas pateikti komercinius pasiūlymus. Bombardier atstovas 2014 m. gegužės 20 d. rašte nurodė, jog dėl sutartinių įsipareigojimų su UAB „FIMA”, neturintis teisės teikti tiesioginių pasiūlymų ieškovui; UAB „Telekonta” 2014 m. birželio 5 d. rašte nurodė negalintis pateikti komercinio pasiūlymo, kadangi šiame konkurse darbai bus atliekami tokiuose geležinkelio ruožuose, kuriuose įrangą diegė UAB „Fima” ir gamintojas Bombardier, kurie vieninteliai galintys išlaikyti sistemines garantijas ir reikalaujamą saugumo lygį. UAB „Fima” atsakymo nepateikė.

6Pažymėjo, kad 2014 m. birželio 9 d. atsakovui pateikė pretenziją dėl Konkurso sąlygų neteisėtumo, kurią atsakovas atsisakė pretenziją nagrinėti dėl praleistų pretenzijos pateikimo terminų, tačiau atsakymu į pretenziją išnagrinėjo ir pateikė nesutikimo argumentus. Ieškovas pretenzijoje pažymėjo, kad Konkurso sąlygų techninių specifikacijos A dalies “Bendrieji reikalavimai” 5.1.p. numatytos tiekėjų techninės specifikacijos sąlygos parengtos taip, kad gali dalyvauti tik tie tiekėjai, kurie su UAB „Fima“ sudarys susitarimą dėl darbų, susijusių su eismo valdymo signalizacijos darbais, atlikimo. Tokios Konkurso sąlygos eliminuoja, neužtikrina objektyviai įgyvendinamų sąlygų atitinkamame konkurse dalyvauti ir varžytis daugiau nei vienam potencialiam tiekėjui, todėl sąžiningą konkurenciją, pažeidžia pagrindinius ir esminius viešųjų pirkimų principus. Be to, perkančioji organizacija nepagrįstai sujungė skirtingus pirkimo objektus į vieną ir pažeidė VPĮ 3 straipsnio, 25 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Atsakovas Konkursu siekia įsigyti taip pat darbus, susijusius su signalizacijos ir eismo valdymo sistemomis, tačiau pagal Konkurso sąlygų 11. p. pirkimas į dalis neskaidomas. Rangos darbai, susiję su eismo valdymo ir kontrolės sistemomis, visame pirkime sudaro ¼, jų atlikimui taikomi reikalavimai iš esmės nulemia laimėtoją likusios dalies ketinamų įsigyti darbų atžvilgiu. Perkančioji organizacija, užimdama dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkos dalyje, organizuodama ginčo Konkursą minėtomis sąlygomis iš esmės riboja galinčių dalyvauti tiekėjų ratą ir iškreipia konkurenciją. Ieškovo nuomone, perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė nagrinėti pretenziją kaip pateiktą nesilaikant VPĮ 94 str. nustatytų terminų. Pažymėjo, kad terminas pretenzijai pateikti turėjo būti skaičiuojamas nuo sužinojimo apie Konkurso sąlygų neteisėtumą, t. y. nuo 2014 m. birželio 5 d. (kai buvo gautas atsakymas į paklausimą iš UAB Telekonta“), o ne kaip nurodė perkančioji organizacija nuo Konkurso sąlygų paskelbimo dienos.

7Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą ir skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, veikiant nesąžiningai ir esant nepagrįstam ieškiniui. Nurodė, kad ieškovas pretenziją pateikė nesilaikydamas VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytų 10 dienų termino. Konkurso sąlygų techninės specifikacijos CVP IS buvo paskelbtos 2014 m. balandžio 14 d., Konkursas paskelbtas 2014 m. balandžio 14 d., tuo tarpu ieškovas pretenziją dėl Konkurso sąlygų pateikė tik 2014 m. birželio 9 d., t. y. praleidus nustatytus terminus, be to nenurodė jokių objektyvių nuo jo nepriklausančių pretenzijos pateikimo termino praleidimo priežasčių. Pažymėjo, kad ginčo techninių specifikacijų 5.1. p. reikalavimas tiesiogiai susijęs su atsakovas turi jau veikiančias eismo valdymo ir kontrolės sistemas, todėl atsakovas į konkurso sąlygas įtraukė reikalavimą, jog atliekami sistemų išplėtimo/ pritaikymo/ perkonfigūravimo darbai būtų suderinami su jau esamomis sistemomis. Šiuo atveju nėra siekiama įsigyti konkrečias sistemas iš konkrečių gamintojų, o siekiama užtikrinti, kad atsakovas įsigis jam reikalingą esamų sistemų išplėtimą/ pritaikymą/ perkonfigūravimą, kuris bus funkcionaliai suderintas su atsakovo jau turimomis sistemomis atkarpoje Gimbogla-Linkaičiai pagal vykdytus projektus „Kaišiadorys – Radviliškis ruožo signalizacijos įrenginių modernizavimas“, „Eismo valdymo centro įrengimas“. Nurodė, kad kelio ir signalizacijos darbai turėjo būti vykdomi kartu, vadovaujant vienam rangovui, kadangi pirkimo objektas turėjo būti ne tik geležinkelio kelias (kaip statinys), tačiau kartu ir diegiamos sistemos (kaip inžineriniai tinklai). Suprasdamas perkamų darbų specifiškumą, atsakovas išsiuntė anksčiau įrengtų sistemų gamintojams/tiekėjams užklausimus, kuriais jų prašė patvirtinti, kad visiems atsakovo skelbiamų infrastruktūros modernizavimo projektų konkursų dalyviams vienodomis sąlygomis ir konkurencine kaina bus teikiamos paslaugos, įranga, visa reikalinga informacija bei visapusiška pagalba, susijusi su jų įdiegtų sistemų išplėtimu/atnaujinimu ar suderinimu. Tiek Bombardier, tiek UAB „Fima“, kaip jau veikiančių eismo valdymo ir kontrolės sistemų gamintojas/tiekėjas, užtikrino atsakovą, kad vadovausis gera ir sąžininga verslo praktika, laikysis atsakovo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų bei VPĮ normų bei teiks savo paslaugas ir įrangą vienodomis sąlygomis visiems konkursų dalyviams. Patvirtino, jog reikalavimai pirkimo objektui visiems dalyviams sudarė vienodas sąlygas ir neribojo konkurencijos. Pabrėžė, kad pirkimo objektas pagal įsigyjamus darbus nebuvo skaidomas atsižvelgiant į tai, kad vykdant statybos darbus bus keičiama geležinkelio kelyno konfigūracija, bus atliekami esamų eismo valdymo ir kontrolės sistemų išplėtimo/pritaikymo darbai. Pirkimo organizavimo atskiromis dalimis atveju, galimai susiklostytų situacija, kai kelio darbai atliekami anksčiau nei pritaikoma signalizacijos sistema, dėl ko sudarytų nepalankios sąlygos saugumo užtikrinimui ir teoriškai galima žmogiškojo faktoriaus įtaka eismo saugumo užtikrinimui. Tuo tarpu, kompleksiškai įgyvendinant pirkimą, laiku įvykdžius geležinkelio kelio modernizavimo darbus, sutrumpėtų signalizacijos įrenginių neatnaujinamo laikotarpis. Vykdomas projektas yra sudėtinė valstybinės reikšmės projekto “Rail Baltica” dalis, todėl vadovaujant vienam rangovui užtikrinamas sklandus projekto įgyvendinimas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimu ieškovo Leonhard Weiss RTE AS ieškinį atmetė.

10Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad į perkančiąją organizaciją po Konkurso sąlygų paskelbimo CPV IS nebuvo kreiptasi dėl techninės specifikacijos 5.1 punkto reikalavimų paaiškinimo, ieškovo deklaruojamą patirtį, kompetenciją ir pajėgumus, sprendė, kad ieškovas, turėdamas objektyvias sąlygas tinkamai ir laiku įvertinti galimą Konkurso sąlygų techninės specifikacijos 5.1 punkto reikalavimų neteisėtumą, pretenziją pateikė praleidęs VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą terminą. Pripažino, kad ieškovas nepagrįstai termino pretenzijai pareikšti skaičiavimą sieja su momentu, kai sužinojo apie galimai neteisėtas Konkurso sąlygas, t. y. kad darbus, susijusius su eismo valdymo ir kontrolės sistemomis gali atlikti tik UAB „Fima“. Teismas sprendė, kad atsakovas pagrįstai atsisakė nagrinėti pretenziją.

11Teismas, vertindamas ginčijamo Konkurso sąlygų techninės specifikacijos 5.1. punkto reikalavimo turinį (perkonfigūruoti/ išplėsti esamas eismo valdymo ir kontrolės sistemas (įskaitant visas susijusias technologijas/ protokolus/ sąsajas/ modulius), išlaikant suteiktą saugumo vientisumo SIL-4 lygį pagal CENELEC standartą bei neprarandant tiekėjo/gamintojo įrenginių, aparatūros, programinės įrangos, sistemų ir visos susijusios įrangos įskaitant ir inžinerinių tinklų funkcionalumo), faktą, kad ieškovas neįrodė galimybės įgyvendinti minėtą reikalavimą alternatyviu būdu, nei sudarant susitarimus su esamų sistemų gamintojais/tiekėjais, ar kitais esamų eismo valdymo ir kontrolės sistemų gamintojais/ teikėjais, aplinkybę, kad ieškovas kreipėsi į esamų eismo valdymo ir kontrolės sistemų gamintojus/ teikėjus (pripažino ir vykdė reikalavimus), konstatavo, kad ieškovui nebuvo pagrindo ginčyti Konkurso sąlygų techninės specifikacijos 5.1. punkto reikalavimų teisėtumą.

12Teismas konstatavo, kad perkančiajai organizacijai nėra pareigos pirkimą išskaidyti dalimis, jei pirkimo objektas yra sudėtinis. Įvertinęs, kad perkančioji organizacija pirkimo objekto neskaidymą į dalis grindė viešuoju interesu (eismo saugumo geležinkelyje užtikrinimu, sklandžiu valstybei svarbaus projekto “Rail Baltica” įgyvendinimu, projekto sudėtingumu ir apimtimi), pažymėjo, kad keičiant Gimbogalos stoties ir Radviliškio stoties Linkaičių geležinkelio kelyno konfigūracija, turės būti atlikti esamų eismo valdymo ir kontrolės sistemų išplėtimo/pritaikymo darbai, todėl įvykus situacijai, kai kelio darbai atliekami anksčiau nei pritaikoma signalizacijos sistema, sudarytų nepalankios sąlygos saugumo užtikrinimui, sklandus ir saugus projekto įgyvendinimas bus pasiektas tada, kai bus vienas atsakingas projekto valdytojas, galintis operatyviai priimti sprendimus visais projekto įgyvendinimo metu iškylančiais klausimais, koordinuoti atliekamų darbų eiliškumą, prisiimti atsakomybę už atliekamų darbų ir įrangos/sistemų suderinamumą bei kokybę, nes atsakovas, kaip vežėjas , o ne profesionalus projektuotojas ar statytojas, negali koordinuoti bei prižiūrėti atskirų rangovų atliekamus darbus.

13Pabrėžė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba ir Konkurencijos tarnyba pateiktose išvadose civilinėse bylose Nr. 2-4948-640/2014 ir Nr. 2-4971-262/2014 pagal ieškovo pareikštus analogiškus ieškinius dėl projektų kituose geležinkelio ruožuose, konstatavo, kad ieškovo nurodomi pažeidimai, susiję su konkurencijos ribojimu ir pirkimo objekto neskaidymu į dalis, nepasitvirtino.

14Pripažino, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Ieškovas realiai siekė dalyvauti atsakovo vykdomame konkurse, o sužinojęs apie aplinkybes, trukdančias dalyvauti, kreipėsi teisminės gynybos. Faktas, kad ieškinys buvo atmestas, nesudaro pagrindo teigti, jog normaliai atidus ir protingas žmogus šioje situacijoje teisminės gynybos nesikreiptų. Aplinkybė, kad ieškovas yra pareiškęs kelis iš esmės analogiškus ieškinius, neįrodo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Kelių ieškinių pareiškimas susijęs su tuo, kad atsakovas vienu metu vykdė kelis pagal panašias sąlygas ir dėl panašių darbų viešuosius pirkimus, kuriuose ketino dalyvauti ieškovas.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

16Ieškovas Leonhard Weiss RTE AS apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 11 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas neatskleidė bylos esmės, neištyrė byloje esančių įrodymų, patvirtinančių perkančiosios organizacijos atliktus neteisėtus veiksmus, be to, priimdamas skundžiamą sprendimą rėmėsi tik atsakovo į bylą pateiktais procesiniais dokumentais, nevertino aplinkybių, kad pagal paskelbtos Konkurso sąlygos yra diskriminacinio pobūdžio ir nesudaro vienodų sąlygų dalyvauti Konkurse visiems potencialiems tiekėjams, o suteikia konkurencinį pranašumą tiekėjams, kuriems UAB „Fima“ kaip esamų saugumo ir valdymo sistemų gamintojo tiekėjas, suteikė garantiją dalyvauti kartu. Tokios Konkurso sąlygos pažeidžia perkančiosios organizacijos nepriklausomumą ir savarankiškumą, bei VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinti skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus;
  2. Teismas, neįvertinęs byloje esančių įrodymų, nepagrįstai pagrindė pripažino pirkimo objektų sujungimo būtinybę dėl grėsmės viešajam interesui. Duomenų, kad objektyviai egzistuoja saugumo problemos ar projekto įgyvendinimo trikdžiai, nėra. Pažymėjo, kad perkančioji organizacija atskirai iš konkretaus tiekėjo eismo valdymo sistemos darbų nenupirko tik todėl, kad Viešųjų pirkimų tarnybą nepritarė jų įsigijimui neskelbiamų derybų būdu, nurodė, kad perkančioji organizacija gali pasirinkti tinkamiausią būdą pagal VPĮ 72 str. Teigė, kad grėsmė viešajam interesui buvo įrodinėjama deklaratyviais pasakojimai apie sklandų projekto įgyvendinimą, tariamą grėsmę saugumu, siekimu patogesne ir mažiau pastangų reikalaujančia darbu priežiūra, todėl perkančioji organizacija neįrodė svarbių priežasčių objekto sujungimui. Ieškovo nuomone, pirkimo objekto sujungimas ginčo konkurse nepagrįstai ribojama konkurenciją, kas turi neigiamą įtaką valstybei ir perkančiajai organizacijai, tuo tarpu viešojo pirkimo nauda ir pobūdis nepateisina tiekėjų konkurencijos varžymo;
  3. Teismas visiškai nevertino Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 5.1. punkto teisėtumo pagal ieškinyje pateiktus argumentus. Reikalavimas dėl esamų saugumo ir valdymo sistemų gamintojo/tiekėjo sutikimo pateikimo, eliminuoja, neužtikrina objektyviai įgyvendinamų sąlygų atitinkamame konkurse dalyvauti ir varžytis daugiau nei vienam potencialiam tiekėjui, riboja sąžiningą konkurenciją, pažeidžia pagrindinius ir esminius viešųjų pirkimų principus, VPĮ 25 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą tiekėjų konkurencijos ir diskriminacijos ribojimą;
  4. Teismas netinkamai taikė ir aiškino VPĮ 94 straipsnio nuostatas, sprendė, kad pretenzijos padavimo terminų skaičiavimas pradedamas nuo Konkurso sąlygų paskelbimo dienos, o ne nuo ieškovo susižinojimą apie galimą teisių pažeidimą, t. y. sužinojimą esminės informacijos apie sistemų gamintojus/ tiekėjus;
  5. Prašė bylą apeliacine tvarka nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, neištyrė byloje esančių įrodymų, patvirtinančių atsakovo atliktus neteisėtus veiksmus, jų nevertino ir dėl jų nepasisakė, bylą nagrinėjo rašytinio proceso tvarka, šalims nebuvo suteikiant galimybės paaiškinimus pateikti žodžiu, byloje egzistuoja viešasis interesas, todėl ginčo teisingas išsprendimas yra reikšmingas ne tik bylos šalims, bet ir visais visuomenei.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 31 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad ieškovas, kaip ūkio subjektas, neabejotinai turintis patirties viešuosiuose pirkimuose, siekdamas laiku pareikšti pretenziją atsakovui ir tinkamai įvykdyti ikiteisminę ginčo nagrinėjimo procedūrą, turėjo ir galėjo būti rūpestingesnis ir atidesnis bei veikti aktyviau. Atsakovas laiko nepagrįstais ieškovo argumentus, kad teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir galimai padarė neteisingas išvadas dėl ginčo Konkurso. Pabrėžė, jog Konkurso sąlygų techninės specifikacijos 5.1. punkto nuostatos, vienodomis sąlygomis taikytos visiems potencialiems Konkurse dalyvaujantiems tiekėjams, yra teisėtos ir neriboja konkurencijos (VPĮ 25 str. 2 d.), nepažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

20Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja bei vertina apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.). Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t.y. priimtas byloje surinktais įrodymais tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str., 302 str.).

21Kaip jau minėta, pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nagrinėjo tarp šalių kilusį ginčą dėl atsakovo sprendimo nenagrinėti ieškovo pateiktos pretenzijos dėl Konkurso sąlygų, taip pat paskelbto Konkurso sąlygų aiškinimo teisėtumo. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias tiekėjo pretenzijos dėl Konkurso sąlygų pateikimą ir nagrinėjimą (VPĮ 27 str., 94 str.), be to nepagrįstai pripažino ginčijamų Konkurso sąlygų atitikimą VPĮ nuostatoms, sprendė, kad nėra būtina skaidyti Konkursą į atskiras dalis pagal įsigyjamus darbus, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pirmiausia pasisako dėl perkančiosios organizacijos atsisakymo nagrinėti tiekėjo pretenziją dėl Konkurso sąlygų, vėliau dėl paskeltų Konkurso sąlygų atitikimo įstatymų reikalavimams, Konkurso neskaidymo pagal pirkimo objektus ir galimų procesinių teisės pažeidimų nagrinėjant ginčą pirmosios instancijos teisme.

22Dėl prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka

23Ieškovas Leonhard Weiss RTE AS apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Būtinybę nagrinėti bylą žodiniu procesu argumentavo tuo, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, neištyrė byloje esančių įrodymų, patvirtinančių atsakovo atliktus neteisėtus veiksmus, bylą nagrinėjo rašytinio proceso tvarka, šalims nebuvo suteikiant galimybės paaiškinimus pateikti žodžiu, byloje egzistuoja viešasis interesas, todėl ginčo teisingas išsprendimas yra reikšmingas ne tik bylos šalims, bet ir visais visuomenei.

24Apeliacinis teismas pažymi, kad pagal CPK 322 straipsnio 1 dalies nuostatas apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, jog žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka. Bylos faktinės aplinkybės iš esmės yra aiškios, ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl pretenzijos nenagrinėjimo ir Konkurso sąlygų teisėtumo, bylos duomenys patvirtina, kad šalių pozicijos grindžiamos argumentais ir rašytiniais įrodymais, išsamiai išdėstytais procesiniuose dokumentuose, tuo tarpu ieškovo nurodytos priežastys – įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimas, bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka pirmosios instancijos teisme ir ginčo visuomeninė reikšmė, nėra pakankamas pagrindas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

25Dėl tiekėjo pretenzijos nenagrinėjimo

26Ginčų, susijusių su viešaisiais pirkimais, nagrinėjimo taisyklės yra įtvirtintos VPĮ V skyriuje. VPĮ 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą. VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausiai turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Pretenzija perkančiajai organizacijai atviro konkurso (ginčo Konkurso) atveju turi būti pateikta per dešimt dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus (VPĮ 94 str. 1 d. 2 p.), tačiau ne vėliau kaip iki pirkimo sutarties sudarymo (VPĮ 941 str. 1 d.). Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo, įstatymų leidėjas viešųjų pirkimų procedūroms nustatė itin trumpus terminus, o tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai bei laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai ir teisių gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Kartu tai yra tam tikra civilinių teisinių santykių stabilumo užtikrinimo priemonė, kuri reiškia, kad ginčai dėl viešojo pirkimo procedūrų ir atitinkamai pačios procedūros nesitęs neapibrėžtą laikotarpį.

27Nagrinėjamu atveju ieškovas kvestionuoja atsakovo 2014 m. birželio 9 d. atsisakymą nagrinėti ieškovo pretenziją dėl atviro konkurso „Projekto „Antrojo kelio statyba ruože Gimbogala-Linkaičiai“ rangos darbų pirkimas“ sąlygų neteisėtumo (pirkimo Nr. 2014/MO-6.4) kaip pateiktą praleidus numatytą terminą. Atsakovas ginčo Konkurso technines specifikacijos sąlygas CVP IS priemonėmis paskelbė 2014 m. kovo 17 d., Konkursą – 2014 m. balandžio 14 d., pretenzija dėl Konkurso sąlygų galėjo būti teikiama iki 2014 m. balandžio 24 d., tuo tarpu ieškovas pateikė – 2014 m. birželio 6 d., t. y. praleidęs nustatytą terminą. Ieškovo nuomone, perkančioji organizacija be pagrindo termino pradžią siejo su ginčijamų Konkurso sąlygų paskelbimu, nes pretenzijos pateikimo terminas turėjo pasidėti nuo tiekėjo sužinojimo apie jo teisių pažeidimą. Kaip žinia, viešųjų pirkimų dalyviai yra profesionalūs viešųjų santykių subjektai, kurie privalo tinkamai ir laiku įgyvendinti teises ir pareigas, jų elgesys privalo atitikti rūpestingo ir atidaus asmens elgesio standartus, todėl tinkamai nepasinaudojus gali tekti neigiami pasyvaus elgesio padariniai. Vertinant šiuo aspektu perkančiosios organizacijos sprendimo, palikti ieškovo 2014 m. birželio 6 d. pretenziją nenagrinėta, teisėtumą ir pagrįstumą, svarbu įvertinti jos pareiškimo aplinkybes. Nors VPĮ tiesiogiai nėra nurodyta, ar pretenzijos pateikimo termino eigos pradžia sietina su subjektyviuoju kriterijumi, tačiau pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką pretenzijos pateikimo termino pradžios dienos nustatymas – fakto klausimas, kurį teismai sprendžia pagal įrodinėjimo procesą reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Iš sisteminės VPĮ 93 ir 94 straipsnių analizės darytina išvada, kad numatyti pretenzijos pateikimo terminai yra ne tik objektyvaus, bet ir subjektyvaus pobūdžio, nes jo pradžią gali nulemti ne tik pareiga sužinoti, bet ir sužinojimo data, kuri ne visada sutampa su objektyvia galimybe sužinoti (pvz., nuo viešojo pirkimo konkurso paskelbimo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio mėn. 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Tam, kad subjektas kreiptųsi dėl savo tariamai pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimo, visų pirma jis turi suvokti, kad jo teisės ir teisėti interesai tariamai buvo pažeisti (subjektyvusis kriterijus), tad ir šiuo atveju, tiekėjas pretenziją perkančiajai organizacijai teiks tik suvokęs, kad teisės ir teisėti interesai yra tariamai pažeisti. Taigi, tiekėjų teisė ginti savo teises viešuosiuose pirkimuose yra ribojama: įstatyme nustatytų terminų; pažeistų teisių gynybos operatyvumo, nulemto bonus pater familias standarto (domėjimosi viešuoju pirkimu); pačių viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1943/2013).

28Ieškovo nuomone, jo teisių pažeidimą sąlygojo Konkurso sąlygų techninės specifikacijos 5.1. punkto reikalavimo turinio atskleidimas UAB „Telekonta“ 2014 m. birželio 5 d. rašte, kad darbus, susijusius su eismo valdymo ir kontrolės sistemomis gali atlikti tik po UAB „Fima“ komercinio pasiūlymo gavimo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad duomenų apie tai, kad po Konkurso sąlygų paskelbimo kreipėsi į perkančiąją organizaciją dėl ginčo Konkurso techninės specifikacijos reikalavimo 5.1 punkto paaiškinimo ir/ar patikslinimo pagal VPĮ 27 str. 3 d. nuostatas, byloje nėra. 2014 m. balandžio 23 d. ieškovas CVP IS priemonėmis priėmė kvietimą dalyvauti ginčo Konkurse ir 2014 m. gegužės 11 d. kreipėsi į trečiuosius asmenis dėl komercinių pasiūlymų pateikimo darbams, susijusiems su eismo valdymo ir kontrolės sistemomis, atlikti. Kaip jau buvo minėta, ginčo Konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2014 m. balandžio 14 d., todėl kaip potencialus viešųjų pirkimų dalyvis ieškovas nuo šio momento galėjo ir turėjo domėtis bei įvertinti galimą teisių pažeidimą dėl Konkurso sąlygose suformuotų reikalavimų darbams, susijusiems su eismo valdymo ir kontrolės sistemomis, atlikti, tuo tarpu priimdamas kvietimą ir kreipdamasis į trečiuosius asmenis dėl komercinių pasiūlymų pateikimo deklaravo Konkurso sąlygų aiškumą ir priimtinumą. Atsižvelgiant į ieškovo deklaruojamą patirtį ir profesionalumą dalyvaujant viešųjų pirkimų procese, tokie veiksmai neatitinka bonus pater familias standarto ir negali būti pripažinti tinkamais siekiant tinkamai įgyvendinti teisę į tariamai pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimą. Aplinkybių, patvirtinančių, jog ieškovas negalėjo ir neturėjo galimybės pareikšti perkančiajai organizacijai pretenzijos VPĮ nustatytu terminu, ieškovas nenurodė, teismas ex officio nenustatė. Pažymėtina, jog viešojo pirkimo dalyviai viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų, naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkinio subjekto (VPĮ 93 str., 94 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Teisės paduoti pretenziją ribojimai gali būti pagrįsti tik greitų ir pirkimo konkurso nevilkinančių peržiūros procedūros priemonių naudojimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Ieškovui nebuvo jokių objektyvių kliūčių nustatyti galimą teisių pažeidimą – Konkurso sąlygų prieštaravimą ar neatitikimą VPĮ nuostatomsir laiku pateikti pretenziją. Viešųjų pirkimų dalyviams keliami didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, ieškovas, kaip ūkio subjektas neabejotinai turintis patirties viešųjų prikimo dalyvavime, siekdamas laiku pareikšti pretenziją atsakovui ir tinkamai įvykdyti ikiteisminę ginčo nagrinėjimo procedūrą, turėjo ir galėjo būti rūpestingesnis ir atidesnis, veikti aktyviau. Teisėjų kolegija vertinimu, perkančioji organizacija pagrįstai pripažino, kad ieškovas pažeidė VPĮ 94 straipsnyje numatytą terminą pretenzijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pateikti, priimtas sprendimas – pretenziją palikti nenagrinėtą, atitinka VPĮ nuostatos ir teismų praktiką, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas nesinaudojo pirkimo sąlygų aiškinimo institutu ir praleido terminą pretenzijai pareikšti. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo ir pasisakė dėl perkančiosios organizacijos nenagrinėtos pretenzijos reikalavimų pagrįstumo, ieškovas pasinaudojo teisminės gynybos teise dėl pretenzijos reikalavimų.

29Dėl perkančiosios organizacijos paskelbto Konkurso sąlygų aiškinimo

30Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos ir pirkimo sąlygas, turi nepažeisti VPĮ nuostatų, t. y. diskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1d.). VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nurodyta, kad privalomoji pirkimo dokumentų informacija turi apimti bendruosius pirkimo objekto reikalavimus (prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai) ir specialiuosius (techninė specifikacija). Pagal VPĮ 25 str. 1 d. techninėje specifikacijoje nurodomos prekių, paslaugų ar darbų savybės, juos apibūdinantys kriterijai, kurie perkančiajai organizacijai yra būtini objektyviems poreikiams patenkinti. Perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę pasirinkti perkamų paslaugų savybes, tačiau, nustatydama jas apibūdinančius kriterijus, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 25 str. 2 d.), nepažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.).

31Apeliaciniu skundu keliamas pagrįstumo klausimas dėl Konkurso sąlygų techninės specifikacijos 5.1 punkto reikalavimų neteisėtumo. Minėtu reikalavimu nustatyta, kad jei tiekėjas (rangovas) nėra esamų, pritaikomų ir/ar išplečiamų eismo valdymo ir kontrolės sistemų gamintojas/tiekėjas, privalo dalyvaudamas konkurse savo pasiūlyme pateikti atitinkamus dokumentus (rangovo ir esamų sistemų gamintojų/tiekėjų bendradarbiavimo sutarties, protokolo, įgaliojimų patvirtinimo ar kitų dokumentų skaitmenines kopijas), patvirtinančius, kad rangovas turi teisę ir galimybę tinkamai įvykdyti techninių specifikacijų techninius reikalavimus, t. y. perkonfigūruoti/išplėsti esamas sistemas (įskaitant visas susijusias technologijas/ protokolus/ sąsajas/modulius), išlaikant suteiktą saugumo vientisumo SIL-4 lygį pagal CENELEC standartą bei neprarandant tiekėjo/gamintojo įrenginių, aparatūros, programinės įrangos, sistemų ir visos susijusios įrangos įskaitant ir inžinerinių tinklų funkcionalumo. Ieškovo teigimu, kadangi eismo saugumo valdymo ir kontrolės priežiūros darbus esamai sistemai gali atlikti tik vienintelis gamintojo Bombardier tiekėjas UAB „Fima“, kuris duodamas sutikimą dalyvauti Konkurse su vienu ar kitu tiekėju, iš esmės riboja perkančiosios organizacijos nepriklausomumą, savarankiškumą, tokia Konkurso sąlyga pažeidžia pagrindinius VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus.

32Kaip jau minėta, pagal esamą viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimą perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti reikalavimus pirkimo objektui, perkamų daiktų savybes pagal tam tikrus duomenis, kvalifikuojančius kriterijus, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą; aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas; tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, arba tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011). Pažymėtina, kad tiekėjų konkurencijos užtikrinimas, įgyvendinant VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų reikalavimus, taip pat yra viešas interesas, todėl, esant viešąjį interesą sudarančių aplinkybių kolizijai, pripažįstant, kad vienos iš jų konkrečiu atveju yra svarbesnės, tokią išvadą būtina aiškiai pagrįsti. Atsižvelgiant į proporcingumo principą, draudimas riboti konkurenciją negali būti suprantamas kaip absoliutus, kai kitomis priemonėmis perkančiosios organizacijos tikslo pasiekti nebūtų galima, taigi bet koks perkančiosios organizacijos potencialus ar faktinis tiekėjų dalyvavimo viešojo pirkimo konkurse varžymas turi atitikti tokio varžymo tikslingumo ir pagrįstumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2011). Kilus ginčui dėl atitinkamų reikalavimų pirkimo sąlygose nustatymo būtinybės, įrodinėjimo našta tenka perkančiajai organizacijai. Neįrodžius tam tikrų reikalavimų nustatymo būtinybės, perkančiosios organizacijos veiksmai gali būti pripažinti nepagrįstai ribojančiais tiekėjų konkurenciją, pažeidžiančiais VPĮ įtvirtintus viešųjų pirkimų principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2276/2013).

33Šiuo atveju viešasis pirkimas buvo vykdomas įgyvendinant finansuojamą ES Sanglaudos fondo lėšomis projektą „Antrojo geležinkelio kelio statyba ruože Gimbogala-Linkaičiai“ (Konkurso sąlygų 1 p.). Atsakovas nurodė, kad vykdant geležinkelio kelio statybos darbus bus keičiama stočių konfigūracija, pertvarkomi inžineriniai tinklai, atliekami esamų traukinių eismo valdymo (signalizacijos) sistemų išplėtimo/pritaikymo darbai, kartu padidinant eismo saugumą. Geležinkelio atkarpoje Gimbogala-Linkaičiai, įdiegtą signalizacijos sistemą pagal gamintojo garantinius įsipareigojimus ir licenzinius įsipareigojimus prižiūri sistemą įdiegusi Bombardier Transportaition (Signal) Ltd., atsižvelgiant į tai, kad atliekami išplėtimo/ pritaikymo/ perkonfigūravimo darbai neatsiejami nuo esamos sistemos saugumo lygio ir funkcionalumo, aplinkybę, kad licencinę programinę įrangą /sistemą įdiegęs gamintojas/tiekėjas pats suteikia garantijas ir atlieka garantinę priežiūrą, į Konkurso sąlygas įtraukė ieškovo ginčijamą reikalavimą, o siekdamas užtikrinti VPĮ 3 straipsnio 1 dalies principų ir viešojo pirkimo tikslo įgyvendinimą, įdiegtų signalizacijos sistemų gamintojo/ tiekėjo Bombardier Transportaition (Signal) Ltd. ir UAB „Fima“ prašė patvirtinti, kad jie vienodomis sąlygomis ir konkurencine kaina teiks paslaugas, įrangą, visą reikalingą informaciją bei visapusišką pagalbą, susijusią su saugumo sistemų išplėtimu/ atnaujinimu ir suderinimu. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nustatytos nurodytos aplinkybės paneigia ieškovo argumentus dėl Konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų neteisėtumo, be to, patvirtina, kad nustatyti ginčo reikalavimai yra pagrįsti objektyviu atsakovo poreikiu tinkamai įvykdyti viešą pirkimą, todėl negali būti pripažinti diskriminaciniais ir/ar ribojančiais tiekėjų konkurenciją VPĮ 3 str. prasme.

34Dėl Konkurso sąlygų objekto neskaidymo

35Apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl perkančiosios organizacijos galimai neteisėtų veiksmų sujungiant viešą pirkimą į vieną esant sudėtiniam pirkimo objektui. Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos nenustato pareigos perkančiajai organizacijai išskaidyti viešo pirkimo objektą į dalis, jei pirkimo objektas yra sudėtinis, o toks neskaidymas per se nereiškia VPĮ nuostatų pažeidimo. Pažymėtina, kad atskirų pirkimo objektų susijungimas į vieną yra patiesinamas tik esant svarbioms priežastims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Kaip jau buvo minėta, ginčo viešuoju pirkimu siekiama įsigyti ne tik rangos darbus, bet ir darbus, susijusius su signalizacijos ir eismo valdymo sistemomis. Atsakovas pirkimo objekto neskaidymo į dalis būtinumą grindžia viešuoju interesu (eismo valdymo sistemos atitikimas saugumo reikalavimams, grėsmė eismo saugumui, perkamų darbų specifika, atsakomybė už gedimus, jų operatyvus šalinimas ir kt.). Analogiškose civilinėse bylose Viešųjų pirkimų tarnyba patiektose išvadose dėl perkančiosios organizacijos sprendimo sujungti skirtingus pirkimo objektus į vieną, įvertinusi atsakovo organizuojamo viešo pirkimo svarbą ekonominiu ir politiniu aspektu, pripažino, kad perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ 2 str. 1d. nurodytų viešųjų pirkimų principų (civilinė byla Nr.2-4948-640/2014). Tuo tarpu Konkurencijos tarnyba atsakovo veiksmuose nenustatė pažeidimų, susijusių su konkurencijos ribojimu ir pirkimo objekto neskaidymu į dalis (civilinė byla Nr.2-4948-640/2014). Viešųjų pirkimų tarnybos ir Konkurencijos tarnybos išvados analogiškoje byloje priimtos šių tarnybų kompetencijų ribose (VPĮ 8 str., 8 1 str., CPK 49 str. 3d.) – valstybės kompetentingos institucijos dokumentas, atitinkantis dokumentams keliamos formos reikalavimus, laikytinas oficialiu rašytiniu įrodymu ir turinčiu didesnę įrodomąją galią (CPK 197 str. 1 ir 2 d.). Šių institucijų padarytos išvados byloje esančiais procesiniais dokumentais nebuvo paneigtos, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti jų įrodomąja reikšme (CPK 179 str., 185 str.).

36Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas dėl Konkurso neskaidymo.

37Dėl pirmosios instancijos teismo procesinės teisės normų taikymo

38Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, visumoje neįvertino byloje esančių įrodymų, todėl pažeidė CPK 185 straipsnio reikalavimus ir padarė nepagrįstais išvadas.

39Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo išvados paremtos byloje esančių įrodymų ir šalių pateiktų argumentų viseto apibendrintu tinkamu ir teisingu įvertinimu, todėl apeliacinio skundo teiginiai dėl procesinių teisės pažeidimų, nėra pagrindas naikinti ar keisti skundžiamo sprendimo. Tai, kad atsakovas turi kitokią nuomonę dėl byloje pateiktų įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nesuponuoja išvados, kad skundžiamas teismo sprendimas priimtas pažeidžiant procesines teisės normas. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, reikalavimą ir vertinti kiekvieną įrodymą atskirai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

40Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

41Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo ieškinį, tinkamai bei teisingai nustatė ir įvertino bylos aplinkybes, teisingai taikė ir aiškino teisės normas. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais naikinti skundžiamo teismo sprendimo, todėl apeliacinis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 263 str., 326 str. 1 d. 1 p., 329 str., 330 str.).

42Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

43Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, išsprendžia šalių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą (CPK 98 str. 1 d.).

44Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis skundas atmestas, ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos, todėl prašymas atmestinas (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str., 302 str.).

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas Leonhard Weiss RTE AS kreipėsi į teismą su ieškiniu Viešųjų... 5. Nurodė, kad atsakovas 2014 m. balandžio 14 d. CVP IS paskelbė viešą... 6. Pažymėjo, kad 2014 m. birželio 9 d. atsakovui pateikė pretenziją dėl... 7. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ ieškinį prašė atmesti kaip... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimu ieškovo Leonhard... 10. Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad į perkančiąją organizaciją po... 11. Teismas, vertindamas ginčijamo Konkurso sąlygų techninės specifikacijos... 12. Teismas konstatavo, kad perkančiajai organizacijai nėra pareigos pirkimą... 13. Pabrėžė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba ir Konkurencijos tarnyba pateiktose... 14. Pripažino, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu,... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 16. Ieškovas Leonhard Weiss RTE AS apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 20. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 21. Kaip jau minėta, pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu... 22. Dėl prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka... 23. Ieškovas Leonhard Weiss RTE AS apeliacinės instancijos teismui pateikė... 24. Apeliacinis teismas pažymi, kad pagal CPK 322 straipsnio 1 dalies nuostatas... 25. Dėl tiekėjo pretenzijos nenagrinėjimo... 26. Ginčų, susijusių su viešaisiais pirkimais, nagrinėjimo taisyklės yra... 27. Nagrinėjamu atveju ieškovas kvestionuoja atsakovo 2014 m. birželio 9 d.... 28. Ieškovo nuomone, jo teisių pažeidimą sąlygojo Konkurso sąlygų techninės... 29. Dėl perkančiosios organizacijos paskelbto Konkurso sąlygų aiškinimo ... 30. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos ir pirkimo... 31. Apeliaciniu skundu keliamas pagrįstumo klausimas dėl Konkurso sąlygų... 32. Kaip jau minėta, pagal esamą viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimą... 33. Šiuo atveju viešasis pirkimas buvo vykdomas įgyvendinant finansuojamą ES... 34. Dėl Konkurso sąlygų objekto neskaidymo... 35. Apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl perkančiosios organizacijos... 36. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 37. Dėl pirmosios instancijos teismo procesinės teisės normų taikymo... 38. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas,... 39. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo skundžiamo... 40. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 41. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 43. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 44. Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis skundas atmestas, ieškovo prašomos... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 46. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimą nepakeistą....