Byla 2A-1943/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH, ieškovų akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių dujotiekio statyba“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-925-265/2013 pagal ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“, bei pagal ieškovų akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir priimtų sprendimų vykdant viešojo pirkimo procedūras, trečiasis asmuo PPS Pipeline Systems GmbH.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinius skundus,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Bylos šalių ginčas kilo dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo, turinčių reikšmės viešajam pirkimui aplinkybių nustatymo.

5Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartimi civilinė byla pagal ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH ieškinį atsakovui AB „Klaipėdos nafta“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ sujungta su civiline byla pagal ieškovų UAB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinį atsakovui AB „Klaipėdos nafta“ dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir priimtų sprendimų vykdant viešojo pirkimo procedūras.

6Ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH (toliau – ieškovas arba apeliantas) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB „Klaipėdos nafta“, prašydamas: 1) pripažinti nepagrįstu atsakovo sprendimą atsisakyti nagrinėti pretenziją ketvirtuoju pagrindu ir pripažinti, kad AB „Kauno dujotiekio statyba“ neturi galimybės tinkamai įvykdyti sutartį su perkančiąja organizacija; 2) pripažinti, kad dalyvaudama pirkime AB „Kauno dujotiekio statyba“ turėjo neleistiną konkurencinį pranašumą, dėl kurio AB „Kauno dujotiekio statyba“ pasiūlymas turėjo būti atmestas; 3) panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo buvo patvirtinta pasiūlymų eilė, o laimėjusiu pasiūlymu pripažintas AB „Kauno dujotiekio statyba“ pasiūlymas; 4) panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo AB „Kauno dujotiekio statyba“ buvo pripažinta atitinkančia keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus; 5) įpareigoti atsakovą patvirtinti naują pasiūlymų eilę; 6) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2012 m. liepos 3 d. paskelbė viešąjį pirkimą „Gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų pirkimas“. Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2012 m. gruodžio 21 d. raštu informavo ieškovą apie priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo, laimėjusiu pripažindama AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ konsorciumo, veikiančio jungtinės veiklos pagrindu pateiktą pasiūlymą. Ieškovas 2013 m. sausio 4 d. atsakovui pateikė pretenziją, tačiau atsakovas atsisakė ją nagrinėti ketvirtuoju pagrindu dėl AB „Kauno dujotiekio statyba“ kompetentingumo, pajėgumo ir patikimumo vykdant sutartį, kitoje dalyje pretenziją atmetė.

8Ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH nurodė, kad jo pretenzijai pateikti turėjo būti skaičiuojamas 15 dienų terminas nuo to momento, kai ieškovas sužinojo apie AB „Kauno dujotiekio statyba“ dalyvavimą viešajame pirkime, todėl perkančiosios organizacijos išvada, kad ieškovas praleido 10 dienų terminą pretenzijai paduoti, yra nepagrįsta. Ieškovo nuomone, ji, kaip ir kiti tiekėjai, nebuvo informuoti apie priimtą sprendimą dėl AB „Kauno dujotiekio statyba“ atitikimo keliamiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Taigi ieškovas negalėjo tokio sprendimo skųsti, todėl nepraleido pretenzijos pateikimo termino ir pretenzijoje pateiktas ketvirtasis pagrindas turėjo būti nagrinėjamas iš esmės.

9Pažymėjo, kad AB „Kauno dujotiekio statyba“ turėjo konkurencinį pranašumą prieš kitus pirkimo dalyvius, kadangi pasitelkė subrangovo uždarosios akcinės bendrovės „Ardynas“ pajėgumais, kuris buvo įmonės Fluor Enterprises, Inc. subrangovas ir kuris betarpiškai dalyvavo formuluojant techninę užduotį šiam viešajam pirkimui. AB „Kauno dujotiekio statyba“ neįrodė, jog pasitelkdama UAB „Ardynas“ savo subrangovu, jis neįgijo konkurencinio pranašumo prieš kitus tiekėjus, todėl pastarojo pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip pažeidžiantis VPĮ įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus.

10Atsakovas atsiliepimu į ieškovo ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti jį kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad ieškovo pretenzijoje buvo išdėstyti vienuolika savarankiškų pagrindų, kurie atsakovo komisijos buvo nagrinėjami atskirai ir nutarta tiekėjo pateiktą pretenziją ketvirtuoju, penktuoju, šeštuoju, septintuoju, aštuntuoju, devintuoju, dešimtuoju pagrindais atsisakyti priimti ir nagrinėti dėl praleisto pretenzijos pateikimo termino. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovo įgaliotas atstovas dalyvavo 2012 m. gruodžio 20 d. komisijos posėdyje, kuriame buvo atplėšti vokai su galutiniais pasiūlymais, todėl būtent šiame posėdyje ieškovas ir sužinojo aplinkybę, jog komisija pripažino AB „Kauno dujotiekio statyba“ atitinkančia minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Kadangi VPĮ nenumato pareigos informuoti tiekėjus raštu apie tokį sprendimą, todėl taikytinas 10 dienų pretenzijos pateikimo terminas, kuris šiuo atveju skaičiuojamas nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos – 2012 m. gruodžio 20 d., kuris pasibaigė 2012 m. gruodžio 31 d. Tuo tarpu ieškovas pretenzijoje neprašė atnaujinti termino teikti pretenziją ketvirtuoju pagrindu, todėl atsakovo komisija, nustačiusi, kad terminas pretenzijai pateikti yra praleistas, teisėtai ir pagrįstai atsisakė ją nagrinėti. Ieškovo argumentas, kad AB „Kauno dujotiekio statyba“ yra nepatikima ir su ja negali būti pasirašyta sutartis, yra nepagrįstas, nes ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių šią aplinkybę. Taip pat atsakovas nesutinka su ieškovo ieškinio argumentu, jog jis suteikė konkurencinį pranašumą AB „Kauno dujotiekio statyba“, kadangi perkančioji organizacija, siekdama pirkimo skaidrumo ir siekdama užtikrinti visų dalyvių lygiateisiškumą, iki viešojo pirkimo paviešino visus FEED rezultatus, kurio parengime dalyvavo UAB „Ardynas“, detaliojo planavimo, specialiojo planavimo, poveikio aplinkai vertinimo, plėtros plano dokumentus.

11Tretieji asmenys AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ sutiko su atsakovo pozicija, jog ieškovas yra praleidęs pretenzijos pateikimo terminą ketvirtuoju pagrindu. Nurodė, kad jie kaip pirkimo dalyviai, įvykdė visus pirkimo sąlygose keltus reikalavimus patikimumui ir patirčiai pagrįsti. Pažymėjo, kad visos pirkimo sąlygos buvo paskelbtos viešai, su jomis turėjo teisę susipažinti visi pirkime dalyvaujantys asmenys, o vien tik faktas, kad UAB „Ardynas“ dalyvavo FEED parengime, negali sukelti intereso konflikto.

12Ieškovai AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (toliau – ieškovai arba konsorciumas, veikiantis jungtinės veiklos pagrindu, arba apeliantai, arba KDS) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB „Klaipėdos nafta“, kurį vėliau patikslino, prašydami: 1) panaikinti atsakovo 2013 vasario 8 d. sprendimą, kuriuo buvo panaikinti 2012 m. gruodžio 3 d. ir 2012 m. gruodžio 5 d. sprendimai dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų; 2) panaikinti atsakovo 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimus dėl vokų su tiekėjų galutiniais pasiūlymais atplėšimo, galutinių pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojo pripažinimo ir pirkimo sutarties pasirašymo; 3) panaikinti atsakovo 2013 m. vasario 13 d. skelbimu atliktą pirkimo sąlygų pakeitimą, kuriuo pasiūlymų vertinimo kriterijumi nustatytas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus; 4) panaikinti atsakovo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimą, kuriuo PPS Pipeline Systems GmbH kvalifikacija buvo pripažinta atitinkanti pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus; 5) grąžinti šalis į pradinę padėtį, t.y. įpareigoti atsakovą tęsti pirkimą (pirkimo Nr. 124121) teisės norminių aktų nustatyta tvarka ir sudaryti viešo pirkimo sutartį su pirkimą laimėjusiu tiekėju.

13KDS nurodė, jog 2013 m. vasario 25 d. pateikė atsakovui pretenziją dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atnaujinti pirkimo procedūras ir panaikinti pirkimo bei reikalauti iš tiekėjų pateikti naujus galutinius pasiūlymus, kuri yra grindžiama Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau –VPT) leidimu vykdyti pirkimo procedūras pagal pirkimo dokumentus, tačiau ji buvo atmesta 2013 m. vasario 27 d. raštu. Ieškovų nuomone, perkančiosios organizacijos pozicijos dėl pirkimo vykdymo pakeitimas remiantis vien tik VPT sprendimu, kuris neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 ir 8 straipsnių reikalavimų, yra nepagrįstas, pažeidžia viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir proporcingumo principus (VPĮ 3 str. 1 d.), tiekėjų teisėtų lūkesčių principą bei VPĮ 16 straipsnio 3 dalies bei 58 straipsnio 2 dalies imperatyvius reikalavimus, todėl atsakovo 2013 m. vasario 8 d. sprendimas ir 2013 m. vasario 13 d. atliktas pirkimo sąlygų patikslinimas yra neteisėti ir turi būti panaikinti. Be to, kaip nurodo ieškovai, jiems laimėjus pirkimą atsakovas, remdamasis nepagrįsta ir neteisėta VPT išvada, panaikino pirkimo rezultatus ir sudarė sąlygas PPS Pipeline Systems GmbH iš naujo teikti galutinį pasiūlymą, kai žinoma tiekėjo laimėjusio pasiūlymo kaina, todėl tai pažeidžia viešųjų pirkimų principus. Taip pat ieškovai kvestionuoja Perkančioji organizacija be pagrindo pripažino PPS Pipeline Systems GmbH kvalifikaciją atitinkančia minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kadangi pateikiant dokumentus pastaroji neatitiko pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai“ lentelės 1.5 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, jog tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos sistemą projektavimo ir rangos darbų vykdymo srityje pagal tarptautinį ISO 9001 standartą arba jam lygiavertį. Dėl to po ieškinio pateikimo, t.y. 2013 m. kovo 1 d., sužinojus, kad tiekėjas PPS Pipeline Systems GmbH pasiūlymo pirkimui pateikimo metu neatitiko vieno iš konkurso kvalifikacinių reikalavimų, 2013 m. kovo 5 d. pateikė atsakovui pretenziją, kuria reikalavo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą pripažinti PPS Pipeline Systems GmbH kvalifikaciją atitinkančia nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, tačiau atsakovas atsisakė priimti tiekėjo 2013 m. kovo 5 d. pretenziją pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Pasak ieškovų, 10 dienų terminas turi būti skaičiuojamas nuo to momento, kai ieškovai sužinojo arba turėjo sužinoti apie pažeidimą, tai yra apie tai, kad trečiojo asmens PPS Pipeline Systems GmbH kvalifikacija neatitinka atsakovo nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Be to, VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytas terminas neatėmė iš atsakovo teisės nagrinėti ieškovų pateiktos pretenzijos, nes ji buvo pateikta iki pirkimo sutarties sudarymo.

14Atsakovas atsiliepimu į KDS ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė civilinės bylos dalį, kurioje ieškovai KDS reikalauja panaikinti atsakovo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimą, kuriuo tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH kvalifikacija buvo pripažinta atitinkančia pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus nutraukti, o kitą ieškinio dalį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad panaikinti pirkime priimtus sprendimus dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų pakeitimo, taip pat visus kitus po to priimtus sprendimus - dėl vokų su tiekėjų galutiniais pasiūlymais atplėšimo, dėl pirkimo dalyvių galutinių pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojo pripažinimo ir pirkimo sutarties pasirašymo, priimti įpareigojo VPT, todėl nėra pagrindo konstatuoti ginčijamų sprendimų neteisėtumo. Atnaujinta pirkimo procedūrų vykdymo tvarka, kai tiekėjai teikė naujus galutinius pasiūlymus, nepažeidžia VPĮ 3, 6 straipsnių ir 58 straipsnio 2 dalies imperatyvų, nes atnaujintos procedūros abiems tiekėjams buvo vykdomas vienodomis sąlygomis, todėl sąžininga konkurencija nebuvo iškreipta.

15Taip pat atsakovas nurodo, kad ieškovai nepasinaudojo privaloma ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka dėl sprendimo trečiojo asmens PPS Pipeline Systems GmbH kvalifikaciją pripažinti atitinkančia pirkimo sąlygas. Šiuo metu galiojanti VPĮ redakcija nesieja pretenzijos pateikimo termino su sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie tariamai pažeistas teises (VPĮ 94 str. 1d. 2 p.). Ieškovai apie savo tariamai pažeistas teises sužinojo 2012 m. gruodžio 20 d. vokų su galutiniais pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu, todėl pretenzija atsakovui turėjo būti pateikta vėliausiai 2012 m. gruodžio 31d., kai tuo tarpu ieškovai KDS pretenziją pateikė 2013 m. kovo 5 d. Pažymėjo, kad PPS Pipeline Systems GmbH yra ne pirmą kartą sertifikuojama bendrovė, todėl sertifikato pratęsimo procedūrų metu pateiktas liudijimas apie sertifikato pratęsimą visiškai patvirtina šio tiekėjo atitikimą pirkimo sąlygose nustatytam minimaliam kvalifikaciniam reikalavimui.

16Trečiasis asmuo PPS Pipeline Systems GmbH pagal ieškovų KDS ieškinį sutiko su atsakovo pozicija dėl jo priimtų bei ieškovų ginčijamų sprendimų teisėtumo, taip pat, kad ieškovai yra praleidę terminą pretenzijai pateikti dėl jo atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Nurodė, jog PPS Pipeline Systems GmbH visą laiką, įskaitant pirkimo paraiškų pateikimo dieną, t.y. 2012 m. rugpjūčio 23 d., atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

17II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

18Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškovų PPS Pipeline Systems GmbH, AB „Kauno dujotiekio statyba ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinius atmetė, civilinės bylos dalį dėl ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinio, kuriuo prašoma panaikinti atsakovo akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimą dėl tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH kvalifikacijos pripažinimo atitinkančia pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nutraukė, priteisė iš AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ po 9 750 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo AB „Klaipėdos nafta“ naudai, priteisė iš AB „Kauno dujotiekio statyba ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ po 6 698,25 Lt bylinėjimosi išlaidų PPS Pipeline GmbH naudai, priteisė iš PPS Pipeline GmbH 18 600 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo AB „Klaipėdos nafta“ naudai, priteisė iš ieškovo PPS Pipeline GmbH 65,21 Lt pašto išlaidų valstybės naudai, priteisė iš ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ po 13,45 Lt pašto išlaidų valstybės naudai, laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartimi, paliko galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

19Dėl ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinio. Teismas, pasisakydamas dėl perkančiosios organizacijos 2013 m. vasario 8 d. sprendimo, kuriuo buvo panaikinti pirkimo rezultatai, teisėtumo ir pagrįstumo, nustatė, kad atsakovas priėmė jį remiantis pagrįsta ir teisėta VPT išvada. Teismas pažymėjo, kad tiekėjas, siekiantis panaikinti perkančiosios organizacijos veiksmus, VPĮ V skyriaus nuostatose įtvirtinta tvarka kartu turi nuginčyti ir skundžiamo sprendimo nutraukti pirkimo procedūras pagrindus, t. y. įrodyti, kad VPT nustatytų pažeidimų nėra arba jie nėra tokio pobūdžio (nėra esminiai), kad reikėtų nutraukti pirkimo procedūras. Tačiau nagrinėjamu atveju ieškovai šių aplinkybių neįrodė. Teismas nustatė, kad perkančiosios organizacijos veiksmai, kai pirkimo organizavimo metu yra pakeičiama viena iš esminių pirkimo sąlygų - pakeičiamas pasiūlymų vertinimo kriterijus iš ekonomiškai naudingiausio į mažiausios kainos kriterijų yra neteisėti bei iš esmės pažeidžiantys skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Dėl to teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, kad VPT nustatyti pažeidimai nėra esminiai (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į tai, kad pažeidimai buvo esminiai, pažeidžiantys imperatyviuosius VPĮ principus, perkančioji organizacija turėjo teisinį pagrindą priimti skundžiamą sprendimą ir grąžinti pirkimą į stadiją, buvusią iki pažeidimo padarymo.

20Teismas, pasisakydamas dėl atnaujintos pirkimo procedūrų vykdymo tvarkos, nurodė, kad į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad dar iki galutinių pasiūlymų pateikimo atsakovas pakeitė sąlygas, susijusias su pasiūlymų vertinimo kriterijumi. Teismas konstatavo, jog atsakovas, pagrįstai panaikinęs sprendimus, priimtus neteisėtai pakeistos sąlygos pagrindu, pasiūlė šalims pateikti galutinius pasiūlymus, kadangi pirmiau teiktieji pasiūlymai buvo pateikti jau pakeitus sąlygas, susijusias su vertinimo kriterijumi, todėl, pripažinus vertinimo kriterijaus pakeitimą neteisėtu, anksčiau pateikti pasiūlymai negalėjo būti vertinami. Teismas nustatė, jog atsakovas, nusprendęs atnaujinti pirkimo procedūras ir panaikinti pirkimo rezultatus bei reikalauti iš tiekėjų pateikti naujus galutinius pasiūlymus, nepažeidė VPĮ 3, 6 straipsnių, 58 straipsnio 2 dalies imperatyvių reikalavimų, todėl atsakovo 2013 m. vasario 8 d. sprendimas ir 2013 m. vasario 13 d. atliktas pirkimo sąlygų patikslinimas - keitimas yra pagrįstas. Teismas pažymėjo, jog abu tiekėjai turėjo vienodą galimybę iš naujo pateikti pakeistus pasiūlymus - tiek su pakeistu terminu, tiek su kaina, todėl tarp tiekėjų nebuvo iškreipta sąžininga konkurencija ir nei vienas iš jų neįgijo konkurencinio pranašumo.

21Teismas pažymėjo, kad nėra teisinio pagrindo vertinti ieškovų kvestionuojamas pirkimo sąlygas, susijusias su atliekamų darbų pabaigimo terminu, kadangi šias sąlygas ieškovai turėjo teisę ginčyti kai jos buvo paskelbtos, tai yra prieš teikiant pasiūlymą, o ne tada, kai paskelbtas pirkimo laimėtojas, tačiau jų neginčijo.

22Teismas konstatavo, kad ieškovų reikalavimas panaikinti atsakovo 2013 m. vasario 13 d. skelbimu atliktą pirkimo sąlygų pakeitimą yra teisiškai nepagrįstas, kadangi atsakovas pirkimo sąlygų pakeitimo nėra atlikęs. Ginčijamu sprendimu buvo atstatytas pirminis pirkimo dokumentuose nurodytas pasiūlymų vertinimo kriterijus, t.y. panaikintas pakeistasis mažiausios kainos kriterijus.

23Teismas nustatė, kad ieškovai 2012 m. gruodžio 20 d. vokų su galutiniais pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu sužinojo, kad PPS Pipeline Systems GmbH yra pirkimo dalyvis ir jis pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, todėl pretenziją dėl šio sprendimo turėjo pateikti iki 2012 m. gruodžio 31d., kadangi įstatymo leidėjas termino eigos pradžia pretenzijai pateikti sieja su objektyviu, o ne subjektyviuoju kriterijumi (VPĮ 94 str. 1 d. 2 p.). Dėl to teismas sprendė, kad nėra teisinio pagrindo sutikti su ieškovų nurodomu argumentu, jog atsakovas neteisėtai atsisakė nagrinėti ieškovų 2013 m. kovo 5 d. pretenziją. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovai savo poziciją dėl terminų skaičiavimo pradžios sieja su teismų praktikos nuostatomis, kurios buvo pateiktos aiškinant senąją Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją, kai įstatymų leidėjas terminų skaičiavimą susiejo ne tik su objektyviuoju, bet ir subjektyviuoju kriterijumi. Teismas pažymėjo, kad ieškovų nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009, kuria ieškovai remiasi siekdami įrodyti, kad atsakovas turėjo priimti jų pretenziją nagrinėti netgi ir pasibaigus įstatymų nustatytam terminui jai pateikti, yra interpretuojama netinkamai, nes šis kasacinio teismo išaiškinimas suponuoja ne pareigą perkančiajai organizacijai priimti ir nagrinėti tiekėjo pateiktą pretenziją praleidus įstatyme nustatytą terminą, o teisę, kuria, kaip matyti iš atsakovo procesinių dokumentų, pastarasis nepageidavo pasinaudoti. Dėl nurodytų motyvų teismas konstatavo, kad yra pagrindas pagal CPK 293 straipsnio 2 punktą civilinės bylos dalį dėl ieškovų ieškinio, kuriuo prašoma panaikinti atsakovo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimą, kuriuo tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH kvalifikacija buvo pripažinta atitinkančia pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nutraukti. Be to, teismas pažymėjo, kad jei ir būtų priimta nagrinėti ieškovų pretenzija, ji nėra pagrįsta, kadangi į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pasiūlymo pateikimo momentu, t. y. 2012 m. rugpjūčio 23 d., tiekėjas PPS Pipeline Systems GmbH atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir galėjo dalyvauti konkurse.

24Dėl tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH ieškinio. Teismas konstatavo, kadangi atsakovas 2013 vasario 8 sprendimu panaikino savo sprendimus ir taip iš esmės patenkino visus ieškinio reikalavimus, nors ir ne tuo faktiniu pagrindu, kuriuo prašė ieškovas, dėl to, išnykus ginčo objektui, nėra teisinio pagrindo tenkinti tiekėjo PPS Pipeline System GmbH ieškinio.

25III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

26Ieškovai AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimą toje dalyje, kurioje ieškovų ieškinys atmestas bei civilinės bylos dalis dėl ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinio, kuria prašoma panaikinti atsakovo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimą dėl tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH kvalifikacijos pripažinimo atitinkančia pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nuraukta, ir priimti naują sprendimą – ieškovų ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka bei kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ESTT) dėl prejudicinio nutarimo priėmimo. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, nepagrįstai neįvertino, kad VPT raštas yra deklaratyvus, jame nurodytos aplinkybės grindžiamos prielaidomis, o taikomos poveikio priemonės savo pobūdžiu (įpareigojimas perkančiajai organizacijai) neseka iš VPT argumentų/motyvuojamosios dalies, be to, yra prieštaringas. Byloje liko neįvertinta esminė aplinkybė, kad ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus pirkime pakeitimas atitiko dalyvaujančių byloje tiekėjų interesus ir pakeitimas absoliučiai jokios įtakos viešojo pirkimo galutiniams rezultatams neturėjo. Pirmosios instancijos teismas kasacinės instancijos teismo praktiką dėl draudimo pirkimo metu modifikuoti konkurso sąlygas sprendime cituoja formaliai, neįvertina byloje individualiai susiklosčiusių aplinkybių, pirkimo būdo (skelbiamos derybos) specifikos kontekste, ko pasekoje, daro ir nepagrįstas išvadas dėl VPT rašto pagrįstumo ir teisėtumo. Pažymėjo, kad jei būtų sprendžiama, kad perkančioji organizacija atliko viešojo pirkimo procedūros pažeidimą, toks pažeidimas turi būti laikomas formaliu, o ne esminiu, neturinčiu įtakos pirkimo rezultatams, todėl sprendimas naikinti pirkimo rezultatus neatitiktų viešojo administravimo proporcingumo ir viešųjų pirkimų proporcingumo principų. Procesinės ir materialinės teisės normų pažeidimai yra esminiai, kadangi dėl jų neteisingai išspręsta byla, t.y. konstatuotas perkančiosios organizacijos sprendimų, paremtų VPT rašto pagrindu, teisėtumas ir pagrįstumas, o apeliantų ieškinys atmestas.
 2. Perkančiajai organizacijai paskelbus informaciją apie ieškovų pasiūlymo sąlygas ir jų pasiūlymo pranašumus, atnaujintų pirkimo procedūrų vykdymas ir galutinių pasiūlymų naujas teikimas vienareikšmiškai pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies, 6 straipsnio nuostatas. Atnaujinus viešojo pirkimo procedūras perkančioji organizacija suteikė PPS Pipeline Systems GmbH nepagrįstą konkurencinį pranašumą, t.y. suteikė jam galimybę pakartotinai teikti pasiūlymą atsižvelgiant į ieškovų pasiūlymą. Pirmosios instancijos teismas pažeidė VPĮ 31 straipsnio 1 dalį ir 58 straipsnio dalį, kadangi nurodydamas, kad grįžus atgal į viešojo pirkimo procedūras ir pakartotinai tiekėjams teikiant galutinius pasiūlymus, tokie veiksmai laikytini teisėtais. Teismas, konstatavęs, kad atsakovas 2012 m. gruodžio 5 d. nepagrįstai panaikino laiko subkriterijų, pažeidė VPĮ 39 straipsnio 4 dalies 1 punktą, kadangi tiekėjo galimybės ir pajėgumas atlikti darbus nustatytu terminu nėra susijęs su pirkimo objektu, o yra tiekėjų kvalifikacijos dalykas.
 3. Terminas pretenzijai pateikti turėjo būti skaičiuojamas nuo ieškovų sužinojimo apie tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH neatitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, o ne nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos, t.y. nuo tada, kada apeliantai suvokė apie savo tariamų teisių bei teisėtų interesų pažeidimą.
 4. Pirkimo paraiškų pateikimo dieną, t.y. 2012 m. rugpjūčio 23 d., tiekėjas PPS Pipeline Systems GmbH neatitiko ginčo kvalifikacijos reikalavimo ir perkančiajai organizacijai nebuvo pateikti įrodymai dėl atitikimo pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai„ lentelės 1.5 punkto kvalifikacijos reikalavimui. Dėl to atsakovo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimas, kuriuo tiekėjo kvalifikacija pripažinta atitinkanti pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, yra neteisėtas ir turi būti panaikintas.
 5. Ieškovai prašo kreiptis į ESTT dėl prejudicinio nutarimo priėmimo (CPK 3 straipsnio 5 dalis). Lietuvos nacionaliniai teismai VPĮ 31straipsnio 1 dalyje, 58 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nuostatas dėl draudimo derybų metu atskleisti informaciją, kuri buvo numatyta kitų tiekėjų pirminiuose pasiūlymuose ar suderėta su šiais tiekėjais, iki bus perkančiajai organizacijai pateikti galutiniai pasiūlymai, aiškina neteisingai. Aiškinant VPĮ 39 straipsnio 4 dalies 1 punktą 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45-50 straipsnių kontekste, laikas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus yra neteisėtas ir negalimas.

27Atsakovas AB „Klaipėdos nafta“ atsiliepime su ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašo atmesti apeliantų prašymą kreiptis į ESTT dėl prejudicinio nutarimo priėmimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Teismas tinkamai įvertino VPT sprendimą ir jo pagrindu atsakovo priimtą ginčijamą sprendimą, todėl atsakovas nepadarė jokių pažeidimų. AB „Kauno dujotiekio statyba“ teiginiai, kad VPT raštas tariamai yra deklaratyvus, grindžiamas prielaidomis, o poveikio priemonės neseka iš motyvuojamosios dalies, yra visiškai nepagrįsti. Apeliantų teiginys, kad VPT sprendimas bei ginčijamas sprendimas viršijo proporcingumo principą, nes pasiūlymų vertinimo kriterijų pakeitimas buvo tiekėjų derybų objektas, yra atmestinas. Taip pat apeliantų argumentai dėl pasiūlymų vertinimo subkriterijaus „laiko“ neteisėtumo atmestini kaip nepagrįsti.
 2. Atsakovo teigimu, atsakovas teisėtai ir pagrįstai atnaujino pirkimo procedūras ir jas tęsė. Apeliantų teiginiai, kad yra pažeidžiami viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principai bei teismų praktika dėl konfidencialumo reikalavimų užtikrinimo viešuosiuose pirkimuose atmestini kaip nepagrįsti. Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovų argumentais, kad neva naujas pasiūlymų pateikimo procedūros vykdymas pažeidžia VPĮ bei neatitinka VPT sprendimo esmės. Be to, sprendime nurodyti naikintini sprendimai ir jų sukeltos pasekmės negalėjo būti panaikinami tik iš dalies, kadangi, visų pirma, neatitiktų VPĮ įpareigojimų, antra, prieštarautų ex injura non oritur jus principui.
 3. Teismas pagrįstai patvirtino, kad atsakovas teisėtai atsisakė nagrinėti AB „Kauno dujotiekio statyba“ pretenziją. Atsakovo vertinimu, teismas pilnai įgyvendino sprendimų peržiūros procedūros veiksmingumą.
 4. KDS pozicija, kad pasiūlymų pateikimo momentu, t.y. 2012 m. rugpjūčio 23 d., PPS Pipeline Systems GmbH neatitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus, yra nepagrįsta.
 5. Atsakovas nesutinka su ieškovų prašymu dėl Lietuvos apeliacinio teismo kreipimosi į ESTT dėl prejudicinio nutarimo priėmimo (CPK 3 straipsnio 5 dalis), nes atsakovo vertinimu jis yra nepagrįstas, toks kreipimasis užvilkintų bylos nagrinėjimą.

28Trečiasis asmuo PPS Pipeline Systems GmbH atsiliepime su ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimą šioje dalyje palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Ieškovų argumentai dėl VPT išvados neteisėtumo yra visiškai nepagrįsti bei nesusiję su civiline byla.
 2. Perkančioji organizacija turėjo teisinį pagrindą grąžinti pirkimo procedūras į stadiją, buvusią iki pažeidimo. Apeliantų argumentai dėl proporcingumo principo pažeidimo yra visiškai nepagrįsti. Ieškovų argumentai, kad pasiūlymų vertinimo kriterijaus pakeitimas buvo derybų objektas, o pirkimo procedūrų atnaujinimas buvo išimtinai palankus PPS Pipeline Systems GmbH, yra nepagrįsti, kadangi tiekėjai apskritai negali derėtis dėl pirkimo sąlygų pakeitimo pirkimo procedūrų metu. Taip pat ieškovų argumentai dėl laiko, kaip pasiūlymo vertinimo kriterijaus neteisėtumo, atmestini kaip nepagrįsti. Ieškovai neturi teisinio pagrindo teigti, kad atnaujinus pirkimo procedūras trečiasis asmuo įgijo nesąžiningą konkurencinį pranašumą.
 3. Perkančioji organizacija pagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovų 2013 m. kovo 5 d. pretenziją.
 4. Ieškovų pozicija dėl PPS Pipeline Systems GmbH neatitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams yra visiškai nepagrįsta.
 5. Ieškovų prašymas dėl kreipimosi į ESTT dėl prejudicinio nutarimo priėmimo yra paremtas klaidingu civilinės bylos faktinių aplinkybių vertinimu, o ne ES teisės aiškinimo ir (ar) galiojimo klausimais, kaip to reikalauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 267 straipsnis. Be to, ESTT priimtas prejudicinis nutarimas dėl ES teisės normų aiškinimo neturėtų jokios įtakos civilinės bylos baigčiai.

29Ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH apeliaciniame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimą dalį, kuria ieškovo ieškinys atmestas bei priteistos bylinėjimosi išlaidos atsakovo naudai, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo pripažinti ieškovo PPS Pipeline GmbH praradus materialinį teisinį suinteresuotumą civilinės bylos baigtimi. Ieškovas ieškiniu reikalavo teismo pripažinti, kad AB „Kauno dujotiekio statyba“ apskritai neatitinka kvalifikacinių reikalavimų ir dėl šios priežasties negali dalyvauti pirkimo procedūrose. Dėl to teismas visiškai nepagrįstai skundžiamu sprendimu atmetė ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH ieškinį, deramai neįsigilinęs ir neįvertinęs visų civilinės bylos aplinkybių bei ieškinio reikalavimų.
 2. Pirmosios instancijos teismas pažeidė pareigą motyvuoti teismo sprendimą (CPK 270 str.4 d.). Teismas nepasisakė dėl nei vieno PPS Pipeline Systems GmbH ieškinio reikalavimo.
 3. Skundžiamu sprendimu atsakovo naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos yra neprotingai didelės. Teismas nepateikė jokių motyvų, kodėl nagrinėjamu atveju būtina viršyti Rekomendacijose nurodytus bylinėjimosi išlaidų dydžius.

30Atsakovas AB „Klaipėdos nafta“ atsiliepime su ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Atsakovui panaikinus sprendimus pagal VPT nurodymą, ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH prarado materialinį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Be to, pažymėjo, kad tarp atsakovo ir PPS Pipeline Systems GmbH jau yra pasirašyta viešojo pirkimo sutartis.
 2. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra motyvuotas.
 3. Atsakovo naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos nėra neprotingai didelės.

31Tretieji asmenys AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ atsiliepime su ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimą dalyje, kuria atmestas ieškovo ieškinys ir priteistos bylinėjimosi išlaidos, palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Ieškovo ieškinio reikalavimai sprendimu buvo pagrįstai ir teisėtai išspręsti visa apimtimi ir teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas nebeturi materialinio teisinio suinteresuotumo, nebelikus ginčo objektui, nors sprendime ir ne pažodžiui įvertino kiekvieną ieškovo reikalavimą, o vertino jų visų esmę.
 2. Pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo tinkamai ir pakankamai motyvuotas, o motyvų glaustumas nėra pagrindas naikinti sprendimą formaliais pagrindais.
 3. Argumentai dėl atsakovui priteistų pernelyg didelių bylinėjimosi išlaidų yra formalūs.

32Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 16 d. nutartimi nutarė panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės – ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemonės netenkino. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 17 d. ištaisė Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutarties įžanginėje ir aprašomojoje dalyse padarytą rašymo apsirikimą, nurodant, kad ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH ir atsakovo akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ atskirieji skundai yra nagrinėjami dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutarties.

33IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Apeliaciniai skundai atmestini, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

35Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

36Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.). Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais įrodymais tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.). Nei absoliučių, nei kitų procesinių bei materialinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių skundžiamas teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ar pakeistas, nenustatyta.

37Ginčo sprendimui taikomas viešojo pirkimo paskelbimo momentu – 2012 m. liepos 3 d., galiojusios redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau - VPĮ).

38Byloje nagrinėjamas ginčas dėl to, ar perkančioji organizacija turėjo teisinį pagrindą priimti 2013 m. vasario 8 d. sprendimą, kuriuo buvo panaikinti viešojo pirkimo rezultatai, remiantis VPT išvada, ir grąžinti pirkimą į stadiją, buvusią iki pažeidimo, taip pat, ar perkančiosios organizacijos atnaujinta pirkimų procedūrų vykdymo tvarka nepažeidžia VPĮ 3 straipsnio 6 dalies, 58 straipsnio 2 dalies imperatyvių reikalavimų. Be to, nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, ar atsakovas teisėtai ir pagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ 2013 m. kovo 5 d. pretenziją dėl tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH kvalifikacijos pripažinimo atitinkančia pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus bei įvertinti, ar pasiūlymų pateikimo dieną minėtas tiekėjas buvo pajėgus įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

39Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinius, o civilinės bylos dalį dėl ieškovų KDS ieškinio, kuriuo prašoma panaikinti atsakovo AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimą dėl tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH kvalifikacijos pripažinimo atitinkančia pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nutraukė, nurodydamas, jog ginčijamas atsakovo 2013 m. vasario 8 d. sprendimas yra teisėtas, kadangi jį priimdamas atsakovas nepadarė jokių pažeidimų, o teisėtai ir pagrįstai vykdė VPT nurodymus. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsižvelgiant į tai, kad pažeidimai buvo esminiai, pažeidžiantys imperatyviąsias VPĮ principus, perkančioji organizacija turėjo teisinį pagrindą priimti skundžiamą sprendimą ir grąžinti pirkimą į stadiją, buvusią iki pažeidimo padarymo. Atsakovas, nusprendęs atnaujinti pirkimo procedūras ir panaikinti pirkimo rezultatus bei reikalauti iš tiekėjų pateikti naujus galutinius pasiūlymus, nepažeidė VPĮ 3, 6 straipsnių, 58 straipsnio 2 dalies imperatyvių reikalavimų, todėl atsakovo 2013 m. vasario 8 d. sprendimas ir 2013 m. vasario 13 d. atliktas pirkimo sąlygų patikslinimas - keitimas yra pagrįstas. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad tarp tiekėjų nebuvo iškreipta sąžininga konkurencija ir nei vienas iš jų neįgijo konkurencinio pranašumo, taip pat nėra teisinio pagrindo vertinti ieškovų kvestionuojamas pirkimo sąlygas, susijusias su atliekamų darbų pabaigimo terminu. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nėra teisinio pagrindo sutikti su ieškovų nurodomu argumentu, jog atsakovas neteisėtai atsisakė nagrinėti ieškovų 2013 m. kovo 5 d. pretenziją dėl tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH atitikimo minimalius kvalifikacinius reikalavimus, be to, pasiūlymų pateikimo momentu tiekėjas PPS Pipeline Systems GmbH atitikimo minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir galėjo dalyvauti pirkime, o atmetus ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinį, išnyko ginčo objektas, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti tiekėjo PPS Pipeline System GmbH ieškinio reikalavimų.

40Apeliantai AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniame skunde iš esmės nurodo keturių grupių motyvus: pirma, teismas, konstatavęs VPT rašto teisėtumą ir pagrįstumą, nepagrįstai pripažino atsakovo sprendimų panaikinti pirkimo rezultatus ir pakeisti pasiūlymų vertinimo kriterijų, teisėtumą; antra, teismas, priimdamas sprendimą, tariamai pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnį, 31 straipsnio 1 dalį, 39 straipsnio 4 dalies 1 punktą, 58 straipsnio 1 dalį; trečia, teismas, konstatavęs, kad atsakovas pagrįstai atsisakė nagrinėti KDS 2013 m. kovo 5 d. pretenziją dėl tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH neatitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, pažeidė VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punktą, nukrypo nuo teismų praktikos; ketvirta, teismas, konstatavęs, kad PPS Pipeline Systems GmbH atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, netinkamai vertino bylos duomenis, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 1 dalį. Dėl šių priežasčių, apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas, neatskleidė ginčo esmės, priimtas sprendimas neatitinka CPK keliamų reikalavimų sprendimo motyvuojamajai daliai.

41Apeliantas PPS Pipeline Systems GmbH nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniame skunde iš esmės nurodo trijų grupių motyvus: pirma, teismas neturėjo teisinio pagrindo pripažinti ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH praradus materialinį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi; antra, teismas pažeidė pareigą motyvuoti sprendimą; trečia, sprendimu atsakovo naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos yra neprotingai didelės.

42Dėl viešųjų pirkimų

43Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad VPĮ siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

44Faktinės bylos aplinkybės

45Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas 2012 m. liepos 3 d. paskelbė viešąjį pirkimą „Gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų pirkimas“ skelbiamų derybų būdu. Kartu su skelbimu apie pirkimą buvo paskelbtos pirkimo sąlygos, kurių 13.2 punkte nustatyta, kad komisijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus. Pirkimo sąlygų priede Nr. 8 nustatyta, kad ekonominis naudingumas <... > apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos <... > ir laiko kriterijų <... > balus <...>. Pasiūlymų vertinimo kriterijus atsakovo buvo pakeistas po to, kai buvo įvertintos tiekėjų paraiškos, įvertinta tiekėjų kvalifikacija, įvertinti tiekėjų pirminiai pasiūlymai, buvo įvykę du derybų etapai ir buvo išsiųsti kvietimai pateikti galutinius pasiūlymus. Atsakovas AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. gruodžio 5 d. raštais informavo tiekėjus apie pasiūlymų vertinimo kriterijaus pakeitimą, t. y. iš ekonominio naudingumo kriterijaus į mažiausios kainos kriterijų. AB „Klaipėdos nafta“ viešojo pirkimo komisija 2012 m. gruodžio 20 d. posėdyje (pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. SGD2-109a) atplėšė pirkimo dalyvių vokus su galutiniais pasiūlymais pirkimui, o 2012 m. gruodžio 20 d. posėdyje (pirkimo komisijos protokolas Nr. SGD2-110) įvertino galutinius dalyvių pasiūlymus, sudarė pasiūlymų eilę (kainų didėjimo tvarka), nustatė pirkimo laimėtoją ir priėmė sprendimus dėl pirkimo sutarties sudarymo. Dėl to ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH pareiškė ieškinį atsakovui AB „Klaipėdos nafta“.

46VPT pateikė 2013 m. vasario 8 d. išvadą „Dėl pirkimo Nr. 124121 vertinimo“, kuria įpareigojo AB „Klaipėdos nafta“ panaikinti „<...> Pirkimo komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus, pažeidžiančius VPĮ: 2012 m. gruodžio 3 d. posėdyje (protokolas Nr. SGD2-97), 2012 m. gruodžio 5 d. posėdyje (protokolas Nr. SGD2-99a) - dėl galutinių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir tvarkos pakeitimo, 2012 m. gruodžio 20 d. posėdyje (protokolas Nr. SGD2-109a) - dėl vokų su tiekėjų galutiniais pasiūlymais atplėšimo, 2012 m. gruodžio 20 d. posėdyje (protokolas Nr. SGD2-110) - dėl pirkimo dalyvių galutinių pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojo pripažinimo ir pirkimo sutarties pasirašymo, ir su tuo susijusius pranešimus pirkimo dalyviams“. Atsakovas 2013 m. vasario 8 d. sprendimu įvykdė VPT įpareigojimus ir atnaujino pirkimo procedūras, t.y. grąžino pirkimą į stadiją, buvusią iki pažeidimo. VPT 2013 m. vasario 12 d. raštu „Dėl įpareigojimo įvykdymo atliekant viešąjį pirkimą Nr. 142121“ informavo atsakovą, kad perkančioji organizacija atsižvelgė į įpareigojime nurodytus VPĮ nuostatų pažeidimus, panaikino pirkimo komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus ir atsižvelgdama į tai, neprieštarauja, kad atsakovas tęstų pirkimo procedūras pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas. Atsakovas 2013 m. vasario 18 d. raštu pirkimo dalyviams pasiūlė pateikti galutinį pasiūlymą. Ieškovai AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ kreipėsi su ieškiniu į Klaipėdos apygardos teismą dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2013 m. vasario 8 d. sprendimo, kuriuo buvo įvykdyti VPT nurodyti įpareigojimai ir kiti sprendimai.

47Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

48CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos kaip pagrindas spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Tokių aplinkybių ar kitų svarbių ir reikšmingų argumentų nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nenurodė ir prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pareiškę apeliantai AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, todėl apeliantų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkintinas.

49Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atnaujinti pirkimo procedūras teisėtumo bei pagrįstumo ir tiekėjų interesų bei teisių

50Nagrinėjamu atveju apeliantai AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ apeliacinį skundą grindžia argumentu, jog pirmosios instancijos teismas, konstatavęs VPT išvados teisėtumą ir pagrįstumą, nepagrįstai pripažino atsakovo sprendimų panaikinti pirkimo rezultatus ir pakeisti pasiūlymų vertinimo kriterijų teisėtumą. Apeliantai nurodo, kad jei būtų sprendžiama, kad perkančioji organizacija atliko viešojo pirkimo procedūros pažeidimą, toks pažeidimas turi būti laikomas formaliu, o ne esminiu, neturinčiu įtakos pirkimo rezultatams, todėl sprendimas naikinti pirkimo rezultatus neatitiktų viešojo administravimo proporcingumo ir viešųjų pirkimų proporcingumo principų. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apeliantų teiginiais.

51Byloje nustatyta, kad skundžiamas perkančiosios organizacijos sprendimas nutraukti viešojo pirkimo procedūras priimtas remiantis VPT sprendimu. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirkimo procedūras nutraukė ne VPT, o perkančioji organizacija, todėl neigiami padariniai tiekėjui kyla ne dėl viešojo administravimo subjekto pozicijos išreiškimo perkančiajai organizacijai, bet dėl šios sprendimo panaikinti tam tikras pirkimo procedūras. Dėl tokio pobūdžio tiekėjo ir viešojo administravimo subjektų santykio tiekėjas, manydamas, kad jo (subjekto) įpareigotos perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas panaikinti pirkimo rezultatus neteisėtas, pažeidžia jo interesus, aptariamą perkančiosios organizacijos sprendimą gali skųsti VPĮ V skyriaus nuostatų nustatyta tvarka.

52Viešųjų pirkimų tarnyba – viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi VPĮ ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, valstybės biudžetinė įstaiga, veikianti pagal VPĮ ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, tarptautinius įsipareigojimus, savo nuostatus ir finansuojama iš valstybės biudžeto. VPĮ 82 straipsnis reglamentuoja VPT kompetenciją viešųjų pirkimų srityje. Pagal VPĮ 82 straipsnio 2 dalies 6 punktą VPT, įtarusi šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, turi teisę įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras tol, kol VPT pateiks perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų vertinimą, o nustačiusi šiuos pažeidimus, – įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus. VPT įpareigojimas perkančiąją organizaciją panaikinti arba pakeisti VPĮ reikalavimų neatitinkančius sprendimus ar veiksmus yra valdingo pobūdžio privalomas vykdyti teisės aktas.

53Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad perkančioji organizacija, įvertinusi VPT išvados motyvus įvykdė VPT įpareigojimą, t.y. de jure sutiko su šios institucijos nustatytais viešojo pirkimo procedūros pažeidimais, dėl kurių ir priėmė sprendimą panaikinti pirkimo rezultatus ir atnaujino pirkimo procedūras, t.y. grąžino pirkimą į stadiją, buvusią iki pažeidimo. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, tiekėjas, siekiantis panaikinti perkančiosios organizacijos veiksmus, VPĮ V skyriaus nuostatose įtvirtinta tvarka, kartu turi nuginčyti ir skundžiamo sprendimo atnaujinti pirkimo procedūras pagrindus, t. y. įrodyti, kad VPT nustatytų pažeidimų nėra arba jie nėra tokio pobūdžio (nėra esminiai), kad reikėtų panaikinti pirkimo rezultatus ir atnaujinti pirkimo procedūras. Be to, tais atvejais, kai neskundžiant administracinio akto įvykdomas jame nurodytas įpareigojimas, perkančiajai organizacijai nekyla objektyvių teisinių padarinių, ginčas dėl tokio akto, kaip nebeturinčio objekto, praranda prasmę (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 20 d. sprendimas administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymą atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai, bylos Nr. AS146-20/2012).

54Bylos duomenys patvirtina, kad kartu su skelbimu apie pirkimą buvo paskelbtos pirkimo sąlygos, kurių 13.2 punkte nustatyta, kad komisijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus. Pasiūlymų vertinimo kriterijus perkančiosios organizacijos AB „Klaipėdos nafta“ buvo pakeistas po to, kai buvo įvertintos tiekėjų paraiškos, įvertinta tiekėjų kvalifikacija, įvertinti tiekėjų pirminiai pasiūlymai, buvo įvykę du derybų etapai ir buvo išsiųsti kvietimai pateikti galutinius pasiūlymus. AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. gruodžio 5 d. raštais informavo tiekėjus apie pasiūlymų vertinimo kriterijaus pakeitimą, t. y. iš ekonominio naudingumo kriterijaus į mažiausios kainos kriterijų. Dėl to į bylą pateiktas VPT 2013 m. vasario 8 d. raštas patvirtina aplinkybę, kad VPT vertinimo objektas buvo tai, ar pats pasiūlymų vertinimo kriterijaus pakeitimas pirkimo procedūrose buvo teisėtas. VPT konstatavo atsakovo pareigą laikytis paties nustatytų pirkimo sąlygų, inter alia, paties pasiūlymų vertinimo kriterijų. Teisėjų kolegijos nuomone, VPT išvadoje nustatyti įpareigojimai priimti būtent tiekėjų AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ bei PPS Pipeline Systems GmbH interesų apsaugai, todėl VPT sprendimo esmė buvo grąžinti pirkimo dalyvius į padėtį, buvusią iki pasiūlymų vertinimo kriterijaus pakeitimo, o ne iš naujo skelbti pirkimą pagal naują pasiūlymų vertinimo kriterijų. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančiosios organizacijos veiksmai, pakeičiant pasiūlymų vertinimo kriterijų iš ekonomiškai naudingiausio į mažiausios kainos kriterijų, yra neteisėti bei iš esmės pažeidžiantys skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Atsižvelgdama į šiuos bei kitus ieškovų apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad draudžiama keisti pirkimo sąlygas vykstant viešojo pirkimo procedūroms. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/20; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).Teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t.y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu. VPĮ principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų viseto teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliantų argumentas, kad VPT raštas yra deklaratyvus, grindžiamas prielaidomis, poveikio priemonės neseka iš motyvuojamosios dalies, atmestinas kaip nepagrįstas.

55Ieškovai apeliaciniame skunde nurodo, kad pasiūlymų vertinimo kriterijaus pakeitimas pirkimo procedūrų metu buvo derybų objektas ir pasiūlymų vertinimo kriterijaus pakeitimas atitiko tiekėjų interesus, nes užsitęsus pirkimo procedūroms, tiekėjai galutiniuose pasiūlymuose objektyviai neteko galimybės pasiūlyti trumpesnius darbų atlikimo terminus ir pasiūlymų vertinimas pagal ekonomiškai naudingiausią kriterijų prarado savo prasmę. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apeliantų teiginiu. VPĮ 2 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad derybos – tai pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija konsultuojasi su pasirinktais tiekėjais ir su vienu ar keliais iš jų derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų, todėl tiekėjai ir perkančioji organizacija, vykdant pirkimą derybų būdu, gali derėtis dėl pirkimo sutarties sąlygų pakeitimo, tačiau ne dėl pirkimo sąlygų pakeitimo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra teisinio pagrindo teigti, kad pasiūlymų vertinimo kriterijaus pakeitimas buvo derybų objektas, nes tiekėjai negalėjo derėtis dėl pirkimo sąlygų pakeitimo pirkimo procedūrų metu. Teisėjų kolegija pažymi, kad proporcingumo principas viešuosiuose pirkimuose yra skirtas viešųjų pirkimų principui pasiekti ir draudžiama taikyti tas priemones, kurios viršija siekiamą tikslą. Kaip minėta, VPT išvados tikslas – atstatyti padėtį, buvusią iki pasiūlymų vertinimo kriterijaus pakeitimo iš ekonomiškai naudingiausio į mažiausios kainos. Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų viseto teisėjų kolegija sprendžia, kad VPT neįpareigojo atsakovo panaikinti daugiau priimtų sprendimų nei buvo būtina, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija turėjo teisinį pagrindą priimti skundžiamą sprendimą ir grąžinti pirkimą į stadiją, buvusią iki pažeidimo padarymo, teisinga ir pagrįsta.

56Dėl atnaujintos pirkimo procedūrų vykdymo tvarkos

57Ieškovai apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentais, kad perkančiajai organizacijai paskelbus informaciją apie ieškovų pasiūlymo sąlygas ir jų pasiūlymo pranašumus, atnaujintų pirkimo procedūrų vykdymas ir galutinių pasiūlymų naujas teikimas vienareikšmiškai pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies, 6 straipsnio, VPĮ 31 straipsnio 1 dalies, 39 straipsnio 4 dalies 1 punkto, 58 straipsnio 1 dalies nuostatas. Apeliantų teigimu, atnaujinus viešojo pirkimo procedūras perkančioji organizacija suteikė tiekėjui PPS Pipeline Systems GmbH nepagrįstą konkurencinį pranašumą. Be to, tiekėjo galimybės ir pajėgumas atlikti darbus nustatytu terminu nėra susijęs su pirkimo objektu, o yra tiekėjų kvalifikacijos dalykas. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais skundo teiginiais.

58Perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios VPĮ nuostatos. Atsižvelgiant į tai, kad iki galutinių pasiūlymų pateikimo atsakovas pakeitė pirkimo sąlygas, susijusias su vertinimo kriterijumi, perkančioji organizacijos sprendimas iš naujo vykdyti pasiūlymų pateikimo etapą po to, kai ankstesnis etapas buvo panaikintas yra teisėtas ir pagrįstas, nepažeidžia VPĮ 3, 6, 31, 58 straipsnių nuostatų. Teisėjų kolegija pažymi, kad pripažinus neteisėtu sprendimą dėl pasiūlymų vertinimo kriterijaus savaime neteisėtais tampa ir visi kiti su pripažintu neteisėtu sprendimu susiję sprendimai bei šių sprendimų sukeltos pasekmės, kurios vykdant VPT sprendimą ir perkančiajai organizacijai sutikus su jame išdėstytais motyvais dėl VPĮ nuostatų pažeidimo, turėjo būti panaikintos. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovui panaikinus 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimą dėl vokų su tiekėjų galutiniais pasiūlymais atplėšimą, pasiūlymų eilės sudarymo ir t.t., atsakovas 2013 m. vasario 18 d. raštu pirkimo dalyviams pasiūlė pateikti galutinį pasiūlymą ir abu tiekėjai derybose dalyvavo iš naujo ir teikė galutinius pasiūlymus, kurie turėjo būti parengti pagal kartu su skelbimu apie pirkimą paskelbtų pirkimo sąlygos 13.2 punkte atstatytą ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Dėl to teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovo atnaujinta pirkimo procedūrų vykdymo tvarka nepažeidžia esminių skelbiamų derybų viešojo pirkimo būdui keliamų imperatyvių reikalavimų ir VPĮ principų, o 2013 m. vasario 13 d. atliktas pirkimo sąlygų patikslinimas – keitimas yra teisiškai pagrįstas.

59Teisėjų kolegija pagal bylos medžiagą konstatuoja, jog AB „Klaipėdos nafta“ pirkimo komisija 2012 m. gruodžio 20 d. posėdžio metu (pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. SGD2-109a) atplėšė pirkimo dalyvių vokus su galutiniais pasiūlymais pirkimui, paskelbė informaciją tiek apie tiekėjų AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pasiūlymo sąlygas, tiek apie tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH pasiūlymo sąlygas, todėl teigti, kad buvo sudarytos palankesnės sąlygos tiekėjui PPS Pipeline Systems GmbH, nėra faktinio pagrindo. Teisėjų kolegija pažymi, kad derybų atveju vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis ir galutiniais techniniais duomenimis atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose dalyvavę tiekėjai. Vokų atplėšimo procedūros tikslas – informacijos, susijusios su pateiktais pasiūlymais, pateikimas šios procedūros metu dalyvaujantiems ir nedalyvaujantiems suinteresuotiems tiekėjams ar jų atstovams. Tais atvejais, kai pasiūlymas vertinamas pagal mažiausios kainos kriterijų, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (VPĮ 31 str. 8 d.). Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas vykdė vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą vadovaudamasis 2012 m. gruodžio 3 d. posėdyje (protokolas Nr. SGD2-97), 2012 m. gruodžio 5 d. posėdyje (protokolas Nr. SGD2-99a) priimtais sprendimais dėl galutinių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir tvarkos pakeitimo, t.y. ginčo atveju vertinant tiekėjų pasiūlymus, galiojo vėliau atsakovo sprendimu panaikintas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, todėl vokų su pasiūlymais atplėšimas buvo vykdomas teisėtai ir pagrįstai paskelbiant informaciją apie pirkimo dalyvių siūlomas kainas. Taigi, nagrinėjamo ginčo atveju buvo atnaujintas pirkimo procedūrų vykdymas, todėl ankstesniame vokų atplėšime paskelbta informacija negali būti laikoma paskelbta neteisėtai, kadangi anksčiau vykdant vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą atsakovo sprendimas dėl pasiūlymų vertinimo kriterijaus pakeitimo nebuvo pripažintas neteisėtu ir galiojo. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 178 straipsnio nuostatą, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Ieškovai, ginčydami atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, veiksmus atliekant viešojo pirkimo procedūras, CPK 182 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti, nesirėmė. Taigi ginčijamų atsakovo veiksmų neteisėtumą pagrindžiančias aplinkybes įrodyti turi būtent ieškovas, tačiau nagrinėjamu atveju ieškovai aplinkybių, kad perkančioji organizacijos veiksmai dėl tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH faktiškai paveikė ieškovus ir, kad tiekėjui PPS Pipeline Systems GmbH buvo suteikta daugiau teisių negu ieškovams, t.y. kad perkančiosios organizacijos veiksmai dėl tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH pakeitė ieškovų padėtį ir situaciją ieškovų nenaudai, neįrodė.

60Teisėjų kolegija pagal bylos medžiagą bei apeliantų skundo argumentus konstatuoja, kad abu tiekėjai turėjo vienodas galimybes iš naujo pateikti pasiūlymus – tiek su pakeistu terminu, tiek su kaina, o naujas galutinių pasiūlymų teikimas abiems tiekėjams buvo vykdomas vienodomis sąlygomis, nebuvo iškreipta sąžininga konkurencija. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančioji organizacija teisėtai ir pagrįstai atnaujino viešojo pirkimo procedūras, nepažeidė VPĮ įtvirtintų lygiateisiškumo, skaidrumo bei konfindencialumo reikalavimų užtikrinimo principų, vykdant vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą ir naują galutinių pasiūlymų teikimą abiems tiekėjams bei laikėsi reikalavimų, keliamų vykdant viešąjį pirkimą skelbiamų derybų būdu.

61Dėl laiko kaip pasiūlymo vertinimo kriterijaus

62Apeliantai AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentu, jog laikas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus yra neteisėtas ir negalimas, prieštarauja ESTT suformuotai praktikai Lianakis byloje, kadangi šioje byloje suformuota taisyklė, draudžianti pasiūlymų vertinimo kriterijumi nustatyti kvalifikacinius reikalavimus. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apeliantų teiginiu.

63Kaip minėta, kartu su skelbimu apie pirkimą buvo paskelbtos pirkimo sąlygos, kurių 13.2 punkte nustatyta, kad komisijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus, pirkimo sąlygų priede Nr. 8 nustatyta, kad ekonominis naudingumas <... > apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos <... > ir laiko kriterijų <... > balus <...>. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad laiką kaip pasiūlymų vertinimo subkriterijų ieškovai žinojo nuo pirkimo sąlygų paskelbimo. Pažymėtina, kad viešojo pirkimo procedūrose pareigas turi ne tik perkančioji organizacija, bet ir tiekėjai, kurių elgesys privalo atitikti rūpestingo ir atidaus asmens elgesio standartus. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina aplinkybę, kad ieškovai pasiūlymo vertinimo subkriterijaus - laiko neginčijo nei paskelbus viešąjį pirkimą, nei susipažinus su pirkimo sąlygomis, o remdamasis šiuo subkriterijumi pateikė pasiūlymą. tačiau atnaujinus pirkimo procedūras jį kvestionuoja, todėl teisėjų kolegija konstatuoja nesant pagrindo šios pirkimo sąlygos teisėtumą vertinti viešojo intereso apsaugos tikslu. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IDT Biologija GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-506/2009).

64Pagal VPĮ 39 straipsnio 4 dalį perkančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais: ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko; arba mažiausios kainos. Taigi, ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, kurį sudaro įvairių kokybinių ir kiekybinių veiksnių visuma, gali apimti įvairiausius su sutartimi susijusius elementus (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1985 m. kovo 28 d. sprendimas komisija prieš Italiją, 274/83, rink. 1985, p.1077). Iš šių įstatymo nuostatų ir teismų praktikos matyti, kad perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo subkriterijus, atsižvelgiant į perkamą objektą ir kiek tai susiję su pagrindiniu viešojo pirkimo tikslu – išrinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamo ginčo atveju pirkimo sąlygose nustatytas pasiūlymų vertinimo subkriterijus – galimybė įvykdyti sutartį iki nustatyto termino yra susijęs su pirkimo objektu – su suskystintų gamtinių dujų terminalo statyba ir yra neatsiejama visų terminalo statybos darbų dalis, ir nustatytas siekiant objektyviai palyginti tiekėjų pateiktus pasiūlymus pagal jų ekonominį naudingumą bei išrinkti naudingiausią pasiūlymą. Teisėjų kolegijos nuomone, pirkimo objektas pagal savo pobūdį yra susijęs su itin svarbių visuomenės poreikių užtikrinimu. Terminalo statybos ypatinga svarba ir reikšmė yra pripažinta tiek Lietuvos Respublikos Seimo, tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktais (Energetikos įstatymas; Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimas Nr. 871 „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“). Įgyvendinant 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje terminalo eksploatavimo pradžia numatyta ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 3 d. Taigi pirkimo procedūros yra betarpiškai susijusios su viešuoju interesu, kuriuos siekiama užtikrinti nepertraukiamą gamtinių dujų tiekimą Lietuvos piliečiams, užsitikrinti energetinę nepriklausomybę, energijos rinkų konkurencingumą ir darnią plėtrą (Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas, preambulė). Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Viešųjų pirkimų tarnybos 2006 m. spalio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1S-53 patvirtintose Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų 11 punkte numatyta, kad sutarties įvykdymo laikas gali būti pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo krierijumi. Dėl to nesutiktina su apeliantų argumentu, kad laikas negali būti pasiūlymų vertinimo subkriterijumi dėl to, kad jis yra kvalifikacinis reikalavimas.

65Dėl VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo, teismų suformuotos praktikos

66Ieškovai apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentu, kad terminas pretenzijai pateikti turėjo būti skaičiuojamas nuo ieškovų sužinojimo apie PPS Pipeline Systems GmbH neatitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, o ne nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos, t.y. nuo tada, kada apeliantai suvokė apie savo tariamų teisių bei teisėtų interesų pažeidimą. Be to, galiojantis teisinis reguliavimas ir teismų praktika nedraudė perkančiajai organizacijai net ir teigiant, kad apeliantai praleido nustatytą terminą pretenzijai pateikti, išnagrinėti pretenziją ir taip užtikrinant pirkimo skaidrumą ir viešo intereso apsaugą. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais apelianto argumentais.

67Su viešaisiais pirkimais susijusių ginčų nagrinėjimo taisyklės yra įtvirtintos VPĮ V skyriuje. VPĮ 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą. VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausiai turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. VPĮ 94 straipsnis reglamentuoja pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai terminus. Pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalies nuostatas, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai: 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

68Sprendžiant šios kategorijos ginčus, svarbus yra klausimas, ar nurodytas terminas pretenzijai pareikšti yra naikinamasis ar atnaujinamasis. Atnaujinamasis yra toks terminas, kuriam pasibaigus teismas gali jį atnaujinti, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Naikinamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus išnyksta tam tikra teisė ar pareiga. Naikinamieji terminai negali būti atnaujinti. Taigi, VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino apibrėžimas kaip atnaujinamojo ar naikinamojo turi esminės reikšmės tiekėjui ginant galimai pažeistas teises. Siekiant nustatyti, kokios rūšies terminas yra apibrėžtas aptariamoje normoje, būtina įvertinti Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) jurisprudenciją viešųjų pirkimų teisės srityje. Pasisakydamas dėl nacionalinių teisės aktų nuostatų, kurios nustato terminus pretenzijai arba ieškiniui pareikšti, ypač, kai sprendžiamas klausimas yra susijęs su ankstyvojoje viešojo pirkimo stadijoje padarytais tiekėjo teisių pažeidimais, ETT konstatavo, kad tokie valstybės narės teisės aktai yra suderinami su Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teise ir efektyvumo principu, su sąlyga, kad taikant tokius teisės gynimą apribojančius terminus apskritai nepasidarytų neįmanoma arba iš esmės sunku taikyti tiekėjų teisės gynimo būdus, numatytus Europos Sąjungos teisėje (ETT byla C-470/99, Universale-Bau, [2002] E.C. R I-11617; ETT byla C-327/00, Santex, [2003] E. C. R I-1877). Teisėjų kolegija pažymi, kad remiantis formuojama ETT praktika, galima teigti, jog nors procesinių terminų, ribojančių tiekėjų teisių gynimą viešuosiuose pirkimuose, nustatymas nacionalinėje teisėje ir jų taikymas yra teisėtas pagal Europos Sąjungos direktyvas dėl tiekėjų teisių gynimo, tokie terminai negali būti taikomi, taip pat draudžiama atsisakyti nagrinėti tas pretenzijas ar ieškinius, kurie pateikiami nors ir praleidus nustatytus terminus, tačiau dėl nepakankamo žinojimo tiekėjas negalėjo inicijuoti savo teisių gynimo anksčiau. Teisėjų kolegija pažymi, jog įvertinus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų VPĮ 94 straipsnio aiškinimo ir taikymo praktiką, laikytina, kad VPĮ 94 straipsnyje numatyto termino atnaujinimas priklauso nuo subjektyvaus faktoriaus, t.y. nuo to, kiek, kada ir kokiomis aplinkybėmis tiekėjas sužinojo apie savo teisių pažeidimą viešųjų pirkimų procese. Tokia teismų išvada tiesiogiai įgyvendinama ETT formuojama praktika aukščiau nurodytose bylose. Sprendžiant pretenzijos pateikimo termino atnaujinimo klausimą, turi būti atsižvelgiama į kiekvieno asmens teisę teisme ginti tariamai pažeistas teises bei teisėtus interesus, o taip pat į viešąjį interesą, jog tokio pobūdžio pirkimai vyktų skaidriai, laikantis įstatymo reikalavimų ir kiek įmanoma būtų pašalintos abejonės dėl tokių pirkimų teisėtumo ( VPĮ 3 str.). Taip pat privalu įvertinti tai, kad nustatant šiuos terminus siekiama, jog viešieji pirkimai vyktų kiek galima operatyviau, ekonomiškiau, o asmuo, nesutinkantis su perkančiosios organizacijos sprendimais, savo teisėmis naudotųsi sąžiningai, neturėtų galimybės vilkinti proceso ir pan.

69Nors VPĮ tiesiogiai nėra nurodyta, ar pretenzijos pateikimo termino eigos pradžia sietina ir su subjektyviuoju kriterijumi, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką pretenzijos pateikimo termino pradžios dienos nustatymas – fakto klausimas, kurį teismai sprendžia pagal įrodinėjimo procesą reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Iš sisteminės VPĮ 93 ir 94 straipsnių analizės darytina išvada, kad numatyti pretenzijos pateikimo terminai yra ne tik objektyvaus, bet ir subjektyvaus pobūdžio, nes jo pradžią gali nulemti ne tik pareiga sužinoti, bet ir sužinojimo data, kuri ne visada sutampa su objektyvia galimybe sužinoti (pvz., nuo viešojo pirkimo konkurso paskelbimo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos mėn. 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. balandžio mėn. 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Teisėjų kolegija pažymi, kad tam, kad subjektas kreiptųsi dėl savo tariamai pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimo, visų pirma jis turi suvokti, kad jo teisės ir teisėti interesai tariamai buvo pažeisti (subjektyvusis kriterijus), tad ir šiuo atveju, tiekėjas pretenziją perkančiajai organizacijai teiks tik suvokęs, jog jo teisės ir teisėti interesai yra tariamai pažeisti.

70Taigi apibendrinant išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad tiekėjų teisė ginti savo teises viešuosiuose pirkimuose yra ribojama: įstatyme nustatytų glaustų terminų; pažeistų teisių gynybos operatyvumo, nulemto bonus pater familias standarto (domėjimosi viešuoju pirkimu); pačių viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumo.

71Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamo ginčo atveju, ieškovai KDS iš karto nesiėmė aktyvių veiksmų ginti savo tariamai pažeistas teises ir teisėtus interesus, neveikė taip rūpestingai kaip galima buvo tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto viešųjų pirkimų srityje. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2012 m. gruodžio 20 d. vokų su galutiniais pasiūlymais atplėšimo metu ieškovai sužinojo, kad PPS Pipeline Systems GmbH yra pirkimo dalyvis ir jis pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, todėl nuo šio momento ieškovai turėjo pareigą domėtis kitu pirkimo dalyviu bei įvertinti perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumo klausimą. Atsižvelgiant į tai, 10 dienų termino pretenzijai pateikti eiga prasidėjo 2012 m. gruodžio 21 d. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantai kreipėsi į perkančiąją organizaciją su pretenzija dėl tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams tik 2013 m. kovo 5 d. Šios aplinkybės patvirtina apeliantų nesidomėjimą pirkimu bei neoperatyvų pažeistų savo teisių gynimą. Apeliantai apeliaciniame skunde nurodo, kad apie tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH tariamą neatitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams sužinojo iš minėto tiekėjo internetinio puslapio. Akivaizdu, kad veikdami apdairiai ir pakankamai rūpestingai, apeliantai šią informaciją galėjo patikrinti iš karto po to, kai sužinojo apie perkančiosios organizacijos sprendimą pripažinti tiekėją PPS Pipeline Systems GmbH atitinkančius minimalius kvalifikacinius reikalavimus, tačiau ilgą laiką nesiėmė jokių teisinių priemonių savo neva pažeistoms teisėms ginti. Dėl nurodytų motyvų ir aplinkybių, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, kaip ir kiekvienas apdairus ir rūpestingas viešajame pirkime dalyvavęs asmuo, sužinojo ar turėjo sužinoti nurodytas aplinkybes iš karto po 2012 m. gruodžio 20 d. vokų su galutiniais pasiūlymais atplėšimo posėdžio, kai PPS Pipeline Systems GmbH pripažintas tinkamu pirkimo dalyviu. Teisėjų kolegija pažymi, kad pretenzijų pateikimo terminai gali būti atnaujinami. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika patvirtina atsakovo (perkančiosios organizacijos) teisę spręsti, ar tiekėjo pretenzija atitinka reikalavimus, ar ji priimtina ir ar nagrinėtina iš esmės, taip pat teisė spręsti dėl pretenzijos pateikimo termino atnaujinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje. Nr. 3-3K-35/2009). Bylos aplinkybė, kad atsakovas (perkančioji organizacija) priėmė ir neišnagrinėjo ieškovo pretenzijos, nes ji atsakovui buvo pateikta praleidus pretenzijos pateikimo terminą, reiškia ir tai, kad pretenzijos pateikimo termino perkančioji organizacija neatnaujino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009). Be kita ko, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantai nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teisme nenurodė jokių svarbių termino praleidimo priežasčių ir neprašė atnaujinti praleisto pretenzijos pateikimo termino. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objektą ir jo svarbą visuomenei, bei apeliantų nerūpestingumą, pagrįstai sprendė, jog nėra teisinio pagrindo praleistam apeliantų terminui atnaujinti. Dėl nurodytų motyvų ir nustatytų aplinkybių, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas teisėtai atsisakė nagrinėti ieškovų 2013 m. kovo 5 d. pretenziją, teisinga ir pagrįsta.

72Dėl tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH atitikimo tiekėjams keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus

73Apeliantai apeliacinį skundą be kita ko grindžia argumentu, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad pasiūlymų pateikimo momentu, 2012 m. rugpjūčio 23 d., tiekėjas PPS Pipeline Systems GmbH atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus, yra nepagrįsta. Dėl to atsakovo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimas, kuriuo tiekėjo kvalifikacija pripažinta atitinkanti pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, yra neteisėtas ir turi būti panaikintas. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apeliantų argumentu.

74Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad šio nagrinėjamo ginčo atveju svarbu teisingai išaiškinti bei aptarti ir ieškovų 2013 m. kovo 5 d. pateiktos atsakovui pretenzijos pagrįstumo klausimą. Pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 „Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai“ 1.5 punkte nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, kad tiekėjas būtų įdiegęs kokybės vadybos sistemą projektavimo ir rangos darbų vykdymo srityje pagal tarptautinį ISO 9001 standartą arba jam lygiavertį. Kaip matyti iš šios sąlygos, šio reikalavimo esmė yra ta, kad tiekėjas turėjo patvirtinti, kad jų taikoma kokybės vadybos sistema atitinka minėtą arba jam lygiavertį standartą. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimas, kuriuo tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH kvalifikacija buvo pripažinta atitinkančia minimalius kvalifikacinius reikalavimus, yra teisingas ir pagrįstas. Bylos duomenimis nustatyta, jog minėtas tiekėjas tinkamai pagrindė atitikimą perkančiosios organizacijos nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, kadangi pateikė dokumentus, aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtinančius, jog PPS Pipeline Systems GmbH yra įdiegta kokybės vadybos sistema pagal tarptautinį ISO 9001 standartą. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas tiekėjų kvalifikacijos vertinimas laikytinas fakto klausimu, t.y. atribojamas pats kvalifikacijos vertinimas ir dokumentai, patvirtinantys ją. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo pareiga yra įsitikinti, kad tiekėjai yra tinkami dalyvauti pirkime, o šios pareigos įvykdymo esmė vertinant tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygoms yra įsitikinti, ar dalyvio deklaruotos kvalifikacijos turėjimas išplaukia iš jo pateiktų pirminių ar patikslintų duomenų. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad laikotarpyje nuo 2012 m. rugpjūčio 18 d. iki 2012 m. rugsėjo 7 d. tiekėjas PPS Pipeline Systems GmbH nenutrūkstamai atitiko ISO 9011:2008 reikalavimus (2012 m. rugpjūčio 3 d. TUV Nord Cert GmbH išduotas liudijimas, 176 b.l., 6 t.),). Dėl nurodytų argumentų, apeliantų argumentai, kad tiekėjas PPS Pipeline Systems GmbH pirkimo paraiškų pateikimo dieną (2012 m. rugpjūčio 23 d.) neatitiko ginčo kvalifikacijos reikalavimo ir perkančiajai organizacijai nebuvo pateikti įrodymai dėl atitikimo pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai„ lentelės 1.5 punkto kvalifikacijos reikalavimui, atmestini kaip nepagrįsti.

75Dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos ir bylos dalies nutraukimo

76Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir nustatė aplinkybes dėl ieškovų KDS pretenzijos pateikimo ir pretenzijos pagrįstumo. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog ieškovų KDS ieškinio reikalavimas dėl tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH neatitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams negali būti tenkinamas ir jei būtų tinkamai laikytasi ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Todėl teisėjų kolegijos nuomone, nurodytas klausimas išnagrinėtas visapusiškai ir teisingai.

77Dėl Lietuvos apeliacinio teismo kreipimosi į ESTT dėl prejudicinio nutarimo priėmimo (CPK 3 str. 5 d.)

78Ieškovai AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ apeliaciniame skunde pateikė prašymą dėl kreipimosi į ESTT dėl prejudicinio nutarimo priėmimo. Ieškovai prašo apeliacinės instancijos teismo kreiptis į ESTT siekiant išsiaiškinti, ar Direktyvos 6 straipsnis, 29 straipsnio 3 dalis, 30 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinami taip, kad perkančioji organizacija derybų procedūros metu tiekėjui negali atskleisti jokios informacijos, kuri yra numatyta kitų tiekėjų pirminiuose pasiūlymuose ar suderėta su šiais tiekėjais, iki bus perkančiajai organizacijai pateikti galutiniai pasiūlymai (1 klausimas); jei būtų aiškinama taip kaip nurodoma 1 klausime, ar perkančiajai organizacijai paviešinus tiekėjų pirminių pasiūlymų duomenis ir galutines derybose pasiūlytas kainas iki galutinių pasiūlymų pateikimo, turi būti laikoma, kad buvo atskleisti konfidencialūs pasiūlymo duomenys, suteikiantys neteisėtą pranašumą tiekėjo konkurentui ir nulemiantys nesąžiningą tiekėjų konkurenciją (2 klausimas); ar pagal Direktyvos 45-50 straipsnius tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai (kokybinės atrankos kriterijai) gali būti sutapatinami su tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijais ir ar darbų laikas gali būti tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo subkriterijumi (3 klausimas).

79Teisėjų kolegija pažymi, kad jei nacionaliniai teismai kiekvienu klausimu kreiptųsi prejudicinio nutarimo tais atvejais, kai byloje keliami ES teisės klausimai, tai ne tik reikštų pripažinimą, kad nacionaliniai teismai nėra kompetentingi savarankiškai aiškinti ir taikyti ES teisės normas, bet ir būtų esmingai sutrikdyta tiek nacionalinių, tiek Sąjungos teismų veikla. Pagal ilgametę Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, įtvirtinančią acte claire doktriną, kreiptis į Teisingumo Teismą neprivaloma, jei atsakymas į preliminarų klausimą nebūtinas norint išspręsti ginčą, kitaip tariant, jei jis tiesiogiai nesusijęs su byla. Antra, kreiptis neprivaloma, jei Teisingumo Teismas jau yra atsakęs į panašų klausimą. Trečia, nacionalinis teismas neprivalo kreiptis į Teisingumo Teismą, jei yra akivaizdu, kaip reikia tinkamai taikyti ES teisę ir dėl to nėra jokių pagristų abejonių (žr. Teisingumo Teismo 1982 m. spalio 6 d. sprendimą, priimtą byloje Srl CILFIT ir Lanificio di Gavardo SpA v. Ministero della sanit, bylos Nr. 283/81).

80Vertindama apeliantų prašymą, teisėjų kolegija sutinka su atsakovu, kad prašyme kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio nutarimo priėmimo suformuluoti klausimai nėra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku, prašymas paremtas klaidingu nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių vertinimu, Direktyvos nuostatos yra perkeltos į VPĮ, todėl pagrindo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, prašymas kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą netenkintinas.

81Dėl ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH ieškinio

82Ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo pripažinti PPS Pipeline Systems GmbH praradus materialinį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu nesutinka ir pažymi, kad iš civilinės bylos medžiagos matyti, jog ieškinį pateikęs ieškovas realiai siekė panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo tiekėjų AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu ir įpareigoti atsakovą patvirtinti naują pasiūlymų eilę. Kiti reikalavimai – prašymas pripažinti, kad dalyvaudama pirkime AB „Kauno dujotiekio statyba“ turėjo neleistiną konkurencinį pranašumą, neturi galimybės tinkamai įvykdyti sutartį, panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo KDS buvo pripažinta atitinkančia keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus yra išvestiniai, Atsakovas 2013 m. vasario 8 d. sprendimu pagrįstai atnaujino pirkimo procedūrą ir panaikino iki pažeidimo momento priimtus jo sprendimus. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos duomenis, susijusius su nagrinėjamo ginčo objekto išnykimu ir pagrįstai nustatė, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH ieškinio tomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis ieškovas grindė savo ieškinį.

83Dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio

84Ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentu, kad pirmosios instancijos teismo sprendimu atsakovo naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos yra neprotingai didelės. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apelianto teiginiu.

85Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir CPK 88 straipsnyje nurodytos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos (CPK 79 str.). Atsakovas pateikė į bylą įrodymus, kad turėjo 20 625 Lt bylinėjimosi išlaidų (6 b.l., 8 t.), tarp jų 2 025 Lt išlaidų už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo.

86Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į apelianto PPS Pipeline Systems GmbH pateikto prašymo dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti apskaičiavimo pagrįstumą, nagrinėjamos bylos sudėtingumą, ginčo pobūdį, advokatų atliktus procesinius veiksmus – paruoštą atsiliepimą į ieškinį, kitus atliktus procesinius veiksmus, į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus užmokesčių dydžius, pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH ieškinio, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš ieškovo atsakovui 18 600 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 88 str., 93 str., 98 str. 2 d., Rekomendacijų 11 p.). Teisėjų kolegija pažymi, kad teisinė pagalba buvo teikiama itin sudėtingoje byloje, byla yra didelės apimties, reikalaujanti specialiųjų žinių, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė didesnes bylinėjimosi išlaidas nei yra nustatytos teisingumo ministro kartu su Lietuvos avokadų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.).

87Dėl kitų argumentų

88Kiti tiek apeliantų KDS, tiek apelianto PPS Pipeline Systems GmbH apeliacinių skundų argumentai nėra teisiškai reikšmingi skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

89Dėl apeliacinių skundų ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

90Remdamasi tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasi ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisminės praktikos, dėl to skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo. Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61; Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59-60; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

91Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas ir jo naikinti apeliaciniuose skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl apeliaciniai skundai atmetami, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

92Dėl bylinėjimosi išlaidų

93Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliaciniai skundai atmetami, klausimo dėl ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ bei PPS Pipeline Systems GmbH patirtų bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme nesprendžia.

94Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatą, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šios nuostatos taikomos ir priteisiant išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str. 3 d.).

95Tretieji asmenys AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ atsiliepimu į ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH apeliacinį skundą prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau tokias išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė (76 b. l., 8 t.).

96Taip pat trečiasis asmuo PPS Pipeline Systems GmbH atsiliepimu į ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ apeliacinį skundą prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau tokias išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė (89 b. l., 8 t.).

97Atsižvegiant į tai, kas išdėstyta, prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme priteisimo netenkinami.

98Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

99Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartimi buvo sustabdytos viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 124121) konkurso procedūros, o Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutarties teisėtumas apskųstas aukštesnės instancijos teismui. Tačiau pirmosios instancijos teismas 2013 m. balandžio 16 d., t.y. sprendimo priėmimo momentu laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartimi, paliko galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, kadangi Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutarties teisėtumas ir šalių atskirojo skundo argumentai dėl šios nutarties nebuvo įvertinti aukštesnės instancijos teismo. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 16 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės – ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemonės netenkino. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, jog spręsti klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nėra teisinio pagrindo (CPK 144; 150 str.).

100Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

101Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinius skundus,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Bylos šalių ginčas kilo dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartimi civilinė byla pagal... 6. Ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH (toliau – ieškovas arba apeliantas)... 7. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2012 m. liepos 3 d. paskelbė viešąjį... 8. Ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH nurodė, kad jo pretenzijai pateikti... 9. Pažymėjo, kad AB „Kauno dujotiekio statyba“ turėjo konkurencinį... 10. Atsakovas atsiliepimu į ieškovo ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė... 11. Tretieji asmenys AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių... 12. Ieškovai AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio... 13. KDS nurodė, jog 2013 m. vasario 25 d. pateikė atsakovui pretenziją dėl... 14. Atsakovas atsiliepimu į KDS ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė... 15. Taip pat atsakovas nurodo, kad ieškovai nepasinaudojo privaloma ikiteismine... 16. Trečiasis asmuo PPS Pipeline Systems GmbH pagal ieškovų KDS ieškinį sutiko... 17. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškovų PPS... 19. Dėl ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba ir UAB „Šiaulių dujotiekio... 20. Teismas, pasisakydamas dėl atnaujintos pirkimo procedūrų vykdymo tvarkos,... 21. Teismas pažymėjo, kad nėra teisinio pagrindo vertinti ieškovų... 22. Teismas konstatavo, kad ieškovų reikalavimas panaikinti atsakovo 2013 m.... 23. Teismas nustatė, kad ieškovai 2012 m. gruodžio 20 d. vokų su galutiniais... 24. Dėl tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH ieškinio. Teismas konstatavo, kadangi... 25. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 26. Ieškovai AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio... 27. Atsakovas AB „Klaipėdos nafta“ atsiliepime su ieškovų AB „Kauno... 28. Trečiasis asmuo PPS Pipeline Systems GmbH atsiliepime su ieškovų AB „Kauno... 29. Ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 30. Atsakovas AB „Klaipėdos nafta“ atsiliepime su ieškovo PPS Pipeline... 31. Tretieji asmenys AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio... 32. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 16 d. nutartimi nutarė... 33. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 34. Apeliaciniai skundai atmestini, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio... 35. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 36. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir... 37. Ginčo sprendimui taikomas viešojo pirkimo paskelbimo momentu – 2012 m.... 38. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl to, ar perkančioji organizacija turėjo... 39. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinius, o... 40. Apeliantai AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio... 41. Apeliantas PPS Pipeline Systems GmbH nesutikdamas su pirmosios instancijos... 42. Dėl viešųjų pirkimų... 43. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 44. Faktinės bylos aplinkybės... 45. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas 2012 m. liepos 3 d. paskelbė... 46. VPT pateikė 2013 m. vasario 8 d. išvadą „Dėl pirkimo Nr. 124121... 47. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 48. CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 49. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atnaujinti pirkimo procedūras... 50. Nagrinėjamu atveju apeliantai AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB... 51. Byloje nustatyta, kad skundžiamas perkančiosios organizacijos sprendimas... 52. Viešųjų pirkimų tarnyba – viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir... 53. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad perkančioji organizacija,... 54. Bylos duomenys patvirtina, kad kartu su skelbimu apie pirkimą buvo paskelbtos... 55. Ieškovai apeliaciniame skunde nurodo, kad pasiūlymų vertinimo kriterijaus... 56. Dėl atnaujintos pirkimo procedūrų vykdymo tvarkos... 57. Ieškovai apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentais, kad perkančiajai... 58. Perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų panaikinimas pateisinamas... 59. Teisėjų kolegija pagal bylos medžiagą konstatuoja, jog AB „Klaipėdos... 60. Teisėjų kolegija pagal bylos medžiagą bei apeliantų skundo argumentus... 61. Dėl laiko kaip pasiūlymo vertinimo kriterijaus... 62. Apeliantai AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio... 63. Kaip minėta, kartu su skelbimu apie pirkimą buvo paskelbtos pirkimo sąlygos,... 64. Pagal VPĮ 39 straipsnio 4 dalį perkančioji organizacija pasiūlymus vertina... 65. Dėl VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo, teismų suformuotos... 66. Ieškovai apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentu, kad terminas... 67. Su viešaisiais pirkimais susijusių ginčų nagrinėjimo taisyklės yra... 68. Sprendžiant šios kategorijos ginčus, svarbus yra klausimas, ar nurodytas... 69. Nors VPĮ tiesiogiai nėra nurodyta, ar pretenzijos pateikimo termino eigos... 70. Taigi apibendrinant išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad... 71. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamo ginčo atveju, ieškovai KDS iš... 72. Dėl tiekėjo PPS Pipeline Systems GmbH atitikimo tiekėjams keliamus... 73. Apeliantai apeliacinį skundą be kita ko grindžia argumentu, jog pirmosios... 74. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad šio nagrinėjamo ginčo atveju... 75. Dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos ir bylos dalies nutraukimo ... 76. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 77. Dėl Lietuvos apeliacinio teismo kreipimosi į ESTT dėl prejudicinio nutarimo... 78. Ieškovai AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio... 79. Teisėjų kolegija pažymi, kad jei nacionaliniai teismai kiekvienu klausimu... 80. Vertindama apeliantų prašymą, teisėjų kolegija sutinka su atsakovu, kad... 81. Dėl ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH ieškinio... 82. Ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH apeliacinį skundą grindžia argumentu,... 83. Dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio... 84. Ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH apeliacinį skundą taip pat grindžia... 85. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir CPK 88 straipsnyje... 86. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į... 87. Dėl kitų argumentų... 88. Kiti tiek apeliantų KDS, tiek apelianto PPS Pipeline Systems GmbH apeliacinių... 89. Dėl apeliacinių skundų ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 90. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasi ištirtų bylos rašytinių... 91. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 92. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 93. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliaciniai skundai atmetami,... 94. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatą, šaliai, kurios naudai priimtas... 95. Tretieji asmenys AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių dujotiekio... 96. Taip pat trečiasis asmuo PPS Pipeline Systems GmbH atsiliepimu į ieškovų AB... 97. Atsižvegiant į tai, kas išdėstyta, prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų... 98. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 99. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartimi buvo sustabdytos viešojo... 100. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 101. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti...