Byla e2-79-1028/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Silvijus Balčytis,

2sekretoriaujant posėdžių sekretorei Editai Petrevičienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui K. P.,

4atsakovams D. K., I. Š., atsakovų atstovei advokato padėjėjai R. V.,

5nedalyvaujant atsakovams T. P. ir A. R.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Eccos calores“ ieškinį atsakovams D. K., I. Š., A. R., T. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

7ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašo: 1) priteisti ieškovo BUAB “Eccos calores” naudai iš atsakovo D. K. 5467,82 Eur žalos; 2) priteisti ieškovo BUAB “Eccos calores” naudai iš atsakovų D. K. ir A. R. solidariai 27568,43 Eur žalos; 3) priteisti ieškovo BUAB “Eccos calores” naudai iš atsakovų I. Š. ir A. R. solidariai 43,76 Eur žalos; 4) priteisti ieškovo BUAB “Eccos calores” naudai iš atsakovo T. P. 1229,21 Eur žalos; 5) priteisti ieškovo BUAB “Eccos calores” naudai iš atsakovų D. K., I. Š., A. R. ir T. P. 5 % metinių palūkanų nuo priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškinyje nurodoma, kad 2017-03-29 Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-670-368/2017 UAB “Eccos calores” buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB “Verslo nota”. 2017-03-29 Šiaulių apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-670-368/2017 įpareigojo UAB “Eccos calores” valdymo organus perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Bendrovės valdymo organai šios pareigos neįvykdė ir bendrovės dokumentų bei turto bankroto administratoriui iki šiol neperdavė. Juridinių asmenų registro duomenimis laikotarpiu nuo 2015-07-24 iki 2016-11-01 UAB “Eccos calores” vadovu buvo atsakovas D. K., laikotarpiu nuo 2016-11-02 iki 2016-11-28 atsakovas I. Š., o laikotarpiu nuo 2016-11-28 iki bankroto bylos iškėlimo, t. y. iki 2017-03-29, atsakovas T. P.. Laikotarpiu nuo 2015-07-24 iki 2016-07-20 vienintele bendrovės “Eccos calores” akcininke buvo A. R., vėliau iki 2016-11-28 ji turėjo kontrolinį akcijų paketą (52 proc. akcijų ir tiek pat balsų susirinkime), o laikotarpiu nuo 2016-11-28 iki bankroto bylos iškėlimo, t. y. iki 2017-03-29 UAB “Eccos calores” akcininku buvo T. P.. UAB “Eccos calores” pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus tik už pirmus savo veiklos metus, t. y. 2015 metus. Pagal 2015-12-31 UAB “Eccos calores” balansą bendrovės “Eccos calores” turtą sudarė 36296,00 Eur (ilgalaikis turtas - 9 098,00 Eur, trumpalaikis turtas - 27 198,00 Eur) sumą, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 33723,00 Eur sumą. Akivaizdu, kad 2015-12-31 UAB “Eccos calores” įsipareigojimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl 2015-12-31 dienai bendrovė “Eccos calores” buvo nemoki. Iš perimtų UAB “Eccos calores” banko sąskaitų išrašų bankroto administratorius nustatė, kad nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio UAB “Eccos calores” nustojo vykdyti mokėjimus ir gauti įplaukas. Iš VSDFV suvestinės apie UAB “Eccos calores” darbuotojus nustatyta, kad 2016-11-30 buvo atleisti visi UAB “Eccos calores” darbuotojai. 2016-10-12 buvo perleistas paskutinis įmonės turtas. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad 2016 m. rudenį UAB “Eccos calores” nustojo vykdyti veiklą. Pažymėtina, kad bankroto bylos iškėlimo dieną viešųjų registrų duomenimis UAB “Eccos calores” neturėjo jokio turto, įsiskolinimas VSDFV biudžetui sudarė 2768,54 Eur, o įsiskolinimas VMI sudarė 16197,69 Eur, įmonė neturėjo apdraustųjų asmenų, veiklos nevykdė. UAB “Eccos calores” nuo 2015-12-31 taip ir nebeatstatė savo mokumo. Nors UAB “Eccos calores” tapo nemoki 2015-12-31, tačiau bankroto byla UAB “Eccos calores” buvo iškelta tik 2017-03-29, ne atsakovų, o kreditoriaus iniciatyva. Tai reiškia, kad atsakovai pažeidė LR ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tokiu savo neteisėtu neveikimu padarė žalos UAB “Eccos calores” kreditoriams, kuri lygi po 2015-12-31 dienos atsiradusių ir iki šiol nepatenkintų UAB “Eccos calores” kreditorių finansinių reikalavimų sumai, t. y. 34309,22 Eur (2017-10-03 d. Šiaulių apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. B2-670-368/2017). Atsakovai, laiku nesikreipdami į teismą su pareiškimu iškelti bankroto bylą UAB “Eccos calores”, elgėsi neteisėtai ir tokiu savo neveikimu pažeidė ne tik bendrąją pareigą juridinio asmens atžvilgiu elgtis atidžiai ir rūpestingai, bet ir specialiąją pareigą, laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (LR ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). Atsakovai, žinodami apie įmonės nemokumo faktą, nusprendė toliau tęsti įmonės veiklą, kas lėmė įmonės turto sumažėjimą ir įmonės įsipareigojimų išaugimą. Atsakovai neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, todėl pažeidė bendrovės, jos kreditorių interesus. Neteisėtų veiksmų konstatavimas suponuoja ir asmens kaltę. Be to, įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Žala pasireiškė UAB “Eccos calores” kreditorių turto netekimu, nes atsakovai laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “Eccos calores” ir tokiu savo neveikimu leido įmonei prisiimti naujų įsipareigojimų, kurių bendrovė negali patenkinti iki šiol. Nuo 2015-12-31 UAB “Eccos calores” įsipareigojimai padidėjo net 34309,22 Eur suma. Jei atsakovai būtų laiku kreipęsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, UAB “Eccos calores” nebūtų prisiėmusi naujų finansinių įsipareigojimų ir UAB “Eccos calores” kreditoriams nebūtų padaryta 34309,22 Eur žala.

92015-12-31 UAB “Eccos calores” vadovui D. K. kilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau D. K. šios pareigos neįgyvendino ir dėl tokio neteisėto D. K. neveikimo UAB “Eccos calores” skolos per jo valdymo laikotarpį, t. y. nuo 2015-12-31 iki 2016-11-01, padidėjo 33036,25 Eur suma. Laikotarpiu nuo 2015-12-31 iki 2016-11-01 buvo prisiimti šie finansiniai įsipareigojimai: VMI prie LR FM - 16197,69 Eur; VSDFV Šiaulių skyrius - 2874,44 Eur; VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras - 6,30 Eur; UAB “E.I.R. International Forwarding” - 5467,82 Eur ir AV LOGISTIC SIA - 8490,00 Eur. D. K. yra atsakingas už 33 036,25 Eur dydžio žalos padarymą UAB “Eccos calores” kreditoriams.

102016-11-02 UAB “Eccos calores” vadovu tapo I. Š.. Kadangi nuo 2015-12-31 UAB “Eccos calores” mokumas taip ir nebuvo atstatytas, tai akivaizdu, kad 2016-11-02 perėmus UAB “Eccos calores” valdymą, I. Š. tapo žinomas UAB “Eccos calores” nemokumo faktas. Tai reiškia, kad 2016-11-02 I. Š. kilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau I. Š. šios pareigos neįgyvendino ir dėl tokio neteisėto I. Š. neveikimo UAB “Eccos calores” skolos per jo valdymo laikotarpį, t. y. nuo 2016-11-02 iki 2016-11-28 , padidėjo 43,76 Eur suma. Laikotarpiu nuo 2016-11-02 iki 2016-11-28 buvo prisiimti šie finansiniai įsipareigojimai: AB “Energijos skirstymo operatorius” - 27,34 Eur ir UAB “LINDSTROM" - 16,42 Eur.

11Laikotarpiu nuo 2015-07-24 iki 2016-07-20 vienintele bendrovės “Eccos calores” akcininke buvo A. R., vėliau iki 2016-11-28 ji turėjo kontrolinį akcijų paketą (52 proc. akcijų ir tiek pat balsų susirinkime). Atsižvelgiant į tai, kad įmonė nemokia tapo 2015-12-31, darytina išvada, kad UAB “Eccos calores” akcininkė A. R. apie bendrovės nemokumą turėjo sužinoti vėliausiai 2016-05-01, t.y. praėjus 4 mėnesiams nuo 2015-12-31, t. y. UAB “Eccos calores” finansinių metų pabaigos. Kadangi nuo 2015-12-31 UAB “Eccos calores” mokumas taip ir nebuvo atstatytas, tai akivaizdu, kad 2016-05-01 A. R. sužinojo arba turėjo sužinoti apie UAB “Eccos calores” nemokumo faktą. Tai reiškia, kad 2016-

1205-01 A. R. kilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau A. R. šios pareigos neįgyvendino ir dėl tokio neteisėto A. R. neveikimo UAB “Eccos calores” skolos per jos buvimo bendrovės vienasmene ir daugumos akcininke laikotarpį, t. y. nuo 2016-05-01 iki 2016-11-28, padidėjo 27612,19 Eur suma. Laikotarpiu nuo 2016-05-01 iki 2016-11-28 buvo prisiimti šie finansiniai įsipareigojimai: VMI prie LR FM - 16197,69 Eur; VSDFV Šiaulių skyrius - 2874,44 Eur; VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras - 6,30 Eur; AB “Energijos skirstymo operatorius” - 27,34 Eur; AV LOGISTIC SIA - 8490,00 Eur ir UAB “LINDSTROM” - 16,42 Eur.

132016-11-28 UAB “Eccos calores” vadovu tapo T. P.. Kadangi nuo 2015-12-31 UAB “Eccos calores” mokumas taip ir nebuvo atstatytas, tai akivaizdu, kad 2016-11-28 perėmus UAB “Eccos calores” valdymą, T. P. tapo žinomas UAB “Eccos calores” nemokumo faktas. Tai reiškia, kad 2016-11-28 T. P. kilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau T. P. šios pareigos neįgyvendino ir dėl tokio neteisėto T. P. neveikimo UAB “Eccos calores” skolos per jo valdymo laikotarpį, t. y. nuo 2016-11-28 iki 2017-03-29, padidėjo 1229,21 Eur suma. Laikotarpiu nuo 2016-11-28 iki 2017-03-29 buvo prisiimti šie finansiniai įsipareigojimai: antstolis Artūras Bložė - 23,85 Eur; VšĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija” - 287,98 Eur; Telia Lietuva, AB - 900,96 Eur ir UAB “LINDSTROM” - 16,42 Eur.

14Už UAB “E.I.R International Forwarding” - 5467,82 Eur finansinio reikalavimo atsiradimą yra atsakingas tik atsakovas D. K., todėl UAB “Eccos calores” naudai iš atsakovo D. K. turi būti priteista 5467,82 Eur žalos.

15Už VMI prie LR FM - 16197,69 Eur; VSDFV Šiaulių skyrius - 2874,44 Eur; VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras - 6,30 Eur ir AV LOGISTIC SIA - 8490.0 Eur finansinių reikalavimų atsiradimą yra atsakingas ne tik atsakovas D. K., bet ir atsakovė A. R., todėl iš atsakovų D. K. ir A. R. solidariai turi būti priteista 27568,43 Eur žalos.

16Už AB “Energijos skirstymo operatorius”- 27,34 Eur ir UAB “LINDSTROM" - 16,42 Eur finansinių reikalavimų atsiradimą yra atsakingas ne tik atsakovas I. Š., bet ir atsakovė A. R., todėl iš atsakovų I. Š. ir A. R. solidariai turi būti priteista 43,76 Eur žalos. O už antstolio Artūro Bložės - 23,85 Eur; VšĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija” - 287,98 Eur; Telia Lietuva, AB - 900,96 Eur ir UAB “LINDSTROM” - 16,42 Eur finansinių reikalavimų atsiradimą yra atsakingas tik atsakovas T. P., todėl UAB “Eccos calores” naudai iš atsakovo T. P. turi būti priteista 1229,21 Eur žalos. Paaiškėjus bendrovės nemokumo faktui, atsakovai privalėjo kaip įmanoma mažiau pakenkti bendrovės ir jos kreditorių interesams, nedidinti įsipareigojimų kreditoriams, o vietoj to, nedelsiant kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovai, pasielgę priešingai nei numato įstatymai, privalo atlyginti dėl to kreditoriams kilusią žalą.

17Bankroto administratoriui iki šiol nėra perduoti bendrovės dokumentai, taigi administratoriui yra apsunkinta įrodinėjimo galimybė, pažeidžiamos kreditorių teisės ir teisėti interesai, o atsakovai tokiu būdu tiesiog siekia išvengti jiems gresiančios atsakomybės. Bankroto administratoriaus nuomone, 2016-11-28 UAB “Eccos calores” akcijos ir bendrovės valdymas perleistas Latvijos Respublikos piliečiui siekiant išvengti civilinės atsakomybės. Šią nuomonę patvirtina tai, kad atsakovai D. K. ir I. Š. iki pirminio ieškinio pateikimo teisme nepateikė įmonės dokumentų ir turto perdavimo - priėmimo aktų T. P.; Latvijos Respublikos pilietis T. P. galėjo nesuprasti pasirašomų dokumentų turinio, nes jie buvo sudaryti lietuvių kalba (jam galimai nesuprantama kalba); bendrovė atsiskaitymus per banko sąskaitą su tiekėjais nutraukė dar 2016 m. rugsėjo mėn. Nuo 2016-09-18 bendrovė į banko sąskaitas taip pat negavo jokių įplaukų. Bendrovė veiklą faktiškai nutraukė nuo 2016-09-23 dienos, o vėlesnis akcijų perleidimas užsieniečiui ir jo paskyrimas bendrovės vadovu tik patvirtina šį faktą. Iš bendrovės banko sąskaitų išrašų, VSDFV suvestinės apie darbuotojus taip pat matyti, kad bendrovės veikla buvo galutinai nutraukta/sustabdyta jau 2016-11-30, kai buvo atleisti visi darbuotojai, 2016-10-12 galutinai perleistas likęs bendrovės turtas, o banko sąskaitose nevyko operacijos, t.y. realiai įmonės veikla buvo nutraukta dar iki akcijų perleidimo T. P. ir jo paskyrimo vadovu. Mano, kad D. K. ir I. Š. bendrovės “Eccos calores” veiklą faktiškai perkėlė į bendrovę “Meliva”.

18Atsiliepime į ieškinį atsakovai nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad iš 2015 m. gruodžio 31 d. balanso nėra galimybės nustatyti, kokie bendrovės įsipareigojimai yra pradelsti. Ne visa 2015 m. gruodžio 31 balanso eilutėje „Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai“ nurodyta 33723 Eur suma balanso sudarymo dieną buvo pradelsta. Nėra nurodyta kreditorių finansinių reikalavimų, atsiradusių iki 2015-12-31. Iš ieškovo pateiktų dokumentų nustatyti, kada pradelstų (bet ne mokėtinų per vienerius metus) įsipareigojimų suma viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės ir kada atsakovams atsirado pareiga teikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, negalima. UAB „Eccos calores“ tik 2015 m. vasario 9 d. buvo įregistruota VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre, todėl normalu, kad naujai įsteigta įmonė 2015 m. gruodžio 31 d. dar negalėjo veikti pelningai, juk tai buvo vos pirmieji veiklos metai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismas savo praktikoje taip pat yra nurodęs, kad „visi kreditorių reikalavimai, patvirtinti bankroto byloje, gali būti pripažinti žala tik išimtiniais atvejais, jei ieškovas įrodo, kad jei ne vadovo delsimas, su kreditoriais būtų visiškai atsiskaityta“. Pagal balansą už 2015 m. per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 33723 Eur. Tuo tarpu Šiaulių apygardos teismas 2017 m. spalio 3 d. nutartimi patvirtino kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą bendrai 34309,22 Eur finansinių reikalavimų sumai. Taigi finansiniai įsipareigojimai padidėjo tik 586,22 Eur. Todėl Ieškovas 2018-10-02 patikslintu ieškiniu nepagrįstai iš Atsakovų prašo priteisti ne padidėjusius kreditorių reikalavimus, o visą patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumą - 34309,22 Eur. UAB „Eccos calores“ balansas už 2015 metus nebuvo sudarytas būtent 2015-12-31. Vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis Ieškovo finansinės atskaitomybės dokumentų už 2015 m. data yra 2016-06-01. Todėl Ieškovas nepagrįstai nurodė, kad Atsakovui D. K. kilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo 2015-12-31. Taigi UAB „E.I.R. International Forwarding“ 1815 Eur finansinis reikalavimas, atsiradęs 2016-02-11, ir 3146 Eur finansinis reikalavimas, atsiradęs 2016-02-26, iš viso - 5467,82 Eur, tikrai negalėtų būti laikomas kaip Atsakovo I padaryta žala Ieškovo kreditoriams. Ieškovas nepagrįstai prašo iš Atsakovo I priteisti 5467,82 Eur žalos ir solidariai su Atsakove III 27568,43 Eur žalos atlyginimą. Dėl Atsakovo II I. Š. atsakomybės: iš UAB „Eccos calores“ kreditorių finansinių reikalavimų atsiradimo lentelės negalima nustatyti Ieškovo pradelstų kreditorių finansinių reikalavimų, buvusių Atsakovo II vadovavimo Ieškovui pradžioje (2016-11-02) ir pabaigoje (2016-11-28). Todėl Atsakovas II nesutinka Ieškovui atlyginti 43,76 Eur žalos. Dėl Atsakovės III A. R. atsakomybės: įmonės vadovo ir akcininko pareiga pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei skiriasi. 2016-05-01 Atsakovė III nežinojo apie Ieškovo nemokumą. Kaip minėta, iš UAB „Eccos calores" 2015-12-31 balanso nėra galimybės nustatyti, kokie bendrovės įsipareigojimai yra pradelsti. Dėl Atsakovo IV T. P. atsakomybės: UAB „Eccos calores” akcininkai nusprendė parduoti bendrovės akcijas dėl tarpusavio nesutarimų. UAB „Eccos calores” akcijų pardavimu rūpinosi Atsakovas II, kuris ir surado UAB „Eccos calores” akcijas norėjusį įsigyti Atsakovą IV. Pažymėtina, kad Atsakovas IV nuo 2016 m. lapkričio 28 d. tapo realiu UAB „Eccos calores” direktoriumi ir akcininku. Atsakovas II 2016 m. lapkričio 28 d. UAB „Eccos calores” dokumentų perdavimo aktu perdavė Atsakovui IV visus turėtus įmonės dokumentus. Nutarties iškelti Ieškovui bankroto bylą įsiteisėjimo dieną Ieškovo direktoriumi buvo Atsakovas IV, todėl būtent Atsakovas IV turėjo pareigą perduoti Ieškovo bankroto administratoriui visus BUAB „Eccos calores” dokumentus.

19Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, kad įmonė nuo 2015-12-31 nebeturėjo mokumo. Bylos reikalavimai atsirado po šios datos. 2015-12-31 balanse įrašyta suma buvo susidariusi iki šios datos. Jei atsakovas T. P. nepateikė atsiliepimo, sutinka su reikalavimais. Nėra įmonės dokumentų, todėl neaišku, kas sudarė įmonės balanso 18 eilutę. Dėl Randės – nebūtinai reikia įmonės balanso, kad žinoti, jog įmonė nemoki. Yra pirminiai dokumentai, iš kurių matosi įmonės įsipareigojimai. T. P. visur skirtingi parašai. Mano, kad įmonės dokumentai liko pas ankstesnius vadovus atsakovus. Teko bendrauti su kitais bankroto administratoriais, jei irgi turi sunkumų dėl T. P., kuris valdo ir kitas įmones.

20Teismo posėdžio metu atsakovas D. K. nurodė, kad įmonei vadovavo nuo 2015 m. vasaros. Įmonės veikla buvo prekyba biokuru. Balanso 18 eilutėj didžioji dalis sumos nebuvo pradelsta. Randė nebuvo aktyvi akcininkė. Meliva užsiima autonuoma. Jei skola padidėjo, tai ne daugiau 600 Eur. Balansas sudarytas birželio mėnesį, kaip ir pateiktas. Akcininkės apie įmonės padėtį neinformavo. Pateikdavo informaciją, kai pati akcininkė klausdavo. Italijos įmonė buvo skolinga jiems apie 50 tūkstančių. I. Š. perdavė visus dokumentus.

21Teismo posėdžio metu atsakovas I. Š. nurodė, kad atėjo dirbti į įmonę 2016 m. vasarą. Gruodžio mėnesį buvo vežamos prekės, o sausį-vasarį jos buvo apmokėtos. Italijos įmonė irgi buvo skolinga, atsiskaitinėjo dalimis, matosi iš sąskaitų. 33723 Eur, nurodytus balanse, padengė per sausį-vasarį. Iki 2015-12-31 skola buvo tik įmonei Discovery Peno. T. P. buvo perduota moki ir veikianti įmonė. Randė dirbdavo su klientais, nes mokėjo anglų kalbą. Jis bendravo su T. P. rusiškai. T. P. buvo dviese, su lietuviu, kuris paaiškino jam, kokie dokumentai. Su T. P. kartu buvo registrų centre. Ten darė latvio paso kopiją. Italų įmonė ieškovei buvo skolinga apie 50000, apie trečdalį sumos grąžino. Banko išrašuose matyti ta įmonė ir mokėjimai. Jei ta įmonė grąžintų skolą, turėtų būti daugiau, nei reikalauja administratorius. Įmonė GM Biocombustibili.

22Ieškinys tenkintinas iš dalies

23Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2017-03-29 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Eccos calores“ (t. 1; b. l. 8-9, 14-15). Šiaulių apygardos teismas 2017-10-03 nutartimi patvirtino galutinę 34309,22 Eur kreditorių reikalavimų sumą (t. 1; b. l. 10-13). Byloje pateiktas UAB „Eccos calores“ balansas (t. 1; b. l. 16-17), kreditorių reikalavimų atsiradimo lentelė (t. 1; b. l. 18-19), kreditorių reikalavimų pagrindimo dokumentai (t. 1; b. l. 20-75), JAR išrašas ir informacija (t. 1; b. l. 76-80, 81-84, 190-191), darbuotojų sąrašas (t. 1; b. l. 85), dokumentai apie vadovų ir akcininkų keitimąsi (t. 1; b. l. 86-88, 189), VĮ Regitra duomenys apie parduotas transporto priemones (t. 1; b. l. 89-92), įmonės kredito įstaigų sąskaitų išrašai (t. 1; b. l. 94-133), teismo sprendimas (t. 1; b. l. 184-188), duomenys apie T. P. (t. 2; b. l. 36-42, 61-70, 73, 77-79), duomenys apie perduotus administratoriui dokumentus (t. 2; b. l. 43, 160), duomenys apie perduotus vadovui dokumentus (t. 2; b. l. 80-81), dokumentai su T. P. parašų pavyzdžiais.

24Nagrinėjamo ginčo atveju svarbiausia nustatyti, kada įmonė tapo nemoki ir atitinkamiems asmenims kilo pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat kokia apimtimi išaugo kreditoriniai įsipareigojimai po nurodyto momento.

25Dėl nemokumo momento

26Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 str. 8 d.).

27Tuo atveju, jei yra reiškiamas ieškinys dėl atsakomybės už pareigos laiku inicijuoti bankroto bylą pažeidimą (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis), teismas turi įvertinti, ar ir kada ši pareiga kilo, ar bendrovės vadovai šią pareigą pažeidė ir kokios šio pažeidimo teisinės pasekmės. Atsakomybė įmonės vadovui minėtu pagrindu taikoma tik nustačius visas civilinės atsakomybės sąlygas. Tam, kad būtų konstatuotas vadovo veiksmų neteisėtumas, pirmiausiai turi būti nustatytas vadovo pareigos inicijuoti bankroto bylą atsiradimo momentas. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, nesant kitų ĮBĮ įtvirtintų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, atsiradusių anksčiau nei nemokumas, įmonės vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo kyla, kai įmonė pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus yra nemoki. Įmonės vadovas gali įvertinti, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, ir anksčiau, nei atsiranda pagrindas pripažinti įmonę nemokia pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus, tačiau vertinant pareigos atsiradimo momentą taikytina ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-27 nutartis byloje Nr. 3K-3-453/2014; 2015-06-26 nutartis byloje Nr. 3K-3-416-469/2015).

28Taigi, taikydamas atsakomybę vadovui ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalies pagrindu, teismas visų pirma turi nustatyti bendrovės nemokumo atsiradimo momentą. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad bendrovės nemokumui konstatuoti būtina nustatyti įstatyme reikalaujamą kriterijų – pradelstus įmonės įsipareigojimus (skolas, neatliktus darbus ir kt.), kurių suma viršytų pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Aplinkybė, kada įmonės būsena pasiekė ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatytą nemokumo kriterijų, gali būti įrodinėjama ne vien įmonės finansinės atskaitomybės dokumentais, bet ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis, pavyzdžiui, pirminiais apskaitos dokumentais, patvirtinančiais ūkines operacijas, įmonės sudarytomis sutartimis ir duomenimis apie jų vykdymą, ir kt.( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014). Vien ta aplinkybė, jog įmonė, nors ir nuostolingą, tačiau ūkinę komercinę veiklą vykdė, negali pašalinti vadovo atsakomybės už nesikreipimą į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-27 nutartis byloje Nr. 3K-3-344/2014; 2018-07-19 nutartis byloje e3K-3-304-1075/2018).

29Nagrinėjamu atveju ieškovė vertina, kad įmonės nemokumas atsirado 2015-12-31. Šią išvadą grindžia tuo, kad Juridinių asmenų registrui buvo pateiktas įmonės balansas (t. 1; b. l. 16-17), pagal kurį 2015-12-31 įmonė turėjo turto už 36296 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 33723 Eur. Tačiau teismo posėdžio metu atsakovas I. Š. nurodė, kad gruodžio mėnesį buvo vežamos prekės, o sausį-vasarį jos buvo apmokėtos; 33723 Eur, nurodytus balanse, įmonė padengė per sausį-vasarį; iki 2015-12-31 skola buvo tik įmonei Discovery Peno. Pagal kitus byloje esančius įrodymus galima vertinti, kad atsakovo I. Š. nurodytos aplinkybės yra teisingos – iš kreditorių reikalavimų atsiradimo lentelės (t. 1; b. l. 18-19) matyti, kad visi kreditoriniai reikalavimai, patvirtinti bankroto byloje, yra atsiradę jau 2016 m., du anksčiausi iš jų 2016 m. vasario mėnesį, kiti dar vėliau. Atsakovai laikėsi pozicijos, kad ieškovės nurodyti kreditoriniai reikalavimai nebuvo įtraukti į balanso 18 eilutę, o vertinant kreditorinių reikalavimų pobūdį matyti, kad ir negalėjo būti įtraukti, nes paslaugos buvo suteiktos, mokestinės prievolės kilo 2016 m., ko nebuvo galima suplanuoti dar 2015 m. Balanso 18 eilutė nedetalizuota, neaišku, ar reikalavimams pagal joje nurodytą sumą 2015-12-31 jau buvo suėję apmokėjimo terminai. Kaip paaiškino atsakovas I. Š., visą šią sumą sudarė gruodžio mėnesį įgytos prekės (įmonė vertėsi biokuro prekyba), už kurias buvo apmokėta sausį-vasarį. Kadangi versle paprastai PVM sąskaitų-faktūrų apmokėjimas atidedamas bent mėnesiui, negalima teigti, kad įmonė, įgijusi prekes pardavimui, automatiškai tapo nemokia, nepaisant to, kad prekes buvo planuojama tuoj pat, per 1-2 mėnesius, parduoti. Kadangi byloje nėra įrodymų apie tai, kad bankroto byloje dalyvautų kreditorius, kurio reikalavimas atsirado dar 2015 m., nėra pagrindo vertinti nustatytas aplinkybes kitaip.

30Byloje nėra dokumentų, iš kurių būtų galima padaryti neabejotiną išvadą, kokiu konkrečiu momentu įmonė tapo nemokia. Tokia situacija savaime neturėtų būti aiškinama buvusių vadovų ar akcininkų nenaudai. Kadangi nemokumas gali būti įrodinėjamas ne vien įmonės finansinės atskaitomybės dokumentais, bet ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis, pavyzdžiui, pirminiais apskaitos dokumentais, patvirtinančiais ūkines operacijas, įmonės sudarytomis sutartimis ir duomenimis apie jų vykdymą, reikia remtis ieškovės pateiktais su įmonės veikla susijusiais dokumentais.

31Vadovaujantis pateiktu balansu, įmonė 2015-12-31 turėjo 36296 Eur vertės turto, kurį be kita ko sudarė 9098 Eur vertės ilgalaikis materialus turtas, 23848 Eur vertės atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 2262 Eur pinigų. Įmonė 2016-03-03 pardavė dvi transporto priemones už 6700 Eur, 2016-10-12 trečią – už 1000 Eur. Apie kitokį materialų 2016 metais buvusį turtą duomenų nėra, tačiau yra duomenys apie piniginių lėšų judėjimą kredito įstaigų sąskaitose (t. 1; b. l. 94-133). Iš jų matyti, kad lėšų judėjimas jose buvo atitinkamai: 16461,77 Eur, 3037,46 Eur, 53700,84 Eur (iš jų tik 10636,52 Eur 2015 metais), 72483,31 Eur (iš jų tik 545 Eur 2015 metais). Dalis lėšų buvo pačios įmonės ir keliavo tarp sąskaitų, tačiau buvo gauta daug lėšų iš kitų asmenų. Sudėjus viską paprastai matematiškai susidaro 134501,86 Eur pinigų apyvartos suma bei 7700 Eur vertės automobiliai. Be abejo, 134501,86 Eur suma banko sąskaitose nėra laisvos pajamos, tai yra pinigų apyvarta, taip pat kaip minėta, dalis sumų judėjo tarp pačios įmonės sąskaitų, todėl galimai kartojasi. Vis dėlto iš tokių skaičių niekaip negalima daryti išvadą, kad įmonei nuo 2016-01-01 jau buvo reikalinga kelti bankroto bylą, kadangi pirmi du bankroto bylos kreditoriniai reikalavimai, atsiradę 2016-02-11 ir 2016-02-26, sudarė tik 5467,82 Eur. Ką tik nurodytų aplinkybių kontekste ši suma atrodo labai nedidelė ir leidžia daryti išvadą, kad ji nesudaro pagrindo laikyti įmonę nemokia 2016 m. vasario mėnesį. Įmonės laikini, sezoniniai mokumo sutrikimai, įmonės skolininkų neatsiskaitymo laiku sukelti mokumo sutrikimai neturi būti pagrindu įmonę automatiškai laikyti nemokia, jei kitos aplinkybės rodo, kad ji savo mokumą per protingai trumpą laikotarpį gali atkurti, vykdo pakankamai svarią ekonominę veiklą. Kiti kreditoriniai reikalavimai pradėjo formuotis tik 2016 m. rugpjūčio mėnesį, todėl atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes galima teigti, kad iki 2016 m. rugpjūčio mėnesio įmonė nebuvo nemokios būklės, nors dėl neaiškių priežasčių 5467,82 Eur suma kreditoriui UAB „E.I.R International Forwarding“ taip ir nebuvo sumokėta.

322016-08-11 atsirado VMI reikalavimas 1231 Eur sumai. VMI reikalavimą sudaro gyventojų pajamų mokestis. Nuo 2016-08-20 iki 2016-09-08 atsirado AV Logistic SIA reikalavimai 8490 Eur sumai. Šie reikalavimai susidarė už atliktas tarptautinio krovinių pervežimo paslaugas. Nurodyti reikalavimai susidarė per pakankamai trumpą terminą, bendrai sudarė 9721 Eur sumą, o kartu su iš anksčiau neapmokėta 5467,82 Eur suma – 15188,82 Eur sumą. Ši suma sudaro beveik pusę visų kreditorinių reikalavimų bankroto byloje, todėl darytina išvada, kad po šių kreditorinių reikalavimų atsiradimo įmonė neabejotinai tapo nemokia. Iš banko sąskaitų irgi matyti, kad 2016 m. rugsėjo mėnesį buvo paskutinis lėšų jose judėjimas, o visos gautos pajamos buvo išleistos ir net viršytos. Iš įplaukų Paysera sąskaitose matyti, kad 2016 m. rugpjūtį dar buvo pakankamai nemažos įplaukos, kurios tęsėsi iki 2016-09-05. Vėliau bebuvo gautos nereikšmingos sumos. Atsižvelgiant į tai, kad tikslesnių duomenų, įrodymų apie įmonės turtinę padėtį 2016 metais nėra, vadovaujantis tuo, kas nustatyta, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, konstatuotina, kad UAB “Eccos calores” tapo akivaizdžiai nemokia 2016-09-08, o po šios datos atsiradę kreditoriniai reikalavimai laikytini išaugusiomis įmonės skolomis (iš principo tokia data galima laikyti ir 2016-08-27, nebeįtraukiant paskutinių dviejų SIA AV Logistic kreditorinių reikalavimų). Toks vertinimas atitinka ir teismų praktiką, kad paprastai visi bankroto byloje patvirtinti kreditorių reikalavimai visa apimtimi nėra laikomi vadovo padaryta įmonei žala laiku nesikreipus dėl bankroto bylos iškėlimo. Jei būtų daugiau duomenų apie įmonės ūkinę ir finansinę padėtį skirtingais laikotarpiais, galimai būtų galima daryti išvadą, kad įmonė tapo nemokia kažkiek anksčiau. Bet tokių duomenų nesant įmonės nemokumo momentas nustatytinas pagal minėtas aplinkybes, jau visiškai akivaizdžiai leidžiančias teigti, kad įmonė tapo nemokia.

33Dėl vadovų atsakomybės

34Vadovaujantis nemokumo momentu galiojusio ĮBĮ nuostatomis, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Kompetentingas valdymo organas apie tai, kad įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), nedelsdamas privalo informuoti įmonės dalyvius arba per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus ir nustatyta tvarka sušaukti dalyvių susirinkimą (ĮBĮ 8 str. 4 d.). Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriams atsako solidariai (ĮBĮ 8 str. 4 d.).

35Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Pažymėtina, kad tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis byloje Nr. 3K-7-444/2009).

36Tam, kad būtų galima taikyti juridinio asmens vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, be kitų, ir neteisėtus veiksmus. Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą įmonės administracijos vadovui kyla atsakomybė. <...> Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas). Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-27 nutartis byloje Nr. 3K-3-453/2014).

37Nagrinėjamu atveju konstatuota, kad UAB “Eccos calores” tapo akivaizdžiai nemokia 2016-09-08, o po šios datos atsiradę kreditoriniai reikalavimai laikytini išaugusiomis įmonės skolomis. Šiuo metu įmonės vadovu buvo atsakovas D. K.. Atsakovas D. K. negalėjo nesuprasti, kad įmonė 2016-09-08 yra nemoki, kai nurodytą dieną įmonė turėjo 5467,82 Eur kreditorinį reikalavimą dar nuo 2016 m. vasario mėn., o 2016 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn., viso labo per 20 dienų, papildomai atsirado 9721 Eur apimties kreditoriniai reikalavimai, tuo tarpu didesnės apimties įplaukos pasibaigė 2016-09-05. Tolesni įvykiai parodė, kad įmonė veiklą faktiškai baigė 2016 m. rugsėjo mėnesį, ir tai tikrai nebuvo netikėta, nes verslininkai savo veiklą planuoja į priekį. Nurodytos aplinkybės leidžia teigti, kad atsakovas D. K. suprato, jog įmonė yra nemoki, tačiau nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, to pasekoje kreditorių reikalavimai išaugo, t. y. atsirado žala, dėl ko atsakovo veiksmai vertintini kaip neteisėtas neveikimas.

38Atsakovas I. Š. įmonės vadovu tapo 2016-11-02. Šiai dienai tuo labiau buvo akivaizdu, kad įmonė buvo nemoki, nes įmonė iš esmės jokios veiklos nebevykdė, turėjo jau ne mažiau kaip 30161,81 Eur įsiskolinimą kreditoriams, o duomenų apie įmonės turėtas tuo metu adekvačias pajamas ir turtą nėra. Nurodytos aplinkybės leidžia teigti, kad atsakovas I. Š. suprato, jog įmonė yra nemoki, tačiau nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, to pasekoje kreditorių reikalavimai išaugo, t. y. atsirado žala, dėl ko atsakovo veiksmai vertintini kaip neteisėtas neveikimas. Vietoj kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonė buvo parduota atsakovui T. P.. Kadangi T. P. taip ir nepavyko aktyviai įtraukti į bylos procesą, atsižvelgiant į duomenis apie šį asmenį kyla pagrįstų abejonių, ar įmonės akcijų perleidimas T. P. buvo sąžiningas ir prasmingas sandoris, o ne bandymas nusikratyti galimų teisinių pasekmių, susijusių su įmonės bankrotu. LITEKO duomenimis I. Š. yra ne kartą teistas už sukčiavimą, aplaidų, apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, vienos iš jo vadovautų įmonių bankrotas pripažintas tyčiniu, iš jo priteistas žalos atlyginimas kitai jo vadovautai bankrutavusiai įmonei, jis buvo didelio kiekio teisminių procesų dalyvis ir pan. Iš atsakovų paaiškinimų teismo posėdžio metu susidaro įspūdis, kad realiu UAB “Eccos calores” vadovu buvo I. Š., kuris apie įmonės ūkinę veiklą galėjo pasakyti žymiai daugiau, nei ilgalaikis jos vadovas D. K. (nors oficialiai įmonėje buvo įdarbintas tik 2016-06-08, I. Š. nurodė aplinkybes apie 2015 m. gruodžio – 2016 m. sausio-vasario mėnesiais įmonės vykdytą veiklą ir skolinę padėtį). Nurodytos aplinkybės verčia manyti, kad įmonės padėtis ir perspektyvos abiems nurodytiems atsakovams buvo žinomos, todėl įmonė perleista T. P. siekiant apsunkinti tikros faktinės įmonės turtinės padėties nustatymą.

39Atsakovas T. P. įmonės vadovu tapo 2016-11-28. Įsigyjant įmonę buvo akivaizdu, kad įmonė buvo nemoki, nes įmonė jokios veiklos nebevykdė, darbuotojai buvo atleisti 2016-11-30, įmonė turėjo daugiau nei 30000 Eur įsiskolinimą kreditoriams. Atsakovui T. P. teismo procesiniai dokumentai buvo teikiami Latvijos teisme, dar vieną kartą jie grįžo su įteikimo atžyma jo gyvenamosios vietos adresu. Atsakovas teisme teiktus dokumentus priimti atsisakė. Atsakovas suprato, kad Lietuvos Respublikoje vyksta kažkoks teisminis procesas, tačiau juo nepasidomėjo. Apie atsakovo tinkamą informavimą teismas išsamiai pasisakė 2019-01-15 nutartyje, todėl teismo sprendime nebesikartoja. Atsižvelgiant į tai, kad bylos duomenimis atsakovas Lietuvos Respublikoje yra įsigijęs ne vieną įmonę, dėl jo, kaip sąžiningo ir tikro akcijų įgijėjo kyla įvairių abejonių, tačiau nagrinėjamu atveju atsakovas neparodė susidomėjimo byla, nepateikė jokių priešingų įrodymų, kad jis netapo UAB “Eccos calores” akcininku ir vadovu, todėl laikytinas tinkamu atsakovu byloje. Atsakovas, įsigijęs įmonę, kuri buvo nemoki, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, to pasekoje kreditorių reikalavimai išaugo, t. y. atsirado žala, dėl ko atsakovo veiksmai vertintini kaip neteisėtas neveikimas.

40Vertinant padarytą žalos dydį ir priežastinį ryšį turi būti vertinama atsakovo valdymo laikotarpiu bendra įmonės skolų apimtis, išaugusi dėl bankroto bylos neinicijavimo laiku. Taigi žala galėtų būti laikomas bendras išaugęs įmonės skolos dydis atsakovo įmonės valdymo laikotarpiu, nustačius ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, o ne visa kreditorių finansinių reikalavimų suma <...> patvirtinta iškėlus įmonei bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-27 nutartis byloje Nr. 3K-3-344/2014).

41Nagrinėjamu atveju įmonės nemokumo atskaitos tašku laikant 2016-09-08, po šios datos atsakovo D. K. vadovavimo laikotarpiu atsirado 14476,21 Eur skola VMI, 6,30 Eur skola VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Skola VSDFV atsirado 2016 metų ketvirtą ketvirtį. Iš VSDFV pateiktų duomenų matyti, kad spalio mėnesį apskaičiuota 556,65 Eur mokėtinų įmokų – M3.1 eilutė, lapkričio mėnesį apskaičiuota 1326,93 Eur mokėtinų įmokų – M3.2 eilutė, gruodį įmokų neapskaičiuota (t. 1, b. l. 22, 24), todėl atsakovas T. P. už įsiskolinimą VSDFV 2016 metais neatsakingas. Dar buvo įsiskolinimas iš ankstesnio laikotarpio. Lapkritį įmonė sumokėjo 67,10 Eur įmokų (M7.2 eilutė). Iš viso įsiskolinimas sudarė 2680,02 Eur (M11), iš kurių 1420,19 Eur priskirtina atsakovui D. K., o 1259,83 Eur ir 50,35 Eur delspinigių atsakovui I. Š. (nes jo vadovavimo laikotarpiu įmonė sumokėjo 67,10 Eur). D. K. lapkričio mėnesį vadovavo įmonei tik vieną dieną, todėl jo atžvilgiu skola už šį mėnesį neskaičiuotina. Atsakovo T. P. vadovavimo laikotarpiu 2017 metais apskaičiuota 76,34 Eur mokėtinų įmokų – M4 eilutė, taip pat išaugo delspinigiai – 67,73 Eur (t. 1, b. l. 23). Taigi, atsakovui T. P. priskirtina 144,07 Eur įsiskolinimo VSDFV.

42Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes atsakovo D. K. vadovavimo laikotarpiu išaugusi dėl bankroto bylos neinicijavimo laiku įmonės skola yra 15902,70 Eur.

43Atsakovo I. Š. vadovavimo laikotarpiu (2016-11-02 – 2016-11-28) atsirado 27,34 Eur skola AB Energijos skirstymo operatorius, 16,42 Eur skola UAB „Lindstrom ir jau minėtas 1310,18 Eur įsiskolinimas VSDFV. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes atsakovo I. Š. vadovavimo laikotarpiu išaugusi dėl bankroto bylos neinicijavimo laiku įmonės skola yra 1353,94 Eur.

44Atsakovo T. P. vadovavimo laikotarpiu (nuo 2016-11-28) atsirado jau minėtas 144,07 Eur įsiskolinimas VSDFV, antstoliui A. B. - 23,85 Eur, VšĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija” - 287,98 Eur, Telia Lietuva, AB - 900,96 Eur ir UAB “LINDSTROM” - 16,42 Eur. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes atsakovo T. P. vadovavimo laikotarpiu išaugusi dėl bankroto bylos neinicijavimo laiku įmonės skola yra 1373,28 Eur.

45Toks VSDFV įsiskolinimo perskirstymas tarp atsakovų nėra išėjimas už ieškinio reikalavimo ribų, kadangi ieškovė reikalauja priteisti visą susidariusią žalą, tačiau, teismo vertinimu, ieškovė skolą VSDFV be pagrindo priskyrė tik vienam atsakovui.

46Priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmame etape, naudojant conditio sine qua non testą (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija), nustatomas faktinis priežastinis ryšys. Šiame etape sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo (deliktinės atsakomybės ribas siaurinanti priežastinio ryšio teorija) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-31 nutartis byloje Nr. 3K-3-167-611/2015).

47Nagrinėjamu atveju dėl to, kad atsakovai D. K., I. Š. ir T. P. savo vadovavimo laikotarpiu nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, skolos išaugo atitinkamai 15902,70 Eur, 1353,94 Eur ir 1373,28 Eur. Jei atsakovai laiku būtų kreipęsi dėl bankroto bylos iškėlimo, šios skolos nebūtų susidariusios, kadangi, kaip minėta, dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą. Atsakovai taip pat akivaizdžiai turėjo suprasti, kad tokie jų veiksmai, kai neatsiskaitoma su mokesčių administratoriais, kitais kreditoriais, neišvengiamai didina įmonės įsiskolinimus, atsakovai I. Š. ir T. P. pradėjo vadovauti įmonei, kuri jau buvo nemokios būsenos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad yra priežastinis ryšys tarp atsakovų neteisėto neveikimo ir susidariusios žalos įmonei.

48Kaip jau minėta, nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis byloje Nr. 3K-7-444/2009).

49Nagrinėjamu atveju jau konstatuota, kad atsakovai D. K., I. Š. ir T. P. atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, todėl jų kaltė preziumuotina. Be to, byloje nėra jokių įrodymų, kurie paneigtų atsakovų kaltę.

50Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad yra visos sąlygos atsakovų D. K., I. Š. ir T. P. civilinei atsakomybei kilti, todėl ieškinys tenkintinas iš dalies, pagal pagrįstų reikalavimų apimtį.

51Dėl akcininkės atsakomybės

52Kaip minėta, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriams atsako solidariai (ĮBĮ 8 str. 4 d.).

53Sprendžiant dėl atsakomybės įmonės savininkui (akcininkui) taikymo už įstatyme nustatytos pareigos bendrovei esant nemokiai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymą, teisiškai reikšmingas yra subjektyvusis konkretaus akcininko sužinojimo arba turėjimo sužinoti apie bendrovės nemokumą momentas. <...> Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus pareiga sužinoti apie nemokumą vadovui ir akcininkams atsiranda skirtingais momentais, nes vadovas turi įstatyme nustatytas pareigas organizuoti bendrovės turto apskaitą, stebėti bendrovės finansinę padėtį (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnis, 14 straipsnio 2 dalis, 21 straipsnis, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2 punktas) ir, jei bendrovė turi mokumo sunkumų, privalo atitinkamai veikti. Tokių pareigų akcininkai neturi. Pareiga laiku inicijuoti bankroto bylą visų pirma kyla vadovui, o ne akcininkui, nes vadovas yra tas asmuo, kuris geriausiai žino (privalo žinoti) įmonės finansinę būklę, jos galimybę vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus suėjus jų vykdymo terminui, todėl privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014). <...> Jei bus nustatyta, kad įmonės vadovas sužinojo apie nemokumą anksčiau už akcininką, tokiu atveju akcininko atsakomybė galima už trumpesnį laikotarpį nei vadovo. Šis neteisėtų veiksmų atlikimo (neveikimo) momentas laikytinas atskaitos tašku, nuo kurio turėtų būti pradėti skaičiuoti ieškovei padaryti nuostoliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-300-611/2016). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. sausio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-89-378/2017 išaiškino, kad skirtingi pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiradimo momentai gali priklausyti nuo to, ar konkretūs bendrovės akcininkai (ar jų grupė) turi akcijų kiekį, suteikiantį balsų daugumą, ar šie akcininkai bendradarbiaudami kartu priima kryptingus sprendimus dėl bendrovės valdymo, o jų išrinkti asmenys sudaro bendrovės valdymo organus, ar tai yra akcininkai, kurių turimų akcijų kiekis sudaro balsų mažumą ir jie bendrovės valdymui iš esmės neturi įtakos. <...> Nenustačius, kad akcininkas faktiškai žinojo apie įmonės nemokumą, nėra pagrindo nustatyti neteisėtus veiksmus nevykdant pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. <...> taip pat darytinas skirtumas tarp atvejo, kai akcininkas faktiškai žino apie bendrovės finansinę padėtį – aktyviai dalyvavo įmonės veikloje kaip de facto vadovas ar darbuotojas, ir tarp atvejo, kai akcininkas aktyviai nedalyvauja bendrovės veikloje, nežino apie jos veiklą. Tuo atveju, kai nenustatoma aplinkybė, kad akcininkas faktiškai žinojo apie nemokumą, spręstina, ar jis neturėjo pareigos apie tai žinoti. <...> Nors pagal bendrąją taisyklę bet kuris akcininkas turi teisę išlikti pasyvus bendrovės valdymo atžvilgiu, jei bendrovė turi vadovą, ir šios teisės įgyvendinimas neturi užtraukti akcininkui civilinės atsakomybės, tačiau, atsižvelgdama į iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusios ĮBĮ 5 straipsnyje įtvirtintos akcininko pareigos turinį, į tai, kad savininkui buvo nustatyta pareiga inicijuoti bankroto bylą (žr. šios nutarties 37 punktą), teisėjų kolegija <...> konstatuoja, jog vienasmenis akcininkas turėjo minimalią pareigą domėtis bendrovės veikla, kad galėtų įvykdyti minėtoje ĮBĮ normoje nustatytą pareigą. Minimali vienasmenio akcininko pareiga domėtis bendrovės veikla taip pat kildintina ir iš ABĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatų, kuriose įtvirtinta, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 10 punktą tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir šios pareigos negali perimti bendrovės valdymo organai. Tai suponuoja, kad vienasmenis akcininkas, kuris neatlieka šios pareigos, turi prisiimti neigiamas tokio neveikimo pasekmes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-07-12 nutartis byloje Nr. e3K-3-286-421/2018).

54Nagrinėjamu atveju atsakovas D. K. nurodė, kad Randė nebuvo aktyvi akcininkė, akcininkės apie įmonės padėtį neinformavo, pateikdavo informaciją, kai pati akcininkė klausdavo. Atsakovas I. Š. nurodė, kad Randė dirbdavo su klientais, nes mokėjo anglų kalbą.

55Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovė A. R. iki 2016-07-25 buvo vienasmenė akcininkė (t. 1, b. l. 77), vėliau turėjo 52 procentus akcijų (t. 1, b. l. 86). Atsakovė taip pat dirbo įmonėje nuo 2015-08-10 iki 2016-11-30 (t. 1, b. l. 85). Taigi, atsakovė ne tik buvo akcininkė, kuri turėjo lemiamo sprendžiamojo balso teisę įmonėje, skyrė vadovus, bet ir šioje įmonėje nuolat dirbo, atliko funkcijas – bendravo su klientais. Tai reiškia, kad atsakovė buvo daugumos akcininkė, įsitraukusi į įmonės veiklą. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad akcininkas neprivalo šaukti visuotinio akcininkų susirinkimo, tačiau to nepadaręs turi prisiimti neigiamas tokio neveikimo pasekmes. Nagrinėjamu atveju atsakovė, būdama daugumos akcininke, neįvykdė pareigos, numatytos LR Akcinių bendrovių įstatymo 23 str. 4 d., 24 str. 1 d., sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Net jei atsakovė nežinojo apie įmonės padėtį, įvykdžiusi šią pareigą, ji būtų sužinojusi apie 2016 m. vasarį susidariusį pakankamai ženklų 5467,82 Eur įsiskolinimą, kuris nebuvo dengiamas jau pakankamai ilgą laiką. Tokia informacija duotų pagrindą įdėmiau sekti įmonės ūkinę veiklą ir laiku sužinoti apie jos finansinę padėtį.

56Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę, o šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais privalo įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), pagal kompetenciją, suteiktą atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančiuose įstatymuose ar jų steigimo dokumentuose, turintis (turintys) teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 5 str. 1 d. 2 p.). Atsakovė, kaip daugumos akcininkė, taip pat turėjo minimalią pareigą domėtis bendrovės veikla, kad galėtų įvykdyti ĮBĮ 5 str. 1 d. 2 p. nurodytą pareigą, jei buvo sąžininga, rūpestinga, apdairi akcininkė bei norėjo išvengti pasekmių, numatytų ĮBĮ 8 str. 4 d.

57Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovė ne tik turėjo pareigą pasidomėti įmonės padėtimi, bet ir apie tą padėtį žinojo, kadangi įmonėje dirbo. Atsakovė dirbo su klientais, vadinasi, žinojo, kokia veikla įmonė užsiima, kokių klientų įmonė turi. Įmonė nebuvo didelė, joje, be kitų atsakovų, dirbo vos du žmonės, todėl atsakovei negalėjo būti nežinoma įmonės faktinė finansinė padėtis. Vis dėlto atsakovė tuo pačiu metu nebuvo ir įmonės akcininkė, ir vadovė, nebuvo vienintelė akcininkė, atsakovas D. K. nurodė, kad akcininkės apie įmonės padėtį neinformavo, todėl atsakovė galėjo neintensyviai domėtis įmonės padėtimi. Atsižvelgiant į atsakovės pasyvų dalyvavimą teismo procese, į duomenis apie kitų atsakovų veiklą juridiniuose asmenyse, taip pat susidaro įspūdis, kad atsakovė galėjo būti pakankamai formali akcininkė. Įmonės veikla iš esmės užsibaigė rugsėjo mėnesio pabaigoje, kas reiškia, jog ir darbo su klientais atsakovei turėjo nebelikti, o tai savaime iškeltų klausimą dėl įmonės finansinės padėties. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes būtų teisinga ir sąžininga pripažinti, kad atsakovė apie įmonės nemokumą sužinojo ne vėliau kaip 2016-09-30. Po šios datos atsakovė turėjo iš karto kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau to nepadarė, to pasekoje kreditorių reikalavimai išaugo, t. y. atsirado žala, dėl ko atsakovės veiksmai vertintini kaip neteisėtas neveikimas.

58Laikotarpiu nuo 2016-10-01 iki 2016-11-27 atsirado 14476,21 Eur skola VMI, 6,30 Eur skola VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, 2730,37 Eur skola VSDFV (1420,19 Eur – vadovas atsakovas D. K., 1259,83 Eur ir 50,35 Eur delspinigių - vadovas atsakovas I. Š.), 27,34 Eur skola AB Energijos skirstymo operatorius, 16,42 Eur skola UAB „Lindstrom. Kadangi 14476,21 Eur skola VMI atsirado nesumokėjus deklaruoto PVM už 2016 m. rugsėjo mėnesį, kai pripažinta, jog atsakovei dar nebuvo kilusi pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, ši skola nelaikytina išaugusia dėl atsakovės kaltės.

59Dėl to, kad atsakovė, būdama akcininke, po 2016-09-30 nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės skolos išaugo. Jei atsakovė laiku būtų kreipusis dėl bankroto bylos iškėlimo, šios skolos nebūtų susidariusios, kadangi, kaip minėta, dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą. Atsakovė taip pat akivaizdžiai turėjo suprasti, kad tokie jos veiksmai, kai neatsiskaitoma su mokesčių administratoriais, kitais kreditoriais, neišvengiamai didina įmonės įsiskolinimus. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad yra priežastinis ryšys tarp atsakovės neteisėto neveikimo ir susidariusios žalos įmonei.

60Nagrinėjamu atveju jau konstatuota, kad atsakovė atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, todėl jos kaltė preziumuotina. Be to, byloje nėra jokių įrodymų, kurie paneigtų atsakovės kaltę.

61Atsižvelgiant į tai, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriams atsako solidariai (ĮBĮ 8 str. 4 d.), atsakovė atsakinga solidariai: kartu su atsakovu D. K. – už 1426,49 Eur žalą, su atsakovu I. Š. – už 1353,94 Eur žalą.

62Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovų priteistinos 5 procentų procesinės palūkanos.

63Kiti klausimai.

64Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.).

65Ieškovė patyrė 200,86 Eur vertimo į latvių kalbą išlaidų (mokėtojas UAB „Verslo nota“). Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovei iš atsakovo T. P. priteistina 200,86 Eur bylinėjimosi išlaidų.

66Teismas byloje patyrė 77,86 Eur vertimo į latvių kalbą išlaidų, 40,77 Eur pašto išlaidų. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, valstybei iš atsakovo T. P. priteistina 77,86 Eur vertimo išlaidų, 25,83 Eur pašto išlaidų. Iš kitų atsakovų priteistina po 4,98 Eur pašto išlaidų.

67Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 80 str., 96 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovų priteistinas atitinkamo dydžio žyminis mokestis.

68Ieškovės atstovas prašė priimti atskirąją nutartį dėl atsakovo T. P. parašo galimo klastojimo. Atsižvelgiant į tai, kad T. P. byloje laikomas tinkamu atsakovu, ieškovė pareiškė jam reikalavimą, kuris be kita ko grindžiamas ir dokumentais, dėl kurių ieškovė nurodė abejones, T. P. žinant apie teismo procesą Lietuvos Respublikoje, nesiimant jokių veiksmų tuo klausimu, darytina išvada, kad šiuo metu priimti nutartį dėl teisės pažeidimų pašalinimo nėra pagrindo.

69Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 269 str., 270 str., teismas

Nutarė

70ieškinį tenkinti iš dalies.

71Priteisti ieškovei BUAB „Eccos calores“, į. k. 303575621, iš atsakovo D. K., a. k. ( - ) 14476,21 Eur (keturiolika tūkstančių keturis šimtus septyniasdešimt šešis Eur 21 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018-03-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

72Priteisti ieškovei BUAB „Eccos calores“, į. k. 303575621, iš atsakovų D. K., a. k. ( - ) ir A. R., a. k. ( - ) solidariai 1426,49 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt šešis Eur 49 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018-03-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

73Priteisti ieškovei BUAB „Eccos calores“, į. k. 303575621, iš atsakovų I. Š., a. k. ( - ) ir A. R., a. k. ( - ) solidariai 1353,94 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt tris Eur 94 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018-03-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

74Priteisti ieškovei BUAB „Eccos calores“, į. k. 303575621, iš atsakovo T. P., a. k. 010758-12551, 1373,28 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus septyniasdešimt tris Eur 28 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018-03-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 200,86 Eur (du šimtus Eur 86 ct) bylinėjimosi išlaidų.

75Priteisti valstybei iš atsakovo D. K., a. k. ( - ) 326,00 Eur (tris šimtus dvidešimt šešis Eur) žyminio mokesčio.

76Priteisti valstybei iš atsakovų D. K., a. k. ( - ) ir A. R., a. k. ( - ) po 16,00 Eur (šešiolika Eur) žyminio mokesčio.

77Priteisti valstybei iš atsakovų I. Š., a. k. ( - ) ir A. R., a. k. ( - ) po 15,00 Eur (penkiolika Eur) žyminio mokesčio.

78Priteisti valstybei iš atsakovo T. P., a. k. 010758-12551, 31,00 Eur (trisdešimt vieną Eur) žyminio mokesčio.

79Priteisti valstybei iš atsakovų D. K., A. R., I. Š. po 4,98 Eur (keturis Eur 98 ct) bylinėjimosi išlaidų, iš atsakovo T. P. – 103,69 Eur bylinėjimosi išlaidų.

80Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Silvijus Balčytis,... 2. sekretoriaujant posėdžių sekretorei Editai Petrevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui K. P.,... 4. atsakovams D. K., I. Š., atsakovų atstovei advokato padėjėjai R. V.,... 5. nedalyvaujant atsakovams T. P. ir A. R.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 7. ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašo: 1) priteisti ieškovo... 8. Ieškinyje nurodoma, kad 2017-03-29 Šiaulių apygardos teismo nutartimi... 9. 2015-12-31 UAB “Eccos calores” vadovui D. K. kilo pareiga kreiptis į... 10. 2016-11-02 UAB “Eccos calores” vadovu tapo I. Š.. Kadangi nuo 2015-12-31... 11. Laikotarpiu nuo 2015-07-24 iki 2016-07-20 vienintele bendrovės “Eccos... 12. 05-01 A. R. kilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo,... 13. 2016-11-28 UAB “Eccos calores” vadovu tapo T. P.. Kadangi nuo 2015-12-31... 14. Už UAB “E.I.R International Forwarding” - 5467,82 Eur finansinio... 15. Už VMI prie LR FM - 16197,69 Eur; VSDFV Šiaulių skyrius - 2874,44 Eur; VšĮ... 16. Už AB “Energijos skirstymo operatorius”- 27,34 Eur ir UAB “LINDSTROM" -... 17. Bankroto administratoriui iki šiol nėra perduoti bendrovės dokumentai, taigi... 18. Atsiliepime į ieškinį atsakovai nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 19. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, kad įmonė nuo 2015-12-31... 20. Teismo posėdžio metu atsakovas D. K. nurodė, kad įmonei vadovavo nuo 2015... 21. Teismo posėdžio metu atsakovas I. Š. nurodė, kad atėjo dirbti į įmonę... 22. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 23. Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas... 24. Nagrinėjamo ginčo atveju svarbiausia nustatyti, kada įmonė tapo nemoki ir... 25. Dėl nemokumo momento... 26. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 27. Tuo atveju, jei yra reiškiamas ieškinys dėl atsakomybės už pareigos laiku... 28. Taigi, taikydamas atsakomybę vadovui ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalies pagrindu,... 29. Nagrinėjamu atveju ieškovė vertina, kad įmonės nemokumas atsirado... 30. Byloje nėra dokumentų, iš kurių būtų galima padaryti neabejotiną... 31. Vadovaujantis pateiktu balansu, įmonė 2015-12-31 turėjo 36296 Eur vertės... 32. 2016-08-11 atsirado VMI reikalavimas 1231 Eur sumai. VMI reikalavimą sudaro... 33. Dėl vadovų atsakomybės... 34. Vadovaujantis nemokumo momentu galiojusio ĮBĮ nuostatomis, jeigu įmonė... 35. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo... 36. Tam, kad būtų galima taikyti juridinio asmens vadovui civilinę atsakomybę,... 37. Nagrinėjamu atveju konstatuota, kad UAB “Eccos calores” tapo akivaizdžiai... 38. Atsakovas I. Š. įmonės vadovu tapo 2016-11-02. Šiai dienai tuo labiau buvo... 39. Atsakovas T. P. įmonės vadovu tapo 2016-11-28. Įsigyjant įmonę buvo... 40. Vertinant padarytą žalos dydį ir priežastinį ryšį turi būti vertinama... 41. Nagrinėjamu atveju įmonės nemokumo atskaitos tašku laikant 2016-09-08, po... 42. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes atsakovo D. K. vadovavimo laikotarpiu... 43. Atsakovo I. Š. vadovavimo laikotarpiu (2016-11-02 – 2016-11-28) atsirado... 44. Atsakovo T. P. vadovavimo laikotarpiu (nuo 2016-11-28) atsirado jau minėtas... 45. Toks VSDFV įsiskolinimo perskirstymas tarp atsakovų nėra išėjimas už... 46. Priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima... 47. Nagrinėjamu atveju dėl to, kad atsakovai D. K., I. Š. ir T. P. savo... 48. Kaip jau minėta, nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus,... 49. Nagrinėjamu atveju jau konstatuota, kad atsakovai D. K., I. Š. ir T. P.... 50. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad yra visos sąlygos... 51. Dėl akcininkės atsakomybės... 52. Kaip minėta, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo... 53. Sprendžiant dėl atsakomybės įmonės savininkui (akcininkui) taikymo už... 54. Nagrinėjamu atveju atsakovas D. K. nurodė, kad Randė nebuvo aktyvi... 55. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovė A. R. iki 2016-07-25 buvo... 56. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi... 57. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovė ne tik turėjo pareigą... 58. Laikotarpiu nuo 2016-10-01 iki 2016-11-27 atsirado 14476,21 Eur skola VMI, 6,30... 59. Dėl to, kad atsakovė, būdama akcininke, po 2016-09-30 nesikreipė dėl... 60. Nagrinėjamu atveju jau konstatuota, kad atsakovė atliko neteisėtus veiksmus,... 61. Atsižvelgiant į tai, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją... 62. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 63. Kiti klausimai.... 64. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 65. Ieškovė patyrė 200,86 Eur vertimo į latvių kalbą išlaidų (mokėtojas... 66. Teismas byloje patyrė 77,86 Eur vertimo į latvių kalbą išlaidų, 40,77 Eur... 67. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 68. Ieškovės atstovas prašė priimti atskirąją nutartį dėl atsakovo T. P.... 69. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 70. ieškinį tenkinti iš dalies.... 71. Priteisti ieškovei BUAB „Eccos calores“, į. k. 303575621, iš atsakovo D.... 72. Priteisti ieškovei BUAB „Eccos calores“, į. k. 303575621, iš atsakovų... 73. Priteisti ieškovei BUAB „Eccos calores“, į. k. 303575621, iš atsakovų... 74. Priteisti ieškovei BUAB „Eccos calores“, į. k. 303575621, iš atsakovo T.... 75. Priteisti valstybei iš atsakovo D. K., a. k. ( - ) 326,00 Eur (tris šimtus... 76. Priteisti valstybei iš atsakovų D. K., a. k. ( - ) ir A. R., a. k. ( - ) po... 77. Priteisti valstybei iš atsakovų I. Š., a. k. ( - ) ir A. R., a. k. ( - ) po... 78. Priteisti valstybei iš atsakovo T. P., a. k. 010758-12551, 31,00 Eur... 79. Priteisti valstybei iš atsakovų D. K., A. R., I. Š. po 4,98 Eur (keturis Eur... 80. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...