Byla 2-6239-429/2013
Dėl prievolės atsikaityti už paslaugas tinkamo įvykdymo, žalos, padarytos neteisėta sutartine veikla atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Kristinai Matkevičienei, dalyvaujant ieškovo UAB “Sinėja“ atstovams Sigitui Šamanskui ir Aušrai Banišauskaitei, atsakovui UAB „Festina“ atstovui adv. Pauliui Edgarui Staniukaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „ Sinėja“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Festina“ dėl prievolės atsikaityti už paslaugas tinkamo įvykdymo, žalos, padarytos neteisėta sutartine veikla atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Sinėja“ patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Festina" 12.623,26Lt skolos už suteiktas paslaugas, 163,71Lt. sutartinių delspinigių, 421,02Lt. žyminio mokesčio, 936,89 Lt žalos atlyginimo, priteisti 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti iš atsakovo UAB „Festina“, UAB „Sinėja“ turėtas 137,00 Lt. išlaidas, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymui, pagal LR CPK 88 str. l d. 8 punktą, priteisti iš atsakovo UAB „Festina“, UAB „Sinėja“ turėtas 800,00Lt ieškinio ir 1000,00 Lt. išlaidas, atsiliepimui į atskirąjį skundą ir patikslintam ieškiniui surašyti, pagal LR CPK 88 str. l d. 9 punktą (b.l.68-71,136) bei prašo kreiptis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, kad būtų nustatyta, kada atsakovo UAB „Festina“ 2013-03-13 pranešimas apie sutarties nutraukimą buvo surašytas ir įteiktas ieškovui UAB „Sinėja“.

3Ieškovas ieškinyje , procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžiuose nurodė, kad pradinis ieškovo ieškinio dalykas buvo s/f Nr.0002683, sumoje 13 507,51Lt. neapmokėjimas, tačiau kaip buvo nurodyta šio ieškinio pagrinde - atsakovas yra pradelsęs atsiskaityti ir už kitas UAB "Sinėja" sąskaitas, todėl pasibaigus sutartimi vieno mėnesio laikotarpiui apmokėti ieškovo sąskaitas, tuo pačiu ieškinio pagrindu, pagal faktinę situaciją ir LR CPK 141 str. l dalį tikslina ieškinio dalyką.

4Pagal UAB „Sinėja“ ir UAB „Festina", pagal 2011-01-03, 2011-07-08, 2012-11-08 pasirašytas transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros sutartis Nr. 20101122-01, 20110708 ir Nr.20121108-E-2., UAB „Sinėja" įsipareigojo pateikti transporto priemones, o UAB „Festina" įsipareigojo šią transporto priemonę aprūpinti darbu, kuris įvertinamas 2,48 Lt, plius PVM už nuvažiuotą kilometrų skaičių.

5Pagal UAB „Festina" vadybininko paskaičiavimus, už vilkikų a/m Mercedes ( - )BH 874 ir VOLVO ( - ) BN 198 komandiruotes atsakovui buvo išrašytos šios sąskaitos:

  1. 2013-01-lld. s/f Nr.0002683 suma 13.476,50 Lt, apmokėta 2013-03-01
  2. 2013-01-14d. s/f Nr.0002684 suma 12.404,73 Lt., apmokėta 2013-03-01
  3. 2013-01-25d. s/f Nr.0002693 suma 12.477, 23 Lt, lyg šiol neapmokėta, šios neapmokėtos sąskaitos pagrindu, 2013-03-12d. pareikštas ieškinys civ. byloje Nr. 2-7118-435/2013.
4.

62013-01-28 s/f Nr.0002694 suma 12.695,76 Lt, apmokėta 2013-03-12

  1. 2013-02-08 s/f Nr.0002704 suma 12.801.32Lt, dalis (8 378,76 Lt.)- apmokėta 2013-03-12, dalis (1.633,31 Lt.) apmokėta 2013-03-22, likutis neapmokėta 2.789,25 Lt,.
  2. 2013-02-12 s/f Nr.0002712 suma 13,476,01 Lt, dalis (3.642,00Lt.sudengta) apmokėta 2013-03-29, likutis neapmokėta 9,834,81 Lt.
20I3-02-26 s/f Nr. 0002720 suma 13.233,53 Lt, apmokėta 2013 03 29 2013-02-26 s/f Nr.0002721 suma 13.324,52Lt. apmokėta 2013-03-29. Ginčo dėl sąskaitų sumų nėra.

7Ieškovas eilę metų tinkamai vykdė savo sutartinę prievolę, nėra gavęs pretenzijų dėl netinkamų paslaugų, sąskaitų apmokėjimai buvo savalaikiai, sutarties šalys buvo sutariusios, kad apmokėjimas bus per vieną mėnesį nuo sąskaitos už pervežimą išrašymo, nepriklausomai nuo kitų aplinkybių, šią tikrąją sutarties šalių valią patvirtina 2013-01-25d aktas dėl skolų suderinimo už 2012m., tačiau 2013-02-12d., nesutikus ieškovui dirbti mažesniais tarifais ir prailginti atsiskaitymo terminus ir taip nukrypti nuo suderintos šalių valios, atsakovas UAB „Festina“ būdama beveik 28-is kartus didesnė įmonė, pradėjo finansinį šantažą t.y. dirbtinai prailginti atsiskaitymo terminą ir tuo pagrindu neapmokėti sąskaitų ir taip sąlygoti ieškovui finansinius-ekonominius sunkumus.

8Atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, taip pat vengia sutarties šalies prievolės - bendradarbiauti., tokiais veiksmais atsakovas pažeidė ir LR CK 6.205 str., kuriame teigiama, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kurios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą, tokiu būdu atsakovas pažeidė prievolę - atsiskaityti už ieškovo suteiktas paslaugas, kylančias iš transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros sutarčių Nr. 20101122-01, 20110708, 20121108-E-2.

9Sutartu laiku nesumokėdamas didelių sumų, atsakovas sąlygojo finansinius sunkumus-apyvartinių lėšų trūkumą, todėl siekiant papildyti ieškovo apyvartines lėšas, ieškovas buvo priverstas taikyti savo partneriams finansines nuolaidas ir tuo ieškovo įmonei buvo padaryta 936,89 Lt žala. Šiuo atveju, dėl atsakovo netinkamai vykdomos sutartinės pareigos- apmokėti paslaugų sąskaitas, pagal LR CK 6.245 str. 3d. kyla sutartinė civilinė atsakomybė ir yra visos civilinės atsakomybės sąlygos: 1) neteisėti veiksmai- sutartinės pareigos, laiku apmokėti sąskaitas, nevykdymas. 2) priežastinis ryšys- laiku neapmokėtos sąskaitos, buvo tiesioginis priežastinis, mūsų įmonės apyvartinių lėšų sumažėjimui, ko pasėkoje patirti finansiniai nuostoliai. 3) kaltė forma-tiesioginė tyčia, nes atsakovas UAB „Festina", būdama verslo įmonė suprato, kad laiku neapmokėjus mūsų sąskaitų, lems mums finansinius nuostolius ir to siekė. 4) neteisėta veika mums padaryta žala ir jos piniginė išraiška- 936,89 Lt. nuostoliai.

10LR Civilinio kodekso 6.210 str. 2d. nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi šalis privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas.

11Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros sutarties Nr.20121108-E-2. 5.2p. numatyta 0,02 delspinigių norma už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių paskaičiavimas: vienos uždelstos dienos delspinigiai sudaro 7,3 % nuo pradelstos sumos /365d. s/f Nr.0002683 suma 13.476,50 Lt., pradelsta (18d., 2 dienos ginčitinos) 16dienų - 43,12 Lt. s/f Nr.0002684 suma 12.404,73 Lt., pradelsta 15 dienų - 37,21Lt. s/f Nr.0002694 suma 12.695,76 Lt, pradelsta 12 dienų - 20,11Lt 4 s/f Nr.0002704 suma 12.801,32Lt, pradelsta 32d., -81,25 Lt., likutis 4.422,56 Lt. pradelsta iki 2013-03-22d., -8,85Lt, likutis 2.789,25 Lt. pradelsta iki 2013-04-02d. - 6,14 Lt, viso-18,57Lt. 5. s/f Nr.0002711 suma 13.476,01 Lt., apmokėjimo terminas 2013-03-14, dalis apmokėta -2013-03-22, praleista 8d., delspinigiai -21,56Lt (3642Lt sudengta0 2013-03-29 praleista 7d., delspinigiai -16,58Lt, likutis 8200Lt, praleista 4d. iki 2013-04-02 -6,, viso - 44,70 Lt. Iš viso delspinigių iki 2013-04-02: 163,71 Lt. Ieškovo atstovai procesiniuose dokumentuose, parengiamuosiuose ir teismo posėdžiuose nurodė, kad atsakovas pagal šalių sudarytą sutartį turi atsiskaityti per mėnesį nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, tačiau pagal šalių suderintą valią atsakovas atsiskaitydavo per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo, nekreipiant dėmesio kada buvo gautos PVM sąskaitos faktūros, o vėliau atsiskaitymai ėmė vėluoti. 2013-05-22 buvo pateiktas ieškovo UAB „Sinėja“ pranešimas, kuriuo ieškovas informavo atsakovą, kad vilkiko valst. Nr. ( - ) nuomos sutartis bus nutraukiama nuo 2013-03-22, taip pat buvo pridėta 2013-02-26 UAB „Festina“ vadybininko Žiko laiškas, kuriuo pranešta, kad nutraukta sutartis dėl puspriekabių nuomos (b.l.107,108, 172). Ieškovas paaiškindamas nurodė, kad atsakovas nenori sumokėti sąskaitų, vengia atsiskaityti už suteiktas paslaugas, o paskirtos atsakovo baudos yra neteisėtos ir nepagrįstos, nes jos nebuvo numatytos sutartyse. Ieškinys buvo pareikštas 2013-02-25, o bauda skirta 2013-03-13 jau bylai pasiekus teismą, nors daryti išskaitymus, kai byla teisme, draudžiama. Sutartu laiku atsakovas neapmokėjęs sąskaitų ieškovui padarė finansinių sunkumų tyčia, todėl ieškovas patyrė 936,89Lt žalą. Atsakovas UAB „Festina“ ieškovo UAB „Sinėja" ieškinį dėl 12.623,26 Lt skolos, 936,89 Lt žalos, 336,80 Lt sutartinių delspinigių, 6 proc. procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti kaip nepagrįstą ir paskirti ieškovui UAB „Sinėja" 20.000,00 (dvidešimt tūkstančių) litų bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nesąžiningai pareiškiant ieškinį UAB „Festina" atžvilgiu ir priteisti bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktus dokumentus (b.l.40-41).

12Atsakovas procesiniuose dokumentuose ir jo atstovas parengiamuosiuose ir teismo posėdžiuose nurodė, Kauno apylinkės teisme ieškovas UAB „Sinėja" pareiškė ieškinį UAB „Festina" dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo prašo: 1. Priteisti iš UAB ,, Festina" atsakovo naudai 13.476,50 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 31,01 Lt sutartinių delspinigių, o taip pat 405,23 Lt žyminio mokesčio. 2. Priteisti 6,00 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 3. Siekiant užtikrinti ieškinio įvykdymą, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo UAB ,,Festina" piniginėms lėšoms ir (ar) turtui sumoje 13.507,51 Lt. 4. Priteisti iš atsakovo UAB „Festina", UAB „Sinėja" turėtas 800,00 Lt. išlaidas ieškiniui surašyti, pagal LR CPK 88 str. 1 d., 9punktą. 2013 m. balandžio 8 d. vykusio parengiamojo posėdžio metu atsakovui UAB „Festina" buvo įteiktas patikslintas ieškinys, kuriuo UAB „Sinėja" prašo : 1. Priteisti iš UAB „Festina" atsakovo naudai 12.623,26 Lt. skolos už suteiktas paslaugas, 336,80 Lt sutartinių delspinigių, o taip pat 421,02 Lt žyminio mokesčio. 2. Priteisti iš UAB „ Festina " atsakovo naudai 936,89 Lt žalos atlyginimo. 3. Priteisti 6,00 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 4. Priteisti iš atsakovo UAB „Festina", UAB „Sinėja" turėtas 137,00 Lt. išlaidas, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymui, pagal LR CPK88str. 1 d. 8 punktą. 5. Priteisti iš atsakovo UAB „Festina", UAB „Sinėja" turėtas 800,00Lt ieškinio ir 1000,00 Lt. išlaidas, atsiliepimui į atskirąjį skundą ir patikslintam ieškiniui surašyti, pagal LR CPK 88 str. 1 d. 9 punktą.

13Pradiniu ieškiniu ieškovas UAB „Sinėja“ prašė priteisti skolą remdamasis 2013-01-11 išrašyta PVM sąskaita-faktūra SA Nr. 0002683 13.476,50 Lt, kuri ieškovo teigimu buvo neapmokėta pasibaigus nustatytam terminui. Patikslintu ieškiniu ieškovas prašydamas priteisti skolą pagal 2013-02-08 PVM sąskaita-faktūra SA Nr. 0002704 (2.789,25 Lt) ir 2013-02-12 PVM sąskaita-faktūra SA Nr. 0002712 (9.834,01 Lt), delspinigius 336,80 Lt bei žalą 936,89 Lt keičia ne tik ieškinio pagrindą, bet ir dalyką. Pagal CPK 141 str. ieškovas turi teisę keisti ieškinio dalyką arba pagrindą. Keisti abiejų ieškinio elementų kartu neleidžiama, nes tai reikštų, kad ieškovas atsisako savo ankstesnio ieškinio ir pareiškia naują. Ieškinio dalykas - tai ieškovo per teismą pareikštas materialusis teisinis reikalavimas (CPK 135 str. ld. 4 p.), t.y. ko jis prašo teismo, pavyzdžiui „prašau priteisti", „prašau išieškoti" ir pan. Ieškinio pagrindas - tai faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo materialųjį teisinį reikalavimą, t.y. ieškinio dalyką (CPK 135 str. 1 d. 2 p.). Iš patikslinto ieškinio akivaizdu, kad ieškovas UAB „Sinėja" keičia ir ieškinio pagrindą ir ieškinio dalyką, nes pats patikslintame ieškinyje nurodo, kad „pradinis mūsų ieškinio dalykas buvo s/f Nr. 0002683, sumoje 13.507,51 Lt", bei atsisakydamas savo ankstesnių reikalavimų atsakovo atžvilgiu dėl apmokėjimo pagal PVM sąskaitą-faktūrą S A Nr. 0002683 siekia „sutaupyti" žyminį mokestį, o atsižvelgiant į tai, kad ieškovą atstovauja profesionalus teisininkas, dar ir piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

14Su patikslintu ieškiniu UAB „Festina" nesutinka.

15Visose su ieškovu sudarytose Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartyse yra numatytas 30 kalendorinių dienų atsiskaitomo terminas, kuris skaičiuojamas nuo sąskaitos ir visų važtaraščių originalų bei kitų krovinį lydėjusių dokumentų gavimo dienos. Ieškovas skaičiuodamas delspinigius visiškai nenurodo, nuo kurios datos skaičiuoja delspinigius ir kuo grindžia tokį delspinigių skaičiavimą bei nepateikia jokių dokumentų, patvirtinančių kurią dieną PVM sąskaitos-faktūros buvo įteiktos atsakovui UAB „Festina", todėl toks ieškovo reikalavimas laikytinas neįrodytu ir nepagrįstu. Atsakovas UAB „Festina" pareiškia, kad visos PVM sąskaitos-faktūros buvo apmokėtos laikantis sutartyse numatyto 30 kalendorinių dienų atsiskaitymo termino, kuris skaičiuojamas nuo sąskaitos ir visų važtaraščių originalų bei kitų krovinį lydėjusių dokumentų gavimo dienos.

16Ieškovas, prašydamas priteisti žalą bei pateikdamas paties ieškovo išrašytas kreditines PVM sąskaitas-faktūras UAB „Baltic transline", visiškai nepateikia jokių įrodymų kokiu pagrindu jos buvo išrašytos ir kokie verslo ryšiai ieškovą ir UAB „Baltic transline" sieja, nėra patvirtintas ir šių PVM sąskaitų-faktūrų gavimo pas UAB „Baltic transline" faktas.

17Atsakovas nėra skolingas ieškovui. UAB „Festina" 2013 m. kovo 13 d. pranešimu remdamasi CK 6.130 - 6.133 str. str. įskaitė iš ieškovui UAB „Sinėja" mokėtinų sumų baudą 25.100,49 Lt dėl netinkamo sutarties vykdymo, pagal 2011-07-08 Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutarties Nr. 20110708 7.2 ir 7.3 punktus, todėl pagal ieškinyje nurodytas sąskaitas UAB „Festina" nėra skolinga UAB „Sinėja". Šis pranešimas apie įskaitymą ieškovui buvo įteiktas 2013 m. kovo 19 d. Ieškovas jau žinodamas apie atliktą įskaitymą 2013 m. balandžio 2 d. šioje civilinėje byloje reiškia patikslintą ieškinį dėl sumų, kurios jau buvo įskaitytos neginčo tvarka, o tai jau, neskaitant, kad patikslintu ieškiniu pakeitė ne tik ieškinio pagrindą bet ir dalyką, yra akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Pats ieškovo UAB „Sinėja" direktorius Sigitas Šamanskas, parengiamojo posėdžio metu 2013 m. balandžio 8 d. pripažino, kad atsakovui UAB „Festina" jo pareikšti reikalavimai nėra dideli, bei tuo pripažino, kad jo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje buvo nepagrįstas, pareikštas piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis ir siekiant sumenkinti UAB „Festina" reputaciją, todėl remiantis LR CPK 95 str. nuostatomis pakartotinai prašo skirti UAB „Sinėja" maksimalią 20.000,00 (dvidešimt tūkstančių) litų bauda. Patikslintas ieškinys atmestinas, nes neįrodytas.

18Sutinkamai su CPK 178 straipsniu šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

19Ieškovas UAB „Sinėja“ pareiškė ieškinį UAB „Festina" dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo prašė priteisti iš UAB ,, Festina" pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0002683 -13.476,50 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 31,01 Lt sutartinių delspinigių, o taip pat 405,23 Lt žyminio mokesčio, 6,00 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Siekiant užtikrinti ieškinio įvykdymą, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo UAB ,,Festina" piniginėms lėšoms ir (ar) turtui sumoje 13.507,51 Lt ir priteisti iš atsakovo UAB „Festina", UAB „Sinėja" turėtas 800,00 Lt. išlaidas ieškiniui surašyti, pagal LR CPK 88 str. 1 d., 9punktą (b.l.3-4). Ieškovas UAB „Sinėja“ 2012-11-08 sudarė su atsakovu UAB „Festina“ transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartį , pagal kurią atsakovas neterminuotai išnuomavo ieškovui vilkiką Volvo FH valst. Nr. ( - ) su puspriekabe Nr. BL835 (b.l.5-8), o nuomininkas įsipareigojo laiku mokėti sutartą nuomos mokestį ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15dienos pagal nuomininko pateiktą gabenimų suvestinę, kurioje nurodomi visi maršrutai ir apmokami kilometrai bei kitų išlaidų ataskaitos. Atsiskaitymo terminas sutarties 4.6punkte -30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos ir visų važtaraščių originalų bei kitų krovinį lydėjusių dokumentų gavimo dienos. Šalims susitarus , atsiskaitymo terminas gali būti sutrumpintas iki dviejų dienų laikotarpio nuo sąskaitos už nuomą išrašymo dienos (sutarties 4.8p.). Pagal sutarties 4.9punktą šalys susitarė, kad baudas ir kitus mokėjimus atsakovas išskaičiuoja iš artimiausio mokėjimo ieškovui už nuomą po to, kai pateikia nuomotojui pretenziją, kurioje nurodo, už kokių konkrečiai pareigų nevykdymą bei kokio dydžio mokėjimai ir /arba bauda yra išskaičiuojami. Pagal sutarties 7.3punktą, numatyta, kad nutraukiant sutartį dėl sutarties sąlygų pažeidimo ar jų nesilaikymo, pažeidusi šalis kitai šaliai įsipareigoja sumokėti baudą lygią praėjusio mėnesio nuomos mokesčiui. Nuomotojas ( šioje byloje ieškovas) sutinka, kad ši bauda būtų išskaičiuojam iš mokėtino nuomos mokesčio. Ieškovas UAB „Sinėja“ 2013-01-11 pateikė atsakovui UAB „Festina“ PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0002683 pagal nuomos sutartį Nr. 20101122-01-13476,50Lt sumai (b.l.9). Ieškovas, ieškinio įvykdymo užtikinimui, ieškiniu prašė taikyti laikinąsias pasaugos priemones areštą atsakovo UAB „Festina“ piniginėms lėšoms ir ( ar turtui ) -13507,51Lt sumai (b.l.4). Kauno apylinkės teismas 2013-02-26 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui 13507,51Lt sumai atsakovei UAB „Festina“ (atskira prijungta bylos medžiaga). Atsakovas UAB „Festina“ 2013-03-04 pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013-02-26 nutartį civ. byloje Nr. 2-6239-429/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b.l.21-23). Atsakovas su atskiruoju skundu pateikė transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartį Nr. 20101122-01 (b.l.25-27,42-44). Atsakovas UAB „Festina“ pateikė PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0002683, kuri atsakovo buvo gauta 2013-02-01, reg. Nr. G13-01 (b.l.45). Ieškovas ir atsakovas 2011-07-08 sudarė neterminuotą transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartį (b.l.72-75). Ieškovas pateikė PMM sąskaitas faktūras: 1. 2013-01-14 Nr. 0002684 -12404,73Lt sumai ( pagal 2011-07-08 nuomos sutartį Nr. 20110708), b.l.76 2. 2013-01-25 Nr. 0002693-12477,23Lt sumai ( pagal nuomos sutartį Nr. 20101122-01), b.l.77 3. 2013-01-28 Nr. 0002694-12695,76 Lt sumai ( pagal 2011-07-08 nuomos sutartį Nr. 20110708), b.l.78 4. 2013-02-08 Nr. 0002704-12801,32 Lt sumai ( pagal 2012-11-08 nuomos sutartį Nr. 20121108), b.l.79 5. 2013-02-12 Nr. 0002711-13476,01 Lt sumai ( pagal nuomos sutartį Nr. 20101122-01), b.l.80 6. 2013-02-26 Nr. 0002720-13233,53 Lt sumai ( pagal nuomos sutartį Nr. 20121108), b.l.81 7. 2013-02-26 Nr. 0002721-13324,52 Lt sumai ( pagal nuomos sutartį Nr. 20101122-01), b.l.82 2013-02-27 UAB „Festina“ pirkimo operacijų žurnale atžymėta pagal UAB Sinėja“ važtaraščius SA 0002704-2013-02-08- viso suma 12801,32Lt, SA 0002711-2013-02-12-13476,01-, viso -26277,33Lt (b./l.87). Ieškovas pateikė 2013-02-28 kreditinę PVM sąskaitą faktūrą Nr. KSAK0002678-539,65Lt sumai ir 2013-03-18 kreditinę sąskaitą faktūrą Nr. KSA Nr. K0002724-397,24Lt sumai, sudarytas su mokėtoju UAB „Baltic translin“(b.l.93,94). Kauno apylinkės teismas 2013-04-05 nutartimi panaikino taikytas atsakovui laikinąsais apsaugos priemones (b.l.100). 2013-05-13 ieškovas kreipėsi su prašymu į teismą įskaityti žyminį sumokėtą mokestį, pateikus patikslintą ieškinį byloje ir pasikeitus ieškinio sumai (b.l.117). 2013-03-13 UAB „Festina“ pateikė pažymą apie atliktas UAB „Sinėja“ neapmokėtas sąskaitų užskaitas, kuriame nurodė, kad remiantis 2013-03-13 UAB „Sinėja“ pranešimu dėl 25100,49Lt baudos įskaitymo, UAB „Festina“ buhalterinėje apskaitoje buvo atliktos užskaitos už šias UAB „Sinėja“ neapmokėtas sąskaitas: SA0002693-12477,23Lt – dengima suma 4098,47Lt, SA0002704-12801,32Lt – dengiama suma 12801,32Lt, SA0002711-13476,01Lt , dengiama suma 8200,70Lt , iš viso dengima -25100,49Lt (b.l.122). Ieškovas 2013-05-13 pateikė teismui prašymą dėl ieškinio dalies reikalavimų atsisakymo ir šį prašymą teismas patenkino, - priėmė ieškovo UAB „Sinėja“ į.k. 133570756, Draugystės g. 13a, Kaunas, atsisakymą nuo patikslinto ieškinio dalies reikalavimų dėl delspinigių pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0002720-5,08Lt sumai ir pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0002721-5,33Lt sumai ( viso 10,41Lt) priteisimo, pareikšto atsakovui UAB „Festina“ į.k. 133752591, Terminalo g. 10, Biruliškių km. Kauno raj. ir šių reikalavimų dalyje civ. bylą Nr. 2-6239-429/2013 nutraukė (b.l.132). Ieškovas 2013-05-22 pateikė pažymą apie atsakovo UAB „Festina“ neapmokėtas sąskaitas ir delspinigius (b.l.136), o atsakovas UAB „Sinėja“ pateikė pažymą apie atsiskaitymus su UAB „Sinėja“ (b.l.151) bei mokėjimo nurodymus ir pavedimus (b.l.152-155). UAB „Festina“ pateikė 2013-03-13 raštą adresuotą UAB „Sinėja“ dėl 25100,49Lt baudos įskaitymo (b.l.157). Atsakovas UAB „Festina“ pateikė teismui PVM sąskaitas faktūras (b.l.161-168), kuriose matyti atžymos apie jų gavimo laikotarpį bei pateikė teismui pažymą apie šių PVM sąskaitų faktūrų gavimo bei atsiskaitymo laikotarpį.

20Atsakovas pateikė 2013-03-13 raštą adresuotą UAB „Sinėja“ dėl 2011-07-08 transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutarties Nr. 20110708 nutraukimo, o ieškovas teigia su šiuo raštu susipažinęs tik teismo posėdžio metu. Atsakovas UAB „Festina“ nurodė, kad ieškovą informavo dėl sutarties nutraukimo 2013-03-13 raštu , išsiųstu registruotu paštu Nr. RN589739862Lt ir pateikė teismui sąrašą pašto registruotos siuntos, iš kurios matyti, kad ši siunta pašte priimta ir perduota siųsti 2013-03-15, o 2013-03-19 16val. 27min. siunta įteikta gavėjui ar pagal įgaliojimą kitam asmeniui ( ieškovui).

21Dėl prievolės atsiskaityti už paslaugas vykdymo Byloje ginčas tarp šalių kyla dėl prievolės įvykdymo laikotarpio termino pasibaigimo ir dėl baudos įskaitymo pagal ieškovo UAB „Sinėja“ pateiktas PVM sąskaitas faktūras, nes abi šalys skirtingai supranta ir aiškina sudarytų sutarčių turinį.

22Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartyse, sudarytose 2011-01-03 Nr. 20101122-01 , 2011-07-08 Nr. 20110708 bei 2012-11-08 Nr. 20121108-E-2 tarp šalių yra numatytas 30 kalendorinių dienų atsiskaitomo terminas, kuris skaičiuojamas nuo sąskaitos ir visų važtaraščių originalų bei kitų krovinį lydėjusių dokumentų gavimo dienos. Šią aplinkybę pripažino ir teismo posėdžio metu ieškovas.

23Atsakovas UAB „Festina“ pateiktais į bylą rašytiniais įrodymais bei teismo posėdžiuose duotais paaiškinimais bei pateiktomis PVM sąskaitomis faktūromis, kuriose yra ieškovo atžyma apie jų gavimo laikotarpį, įrodė, kad nėra pažeidęs 30 dienų termino pateiktas išvardintas lentelėje PVM sąskaitas faktūras apmokėti ieškovui nuo jų gavimo dienos.

24UAB „Festina" 2013 m. kovo 13 d. pranešimu remdamasi CK 6.130 - 6.133 str. str. įskaitė iš ieškovui UAB „Sinėja" mokėtinų sumų baudą 25.100,49 Lt dėl netinkamo sutarties vykdymo, pagal 2011-07-08 Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutarties Nr. 20110708 7.2 ir 7.3 punktus, todėl, išanalizavus kiekvieną byloje pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, pagal ieškinyje nurodytas sąskaitas UAB „Festina" nėra skolinga UAB „Sinėja". Atsakovo pranešimas apie įskaitymą ieškovui buvo įteiktas 2013 m. kovo 19 d. , ką patvirtina ir įrodo 2013-03-13 atsakovo raštas, adresuotas ieškovui, Lietuvos pašto registruotos siuntos įteikimas ieškovui bei šiame teisme esanti civ. byloje nr. 2-7118-435/2013 bylos medžiaga (b.l.123-129).

25Ieškovas patikslintą ieškinį dėl ginčijamų minėtų PVM sąskaitų faktūrų pareiškė tik 2013-04-02, todėl atsakovas, informavęs ieškovą raštu, teisėtai ir pagrįstai 2013-03-13 ir 2013-03-21 padarė įskaitymus( sutarties 4.5p.,4.6p.,4.7p.,7.2p., 7.3p.,7.5p.) (b.l.72-75).

26Pateikta ieškovo lentelė apie PVM sąskaitų apmokėjimą nėra nuginčyta kitais įrodymais atsakovo.

Sąskaitos N r.Sąskaitos suma, LtSąskaitos išrašymo dataSąskaitos gavimo dataSąskaitos apmokėjimo terminas (data)Sąskaitos apmokėjimo (sudengimo) dataApmokėjimo (sudengimo) dokumento Nr. ir Suma, Lt
SA000268313476.502013.01.112013.02.012013.03.032013.03.01Pavedimas Nr. SVVEDOS000062, 13476,50 Lt
SA000268412404.732013.01.142013.02.012013.03.032013.03.01Pavedimas Nr. SWEDOS000062, 12404,73 Lt
SA000270412801.322013.02.082013.02.192013.03.212013.03.13Sudengimas Nr. BAUDA,          12801,32 Lt
SA000271113476.012013.02.122013.02.192013.03.212013.03.13 2013.03.21Sudengimas Nr. BAUDA,            8200,70 Lt  Sudengimas Nr. UŽSKAITA,          3642,00 Lt Pavedimas Nr. SVVEDOS000106,    1633,31 Lt
SA000272013233.532013.02.262013.02.272013.03.292013.03.28Pavedimas Nr. SEBOS00222,        13233,53 Lt
SA000272113324.522013.02.262013.02.272013.03.292013.03.28Pavedimas Nr. SEBOS00222,        13324,52 Lt
SA000269312477.232013.01.252013.02.122013.03.142013.03.12 (žiūrėti pastabą)Pavedimas Nr. SEBOS0000106,     8378,76 Lt Sudengimas Nr. BAUDA                4098,47 Lt
2013.03.13
SA000269412695.762013.01.282013.02.112013.03.132013.03.012013.03.12 (žiūrėti oastabą)Sudengimas Nr. ĮSKAITYMAS,        4317,00 Lt Pavedimas Nr. SVVEDOS000101,    8378,76 Lt

272013-03-12 atsakovas UAB „Festina“ sumokėjo ieškovui UAB „Sinėjai“ iš viso 16757,52 Lt:

28Mokėjimo suma, Lt

29Mokėjimo paskirtyje nurodyta informacija

30Bankas iš kurio atliktas pavedimas UAB Sinėjai

318378,76

32SA0002694 2013.01.28 8378.76

33AB SEB bankas

348378,76

35SA0002694 2013.01.28 8378.76

36AB Swedbank

37Per klaidą iš AB SEB bankas atlikto pavedimo mokėjimo paskirtyje nepataisytas sąskaitos, už kurią buvo atliekamas pavedimas, numeris ir sąskaitos data. Abu mokėjimai buvo padaryti už tą pačią sąskaitą, todėl šie mokėjimai UAB „Festina“ apskaitoje sudengti sekančiai:

38Mokėjimo suma, Lt

39Mokėjimo paskirtyje nurodyta informacija

40Bankas iš kurio atliktas pavedimas UAB Sinėjai

41Užskaityta už sąskaita

428378,76

43SA0002694 2013.01.28 8378.76

44AB SEB bankas

45SA0002693

468378,76

47SA0002694 2013.01.28 8378.76

48AB Swedbank

49SA00026.94

50Atsakovo pateikta pažyma apie atsiskaitymus su UAB „Sinėja“ įrodė, kad atsakovas pateiktas ir gautas atsakovo ieškinyje išvardintas PVM sąskaitas faktūras NR. SA0002683, SA 0002684, Nr. SA0002704, Nr. SA 0002711, Nr. SA0002720, Nr. SA 0002721, Nr. SA0002693, SA 0002694 sutartyse numatytu 30 dienų terminu nuo sąskaitos ir visų važtaraščių originalų bei kitų krovinį lydėjusių dokumentų gavimo dienos, tai yra nepažeisdamas sudarytų sutarčių sąlygų, todėl nėra pagrindo priteisti iš atsakovo 12623,36Lt skolą ir šis reikalavimas atmestinas, nes neįrodytas. (LR CPK 177str.,185str.).

51Atmetus ieškovo reikalavimą dėl skolos pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras priteisimo, nėra pagrindo tenkinti ir reikalavimo dėl 163,71Lt delspinigių priteisimo, nes atsakovas yra su ieškovu atsikaitęs 30 dienų laikotarpyje nuo sąskaitos ir visų važtaraščių originalų bei kitų krovinį lydėjusių dokumentų gavimo dienos, todėl šis ieškovo reikalavimas atmestinas, nes neįrodytas.

52Pats ieškovas skaičiuodamas delspinigius visiškai nesirėmė šalių sudarytų sutarčių sąlygomis ir neteisingai jas traktavo savo naudai bei pats ieškovas nenurodė kuo grindžia tokį delspinigių skaičiavimą bei nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių kurią dieną PVM sąskaitos-faktūros buvo įteiktos atsakovui UAB „Festina", todėl toks ieškovo reikalavimas yra neįrodytas ir nepagrįstas. Atsakovas UAB „Festina" pateikė įrodymus, kad visos PVM sąskaitos-faktūros buvo apmokėtos laikantis sutartyse numatyto 30 kalendorinių dienų atsiskaitymo termino, kuris skaičiuojamas nuo sąskaitos ir visų važtaraščių originalų bei kitų krovinį lydėjusių dokumentų gavimo dienos, o šių aplinkybių kitais leistinais įrodymais ieškovas nenuginčijo.

53Dėl žalos priteisimo

54Ieškovas neįrodė, kad dėl atsakovo netinkamai vykdomos sutartinės pareigos- apmokėti ieškovo patikslintame ieškinyje nurodytas PVM sąskaitas faktūras, dėl atsakovo veiksmų, sąlygojusių ieškovo finansinius sunkumus-apyvartinių lėšų trūkumą, siekiant papildyti ieškovo apyvartines lėšas, ieškovas buvo priverstas taikyti savo partneriams finansines nuolaidas ir tuo ieškovui buvo padaryta 936,89 Lt žala. Priešingai, - atsakovas įrodė , kad gautas iš ieškovo PVM sąskaitas faktūras apmokėdavo sutartyje nurodytu terminu, todėl šis ieškovo reikalavimas atmestinas, nes neįrodytas.

55Ieškovas, prašydamas priteisti 936,89 Lt žalą bei pateikdamas paties ieškovo išrašytas kreditines PVM sąskaitas-faktūras UAB „Baltic transline", visiškai nepateikė jokių įrodymų kokiu pagrindu jos buvo išrašytos ir kokie verslo ryšiai ieškovą ir UAB „Baltic transline" sieja, nėra patvirtintas ir šių PVM sąskaitų-faktūrų gavimo pas UAB „Baltic transline" faktas.

56Atsakovas nėra skolingas ieškovui. UAB „Festina" 2013 m. kovo 13 d. pranešimu, kuris yra įteiktas ieškovui Lietuvos pašto siunta Nr. RN 589739862Lt 2013-03-19 , remdamasi CK 6.130 - 6.133 str. str. įskaitė iš ieškovui UAB „Sinėja" mokėtinų sumų baudą 25.100,49 Lt dėl netinkamo sutarties vykdymo, pagal 2011-07-08 Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutarties Nr. 20110708 7.2 ir 7.3 punktus, todėl pagal ieškinyje nurodytas sąskaitas UAB „Festina" nėra skolinga UAB „Sinėja". Šis pranešimas apie įskaitymą ieškovui buvo įteiktas 2013 m. kovo 19 d.

57Šių aplinkybių kitais įrodymais ieškovas neginčijo, priešingai teismo posėdyje teigė, kad šį dokumentą 2013-03-13 pranešimą dėl sutarties nutraukimo jis sužinojęs tik teismo posėdyje. Ieškovas teigė, kad atsakovo sąskaitose faktūrose Nr. SA0002711-13476,11Lt sumai yra anspaudas, kad ji gauta 2013-02-19, o pas atsakovą UAB „Festina“ pirkimų operacijos žurnalą įvesta, kad ji gauta 2013-02-12, o PVM sąskaita faktūra Nr. 0002704 -12801,32Lt sumai yra gauta 2013-02-19, o atsakovo UAB „Festina“ programoje įvesta -2013-02-08, todėl prašo teismo kreiptis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą dėl galimo dokumentų klastojimo (b.l.171).

58Teismas, išnagrinėjęs bylą ir ištyręs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, šalių atstovų duotus paaiškinimus teismo posėdžiuose, daro išvadą, kad atsakovas nepažeidė įstatymų ar kitų teisės normų bei atsakovo veiksmuose jokių nusikalstamos veikos požymių nenustatyta, todėl atsakovo atžvilgiu nėra pagrindo taikyti CPK 299str. ar 300str. nuostatas ir ieškovo prašymas kreiptis į FNTT atmestinas, nes yra nepagrįstas. Pačiam ieškovui nebuvo užkirsta teisė kreiptis į FNTT iki bylos išnagrinėjimo, tačiau jis pats to nedarė, nes pats ieškovas, bylos nagrinėjimo metu dėl tarp šalių susidariusios konfliktinės situacijos dėl sutarties nutraukimo, skirtingai suvokia, traktuoja ir vertina šalių sudarytų sutarčių sąlygas, jų visų nuosekliai neperskaitydamas bei teisminių ginčų metu prašydamas teismo šalių sutarties spragas užpildyti. Pagal sutarties 4.9punktą šalys susitarė, kad baudas ir kitus mokėjimus atsakovas išskaičiuoja iš artimiausio mokėjimo ieškovui už nuomą po to, kai pateikia nuomotojui pretenziją, kurioje nurodo, už kokių konkrečiai pareigų nevykdymą bei kokio dydžio mokėjimai ir /arba bauda yra išskaičiuojami. Pagal sutarties 7.3punktą, numatyta, kad nutraukiant sutartį dėl sutarties sąlygų pažeidimo ar jų nesilaikymo, pažeidusi šalis kitai šaliai įsipareigoja sumokėti baudą lygią praėjusio mėnesio nuomos mokesčiui. Nuomotojas ( šioje byloje ieškovas) sutinka, kad ši bauda būtų išskaičiuojam iš mokėtino nuomos mokesčio. Todėl šalių sudarytose sutartyse spragų nėra, o šalims būtina į jas įsigilinti. Sutarčių laisvės principas leidžia šalims ne tik sudaryti sutartį, bet ir pakeisti jau sudarytos sutarties sąlygas, kad jos atitiktų tikrąją sutarties šalių valią, neprieštarautų imperatyviosioms įstatymų normoms, gerai moralei, šalių lygiateisiškumo ir bendriesiems teisės principams, taip pat sudarytos sutarties esmei ir tikslui. Pagal CK 6.223 straipsnį sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu, o joms nepavykus susitarti – teismo tvarka vienos iš šalių reikalavimu.

59CK 6.223 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vienos šalies reikalavimu sutartis gali būti pakeista teismo sprendimu, jeigu: 1) kita sutartis šalis iš esmės pažeidė sutartį; 2) kitais sutarties ar įstatymų numatytais atvejais. CK 6.223 straipsnio 3 dalyje nustatyta privaloma ikiteisminė ginčų dėl sutarties pakeitimo nagrinėjimo tvarka. Suinteresuota pakeisti sutartį šalis pirmiausia su siūlymu keisti sutartį turi kreiptis į kitą šalį. Tik šiai atsisakius keisti sutartį ar neatsakius į tokį siūlymą, suinteresuota šalis įgyja teisę kreiptis į teismą ir pateikti ieškinį dėl sutarties pakeitimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje VšĮ Reabilitacijos centras „Aušveita“ v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-18/2011, (LAT 2012 04 25 d. nutartis civ. byloje Nr.3k-7-39/2012). Ieškovas nėra kreipęsis į atsakovą dėl sutarčių sąlygų pakeitimo.

60Pats ieškovas gavęs atsakovo pranešimą apie sutarties nutraukimą ir baudos skyrimą, šių aplinkybių neginčijo, atskiro reikalavimo dėl išskaitymų pagrįstumo atsakovui nepareiškė, atsakovo pateiktų PVM sąskaitų faktūrų gavimo laikotarpio nenuginčijo, manydamas, kad sutartyse yra spraga; per kiek laiko reikia padaryti kelionės ataskaitas ir suvesti į kompiuterį, nederino šios sąlygos su atsakovu tiesiogiai bendradarbiaudamas, todėl, jo patikslintas ieškinys atmestinas, nes neįrodytas ir nepagrįstas.

61Atmetus ieškovo patikslintą ieškinį dėl skolos, delspinigių priteisimo, nėra pagrindo priteisti ieškovui iš atsakovo CK 6.210 str. 2d. šešių procentų dydžio metines palūkanas, nes atsakovas nepraleido termino įvykdyti piniginę prievolę ieškovui pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras, todėl šis ieškovo reikalavimas atmestinas, nes neįrodytas.

62Dėl atsakovo prašymo paskirti ieškovui 20000Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

63Atsakovas prašo paskirti ieškovui UAB „Sinėja“ 20000Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nesąžiningai pareiškus ieškinį (b.l.40-41,113), kuriuo ieškovas prašė pagal PVM sąskaitą faktūrą SA Nr. 0002683 pagrindu priteisti skolą iš atsakovo, delspinigius, palūkanas, ir bylinėjimosi išlaidas, o taip pat atsakovo UAB „Festina“ atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neturėdamas tam reikalavimo teisės, nes 2011-01-03 transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutarties Nr. 20101122-01punkte 4.5 numatytas 30 kalendorinių dienų terminas nuo sąskaitos ir visų važtaraščių originalų bei kitų krovinį lydėjusių dokumentų gavimo dienos.

64PVM sąskaita faktūra SA Nr. 002683-13476,50Lt sumai, įskaitant PVM , kurios pagrindu ieškovas prašo priteisti skolą, delspinigius, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas , atsakovui UAB „Festina“ buvo įteikta 2013-02-01, todėl atsakovui pareiga atsiskaityti buvo iki 2013-03-03. atsakovas 2013-03-01 pavedimu, net ir nesulaukęs visų važtaraščių originalų bei kitų krovinį lydėjusių dokumentų, apmokėjo PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0002683-13476,50Lt sumai, įskaitant PVM.

65Teismas, ieškovui ieškinį pareiškus, taikė šioje byloje laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovo turtą.

66Prašymas tenkintinas dalinai.

67CPK 95str. reglamentuoja piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes. Motyvuotas prašymas dėl nuostolių atlyginimo gali būti paduotas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos arba gali būti pareikštas ieškinys dėl nuostolių atlyginimo naujoje byloje.

68Pats ieškovas UAB „Sinėja“, teikdamas teismui patikslintą ieškinį, jame nurodė, kad jį teikia pasibaigus sutartiniam vieno mėnesio laikotarpiui apmokėti pateiktas sąskaitas.(b.l.68).

69Atsakovo teiginiai, kad informavus apie taikytas laikinąsias apsaugos priemones turto arešto aktų registrą, buvo sutrikdyta UAB „Festina“ ūkinė –komercinė veikla, nėra pagrįsti jokiais įrodymais, o teiginiai, kad sumenkinta reputacija, nes informacija apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą tapo vieša, buvo informuoti ne tik VSDFV , bet ir SODRA, bet ir VĮ Regitra banko ir kredito įstaigos, bei tokiu būdu paskleista neigiam informacija apie UAB „Festina“, o tai padarė nepataisomos žalos įmonės reputacijai ir geram vardui, yra laikytini pagrįstais, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymo informacija yra vieša. Sprendžiant dėl nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civiliniame procese, atlyginimo, inter alia išaiškinta, kad, atmetus ieškinį, asmuo, kurio turtinės teisės ieškovo prašymu buvo suvaržytos laikinosiomis apsaugos priemonėmis ir kuris dėl tokio suvaržymo patyrė nuostolių, gali kreiptis į teismą atskiru ieškiniu CPK 147 straipsnio 3 dalies (ankstesnė CPK redakcija, galiojusi iki 2011 m. birželio 21 d. priimto CPK pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1480, įsigaliojusio nuo 2011 m. spalio 1 d.) tvarka prašydamas taikyti kreditoriui deliktinę atsakomybę, nenustatinėjant jos sąlygos – kaltės, nes tai yra ieškovo atsakomybės už jo rizika atliktus veiksmus atvejis. Prašydamas teismo skirti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas turi suvokti rizikos laipsnį dėl tokių priemonių skyrimo galimus atsirasti neigiamus turtinio pobūdžio padarinius kitam asmeniui ir dėl to galinčius iškilti nuostolius, taip ieškovas prisiima atsakomybę dėl tokių savo veiksmų. Pirmiau nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad neteisėtais veiksmais, kaip civilinės atsakomybės sąlyga už žalą, atsiradusią dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 147 straipsnio 3 dalis), pripažintinas asmens, prašiusio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškinio reikalavimų nepagrįstumas, patvirtintas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuriuo jo reikalavimai atmesti. Asmens kreipimasis į teismą dėl tam tikrų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašomų priemonių pritaikymas ir to asmens suvokimas arba turėjimas suvokti neigiamų materialinių padarinių atsiradimo rizikos lemia civilinės atsakomybės atsiradimą dėl su laikinosiomis apsaugos priemonėmis atsiradusios žalos atlyginimo.

70Todėl atsižvelgiant į tai, kad pats ieškovas žinojo , kad atsakovui UAB „Festina“ buvo PVM sąskaita faktūra Nr. 0002683 įteikta 2013-02-01, o atsakovui pareiga atsiskaityti buvo iki 2013-03-03, ieškovas ieškinį pareiškė 2013-02-25, kai tuo tarpu atsakovas 2013-03-01 pavedimu, net ir nesulaukęs visų važtaraščių originalų bei kitų krovinį lydėjusių dokumentų, apmokėjo PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0002683-13476,50Lt sumai, įskaitant PVM.

71Šis ieškovo elgesys pripažintinas piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, žinant apie nepasibaigusį atsiskaityti 30 dienų terminą, nesąžiningai pareiškus nepagrįstą ieškinį, be to, ieškovui žinant apie atliktą atsakovo įskaitymą 2013 m. balandžio 2 d., ieškovas pareiškė patikslintą ieškinį dėl sumų, kurios jau buvo įskaitytos neginčo tvarka, todėl ieškovui UAB „Sinėja“ skirtina 2000Lt bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškus nepagrįstą ieškinį, kurios dalis sumos -1000Lt skiriama atsakovui UAB „Festina“ (LR CPK 95str.1d.,2d.).

72Teismas, įvertindamas šalių bei jų atstovų duotus paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, daro išvadą, kad patikslintas ieškinys nepagrįstas, byloje pateiktais įrodymais neįrodytas, todėl atmestinas (CPK 177 str., 178 str., 185 str.). Atmetus ieškovo patikslintą ieškinį, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos jam nepriteistinos (LR CPK 93str.).

73CPK 93 str. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas tarp proceso subjektų vykdomas pagal bendrąjį principą – pareiga kompensuoti procesą laimėjusios šalies ir valstybės išlaidas tenka pralaimėjusiai bylą šaliai (CPK 93 str.). Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. R1-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatas bei į tai, kad ieškovės procesinis elgesys nebuvo tinkamas, bei ieškovė buvo nesąžininga šalių sudarytų sutarčių įvykdymo sąlygų vertinimo atžvilgiu , nors pati tai aiškiai suvokė, ji nesąžiningai naudojosi savo procesinėmis teisėmis bei atliko procesines pareigas (nepasibaigus reikalavimo terminui pareiškė ieškinį), todėl iš ieškovės priteistinas atsakovui jo turėtų visų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (LAT 2012 06 06 d. nutartis civ. byloje Nr.3k-3-275/2012).

74Atsakovas, pareikšdamas į ieškinį ir patikslintą ieškinį atsiliepimą, rengdamas atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, sumokėjo 100Lt žyminio mokesčio (b.l.16, prijungta šios bylos atskira medžiaga dėl LAP atskirojo skundo), teikdamas konsultacijas ir atstovaudamas sumokėjo 3350 Lt žyminio mokesčio (b.l. 120,121,159, 160).

75Patikslintą ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistina 3350 Lt jo turėtos pagrįstos advokato atstovavimo išlaidos (LR CPK 98str.) ir atsakovo sumokėtas 100Lt žyminio mokesčio už atskirąjį skundą – (LR CPK 93str.), viso 3450Lt, -atsakovui .

76Atsižvelgiant į ieškovo elgesį procese, atmetus ieškovo patikslintą ieškinį, iš ieškovo priteistinos pašto išlaidos, susijusios su teismo šaukimų ir procesinių dokumentų siuntimu -23,92Lt –valstybei (LR CPK 92str.,88str.1sd.3p.). Ieškovui CPK 42str. pagrindu pakeitus patikslintu ieškiniu jo pagrindą ( bet ne dalyką), bei už ieškinį sumokėjus 405,23Lt žyminio mokesčio, ieškovui prašant daryti sumokėto žyminio įskaitymą už patikslintą ieškinį, šis jo prašymas tenkintinas, darytinas įskaitymas - 383,60Lt sumai (b.l.117), tačiau ši suma nepriteistina iš atsakovo, atmetus ieškovo patikslintą ieškinį, o likusią permokėtą dalį 21,61Lt žyminio mokesčio, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM įpareigotina grąžinti ieškovui, nes jis sumokėjo daugiau žyminio mokesčio, nei priklauso (LR CPK 87str.1d.1p.)

77Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 259str., 263 str.- 270 str., 95str.,87str.1d.1p.,

78teismas nusprendžia:

79Ieškovo UAB „Sinėja“ patikslintą ieškinį, pareikštą atsakovui UAB „Festina“ dėl prievolės atsiskaityti už paslaugas tinkamo įvykdymo, žalos atlyginimo, atmesti.

80Priteisti iš ieškovo UAB „Sinėja“ į.k. 133570756, Draugystės g. 13a, Kaune -3450Lt ( tris tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt Lt) advokato pagalbai apmokėti išlaidų patirtų – atsakovui UAB „Festina“ į.k. 13375291 Terminalo g. 10, Biruliškių km. Kauno raj.

81Priteisti iš ieškovo UAB „Sinėja“ į.k. 133570756, Draugystės g. 13a, Kaune -23,92 Lt ( dvidešimt tris Lt devyniasdešimt du ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu-valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. ( - ), bankas Swedbank, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

82Paskirti ieškovui UAB „Sinėja“ į.k. 133570756, Draugystės g. 13a, Kaune 2000Lt ( du tūkstančius Lt) baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kurios dalį sumos -1000Lt ( vienas tūkstantis Lt) priteisti atsakovui UAB „Festina“ į.k. 13375291, Terminalo g. 10, Biruliškių km. Kauno raj., o likusią dalį 1000Lt sumos – priteisti valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. ( - ), bankas Swedbank, AB, kodas 73000, įmokos kodas 6800.

83Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR FM, sprendimui įsiteisėjus, grąžinti ieškovui UAB „Sinėja“ į.k. 133570756, Draugystės g. 13a, Kaune sumokėto žyminio mokesčio dalį -21,61Lt ( dvidešimt vienas Lt šešiasdešimt vienas ct.)

84Sprendimas 30 dienų laikotarpyje gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį teismą.

85Teisėja

86Vida Jegorovienė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Kristinai... 2. Ieškovas UAB „Sinėja“ patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo... 3. Ieškovas ieškinyje , procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžiuose... 4. Pagal UAB „Sinėja“ ir UAB „Festina", pagal 2011-01-03, 2011-07-08,... 5. Pagal UAB „Festina" vadybininko paskaičiavimus, už vilkikų a/m Mercedes (... 6. 2013-01-28 s/f Nr.0002694 suma 12.695,76 Lt, apmokėta 2013-03-12 7. Ieškovas eilę metų tinkamai vykdė savo sutartinę prievolę, nėra gavęs... 8. Atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, taip pat vengia sutarties... 9. Sutartu laiku nesumokėdamas didelių sumų, atsakovas sąlygojo finansinius... 10. LR Civilinio kodekso 6.210 str. 2d. nustato, kad terminą įvykdyti piniginę... 11. Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros... 12. Atsakovas procesiniuose dokumentuose ir jo atstovas parengiamuosiuose ir teismo... 13. Pradiniu ieškiniu ieškovas UAB „Sinėja“ prašė priteisti skolą... 14. Su patikslintu ieškiniu UAB „Festina" nesutinka.... 15. Visose su ieškovu sudarytose Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo... 16. Ieškovas, prašydamas priteisti žalą bei pateikdamas paties ieškovo... 17. Atsakovas nėra skolingas ieškovui. UAB „Festina" 2013 m. kovo 13 d.... 18. Sutinkamai su CPK 178 straipsniu šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 19. Ieškovas UAB „Sinėja“ pareiškė ieškinį UAB „Festina" dėl skolos,... 20. Atsakovas pateikė 2013-03-13 raštą adresuotą UAB „Sinėja“ dėl... 21. Dėl prievolės atsiskaityti už paslaugas vykdymo Byloje ginčas tarp... 22. Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros... 23. Atsakovas UAB „Festina“ pateiktais į bylą rašytiniais įrodymais bei... 24. UAB „Festina" 2013 m. kovo 13 d. pranešimu remdamasi CK 6.130 - 6.133 str.... 25. Ieškovas patikslintą ieškinį dėl ginčijamų minėtų PVM sąskaitų... 26. Pateikta ieškovo lentelė apie PVM sąskaitų apmokėjimą nėra nuginčyta... 27. 2013-03-12 atsakovas UAB „Festina“ sumokėjo ieškovui UAB „Sinėjai“... 28. Mokėjimo suma, Lt... 29. Mokėjimo paskirtyje nurodyta informacija... 30. Bankas iš kurio atliktas pavedimas UAB Sinėjai... 31. 8378,76... 32. SA0002694 2013.01.28 8378.76... 33. AB SEB bankas... 34. 8378,76... 35. SA0002694 2013.01.28 8378.76... 36. AB Swedbank... 37. Per klaidą iš AB SEB bankas atlikto pavedimo mokėjimo paskirtyje... 38. Mokėjimo suma, Lt... 39. Mokėjimo paskirtyje nurodyta informacija... 40. Bankas iš kurio atliktas pavedimas UAB Sinėjai... 41. Užskaityta už sąskaita... 42. 8378,76... 43. SA0002694 2013.01.28 8378.76... 44. AB SEB bankas... 45. SA0002693... 46. 8378,76... 47. SA0002694 2013.01.28 8378.76... 48. AB Swedbank... 49. SA00026.94... 50. Atsakovo pateikta pažyma apie atsiskaitymus su UAB „Sinėja“ įrodė, kad... 51. Atmetus ieškovo reikalavimą dėl skolos pagal minėtas PVM sąskaitas... 52. Pats ieškovas skaičiuodamas delspinigius visiškai nesirėmė šalių... 53. Dėl žalos priteisimo... 54. Ieškovas neįrodė, kad dėl atsakovo netinkamai vykdomos sutartinės... 55. Ieškovas, prašydamas priteisti 936,89 Lt žalą bei pateikdamas paties... 56. Atsakovas nėra skolingas ieškovui. UAB „Festina" 2013 m. kovo 13 d.... 57. Šių aplinkybių kitais įrodymais ieškovas neginčijo, priešingai teismo... 58. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir ištyręs byloje pateiktus rašytinius... 59. CK 6.223 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vienos šalies reikalavimu sutartis... 60. Pats ieškovas gavęs atsakovo pranešimą apie sutarties nutraukimą ir baudos... 61. Atmetus ieškovo patikslintą ieškinį dėl skolos, delspinigių priteisimo,... 62. Dėl atsakovo prašymo paskirti ieškovui 20000Lt baudą už piktnaudžiavimą... 63. Atsakovas prašo paskirti ieškovui UAB „Sinėja“ 20000Lt baudą už... 64. PVM sąskaita faktūra SA Nr. 002683-13476,50Lt sumai, įskaitant PVM , kurios... 65. Teismas, ieškovui ieškinį pareiškus, taikė šioje byloje laikinąsias... 66. Prašymas tenkintinas dalinai.... 67. CPK 95str. reglamentuoja piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 68. Pats ieškovas UAB „Sinėja“, teikdamas teismui patikslintą ieškinį,... 69. Atsakovo teiginiai, kad informavus apie taikytas laikinąsias apsaugos... 70. Todėl atsižvelgiant į tai, kad pats ieškovas žinojo , kad atsakovui UAB... 71. Šis ieškovo elgesys pripažintinas piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis,... 72. Teismas, įvertindamas šalių bei jų atstovų duotus paaiškinimus, byloje... 73. CPK 93 str. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 74. Atsakovas, pareikšdamas į ieškinį ir patikslintą ieškinį atsiliepimą,... 75. Patikslintą ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistina 3350 Lt jo turėtos... 76. Atsižvelgiant į ieškovo elgesį procese, atmetus ieškovo patikslintą... 77. Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 259str., 263 str.- 270... 78. teismas nusprendžia:... 79. Ieškovo UAB „Sinėja“ patikslintą ieškinį, pareikštą atsakovui UAB... 80. Priteisti iš ieškovo UAB „Sinėja“ į.k. 133570756, Draugystės g. 13a,... 81. Priteisti iš ieškovo UAB „Sinėja“ į.k. 133570756, Draugystės g. 13a,... 82. Paskirti ieškovui UAB „Sinėja“ į.k. 133570756, Draugystės g. 13a, Kaune... 83. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR FM, sprendimui... 84. Sprendimas 30 dienų laikotarpyje gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu... 85. Teisėja... 86. Vida Jegorovienė...