Byla 2-334-435/2015
Dėl prievolės atsikaityti už paslaugas tinkamo įvykdymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė, sekretoriaujant Eglei Bunevičiūtei-Kostenko, dalyvaujant ieškovo UAB “Sinėja“ atstovui S. Š. ir atsakovo BUAB „Festina“ atstovei advokato padėjėjai B. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sinėja“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Festina“ dėl prievolės atsikaityti už paslaugas tinkamo įvykdymo

Nustatė

2Ieškovas UAB „Sinėja“ ieškiniu ir jo patikslinimu (It. b.l.4,5, IIt. b.l.4) prašė priteisti iš atsakovo UAB „Festina“ 12.477,23Lt skolos už suteiktas paslaugas, 27,45Lt. sutartinių delspinigių, 375,14Lt. žyminio mokesčio, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovas nurodė, kad pagal šalių 2011-01-03 pasirašytą transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros sutartį Nr. 20101122-01 ieškovas UAB „Sinėja“ įsipareigojo pateikti transporto priemonę, o UAB „Festina“ įsipareigojo šią transporto priemonę aprūpinti darbu, kuris įvertinamas 2,48 Lt., plius PVM už nuvažiuotą kilometrų skaičių.

4Pagal UAB „Festina“ vadybinko pavėluotus paskaičiavimus, a/m ( - ) ( - )BH 874 komandiruotė buvo įvertinta 10.311,76 Lt., todėl ieškovas 2013-01-28 išrašė ir įteikė vadybininkui sąskaitą-faktūrą Nr.0002693, sumoje 10.311,76 Lt. plius 2l65,47 Lt PVM., viso sąskaitos Nr. 0002693 suma- 12477,23 Lt.

5Nurodė, kad atsakovas sąskaitos sumos 12,477,23 Lt. neginčija, tačiau sutartyje numatytu vieno mėnesio laikotarpiu šios sąskaitos neapmokėjo ir šios prievolės- atsiskaityti lyg šiol nėra įvykdęs. Remiantis LR CK 6.63 str. ld. 1, 2p., atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, taip pat vengia sutarties šalies prievolės - bendradarbiauti. Tokiu būdu atsakovas pažeidė prievolę atsiskaityti už ieškovo suteiktas paslaugas, kylančias iš sutarties Nr. Nr. 20101122-01. LR CK 6.210 str. 2d. nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleiusi šalis privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas. Be to, minėtos sutarties 5.2p. numatyta 0,02 delspinigių norma už kiekvieną uždelstą dieną.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir nurodė, kad pagal šalių 2011-01-03 sudarytą Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutarties Nr. 20101122-01 4.5p. buvo susitarta, kad atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos ir visų važtaraščių originalų bei kitų krovinį lydėjusių dokumentų gavimo dienos. Nors ieškovas UAB „Sinėja“ teigė, kad 2013-01-25 PVM sąskaita-faktūra SANr. 0002693 12.477,23 Lt sumai, atsakovui UAB „Festina“ buvo įteikta 2013-01-28, tačiau nenurodė kada atsakovui įteikė krovinio važtaraštį (CMR), kurio pagrindu ir buvo apskaičiuota ir išrašyta minėta PVM sąskaita-faktūra. Be to, ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo nurodytą aplinkybę, kad ji atsakovui buvo įteikta 2013-01-28. Priešingai, paties ieškovo pateiktas ieškovo ir atsakovo elektroninis susirašinėjimas patvirtina, kad ieškovas 2013-01-25 PVM sąskaitą-faktūrą SA Nr. 0002693 pateikė 2013-02-01 d., o krovinio važtaraštį (CMR) - tik 2013-02-12, todėl atsakovui pareiga apmokėti sąskaitą-faktūrą atsirado tik 2013-02-12 ir šią savo pareigą pagal 2011-01-03 sutarties 4.5p. jis turėjo įvykdyti per 30 kalendorinių dienų, t.y. iki 2013-03-14. Atsakovas 2013-03-12 pavedimu Nr. SEBOS0000106 iš AB SEB banko pervedė ieškovui 8.378,76 Lt, o likusią mokėtiną sumą įskaitė, kaip baudą dėl 2011-07-08 tarp UAB „Festina“ ir UAB „Sinėja“ sudarytos Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutarties Nr. 20110708 pažeidimo - 4.098,47 Lt iš mokėtinos sumos, todėl laiko, jog 2013-03-13 ieškovo UAB „Sinėja“ 2013-01-25 PVM sąskaita-faktūra SANr. 0002693 buvo pilnai apmokėta.

7Atsakovas taip pat paaiškino, kad jis 2013-03-13 pranešimu informavo ieškovą, kad pagal 2011-07-08 Sutarties Nr. 20110708 nuostatas yra paskaičiuota bauda pagal 7.3 punktą (praėjusio mėnesio nuomos mokesčio dydžio, t.y. 25100,49Lt), kuri yra išskaityta iš mokėtinų UAB „Sinėja“ piniginių sumų. Tai padaryta atsižvelgiant į tai, kad ieškovas vienašališkai, nesant atsakovo kaltės, nutraukė šalių pasirašytą 2011-07-08 Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartį Nr. 20110708 nesilaikydamas 30 dienų termino (2013-02-22 elektroniniu laišku informavo, kad nutraukia sutartį nuo 2013-03-22, neįvertindama, jog vasaris turi 28 kalendorines dienas) bei šios Sutarties galiojimo laikotarpiu, neturėdamas atsakovo sutikimo, vežė krovinius ne UAB „Festina“ nurodytais, o savo pasirinktais maršrutais, ir tuo pačiu atsisakydama vežti krovinius UAB „Festina“ nurodytais maršrutais, t.y. faktiškai sutartį nutraukė, dar iki 2013-03-22. 2013-03-13 pretenzija UAB „Sinėja“ buvo išsiųsta 2013-03-14 elektroniniu ir registruotu paštu.

8Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas UAB „Sinėja“, piktnaudžiaudamas procesinėmis teisėmis nesąžiningai pareiškė ieškinį, kuriuo prašė PVM sąskaitos-faktūros SA Nr. 0002693 pagrindu priteisti skolą, delspinigius, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo, o taip pat atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįsdamas savo reikalavimo teisės, nes 2011-01-03 Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutarties Nr. 20101122-01 punkte 4.5 numatytas 30 kalendorinių dienų atsiskaitymo terminas nebuvo suėjęs, todėl remiantis LR CPK 95 str. nuostatomis jam skirtina maksimali 20.000Lt bauda. Teismui taikius šioje byloje laikinąsias apsaugos priemones ir areštavus atsakovo turtą bei informavus apie taikytas laikinąsias apsaugos priemones turto areštų registrą buvo sutrikdyta UAB „Festina“ ūkinė-komercinė veikla, sumenkinta reputacija. Informacija apie laikinųjų priemonių taikymą dėl 12.477,25 Lt skolos, kurios mokėjimo terminas nebuvo pasibaigęs, priteisimo, ir kuri įvertinant UAB „Festina“ 2012 m. pajamas tapo vieša, buvo informuoti ne tik VSDFV SODRA, bet ir VĮ Regitra, banko ir kredito įstaigos, bei tokiu būdu paskleista neigiama informacija apie UAB „Festina“, kas padarė nepataisomos žalos įmonės reputacijai ir geram vardui.

9Ieškinys ir jo patikslinimas atmestini.

10Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl prievolės pagal 2011-01-03 sudarytą Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartį Nr. 20101122-01, įvykdymo termino pasibaigimo ir dėl baudos įskaitymo pagal ieškovo UAB „Sinėja“ pateiktas PVM sąskaitas faktūras.

11Nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-6239-429/2013 tarp tų pačių šalių nagrinėjo ginčą dėl skolos priteisimo pagal kitas PVM sąskaitas faktūras ir 2013-07-18 sprendimu ieškovo UAB „Sinėja“ ieškinį atmetė, kaip neįrodytą. Minėtoje byloje teismas vertindamas ieškovo prašomos priteisti skolos pagal kitas PVM sąskaitas-faktūras pagrįstumą nagrinėjo atsakovo atsiskaitymus pagal daugybę ieškovo išrašytų PVM sąskaitų –faktūrų (tame tarpe ir pagal šioje byloje nagrinėjamą PVM sąskaitą –faktūrą), kadangi, kaip nurodė pats ieškovas, kai kurios sąskaitos buvo apmokamos dalimis, kai kurios sudengtos, kai kurios apmokėtos iš dalies, ir tokiu būdu nustatė tam tikras aplinkybes, kurios buvo nagrinėjamos ir šioje byloje. Kauno apylinkės teismas toje byloje nustatė, kad atsakovo (UAB „Festina“) pateikta pažyma apie atsiskaitymus su UAB „Sinėja“ įrodė, kad atsakovas pateiktas ir gautas atsakovo ieškinyje išvardintas PVM sąskaitas faktūras ( - ) apmokėjo sutartyse numatytu 30 dienų terminu nuo sąskaitos ir visų važtaraščių originalų bei kitų krovinį lydėjusių dokumentų gavimo dienos, tai yra nepažeisdamas sudarytų sutarčių sąlygų. Teismas taip pat pripažino tinkamu atsakovės UAB „Festina“ 2013-03-13 pranešimą įteiktą UAB „Sinėja“ dėl 25 100, 94 Lt baudos įskaitymo už netinkamą 2011-07-08 Sutarties Nr. 20110708 (7.2 ir 7.3punktus) vykdymą ir konstatavo, kad išanalizavus kiekvieną byloje pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, pagal ieškinyje nurodytas sąskaitas UAB „Festina“ nėra skolinga UAB „Sinėja“. Pažymėtina, kad atlikus detalius skaičiavimus teismas nustatė, kad sąskaita Nr. ( - ) 12 477,23 Lt. sumai, t.y. sąskaita, kurios pagrindu kilęs ginčas dėl jos apmokėjimo šioje civilinėje byloje, atsakovo gauta 2013-02-12, jos apmokėjimo terminas 2013-03-14 ir ji apmokėta (sudengta) 2013-03-12 pavedimu Nr. ( - ) – 8378,76 Lt. ir 2013-03-13 sudengimu bauda -4098,47 Lt. Pažymėtina, jog minėtas sprendimas priimtas bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka, dalyvaujant šalių atstovams.

122014-02-17 Kauno Apygardos teismas šį sprendimą paliko nepakeistą, nutartis yra įsiteisėjusi.

13CPK 182 straipsnio 2 punkte numatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad tam tikras faktas pripažįstamas prejudiciniu pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą, kai jis atitinka tokias sąlygas: 1) faktas nustatytas teismo; 2) teismo sprendimas ar nutartis, kuriais nuspręsta dėl bylos esmės, yra įsiteisėję; 3) teismo sprendimas ar nutartis priimti kitoje, negu nagrinėjama, byloje; 4) teismo sprendimas ar nutartis priimti civilinėje arba administracinėje byloje; 5) kitoje byloje dalyvavo tie patys asmenys arba teismo sprendimas sukėlė teisinių pasekmių ir nedalyvaujantiems byloje asmenims; 6) aplinkybė buvo įrodinėjimo dalykas kitoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2009; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2009).

14Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju yra visos sąlygos Kauno apylinkės teismo 2013-07-18 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-6239-429/2013 nustatytus faktus laikyti prejudiciniais ginčytinam klausimui šioje byloje spręsti. Esant tokioms teismo nustatytoms aplinkybės ieškovo ieškinys dalyje dėl 12.477,23Lt skolos už suteiktas paslaugas priteisimo atmestinas, kaip neįrodytas bei teisiškai nepagrįstas.

15Atmetus ieškovo reikalavimą dėl skolos pagal Nr. ( - ) PVM sąskaitą-faktūrą priteisimo, nėra pagrindo tenkinti ir reikalavimų dėl 27,45Lt delspinigių bei LR CK 6.210 str. 2d. numatytų šešių procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo, kadangi atsakovas su ieškovu yra atsikaitęs 30 dienų laikotarpyje nuo sąskaitos ir visų važtaraščių originalų bei kitų krovinį lydėjusių dokumentų gavimo dienos.

16Dėl atsakovo prašymo taikyti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nesąžiningai pareiškus ieškinį, pažymėtina, kad pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Šios įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį.

17Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Nagrinėjamu atveju ieškovas pateikė ieškinį dėl, jo nuomone, neapmokėtos sąskaitos – faktūros; ieškinys anot ieškovo atstovo, pateiktas praėjus 30 dienų nuo minėtos sąskaitos pateikimo atsakovui, kadangi pagal tarp šalių susiklosčiusią verslo praktiką atsiskaitymai būdavo atliekami skaičiuojant terminą ne nuo važtaraščių originalų bei kitų krovinį lydėjusių dokumentų pateikimo datos, o būtent nuo sąskaitos pateikimo datos. Šią aplinkybę iš dalies patvirtina ir teismo nustatyta aplinkybė jau minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-6239-429/2013, kurioje nustatyta, kad atsakovas 2013-03-01 pavedimu, net ir nesulaukęs visų važtaraščių originalų bei kitų krovinį lydėjusių dokumentų, apmokėjo PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ). Įvertinus tai, kad ieškinys teismui pateiktas 2013-03-08, atsakovas pripažino aplinkybę, kad ginčo sąskaita jam pateikta 2013-02-01 ir teismas nustatė aplinkybę, kad sąskaita Nr. ( - ) atsakovo apmokėta (sudengta) 2013-03-12 pavedimu Nr. ( - ) – 8378,76 Lt ir 2013-03-13 sudengimu bauda -4098,47 Lt, teismo nuomone, nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovas pareikšdamas ieškinį buvo nesąžiningas ir sąmoningai piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, todėl atsakovo prašymas taikyti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmestinas.

18CPK 93 str. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš ieškovo atsakovui priteistinos 724,05eur (2500Lt) ( IIt. b.l.49-51) advokato išlaidos (LR CPK 98str.).

19Ieškinį atmetus iš ieškovo valstybei priteistinos pašto išlaidos, susijusios su teismo šaukimų ir procesinių dokumentų siuntimu – 9,92 eur (34,25)Lt –valstybei (LR CPK 92str.,88str.1sd.3p.96 str. 2d.).

20Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str., 263 str.- 270 str.

Nutarė

21Ieškovo UAB „Sinėja“ ieškinį ir jo patikslinimą atmesti.

22Priteisti iš ieškovo UAB „Sinėja“ į.k. 133570756, Draugystės g. 13a, Kaune atsakovui BUAB „Festina“ į.k. 13375291 Terminalo g. 10, Biruliškių km. Kauno raj. -724,05 eur ( septynis šimtus dvidešimt keturis eur 05ct) advokato pagalbai apmokėti.

23Priteisti iš ieškovo UAB „Sinėja“ į.k. 133570756, Draugystės g. 13a, Kaune -9,93eur (devynis eur 93 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu-valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas Swedbank, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

24Sprendimas 30 dienų laikotarpyje gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė, sekretoriaujant Eglei... 2. Ieškovas UAB „Sinėja“ ieškiniu ir jo patikslinimu (It. b.l.4,5, IIt.... 3. Ieškovo atstovas nurodė, kad pagal šalių 2011-01-03 pasirašytą transporto... 4. Pagal UAB „Festina“ vadybinko pavėluotus paskaičiavimus, a/m ( - ) ( -... 5. Nurodė, kad atsakovas sąskaitos sumos 12,477,23 Lt. neginčija, tačiau... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir nurodė, kad pagal... 7. Atsakovas taip pat paaiškino, kad jis 2013-03-13 pranešimu informavo... 8. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas UAB „Sinėja“, piktnaudžiaudamas... 9. Ieškinys ir jo patikslinimas atmestini.... 10. Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl prievolės pagal... 11. Nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-6239-429/2013... 12. 2014-02-17 Kauno Apygardos teismas šį sprendimą paliko nepakeistą, nutartis... 13. CPK 182 straipsnio 2 punkte numatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių,... 14. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju yra visos sąlygos Kauno apylinkės... 15. Atmetus ieškovo reikalavimą dėl skolos pagal Nr. ( - ) PVM... 16. Dėl atsakovo prašymo taikyti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą... 17. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 18. CPK 93 str. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 19. Ieškinį atmetus iš ieškovo valstybei priteistinos pašto išlaidos,... 20. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str., 263 str.- 270 str.... 21. Ieškovo UAB „Sinėja“ ieškinį ir jo patikslinimą atmesti.... 22. Priteisti iš ieškovo UAB „Sinėja“ į.k. 133570756, Draugystės g. 13a,... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „Sinėja“ į.k. 133570756, Draugystės g. 13a,... 24. Sprendimas 30 dienų laikotarpyje gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu...