Byla 2-10215-122/2014
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „REIKALAVIMAS.LT“ ieškinį atsakovui R. B. dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 720,00 Lt skolą, 432,00 Lt delspinigių, 50,00 Lt baudos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 403,67 Lt bylinėjimosi išlaidas. Prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovei apie iškeltą civilinę bylą bei ieškovės reikalavimus pranešta tinkamai (LR CPK 130 str.), tačiau ji per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovės prašymas priimti sprendimą už akių tenkintinas (LR Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d. ir 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, jog ( - ) tarp atsakovo ir UAB „Dolce kreditas“ buvo sudaryta kredito sutartis, pagal kurią atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų ir liko skolinga UAB „Dolce kreditas“. UAB „Dolce kreditas“ ir ieškovė ( - ) sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią reikalavimo teisė į atsakovą perėjo ieškovei.

6Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (Civilinio kodekso 6.2 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Civilinio kodekso 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Civilinio kodekso 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (Civilinio kodekso 6.63 str. 1 ir 2 d.).

7Ieškovė nurodė, kad už 720,00 Lt skolą turi būti mokami 432,00 Lt dydžio delspinigiai. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės delspinigius yra tenkintinas iš dalies.

8Pažymėtina, kad netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą. Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-218/2003). Pagal Civilinio kodekso 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pagal Civilinio kodekso 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

9Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, ieškovės galimai patirtų nuostolių dydį, į tai, kad atsakovė sutartimi įsipareigojo mokėti 2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos kredito sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, konstatuotina, kad delspinigių suma yra neprotingai didelė. Teismas, išanalizavęs vartojimo kredito sutarties sąlygas, daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl delspinigių dydžio (2 procentų dydžio dienos delspinigių norma) nustato neproporcingai didelę atsakovės civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 2 procentų dydžio delspinigius yra nepagrįstas, todėl teismo iniciatyva delspinigių dydis yra mažintinas iki teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus atitinkančio 0,2 procento dydžio, kas sudaro 1,44 Lt per dieną . Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovei priteistini 43,20 Lt (1,44 Lt x 30 d.)delspinigių.

10Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir nurodytam teisiniam reguliavimui, pripažįstama, kad atsakovas yra įgijęs prievolę sumokėti ieškovei jos reikalaujamas sumas, tačiau šios prievolės nevykdė ir laikomas pažeidusiu prievolę, todėl jos atžvilgiu taikytina civilinė atsakomybė, ji turi pareigą atlyginti įgytos prievolės pažeidimu padarytus nuostolius (Civilinio kodekso 6.1 str., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.245 str. 1 d.), tai yra 720,00 Lt skolą, 43,20 Lt delspinigių ir sumokėti 50,00 Lt baudą.

11Be to, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (Civilinio kodekso 6.210 str. l d.). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 str.).

12Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos 403,67 Lt (72 Lt žyminio mokesčio, 9,89 Lt už skelbimą laikraštyje Lietuvos Aidas“, 19,28 Lt už skelbimą laikraštyje „Vilniaus diena“ ir 302,50 Lt teisinės pagalbos išlaidų) (Civilinio proceso kodekso 79, 93 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo R. B. 720,00 Lt (septyni šimtai dvidešimt Lt 00 ct) skolą, 43,20 Lt (keturiasdešimt trys Lt 20 ct) delspinigių, 50 Lt (penkiasdešimt Lt ir 00 ct) baudą, penkių procentų metines palūkanas nuo priteistos 813,20 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-07-24) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 403,67 Lt (keturi šimtai tryss Lt 67 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „REIKALAVIMAS.LT“, į. k. 302642184, buveinė - Kaukysos g. 18-415, Vilnius.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai