Byla 2A-443-516/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3411-340/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aldista ir Ko“ ieškinį atsakovui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Nemenčinės statyba“ (trečiasis asmuo – Vilniaus rajono savivaldybės administracija) dėl skolos už atliktus darbus priteisimo ir atsakovo priešieškinį dėl atliktų darbų akto dalies ginčijimo bei delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ginčas byloje kilo dėl galimybės remtis liudytojų parodymais, ginčijant atliktų darbų aktą, mokėjimų subrangovui sulaikymo teisėtumo, taip pat dėl įskaitymo ir bylinėjimosi išlaidų institutų aiškinimo ir taikymo.

5Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Aldista ir Ko“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo restruktūrizuojamos UAB (toliau – ir RUAB) „Nemenčinės statyba“ 308 549,51 Lt skolą už atliktus darbus, 1 600 Lt ekspertizės išlaidų ir 484 Lt antstolio išlaidų, taip pat 6 proc. metines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2010 m. liepos 30 d. sudarė statybos rangos sutartį (toliau – ir Rangos sutartis) bei papildomus susitarimus. Bendra sutartinė darbų kaina yra 396 273 Lt, o darbų pabaiga buvo numatyta 2011 m. gegužės 15 d. Ieškovas pažymėjo, kad pagal 2010 m. rugsėjo 10 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 ir 2011 m. sausio 5 d. atliktų darbų aktą Nr. 2 bendrai 87 723,49 Lt sumai atsakovas darbus apmokėjo, tačiau nuo 2011 m. spalio 10 d. atsakovas pradėjo reikšti nepagrįstus reikalavimus dėl neva netinkamos darbų kokybės ir praleistų terminų. Ieškovas 2011 m. lapkričio 16 d. raštu pranešė atsakovui, kad įvykdė visus darbus, pašalino trūkumus, tačiau 2011 m. lapkričio 29 d. tarp šalių pasirašytame protokole buvo nurodyti neva netinkamai atlikti darbai bei jų šalinimo būdai, nors 2011 m. lapkričio 30 d. atsakovas ir užsakovas (Vilniaus rajono savivaldybės administracija) pasirašė statybos užbaigimo aktą. Ieškovo nuomone, atsakovas nuslėpė, kad projektas baigtas ir nesąžiningai reikalavo vis naujų tariamų trūkumų taisymo. Savo ruožtu ieškovas taisė atsakovo nurodytas neatitiktis, siekdamas geranoriškai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, apie tai nuolat informuodamas atsakovą. Ieškovas taip pat nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 25 d. išsiuntė atsakovui atliktų darbų aktą Nr. 3, PVM sąskaitą faktūrą 308 549,51 Lt sumai bei pažymą apie atliktų darbų vertę. Ieškovo įsitikinimu, atsakovas pažeidė bendradarbiavimo pareigą, įstatymo nustatytą užsakovo pareigą priimti atliktus darbus ir veikė nesąžiningai.

6Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, pateikė priešieškinį, kuriame ginčijo atliktų darbų akto Nr. 3 atskiras pozicijas bei prašė nustatyti, kad ieškovo atliktų darbų vertė pagal atliktų darbų aktą Nr. 3 yra 271 725,02 Lt ir priteisti iš ieškovo 14 265,83 Lt delspinigių pagal Rangos sutarties 9.2 punktą bei 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą. Atsakovo nuomone, ieškovo reikalavimas 110 077,45 Lt sumai pasibaigė įskaitymu, o likusi pagal Rangos sutartį mokėtina suma – 161 647,57 Lt – yra sulaikyta pagal Rangos sutarties 8.8 bei 8.7.1 punktus.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 30 d. sprendimu ieškovo ieškinį ir atsakovo priešieškinį tenkino iš dalies – priteisė ieškovui UAB „Aldista ir Ko“ iš atsakovo RUAB „Nemenčinės statyba“ 286 139,87 Lt skolos ir 1 931,86 Lt bylinėjimosi išlaidų, o kitas ieškinio ir priešieškinio dalis atmetė.

9Teismas nustatė, kad šalys sudarė Rangos sutartį, pagal kurią subrangovas (ieškovas) įsipareigojo atlikti atsakovui (rangovui) darbus pagal sutarties priedą Nr. 1 už 363 000 Lt (su PVM), o Papildomu susitarimu Nr. 1 darbų apimtis ir kaina buvo padidinti iki 396 273 Lt (su PVM). Teismas taip pat nustatė, kad atsakovas priėmė ir sumokėjo ieškovui už atliktus darbus pagal atliktų darbų aktus (Nr. 1 ir Nr. 2) 87 723,49 Lt, o 2011 m. lapkričio 30 d. statybos užbaigimo aktu statybos užbaigimo komisija pripažino, jog statinio projekte numatyti statybų darbai pabaigti, pastabų pareikšta nebuvo.

10Teismas pažymėjo, kad darbų rezultatas buvo priimtas užsakovo iš generalinio rangovo (atsakovo) 2011 m. lapkričio 30 d., t. y. bendras rangovo ir subrangovo darbų rezultatas yra priimtas užsakovo. Teismas, įvertinęs Rangos sutarties 8.2 punkto nuostatas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.662 straipsnio 1 dalies kontekste bei atsižvelgdamas į tai, kad statybos darbai buvo užbaigti 2011 m. lapkričio 30 d., padarė išvadą, jog atsakovui kilo prievolė priimti ieškovo atliktus subrangos darbus pagal 2011 m. lapkričio 24 d. atliktų darbų aktą už 2011 m. spalio mėnesį (atliktų darbų suma – 308 549,52 Lt). Teismo vertinimu, po objekto perdavimo užsakovui ginčo dėl subrangovo atliktų darbų priėmimo negali būti, nes visi atlikti darbai buvo kompleksiškai užsakovo priimti, taigi iš esmės šalių ginčas vyksta dėl atliktų darbų apimties ir darbų defektų šalinimo. Teismo nuomone, faktiškai darbai buvo priimti su trūkumais, nurodytais šalių pasirašytame 2011 m. lapkričio 29 d. protokole. Teismas pažymėjo, kad pagal sutarties sąlygas atsakovas galėjo sulaikyti apmokėjimą už darbus, atliktus su trūkumais, bei atsisakyti mokėti už neatliktus darbus, tačiau apmokėjimo sulaikymo laikotarpis turėjo būti protingas, savo ruožtu visiškas neatsiskaitymas nuo 2011 metų negali būti vertinamas kaip protingas atsiskaitymo sulaikymo terminas.

11Teismas konstatavo, kad pagal šalių sutarties 8.2 punkto nuostatas atsakovas privalėjo pasirašyti 2011 m. lapkričio 24 d. aktą aiškiai nurodęs, kokie darbai ir kokiai sumai neatlikti, o atsisakęs užfiksuoti atliktų darbų apimtį šalių sutartyje numatytu būdu, neteko teisės įrodinėti atliktų darbų apimtį liudytojų parodymais, todėl teismas liudytojų parodymais nesivadovauja.

12Teismas, įvertinęs lokalinę sąmatą (šalių subrangos sutarties priedą) ir atliktų darbų aktą Nr. 1, padarė išvadą, kad į 2011 m. lapkričio mėn. atliktų darbų aktą 40 kv. m rūsio lubų šiltinimo darbai bei 23 kv. m cementinių ir betoninių dangų išardymo darbai 2 295,99 Lt sumai (be PVM) įtraukti be pagrindo. Teismas akcentavo, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovė sutiko, jog atsakovo darbuotojai atliko dalį skardinimo darbų 931,60 Lt sumai bei betono trinkelių klojimo darbus, bendrai 2 340 Lt sumai (be PVM). Teismas taip pat pažymėjo, kad fasado dažymo darbai į ieškovo 2011 m. lapkričio 24 d. atliktų darbų aktą bei analogišką 2013 m. rugsėjo mėn. aktą neįtraukti, taigi nėra pagrindo mažinti ieškovo reikalavimą šių darbų verte. Teismas atmetė kaip neįrodytą ir argumentą dėl neatliktų priešgaisrinių laiptų remonto darbų nepagrįsto įtraukimo į atliktų darbų aktą, kadangi pirminėje atsakovo pretenzijoje „Nebaigtų darbų ir neatitikčių sąrašas“ dėl šių darbų nėra pretenzijų.

13Be kita ko, teismas, atsižvelgdamas į ieškovo pateiktą 2013 m. rugsėjo 9 d. faktinių aplinkybių konstatavimo aktą, sprendė, kad ieškovas įrodė, jog atsakovo nurodyti atliktų darbų trūkumai yra pašalinti, todėl teismas konstatavo, kad ieškovas pagrįstai reikalauja apmokėjimo už atliktus darbus 205 367 Lt sumai (210 934,90 (akte numatyta darbų vertė be PVM, soc. draudimo išlaidų ir kitų tiesioginių bei netiesioginių išlaidų) - 2 295,99 - 931,60 - 2 340) arba 300 405,70 Lt (su PVM ir kitomis būtinomis išlaidomis) pagal 2011 m. lapkričio 24 d. atliktų darbų aktą.

14Teismas, atmesdamas atsakovo reikalavimą dėl įskaitymo, nurodė, kad atsakovas pareiškė dėl 110 077,45 Lt ieškovo skolos įskaitymo 2014 m. vasario 18 d., t. y. po civilinės bylos iškėlimo ir toks pareiškimas neatitinka CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų, todėl negalioja.

15Teismas, įvertinęs Rangos sutarties 8.8 punktą bei aplinkybę, kad statybų darbai buvo perduoti užsakovui 2011 m. lapkričio 30 d., konstatavo, jog pagrindas sulaikyti ieškovui priklausančias sumas išnyko 2013 m. lapkričio 30 d. Teismo vertinimu, atsakovo nurodyti darbų trūkumai pašalinti, be to, daugiau nei 3 metų terminas negali būti laikomas atitinkančiu šalių sutarties 8.7.1 punkto sąlygas.

16Teismas, tenkindamas atsakovo reikalavimą dėl 14 265,83 Lt baudos priteisimo pagal Rangos sutarties 9.2 punktą, pažymėjo, kad ieškovas turėjo baigti darbus 2011 m. gegužės 15 d., todėl atsakovas pagrįstai pareikalavo priteisti 14 265,83 Lt netesybų už 180 dienų. Atlikus priešpriešinių reikalavimų įskaitymą (ieškovui priteista iš atsakovo 300 405,70 Lt, atsakovui iš ieškovo 14 265,83 Lt.), ieškovui iš atsakovo priteistina 286 139,87 Lt skola.

17Teismas ieškovo patirtas 484 Lt išlaidų, susijusias su antstolio faktinių aplinkybių konstatavimu, ir 1 600 Lt, sumokėtus ekspertui, dalyvavusiam faktinių aplinkybių konstatavimo metu, laikė priskirtinomis prie kitų būtinų ir pagrįstų bylinėjimosi išlaidų ir jas priteisė proporcingai patenkintai ieškinio daliai (92,7 proc., t. y. 1 931,86 Lt).

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

19Atsakovas RUAB „Nemenčinės statyba“ apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 30 d. sprendimo dalį, kurioje atmesta dalis priešieškinio ir iš dalies tenkintas ieškinys, panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinio netenkinti, o priešieškinį visiškai patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. Teismas privalėjo konkrečia teisės norma pagrįsti savo poziciją nesivadovauti apelianto pasirinktų ir teismo posėdyje apklaustų liudytojų parodymais. Teismas, paneigdamas atsakovo teisę savo reikalavimus / atsikirtimus grįsti liudytojų parodymais, iš esmės apribojo atsakovo procesines teises, paneigė rungimosi, lygiateisiškumo principus. Įstatymas ir Rangos sutartis nedraudžia šaliai darbų atlikimo faktą ir / ar darbų apimtį įrodinėti liudytojų parodymais. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, kas atliko tam tikrus darbus (ieškovas ar atsakovas (jo pasitelkti tretieji asmenys)). Liudytojai A. K., M. K. ir Z. M. yra tiesiogiai ginčo darbus vykdę asmenys, t. y. tiesioginis įrodymų šaltinis. Nesant jokių kitų įrodymų, susijusių su konkrečiomis aplinkybėmis (pvz. susijusių su priegrindos įrengimu, fasado dažymu), teismas galėjo ir privalėjo vadovautis liudytojų parodymais. Kadangi tiek 2011 m. lapkričio 24 d., tiek 2013 m. rugsėjo 27 d. atliktų darbų aktuose nurodytos darbų apimtys neatitiko faktinių, atsakovas pagrįstai ir teisėtai nepasirašė aktų ir grąžino juos trūkumams pašalinti, t.y. elgėsi pagal Rangos sutartyje nustatytas taisykles.
 2. „Nebaigtų darbų ir neatitikčių sąraše“ minimi evakuacijos laiptai ir yra atliktų darbų akto Nr. 3 skyriuje 10 (kurio eilutes Nr. 1 ir Nr. 2 atsakovas prašė pripažinti negaliojančiomis) nurodomi priešgaisriniai laiptai, dėl kurių atsakovas pareiškė pretenzijas. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas nepašalino minėtame sąraše išvardytų neatitikčių, atsakovas 2011 m. spalio 26 d. pranešime nurodė ieškovui, jog sumažino darbų apimtis ir darbus prie evakuacijos laiptų (turėklų įrengimas, laiptų nudažymas ir laiptų aikštelės sutvarkymas) atliks pats. Aplinkybę, kad šiuos darbus atliko apeliantas patvirtino šių darbų dalyviai – liudytojai A. K. ir Z. M.. Be to, 2014 m. spalio 10 d. posėdyje ieškovo atstovė patvirtino, kad aptariamus darbus atliko atsakovas.
 3. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad fasado dažymo darbai neįtraukti į ieškovo pateiktą atliktų darbų aktą. Rangos sutartyje šalys susitarė, kad ieškovas yra atsakingas, jog darbai būtų atlikti, neviršijant bendros sutarties kainos. Ieškovui vėluojant atlikti sutartyje numatytus darbus, atsakovas (iš anksto įspėjęs ieškovą) atliko fasado dažymo silikatiniais dažais iš autobokštelių darbus, bendrai 7768,08 Lt sumai (be PVM ir kitų išlaidų). Kadangi ieškovas ieškiniu reikalavo visos Rangos sutarties kainos sumokėjimo (atėmus atsakovo jau sumokėtas sumas), o už visą Rangos sutarties kainą jis turėjo tinkamai atlikti visus darbus, tačiau to nepadarė, atsakovo už ieškovą atliktų darbų verte (7 768,08 Lt) mažintina atliktų darbų akto Nr. 3 bendra suma.
 4. Teismas nenurodė jokių motyvų dėl atsisakymo tenkinti priešieškinio reikalavimų pripažinti negaliojančiomis atliktų darbų akto skyriaus 5 „Skardinimo darbai“ sąmatinę eilutę Nr. 2, skyriaus 6 „Priegrindo įrengimas“ sąmatinę eilutę Nr. 1 ir eilutę Nr. 3. Pažymėtina, kad 2011 m. spalio 26 d. pranešime apeliantas nurodė ieškovui, kad apskardinimo darbus, nuogrindos ir aplinkos prie jos sutvarkymo darbus atliks pats, o liudytojai A. K. ir M. K. teismo posėdyje patvirtino, jog aptariamus darbus atliko atsakovas.
 5. Ieškovas neginčijo atsakovo 110 077,45 Lt reikalavimo teisės į ieškovą. Savo ruožtu CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintos normos tikslas – užkirsti kelią šaliai nepagrįstai taikyti įskaitymą, jei šios šalies reikalavimą ar jos dalį ginčija teisme šalis, kuriai norima taikyti įskaitymą. Ta aplinkybė, kad atsakovas apie įskaitymą pareiškė prasidėjus teismo procesui, nedaro atlikto įskaitymo neteisėto, nes nei tuo metu, nei vėliau nebuvo ginčo dėl įskaitymo objekto (skolos pagal ieškovui pateiktas 22 PVM sąskaitas faktūras apmokėjimo).
 6. Ieškovas iki šiol nėra ištaisęs visų atsakovo 2011 m. spalio 13 d. pranešime nurodytų trūkumų, todėl ieškovas neturi subjektinės teisės reikalauti ir gauti likusios pagal Rangos sutartį atsakovo mokėtinos sumos. Teismas netiksliai perteikė ieškovo pateikto 2013 m. rugsėjo 9 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo turinį. 2014 m. spalio 10 d. teismo posėdyje atsakovas teikė 2014 m. spalio 2 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame užfiksuota esama pastato būklė (likę trūkumai), tačiau teismas atsisakė priimti šį įrodymą, kaip teikiamą pavėluotai, o skundžiamame sprendime nurodė, jog atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių ieškovo pateiktų įrodymų duomenis. Atsakovo teikto faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo data (2014 m. spalio 2 d.) liudija, kad jis objektyviai negalėjo būti pateiktas anksčiau.
 7. Eksperto D. K. vertinimo akto ištrauka, pateikta atsakovui kartu su ieškiniu, nesuteikia absoliučiai jokios bylai reikšmingos informacijos, joje nėra paaiškinta, apie kokius konkrečiai defektus ir kokį 2012 m. vasario 7 d. vertinimo aktą yra kalbama, todėl išlaidos už jos parengimą negali būti priskirtos prie kitų būtinųjų ir pagrįstų bylinėjimosi išlaidų. Be to, jos negali būti laikomas protingomis, būtinomis bei pagrįstomis ir negali būt priteistos.

20Ieškovas UAB „Aldista ir Ko“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

    1. Atsakovui (genrangovui) kilo pareiga atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus 2011 m. lapkričio 30 d., pasirašius statybos užbaigimo aktą.
    2. Teismo pozicija, kad šioje byloje nebuvo galima remtis liudytojų parodymais, yra pagrįsta. Statybos užbaigimo aktas laikytinas prima facie įrodymu (kurio negalima paneigti liudytojų parodymais), nes atitinka visus tam keliamus reikalavimus (pasirašytas Statybos užbaigimo komisijos, kuri buvo sudaryta iš valstybės ir savivaldybės institucijų atstovų). Vadovaujantis CK 6.662 straipsnio 2 dalimi, atsakovas (kaip genrangovas) galėjo remtis trūkumų faktu tik tuo atveju, jeigu statybos užbaigimo akte tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. Užsakovas nėra pareiškęs jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės, todėl genrangovo pareikšti reikalavimai yra niekuo nepagrįsti. Be to, liudytojai yra netiesiogiai suinteresuoti šia civiline byla, nes jie yra atsakovo darbuotojai, todėl jų parodymai, jei teismas pripažintų juos tinkamais, vertinti kaip neobjektyvūs. Savo ruožtu atsakovo lokalinė sąmata, kuria vadovaudamasis atsakovas grindžia savo argumentus, vertintina kaip vienašališkas deklaratyvaus pobūdžio dokumentas. Darbų trūkumais laikytini tik tie, kurie buvo nurodyti 2011 m. lapkričio 29 d. protokole.
    3. Ieškovas dar atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad įskaitymas negalimas ne dėl formalių priežasčių, bet ir dėl to, jog kai kuriose PVM sąskaitose faktūrose yra nurodytos sankcijos už kitų sutarčių nevykdymą, kurios yra ginčytinos. Be to, įskaitymas pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, nes atsakovas jau daugiau kaip 3 metus vengia atsiskaityti su ieškovu, nors savivaldybė su atsakovu yra atsiskaičiusi. Ieškovas iki šiol patiria didelius finansinius nuostolius. Atlikus įskaitymą, ne tik smarkiai sumažėtų išieškotina suma, bet ir ieškovas atsidurtų paskutinėje atsakovo kreditorių eilėje, o taip tik dar prasitęstų vengimo atsiskaityti laikotarpis.
    4. Ieškovo pateiktame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nustatyta, kad 2011 m. spalio 13 d. atsakovo pranešimo Nr. 93 priede Nr. 1 nustatyti neatitikimai yra pašalinti ir darbai užbaigti. Atsakovo teiktas 2014 m. spalio 2 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas pagrįstai atmestas, nes per 2014 m. gegužės 27 d. parengiamąjį posėdį atsakovas nenurodė, kad bus teikiamas toks dokumentas. Be to, šiame protokole remiamasi atsakovo darbuotojų teikiamais paaiškinimais, bet ne statybos ekspertų išvadomis. 2011 m. lapkričio 30 d. statybos užbaigimo aktas, kuriuo patvirtinta, kad atlikti darbai yra tinkami, laikytinas oficialiu įrodymu, priešingai nei atsakovo norimas pateikti protokolas.
    5. Atsakovas yra susipažinęs su visa bylos medžiaga, todėl nesuprantami atsakovo teiginiai, kad jis nėra susipažinęs su vertinimo aktu, už kurį ieškovas sumokėjo ekspertui 1 600 Lt.

21Trečiasis asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija nagrinėja pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą pagal atsakovo RUAB „Nemenčinės statyba“ apeliaciniame skunde nustatytas ribas.

24Dėl teisės remtis liudytojų parodymais

25Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė vadovautis liudytojų (atsakovo darbuotojų) parodymais, spręsdamas tarp šalių iškilusi ginčą dėl to, kuris iš jų (generalinis rangovas (atsakovas) ar subrangovas (ieškovas)) ir kokios apimties atliko ginčo darbus, nurodytus atsakovo sudarytoje lokalinėje sąmatoje (1 t., 235 b. l.).

26Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 (toliau – ir Reglamentas) 23 punktą Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma statybos darbų žurnale, kuris yra privalomas. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Reglamento priede Nr. 4 „Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašas“ nurodyta, kad išsamus statinio statybos eigos ir panaudotų statybos produktų aprašymas žurnale suteikia galimybę statinio statybos ar naudojimo metu atsiradus statinio deformacijoms, kitiems nukrypimams nuo projekto, pripažįstant avarinę būklę ar įvykus griūčiai, nustatyti defektų atsiradimo laiką (statybos ar naudojimo metu), priežastis (projektavimo, statybos, naudojimo klaidos), kaltus asmenis (4 punktas). Pagrindinėje žurnalo formoje (F-7) kiekvieną dieną (pamainą) chronologine tvarka surašomi visi statinio statyboje atlikti darbai ir jų kiekiai (priedo 18.1 punktas). Pažymėtina ir tai, kad šioje žurnalo dalyje nurodomas ir atliktų statybos darbų ištaisymas ir perdarymas atsiradus projekte pakeitimų, taip pat dėl kitų priežasčių (prastos darbų kokybės, klaidų ir pan., priedo Nr. 4 18.3.5. punktas).

27Kaip matyti iš Reglamento priede Nr. 4 pateikto žurnalo pavyzdžio, būtent statybos darbų žurnale turėtų būti fiksuojami ne tik atlikti darbai bei jų apimtys, bet taip pat ir darbų atsakingo vykdytojo pavardė. Minėtos informacijos, tinkamai užfiksuotos žurnale, pagrindu nagrinėjamu atveju teismas pagrįstai galėtų nustatyti kas konkrečiai, atsakovas (jo darbuotojai) ar ieškovas (jo darbuotojai), atliko ginčo darbus. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas aplinkybes, jog iš tikrųjų lokalinėje sąmatoje (1 t., 235 b. l.) nurodytus skardinimo, priegrindos įrengimo, fasado dažymo ir priešgaisrinių laiptų remonto darbus atliko pats atsakovas, įrodinėjo tik savo paties surašytomis pretenzijomis ieškovui (kurios savaime patvirtina tik norą / pasiryžimą atlikti tam tikrus darbus, bet ne jų atlikimo faktą) bei liudytojų (atsakovo darbuotojų) parodymais, be to, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, atsakovas, nesilaikydamas Rangos sutarties 8.2 punkte nurodytos tvarkos, nepasirašė ieškovo pateikto atliktų darbų akto ir neužfiksavo ginčytinų pozicijų jame.

28Įvertinus Reglamento 18.5, 23, 24 punktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą bei Reglamento priedo Nr. 4 turinį, darytina išvada, kad būtent statybos darbų žurnalas (išrašai iš jo), o ne liudytojų parodymai, laikytinas tinkama įrodinėjimo priemone, kuria gali būti patikimai patvirtintos aplinkybės dėl tam tikrų darbų atlikimo fakto, juos atlikusio subjekto ir apimties, todėl, teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo pozicija nesivadovauti liudytojų A. K., M. K. ir Z. M. parodymais, ypač atsižvelgus į tai, jog pats atsakovas nesilaikė Rangos sutartyje nustatytos atliktų darbų ir ginčytinų pozicijų fiksavimo tvarkos, tokiu būdu pats apsunkindamas bylai reikšmingų aplinkybių nustatymą.

29Dėl naujų įrodymų nepriėmimo

30Atsakovas kartu su apeliaciniu skundu pateikė 2014 m. spalio 2 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kurį pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti 2014 m. spalio 10 d. teismo posėdyje. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad šis atsakovo įrodymas negali būti priimtas, kadangi galėjo būti pateiktas anksčiau, nepagrįstai nevilkinant bylos nagrinėjimo (CPK 181 straipsnis). Savo ruožtu jis negali būti priimtas ir apeliacinės instancijos teismo (CPK 314 straipsnis).

31Pats atsakovas nurodė, kad jis nuosekliai laikėsi pozicijos (nuo pat 2011 m. spalio 13 d. pranešimo Nr. 93), jog minėtame pranešime nurodyti trūkumai nebuvo ieškovo tinkamai ištaisyti. Nepaisant tarp šalių dar nuo 2011 metų vykusio ginčo dėl trūkumų (ne)ištaisymo, atsakovas iki pat 2014 m. spalio 2 d. nesiėmė jokių priemonių jo teiginių (kad tam tikri trūkumų pašalinimo darbai apskritai neatlikti, o likusieji atlikti netinkamai) pagrįstumui įrodyti, nors būtent jam tenka šių aplinkybių įrodinėjimo pareiga, ypač atsižvelgus į tai, jog 2011 m. lapkričio 30 d. buvo pasirašytas statybos užbaigimo aktas Nr. (23.34)-SUA-2440 (1 t., 98–102 b. l.), kuriame užsakovas (Vilniaus rajono savivaldybės administracija) nekonstatavo jokių priimto objekto renovacijos darbų trūkumų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ieškinys buvo pateiktas teismui dar 2014 m. sausio 13 d., o atsakovo priešieškinis – 2014 m. vasario 24 d. Visiškai akivaizdu, kad faktinių aplinkybių konstatavimui atlikti nereikėjo 8 mėnesių. Taip pat akivaizdu, kad faktinių aplinkybių konstatavimo protokolui surašyti netrukdė atsakovo apeliaciniame skunde akcentuojamos klimato sąlygos, nes nei atsakovo minimas šaltis, nei drėgmė nebuvo visą laiką nuo pat vasario mėnesio iki spalio.

32Dėl atsakovo ieškovui mokėtinos sumos bei mokėjimų sulaikymo nepagrįstumo Kaip jau minėta, 2011 m. lapkričio 30 d. buvo pasirašytas statybos užbaigimo aktas Nr. (23.34)-SUA-2440 (1 t., 98–102 b. l.), kuriuo užsakovas perėmė iš atsakovo (generalinio rangovo) visą rangos rezultatą ir kuriame nurodyta, kad statinys atitinka statinio projekto sprendinius, statinio bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius. Minėtame akte užsakovas nėra pareiškęs jokių pretenzijų rangovui dėl atliktų darbų ir nenurodė jokių priimto objekto trūkumų, taip pat nenumatė teisės reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau (CK 6.662 straipsnio 2 dalis). Taigi, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, visi darbai buvo kompleksiškai užsakovo priimti ir savo ruožtu negali būti ginčo dėl subrangovo atliktų darbų perdavimo atsakovui. Atsižvelgiant į tai, kad rangos rezultatas buvo pilna apimtimi priduotas užsakovui ir su atsakovu atsiskaityta, atsakovo daugiau kaip 3 metus besitęsiantis vengimas pripažinti atliktų darbų priėmimą ir visiškai atsiskaityti su subrangovu už jo darbus pagal Rangos sutartį, negali būti vertinamas kaip sąžiningas, įstatymo ir Rangos sutarties reikalavimus atitinkantis elgesys. Be kita ko, užsakovui priėmus visus darbus kaip tinkamus ir nepareiškus jokių pretenzijų atsakovui dėl darbų trūkumų, atsakovui tenka pareiga ne tik atsiskaityti su ieškovu, bet ir įrodyti netinkamą ieškovo atliktų darbų kokybę (trūkumus), dėl kurių jis sulaiko ieškovui priklausančio atlygio mokėjimą. Pažymėtina, kad CK 6.662 straipsnio 1 dalies, nustatančios, jog atliktų darbų priėmimas įforminimas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus, taip pat CK 6.658 straipsnio 5 dalies, įtvirtinančios užsakovo (taigi ir rangovo subrangovo atžvilgiu) teisę atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, jeigu darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai, CK 6.694 straipsnio 6 dalies, numatančios, kad užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nustatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ir užsakovas negali pašalinti, bei to paties straipsnio 4 dalies, įtvirtinančios, jog vienašalis perdavimo aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad šalis atsisakė jį pasirašyti pagrįstai, normų sisteminės analizės pagrindu darytina išvada, jog atsakovas negali nepriimti visų subrangovo atliktų darbų ir sulaikyti apmokėjimą už juos, remdamasis vien tik tam tikrų trūkumų buvimu ir jų savalaikiu neištaisymu, jeigu šie trūkumai netrukdo objektą naudoti pagal paskirtį. Kitaip tariant, neesminių darbų trūkumų buvimas (kurį, visų pirma, reikia įrodyti), savaime neatleidžia nuo pagrindinių, CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatytų užsakovo (taigi rangovo subrangovo atžvilgu) pareigų – priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą – vykdymo. Teismų praktikoje išaiškinta, kad pagal abiejų straipsnių (tiek specialaus – CK 6.694, tiek bendrojo – CK 6.662) nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kuriais užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2013). Remiantis pirmiau nurodytu teisiniu reglamentavimu ir teismų praktika, atsakovas privalėjo pasirašyti darbų priėmimo ir perdavimo aktą (atliktų darbų aktą), būtent jame nurodydamas, atsakovo įsitikinimu, esančius ieškovo darbų trūkumus, o ne tiesiog siuntinėti ieškovui pastarojo paruoštus atliktų darbų aktus atgal ir tokiu būdu vengiant atsiskaityti su ieškovu net už darbus, dėl kurių atsakovas nėra pareiškęs jokių pretenzijų. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad faktai, jog darbų priėmimas perdavimas pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalyje ir 6.662 straipsnyje nustatytus reikalavimus neįvyko, tačiau užsakovas rangovo darbų rezultatą pradėjo naudoti pagal paskirtį, rodo, kad šalys pažeidė sutartinius įsipareigojimus ir nesilaikė teisės normų reikalavimų, tačiau pažeidimų faktas neatleidžia šalių nuo prievolių, kylančių iš sutarčių vykdymo principų (CK 6.200 straipsnis) bei rangos sutarties esmės, reikalaujančių, kad už tinkamą darbo rezultatą būtų sumokama sulygta kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2011). Be to, aplinkybė, kad rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti. Minėta, kad atsisakyti priimti darbų rezultatą galima tik išimtiniais įstatymo nustatytais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2011).

33Iš nagrinėjamos bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas 2011 m. spalio 13 d. pranešimu Nr. 93 ir prie jo pridėtu Nebaigtų darbų ir neatitikčių sąrašu (1 t., 25–26 b. l.) informavo ieškovą apie atsakovo nustatytus darbų trūkumus. Jau 2011 m. lapkričio 16 d. pažyma (1 t., 27 b. l.) ieškovas informavo atsakovą apie ištaisytus trūkumus, kartu nurodydamas, kad nepavyko pašalinti tik Nebaigtų darbų ir neatitikčių sąrašo 2.6 punkte nurodytų dažymo trūkumų, ir prašė kol ieškovas įvykdys ir šį reikalavimą, sulaikyti iki 20 000 Lt mokėtinos ieškovui sumos. Pažymėtina, kad ieškovas sąžiningai bendradarbiavo su atsakovu (tai patvirtina ieškovo atsiliepimai į atsakovo pretenzijas (1 t., 30–41 b. l. )) ir stengėsi taisyti visus atsakovo nuolat nurodomus (net jau po objekto perdavimo užsakovui) trūkumus. Ieškovo pateiktame 2013 m. rugsėjo 9 d. antstolio V. Č. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (1 t., 56–57 b. l.) aiškiai, pagal eksperto D. K. vertinimo ataskaitą, išvardyti atlikti darbai ir pataisymai (trūkumų šalinimai), kurie visiškai atitinka 2011 m. spalio 13 d. Nebaigtų darbų ir neatitikčių sąraše išvardytus trūkumus, todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog ieškovas įrodė ištaisęs atsakovo nurodytus trūkumus ir pagrįstai turėjo teisę reikalauti visiško jo atliktų darbų apmokėjimo (t. y. ne tik už ieškovo nuo pat pradžių tinkamai atliktus ir atsakovo neginčytus darbus), o atsakovas neteisėtai sulaikė ieškovui priklausančių lėšų mokėjimus.

34Atsakovo vykdomo mokėjimų ieškovui sulaikymo teisėtumo nepagrindžia ir šalių sudarytos Rangos sutarties sąlygos (1 t., 6–14 b. l.). Visos sutarties nuostatos turi būti aiškinamos sąžiningai, ne atsietai viena nuo kitos, bet atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį (CK 6.193 straipsnis) ir, žinoma, paisant protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų (CK 1.5 straipsnis). Šalių sudarytoje Rangos sutartyje nustatyta, kad rangovas priima tinkamai subrangovo atliktus darbus (5.1.6. punktas); atliktų darbų aktas (kuriuo įforminimas darbų priėmimas) privalo būti pasirašytas ar pareikštas argumentuotas nesutikimas per 7 darbo dienas (8.2. punktas). Tame pačiame punkte taip pat aiškiai pažymima, kad esant ginčytinoms pozicijos, atliktų darbų aktą būtina pasirašyti tuo pačiu terminu, nurodant ginčo priežastis bei sutartyje numatytu terminu sumokėti už neginčytiną dalį. Teisėjų kolegijos, įvertinusios pirmiau nurodytas normas ir jų turinį visos Rangos sutarties kontekste, vertinimu, atsakovas privalėjo priimti atliktus subrangovo darbus ir užfiksuoti visus nesutarimus dėl tam tikrų atliktų darbų akto pozicijų pačiame akte, visų pirma išmokėdamas ieškovui atlygį už pastarojo tinkamai atliktus ir atsakovo neginčytus darbus. Atsakovo akcentuojama Rangos sutarties 8.7.1 punkto sąlyga, numatanti, kad rangovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jeigu po rangovo raštiško pareikalavimo, per protingai tam reikalingą terminą subrangovas neištaiso atliktų darbų defektų, įvertinus ją kitų tos pačios sutarties sąlygų kontekste, taip pat atsižvelgus į 8.8. punktą, nustatantį, kad nuo kiekvienos sąskaitos rangovas turi teisę sulaikyti iki 5 procentų sąskaitoje nurodytos ir pagal Rangos sutartį subrangovui mokėtinos sumos, teisėjų kolegijos nuomone, nesuteikia atsakovui teisės sulaikyti absoliučiai visų mokėjimų ieškovui (t. y. ir dėl tinkamai atliktų darbų). Be to, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, bet kuriuo atveju atsakovo sulaikymo teisė (net ir dėl tų darbų, kurie buvo atlikti su trūkumais), remiantis Rangos sutarties 8.8. punkto paskutiniu sakiniu, pasibaigė, praėjus 2 metams po darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo, t. y. nuo 2011 m. lapkričio 30 d., kai rangovas visa apimtimi perdavė darbus užsakovui. Primintina ir tai, kad ieškovas įrodė ištaisęs atsakovo 2011 m. spalio 13 d. pranešime nurodytus trūkumus, todėl atsakovas ir dėl šios priežasties nebegali nevykdyti savo pareigos atsiskaityti su ieškovu.

35Remdamasi pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas neturi teisės sulaikyti mokėjimų ieškovui ir privalo atsiskaityti su ieškovu pagal 2011 m. lapkričio 24 d. atliktų darbų aktą, atėmus pirmosios instancijos teismo sprendime įvardytas sumas, dėl kurių apeliacinis skundas nepaduotas ir kurių teisėjų kolegija plačiau nenagrinėja.

36Kadangi 2014 m. spalio 10 d. teismo posėdyje ieškovo atstovė sutiko, kad atsakovas atliko ne tik pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime nurodytus skardinimo bei betono trinkelių klojimo darbus 2 340 Lt sumai, bet ir evakuacijos (priešgaisrinių) laiptų remonto darbus, ieškovui priteistina iš atsakovo suma turėtų būti sumažinta dar 2 450,86 Lt (1 t., 46 b. l.). Todėl konstatuotina, kad atsakovas turi sumokėti ieškovui 202 916,14 Lt (be PVM, socialinio draudimo išlaidų ir kitų tiesioginių bei netiesioginių išlaidų) arba 297 801,90 Lt (su PVM ir kitomis būtinomis išlaidomis) pagal 2011 m. lapkričio 24 d. atliktų darbų aktą. Atsižvelgus į pirmosios instancijos teismo iš ieškovo atsakovui priteistas 14 265,83 Lt netesybas, ieškovui mokėtina suma iš viso sudaro 283 536,07 Lt.

37Teisėjų kolegija atmeta atsakovo apeliaciniame skunde nurodytus argumentus dėl fasado dažymo bei kitų darbų (priegrindos įrengimas bei skardinimo darbai), kaip neįrodytus ir nepagrįstus. Kaip jau buvo minėta, darbus atlikęs subjektas, atliktų darbų apimtys ir pan. įrodinėjamos ne liudytojų parodymais, o statybos darbų žurnalo duomenimis. Savo ruožtu darbų atlikimo faktui įrodyti savaime nepakanka ir atsakovo vienasmeniškai surašytų lokalinių sąmatų bei ieškovui adresuotų pranešimų, kuriuose nurodoma, kad tam tikrus darbus atsakovas ruošiasi atlikti pats. Minėti pranešimai įrodo tik informavimo aplinkybę, bet ne faktą, jog realiai šiuos darbus atliko atsakovo darbuotojai. Būtent atsakovui teko pareiga įrodyti, kad jis pats atliko ginčo darbus ir ieškovas šiuos darbus be pagrindo įtraukė į atliktų darbų aktą, o nesant pakankamų įrodymų atsakovo nurodomoms aplinkybėms konstatuoti, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino atsakovo reikalavimų ir nesumažino ieškovui mokėtinos sumos fasado dažymo, skardinimo ir priegrindos įrengimo darbų kainomis. Papildomai atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad tiek 2011 m. gruodžio 2 d., tiek 2013 m. spalio 4 d. atsakovo pretenzijose ieškovui, taip pat ir 2011 m. spalio 26 d. pranešime, kurį akcentuoja pats atsakovas (1 t., 142 b. l.), jis nurodo, kad atliks nuogrindo ir aplinkos prie jos sutvarkymo, bet ne nuogrindo (priegrindos) įrengimo darbus, todėl, teisėjų kolegijos įsitikinimu, atsakovas visiškai nepagrįstai bando išvengti mokėjimo už atliktų darbų akto Nr. 3 6 skyriuje nurodytus darbus.

38Dėl įskaitymo

39Atsakovas nurodė, kad teikė ieškovui pastarojo sutartims įvykdyti būtinas paslaugas ir prekes, todėl už laikotarpį nuo 2010 m. gruodžio 10 d. iki 2012 m. rugpjūčio 27 d. pagal PVM sąskaitas faktūras (1 t., 236–257 b. l.) ieškovas atsakovui yra skolingas 110 077,45 Lt. Ieškovas prieštaravo įskaitymui, nes įskaitymas pareikštas jau prasidėjus šalių ginčui teisme, be to, ieškovo įsitikinimu, 2012 m. rugpjūčio 27 d. PVM sąskaitose faktūrose Nr. NST1002623 ir Nr. NST1002625 (1 t., 256 ir 257 b. l.) atsakovas pritaikė sankcijas už Rangos sutarties tariamus pažeidimus.

40Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartį, civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2011; 2012 m. balandžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012; 2015 m. vasario 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-25-916/2015).

41Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktas (kuriame įtvirtintas draudimas įskaityti teisme ginčijamus reikalavimus) taikytinas tais atvejais, kai skolininkas apskritai ginčija savo prievolę kreditoriui, o kai skolininkas dalį reikalavimo pripažįsta, tai nurodytas įstatymo draudimas įskaityti reikalavimus netaikomas, tik būtina nustatyti neginčijamos prievolės apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014).

42Nagrinėjamoje byloje ieškovas iš esmės neginčijo turintis prievolę sumokėti atsakovui už pastarojo teiktas prekes ir paslaugas, todėl teisėjų kolegija, atsižvelgusi į teisinį reguliavimą bei pirmiau nurodytą teismų praktiką, sutinka su atsakovo argumentu, kad ta aplinkybė, jog atsakovas pranešė apie įskaitymą tik 2014 m. vasario 18 d., t. y. jau vykstant šuo metu nagrinėjamam ginčui tarp šalių teisme, savaime nėra kliūtis taikyti prievolės dalies, kurios ieškovas iš esmės neginčijo, įskaitymą. Kadangi yra visos kitos įskaitymui pagal CK 6.130 straipsnį atlikti būtinos sąlygos teisėjų kolegiją priėjo išvadą, kad į atsakovo ieškovui mokėtiną sumą įskaitytina ieškovo atsakovui mokėtina ir neginčijama 107 275,53 Lt (110 077,45 – 527,60 (pagal ginčytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. NST1002623) – 2 274,32 (pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. NST1002625)) suma. Atsižvelgus į atliktą įskaitymą, atsakovui išlieka prievolė sumokėti ieškovui 176 260,54 Lt (51 048,58 Eur) (283 536,07 Lt – 107 275,53 Lt).

43Pažymėtina, kad ieškovas, akcentuodamas aplinkybę, jog atsakovas daugiau kaip trejus metus vengia atsiskaityti su ieškovu, pats nenurodo jokių aiškių priežasčių, kodėl neatsiskaito pagal ieškovo neginčytas atsakovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras, nors, kaip matyti iš bylos medžiagos, jos išrašytos pakankamai seniai (nuo 2010 m. gruodžio 10 d. iki 2012 m. rugpjūčio 27 d.), taigi įskaitymas šiuo atveju, priešingai nei teigia ieškovas, nepažeis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų. Savo ruožtu ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomos aplinkybės, susijusios su atsakovo restruktūrizavimu ir kreditorių eilėmis, nėra teisiškai reikšmingos nagrinėjamu atveju, kadangi savaime niekaip nepaneigia įskaitymo galimybės.

44Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, priteisimo

45Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, kad vertinimo aktas, už kurį ieškovas sumokėjo ekspertui D. K. 1 600 Lt, nesuteikia jokios bylai reikšmingos informacijos ir išlaidos už jo parengimą negali būti priskirtos prie kitų būtinų ir pagrįstų bylinėjimosi išlaidų.

46Atsakovui nepagrįstai vengiant pasirašyti paskutinį atliktų darbų aktą ir nuolat teikiant ieškovui pretenzijas dėl neva esamų ir vis dar nepašalintų darbų trūkumų, ieškovas buvo priverstas pasirūpinti įrodymais, pagrindžiančiais jo nurodomas aplinkybes apie darbų atlikimą bei trūkumų pašalinimą. Vienas iš tokių įrodymų yra antstolio V. Č. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuris, visų pirma, paremtas ne paties antstolio (neturinčio specialių žinių statybos srityje) nustatytais faktais bei jo padarytomis nuotraukomis, bet būtent eksperto D. K., galinčio įvertinti trūkumų ištaisymą, vertinimo akte nustatytomis aplinkybėmis, todėl akivaizdu, jog vertinimo aktas suteikė šiai bylai išspręsti reikalingą informaciją. Kaip jau buvo minėta, faktinių aplinkybių konstatavimo protokole išvardyti vertinimo akte nurodyti atlikti ištaisymai, kurie visiškai atitinka 2011 m. spalio 13 d. Nebaigtų darbų ir neatitikčių sąraše atsakovo ieškovui nurodytus šalintinus trūkumus. Ta aplinkybė, kad galbūt atsakovui nebuvo pateiktas pats vertinimo aktas pilna apimtimi, taip pat nepaneigia ieškovo teisės reikalauti išlaidų, patirtų dėl šio akto surašymo, atlyginimo, kadangi, visų pirma, esminės vertinimo akte nustatytos ir šiai bylai reikšmingos aplinkybės atspindėtos faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, be to, remiantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, ieškovas, priverstas dėl neteisėtų atsakovo veiksmų kreiptis į ekspertą ir antstolį, negali būti verčiamas prisiimti ir išlaidas, patirtas apmokant pirmiau nurodytų asmenų darbą.

47Kadangi apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia pirmosios instancijos teismo sprendimą, teisėjų kolegija pakeičia ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

48Remiantis pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo procesiniais sprendimais, yra patenkinti 57 procentai ieškovo reikalavimų (176 260,54 x 100 / 308 549.51), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1 187,88 Lt ((1 600 + 484) x 0,57) suma išlaidų, susijusių su eksperto ir antstolio paslaugų apmokėjimu.

49Savo ruožtu yra patenkinti 82 procentai atsakovo reikalavimų ((100 x (14 265,83 + 107 275,53 + (308 549,51 – 297 801,90)) / (14 265,83 + 110 077,45 + (308 549,51 – 271 725,02))). Atsižvelgiant į atsakovo pateikus įrodymus dėl 3 541,67 Lt sumokėjimo advokatui už priešieškinio parengimą (2 t., 64–65 b. l.), į patenkintų atsakovo reikalavimų dalį bei į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.2 punktą, nustatantį, kad už priešieškinio parengimą negali būti priteista didesnė nei 3 MMA suma, atsakovui iš ieškovo priteistina 2 460 Lt išlaidų advokatui apmokėti. Pritaikius įskaitymą (2 460 – 1 187,88), konstatuotina, kad ieškovas turi sumokėti atsakovui 1 272,12 Lt (368,43 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

50Nors tiek atsakovas, tiek ieškovas prašė priteisti jų apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, nė vienas iš jų nepateikė šių išlaidų buvimą bei jų dydį pagrindžiančių dokumentų, todėl bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

51Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

52Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 30 d. sprendimą pakeisti.

53Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

54„Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aldista ir Ko“ (į. k. 149582094) ieškinį ir atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės statyba“ (į. k. 124045236) priešieškinį patenkinti iš dalies.

55Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Aldista ir Ko“ (į. k. 149582094) iš atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės statyba“ (į. k.124045236) 51 048,58 Eur (penkiasdešimt vieną tūkstantį keturiasdešimt aštuonis eurus 58 ct) (176 260,54 Lt).

56Priteisti atsakovui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Nemenčinės statyba“ (į. k.124045236) iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aldista ir Ko“ (į. k. 149582094) 368,43 Eur (tris šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 43 ct) (1 272,12 Lt) advokatui apmokėti patirtų išlaidų.

57Kitas ieškinio ir priešieškinio dalis atmesti.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ginčas byloje kilo dėl galimybės remtis liudytojų parodymais, ginčijant... 5. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Aldista ir Ko“... 6. Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, pateikė priešieškinį, kuriame... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 30 d. sprendimu ieškovo ieškinį ir... 9. Teismas nustatė, kad šalys sudarė Rangos sutartį, pagal kurią subrangovas... 10. Teismas pažymėjo, kad darbų rezultatas buvo priimtas užsakovo iš... 11. Teismas konstatavo, kad pagal šalių sutarties 8.2 punkto nuostatas atsakovas... 12. Teismas, įvertinęs lokalinę sąmatą (šalių subrangos sutarties priedą)... 13. Be kita ko, teismas, atsižvelgdamas į ieškovo pateiktą 2013 m. rugsėjo 9... 14. Teismas, atmesdamas atsakovo reikalavimą dėl įskaitymo, nurodė, kad... 15. Teismas, įvertinęs Rangos sutarties 8.8 punktą bei aplinkybę, kad statybų... 16. Teismas, tenkindamas atsakovo reikalavimą dėl 14 265,83 Lt baudos priteisimo... 17. Teismas ieškovo patirtas 484 Lt išlaidų, susijusias su antstolio faktinių... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 19. Atsakovas RUAB „Nemenčinės statyba“ apeliaciniame skunde prašo Vilniaus... 20. Ieškovas UAB „Aldista ir Ko“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 21. Trečiasis asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime į... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Dėl teisės remtis liudytojų parodymais ... 25. Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė... 26. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 (toliau – ir... 27. Kaip matyti iš Reglamento priede Nr. 4 pateikto žurnalo pavyzdžio, būtent... 28. Įvertinus Reglamento 18.5, 23, 24 punktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą... 29. Dėl naujų įrodymų nepriėmimo... 30. Atsakovas kartu su apeliaciniu skundu pateikė 2014 m. spalio 2 d. faktinių... 31. Pats atsakovas nurodė, kad jis nuosekliai laikėsi pozicijos (nuo pat 2011 m.... 32. Dėl atsakovo ieškovui mokėtinos sumos bei mokėjimų sulaikymo... 33. Iš nagrinėjamos bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas 2011 m. spalio 13 d.... 34. Atsakovo vykdomo mokėjimų ieškovui sulaikymo teisėtumo nepagrindžia ir... 35. Remdamasi pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis,... 36. Kadangi 2014 m. spalio 10 d. teismo posėdyje ieškovo atstovė sutiko, kad... 37. Teisėjų kolegija atmeta atsakovo apeliaciniame skunde nurodytus argumentus... 38. Dėl įskaitymo... 39. Atsakovas nurodė, kad teikė ieškovui pastarojo sutartims įvykdyti būtinas... 40. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad tam, jog būtų galima... 41. Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1... 42. Nagrinėjamoje byloje ieškovas iš esmės neginčijo turintis prievolę... 43. Pažymėtina, kad ieškovas, akcentuodamas aplinkybę, jog atsakovas daugiau... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos... 45. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, kad vertinimo... 46. Atsakovui nepagrįstai vengiant pasirašyti paskutinį atliktų darbų aktą ir... 47. Kadangi apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo... 48. Remiantis pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo procesiniais... 49. Savo ruožtu yra patenkinti 82 procentai atsakovo reikalavimų ((100 x (14... 50. Nors tiek atsakovas, tiek ieškovas prašė priteisti jų apeliacinės... 51. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 52. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 30 d. sprendimą pakeisti.... 53. Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:... 54. „Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aldista ir Ko“ (į. k.... 55. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Aldista ir Ko“ (į. k.... 56. Priteisti atsakovui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei... 57. Kitas ieškinio ir priešieškinio dalis atmesti.“...