Byla 2-4442-656/2012
Dėl BUAB „Tilto Street Investments“ 2012-04-02 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas kreditorių UAB „AS Development“, UAB „SIV projektai“, UAB „SIV statyba“ skundą bankrutuojančiai UAB „Tilto Street Investments“ dėl BUAB „Tilto Street Investments“ 2012-04-02 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Bankrutuojančios UAB „Tilto Street Investments“ kreditoriai UAB „AS Development“, UAB „SIV projektai“, UAB „SIV statyba“ skundu prašo pripažinti 2012-04-02 įvykusio pirmojo Bankrutuojančios UAB „Tilto Street Investments“ kreditorių susirinkimo nutarimus visa apimtimi.

3Nurodė, kad pirmasis kreditorių susirinkimas buvo sušauktas 2012-03-16, tačiau susirinkimo dalyvių sutarimu buvo nutarta atidėti pirmąjį kreditorių susirinkimą 2012-04-02 datai.

4Kreditorių tvirtinimu, 2012-04-02 kreditorių susirinkime priimti nutarimai neteisėti ir nepagrįsti dėl šių argumentų.

5ĮBĮ 22 str. 1 d. nustato sąlygą, kad pirmasis kreditorių susirinkimas gali būti sušauktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutaties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos. 2012-04-02 susirinkime kreditoriaus UAB „ACDC“ atstovas informavo bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotą asmenį apie tai, kad dėl teismo 2012-01-31 nutarties, kuria patvirtintas BUAB „Tilto Street Investments“ kreditorių sąrašas, yra paduotas atskirasis skundas, kas užkerta kelią tolimesniam kreditorių susirinkimo vedimui. Tačiau nežiūrint to, administratorius tęsė kreditorių susirinkimo procedūras, ko pasėkoje buvo priimta eilė nutarimų, kurie yra negaliojantys ir naikintini.

6Bankroto administratorius, kreditoriai AB SEB bankas ir Vilniaus savivaldybės administracija atsiliepime į skundą nurodė, jog nėra pagrindo naikinti ginčijamus nutarimus krditorių nurodytais pagrindais.

7Atskiruoju skundu apskųsta ne visa teismo 2012-01-31 nutartis, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai, o tik dalis dėl AB SEB bankas kreditorinio reikalavimo dalies (3.504.427,47 Lt). Todėl likusi nutarties dalis įsiteisėjusi. Todėl pirmasis kreditorių susirinkimas sušauktas nepažeidžiant ĮBĮ 24 str. 1 d. nuostatų, o jame priimti nutarimai negali būti naikinami pareiškėjų nurodytu pagrindu.

8Skundas atmestinas.

9Vilniaus apygardos teismo 2011-09-08 nutartimi UAB „Tilto Street Investments“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Valeksa“. Nutartis dalyje dėl bankroto administratoriaus kandidatūros paskyrimo apskųsta apeliacine tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-11-10 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2011-09-08 nutartį paliko nepakeistą.

10Vilniaus apygardos teismo 2012-01-31 nutartimi patvirtintas BUAB „Tilto Street Investments“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (civilinė byla Nr.B2-533-656/212, II t., b.l. 196-197) bendrai 22.165.948,38 Lt sumai (dėl rašymo apsirikimo klaidos nurodant bendrą sumą priimta teismo 2012-03-22 nutartis). Kreditoriaus AB SEB banko patvirtintas kreditorinis reikalavimas - 17.044.427,47 Lt.

11Kreditorius UAB „ACDC“ BUAB „Tilto Street Investments“ bankroto byloje yra pateikęs atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012-01-31 nutarties dėl BUAB „Tilto Street Investments“ kreditoriaus AB SEB banko 3.505.621,18 Lt dalies kreditorinio reikalavimo pagrįstumo. Todėl nesutiktina su pareiškėjų argumentais, jog šiuo atveju Vilniaus apygardos teismo 2012-01-31 nutartis 2012-04-02 (kai buvo priimami ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai) visa apimtimi buvo neįsiteisėjusi.

12Kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūra reglamentuojama ĮBĮ 22 straipsnyje. ĮBĮ 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo. Toks įstatymo leidėjo numatytas terminas yra orientuotas į proceso operatyvumo principo įgyvendinimą, siekiant, kad kreditorių susirinkimas įvyktų per įmanomai trumpesnį laiką nuo kreditorinių reikalavimų patvirtinimo dienos. Administratorius savo veikloje turi vadovautis proceso koncentracijos ir protingumo principais, užkirsdamas kelią nepagrįstam bankroto proceso vilkinimui ir nepažeisdamas įstatymo nustatyto termino. Esant apskųstai daliai nutarties dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo, laukti formalaus visos nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo momento būtų nesąžininga ir neteisinga likusiųjų kreditorių atžvilgiu (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2A-733/2010). Be to, tai prieštarautų CPK (redakcija, galiojanti nuo 2011-11-01) 279 straipsnio 1 dalyje nustatytam reglamentavimui, numatančiam, jog teismo sprendimo (nutarties) dalis dėl savarankiškų reikalavimų, kuria neapskundžiama apeliaciniu (atskiruoju) skundu, įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui.

13Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2012-01-31 nutartis apskųsta tik dalyje dėl BUAB „Tilto Street Investments“ kreditoriaus AB SEB banko 3.505.621,18 Lt dalies kreditorinio reikalavimo, todėl likusioje dalyje nutartis pripažintina įsiteisėjusia.

14Pažymėtina ir tai, kad nepagrįstas pareiškėjų argumentas, jog apskundus kreditoriaus AB SEB banko kreditorinio reikalavimo dalį lieka neaiškus kreditorių balsų pasidalijimas.

15Pirmajame kreditorių susirinkime 2012-04-02 AB SEB bankas dalyvavo ir balsavo visa patvirtinta kreditorinio reikalavimo suma – 17.044.427,47 Lt, kas sudaro 76,89 procentų visų teismo nutartimi patvirtintų reikalavimų sumos. Atskiruoju skundu ginčijama AB SEB banko reikalavimo dalis sudaro 3.505.621,18 Lt. Taigi įsiteisėjusia teismo nutarties dalimi AB SEB banko reikalavimo dalis sudarė 13.538.806,29 Lt, kas yra daugiau kaip 72,556 procentų visų teismo nutartimi patvirtintų reikalavimų sumos. Atsižvelgiant į aptartą, minėtos aplinkybės neįtakoja kreditorių balsų pasidalijimo (ĮBĮ 24 str.).

16Nagrinėjamu atveju taip pat nenustatyta, kad būtų pažeista BUAB „Tilto Street Investments“ 2012-04-02 kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka (ĮBĮ 22 str.).

17Įvertinus skunde išdėstytus argumentus dėl BUAB „Tilto Street Investments“ 2012-04-02 kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, teismas konstatuoja, kad jie nesudaro pagrindo panaikinti ginčijamus nutarimus, todėl skundas atmestinas.

18Vadovaudamasis LR ĮBĮ 21 str. 2 p., 24 str. 5 d., LR CPK 290 str., 291 str. teismas

Nutarė

19Skundą atmesti.

20Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, rašytinio proceso tvarka... 2. Bankrutuojančios UAB „Tilto Street Investments“ kreditoriai UAB „AS... 3. Nurodė, kad pirmasis kreditorių susirinkimas buvo sušauktas 2012-03-16,... 4. Kreditorių tvirtinimu, 2012-04-02 kreditorių susirinkime priimti nutarimai... 5. ĮBĮ 22 str. 1 d. nustato sąlygą, kad pirmasis kreditorių susirinkimas gali... 6. Bankroto administratorius, kreditoriai AB SEB bankas ir Vilniaus savivaldybės... 7. Atskiruoju skundu apskųsta ne visa teismo 2012-01-31 nutartis, kuria... 8. Skundas atmestinas.... 9. Vilniaus apygardos teismo 2011-09-08 nutartimi UAB „Tilto Street... 10. Vilniaus apygardos teismo 2012-01-31 nutartimi patvirtintas BUAB „Tilto... 11. Kreditorius UAB „ACDC“ BUAB „Tilto Street Investments“ bankroto byloje... 12. Kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūra reglamentuojama ĮBĮ 22... 13. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2012-01-31 nutartis... 14. Pažymėtina ir tai, kad nepagrįstas pareiškėjų argumentas, jog apskundus... 15. Pirmajame kreditorių susirinkime 2012-04-02 AB SEB bankas dalyvavo ir balsavo... 16. Nagrinėjamu atveju taip pat nenustatyta, kad būtų pažeista BUAB „Tilto... 17. Įvertinus skunde išdėstytus argumentus dėl BUAB „Tilto Street... 18. Vadovaudamasis LR ĮBĮ 21 str. 2 p., 24 str. 5 d., LR CPK 290 str., 291 str.... 19. Skundą atmesti.... 20. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...