Byla 2-16-341/2012
Dėl santuokos nutraukimo dėl kaltės ir atsakovo M. M. priešieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl kaltės

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant A. Buinovskienei, dalyvaujant ieškovei A. M., dalyvaujant jos atstovei advokatei I. A., dalyvaujant atsakovui M. M., jo atstovui adv. pad. Vl. Kononovui, dalyvaujant trečiajam asmeniui B. M., nedalyvaujant trečiojo asmens „Swedbank lizingas“ UAB atstovui, nedalyvaujant trečiojo asmens Swedbank AB atstovui, nedalyvaujant trečiajam asmeniui I. M., dalyvaujant Vilniaus rajono VTAS atstovui T. N., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės A. M. ieškinį atsakovui M. M. dėl santuokos nutraukimo dėl kaltės ir atsakovo M. M. priešieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl kaltės,

Nustatė

2Ieškovė galutiniu patikslintu ieškiniu /t.1, b.l. 175-179/ nurodo, kad ( - )sudarė santuoką, kuri buvo įregistruota Vilniaus m. CMB, įrašo Nr. 3388. Nors santuoką kūrė tikėdami bendra ateitimi, palaipsniui išaiškėjo jų charakterių nesuderinamumas ir skirtingas požiūris į gyvenimo vertybes. Dėl vyro žiauraus elgesio yra ne kartą nukentėjusi, nuolatiniai ilgalaikiai jo dingimai iš namų ir artimų santykių palaikymas su kitomis moterimis ieškovę labai išvargino. Visą 2011 m. kovo mėnesį atsakovas buvo iš namų išėjęs ir namuose nenakvojo, 2011-04-03, sekmadienį grįžęs pradėjus pokalbį apie neįmanomą tokį jų santuokinį gyvenimą, ją sumušė. Atsakovo kaltę įrodinės su pradiniu ieškiniu pateiktais dokumentais bei liudytojų parodymais. CK 3.60 str. 3 d. numato, kad "Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl sutuoktinio kaltės, jeigu jis ... yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu... ". Atsakovas yra neištikimas ir žiauriai elgiasi su ieškove, todėl prašo teismo santuoką nutraukti dėl jo kaltės. Atsakovo neištikimybė ir fizinis bei psichologinis smurtas neigiamai paveikė ieškovės vidinę savijautą - dėl šių įvykių ji jau ilgą laiką jaučiasi morališkai palaužta, sutriko miegas ir maitinimasis, nukrito svoris, jai sunku susikaupti ir dirbti. Ieškovės pasitikėjimas žmonėmis ir ypač vyrais visiškai žlugo. Atsakovo pasitraukimą iš šeimos labai skaudžiai išgyvena dukra, kuriai turi skirti ypatingą dėmesį ir psichologiškai motyvuoti, pati būdama dvasinėje krizėje. Susiklosčiusioje situacijoje įvertinti patirtą pažeminimą, dvasinius išgyvenimus ir skausmą pinigine išraiška labai sudėtinga, tačiau CK 3.70 str. 2 d. suteikia teisę iš atsakovo reikalauti neturtinės žalos atlyginimo. Moralinės žalos atlyginimo dydį pasirinko ne tiek įvertindama savo praradimus, kiek atsižvelgdama į realias atsakovo galimybes ją atlyginti. Patirtas pažeminimas, dvasiniai išgyvenimai ir skausmas bei CK 3.70 str. 2 d. leidžia iš atsakovo reikalauti neturtinės žalos atlyginimo. Moraline žalą vertina 10 000 Lt. Atsakovas paliko šeimą, nesirūpina dukters auklėjimu ir yra neištikimas, todėl savo kaltais veiksmais sukelia santuokos iširimo dėl jo kaltės pasekmes. Kadangi bendras santuokinis gyvenimas neįmanomas, prašo teismo vadovaujantis CK 3.54 str. nesiimti priemonių sutuoktiniams sutaikyti. Įvertinus visas aplinkybes prašo teismo vadovaujantis CK 3.61 str. nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės. Po ištuokos ieškovė pageidauja pasilikti santuokinę pavardę M. (CK 3.69 str. 1 d.).

3II. dėl vaiko genamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo.

4( - ) santuokoje gimė duktė B. M., a. k. ( - ) šiuo metu esanti nepilnamete. Dukra jau yra didelė, pati gali pasisakyti dėl jos gyvenamosios vietos nustatymo. Mano, kad ieškovė kaip motina dėl natūralaus ryšio gali geriau pasirūpinti jos auklėjimu, sveikata ir sudaryti palankias sąlygas jai visapusiškai ir harmoningai vystytis, parengti ją savarankiškam gyvenimui (CK 3.155 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad abu tėvai turi lygias teises dalyvauti vaiko auklėjime, neprieštarauja dėl vaiko bendravimo su tėvu (CK 3.165 str. 1 d., 3 d.). Abu tėvai turi teisę ir pareigą auklėti bei išlaikyti vaikus. Augantiems vaikams reikalingas tinkamas aplinkos ir palankių gyvenimo sąlygų užtikrinimas, atsakovas privalo materialiai remti savo nepilnametį vaiką ir išlaikyti jį atsižvelgiant į jo poreikius bei savo turtinę padėtį. Dukra yra brandi šešiolikmetė, jos minimalūs poreikiai maistui prilygsta suaugusio žmogaus poreikiams, o poreikiai drabužiams ir laisvalaikiui neabejotinai juos viršija. Ieškovės pagrindinis užsiėmimas šiuo metu yra neakivaizdinės studijos Vilniaus kolegijoje Sveikatos fakultete, pagal individualios veiklos liudijimą bando dirbti kosmetologės darbą, tačiau nuolatinės darbo vietos ir pastovių pajamų neturi, šiuo metu jos turtinė padėtis yra ženkliai blogesnė, nei atsakovo. Atsakovo pajamų dydžio nežino. Tačiau iš atsakovo gyvenimo būdo sprendžia, kad jo pajamos gerokai viršija vidutines pajamas Lietuvoje, todėl įsitikinusi, kad atsakovas turi realią galimybę skirti dukters išlaikymui kas mėnesį po 600,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki dukra taps pilnamete.Sau išlaikymo iš atsakovo nereikalauja.

5III. dėl bendros jungtinės nuosavybės turto padalijimo

6Gyvendami santuokoje bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgijo turto už bendrą 141 000,00 Lt sumą: l.butą ( - ),unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė

7125 000,00 Lt; 2. motociklą ( - ) šalių sutarta vertė 6 000,00 Lt; 3.UAB ( - ) nominali akcijų vertė 10 000,00 Lt. Buto rinkos vertę pagrindžia pridedamas buto vertinimas, dėl motociklo vertės ir kompensacijos už jį nagrinėjant bylą parengiamojo teismo posėdžio metu sutarė. Siekiant nevilkinti bylos nagrinėjimo bei nedidinti bylinėjimosi išlaidų sutinka dalinti akcijas nominalia jų verte. Kaip paaiškėjo teisme jau pateikus ieškinį, atsakovas be ieškovės žinios ir sutikimo dideles sumas jų bendrų lėšų investavo į savo valdomą įmonę, tai patvirtina pridedamas Juridinių asmenų registro pateiktas ( - )aiškinamasis raštas. Pagal šiuos duomenis už įmonei suteiktą paskolą įmonė skolinga akcininkui M. M. 153 282 Lt. Be to, atsakovas su trečiuoju asmeniu "Swedbank lizingas" UAB 2009-06-15 sudarė lizingo sutartį, kuria įgijo turtinę teisę sumokėjęs numatytas įmokas nuosavybės teise įgyti automobilį ( - ), vertė 22900 Lt. Pagal šią lizingo sutartį įsipareigojimas ieškovei žinomais duomenimis yra 7587,90 Lt. Įgyjant butą sudarė kredito sutartį su Swedbank, 2011-03-18 banko išduotos pažymos pagrindu skolos likutis yra 12761,45 Lt. Iš atsiliepimo į ieškinį paaiškėjo, kad atsakovas turi sudaręs sutartį su Swedbanku dėl kreditinės kortelės. Apie ieškovės anytos reikalavimo teises ar kažkokias paskolas nieko paaiškinti negali. I. M. savarankiškų reikalavimų byloje nepareiškė, jei ji ir buvo padėjusi finansiškai savo sūnui, tai yra jų tarpusavio klausimai. Ieškovei apie jokias paskolas tarp šeimos narių nebuvo žinoma. Be to, praeito amžiaus reikalavimo teisei, jei tokia ir buvo, be jokios abejonės turi būti taikoma ieškinio senatis. Daugiau bendrų kreditorių neturi, ieškovė asmeninių kreditorių neturi, apie kitus asmeninius atsakovo kreditorius ieškovei nežinoma.

8Nustačius bendrą sutuoktinių turtą sudaromas kompensacijų balansas (CK 3.118). Turtas padalijamas lygiomis dalimis, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymas leidžia nukrypti nuo lygių dalių principo (CK 3.117 straipsnis, 3.123 straipsnis). Padalijamas turi būti tiek turto aktyvas, tiek ir pasyvas. CK 3.127 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad turtas padalijamas natūra, atsižvelgiant į jo vertę ir abiejų sutuoktinių bendro turto dalis, jeigu galima taip padalyti. Jeigu natūra abiem sutuoktiniams turto padalyti negalima, turtas natūra priteisiamas vienam sutuoktiniui, kartu jį įpareigojant kompensuoti antram sutuoktiniui jo dalį pinigais. Parenkant turto padalijimo būdą ir padalijant turtą natūra, atsižvelgiama į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes. Padalijant turtą turi būti pasirinktas toks padalijimo būdas ir nustatytos tokios sutuoktinių dalys, kad nepažeistų sutuoktinių kreditorių teisių (CK 1.5 straipsnis, 1.137 straipsnis). Mano, kad pagal nurodytus kriterijus labiausiai šalių bei nepilnametės dukters interesus atitiktų turto padalijimo būdas natūra priteisiant ieškovei butą 125 000,00 Lt, atsakovui motociklą ( - ), vertė 6 000,00 Lt; UAB ( - ) 100 vnt. 100 Lt nominalo akcijų, nominali akcijų vertė 10 000,00 Lt; turtines teises į automobilį ( - ), vertė 22900 Lt. Kadangi šiuo automobiliu naudojasi išimtinai atsakovas, prašo teismo iš lizingo sutarties kylančias teises ir prievoles priteisti atsakovui. Kreditinė kortelė M. M. buvo išduota be ieškovės žinios ir sutikimo, todėl teisės ir pareigos, kylančios iš sutarties paliktinos asmeninėmis M. M. teisėmis ir pareigomis. Remiantis CK 3.109 str. preziumuojama, kad santuokos metu įgytos prievolės vykdomos iš bendro sutuoktinių turto. Todėl įsipareigojimai Swedbank pagal kredito sutartį privalo išlikti solidariais. Ta aplinkybė, kad vienas iš sutuoktinių praranda turėtą gyvenamąją vietą ir neturi kitos, nėra lemiama teisminio ginčo dėl turto padalijimo baigčiai, nes pirmenybę teismas teikia šalių ginčui išspręsti ir užkirsti kelią naujų ginčų atsiradimui. Kaip atsakovas rengiantis nagrinėti bylą aiškino, visą 2011 m. kovo mėn. jis gyveno viešbutyje, už tai apmokėjo jo įmonė. Todėl gyvenamosios vietos klausimas atsakovui nėra aktualus. Be to, ieškovės ir atsakovo santykiai yra įtempti, tai patvirtina abi šalys. Jiems nuolat konfliktuojant dėl to kenčia nepilnametė duktė, kuriai būtina užtikrinti saugias ir ramias sąlygas mokytis. Kreditoriaus interesų užtikrinimui pagal paskolos sutartį ginčo butui yra nustatyta hipoteka. Be to, paskolos suma yra labai menka (10 kartų mažesnė) lyginant su buto verte. Abi šalys pripažįsta, kad santykyje su kreditoriumi išlieka solidariais skolininkais. Todėl buto savininko pasikeitimas egzistuojant dar ir papildomoms užtikrinimo priemonėms - laidavimui -niekaip neįtakoja kreditoriaus teisių, todėl negali būti vertinamas kaip teisinis argumentas priteisiant butą natūra ieškovei. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis butas priteistinas natūra ieškovei, atsakovui už jo dalį priteisiant piniginę kompensaciją 62 500,00 Lt. Įmonė ( - ) yra atsakovo sukurta ir jo vadovaujama bendrovė, apie kurios veiklos pobūdį ieškovė, nebūdama specialistė, neturi žinių. Atitinkamai esant konfliktiškiems šalių santykiams ir padalinus bendrovės akcijas po 50 %, realiai įmonės veikla negalės būti tęsiama, nes visais svarbiausiais įmonių valdymo klausimais remiantis Akcinių bendrovių įstatymu reikalingas 2/3 akcininkų pritarimas. Todėl prašo teismo padalinti įmonės akcijas priteisiant jas natūra atsakovui, o ieškovei už tai tenkančią kompensaciją 5 000,00 Lt. Kadangi automobilis ( - ), vertė 22 900 Lt įvykdžius visus įsipareigojimus nuosavybės teise pereis atsakovui, ieškovei atitinkamai priteistina piniginė kompensacija 11 450 Lt. Motociklas priteistinas atsakovui, ieškovei priteisiant piniginę kompensaciją 3000,00 Lt. Kadangi atsakovas be ieškovės žinios suteikė ( - )paskolą 153 282 Lt, t.y. tokia suma sumažino šeimos turtą, remiantis CK 3.98 str. 3 d. šeimos turto sumažėjimas turi būti kompensuotas ieškovei atitinkamai 76 641 Lt.

9Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis kompensacijų balansas ieškovės atžvilgiu yra: atsakovui tenkanti buto dalis -

1062 500,00 Lt ( - )akcijų vertės kompensavimas

11-5 000,00 Lt Motociklo vertės kompensavimas

12- 3 000,00 Lt Automobilio vertės kompensavimas

13-11 450 Lt Paskolos ( - )kompensavimas

14-76 641.00 Lt

15Viso iš atsakovo ieškovei priteistina kompensacija:

16-33 591,00 Lt Prašo Teismo: 1. nutraukti M. M. ir A. M. santuoką, sudarytą ( - )., įregistruotą Vilniaus m. CMB, įrašo Nr. ( - ), dėl sutuoktinio kaltės; 2. Palikti sutuoktiniams pavardes: M. M., A. M.; 3. Priteisti iš atsakovo M. M. ieškovės A. M. naudai 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; 4. nustatyti dukters B. M. gyvenamąją vietą su motina A. M.; 5. priteisti iš atsakovo M. M. išlaikymą dukters B. M. naudai po 600 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki einamojo mėnesio 15 d. nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki ji sulauks pilnametystės. Lėšų tvarkytoja uzufrukto teisėmis paskirti A. M.; 6.padalinti bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę priteisiant natūra: ieškovei A. M. butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ); atsakovui M. M. motociklą ( - ) atsakovui M. M. 100 vnt. 100 Lt vertės nominalo UAB ( - ) paprastųjų vardinių akcijų; priteisti iš atsakovo M. M. ieškovei A. M. piniginę kompensaciją - 33 591,00 Lt; 7. Pripažinti tieses ir pareigas pagal lizingo sutartį Nr, LT083289 su „Swedbank lizingas" UAB asmeninėmis M. M. teisėmis ir pareigomis; 8. Pripažinti tieses ir pareigas pagal kredito sutartį Nr. 08-035133-FO su Swedbank AB asmeninėmis solidariomis M. M. ir A. M. teisėmis ir pareigomis; 9. Pripažinti teises ir pareigas pagal kreditinės kortelės sutartį su Swedbank AB asmeninėmis M. M. teisėmis ir pareigomis; 10.

17Priteisti iš atsakovo M. M. ieškovės A. M. naudai bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė atsiliepimo į priešieškinį nepateikusi.

18Atsakovas atsiliepimu į ieškovės patikslintą ieškinį /t.2, b.l. 7-9/ nurodo, kad Patikslintas ieškovės A. M. ieškinys skyrėsi nuo jos anksčiau pareikšto ieškinio tik turtinių reikalavimų apimties pakeitimų - turtinių reikalavimų atsakovui didėjimu, kas, atsakovo nuomonė, įrodo tikrą pradėto skyrybos proceso tikslą - gauti kuo įmanoma daugiau turtinės naudos. Atsakovas palaiko savo jau teismui pateiktame priešieškinyje išdėstytą poziciją ir mano, kad santuoka turi būti nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės : nurodoma teismui kaip viena iš pagrindų nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės, atsakovo neištikimybė, ieškovė, išskyrus pačio paminėto teiginio, jokių įrodymų dėl atsakovo neištikimybės teismui nepateikia. Toks neįrodytas teiginys turi būti vertinamas kaip šmeižtas ir siekis teisme sudaryti atsakovo neigiama įvaizdį. Ieškovė, kalbėdama apie tai, kad atsakovas kurį laiką gyveno atskirai, bando įtikinti teismą tuo, kad atsakovas tam laikotarpiui nesirūpino šeimą ir visiškai nenurodo laikino išėjimo gyventi kitur priežasčių - pačios atsakovės keliami ginčai namuose, bandymas savo elgesiu išprovokuoti smurtą (kas kaip dabar atsakovo vertinama, yra tik priemonė siekti šeimos turtą užvaldyti), - tokiu būdu darytina išvada, kad ieškovė senai suplanavo pradėti skyrybos procesą ir jos veiksmai buvo nukreipti tik vienam tikslui - siekti surinkti faktinius duomenys patvirtinti atsakovo kaltę dėl šeimos iširimo. Tai patvirtina ir ieškovės užimama pozicija - rašydama teismui apie savo moralinį palaužimą, apie negalėjimą susikaupti bei dirbti, ieškovė labai aiškiai ir konkrečiai nurodo savo turtinius reikalavimus atsakovui, ir jos siekis visais įmanomais būdais savo ketinimus įgyvendinti liudija apie dvasinį tvirtumą susikaupimą ir tikslingumą. Teismui nėra pateikta jokių įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti atsakovo kaip sutuoktinio, žiaurų elgesį, neištikimybę arba nesirūpinimą šeimą. - todėl ir ieškovės reikalavimas dėl dešimt tūkstančių litų moralinės žalos priteisimo yra atmestinas. Atsakovas siekdamas nutraukti santuoka dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir gerbdamas ieškovę, šiai dienai nesiekia įrodinėti ieškovės kaltę dėl santuokos nutraukimo. Atsakovas taip pat nekeičia savo teisme išdėstytos pozicijos ir sutikimo dėl nepilnamečio vaiko - dukros B. M. gyvenamosios vietos nustatymo kartu su motina, tačiau prisilaiko nuomonės, kad lemiamu gali būti pačios dukros (kuriai ieškinio nagrinėjimo dienai jau yra l7,5 metų) apsisprendimas su kuo iš tėvų ji norėtų gyventi. Taip pat, atsakovas sutinka ir palaiko savo teismo posėdžio metu išsakytą poziciją dėl dukrai B. M. suteikiamo kasmėnesinio periodinio išlaikymo, šešių šimtų litų apimtyje.

19Atsakovas sutinka su patikslintame ieškinyje nurodomo turto balansu, o būtent: sutuoktinių bendra jungtinė nuosavybė sudaro - trijų kambarių butas esantis ( - ), vertė 125 000,00 Lt, - UAB ( - ), vienas šimtas akcijų po šimtą litų už kiekvieną akciją kas sudaro 10 000.00 Lt; - Motociklas ( - ), verte 6 000,00 Lt, - kas bendrai sudaro 141 000,00 Lt.

20Atsakovas palaiko savo priešieškinyje išdėstytą poziciją, kad turtas yra dalinamas tarp sutuoktinių lygiomis dalimis, ir kad minėtas trijų kambarių būtas: bendro pl. 61,04 kv.m.; unikalus numeris: ( - ), esantis ( - ), - po ½ dalimi taptų ieškovės bei atsakovo asmeninė nuosavybė. Atsakovas mano, kad po santuokos nutraukimo išnyks pagrindas ieškovei ginčytis su atsakovu arba provokuoti atsakovą ir tai leis kiekvienai šaliai tinkamai ir laisvai naudotis jai asmeninės nuosavybės teisė atitekusia dalimi. Atsakovas vertina, kad ieškovės reikalavimas priteisti jai visą minėtą butą natūra, sumokant atsakovui už prarandama dalį kompensaciją yra nepagrįstas ir neatitinka protingumui bei sąžiningumui. Atsakovas sutinka kompensuoti ieškovei Lt už motociklą ( - )palikdamas sau minėtą motociklą natūrą. Atsakovas negali sutikti su pareikštu reikalavimu priteisti ieškovei už suteiktą jos manymu, 153 282 Lt paskolą ( - ), minėtos paskolos ½ natūra. Visu pirma, tai yra nepagrįstas reikalavimas, kuris neparemtas nei įmonės ekonominės būklės vertinimu, nei akcijų vertinimu - ieškovė eilinį kartą neatskiria įmonės turtą nuo akcininko(ų) turto. Be to, atsakovas sutinka ieškovei perleisti minėtos bendrovės „Marstone" keturiasdešimt devynių procentų akcijų (o ne lygiai po ½ dalį kiekvienam iš sutuoktinių), paliekant sau penkiasdešimt vieną procentą visų akcijų siekdamas tik vieno tikslo - išlaikyti įmonės stabilų valdymą ir išmokant ieškovei vieno šimto litų kompensaciją. Dėl kredito suteikto AB bankas"Swedbank" visiškai palaiko minėto banko išdėstytą poziciją ir sutinku, kad kreditas būtų solidariai priteistas iš abiejų sutuoktinių. Įvertinant visas kompensacijas laikytina, kad atsakovas turi kompensuoti: 3000,00 Lt už motociklą ( - )+ 100,00 Lt už vieną akciją ( - )+ 3790,00 Lt už a/m ( - )iš UAB Swedbank lizingas, kas bendrai sudaro = 6890,00 Lt

21Remdamasis tuo, kas išdėstyta Teismo prašo:1. Santuoką nutraukti esant abiejų sutuoktinių kaltei. 2.butas, esantis ( - ), dalintinas po ½ lygiomis dalimis, t.y.- ½ buto tampa asmeninė M. M. nuosavybė - ½ buto tampa asmeninė A. M. nuosavybė; 3. skolą 12 761,45 Lt pagal 2008-04-30 skolos grąžinimo sutartį Nr. 08-035133FO AB Swedbank pripažinti solidariąja A. M. ir M. M. prievole; 4. skolą 7587,00 Lt pagal 2009-06-15 UAB „Swedbank lizingas" sutartį Nr. LT083289 pripažinti asmeninė M. M. prievole.

22Atsakovas priešieškiniu /t.1, b.l. 117-122/ nurodo, kad su ieškovės reikalavimais dėl santuokoje įgyto turto vertinimo ir padalijimo, taip pat dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, - nesutinka. Santuokoje su laiku pasirodė abiejų charakterių skirtumai, ir, nors tai nėra priežastis nutraukinėti santuoką, ieškovė laikui bėgant, pradėjo namuose provokuoti šeimos konfliktus, barnius, kas neigiamai veikė šeimos gyvenimui kol prieš keletą metų laikinai nepradėjo gyventi atskirai. Toks laikinas atskiras gyvenimas parodė, kad nori ir gali išlaikyti šeimą - todėl vėl pradėjo gyventi kartu vienoje šeimoje. Nors atsakovas ir ieškovė stengėsi išsaugoti šeimą bei palaikyti tarpusavyje gerus santykius, laikui bėgant vėl prasidėjo tarpusavio konfliktai, materialaus pobūdžio ginčai - dažniausiai ginčus provokavo ieškovė, siekdama, kaip šiandien vertina, „kaupti faktus" ruošiamam ieškiniui dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės. Siekdama įrodyti kaltę bei žiaurų sutuoktinio elgesį, ieškovė Vilniaus rajono apylinkės teismui padavė pareiškimą pradėti privataus kaltinimo bylą Nr. PK-235-269/2011 LR BK 140 str. 1 d. tvarka. Toks ieškovės elgesys parodė atsakovui ieškovės nenorą gyventi šeimoje, ir įtikino, kad šeimos gyvenimas bus negalimas ir ateityje. Atsakovas nelaiko, kad santuoka iširo tik dėl jo kaltės, nesutinka ir su tuo, kad jis nesirūpino šeima arba žiauriai elgėsi su sutuoktinė, -priešingai, atsakovas, siekdamas tinkamai aprūpinti šeimos materialinius reikalavimus ėmėsi įvairių darbų, palaikydavo, tame tarpe ir materialiai, ieškovės siekius įgyti specialybę. Atsakovas laiko, kad už tai, kad negalima išsaugoti šeimos, yra atsakingi abu sutuoktiniai - jie kartu atsako ne tik už šeimos gerovė, vaikų auklėjimą, bet ir už taip vadinamą, charakterių skirtumą privedusį prie šeimos iširimo. Kiekvienas iš sutuoktinių, veikdamas sąžiningai ir siekdamas padėti teismui teisingai išnagrinėti skyrybos nutraukimo bylą, privalo prisiimti sau atsakomybė dėl santuokos iširimo. Ieškovė ruošdama ieškinį dėl santuokos nutraukimo, savo elgesiu bei atsakovo garbę žeminančiais pasisakymais provokavo namuose konfliktus, siekdama tokiu būdu sudaryti sau palankias sąlygas reikalauti priteisti iš atsakovo ne tik moralinė kompensaciją, bet ir tuo pagrindu kreiptis teismo nukrypti nuo šalių lygybės principo dalijant bendrą turtą, t.y. savo elgesiu akivaizdžiai siekdama sau turtinės naudos atsakovo sąskaitą. Toks elgesys negali būti pripažįstamas sąžiningu ir ginamas teisme. Nors nepakenčiamos atmosferos sudarymas namuose, provokavimas konfliktų ir pastovus žeminantis kabinėjimasis prie atsakovo (psichologinis smurtas) gali būti prilyginamas prie žiauraus elgesio su sutuoktiniu, atsakovas M. M. nesiekia reikalauti moralinės 10 000,00 Lt neturtinės žalos kompensacijos šiai proceso stadijai. Įvertinus visas aplinkybes Teismo prašau nutraukti santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

23Santuokos metu sulaukė dukros B. M., a.k. ( - ) Nutraukiant santuoką, sutinka skirti dukros išlaikymui 500,00 Lt kasmėnesinių periodinių išmokų iki jos pilnametystės, pinigus pervedant tiesiogiai į jos (dukros) asmeninę sąskaitą banke arba į jos motinos nurodytą sąskaitą. Sutinka, kad dukros B. M. gyvenamoji vieta būtų nustatyta kartu su jos motina ieškove A. M., tačiau mano, kad dukra teismo metu ir pati galės spręsti su kuo iš tėvų ji sutiktų ir norėtų gyventi, pareikšdama apie tai savo nuomonę. Bendravimas su dukra B. M. nėra komplikuotas ir ribojamas, todėl reikalavimai dėl bendravimo grafiko sudarymo, nekeliami. Neprieštarauja, kad po santuokos nutraukimo ieškovė A. M. paliktų sau pavardę M..

24Nurodo, kad santuokoje yra įgytas sekantis turtas: 3-jų kambarių butas, bendr. Pl. 61,04 kv.m.; unikalus numeris: ( - ); (vidutinė vertė yra 125 000,00 Lt), motociklas ( - ) (vidutinė vertė 4000,00 Lt), uždaroji akcinė bendrovė ( - ), - 100 proc. paprastųjų vardinių akcijų, kurių vertė sudaro 10 000,00 Lt. Nurodo bendras šalių skolas: skolos gražinimo sutartis sudaryta 2008-04-30 Nr. 08-035133FO bendrai sumai 15 650,00 Lt AB Swedbank: skolos likutis sudaro 12 761,45 Lt (dvylika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt vienas litas 45 cnt); 2009-06-15 lizingo sutartis AB „Swedbank lizingas" Nr.LT083289 (turto valdytojas ir naudotojas M. M.) bendrai sumai 22900,00 LT. Likutis išmokos sudaro 7587,00 Lt; I. M. paskola suteikta šeimos poreikiams, 25 000,00Lt; 2009-01-19 kreditinė lanksčiųjų įmokų kortelės sutartis nr. 09-001794-K sudaryta su AB Swedbank. Pagal minėtą sutartį gautas 3000,00 Lt kreditas panaudotas šeimos atostogoms organizuoti.

25Bendrai įgytą turtą bei skolas, vadovaudamasis šalių lygybės principu, norėtų padalinti sekančiai:

261. 3-jų kambarių, bendr. pl. 61,04 kv.m., butas; unikalus numeris: ( - ), registruotas Vilniaus RC M. M. vardu, dalijamas po 1/2 lygiomis dalimis, t.y. 1/2 buto, unikalus numeris : ( - ) tampa asmeninė M. M. nuosavybė; 1/2 3-ų kambarių buto, bendr. pl. 61,04 kv.m. unikalus numeris ( - ) tampa asmeninė A. M. nuosavybė; 2. motociklas ( - ), 4000,00 Lt vertės tampa M. M. nuosavybė; 3. UAB ( - ), 100 proc.akcijų, 10 000,00 Lt vertės, tampa asmeninė A. M. nuosavybė; 4. skola 12 761,45 Lt pagal 2008-04-30 skolos grąžinimo sutartį Nr. 08-035133FO AB Swedbank yra solidarioji A. M. ir M. M. prievolė ir grąžinama bankui lygiomis dalimis; 5. skola 7587,00 Lt pagal 2009-06-15 UAB „Swedbank lizingas" transporto priemonės išpirkimo sutartį Nr. LT083289 tampa asmeninė M. M. prievolė. Ieškovė A. M. atsisako visų teisių į pagal minėtą sutartį Nr. LT083289 išperkamąjį transporto priemonė ( - ), - nurodoma transporto priemonė tampa M. M. asmeninė nuosavybė; 6. skola 25 000,00 Lt I. M. panaudota šeimos reikalams dalinama lygiomis dalimis po 12 500,00 Lt (dvylika tūkstančių penki šimtai litų) tarp A. M. ir M. M., ir tampa: -12 500,00 Lt asmeninė A. M. prievolė grąžinti I. M. a.k. ( - ) skolą; - 12 500,00 Lt asmeninė M. M. prievolė grąžinti I. M. a.k. ( - ) skolą; 7.3000 Lt skolą AB Swedbank bankui pagal 2009-01-19 kreditinę lanksčiųjų įmokų korteles sutartį Nr. 09-001794-K pripažįstama bendra prievolė ir dengiama bankui abiejų sutuoktinių solidariai lygiomis dalimis.

27Remiantis išdėstytu, suveda bendrą kilnojamojo turto bei skolų balansą:

28Atsakovas M. M. gauna po turto dalybų : 4000,00 Lt vertės motociklą ( - ), kompensuojant ieškovei A. M. 2000,00 Lt motociklo vertės. Ieškovė A. M. gauna 100 proc. ( - )akcijų, kurių vertė sudaro 10000,00 Lt ir kompensuoja atsakovui M. M. 5000,00 Lt akcijų vertė, - todėl ieškovė A. M. išmoka atsakovui M. M. 3000, 00 Lt kompensacijos už perduodama kilnojamąjį turtą.

29Visų bendrų skolų vertė bendrai sudaro: 25 000,00 Lt + 3000,00 Lt + 15 650,00 Lt + 22 900,00 Lt - 66 550,00 Lt, t.y. kiekvienai šaliai tenka sumokėti kreditoriams po 33 275,00 Lt.

30Kitų kreditorių šalys neturi, apie asmeninius ieškovės kreditorius atsakovui nėra žinoma. Priešieškiniu teismo prašo: 1. Santuoką nutraukti esant abiejų sutuoktinių kaltei; 2. Santuokos metu gimusiai dukrai B. M., a.k, ( - ) nustatyti kasmėnesinį periodinį išlaikymą iki jos pilnametystės, - 500,00 Lt sumokant jai išlaikymą jos banko sąskaitą. Minėtą mėnesinį išlaikymą moką tėvas M. M.; 3. Gyvenamąjį vietą dukrai B. M., a,k. ( - ) nustatyti kartu su motina A. M.; 4. Santuokos metu įgytą turtą: - butą 3-jų kambarių, bendr. pl. 61,04 kv.m. unikalus numeris: ( - ), esantį ( - ); - motociklą ( - ); - ( - ), - 100 proc. paprastųjų vardinių akcijų, kurių vertė sudaro 10 000,00 Lt (dešimt tūkstančių litų), ir bendras skolas: skolos grąžinimo sutartis sudaryta 2008-04-30 N r. 08-035133FO bendrai sumai 15 650,00 Lt AB Swedbank: skolos likutis sudaro 12 761,45 Lt ; 2009-06-15 lizingo sutartis AB „Svvedbank lizingas" Nr.LT083289 (turto valdytojas ir naudotojas M. M.) bendrai sumai 22900,00 LT. Likutis išmokos sudaro 7587,00 Lt ; I. M., a.k. ( - ), paskola suteikta šeimos poreikiams, 25 000,00Lt; 3000,00 Lt skolą AB Swedbank pagal 2009-01-19 kreditinė lanksčiųjų įmokų kortelės sutartį Nr.09-001794-K padalinti sekančiai:

31- 3-jų kambarių butas, bendr. pl. 61,04 kv.m.; unikalus numeris: ( - ), registruotas Vilniaus RC M.M. vardu po 1/2 lygiomis dalimis, t.y. – ½ 3-ų kambarių buto, bendr. pl. 61,04 kv.m. unikalus numeris : ( - ) pripažinti asmenine M. M. nuosavybe; - ½ 3-ų kambarių buto, bendr. pl. 61,04 kv.m. unikalus numeris : ( - ) pripažinti asmenine A. M. nuosavybė; motociklas ( - )tampa M. M. nuosavybė, išmokant už. minėtą motociklą ieškovės A. M. naudai 2000,00 Lt(du tūkstančiai litų) kompensaciją; ( - ), 100 proc.akcijų 10 000,00 Lt vertės tampa asmeninė A. M. nuosavybė, išmokant atsakovo M. M. naudai 5000,00 Lt (penki tūkstančiai litų) kompensaciją; skolą 12 761,45 Lt pagal 2008-04-30 skolos grąžinimo sutartį Nr. 08-035133FO AB Swedbank pripažinti solidariąja A. M. ir M. M. prievole; skolą 7587,00 Lt pagal 2009-06-15 UAB „Swedbank lizingas" sutartį Nr. LT083289 pripažinti asmenine M. M. prievole; skolą 25 000,00 Lt I. M. panaudotą šeimos reikalams dalinama lygiomis dalimis po 12 500,00 Lt tarp A. M. ir M. M., ir tampa: -12 500,00 Lt asmenine A. M. prievole grąžinti I. M., a.k. ( - ) skolą; - 12 500,00 Lt asmeninė M. M. prievolė grąžinti I. M. a.k. ( - ) skolą; - skolą 3000,00 Lt pagal kreditinę lanksčiųjų įmokų kortelės sutartį Nr. 09-001794 pripažinti solidariąja A. M. ir M. M. prievole. Po santuokos nutraukimo A. M. palikti pavardę „M. ". Bylinėjimosi išlaidos yra kiekvienos Šalies proceso išlaidos.

32Šalys 2012-03-16 pareiškimu teismui / t.2, b.l. 81-82/ pareiškė ir patvirtino, kad pagal ieškinio ir priešieškinio reikalavimus civilinėje byloje ginčo tarp šalių žemiau nurodytais klausimais nėra. Prašė teismo šalių pasirašyto pareiškimo tekstą įtraukti į teismo sprendimą:

 1. Po santuokos nutraukimo vyrui palikti pavardę M. M., moteriai A. M.;
 2. nustatyti šalių dukters B. M. gyvenamąją vietą kartu su motina A. M.;
 3. nustatyti M. M. mokamo materialinio išlaikymo dydį 600,00 Lt šalių dukters nepilnametės dukros B. M. naudai, mokamų periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo ieškinio pareiškimo dienos iki vaiko pilnametystės, indeksuojant priteisto materialinio išlaikymo sumą kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Šalių dukters nepilnametės dukros B. M. priteistų išlaikymui lėšų tvarkytoja uzufrukto teisėmis paskirti A. M..
 4. A. M. ir M. M. santuokoje įgytą bendrą turtą padalyti nustatant, kad sutuoktinių turto dalys yra lygios (po 1/2 dalį), taip:
 1. A. M. priteisti natūra butą, esantį ( - ), 125 000,00 Lt vertės pagal į bylą pateiktą Nekilnojamojo turto vertės nustatymo ataskaitą. Priteisti iš A. M. M. M. naudai už A. M. tenkantį didesnės vertės turtą, 62 500,00 Lt kompensaciją;
 2. M. M. priteisti natūra motociklą ( - ), šalių susitarimu vertė 4 000,00 Lt. Priteisti iš M. M. A. M. naudai už M. M. a. k. ( - ) tenkantį didesnės vertės turtą, 2 000,00 Lt;
 3. M. M. priteisti natūra 100 vnt. 100 Lt vertės nominalo UAB ( - ) paprastųjų vardinių akcijų, akcijų nominalo vertė 10 000,00 (dešimt tūkstančių litų). Priteisti iš M. M. A. M. naudai už M. M. a. k. ( - ) tenkantį didesnės vertės turtą, 5 000,00 Lt kompensaciją;

334.4. M. M. priteisti natūra turtines teises, kylančias iš sutarties Nr. LT083289 su „Swedbank lizingas" UAB. Priteisti iš M. M. A. M. naudai už M. M. tenkantį didesnės vertės turtą, 4 500,00 Lt kompensaciją;

 1. Pripažinti tieses ir pareigas pagal kredito sutartį Nr. 08-035133-FO su Swedbank AB solidariomis M. M. ir A. M. teisėmis ir pareigomis;
 2. Pripažinti teises ir pareigas pagal lizingo sutartį Nr. LT083289 su „Swedbank lizingas" UAB asmeninėmis M. M. teisėmis ir pareigomis;
 3. Pripažinti teises ir pareigas pagal M. M. ir I. M. sutartį dėl 25 000,00 Lt paskolos asmeninėmis M. M. teisėmis ir pareigomis;
 4. Pripažinti teises ir pareigas pagal M. M. ir V. M. susitarimą, kylantį iš 2009 m. spalio 25 d. vekselio 120 000,00 Lt sumai asmeninėmis M. M. teisėmis ir pareigomis;
 5. Pripažinti teises ir pareigas pagal M. M. ir R. Š. susitarimą, kylantį iš 2010 m. liepos 8 d. vekselio 30 000,00 Lt sumai asmeninėmis M. M. teisėmis ir pareigomis.

34Taip pat šalys 2012-03-20 pareiškimu /t.2, b.l. 97/ nurodė, kad:

35Šalys sutaria dėl piniginės kompensacijos dalyje: pareiškia ir patvirtina, kad pagal ieškinio ir priešieškinio reikalavimus civilinėje byloje ginčo tarp šalių žemiau nurodytais klausimais nėra. Dėl piniginės kompensacijos šalys sutarė, kad kompensacijų balansas šalių sutartais klausimais ieškovės atžvilgiu yra: atsakovui tenkanti buto dalis 62500,00 Lt

36UAB( - ) akcijų vertės kompensavimas -5000,00 Lt

37Motociklo vertės kompensavimas -2000,00 Lt

38Lizinguojamo automobilio vertės kompensavimas - 4500,00 Lt

39Viso:51000,00Lt

40Šalys nesutaria dėl:

 1. Šalys patvirtina, kad nesusitarė dėl to, ar santuoka nutrauktina dėl vieno sutuoktinio kaltės ar dėl abiejų sutuoktinių kaltės.
 2. Šalys patvirtina, kad nesusitarė dėl ieškovės reikalavimo priteisti neturtinę žalą dėl sutuoktinio kaltės dėl santuokos nutraukimo, nes yra ginčas dėl kaltės.
 3. Šalys patvirtina, kad nesusitarė dėl atsakovo priešieškinio reikalavimo pripažinti prievoles, kylančias iš kreditinės lanksčiųjų įmokų kortelės sutarties Nr. 09-001794 su Swedbank solidariomis. Ieškovė nurodo į atsakovo asmeninę prievolę, o atsakovas reikalauja solidarios prievolės.
 4. Šalys patvirtina, kad nesusitarė dėl ieškovės ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovo piniginę kompensaciją už bendro turto sumažėjimą suteikiant 153282,00 Lt paskolą ( - ) pagal ( - ) Registrų centrui pateiktą 2010 m. balansą su aiškinamuoju raštu (T.2 B.l. 69).
 5. Šalys patvirtina, kad pagal ieškovės reikalavimus jos prašoma priteisti piniginė kompensacija yra:

41Pagal šalių aptartus klausimus (šio pareiškimo dalyje, kur šalys sutaria dėl piniginės kompensacijos) -51000,00 Lt

42Neturtinės žalos kompensavimas 10000,00 Lt

43Bendro turto sumažėjimas dėl paskolos UAB ( - )76641.00 Lt

44Viso: 35641,00 Lt

45Tretysis asmuo „Swedbank", AB (toliau - Bankas) atsiliepimu į patikslintą ieškinį/t.2, b.l. 1-3/ nurodo, kad Bankas ir M. M. 2009-01-19 sudarė Kreditinės lanksčiujų įmokų kortelės sutartį Nr. 09-001794-RK, remiantis kuria Bankas suteikė 3 000 Lt (trijų tūkstančių litų) dydžio kredito limitą. Prievolė pagal šią kredito sutartį yra asmeninė, kreditą privalo grąžinti M. M..

462008-04-30 Bankas ir M. M. sudarė Skolos grąžinimo sutartį Nr. 08-035133-FO, remiantis kuria M. M. įsipareigojo Bankui grąžinti 15 650 Lt (penkiolikos tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt litų) dydžio skolą. Už įsipareigojimų pagal šią skolos grąžinimo sutartį įvykdymą 2008-04-30 Laidavimo sutartimi Nr. 08-035133-LA1 laidavo A. M.. M. M. ir A. M. užtikrindami prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą Bankui Hipotekos lakštu Nr. 01120090005652 įkeitė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį butą, unikalus Nr. ( - ) Prievolė pagal šią skolos grąžinimo sutartį yra bendra ir solidari, todėl Bankas neprieštarauja, kad įsipareigojimus pagal šią skolos grąžinimo sutartį po santuokos nutraukimo toliau solidariai vykdytų M. M. ir A. M..

47Pažymi, kad minėtu hipotekos lakštu įkeičiamo daikto savininkai M. M. ir A. M. įsipareigojo be raštiško kreditoriaus sutikimo neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti šiuo lakštu įkeičiamų daiktų. Pažymi, kad negavus išankstinio „Swedbank", AB sutikimo, prieštarauja dėl Bankui hipotekos lakštu įkeisto turto nuosavybės teisės pakeitimo. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, pažymi, kad „Swedbank", AB prieštarauja ieškovės A. M. patikslinto ieškinio (nurodoma data 2011-12-20) 7.1 p. nurodytam reikalavimui. Prašo civilinę bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

48Tretysis asmuo Swedbank AB atsiliepimu į atsakovo priešieškinį nurodė, kad sutinka su atsakovo priešieškinyje numatyta kreditų grąžinimo tvarka.

49Tretysis asmuo UAB „Swedbank lizingas" atsiliepimu į patikslintą ieškinį /t.2, b.l. 4-5/ nurodo, kad gavo teismo pranešimą kartu su ieškovės A. M. (toliau - Ieškovė) patikslintu ieškiniu atsakovui M. M. (toliau - Atsakovas) dėl santuokos nutraukimo. Pateikia atsiliepimą. Patvirtina, kad Atsakovas M. M. ir „Swedbank lizingas", UAB sudarė lizingo sutartį Nr. LT083289 (toliau - Lizingo sutartis). Taip pat patvirtina, jog neprieštarauja dėl to, kad teismui priėmus sprendimą dėl A. M. ir M. M. sudarytos santuokos nutraukimo, Lizingo sutartyje numatytus finansinius įsipareigojimus lizingo bendrovei „Swedbank lizingas". UAB toliau asmeniškai vykdytų M. M.. Pažymi, kad įvykdžius Lizingo sutartyje nurodytus įsipareigojimus ir sumokėjus visus jose numatytus mokėjimus Atsakovui bus perduota nuosavybės teisė į šios sutarties dalyką. Kitos ieškinyje nurodytos aplinkybės „Swedbank lizingas", UAB nėra žinomos, todėl dėl jų nepasisako.

50Tretysis asmuo UAB Swedbank lizingas atsiliepimu į priešieškinį nurodo, kad neprieštarauja, kad prievolinius įsipareigojimus asmeniškai vykdytų atsakovas.

51Vilniaus rajono VTAS išvadoje dėl ieškinio nurodo, kad A. M., a.k. ( - ) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui M. M., a.k. ( - ), kuriame prašo nutraukti santuoką su atsakovu dėl jo kaltės, nustatyti nepilnamečio vaiko B. M., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su motina ir priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui vaikui periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 600 Lt iki vaiko pilnametystės. Ieškovė nurodo, kad atsakovas naudojo prieš ją fizinį smurtą, yra neištikimas jai, dažnai ir ilgam palikinėja šeimą. Šiuo metu sutuoktiniai gyvena atskirai. Siekiant visapusiškai įvertinti visas bylos aplinkybes, 2011-06-17 ir 2011-06-20 dienomis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rudaminos seniūnijos socialinio darbo organizatorė lankėsi ieškovės gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ), bet pabendrauti su ieškove ir atsakovu bei jų dukra nepavyko. Apsilankymo metu butas buvo užrakintas. A. ir M. M. šeima nėra įtraukta į Vilniaus rajono socialinės rizikos šeimų sąrašą ir duomenų apie šeimą skyrius neturi.LR CK 3.192 str. 2d. numato, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinantis būtinas vaikui vystytis sąlygas. Proporcingumas pagal nurodytą teisės normą yra pusiausvyra tarp vaiko poreikių ir abiejų tėvų suminės turtinės padėties, nes abu tėvai turi pareigą išlaikyti vaiką. Vadovaudamasis šiuo principu teismas nustato, kokio dydžio kaip būtini, taip pat finansiškai ir kitaip materialiai įmanomi abiejų tėvų sąskaita patenkinti vaiko poreikiai gali būti teismo nustatyti ir sprendžiama dėl jų priteisimo. Tokiu būdu nustatęs vaiko poreikių dydį, teismas sprendžia, kaip tarp tėvų jį paskirstyti ir nustatyti iš išlaikymą neteikiančio tėvo (motinos) priteistiną išlaikymo sumą. Paskirstant nustatytą išlaikymo sumą tarp tėvų pirmiausia vadovaujamasi tuo, kad abu tėvai turi pareigą išlaikyti vaiką ir jų teisės bei pareigos yra lygios. Nuo lygių dalių principo galima nukrypti dėl iš esmės skirtingos turtinės padėties ar kitų svarbių aplinkybių. Turtinei padėčiai įvertinti svarbu ir tai, kad su vienu iš tėvų lieka vaikas ir jam neišvengiamai tenka didesnis aprūpinimo teikimas, nes tai susiję su nuolatiniu, kasdieniu materialiniu aprūpinimo užtikrinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje V. J. v. D. V. J. , bylos Nr. 3K-3-243/2010). Kadangi tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams (LR CK 3.156 str.) tai jų pareiga išlaikyti vaikus taip pat yra lygi. Išlaikymo dydis visais atvejais yra nukreiptas į būtinų sąlygų vaikui sudarymą, kitaip teikiamas mažesnio dydžio išlaikymas neatitiktų įstatymo paskirties. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika rekomenduoja, priteisiant išlaikymą nepilnamečiui vaikui, orientuotis į Vyriausybės nustatytą minimalios mėnesinės algos dydį, kuris šiuo metu yra 800 litų.

52Byloje nėra patikslintų duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, todėl skyrius negali pateikti teismui savo galutinės išvados dėl išlaikymo dydžio, bet siekiant apsaugoti nepilnamečio vaiko interesus ir atsižvelgiant į įstatymo normas ir teismų praktiką, jeigu nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta bus nustatyta su motina, manome, kad išlaikymo dydis neturi būti mažesnis už 400 Lt.

53Spręsdamas vaiko prisirišimo laipsnį prie kiekvieno iš tėvų, teismas taip pat turi išsiaiškinti, su kuriuo iš tėvų ir kiek laiko vaikas gyveno nuo gimimo, su kuriuo iš tėvų vaikas gyvena bylos nagrinėjimo metu. Byloje yra nepilnametės B. M. atsiliepimas į ieškinį, kuriame jinai palaiko ieškinį. Šiuo atveju, atsižvelgiant į vaiko išdėstytą poziciją, į tai, kad nepilnametė dukra nuolat gyvena su motina, mano, kad vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su motina labiausiai atitiktų nepilnamečio vaiko interesus. Atsakovas kaip ir ieškovė turi nuosavybės teisę į butą, kaip turtą. Kreditorius AB „Swedbank" savo atsiliepime nurodo, kad šio buto savininkai yra abu sutuoktiniai, todėl bankas prieštarauja, kad šis butas kaip asmenine nuosavybė be kreditoriaus sutikimo atitektų ieškovei. Šiuo atveju mano, kad ieškovės prašymas gali būti patenkintas tik kaip laikinoji apsaugos priemonė, kol byla nebus išnagrinėta iš esmės ir sutuoktiniai nepadalins santuokoje įgyto turto, nepažeidžiant savo ir kreditoriaus interesų. Vadovaujantis CPK 252 straipsnio nuostata, pateiks savo galutinę išvadą teismo posėdyje po įrodymų ištyrimo.

54Vilniaus rajono VTAS išvada dėl priešieškinio nurodo, kad klausimai išvadose dėl ieškinio skyrius savo nuomonę pagal bylą yra išreiškęs.

55Tretysis asmuo I. M. atsiliepimų pagal bylą nėra pateikusi, į teismo posėdį neatvyko.

56Tretysis asmuo B. M. atsiliepime /t.1, b.l. 77/ nurodė, kad ieškinį palaiko. Posėdyje nurodė, kad didelę įtaką skyryboms turėjo tėvo negarbingas elgesys su mama, buvo smurtas, mamos įtarimai dėl neištikimybės. Konfliktinėse situacijoje buvo ir motinos kaltės, smurtavimas galėjo būti konfliktinių situacijų pasekmė. Kiti kreditoriai byloje proceso dalyviais nėra įstoję. Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.

57Ieškovės paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė A. M. ir atsakovas M. M. ( - )sudarė santuoką, kuri buvo įregistruota Vilniaus m. CMB, įrašo Nr. ( - ) (b.l. 42). Santuokos metu ieškovė ir atsakovas susilaukė dukters B. M. (t.1, b.l. 43).

58Dėl kaltės

59Pagal CK 3.60 str. 2 d. sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, nustatytas CK 3.26-3.30, 3.35, 3.36 ir kituose straipsniuose, bei dėl to tapo negalimas bendras sutuoktinių gyvenimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje aiškinama, kad tai yra lojalumo, savitarpio pagalbos ir moralinės bei materialinės paramos teikimo, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima pareigos. Be to, CK 3.60 str. 3 d. nustatyta prezumpcija, kad santuoka iširo dėl vieno sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra neištikimas, žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpino. Pagal susiformavusios teismų praktikos nuostatas teismai, nustatant, kurios priežastys lėmė santuokos iširimą, taip pat atsižvelgia į sutuoktinių tarpusavio santykius iki faktinio santuokos iširimo, kiekvieno iš sutuoktinių elgesį išsaugojimui tarpusavio santykiams jų pablogėjimo metu ir kitas reikšmingas objektyvias bei subjektyvias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 200-06-20. nutartis byloje Nr. 3K-3-220/2007). Rungimosi principas reikalauja, kad šalis įrodytų aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimą (CPK 178 str.). Ar sutuoktinis iš esmės pažeidė savo pareigas, yra fakto klausimai, nustatinėjami teismuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-01-04 nutartis byloje Nr. 3K-3-7/2006). Taigi kiekviena iš šalių turi nurodyti faktines aplinkybes, kurios leidžia daryti išvadas dėl kito sutuoktinio kaltės ir jas įrodinėti įprastinėmis įstatymo numatytomis įrodinėjimo priemonėmis; santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės atveju įrodinėjimo dalykas yra ne tik patys faktai, bet ir priežastinis ryšys tarp kalto sutuoktinio elgesio ir atsiradusių pasekmių – šeimos iširimo.

60Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės, motyvuodama tuo, kad atsakovas buvo neištikimas ir žiauriai elgėsi su ieškove. Atsakovas nesutiko, kad dėl santuokos iširimo kaltas vien jis, prašė pripažinti, jog santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Nagrinėjamu atveju išklausius ieškovės, atsakovo paaiškinimų bei ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus teismas sprendžia, kad ieškovo ir atsakovės santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, kadangi tiek ieškovas, tiek atsakovė iš esmės pažeidė savo, kaip sutuoktinių pareigas, santuokos iširimą lėmė tiek nuo ieškovo, tiek nuo atsakovės priklausančios priežastys bei veiksniai: abu sutuoktiniai pripažino, kad tarp jų dažnai kildavo konfliktai, byloje nėra duomenų, kad nesutarimai kildavo vien atsakovo, ar vien ieškovės iniciatyva bei nėra duomenų, kad iš vieno ar kito sutuoktinio pusės būtų buvusi iniciatyva ir pastangos išsaugoti šeimą. Pagrindine santuokos iširimo priežastimi ieškovė nurodė atsakovo neištikimybę, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų nepateikta, atsakovas neigė buvęs neištikimas ieškovei bei nurodė, kad pati ieškovė galėjo būti jam neištikima. Nesant jokių įrodymų dėl atsakovo neištikimybės, šis ieškovės argumentas atmestinas. Kaip papildomą atsakovo kaltę pagrindžiančią aplinkybę ieškovė nurodė atsakovo naudojamą fizinį smurtą. Nors byloje yra duomenų, kad atsakovas galimai vartojo fizinį smurtą ieškovės atžvilgiu: 2011-04-05 ir 2009-03-10 specialisto išvadose ieškovės sužalojimai, galimai padaryti sutuoktinio, įvertinti nežymiu sveikatos sutrikdymu (t.1, b.l. 61-64), tačiau atsižvelgia į tai, kad užfiksuoti vos keli tokio smurto atvejai ieškovės atžvilgiu, ieškovei konstatuoti nežymūs sveikatos sutrikdymai ir byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų nuolatos, dažnai, sistemingai vartojęs fizinį ar psichologinį smurtą prieš ieškovę ar kitus šeimos narius, kad dėl to būtų kilę reikšmingos, sunkios pasekmės ir pan. Nors bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė yra kreipusis į teismą privataus kaltinimo tvarka dėl nežymus sveikatos sutrikdymo (t.2, b.l. 18-81), tačiau byla neišnagrinėta, atsakovas nėra pripažintas kaltu už ieškovės sužalojimą įsiteisėjusiu nuosprendžiu, todėl, atsižvelgiant į anksčiau išdėstytas aplinkybes, teismas neturi pakankamo pagrindo vertinti atsakovo veiksmų ieškovės atžvilgiu žiauriu elgesiu, lėmusiu šeimos iširimą bei konstatuoti atsakovo kaltės šiuo pagrindu. Be to, pati ieškovė nenurodė smurto prieš ją kaip pagrindinės santuokos iširimo priežasties, neneigė, kad smurtas galėjo kilti iš abipusių konfliktų, nesutarimų. Ieškovės ir atsakovo duktė B. M. teismo posėdyje taip pat patvirtino, kad tarp šalių kildavo abipusiai nesutarimai, jog atsakovas konfliktų metu nesusivaldydavo, todėl smurtas galėjo būti konfliktų pasekmė. Duomenys apie galimus smurto atvejus šiuo atveju nepaneigia teismo išvados, kad santuoka šiuo atveju iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Nustačius, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, aplinkybė, kad vieno sutuoktinio kaltė, jos laipsnis dėl santuokos nutraukimo didesnė negu kito sutuoktinio, neturi reikšmės išvadai dėl abiejų sutuoktinių kaltės buvimo. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovė ieškinys dalyje dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės atmestinas, o atsakovo priešieškinis dalyje dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės tenkintinas.

61Vadovaujantis LR CK 3.70 str. 2 d. kitas sutuoktinis turi teisę reikalauti atlyginti neturtinę žalą, padarytą dėl santuokos nutraukimo iš kalto dėl santuokos nutraukimo sutuoktinio. Konstatavus abiejų sutuoktinių kaltę dėl santuokos nutraukimo, neturtinės žalos atlyginimo klausimas nesprendžiamas ir ji ieškovei nepriteistina, todėl šioje dalyje ieškovės ieškinys atmestinas.

62Dėl pavardžių

63LR CK 3.69 str. numato, kad sutuoktinis po santuokos nutraukimo gali pasilikti savo santuokinę pavardę arba iki santuokos turėtą pavardę. Ieškovė ir atsakovas prašė po santuokos nutraukimo vyrui palikti pavardę M. M., moteriai A. M.. Teismas šiuos reikalavimus tenkina.

64Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo išlaikymo

65Tarp ieškovės ir atsakovo ginčo dėl nepilnametės dukters gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nėra, šalių susitarimas šiais klausimais atitinka nepilnamečio vaiko interesus, poreikius, taip pat pačių šalių teises ir galimybes, todėl tenkinant abiejų šalių prašymą nepilnametės B. M. gyvenamoji vieta nustatytina kartu su ieškove A. M. bei nustatytinas M. M. mokamo šalių dukters nepilnametės dukros B. M. materialinio išlaikymo dydis 600,00 Lt mokamas periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo ieškinio pareiškimo dienos iki vaiko pilnametystės, indeksuojant priteisto materialinio išlaikymo sumą kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Šalių dukters nepilnametės dukros B. M. priteistų išlaikymui lėšų tvarkytoja uzufrukto teisėmis paskirtina ieškovė A. M. (CK 3.190 str., 3.192 str. 2 d., 3.185 str.).

66Dėl turto padalijimo

67Tam, kad būtų galima padalyti sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, turi būti sudaromas sutuoktinių turto balansas, kuriame pirmiausia nustatomas bendras sutuoktinių turtas ir vieno bei kito asmeninis turtas. Iš bendro sutuoktinių turto sumokėjus (priteisus) iš šio turto mokėtinas skolas bei sudarius kompensacijų balansą, likęs bendras turtas dalijamas lygiomis dalimis (CK 3.118 str. 4 d., 3.117 str. 1 d.). Teismas, nustatęs dalijamą sutuoktinių turtą ir jo vertę (CK 3.118, 3.119 str.) bei sutuoktiniams tenkančias turto dalis (CK 3.117, 3.123 str.), padalija turtą natūra, t. y. kiekvienam sutuoktiniui perduoda aiškiai apibrėžtą turtą (CK 3.127 str. 3 d.). Turto padalijimo natūra principas yra prioritetinis, kadangi labiausiai atitinka ir apsaugo savininko teises, tuo tarpu kiti, ne natūra, padalijimo būdai, gali būti taikomi esant pakankamai rimtam pagrindui, patvirtinančiam padalijimo natūra nepriimtinumą ar negalimumą (LAT 2004 m. vasario 11 d. nutartis c.b. R. A. v. R. A., Nr. 3K-3-108/2004; 2008 m. sausio 28 d. nutartis c.b. A. B. v. A. B., bylos Nr. 3K-3-14/2008; kt.). Teismas, spręsdamas dėl santuokinio turto padalijimo būdo, vadovaujasi CK ir CPK nuostatomis, remiasi byloje nustatytomis aplinkybėmis ir kitais faktiniais jos duomenimis, tačiau pirmiausia atsižvelgia į sutuoktinių išdėstytus pageidavimus, nors šių nėra griežtai saistomas, tačiau tik tada, kai sutuoktinių norai dėl turto padalijimo iš esmės skiriasi, įvertinęs visas konkrečiu atveju reikšmingomis pripažintas (nurodytas CK 3.123 str. 1 d., 3.127 str. 3 d., taip pat kitas svarbias) aplinkybes, parenka santuokinio turto padalijimo būdą. Teismui parenkant turto padalijimo būdą, taip pat dalijant turtą natūra, atsižvelgiama į objektyvius sutuoktinių poreikius, nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar jo turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes (CK 1.123 straipsnio 1 dalis, 3.127 straipsnio 3 dalis). Dalintino turto vertė gali būti nustatoma remiantis VĮ Registrų centras duomenimis ir kitais įrodymais, šalys taip pat gali susitarti dėl dalijamo turto vertės (LAT 2006 m. balandžio 10 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-251/2006). Pažymėtina, kad teismas, nagrinėdamas šeimos bylas, turi teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus ir viršyti pareikštus reikalavimus (CPK 376 str. 1, 3 d.). Tai reiškia, kad, esant ginčui dėl turto padalijimo, teismas nėra suvaržytas konkrečiais sutuoktinių reikalavimais, bet turi išspręsti turto padalijimo klausimus tokiu būdu, jog laikantis įstatymų reikalavimų turtas būtų padalytas atsižvelgiant ne tik į vieno ar kito sutuoktinio norus, bet ir į jų objektyvius poreikius, kartu stengiantis užtikrinti sutuoktinių individualių poreikių pusiausvyrą bei maksimaliai eliminuojant galimybę poreikius užtikrinti vienas kito sąskaita.

68Byloje esančiais įrodymai nustatyta, kad ieškovui ir atsakovei bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), vidutinė rinkos vertė 125 000,00 Lt (t.1, b.l. 34, 46, 50); motociklas ( - ), šalių sutarta vertė 6 000,00 Lt (t.1, b.l. 32, 48); UAB ( - ), nominali akcijų vertė 10 000,00 Lt (t.1, b.l. 54-56). Atsakovo su trečiuoju asmeniu "Swedbank lizingas" UAB 2009-06-15 sudaryta lizingo sutartimi atsakovas įgijo turtinę teisę sumokėjus numatytas įmokas nuosavybės teise įgyti nurodytą automobilį, vertė 22900 Lt (t.1, b.l. 51-52).

69Šalys bylos nagrinėjimo teisme metu susitarė dėl nurodyto turto padalijimo po santuokos nutraukimo /t.2, b.l. 81-82/, prašydami A. M. ir M. M. santuokoje įgytą bendrą turtą padalyti nustatant, kad sutuoktinių turto dalys yra lygios (po 1/2 dalį) ir tokiu būdu:

 • A. M. priteisti natūra butą, esantį ( - ), 125 000,00 vertės pagal į bylą pateiktą Nekilnojamojo turto vertės nustatymo ataskaitą. Priteisti iš A. M., a.k. M. M. naudai už A. M. tenkantį didesnės vertės turtą, 62 500,00 Lt kompensaciją;
 • M. M. priteisti natūra motociklą ( - ), šalių susitarimu vertė 4000,00 Lt. Priteisti iš M. M. A. M. naudai už M. M. tenkantį didesnės vertės turtą, 2 000,00 Lt kompensaciją;
 • M. M. priteisti natūra 100 vnt. 100 Lt vertės nominalo UAB ( - )paprastųjų vardinių akcijų, akcijų nominalo vertė 10000,00 Lt. Priteisti iš M. M. A. M. naudai už M. M. tenkantį didesnės vertės turtą, 5000,00 Lt kompensaciją.

70Šalys 2012-03-20 pareiškimu teismui /t.2, b.l. 97/ nurodė, kad sutaria dėl piniginės kompensacijos dalyje dėl nurodyto turto patvirtindami, kad pagal ieškinio ir priešieškinio reikalavimus civilinėje byloje ginčo tarp šalių nurodytais klausimais nėra. Dėl piniginės kompensacijos šalys sutarė, kad kompensacijų balansas šalių sutartais klausimais ieškovės atžvilgiu yra: 62500,00 Lt už atsakovui tenkančią buto dalį; UAB ( - )akcijų vertės kompensavimas iš atsakovo ieškovei 5000,00 Lt; motociklo vertės kompensavimas iš atsakovo ieškovei 2000,00 Lt; lizinguojamo automobilio vertės kompensavimas iš atsakovo ieškovei 4500,00 Lt, t.y. iš viso 51000,00 Lt (62500,00 Lt -5000,00 Lt – 2000,00 Lt – 4500,00 Lt).

71Teismas neturi pagrindo nepritarti šalių sutartam nekilnojamojo turto, transporto priemonės bei įmonės padalijimo bei kompensacijos už padalinamą turtą nustatymo variantui, kadangi jis atitinka šalių interesus, šalys dėl šio turto pasidalijimo susitarė gera valia, todėl šioje dalyje ieškovo ieškinį bei atsakovės priešieškinį tenkina. Tokiu atveju A. M. asmeninės nuosavybės teise priteistinas butas, esantis ( - ) 125000,00 Lt vertės; atsakovui M. M. asmeninės nuosavybės teise priteistinas motociklas ( - ), 4000,00 Lt vertės; atsakovui M. M. priteistina 100 vnt. 100 Lt vertės nominalo UAB ( - ), paprastųjų vardinių akcijų, akcijų nominalo vertė 10000,00 Lt. Iš ieškovės atsakovui priteistina 51000,00 Lt kompensacija už ieškovei tenkantį didesnės vertės turtą, į kompensacijos apskaičiavimą šalių sutarimu įtraukiant 4500 Lt kompensaciją už turtines teises pagal 2009-06-15 lizingo sutartį. Dėl prievolių kreditoriams

72Byloje esančiais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovas su trečiuoju asmeniu "Swedbank lizingas" UAB 2009-06-15 sudarė lizingo sutartį dėl iš pardavėjo UAB „Baltijos realizacijos centras“ nupirktos transporto priemonės ( - ), kurio vertė 22900 Lt, lizingo, pagal kurią įgijo turtinę teisę sumokėjus numatytas įmokas nuosavybės teise įgyti nurodytą automobilį, vertė 22900 Lt (t.1, b.l. 51-52), pagal šią lizingo sutartį įsipareigojimas kreditoriui yra 7587,90 Lt. Šalys dėl prievolių vykdymo pagal šią sutartį po santuokos nutraukimo susitarė/t.2, b.l. 81-82/, ginčo dėl to nėra, todėl teisės ir pareigos, kylančios iš sutarties Nr. LT083289 su „Swedbank lizingas" UAB, pripažintinos asmeninėmis atsakovo teisėmis ir pareigomis. Atsižvelgiant į šalių susitarimą dėl kompensacijos už santuokos metu išmokėtą sumą už lizinguojamą automobilį, iš atsakovo ieškovei priteistina 4500,00 Lt lizinguojamo automobilio vertės kompensacija. Nors ši turtinė prievolė atsirado santuokos metu, tačiau šalys neginčijo tos aplinkybes, kad prievolė turėtų būti laikoma asmenine atsakovo prievole, atsakovas naudojasi nurodytu automobiliu ir įvykdžius visus įsipareigojimus pagal sutartį jis įgis nuosavybės teisę į automobilį, kreditorius UAB „Swedbank lizingas“ tam neprieštaravo, todėl teismas šią prievolę pripažįsta asmenine atsakovo prievole (LR CK 3.109 str., 3.110 str., 3.115 str.).

73Byloje nustatyta, kad tarp atsakovo ir AB bankas „Hansabankas“ (dabar Swedbank) 2008-04-30 sudaryta skolos grąžinimo sutartis Nr. 08-035133-FO dėl 15650 litų kredito grąžinimo (t.1, b.l. 10-17), 2011-03-18 pažyma patvirtina, kad skolos likutis yra 12761,45 Lt (t.1, b.l. 59). Tarp šalių ginčo prievolių pagal nurodytą sutartį pasidalijimo klausimu nėra, šalys pripažįsta, kad prievolė pagal šią skolos grąžinimo sutartį yra sutuoktinių bendra ir solidari, kreditorius Swedbank nurodė, kad įsipareigojimus pagal šią skolos grąžinimo sutartį po santuokos nutraukimo turėtų solidariai vykdyti M. M. ir A. M., todėl teismas tenkina abiejų šalių prašymą pripažinti teises ir pareigas pagal kredito sutartį Nr. 08-035133-FO su Swedbank AB solidariomis M. M. ir A. M. teisėmis ir pareigomis. Pažymėtina, kad tretysis asmuo (kreditorius Swedbank) atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja, kad įsipareigojimus pagal šią skolos grąžinimo sutartį po santuokos nutraukimo toliau solidariai vykdytų M. M. ir A. M., tačiau nesutiko su ieškovės prašymu priteisti jai butą, esantį ( - ), kadangi prievolės pagal nurodytą sutartį įvykdymo užtikrinimui butas yra įkeistas bankui ir negavus išankstinio „Swedbank", AB sutikimo, prieštarauja dėl Bankui hipotekos lakštu įkeisto turto nuosavybės teisės pakeitimo. Teismas nesutinka su šiais trečiojo asmens argumentais, kadangi teismui nusprendus pripažinti prievolę pagal 2008-04-30 sutartį solidaria ieškovės ir atsakovo prievole kaip tik yra užtikrinama, kad kreditoriaus teisės ir interesai po santuokos nutraukimo nebus pažeisti, nes už įsipareigojimų pagal sutartį kreditoriui vykdymą ir toliau liks atsakingi abu sutuoktiniai. Be to, prievolių nevykdymo atveju išieškojimas galės būti nukreiptas į abiejų sutuoktinių turtą, įsiskolinimo suma pagal sutartį nėra didelė, todėl įkeisto turto nuosavybės teisės pasikeitimas priteisiant butą ieškovei, šiuo atveju kreditoriaus interesų nepažeis, todėl trečiojo asmens prieštaravimai šiuo klausimu atmestini.

74Iš pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovui I. M. 1994-07-24 paskolino atsakovui 25000 Lt (t.1,b.l. 103). Pagal 2009-10-25 paprastąjį vekselį atsakovas įsipareigojo iki 2013-10-25 sumokėti V. M. 120000 Lt (t. 2, b.l. 61), pagal 2010-07-08 paprastąjį vekselį atsakovas įsipareigojo iki 2015-07-08 sumokėti R. Š. (t.2, b.l. 62). Šalys prašo pripažinti asmeninėmis atsakovo paskolomis. Teismas, atsižvelgdamas į šalių nuomonę, pateiktus paaiškinimus šiuo klausimu, tenkina šalių prašymą pripažinti teises ir pareigas pagal M. M. ir I. M. sutartį dėl 25 000,00 Lt paskolos asmeninėmis M. M. teisėmis ir pareigomis; pripažinti teises ir pareigas pagal M. M. ir V. M. susitarimą, kylantį iš 2009 m. spalio 25 d. vekselio 120 000,00 Lt sumai asmeninėmis M. M. teisėmis ir pareigomis; pripažinti teises ir pareigas pagal M. M. ir R. Š. susitarimą, kylantį iš 2010 m. liepos 8 d. vekselio 30 000,00 Lt sumai asmeninėmis M. M. teisėmis ir pareigomis (LR CK 3.109 str., 3.110 str., 3.115 str.). Kreditoriai nepateikė teismui prieštaravimų, kad šios prievolė būtų laikomos asmeninėmis atsakovo prievolėmis.

75Byloje esantys rašytiniai įrodymai bei šalių, kreditorių paaiškinimai patvirtina, kad atsakovas 2009-01-19 su AB Swedbank sudarė Kreditinės lanksčiųjų įmokų kortelės sutartį Nr. 09-001794-RK, pagal kurią atsakovui suteiktas 3000 Lt dydžio kredito limitas (t.1, b.l. 78). Ieškovė nesutiko su atsakovo priešieškinio reikalavimu pripažinti prievoles, kylančias iš kreditinės lanksčiųjų įmokų kortelės sutarties Nr. 09-001794 su Swedbank solidariomis. Ieškovė nurodė, jog tai atsakovo asmeninė prievolė, tuo tarpu atsakovas priešieškiniu prašo pripažinti šią prievolę solidariąja sutuoktinių prievolę, kadangi paimtas kreditas buvo panaudotas šeimos reikmėms - atostogoms. Ieškovė neneigė, jog kreditas galėjo būti naudojamas šeimos atostogoms, tačiau nurodė, kad kreditas vėliau buvo padengtas būtent bendromis sutuoktinių lėšomis. Iš byloje esančio atsakovo sąskaitos išrašo laikotarpiu 2009-02-01 – 2009-03-31 matyti, kad 3000 Lt kreditas buvo paimtas 2009-02-05, tačiau atliekant sąskaitos papildymus paimta suma buvo visiškai padengta dar iki 2009-02-27 (t.2, b.l. 111). Šalių paaiškinimais nustatyta, kad 3000 Lt kreditas buvo paimtas ir panaudotas šeimos poreikiams, t.y. bendroms atostogoms. Taip pat nustatyta, kad kreditas vėliau buvo grąžintas. Teismas neturi pagrindo abejoti, kad kreditas buvo padengtas taip pat bendromis sutuoktinių lėšomis, todėl bendra sutuoktinių prievolė pagal nurodytą kredito limito sutartį yra pasibaigusi. Byloje nėra duomenų, kad santuokos nutraukimo dienai pagal šią sutartį būtų likęs įsiskolinimas, kuris galėtų būti pripažintas bendra sutuoktinių prievole, todėl tolimesnis sutarties vykdymas ir iš jo išplaukiančios prievolės atitenka atsakovui, t.y. teisės ir pareigos pagal šią sutartį pripažintinos asmeninėmis atsakovo teisėmis ir pareigomis.

76Dėl kompensacijos priteisimo

77Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 76641 Lt piniginę kompensaciją už bendro turto sumažėjimą suteikiant 153282,00 Lt paskolą UAB ( - ). Iš ( - )aiškinamojo rašto (t.1, b.l. 180-183,t.2, b.l. 69, 97) matyti, kad ( - )skolinga akcininkui atsakovui M. M. 153282 Lt už suteiktą paskolą. Atsakovas prašė atmesti šį reikalavimą kaip nepagrįstą, kadangi paskola suteikta iš asmeninių atsakovo lėšų, kai santykiai tarp sutuoktinių iš esmės buvo nutrūkę. Įvertinus tai, kad paskola buvo suteikta UAB ( - ) kuri laikytina bendru sutuoktinių turtu, t.y. ne asmeniniams atsakovo poreikiams, bet bendriems tikslams, be to, šalys taip pat pripažino, kad atsakovas santuokos metu pats gavo asmenines paskolas iš V. M. ir R. Š. 150000 Lt sumoje, kas beveik atitinka atsakovo UAB ( - ) suteiktos paskolos dydį (153282 Lt) ir patvirtina atsakovo teiginius, kad šie pinigai buvo panaudoti įmonės reikalams, byloje nėra duomenų, galinčių patvirtinti, kad atsakovas suteikė UAB ( - )paskolą iš bendrų sutuoktinių lėšų, santaupų ir pan., todėl teismas nenustatė pagrindo konstatuoti, kad atsakovas, suteikdamas paskolą, sumažino bendrą sutuoktinių turtą, todėl šis ieškovės reikalavimas atmestinas. Nors ieškovės reikalavimas kompensuoti bendro turto sumažėjimą sumoje 153 282 Lt, priteisiant 76641 Lt piniginę kompensaciją ieškovei, atmestinas, tačiau, kadangi reikalavimas dėl 153 282 Lt paskolos santykių buvo pareikštas, ši paskola suteikta santuokos metu, todėl reikalavimo teisė į UAB ( - ) laikytina turtine teise, dėl kurios turi būti pasisakyta nutraukiant santuoka. Todėl teismas mano esant būtina pasisakyti dėl šių paskolos santykių pobūdžio bei įvertinti, ar ši iš paskolos kylanti reikalavimo teisė laikytina solidaria abiejų sutuoktinių reikalavimo teise, ar laikytina asmenine vieno iš sutuoktinių. Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra duomenys, kad atsakovui M. M. buvo suteiktos sprendime jau paminėtos paskolos 150000 Lt sumoje, šalys pripažino, kad šios prievolės laikytinos asmeninėmis atsakovo prievolėmis, ieškovė šių paskolos sutarčių neginčijo, todėl teismas mano esant pagrindui sutikti su atsakovo ir jo atstovo teiginiais, kad UAB ( - ) suteikta 153 282 Lt paskola buvo suteikta asmeninėmis atsakovo lėšomis, t.y. galimai skolintomis iš kitų asmenų, duomenų, kad atsakovo asmeniškai pasiskolinti pinigai būtų buvę panaudoti kitiems tikslams ir poreikiams, o ne paskolos suteikimui, byloje nėra, todėl atsakovo teisės ir pareigos, kylančios iš atsakovo ir UAB ( - ) prievolinių santykių, atsiradusių atsakovui suteikiant 153282 Lt paskolą UAB ( - ), pripažintinos asmeninėmis atsakovo teisėmis ir pareigomis. Pripažįstant teises, kylančias iš UAB ( - )suteiktos 153 282 Lt paskolos, atsakovui atsižvelgtina ir į tai, kad abiejų šalių susitarimu UAB ( - )akcijos buvo pasidalintos taip, kad bendrovė kartu su visais jos turimais įsipareigojimais atitenka atsakovui, kuris lieka vienintelis jos akcininkas, šalys susitarė dėl bendrovės pasidalijimo, taip pat dėl jos vertės.

78Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

792011-06-01 teismo nutartimi šioje civilinėje byloje nutarta taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir priteisti iš atsakovo M. M. nepilnamečio vaiko B. M. išlaikymui po 400 Lt kas mėnesį nuo 2011-05-16 iki bus priimtas teismo sprendimas (t.1, b.l. 65-67). Vaiko lėšų tvarkytoja paskirti jo motiną A. M.. Laikinosios apsaugos priemonės naikintinos teismo sprendimui įsiteisėjus.

80Dėl bylinėjimosi išlaidų

81Ieškovė sumokėjo 500 Lt žyminio mokesčio (1 t., b.l. 35), Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-06-01 ir 2011-12-22 nutartimis 4009 Lt žyminio mokesčio sumokėjimas buvo atidėtas iki sprendimo priėmimo (t.1, b.l. 188-189). Ieškovės reikalavimai patenkinti iš dalies, todėl proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo jai turėtų būti priteista 2436 Lt žyminio mokesčio už patenkintus turtinius reikalavimus (turto priteisimo, išlaikymo priteisimo). Kadangi ieškovė sumokėjo tik dalį žyminio mokesčio, o likusio žyminio mokesčio sumokėjimas buvo atidėtas iki sprendimo priėmimo, iš atsakovo priteistina 500 Lt patirtų žyminio mokesčio išlaidų ieškovei, o likusi žyminio mokesčio dalis, t.y. 1936 Lt (2436 Lt – 500 Lt) valstybei. Kadangi teismas atmetė ieškovės turtinius reikalavimus likusioje dalyje, t.y. dėl kompensacijos, neturinės žalos atlyginimo, proporcingai atmestų reikalavimų daliai iš ieškovės į valstybės biudžetą priteistinas 2073 Lt žyminis mokestis.

82Atsakovas sumokėjo 700 Lt žyminio mokesčio (1 t., b.l. 111), Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-07-12 nutartimi 1312 Lt žyminio mokesčio sumokėjimas buvo atidėtas iki sprendimo priėmimo (t.1, b.l. 106). Atsakovas reikalavimus tikslino ir jo reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, todėl proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš ieškovės jam turėtų būti priteista 2087 Lt žyminio mokesčio (už neturtinį reikalavimą dėl santuokos nutraukimo ir tenkintus turtinius reikalavimus). Kadangi atsakovas sumokėjo tik dalį žyminio mokesčio už priešieškinį, o likusios dalies sumokėjimas buvo atidėtas, todėl iš ieškovės priteistina 700 Lt patirtų žyminio mokesčio išlaidų atsakovui, o likusi žyminio mokesčio dalis, t.y. 1387 Lt (2087 Lt-700 Lt) valstybei.

83Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovė patyrė 2200 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai šioje byloje apmokėti (2 t., b.l. 29, 121). Kadangi ieškiniu buvo patenkinta apie 50 procentų ieškovės pareikštų reikalavimų, jai iš atsakovo priteistina 1100 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kadangi atsakovas prašymo dėl jo patirtų bylinėjimosi išlaidų byloje priteisimo bei tokių išlaidų patyrimo faktą ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų nepateikė, šis klausimas nespręstinas.

84Iš abiejų šalių lygiomis dalimis priteistina 39,17 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą, t.y. po 19,59 Lt iš kiekvienos iš šalių (CPK 88 str., 96 str.).

85Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93, 96, 259, 263, 265, 307 straipsniais

Nutarė

86Ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

87Santuoką tarp ieškovės A. M. (ikisantuokinė pavardė K.) (a.k. ( - ) ir atsakovo M. M. (a.k. ( - )), sudarytą ( - ), įregistruotą Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr( - ), nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

88Nepilnametės B. M. (a. k. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti kartu su motina A. M. (a.k. ( - )

89Priteisti iš atsakovo M. M. (a.k. ( - )) nepilnametės dukters B. M. (a. k. ( - ) išlaikymui po 600 Lt (šešis šimtus litų) periodinėmis išmokomis, mokamomis per mėnesį, nuo ieškinio pareiškimo dienos 2011-05-16d. iki vaiko pilnametystės indeksuojant priteisto materialinio išlaikymo sumą kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Nepilnametės B. M. išlaikymui gaunamų lėšų tvarkytoja (uzufruktore) paskirti motiną A. M..

90Padalinti A. M. ir M. M. santuokoje įgytą bendrą turtą tokiu būdu:

91Priteisti ieškovei A. M. asmeninės nuosavybės teise butą, esantį ( - );

92Priteisti atsakovui M. M. asmeninės nuosavybės teise motociklą ( - );

93Priteisti atsakovui M. M. asmeninės nuosavybės teise 100 vnt. 100 Lt vertės nominalo UAB ( - ), paprastųjų vardinių akcijų, akcijų nominalo vertė 10 000,00 (dešimt tūkstančių litų).

94Priteisti iš ieškovės A. M. atsakovui M. M. 51000,00 Lt (penkiasdešimt vieno tūkstančio litų) kompensaciją už jai tenkančią didesnę turto dalį iš bendro turto.

95Pripažinti teises ir pareigas pagal atsakovo M. M. ir AB bankas „Hansabankas“ (dabar Swedbank) 2008-04-30 sudaryta skolos grąžinimo sutartį Nr. 08-035133-FO solidariomis atsakovo M. M. ir ieškovės A. M. teisėmis ir pareigomis.

96Pripažinti teises ir pareigas pagal atsakovo M. M. ir "Swedbank lizingas" UAB sudarytą 2009-06-15 lizingo sutartį Nr. LT083289 asmeninėmis M. M. teisėmis ir pareigomis.

97Pripažinti teises ir pareigas pagal M. M. ir I. M. 1994-07-24 sutartį dėl 25000,00 Lt paskolos asmeninėmis atsakovo M. M. teisėmis ir pareigomis.

98Pripažinti teises ir pareigas pagal M. M. ir V. M. susitarimą, kylantį iš 2009-10-25 vekselio 120000,00 Lt sumai, asmeninėmis atsakovo M. M. teisėmis ir pareigomis.

99Pripažinti teises ir pareigas pagal M. M. ir R. Š. susitarimą, kylantį iš 2010-07-08 vekselio 30000,00 Lt sumai, asmeninėmis atsakovo M. M. teisėmis ir pareigomis.

100Pripažinti teises ir pareigas pagal M. M. ir AB Swedbank 2009-01-19 sudarytą Kreditinės lanksčiųjų įmokų kortelės sutartį Nr. 09-001794-RK asmeninėmis atsakovo M. M. teisėmis ir pareigomis.

101Pripažinti teises ir pareigas pagal M. M. suteiktą 153282,00 Lt paskolą UAB ( - )asmeninėmis atsakovo M. M. teisėmis ir pareigomis.

102Po santuokos nutraukimo ieškovei A. M. palikti santuokinę pavardę – M., o atsakovui M. M. pavardę – M..

103Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.

104Priteisti iš ieškovės A. M. 700 Lt (septynis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų atsakovui M. M..

105Priteisti iš ieškovės A. M. 3460 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt litų) žyminio mokesčio ir 19,59 Lt (devyniolika litų 59 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

106Priteisti iš atsakovo M. M. 1600 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų ieškovei A. M..

107Priteisti iš atsakovo M. M. 1936 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus trisdešimt šešis litus) žyminio mokesčio ir 19,59 Lt (devyniolika litų 59 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

108Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-06-01 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos sprendimui įsiteisėjus.

109Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas... 2. Ieškovė galutiniu patikslintu ieškiniu /t.1, b.l. 175-179/ nurodo, kad ( -... 3. II. dėl vaiko genamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo.... 4. ( - ) santuokoje gimė duktė B. M., a. k. ( - ) šiuo metu esanti nepilnamete.... 5. III. dėl bendros jungtinės nuosavybės turto padalijimo... 6. Gyvendami santuokoje bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise... 7. 125 000,00 Lt; 2. motociklą ( - ) šalių sutarta vertė 6 000,00 Lt; 3.UAB (... 8. Nustačius bendrą sutuoktinių turtą sudaromas kompensacijų balansas (CK... 9. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis kompensacijų balansas ieškovės... 10. 62 500,00 Lt ( - )akcijų vertės kompensavimas... 11. -5 000,00 Lt Motociklo vertės kompensavimas... 12. - 3 000,00 Lt Automobilio vertės kompensavimas... 13. -11 450 Lt Paskolos ( - )kompensavimas... 14. -76 641.00 Lt... 15. Viso iš atsakovo ieškovei priteistina kompensacija:... 16. -33 591,00 Lt Prašo Teismo: 1. nutraukti M. M. ir A. M. santuoką, sudarytą... 17. Priteisti iš atsakovo M. M. ieškovės A. M. naudai bylinėjimosi... 18. Atsakovas atsiliepimu į ieškovės patikslintą ieškinį /t.2, b.l. 7-9/... 19. Atsakovas sutinka su patikslintame ieškinyje nurodomo turto balansu, o... 20. Atsakovas palaiko savo priešieškinyje išdėstytą poziciją, kad turtas yra... 21. Remdamasis tuo, kas išdėstyta Teismo prašo:1. Santuoką nutraukti esant... 22. Atsakovas priešieškiniu /t.1, b.l. 117-122/ nurodo, kad su ieškovės... 23. Santuokos metu sulaukė dukros B. M., a.k. ( - ) Nutraukiant santuoką, sutinka... 24. Nurodo, kad santuokoje yra įgytas sekantis turtas: 3-jų kambarių butas,... 25. Bendrai įgytą turtą bei skolas, vadovaudamasis šalių lygybės principu,... 26. 1. 3-jų kambarių, bendr. pl. 61,04 kv.m., butas; unikalus numeris: ( - ),... 27. Remiantis išdėstytu, suveda bendrą kilnojamojo turto bei skolų balansą:... 28. Atsakovas M. M. gauna po turto dalybų : 4000,00 Lt vertės motociklą ( - ),... 29. Visų bendrų skolų vertė bendrai sudaro: 25 000,00 Lt + 3000,00 Lt + 15... 30. Kitų kreditorių šalys neturi, apie asmeninius ieškovės kreditorius... 31. - 3-jų kambarių butas, bendr. pl. 61,04 kv.m.; unikalus numeris: ( - ),... 32. Šalys 2012-03-16 pareiškimu teismui / t.2, b.l. 81-82/ pareiškė ir... 33. 4.4. M. M. priteisti natūra turtines teises, kylančias iš sutarties Nr.... 34. Taip pat šalys 2012-03-20 pareiškimu /t.2, b.l. 97/ nurodė, kad:... 35. Šalys sutaria dėl piniginės kompensacijos dalyje: pareiškia ir patvirtina,... 36. UAB( - ) akcijų vertės kompensavimas -5000,00 Lt... 37. Motociklo vertės kompensavimas -2000,00 Lt... 38. Lizinguojamo automobilio vertės kompensavimas - 4500,00 Lt... 39. Viso:51000,00Lt... 40. Šalys nesutaria dėl:
 1. Šalys patvirtina, kad nesusitarė... 41. Pagal šalių aptartus klausimus (šio pareiškimo dalyje, kur šalys sutaria... 42. Neturtinės žalos kompensavimas 10000,00 Lt... 43. Bendro turto sumažėjimas dėl paskolos UAB ( - )76641.00 Lt... 44. Viso: 35641,00 Lt... 45. Tretysis asmuo „Swedbank", AB (toliau - Bankas) atsiliepimu į patikslintą... 46. 2008-04-30 Bankas ir M. M. sudarė Skolos grąžinimo sutartį Nr.... 47. Pažymi, kad minėtu hipotekos lakštu įkeičiamo daikto savininkai M. M. ir... 48. Tretysis asmuo Swedbank AB atsiliepimu į atsakovo priešieškinį nurodė, kad... 49. Tretysis asmuo UAB „Swedbank lizingas" atsiliepimu į patikslintą ieškinį... 50. Tretysis asmuo UAB Swedbank lizingas atsiliepimu į priešieškinį nurodo, kad... 51. Vilniaus rajono VTAS išvadoje dėl ieškinio nurodo, kad A. M., a.k. ( - )... 52. Byloje nėra patikslintų duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, todėl... 53. Spręsdamas vaiko prisirišimo laipsnį prie kiekvieno iš tėvų, teismas taip... 54. Vilniaus rajono VTAS išvada dėl priešieškinio nurodo, kad klausimai... 55. Tretysis asmuo I. M. atsiliepimų pagal bylą nėra pateikusi, į teismo... 56. Tretysis asmuo B. M. atsiliepime /t.1, b.l. 77/ nurodė, kad ieškinį palaiko.... 57. Ieškovės paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais... 58. Dėl kaltės... 59. Pagal CK 3.60 str. 2 d. sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos... 60. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės,... 61. Vadovaujantis LR CK 3.70 str. 2 d. kitas sutuoktinis turi teisę reikalauti... 62. Dėl pavardžių... 63. LR CK 3.69 str. numato, kad sutuoktinis po santuokos nutraukimo gali pasilikti... 64. Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo išlaikymo... 65. Tarp ieškovės ir atsakovo ginčo dėl nepilnametės dukters gyvenamosios... 66. Dėl turto padalijimo... 67. Tam, kad būtų galima padalyti sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę,... 68. Byloje esančiais įrodymai nustatyta, kad ieškovui ir atsakovei bendrosios... 69. Šalys bylos nagrinėjimo teisme metu susitarė dėl nurodyto turto padalijimo... 70. Šalys 2012-03-20 pareiškimu teismui /t.2, b.l. 97/ nurodė, kad sutaria dėl... 71. Teismas neturi pagrindo nepritarti šalių sutartam nekilnojamojo turto,... 72. Byloje esančiais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovas... 73. Byloje nustatyta, kad tarp atsakovo ir AB bankas „Hansabankas“ (dabar... 74. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovui I. M. 1994-07-24 paskolino... 75. Byloje esantys rašytiniai įrodymai bei šalių, kreditorių paaiškinimai... 76. Dėl kompensacijos priteisimo... 77. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 76641 Lt piniginę kompensaciją už... 78. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 79. 2011-06-01 teismo nutartimi šioje civilinėje byloje nutarta taikyti... 80. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 81. Ieškovė sumokėjo 500 Lt žyminio mokesčio (1 t., b.l. 35), Vilniaus rajono... 82. Atsakovas sumokėjo 700 Lt žyminio mokesčio (1 t., b.l. 111), Vilniaus rajono... 83. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovė patyrė 2200... 84. Iš abiejų šalių lygiomis dalimis priteistina 39,17 Lt išlaidų, susijusių... 85. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93, 96, 259, 263, 265, 307 straipsniais... 86. Ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 87. Santuoką tarp ieškovės A. M. (ikisantuokinė pavardė K.) (a.k. ( - ) ir... 88. Nepilnametės B. M. (a. k. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti kartu su motina... 89. Priteisti iš atsakovo M. M. (a.k. ( - )) nepilnametės dukters B. M. (a. k. (... 90. Padalinti A. M. ir M. M. santuokoje įgytą bendrą turtą tokiu būdu:... 91. Priteisti ieškovei A. M. asmeninės nuosavybės teise butą, esantį ( - );... 92. Priteisti atsakovui M. M. asmeninės nuosavybės teise motociklą ( - );... 93. Priteisti atsakovui M. M. asmeninės nuosavybės teise 100 vnt. 100 Lt vertės... 94. Priteisti iš ieškovės A. M. atsakovui M. M. 51000,00 Lt (penkiasdešimt... 95. Pripažinti teises ir pareigas pagal atsakovo M. M. ir AB bankas... 96. Pripažinti teises ir pareigas pagal atsakovo M. M. ir "Swedbank lizingas" UAB... 97. Pripažinti teises ir pareigas pagal M. M. ir I. M. 1994-07-24 sutartį dėl... 98. Pripažinti teises ir pareigas pagal M. M. ir V. M. susitarimą, kylantį iš... 99. Pripažinti teises ir pareigas pagal M. M. ir R. Š. susitarimą, kylantį iš... 100. Pripažinti teises ir pareigas pagal M. M. ir AB Swedbank 2009-01-19 sudarytą... 101. Pripažinti teises ir pareigas pagal M. M. suteiktą 153282,00 Lt paskolą UAB... 102. Po santuokos nutraukimo ieškovei A. M. palikti santuokinę pavardę – M., o... 103. Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 104. Priteisti iš ieškovės A. M. 700 Lt (septynis šimtus litų) bylinėjimosi... 105. Priteisti iš ieškovės A. M. 3460 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus... 106. Priteisti iš atsakovo M. M. 1600 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus litų)... 107. Priteisti iš atsakovo M. M. 1936 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus... 108. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-06-01 nutartimi taikytos laikinosios... 109. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...