Byla e2A-2625-661/2016
Dėl žalos atlyginimo, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teismas išnagrinėjęs civilinę bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Barkauskas apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas” ieškinį atsakovui A. S. (A. S.) dėl žalos atlyginimo, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teismas išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo A. S. 121,73 Eur dydžio žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 15 Eur dydžio žyminį mokestį. Nurodė, kad 2013-10-19 ( - ) apgadintas B. Č. priklausantis turtas, kuris buvo apdraustas AB „Lietuvos draudimas“. Dėl šio įvykio metu padarytos žalos ieškovas išmokėjo nukentėjusiajai 420,30 Lt (121,73 Eur) draudimo išmoką. Nurodo, kad remiantis Vilniaus apskr. VPK Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato VP skyriaus pateikta informacija nustatyta, jog dėl šio įvykio atsakingas asmuo yra A. S., kuris pro langą išmetė fotelį bei tokiu būdu apgadino draudėjos turtą, todėl draudikui išmokėjus draudimo išmoką, pereina teisė išreikalauti išmokėtą sumą iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Sugadino turtą, priklausantį nukentėjusiajam asmeniui atsakovas, todėl ieškovas, atsakovui žalos neatlyginus geranoriškai, prašo ieškinį tenkinti. Byloje atsakovui nepateiktas atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašė priimti sprendimą už akių.

4Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė į bylą atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko, nurodydamas, kad jis dėl įvykio nekaltas, nėra padaręs to kuo yra kaltinamas, nebuvo nei kviestas pas policijos pareigūnus nei apklaustas, todėl prašė ieškinio netenkinti ir priteisti iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Švenčionių rajono apylinkės teismas 2016 m. birželio 21 d sprendimu ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, jog iš pateiktos nekokybiškai nuskenuotos nutarimo kopijos, nėra galimybės nustatyti tyrimo aplinkybių. Tačiau iš jo konteksto ir pridėto RPK rašto yra nustatyta, jog dėl aukščiau minėto įvykio priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Bylos medžiagoje nepateikta jokių įrodymų, kurių pagrindu galima būtų konstatuoti, jog dėl šio įvykio buvo asmuo (atsakovas) pripažintas kaltu, ar, kad buvo dėl įvykusio fakto atlikti kažkokie kiti procesiniai veiksmai ir priimti procesiniai sprendimai. Taigi, dėl atsakovo A. S., kurį ieškovas įvardija kaip asmenį sugadinusį svetimą turtą, kaltės jokie kiti įrodymai nėra pateikti, kurie patvirtintų ieškinyje nurodomą informaciją. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad dėl atsakovo kaltės nėra pagrindo remtis minėta byloje pateikta medžiaga bei ieškovo ieškinyje pareikšta nuomone. Byloje negauta duomenų, kad nukentėjęs asmuo dėl turto sugadinimo būtų skundęs policijos nutarimą, nors tokia teisė jam buvo išaiškinta. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ vadovaudamasis būsto draudimo liudijimu 2014-03-05 išmokėjo draudimo išmoką nukentėjusiajai, tačiau, kaip jau minėta, į bylą nepateikė įrodymų, remiantis kuriais dėl pastato sugadinimo sprendė, jog tai įvyko dėl tyčinių atsakovo A. S. veiksmų.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Apeliantas (ieškovas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016-06-21 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Apelianto manymu bylą nagrinėjęs teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias taisykles (CPK 185 straipsnio pažeidimas).

9Apeliantas nurodo, kad žalos padarymo aplinkybes tyrusi policija nustatė atsakingą asmenį. Kadangi neteisėtą veiką įvykdęs asmuo buvo nustatytas, policija, vadovaudamasi Baudžiamojo proceso kodekso 407 str. tvarka tyrimą nutraukė.

10Baudžiamojo proceso kodekso 407 straipsnis numato, kad ikiteisminis tyrimas neatliekamas, kadangi tokios bylos nagrinėjamos teisme privataus kaltinimo tvarka. Nukentėjusysis pats priima sprendimą, ar inicijuoti teisminį procesą privataus kaltinimo tvarka, ar gauti žalos atlyginimą kitu būdu. Nukentėjusiajam padarytą žalą atlygino AB „Lietuvos draudimas“, bei nukentėjusysis teisminio proceso neinicijavo.

11Policija, apklaususi liudytojus, nustatė, kad baldus per langą išmetė A. S.. Šių policijos surinktų įrodymų A. S. nepaneigė. Civilinėje byloje pateiktame A. S. atsiliepime teigiama apie policijos netinkamai atliktą tyrimą, bet A. S. nenurodo bylai svarbių faktinių aplinkybių. Liudytojai policijai nurodė, kad žalą padarė A. S.. A. S., gindamasis nuo pateiktų kaltinimų, turėjo teisę pateikti paaiškinimus policijai bei teismui apie jam žinomas aplinkybes: ar jam žinoma, kas padarė žalą, kam priklausė baldai, ar dėl 2013-10-19 įvykio aplinkybių A. S. kalbėjo su šio įvykio liudininkais ar policijos pareigūnais. Jei žalos padarymo metu A. S. buvo Subačiaus g. 45 name, jis, kaip ir kiti namo gyventojai turėjo pastebėti/išgirsti, kad yra mėtomi baldai, bei pateikti savo paaiškinimus apie 2013-10-19 vykusius įvykius, bet apie šias aplinkybes A. S. neteikia jokios informacijos. Teismas sprendime nurodė, kad A. S. administracine tvarka nebuvo baustas. A. S. nebuvo baustas nes administracinės atsakomybės klausimas nebuvo sprendžiamas. Ši aplinkybė neužkerta kelio išieškoti žalos atlyginimą iš žalą padariusio asmens.

12Atsakovas pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašė jį atmesti. Nurodė, jog dėl įvykio nėra kaltas.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

14teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Šioje byloje sprendžiamas ginčas dėl žalos atlyginimo sugadinus turtą.

16CK 6.263 str. nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (1 d.). Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (2 d.).CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad žalos padarymo Draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė turi būti įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas arba pagal sutartinę atsakomybę numatančias normas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „If draudimas" v. V.J., bylos Nr. 3K-3-116/2005; 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas" v. UAB „Riviva",bylos Nr. 3K-3-554/2007).

17Ieškovas ieškinį grindžia tuo, jog atsakovas išmesdamas fotelį pro langą sugadino turtą, už kurio sugadinimą ieškovas išmokėjo draudimo išmoką nukentėjusiajam. Tai konstatuota Vilniaus apskr. VPK Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato VP skyriaus 2013-10-31 nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Minėtų duomenų pakanka civiliniai atsakomybei atsirasti.

18Nagrinėjamoje byloje taikytina bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė, t. y. kiekviena iš šalių turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 12, 178 straipsniai). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; kt.).

19Iš bylos matyti, jog ieškovas atsakovui siuntė pretenziją ir siūlė atsakovui atsiliepti. Tačiau atsakovas neatsakė į minėtą pretenziją ir nepateikė jokių įrodymų paneigiančių, nustatytą faktą Vilniaus apskr. VPK Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato VP skyriaus 2013-10-31 nutarime, t.y., jog ginčo turtą galėjo sugadinti kitas asmuo. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir teisėtas.

20Teismo vertinimu, bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, darydamas nurodytas išvadas, neįvertino visų byloje esančių įrodymų, jų viseto dėl to priėmė nepagrįstą sprendimą byloje. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje įrodytos visos įstatyme nustatytos civilinės atsakomybės būtinosios sąlygos atsakovo deliktinei atsakomybei taikyti: neteisėti veiksmai, kaltė, žala ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinis ryšys.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str. 1 d. 2 p., teismas,

Nutarė

22Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – patenkinti ieškovo AB „Lietuvos draudimas” (kodas 110051834, buveinė: J. Basanavičiaus g. 12, LT-03600 Vilnius) ieškinį ir priteisti iš atsakovo iš atsakovo A. S. (a.k. ( - ) ( - )) 121,73 Eur dydžio žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme (2016-03-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 15 Eur dydžio žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo A. S. 121,73 Eur dydžio žalos... 4. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė į bylą atsiliepimą, kuriuo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2016 m. birželio 21 d sprendimu... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Apeliantas (ieškovas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti Švenčionių... 9. Apeliantas nurodo, kad žalos padarymo aplinkybes tyrusi policija nustatė... 10. Baudžiamojo proceso kodekso 407 straipsnis numato, kad ikiteisminis tyrimas... 11. Policija, apklaususi liudytojus, nustatė, kad baldus per langą išmetė A.... 12. Atsakovas pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašė jį atmesti.... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 14. teisiniai argumentai ir išvados... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. CK 6.263 str. nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio... 17. Ieškovas ieškinį grindžia tuo, jog atsakovas išmesdamas fotelį pro langą... 18. Nagrinėjamoje byloje taikytina bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo... 19. Iš bylos matyti, jog ieškovas atsakovui siuntė pretenziją ir siūlė... 20. Teismo vertinimu, bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas,... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str.... 22. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. sprendimą...