Byla 2A-210/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo atstovui direktoriui D. T., adv. Dianai Kaunienei, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Valikeda“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-760-123/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Maritenas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Valikeda“, trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų uždarajai akcinei bendrovei „VG Seafood trading“ dėl nuostolių atlyginimo,

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Maritenas“ ieškiniu kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą ir prašė priteisti iš atsakovo 200000 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Savo reikalavimus ieškovas grindžia tuo, kad tarp šalių buvo sudaryta Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis, pagal kurią perdavė atsakovui saugoti trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančius 3 krovinius ? sušaldytos žuvies mėsos surimi, atsakovas šį krovinį priėmė saugoti ir būdamas muitinės sandėlio savininku įsipareigojo saugoti ieškovo perduotas prekes. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, nes perduotos saugoti prekės dėl sandėlyje pažeisto temperatūrinio režimo buvo sugadintos. Trečiasis asmuo, būdamas prekių savininkas, patyrė žalą ir dėl žalos atlyginimo ieškovui bei atsakovui pareiškė pretenziją. Ieškovas atlygino trečiajam asmeniui padarytą žalą, todėl jis įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į dėl žalos padarymo kaltą atsakovą.

6Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį ir nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes ieškovas neatskleidė to fakto, kad atsakovo sandėlyje buvo saugomi ne tik ieškovo nurodyti trys konteineriai, o dar papildomai keturiolika tos pačios rūšies prekių konteinerių, kurie priklausė trečiajam asmeniui, tačiau tik trijuose konteineriuose laikomos prekės buvo sugadintos, nors visi konteineriai buvo laikomi tomis pačiomis sąlygomis. Atsakovo manymu, ieškovas nepagrindė nuostolių buvimo fakto. Taip pat atsakovui nėra žinomi jokie susitarimai dėl nuostolių pripažinimo ir atlyginimo, sudaryti tarp ieškovo ir trečiojo asmens.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. balandžio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė ieškovui UAB „Maritenas“ iš atsakovo UAB „Valikeda“ 200000 Lt nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 200000 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009-09-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2500 Lt žyminio mokesčio, 4953,03 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarties Nr. 06-24 pagrindu, perdavė atsakovui saugoti trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančius tris krovinius ? sušaldytos žuvies mėsos surimi, kuriuos atsakovas priėmė saugoti. Atsakovui perduotos saugoti prekės buvo sugadintos, prekių savininkas patyrė nuostolius. AB „Lietuvos draudimas“ atsisakė išmokėti trečiajam asmeniui draudimo išmoką, motyvuodamas, kad įvykis yra nedraudžiamasis. Prekių savininkas dėl nuostolių atlyginimo kreipėsi į ieškovą bei atsakovą. Ieškovas su trečiuoju asmeniu sudarė susitarimą, kuriuo ieškovas įsipareigojo atlyginti trečiajam asmeniui 200000 Lt patirtą nuostolį dėl sugadintos surimi žaliavos, ieškovas sumokėjo 123734,60 Lt, o likusią 76265,40 Lt sumą įsipareigojo sumokėti per 12 mėnesių. Atsakovas būdamas profesionaliu saugotoju su ieškovu sudarė Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr. 06-24, pagal kurią buvo įsipareigojęs ieškovui saugoti jam perduotas prekes bei privalėjo imtis visų jam prieinamų priemonių užtikrinti jam perduoto krovinio išsaugojimą (CK 6.832 str. 1 d.). Tačiau atsakovas neužtikrino tinkamų ir saugių jam perduotų šaldytos surimi žaliavos laikymo sąlygų, nes dėl atsakovo šaldymo kompresorių gedimo nuo 2009-02-12 iki 2009-03-25 visuose sandėliuose-šaldytuvuose buvo temperatūrų svyravimas, dėl to buvo pažeistas produktų sandėliavimo temperatūrinis režimas ir buvo sugadinta sušaldyta surimi, t. y. pakito žaliavos surimi kokybė. Atsakovas pripažino, kad nesiėmė jokių veiksmų, kad sandėliuojama produkcija būtų perkelta į kitą saugią vietą (b. l. 42-52). Tai, kad atsakovui perduota saugoti surimi žaliavos kokybė neatitiko jai keliamų reikalavimų, patvirtino ir UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, kuri šią produkciją buvo įsigijusi iš trečiojo asmens, atlikti išsamūs tyrimai (b. l. 123), todėl teismas atmetė atsakovo argumentus, kad jam perduotos saugoti prekės nebuvo sugadintos. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas priėjo išvados, kad atsakovas neįvykdė tiek įstatymuose, tiek sutartyje nustatytos pareigos saugoti jam perduotas prekes ir išsaugotas prekes grąžinti ieškovui (CK 6.246 str. 1 d., 6. 832 str. 1 d.). Dėl sandėlyje pažeisto temperatūrinio režimo buvo sugadintos ieškovo perduotos atsakovui saugoti prekės, dėl to prekių savininkas patyrė nuostolius (CK 6.247 str.).

9Teismas nurodė, kad ieškovo pateiktų nuostolių dydis pagrįstas byloje esančiais įrodymais, t. y. prekių savininko pateiktais sugadintos surimi žaliavos laboratorinių bandymų tyrimais, nuostolių skaičiavimo lentele, susitarimu, kurių prekės savininkas ir ieškovas sumažino nuostolių dydį iki 200000 Lt (b. l. 56-58, 60, 102-122), todėl atsakovas nepagrįstai teigia, kad ieškovas nepagrindė nuostolių buvimo fakto bei jo dydžio (CK 6.249 str. 1 d.). Šalys pasirašė atlygintinę prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį, todėl atsakovas, kaip profesionalus saugotojas, atsako už jam perduotų saugoti prekių praradimą, trūkumą ar sugadinimą visais atvejais, t. y. be kaltės, išskyrus jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (CK 6.844 str. 1, 2 d., 6.845 str. 2, 3 d.). Sutartinę prievolę pažeidė atsakovas, nes dėl atsakovui priklausančio muitinės sandėlyje temperatūrinių svyravimų buvo sugadinta atsakovui perduota saugoti surimi žaliava, ji prarado savo kokybę ir nebeatitiko jai keliamų reikalavimų, sumažėjo jos vertė (CK 6.844 str. 2 d.). Teismas nurodė, kad ieškovo pateikti įrodymai, jog prekės buvo sugadintos ir jos prarado savo vertę, todėl buvo patirti nuostoliai, nenuginčyti (CK 845 str. 2, 3 d., CPK 178 str.).

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Valikeda“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliacinį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

131. Sprendimas yra nepagrįstas, priimtas pažeidžiant CPK normas, reguliuojančias bylos šalies teises dėl įrodymų teikimo galimybių (177 str. 2 d.).

142. Teismas specialių žinių reikalaujančių klausimų išsprendimui atsisakė skirti ekspertizę, kad nustatyti realius, o ne vien ieškovo teikiamus nuostolius ir jų dydį, tuo pažeidžiant CPK 212 str. nuostatas, todėl sprendimas priimtas neatskleidus bylos esmės bei nepagrįstai ribojant įstatymais nustatytą bylos šalies teisę tinkamai ir nustatytomis priemonėmis gintis nuo nepagrįstų reikalavimų.

153. Visa trijuose konteineriuose buvusi sūrimi žaliava buvo panaudota UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ produkcijai gaminti, todėl klausimas dėl prekės sugadinimo fakto ir masto byloje nėra išsiaiškintas.

164. Teismas nepagrįstai iš atsakovo priteisė 1848,97 Lt pinigų sumą, kaip sumokėtą už ekspertų darbą, tačiau teismo ekspertizė nebuvo paskirta, todėl ši suma priteista nepagrįstai.

175. Teismas priimdamas sprendimą neįvertino tos aplinkybės, kad ieškovas teismui pateikė didesnį reikalavimą, nei iš tikro galėjo teikti, nes 2009 m. rugpjūčio 24 d. reikalavime dėl nuostolių kompensavimo, nurodė, kad jis yra į 200000 Lt dydžio reikalavimą įskaitęs ir 75770,05 Lt skolą UAB „Valikeda“, todėl reikalauja 124229,95 Lt.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Maritenas“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Ieškovo teigimu, apeliacinio skundo argumentai dėl ekspertizės byloje nepaskyrimo yra nepagrįsti, nes tam nebuvo būtinumo. Apie laboratorinius žaliavos tyrimus atsakovas buvo informuotas iš anksto, dalyvavo atliekant bandymus, nepareiškė jokių pastabų dėl atliekamų tyrimų tvarkos ir gautų rezultatų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ sūrimi žaliavos laboratorinių bandymų tyrimų rezultatais. Byloje esantys įrodymai patvirtina ieškovo nurodytas faktines aplinkybes dėl nuostolių dydžio, ekspertizės skyrimas tokiu atveju pažeistų CPK 7 straipsnyje įtvirtintus proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus. Apelianto argumentas dėl bylinėjimosi išlaidų yra nepagrįstas, nes nors ir nebuvo paskirta ekspertizė, tačiau apelianto ginčijamos išlaidos yra priskiriamos prie kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 8 p.).

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas netenkintinas.

22Ginčas tarp šalių kilo dėl nuostolių atlyginimo, kuriuos ieškovas patyrė dėl atsakovo netinkamo 2006 m. sausio 18 d. prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarties Nr. 06-24 vykdymo.

23Bylos medžiaga yra nustatyta ir šalys neginčija, kad tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarties Nr. 06-24 pagrindu (b. l. 12-15) ieškovas perdavė atsakovui saugoti prekes 3 konteinerius (viso 60000 t) šaldytos žuvies mėsos surimi, kurios nuosavybės teise priklausė trečiajam asmeniui. Šias prekes ieškovas paėmė iš trečiojo asmens pagal tarp jų sudarytas ekspedijavimo ir prekių saugojimo sutartis (b. l. 16-17, 18-20, 23-27). Atsakovas neužtikrino tinkamų jam perduotų prekių laikymo sąlygų, t. y. reikiamo temperatūros režimo, dėl to pakito prekių kokybė, kas įtakojo žalos atsiradimą. Atsakovas neginčija, kad dėl kompresorių gedimo nuo 2009 m. vasario 12 d. iki 2009 m. kovo 25 d. visuose sandėliuose-šaldytuvuose buvo temperatūrų svyravimas (b. l. 40-52), pripažino, kad nesiėmė jokių veiksmų dėl tinkamų produkcijos sąlygų užtikrinimo.

24Atsakovas neneigdamas, kad buvo susidariusios netinkamos produkcijos saugojimo sąlygos dėl temperatūros režimo pažeidimo, ginčija dėl šios priežasties atsiradusių nuostolių dydį.

25Teisėjų kolegija, iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais ir išvadomis, negali sutikti su apeliacinio skundo argumentais.

26Faktą, kad prekės – šaldytos žuvies sūrimi neatitiko kokybės reikalavimų patvirtino laboratoriniai tyrimai (b. l. 56-58). Šių tyrimo rezultatų atsakovas neginčijo. Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, buvo paskaičiuotas nuostolių dydis – 351 654 Lt (b. l. 60). Atsakovas nepateikė į bylą jokių įrodymų, paneigiančių paskaičiuotą nuostolių sumą.

27Kaip buvo minėta, tarp šalių buvo sudaryta prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis, t. y. prekių sandėliavimo sutartis (CK 6.851 str.). Pagal šią sutartį prekių saugotojas įsipareigoja už atlyginimą saugoti prekes ir išsaugotas grąžinti nurodytam asmeniui (CK 851 str. 1 d.).

28Sandėliavimas yra speciali paslaugos rūšis, kuriai taikytinos ir CK XLII skyriaus pirmo skirsnio taisyklės (CK 6.830 str. 5 d.). CK 6.845 str. yra nustatyti saugotojo atsakomybės pagrindai. Pagal minėtą straipsnį saugotojas atsako už jam perduotų daiktų praradimą, trūkumą ar sugedimą. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu pasaugos sutartis yra atlygintinė, saugotojas atsako už turto praradimą, trūkumą ar sugedimą visais atvejais, išskyrus, kai tai įvyko dėl nenugalimos jėgos. Tarp šalių buvo sudaryta atlygintinė prekių saugojimo sutartis, todėl atsakovas privalo atsakyti už prekių sugedimą.

29CK 6.845 str. 3 d. nustatyta, kad profesionalus saugotojas atsako visais atvejais, išskyrus kai daiktas žuvo ar sugadintas dėl nenugalimos jėgos. Atsakovo pagrindinė veiklos rūšis yra paslaugų, susijusių su prekių saugojimu teikimas, jis yra profesionalus saugotojas, todėl jam atsakomybė už prekių sugedimą taikytina visais atvejais.

30Įrodymų, kad prekės buvo sugadintos (pablogėjo jų kokybė) dėl nenugalimos jėgos į bylą nėra pateikta.

31CK 6.846 str. nustatyta saugotojo atsakomybės dydis. Pagal šio straipsnio 1 dalį saugotojas privalo atlyginti visus nuostolius, susijusius su daikto praradimu, trūkumu ar sugedimu.

32Bylos medžiaga yra įrodyta, kad atsakovas neužtikrino tinkamų prekių saugojimo sąlygų, prekės buvo sugadintos (neatitiko kokybinių rodiklių) ir dėl to prekių savininkas patyrė nuostolius. Ieškovas atlygino prekių savininkui (trečiajam asmeniui) nuostolius, todėl įgijo teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš atsakovo (CK 6.280 str. 1 d.). Iš patiektų į bylą įrodymų matyti, kad ieškovas atlygino trečiajam asmeniui dalį jo patirtų nuostolių t. y. 200000 Lt.

33Ieškovas ir tretysis asmuo tarpusavio susitarimu sumažino atlygintinų nuostolių dydį (b. l. 21, 62, 102). Ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad pagal susitarimą dėl 200000 Lt nuostolių atlyginimo ieškovas pilnai atsiskaitė su trečiuoju asmeniu.

34Atsakovo apeliacinio skundo argumentai dėl ekspertizės skyrimo, bei reikalavimų įskaitymo nėra pagrįsti. Kaip minėta, prekių kokybės pablogėjimas buvo nustatytas atlikus laboratorinius tyrimus, kurių niekas neginčijo, todėl nebuvo tikslinga skirti papildomai ekspertizę. Šalių tarpusavio skolų įskaitymai žalos dydžiui neturi reikšmės, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako. Taip pat nėra pagrįsti apelianto argumentai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Apeliantas nurodo, kad nepagrįstai iš jo priteista 1848,97 Lt už ekspertų darbą, nes nebuvo paskirta jokia ekspertizė.

35Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų 1848,97 Lt ieškovas sumokėjo už atliktus laboratorinius tyrimus (b. l. 156-157). Šios išlaidos priskirtinos prie kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str. 1 d. 8 p.) ir priteistinos iš atsakovo.

36Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo jį naikinti.

37Ieškovas pateikė įrodymus apie 800 Lt sumokėjimą už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme. CPK 98 str. pagrindu ši suma priteistina ieškovui iš atsakovo.

38Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi atsakovui buvo atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas už apeliacinį skundą. Atsižvelgiant, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutartimi atsakovui iškelta bankroto byla, žyminis mokestis už apeliacinį skundą iš atsakovo nepriteistinas (CPK 83 str. 1 d. 8 p.).

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

41Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Valikeda“ ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Maritenas“ 800 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Maritenas“ ieškiniu kreipėsi į Klaipėdos apygardos... 6. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį ir nurodė, kad su ieškiniu... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. balandžio 6 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nurodė, kad ieškovo pateiktų nuostolių dydis pagrįstas byloje... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Valikeda“ prašo panaikinti Klaipėdos... 13. 1. Sprendimas yra nepagrįstas, priimtas pažeidžiant CPK normas,... 14. 2. Teismas specialių žinių reikalaujančių klausimų išsprendimui... 15. 3. Visa trijuose konteineriuose buvusi sūrimi žaliava buvo panaudota UAB... 16. 4. Teismas nepagrįstai iš atsakovo priteisė 1848,97 Lt pinigų sumą, kaip... 17. 5. Teismas priimdamas sprendimą neįvertino tos aplinkybės, kad ieškovas... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Maritenas“ prašo... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 22. Ginčas tarp šalių kilo dėl nuostolių atlyginimo, kuriuos ieškovas patyrė... 23. Bylos medžiaga yra nustatyta ir šalys neginčija, kad tarp ieškovo ir... 24. Atsakovas neneigdamas, kad buvo susidariusios netinkamos produkcijos saugojimo... 25. Teisėjų kolegija, iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo... 26. Faktą, kad prekės – šaldytos žuvies sūrimi neatitiko kokybės... 27. Kaip buvo minėta, tarp šalių buvo sudaryta prekių saugojimo muitinės... 28. Sandėliavimas yra speciali paslaugos rūšis, kuriai taikytinos ir CK XLII... 29. CK 6.845 str. 3 d. nustatyta, kad profesionalus saugotojas atsako visais... 30. Įrodymų, kad prekės buvo sugadintos (pablogėjo jų kokybė) dėl... 31. CK 6.846 str. nustatyta saugotojo atsakomybės dydis. Pagal šio straipsnio 1... 32. Bylos medžiaga yra įrodyta, kad atsakovas neužtikrino tinkamų prekių... 33. Ieškovas ir tretysis asmuo tarpusavio susitarimu sumažino atlygintinų... 34. Atsakovo apeliacinio skundo argumentai dėl ekspertizės skyrimo, bei... 35. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų 1848,97 Lt ieškovas sumokėjo už... 36. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 37. Ieškovas pateikė įrodymus apie 800 Lt sumokėjimą už atstovavimą... 38. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi atsakovui buvo... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 40. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. sprendimą palikti... 41. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Valikeda“ ieškovui...