Byla 2-17483-587/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė

2rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės „Plus Plus Capital“ AS, atstovaujamos „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo, ieškinį atsakovei R. B. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 804,72 Eur negrąžinto kredito, 1074,27 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, 237,92 Eur delspinigių, 26 procentų dydžio metines mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas, skaičiuojamas nuo 804,82 Eur sumos nuo 2017 m. gegužės 22 d. iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-6).

5Atsakovei adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2017 m. birželio 7 d. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka jai pačiai asmeniškai (b. l. 20). Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str., 286 str.).

6Teismas

konstatuoja:

7nustatyta, kad atsakovė su pradine kreditore AB „Swedbank“ 2011 m. vasario 25 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu atsakovei iki 2016 m. vasario 22 d. suteiktas 3000,00 Lt kreditas, mokant 26 procentų dydžio metines palūkanas. Atsakovė įsipareigojo per numatytą laikotarpį grąžinti kreditą mokant pastovias įmokas bei kitas pagal sutartį mokėtinas sumas. Ieškovė nurodo, kad atsakovei nevykdant kredito dalinių mokėjimų sutartis buvo nutraukta. 2016 m. rugpjūčio 3 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius AB „Swedbank“ perleido kreditorinio reikalavimo teises į šį įsiskolinimą „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvoje veikiančiai per „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialą. 2016 m. rugpjūčio 5 d. reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius „PlusPlus“ OU perleido kreditorinio reikalavimo teises į šį įsiskolinimą „PlusPlus Capital“ AS Lietuvoje atstovaujamai „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo. Reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovei perleista reikalavimo teisė į atsakovės 804,72 Eur skolą, 906,89 Eur palūkanų ir 120,43 Eur delspinigių. Po reikalavimo perleidimo ieškovė atsakovei laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 3 d. iki 2017 m. gegužės 22 d. paskaičiavo 26 procentų dydžio 167,38 Eur sumos metines palūkanas. Iš viso prašomos priteisti palūkanos sudaro 1074,27 Eur sumą. Po reikalavimo teisės perleidimo ieškovė atsakovei paskaičiavo 117,49 Eur delspinigių, iš viso prašoma priteisti delspinigių suma sudaro 237,92 Eur.

8Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2011 m. vasario 25 d. sutarties Nr. ( - ) (b. l. 15–16), 2016 m. rugpjūčio 3 d. Reikalavimo perleidimo sutarties (b. l. 9), 2016 m. rugpjūčio 5 d. reikalavimo perleidimo sutarties išrašo (b. l. 8), išrašų iš AB „Swedbank“ bylų priėmimo – perdavimo aktų (b. l. 10–11), pranešimo dėl reikalavimo teisių perleidimo (b. l. 12) – vertinimą bei atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. Ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovės grąžinti paskolintas lėšas ir sumokėti sutartimi nustatytas palūkanas. Ieškinys dalyje dėl skolos ir palūkanų priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovei iš atsakovės priteistina 804,72 Eur negrąžinto kredito, 1074,27 Eur palūkanų, 26 procentų dydžio metinės mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos nuo 804,82 Eur, skaičiuojamos nuo 2017 m. gegužės 22 d. iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.71 str., 6.59 str., 6.210 str., 6.870 str., 6.872 str.).

9Nustačius, kad atsakovė sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jai, vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 1–2 dalimis bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti netesybas. Nustatyta, kad reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovei perleista reikalavimo teisė į 120,43 Eur sumos delspinigius, o po reikalavimo perleidimo ieškovė paskaičiavo 117,49 Eur sumos delspinigių už 292 kalendorines dienas.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

11Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovė prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo atsakovės sutarties vykdymo ji patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio sumos nuostolių, ieškovė savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Konstatuotina, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai sudaro 29,57 procentus prašomos priteisti negrąžintos suteiktos paskolos sumos. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į pradinės kreditorės ir ieškovės elgesį, į tą aplinkybę, kad sutartimi nustatyta, jog palūkanos mokamos iki visiško suteiktos paskolos grąžinimo. Aplinkybė, kad atsakovė nevykdo savo prievolės grąžinti suteiktos paskolos, negali būti įvertinta kaip aplinkybė, atleidžianti kreditorę nuo pareigos savo teises ginti kuo ekonomiškesniu būdu, nesukuriant situacijos, leidžiančios piktnaudžiauti sutartimi nustatytomis sąlygomis, nepagrįstai delsiant kreiptis į teismą ginti pažeistą teisę. Taip pat atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovė sutartį sudarė prisijungdama prie pradinės kreditorės paruoštų standartinių sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovės prašomi jos naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

12Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovei nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovės sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos du kartus iki 118,96 Eur ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti nuostolius dėl sutarties sąlygų nevykdymo. Kitoje dalyje reikalavimas priteisti delspinigius atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.) (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

13Iš atsakovės ieškovei priteistinos 26 procentų dydžio metinės mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos, skaičiuojamos nuo 804,82 Eur sumos nuo 2017 m. gegužės 22 d. iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., CK 6.210 str. 1 d.).

14Ieškinį tenkinus iš dalies (tenkinus 94,38 procentus ieškovės ieškinio reikalavimų), iš atsakovės ieškovei priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai tenkintų reikalavimų daliai, t. y. 60,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

15Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 3,00 Eur, teismas šių išlaidų iš atsakovės nepriteisia (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ su vėlesniais pakeitimais).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 153 straipsnio 2 dalimi, 285–287 straipsniais teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės R. B., a. k. ( - ) ieškovei „Plus Plus Capital“ AS, į. k. 11919806, atstovaujamai „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo, į. k. 303012217, 804,72 Eur (aštuonis šimtus keturis Eur 72 ct) negrąžintos paskolos, 1074,27 Eur (vieną tūkstantį septyniasdešimt keturis Eur 27 ct) palūkanų, 118,96 Eur (vieną šimtą aštuoniolika Eur 96 ct) delspinigių, 26,00 (dvidešimt šešių) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 804,72 Eur sumos nuo 2017 m. gegužės 22 d. iki visiško kredito grąžinimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1997,95 Eur Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. birželio 2 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 60,00 Eur (šešiasdešimt Eur 00 ct) žyminio mokesčio.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė... 2. rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės „Plus... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 804,72 Eur negrąžinto kredito,... 5. Atsakovei adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos, teismo pranešimas, kuriame... 6. Teismas... 7. nustatyta, kad atsakovė su pradine kreditore AB „Swedbank“ 2011 m. vasario... 8. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2011 m. vasario 25 d.... 9. Nustačius, kad atsakovė sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jai,... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra... 11. Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į... 12. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai... 13. Iš atsakovės ieškovei priteistinos 26 procentų dydžio metinės mokėjimo... 14. Ieškinį tenkinus iš dalies (tenkinus 94,38 procentus ieškovės ieškinio... 15. Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 17. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės R. B., a. k. ( - ) ieškovei „Plus Plus Capital“... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...