Byla 2-566-849/2015
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Diana Atajeva, vadovaudamasi CPK 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Gelvora“ ieškinį atsakovui A. G. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 1318,49 EUR (4552,48 Lt) skolą, 642,89 EUR (2219,77 Lt) palūkanas, 361,78 EUR (1249,14 Lt) delspinigius, 154,68 EUR (534,09 Lt) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 8 % sutartines palūkanas nuo pagrindinės 1318,49 EUR (4552,48 Lt) skolos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir 74,43 EUR (257,00 Lt) žyminį mokestį.

3Atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 25 dienų terminas atsiliepimui pateikti, įteikti 2015-01-15 viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2015-02-09. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 130 str. 1 d.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies priimant sprendimą už akių.

5Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia: išrašu iš AB SEB bankas skolų priėmimo-perdavimo akto prie 2009-11-09 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-83 (b. l. 4), delspinigių paskaičiavimo aktu (b. l. 5), palūkanų paskaičiavimo aktu (b. l. 6), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotine (b. l. 7), vietinio mokėjimo nurodymu (b. l. 8), vartojimo kredito sutartimi Nr. 0950718050298-18 (b. l. 9-19), pranešimais dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 20, 21).

6Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas iš dalies (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

7Vertinant byloje esančių įrodymų visumą nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2007-03-16 tarp AB SEB banko ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 0950718050298-18 (b. l. 9-19), pagal kurią AB SEB bankas suteikė atsakovui 1448,10 EUR (5000,00 Lt) kreditą, su 8 procentų dydžio metinėmis palūkanomis, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2010-03-15. Atsakovas sutarties bendrųjų sąlygų 5.1 punktu įsipareigojo kreditą naudoti pagal specialiosios dalies 2.7 punkte nustatytą paskirtį ir nuo gautos kredito sumos mokėti palūkanas, vykdyti prievoles bankui pagal sutartį ir mokėjimo dienomis pagal grafiką grąžinti kreditą bankui bei sumokėti apskaičiuotas palūkanas. Atsakovas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį už kiekvieną uždelstą dieną mokėti bankui 0,1 procento dydžio delspinigius (Sutarties bendrosios dalies 5.3 punktas). Atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartį tinkamai nevykdė, todėl AB SEB bankas sutartį nutraukė. Atsakovo susidaręs įsiskolinimas yra 1318,49 EUR (4552,48 Lt) negrąžinto kredito, 642,89 EUR (2219,77 Lt) palūkanų. 2009-11-09 reikalavimo perleidimo sutartimi AB SEB bankas perleido ieškovei reikalavimo teises į skolininko A. G. skolą (b. l. 4).

8Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad tarp pradinio kreditoriaus AB SEB banko ir atsakovo sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu, šalims atsirado prievolės, tai yra pradinis kreditorius įgijo pareigą suteikti atsakovui kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.886 straipsnio 1 dalis). Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų sudarytoje sutartyje numatytais terminais nevykdė, taip pažeidė prievolės, atsiradusios jam sudarytos sutarties pagrindu, įvykdymo terminą, tokiais veiksmais pažeisdamas sutartimi prisiimtą prievolę, AB SEB bankas 2009-11-09 reikalavimo teisę perleido ieškovei (CK 6.101 straipsnis), todėl atsakovui yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, jis turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimai dėl 1318,49 EUR (4552,48 Lt) skolos (negrąžinto kredito sumos), 642,89 EUR (2219,77 Lt) palūkanų, 8 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo negrąžinto kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo dienos, tenkintini visiškai.

9Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, konstatuotina, kad reikalaujama priteisti delspinigių suma yra neprotingai didelė. Teismas, išanalizavęs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad tokia delspinigių suma susidarė dėl to, kad ieškovė reikalavimo sutarties perleidimo pagrindu įgijusi reikalavimo teisę į atsakovą, atsakovui nevykdant prievolės ieškovei, dėl savo pažeistų teisių gynimo į teismą su ieškiniu operatyviai nesikreipė, nors tam buvo visos prielaidos, kadangi atsakovas prievolės atsiskaityti nevykdė ilgą laiką, jau pradiniam kreditoriui AB SEB bankas, todėl nebuvo pakankamo pagrindo manyti, kad atsakovas geranoriškai įvykdys savo įsipareigojimus naujajam kreditoriui. Ieškinio pateikimo teismui dieną ieškovė atsakovui apskaičiavo 361,78 EUR (1249,14 Lt) delspinigių (429,69 Lt pagal reikalavimo perleidimo sutartį + 819,45 Lt už laikotarpį nuo 2014-04-30 iki 2014-10-27) (b. l. 5), taikant sutartyje numatytą 0,1 procento dydžio delspinigių normą (b. l. 23). Nors atsakovas laikytinas nesąžiningu, kadangi laiku neįvykdė prievolės nei pradiniam, nei vėlesniam kreditoriui, ieškovės delsimas savo pažeistas teises ginti teismo keliu, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, laikytinas nepagrįstu. Teismo nuomone, vertinat konkrečias bylos aplinkybes, vadovaujantis protingumo principu, taip pat atsižvelgiant į tai, kad sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), prašoma priteisti delspinigių suma mažintina iki 237,33 EUR (819,45 Lt), paskaičiuota už 180 dienų.

10Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškovės reikalavimo dalis priteisti 154,68 EUR (534,09 Lt) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų atmestina kaip nepagrįsta ir neįrodyta. Įrodymai civilinėje byloje yra duomenys, kuriais remdamasis teismas konstatuoja reikšmingų bylai aplinkybių buvimą arba nebuvimą (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Byloje esantys įrodymai turi būti susiję su byla (CPK 180 straipsnis). Ieškovė nurodo, kad 154,68 EUR (534,09 Lt) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų sumą sudaro išlaidos pranešimams, žinutėms, darbo priemonėms ir kt. Teismo vertinimu, šios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su ieškovės, užsiimančios skolų išieškojimu ir prevencija, ūkine-komercine veikla, todėl negali būti pripažintos išlaidomis CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatyta prasme. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė ir jos buvo nurodyto dydžio, nepateikė įrodymų apie užklausas Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registro tarnybai, todėl ieškovės reikalavimas dėl šių išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

12Ieškovė už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 165,66 EUR (572,00 Lt) žyminį mokestį (b. l. 8). Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, atsižvelgia į šalių procesinį elgesį ir į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Vadovaujantis CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str., ieškovei proporcingai pagal tenkinamų ieškovės reikalavimų dydį iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patenkinus 88,73 procentus ieškovės reikalavimų, ieškovei iš atsakovo priteistina 147,13 EUR (508,00 Lt) bylinėjimosi išlaidų.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-287 str.,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo A. G., asmens kodas ( - ) 1318,49 EUR (4552,48 Lt) negrąžinto kredito, 642,89 EUR (2219,77 Lt) palūkanų, 237,33 EUR (819,45 Lt) delspinigių, 8 % dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 4552,48 Lt dydžio kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2014-12-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2014-12-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 147,13 EUR (508,00 Lt) žyminio mokesčio ieškovei UAB ,,Gelvora“, įmonės kodas 125164834, buveinės adresas Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, b. k. 70440.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai