Byla 2-8481-826/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės AB SEB bankas ieškinį atsakovei D. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 50141,97 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovei apie iškeltą civilinę bylą bei ieškovės reikalavimus pranešta tinkamai (LR CPK 130 str.), tačiau ji per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovės prašymas priimti sprendimą už akių tenkintinas (LR CPK 142 str. 4 d. ir 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, jog 2008-07-14 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 0450818052034-92, pagal kurią ieškovė atsakovei suteikė 22000,00 Lt kreditą, kurį atsakovė turėjo grąžinti iki 2013-07-13. Atsakovė šios prievolės neįvykdė ir liko skolinga ieškovei 17025,26 Lt kredito, 8702,90 Lt palūkanų bei 19826,34 Lt apskaičiuotų delspinigių.

6Be to, 2007-09-04 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta VISA vartojimo kredito kortelės sutartis Nr. 057897612, pagal kurią ieškovė atsakovei suteikė 5000,00 Lt kredito limitą, kuriuo atsakovė pasinaudojo, tačiau kredito negrąžino ir liko skolinga ieškovei 4587,47 Lt.

7Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 ir 2 d.). Iš byloje esančių įrodymų visumos matyti, kad atsakovė netinkamai vykdė prievoles ieškovei, todėl susidarė skola.

8Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir nurodytam teisiniam reguliavimui, pripažįstama, kad atsakovė yra įgijusi prievolę sumokėti ieškovei jos reikalaujamas sumas, tačiau šios prievolės nevykdė ir laikoma pažeidusia prievolę, todėl jos atžvilgiu taikytina civilinė atsakomybė, ji turi pareigą atlyginti įgytos prievolės pažeidimu padarytus nuostolius ir sumokėti tam tikro dydžio netesybas (CK 6.1 str., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.245 str. 1 d.), tai yra 21612,73 Lt negrąžinto kredito, 8702,90 Lt palūkanų.

9Ieškovės reikalavimas priteisti 19826,34 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies. Pagal CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, į tai, kad atsakovė sutartimi įsipareigojo mokėti palūkanas už naudojimąsi kreditu, konstatuotina, kad delspinigių suma yra neprotingai didelė. Teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju ieškovė bando nustatyti neproporcingai didelę atsakovės civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Ieškovė nurodo, kad atsakovė yra skolinga 19826,34 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių už laikotarpį nuo 2009-03-16 iki 2014-04-08, tačiau vadovaujantis CK 1.125 str. 5 d. 1 p. ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, kuriuo atsakovė neabejotinai vadovautųsi, jei teiktų atsiliepimą, todėl, vadovaujantis ieškovės ir atsakovės sudarytos sutarties bei teismų praktikos nuostatomis, ieškovei iš atsakovės priteistini 0,1 procento dydžio delspinigiai už 182 dienų laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 19826,34 Lt delspinigių yra nepagrįstas, todėl teismo iniciatyva mažintinas, mažinimo dydis konkrečiu atveju apskaičiuotinas vadovaujantis ieškinio senaties delspinigiams išieškoti terminu. Kadangi vartojimo kredito sutartyje buvo numatytas ir delspinigių mokėjimas už pavėluotas sumokėti palūkanas, delspinigiai priteistini ir nuo ieškovės reikalaujamos priteisti palūkanų sumos. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis ieškovės pateikta delspinigių apskaičiavimo lentele, iš atsakovės ieškovei priteistini 4656,92 Lt delspinigių (((17025,26 Lt+8562,21)*0,1 proc.)*182).

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. l d.). Todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

11Patenkinus ieškinį iš dalies, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos proporcingo dydžio bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 str., 93 str. 2 d.). Ieškovė reikalavo priteisti 50141,97 Lt, priteistina 34972,55 Lt, todėl laikytina, kad yra patenkinti 70 ieškovės ieškinio. Atsižvelgiant į tai, ieškovei priteistini 789,60 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės D. Š., 21612,73 Lt (dvidešimt vieną tūkstantį šešis šimtus dvylika Lt 73 ct) negrąžinto kredito, 8702,90 Lt (aštuonis tūkstančius septynis šimtus du Lt 90 ct) palūkanų, 4656,92 Lt (keturis tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt šešis Lt 92 ct) delspinigių, penkių procentų metines palūkanas nuo priteistos 34972,55 Lt (trisdešimt keturių tūkstančių devynių šimtų septyniasdešimt dviejų Lt 55 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-06-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 789,60 Lt (septynis šimtus aštuoniasdešimt devynis Lt 60 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei AB SEB bankas, į.k. 112021238.

15Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai