Byla 1-288-626/2017
Dėl ko gydymo įstaigoje buvo pašalinta dešinioji akis, ir ji prarado 30 procentų darbingumo, t. y. R. M. sunkiai sutrikdė savo sugyventinės N. C. sveikatą

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Vitalija Norkūnaitė, sekretoriaujant Jolitai Žylienei, dalyvaujant prokurorui Liutaurui Rudzevičiui, kaltinamajam R. M., jo gynėjai advokatei Jevgenijai Savčenko, nukentėjusiajai N. C.,

2viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje: R. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, faktinė gyvenamoji vieta ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta - ( - ), nevedęs, nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, teistas 4 kartus, teistumas išnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –BK) 135 straipsnio 2 dalies 3 punktą.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4R. M. 2016-12-21, apie 01.00 val., prie apleisto pastato, esančio ( - ), Vilniuje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tarpusavio konflikto metu nenustatytu kietu, buku daiktu sudavė vieną smūgį į dešinės akies sritį savo šeimos nariui - sugyventinei N. C., padarydamas jai dešinės akies viršutinio voko žaizdą, dešinės akies obuolio kiauryminę žaizdą, su vidinių dangalų iškritimu, nosikaulių, akytkaulio priekinės dalies, dešinio skruostikaulio lūžius, dėl ko gydymo įstaigoje buvo pašalinta dešinioji akis, ir ji prarado 30 procentų darbingumo, t. y. R. M. sunkiai sutrikdė savo sugyventinės N. C. sveikatą.

5Kaltinamasis R. M. teisme savo kaltę pripažino visiškai ir teismui paaiškino, kad N. C. yra jo sugyventinė, su kuria gyvena apie 15 metų, vedra bendrą ūkį, savų vaikų neturi. 2016-12-21, vakare savo gyvenamojoje vietoje adresu ( - ) A, Vilniuje, išgėrinėjo kartu su N. C., P. ir Z.. Gėrė degtinę, P. ir Z. išgėrė po stikliuką ir iškart nuėjo miegoti, o jis su N. C. išgėrė 2 butelius degtinės, o paskui gėrė burnos skalavimo skystį. Tuomet N. C. pradėjo konfliktuoti: pradėjo rėkti, jis ją ramino, bet ji jo neklausė, o tada davė jam su batu per galvą, kas jį labai supykdė. Tada jis iš pykčio po ranka pasitaikiusią lazdą ar tai strypą ir, taikydamas suduoti per galvą, trenkė N. C.. Kur pataikė, nematė, o kad pataikė į kūną, tai pajuto. Kaip vėliau, išaiškėjo, pataikė į akį. Šį smūgį N. C. sudavė, kai abu buvo lauke, prie jų pastato. N. C. po šio smūgio kažkur nubėgo ir grįžo maždaug po 20 minučių ir pasakė, kad jai kažkas teka iš akies. Šį jo suduotą smūgį turėjo matyti P., nes tuo metu jis buvo išėjęs į lauką atlikti gamtinius reikalus ir buvo už kokių 15 – 20 metrų nuo jų. Po šio įvykio jis su nukentėjusiąja susitaikė, toliau gyvena kartu, daugiau tarpusavy konfliktų nebuvo.

6Nustatyta, kad kaltinamasis R. M. tokius pat parodymus davė ir ikiteisminio tyrimo metu bei juos patvirtino savo parodymų patikrinimo vietoje, nurodydamas vietoje smūgio sudavimo mechanizmą ir tikslią vietą.

7Nukentėjusioji N. C. teisme davė tokius pat parodymus kaip ir kaltinamasis R. M., teisme patikslino, kad konfliktas su kaltinamuoju prasidėjo, dėl to, kad ji įtarė kaltinamąjį neištikimybe su kita moterim. Apie šį su kaltinamuoju konfliktą nieko nepasakojo tuo metu pas juos gyvenusiems P. ir Z.. Jiems pasakė, kad ją užpuolė lauke nepažįstami narkomanai. Ji nežino, ar tuo metu kai kaltinamasis jai sudavė, P. buvo išėjęs į lauką, jo tada nematė. K. P. ir Z. irgi nieko nepasakė, kaip jai buvo sužalota akis. Iš pradžių ji nenorėjo apkaltinti kaltinamąjį, nes norėjo, kad jis išvengtų atsakomybės. Ji jaučia savo kaltę dėl kilusio konflikto. Dabar yra atleidusi kaltinamajam, nenori, kad būtų atimta jam laisvė, nes pati viena nesusitvarkytų buityje.

8Nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo metu, pirminių apklausų metu (2016-12-22 ir 2017-01-18) nukentėjusioji N. C. parodė, kad 2016-12-21, apie 00.00 – 01.00 val., ji išėjo iš namo adresu ( - ), Vilnius, į lauką atsinešti vandens, nusprendė nueiti iki gamyklos, ir pažiūrėti, ar yra atidaryti teritorijos vartai, tam, kad galėtų vėliau ateiti ir prisipilti vandens, namuose liko pas ją ir jos sugyventinį R. M. gyvenę G. ir G., o jos sugyventinis – R. M., apie 22.00 – 23.00 val. buvo išėjęs į miestą rinkti tuščius butelius. Nuėjusi iki vartų, pamatė, kad jie uždaryti, todėl einant atgal, sutiko nepažįstamą moterį, kuri paprašė užsirūkyti. Kai ji lenkėsi paimti ant žemės nukritusio žiebtuvėlio, išgirdo vyrišką balsą sakant „davai“, ir kai ji atsitiesė, pamatė, kaip ta moteris, laikydama rankoje ar tai lazdą, ar tai strypą, trenkė jai vieną kartą jai į akį. Dar spėjo pastebėti už moters stovintį vyrą. Dėl suduoto smūgio ji iškart nukrito ir prarado sąmonę. Nežinia kiek pragulėjusi ant žemės, ji atsipeikėjo ir grįžo namo. Prie namų ją pasitiko jos sugyventinis, kuris iškvietė jai greitąją med. pagalbą. R. M. jos negalėjo sumušti, nes tuo metu jo nebuvo namuose. Šiuos savo parodymus nuketėjusioji N. C. buvo patvirtinusi savo parodymų patikrinimo vietoje metu (b. l. 18-20). 2017-02-23 apklausta liudytoja N. C. pakeitė šiuos savo parodymus ir parodė, kad ji 2016-12-20 vakare pastate, kuriame gyvena ( - ), Vilniuje, ji, jos draugė H. bei šios sugyventinis G. vartojo alkoholinius gėrimus. H. sugyventinis G. pirmas nuėjo miegoti. Po to šalia jo atsigulė miegoti ir H.. Prie stalo liko N. C.su savo sugyventiniu R. M.. Jie gėrė burnos skalavimo skystį „Ledo". Po to ji su savo sugyventiniu pradėjo konfliktuoti. Jie tada susiginčijo dėl kažkokių smulkmenų (tiksliau N. C. nurodyti negali). R. M. išbėgo iš patalpos, o ji, sėdėdama paėmė ranka batą, kurį metė į sugyventinio pusę. R. M. išbėgus, ji irgi labai supyko, todėl atsikėlė ir nubėgo šiam iš paskos. Jai išbėgus iš tos patalpos kurioje gyvena, nuo durų apie 20 metrų atstumu, ji su sugyventiniu pradėjo muštis. Ji buvo labai apsvaigusi nuo alkoholio. Jie sudavė vienas kitam smūgius. Ji prisimena, kad tuo metu ji pajuto didelį skausmą veido - akies srityje. Tuo metu ji gavo tiesų smūgį jai į veidą, į antakį kažkokiu įrankiu. Po to ji neteko sąmonės. N. C. atsibudo sniege, ir visa apsikraujavusi, sugrįžo į patalpą, kurioje gyvena, ir prašė ten esančių kviesti greitąją med. pagalbą. N. C. nežino kodėl, ji per pirmines apklausas (past. - N. C. 2016-12-22. 2017-01-18 buvo apklausta liudytoja) minėjo, kad buvo sumušta nepažįstamo vyro ir merginos. Jokių pretenzijų ją sužalojusiam sugyventiniui R. M. ji neturi (b. l. 24-25).

9Liudytojas G. P. teisme parodė, kad galimai prateitais metais, iki Kalėdų, tikslaus laiko neatsimena, grįžo po darbo namo adresu ( - ), kur tuo metu gyveno su Z., R. M. ir nukentėjusiąja, su kuriais išgėrinėjo. Jis išgėrė apie 100 gramų degtinės ir nuėjo miegoti, o pabudo dėl triukšmo. Kaip buvo sužalota N., jis nematė. N. jam pasakė, kad ji ėjo į lauką atnešti vandens ir benešant vandenį sutiko nepažįstamą vyrą ir moterį, kurie ją sumušė. Kaltinamasis tuo metu kvietė greitąją. R. M. tada labai pergyveno dėl žmonos sumušimo. Z. padėjo N. dėti tamponus ant kraujuojančios akies. Prieš einant jam miegoti kaltinamasis gražiai bendravo su nukentėjusiaja, abu juokavo, juokėsi. Nėra matęs, kad kaltinamasis su nukentėjusiąja muštųsi, jie tik kartais apsižodžiuodavo. Kiek jis žino, kaltinamasis su nukentėjusiąja gyvena kartu apie 20 metų.

10Liudytoja H. Z. d teisme davė tokius pat parodymus kaip ir liudytojas G. P..

11Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus Specialisto išvadoje Nr. G372/2017(01) nurodyta, kad N. C. nustatyti šie kūno sužalojimai: dešinės akies viršutinio voko žaizda, dešinės akies obuolio kiauryminė žaizda su vidinių dangalų iškritimu, nosikaulių, akytkaulio priekinės dalies, dešinio skruostikaulio lūžiai, padaryti kietu buku daiktu (daiktais), iki suteikiant medicininę pagalbą (2016-12-21) (past.- išvadoje sužalojimai surašyti 1-ame punkte). Rankų odos nubrozdinimai, padaryti kietu buku daiktu (daiktais), iki suteikiant medicininę pagalbą (2016-12-21) (past.- išvadoje sužalojimai surašyti 2-ame punkte). Nustatyti sužalojimai negalėjo būti padaryti vienmomentiškai. Nustatyti sužalojimai visumoje vertinami sunkiu sveikatos sutrikdymu, kadangi dėl nustatytų sužalojimų, teikiant medicininę pagalbą, N. C. buvo pašalinta dešinė akis, dėl ko, remiantis Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklėmis, ji prarado 30% bendro darbingumo, o tai atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą. Šiame punkte nustatyti kūno sužalojimai padaryti mažiausiai vienu trauminiu poveikiu. Šiame punkte nustatyti sužalojimai padaryti kietu buku daiktu (daiktais), atsižvelgiant į jų lokalizaciją ir makromorfologinį vaizdą, neatmetama galimybė, kad jie galėjo būti padaryti lazda. Išvados kitame punkte nustatyti sužalojimai atskirai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Keliais trauminiais poveikiais padaryti išvados šiame punkte nustatyti kūno sužalojimai, pasisakyti nėra galimybės, kadangi medicinos dokumentuose nėra nurodytos jų konkrečios lokalizacijos ir kiekis. Medicinos dokumentuose esančiose sužalojimų aprašymuose nėra užfiksuoti individualūs požymiai, pagal kuriuos galima būtų spręsti apie įrankių kiekį, įrankio (įrankių) formą, dydžius. Šiame punkte nustatyti sužalojimai kietu buku daiktu (daiktais), atsižvelgiant į jų lokalizaciją ir makromorfologinį vaizdą, jie galėjo būti padaryti tiek lazda, tiek ir peilio buka dalimi (dalimis). (b. l. 30-31)

12Ataskaitų žiūryklėje nurodyta, kad 2016-12-21. 2.58 val., Respublikinės Vilniaus universiteto ligoninės slaugytoja G. pranešė, kad 2016-12-21, 1.51 val., greitoji medicininė pagalba pristatė N. C., be gyvenamosios vietos, kuri paaiškino, kad buvo sumušta ( - ), diagnozė: dešinės akies ir voko žaizda, dešinės akies kiaurinė žaizda. (b.l.8)

13Iš 2017-01-12 Įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta, esanti ( - ) (b. l. 9-12).

14Įrodymų vertinimas

15Teismas vertindamas kaltinamojo, nukentėjusiosios ir liudytojų parodymus atsižvelgia ir vertina ikiteisminio tyrimo metu bei bylos nagrinėjimo metu jų duotus parodymus. Kaip matyti kaltinamasis R. M. viso proceso metu nuosekliai teigė, kad jis sužalojo nukentėjusiąją N. C., tuo tarpu nukentėjusioji ikiteisminio tyrimo metu iš pradžių teigė, kad ją sužalojo nepažįstama moteris, trenkusi jai vieną kartą lazda ar strypu į akį, Vėliau nukentėjusioji pakeitė savo parodymus ikiteisminio tyrimo metu bei teisme parodė, kad vis dėl to ją sumušė jos sugyventinis R. M. jų tarpusavio konflikto metu, po to, kai ji metė batą į R. M. ir pataikė jam į galvą, o jis paėmė po ranka pasitaikiusią lazdą ar strypą ir trenkė jai vieną kartą ir pataikė jai į veidą. Kaip matyti šie nukentėjusiosios parodymai neprieštarauja kaltinamojo parodymams, juo patvirtina ir papildo. Šie jų abiejų parodymai neprieštarauja ir byloje esančiai specialisto išvadai, kurios objektyvumu teismui nėra pagrindo abejoti, kadangi specialisto išvada yra pagrįsta specialiomis mokslinėmis metodikomis bei atitinka baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimus. Teismas, vertindamas tokius neatitinkančias faktines aplinkybes nukentėjusiosios ikiteisminio tyrimo metu pirminius parodymus, atsižvelgia į tai, kad nukentėjusioji yra susitaikiusi su kaltinamuoju, ji jam jokių pretenzijų nebuvo pareiškusi, jam atleido, dėl įvykio kaltina save, po įvykio toliau gyvena kartu, jie abu nėra nutraukę tarpusavio ryšių, teismui paaiškino, kad ir toliau ketina gyventi kartu, tokiu būdu siekdama, kad kaltinamajam būtų taikoma kuo švelnesnė baudžiamoji atsakomybė. Todėl teismas, spręsdamas kaltinamojo R. M. kaltės klausimą, remiasi kaltinamojo bei nukentėjusiosios vėliau duotais ikiteisminio tyrimo metu bei teisme parodymais.

16Teismas nesiremia liudytojų G. P. ir H. Z. parodymais, nes, kaip matyti, šie liudytojai paties įvykio nematė, o ikiteisminio tyrimo pareigūnams ir teismui nurodė nukentėjusiosios jiems papasakotas melagingas jos sužalojimo aplinkybes. Tačiau šie liudytojai patvirtino, kad kaltinime nurodytu laiku, vakare, kaltinime nurodytoje vietoje buvo kaltinamasis ir jie, kaltinamasis ir nuketėjusioji išgėrinėjo alkoholinius gėrimus. Taip pat teismas nesiremia įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuotais duomenimis, nes jie yra neinformatyvūs, iš šio protokolo neaišku, ar apžiūrėta vieta yra kaip nors susijusi su realia įvykio vieta.

17Teismas, atsižvelgdamas į paminėtas aplinkybes bei ištyręs byloje esančius duomenis apie padarytos veikos faktines aplinkybes, įrodymus, kurie tarpusavyje susiję, konstatuoja, jog nukentėjusiajai sužalojimas, sukėlęs jai sunkų sveikatos sutrikdymą, buvo padarytas kaltinime nurodytu laiku, vietoje ir būdu, taip pat, kad tarp kaltinamojo R. M. padarytos veikos (vieno smūgio kietu, buku daiktu sudavimo į nukentėjusiosios dešinės akies sritį) ir padarinių (padarė nukentėjusiajai dešinės akies viršutinio voko žaizdą, dešinės akies obuolio kiauryminę žaizdą, su vidinių dangalų iškritimu, nosikaulių, akytkaulio priekinės dalies, dešinio skruostikaulio lūžius, dėl ko gydymo įstaigoje buvo pašalinta dešinioji akis, ir ji prarado 30 procentų darbingumo) yra priežastinis ryšys, t. y. nukentėjusiosios sunkus sveikatos sutrikdymas yra tiesioginis kaltinamojo veikos rezultatas.

18Byloje nėra objektyvių duomenų ir teisminio nagrinėjimo metu nenustatyta, jog kaltinamasis R. M. nukentėjusiąją N. C. sužalojo gindamasis nuo jos pavojingo kėsinimosi į jos sveikatą ar gyvybę ar, kad kaltinamoji nukentėjusįjį tyčia sužalojo staiga labai susijaudinus dėl paties nukentėjusiojo neteisėto poelgio, kad kaltinamosios veiksmai yra greitas atsakas į tai. Kaltinamasis R. M. ir nukentėjusioji N. C. parodė, kad kaltinamasis smūgį sudavė iškart, susijaudinęs, po to, kai nukentėjusioji į kaltinamąjį metė batą ir pataikė jam į galvą, todėl teismas pripažįsta, kad kaltinamasis nukentėjusiąją tyčia sužalojo staiga labai susijaudinęs dėl paties nukentėjusiosios neteisėto poelgio, kad kaltinamojo tokie veiksmai yra greitas atsakas į tai.

19Kaltinamasis R. M., suduodamas vieną kartą pagaliu ar strypu nukentėjusiajai į akies sritį padarė tyčinę veiką ir tokia jo tyčinė veika vertintina pagal pasekmes, o ne kaip neatsargi veika, numatyta BK 137 straipsnyje.

20Tiek kaltinamasis, tiek nukentėjusioji teisme patvirtino, jog jie apie 15 metų gyvena bendrai faktinėje šeimoje, veda bendrą ūkį, taigi, jie laikytini šeimos nariais, kas pripažintina kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos kvalifikuojančiu požymiu. Todėl kaltinamojo veika teisingai kvalifikuota pagal BK 135 straipsnio 2 dalies 3 punktą (BK 248 straipsnio 2 dalis, CK 3.229 straipsnis).

21Bausmės skyrimas

22Teismas pripažįsta kaltinamojo R. M. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis pilnai pripažino faktines bylos aplinkybes ir nuoširdžiai dėl to gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Taip pat teismas pripažįsta, kad kaltinamojo nusikalstamos veikos padarymui turėjo nukentėjusiosios provokuojantis elgesys (BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Kitų jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad jis nusikalto, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ir tai turėjo įtakos jo nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

23Skirdamas bausmę kaltinamajam R. M., teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41 straipsnis), bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (BK 54 straipsnis), kitomis bausmės skyrimo taisyklėmis ir atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, kaltinamojo asmenybę. Teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis įvykdė baigtą, tyčinį nusikaltimą, kuris įstatymų leidėjo priskiriamas prie labai sunkių (BK 11 straipsnio 6 dalis), sukėlęs sunkius padarinius – sunkų kito žmogaus sveikatos sutrikdymą, nusikaltimas padarytas esant neapibrėžtai tyčiai. Taip pat atsižvelgiama į nukentėjusiosios prašymą, kad ji neturi pretenzijų kaltinamajam, kad grįžusi iš ligoninės ji ir toliau gyvena su kaltinamuoju, daugiau nekonfliktuoja ir vienas kito atžvilgiu nesmurtauja, kad jai dėl prarastos vienos akies yra sunku vienai tvarkytis buityje. Taip pat teismas atsižvelgia į kaltinamojo asmenybę, amžių, sveikatą, jo įvykdyto nusikaltimo paskatas ir motyvus, o būtent į tai, kad nusikaltimas padarytas be rimtos priežasties, spontaniškai, labai susijaudinus į tai, kad yra jo dvi baudžiamąją atsakomybę lengvinančios ir viena sunkinanti aplinkybės, į tai, kad kaltinamasis anksčiau teistas 4 kartus, teistumai išnykę, 28 kartus baustas administracine tvarka iš jų dėl alkoholinių gėrimų vartojimą arba pasirodymą girtam viešojoje vietoje, piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, uždarbiauja dirbdamas atsitiktinius darbus.

24Už BK 135 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą nusikaltimą įstatymas numato vienintelę bausmę – laisvės atėmimą nuo 2 iki 12 metų. Pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę (BK 54 straipsnio 3 dalis). Taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, teismas turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas šiam asmeniui už šios nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės bylos Nr. 2K-77/2007, 2K-413/2007, 2K-424/2007, 2K-251/2008, 2K-39/2009, 2K-212/2010, 2K-226/2010). Teisingumo principas reiškia ne tik nusikalstamos veikos, jos padarymo aplinkybių, kaltininko asmenybės įvertinimą. Ne mažiau svarbus šia prasme yra ir nuo nusikaltimo nukentėjusių asmenų teisėtų interesų suvokimas ir siekis juos saugoti bei baudžiamajame įstatyme numatytomis priemonėmis ginti. Dėl to bausmė teisinga, kai ją skiriant įvertinami ir kaltininko, ir nukentėjusiojo interesai, kai nė vieniems iš jų nesuteikiama prioritetinė reikšmė. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad skiriant bausmę taip pat negali būti ignoruojamos ar neįvertinamos dėl nusikaltimo prarastos vertybės, jų svarba, vieta vertybių hierarchijoje. Pernelyg švelni, veikos pavojingumo, jos padarinių, kaltininko asmenybės neatitinkanti bausmė pažeidžia ir humaniškumo principą, nes taip yra sumenkinami nukentėjusiųjų interesai, pažeidžiamas jų orumas. Tokiais teismo sprendimais kartu formuojama nuomonė, kad teismai nevienodai, šališkai saugo atskirų baudžiamųjų teisinių santykių subjektų interesus (kasacinė byla Nr. 2K-7-576/2006).

25Taikyti byloje BK 62, 75 straipsnių nuostatas pagrindo nėra. Tačiau būtent teigiamai kaltinamojo asmenybę apibūdinančios aplinkybės, darančios įtaką padaryto nusikaltimo pavojingumui, taip pat kaltinamojo elgesys po nusikalstamos veikos, t.y., kad jis slaugė sužalotą nukentėjusiąją, daugiau jos atžvilgiu nesmurtavo, padeda jai buityje, išlaiko abu, kad jis nuoširdžiai paaiškino visas nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, bei tai, kad pats teisiamasis procesas turėjo didelės prevencinės reikšmės jo asmenybei, turi būti laikomos išimtinėmis, nes jos rodo, kad kaltinamasis nėra neigiamai orientuota, pavojinga visuomenei asmenybė, nėra tiek pavojingas, kad galima būtų daryti išvadą, jog bausmės tikslai bus pasiekti, skiriant terminuotą laisvės atėmimo bausmę, o priešingai rodo, jog bausmės tikslai kaltinamajam gali būti pasiekiami ir skiriant švelnesnę bausmę nei sankcijoje numatyta bausmė, nes kitu atveju straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Todėl kaltinamajam skiriamas laisvės apribojimas maksimaliam laikui – dvejiems metams (BK 48 straipsnis), ir, atsižvelgiant į tai, kad kaltinamajam inkriminuojamas nusikaltimas buvo padarytas jam esant neblaiviam, kas įtakojo nusikaltimo padarymą, ir, kad kaltinamasis piktnaudžiauja alkoholiu bei į tai, kad dėl kaltinamojo padaryto nusikaltimo buvo gydoma nukentėjusioji ir dėl to buvo atsiradusi žala dėl gydymosi išlaidų, kaltinamasis įpareigojamas per teismo nustatytą laikotarpį gydytis nuo alkoholizmo, kai jis sutinka, atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą ir pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje (BK 48 straipsnio 6 dalies 2, 3, 4 punktai).

26Kaltinamajam, R. M. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti - paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo (b. l. 97).

27Dėl Valstybinės ligonių kasos ieškinio

28Valstybinės ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinis ieškinys 852,50 eurų sumai už nukentėjusiosios N. C. gydymą (b. l. 34 - 39) tenkintinas pilnai, nes kaltinamasis padarė tyčinį nusikaltimą ir atsiradusi žala yra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su kaltinamojo veika.

29Iš bylos medžiagos matyti, kad už N. C. suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų sumokėta 852,50 eurų, šias išlaidas apmokėjo Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

30CK 6.283 str. l d. nuostatomis numatyta, kad žalą, padarytą asmeniui, jeigu šis suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, privalo atlyginti už tai atsakingas asmuo. Taip pat Lietuvos Respublikos CK 6.280 str. numato, jog asmuo, atlyginęs kito asmens padarytą žalą, turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo, žalos atlyginimo. Nustatyta, kad kaltinamojo R. M. nusikalstamais veiksmais Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui buvo padaryta 852,50 eurų žala, nes tokia suma buvo apmokėta už nukentėjusiajai suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, todėl iš kaltinamojo Valstybinės ligonių kasos naudai priteistinos N. C. gydymo išlaidos.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297- 299 str., 301-308 str., 313 str.,-

Nutarė

32R. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 135 straipsnio 2 dalies 3 punkte, ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, skirti jam laisvės apribojimo bausmę dvejiems metams, įpareigojant jį per 1 metus šešis mėnesius atlyginti Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos 852,50 eurų nusikalstama veika padarytą turtinę žalą, per 3 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, bei per laisvės apribojimo bausmės laikotarpį gydytis nuo alkoholizmo, jei jis sutiktų.

33Kardomąją priemonę, paskirtą R. M. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti - palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, panaikinti – nuosprendžiui įsiteisėjus.

34Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinį ieškinį dėl nukentėjusiojo gydymosi išlaidų tenkinti visiškai ir priteisti jos naudai iš R. M. 852 eurus 50 centų.

35Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Vitalija... 2. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. R. M. 2016-12-21, apie 01.00 val., prie apleisto pastato, esančio ( - ),... 5. Kaltinamasis R. M. teisme savo kaltę pripažino visiškai ir teismui... 6. Nustatyta, kad kaltinamasis R. M. tokius pat parodymus davė ir ikiteisminio... 7. Nukentėjusioji N. C. teisme davė tokius pat parodymus kaip ir kaltinamasis R.... 8. Nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo metu, pirminių apklausų metu (2016-12-22... 9. Liudytojas G. P. teisme parodė, kad galimai prateitais metais, iki Kalėdų,... 10. Liudytoja H. Z. d teisme davė tokius pat parodymus kaip ir liudytojas G. P..... 11. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus Specialisto išvadoje... 12. Ataskaitų žiūryklėje nurodyta, kad 2016-12-21. 2.58 val., Respublikinės... 13. Iš 2017-01-12 Įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad buvo... 14. Įrodymų vertinimas... 15. Teismas vertindamas kaltinamojo, nukentėjusiosios ir liudytojų parodymus... 16. Teismas nesiremia liudytojų G. P. ir H. Z. parodymais, nes, kaip matyti, šie... 17. Teismas, atsižvelgdamas į paminėtas aplinkybes bei ištyręs byloje... 18. Byloje nėra objektyvių duomenų ir teisminio nagrinėjimo metu nenustatyta,... 19. Kaltinamasis R. M., suduodamas vieną kartą pagaliu ar strypu nukentėjusiajai... 20. Tiek kaltinamasis, tiek nukentėjusioji teisme patvirtino, jog jie apie 15... 21. Bausmės skyrimas ... 22. Teismas pripažįsta kaltinamojo R. M. atsakomybę lengvinančią aplinkybę,... 23. Skirdamas bausmę kaltinamajam R. M., teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi... 24. Už BK 135 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą nusikaltimą įstatymas... 25. Taikyti byloje BK 62, 75 straipsnių nuostatas pagrindo nėra. Tačiau būtent... 26. Kaltinamajam, R. M. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 27. Dėl Valstybinės ligonių kasos ieškinio ... 28. Valstybinės ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinis... 29. Iš bylos medžiagos matyti, kad už N. C. suteiktas sveikatos priežiūros... 30. CK 6.283 str. l d. nuostatomis numatyta, kad žalą, padarytą asmeniui, jeigu... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-... 32. R. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 33. Kardomąją priemonę, paskirtą R. M. – rašytinį pasižadėjimą... 34. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinį... 35. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...