Byla 2-3469-192/2013
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei, dalyvaujant ieškovės UAB „( - )“ atstovui adv. M. Š., nedalyvaujant atsakovės UAB „( - )“ atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „( - )“ ieškinį atsakovei UAB „( - )“ dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė dokumentinio proceso tvarka ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 56 672,75 Lt skolos, 13 116,36 Lt delspinigių, 7,75 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudarė 1 047,00 Lt žyminio mokesčio ir 1 210,00 Lt atstovavimo išlaidų (b. l. 3-8).

3Teismo posėdyje ieškovės atstovas prašė iš dalies pakeisti byloje priimtą preliminarų sprendimą ir ieškovei iš atsakovės priteisti 46 672,75 Lt skolos, 13 116,36 Lt delspinigių 7,75 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės atstovas pripažįsta, kad atsakovė po kreipimosi į teismą ieškovei sumokėjo 10 000,00 Lt skolos, šioje reikalavimo dalyje prašo bylą nutraukti. Tačiau prašo nemažinti preliminariu sprendimu priteistų delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad šalys delspinigių dydį aptarė rangos sutartyje. Prašomas priteisti procesines palūkanas apskaičiavo vadovaujantis 2003 12 09 Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu Nr. IX-1873.

4Byla išnagrinėta atsakovės atstovui nedalyvaujant, astakovei apie posėdį pranešta laiku ir tinkamai. Atsakovės atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastys nežinomos, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Atsakovės atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastys pripažintinos nesvarbiomis, byla išnagrinėta atstovui nedalyvaujant.

52012 11 22 preliminarus sprendimas pakeistinas.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 11 22 preliminariu sprendimu (b. l. 32-33) ieškinį patenkino ir priteisė ieškovei iš atsakovės 56 672,75 Lt skolos, 13 116,36 Lt delspinigių, 7,75 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2012 11 12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 257,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Preliminariu sprendimu teismas konstatavo, kad iš teismui pateiktų rašytinių dokumentų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2012 05 09 sudarė rangos sutartį, pagal kurios 1.1 punktą ieškovas įsipareigojo atlikti kelių, šaligatvių ir želdinių dangų atstatymo darbus po inžinerinių požeminių tinklų paklojimo ar remonto Kauno mieste ir Kauno rajone, o pagal 2.4 punktą atsakovas įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus per 30 dienų ieškovui pateikus PVM sąskaitą-faktūrą. Iš byloje esančių atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų matyti, kad ieškovas 2012 m. birželio mėnesį atliko darbų už 66 672,75 litus. Atsakovas sumokėjo tik 10 000 litų, todėl liko skolingas 56 672,75 litus. Atsižvelgiant į materialinės teisės normas ir į šalių sutartimi sutartas sąlygas bei ieškovo pateiktus įrodymus teismas darė išvadą, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, todėl iš jo ieškovo naudai priteisė ir 13 116,36 Lt delspinigių, taip pat procesines palūkanas ir ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovė UAB „( - )“ 2012 12 17 pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus sprendimo, prašė panaikinti byloje priimtą preliminarų sprendimą, ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 44-46). Prieštaravimuose nurodė, kad pripažįsta aplinkybę, kad ieškovui yra skolinga 46 672,75 Lt, tačiau skolos mokėti nevengia, skolą stengiasi iš karto padengti, kai tik yra galimybių, ją moka dalimis. Nesutinka su prašomų priteisti delspinigių dydžiu, prašo juos sumažinti iki 0,02 procento už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, kadangi tokio dydžio nuostoliai teismų praktikoje yra pripažinti minimaliais kreditoriaus patiriamais nuostoliais. Nurodo, kad su ieškovu vėluoja atsiskaityti dėl įmonės sunkios finansinės padėties dėl vėluojamų mokėjimų atsakovės įmonei, o ieškovo nuostoliai, susidarę dėl atsakovės vėlavimo atsiskaityti byloje nenustatyti. Taip pat nesutinka su ieškovės prašomomis priteisti išlaidomis advokato pagalbai apmokėti, prašo jas sumažinti iki 400,00 Lt.

8Ieškovė 2013 01 11 pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus (b. l. 54-58) ir prašė preliminarų sprendimą iš dalies pakeisti ir ieškovei iš atsakovės priteisti 46 672,75 Lt skolos, 13 116,36 Lt delspinigių 7,75 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovės prieštaravimais į priimtą preliminarų sprendimą nustatyta, kad iš esmės atsakovė pripažįsta, kad ieškovei už atliktus rangos darbus yra skolinga 46 672,75 Lt, o byloje esantys rašytiniai įrodymai ir ieškovo atstovo paaiškinimai teismo posėdyje patvirtina, kad atsakovė po to, kai byloje buvo priimtas preliminarus sprendimas, ieškovei sumokėjo 10 000,00 Lt, todėl likusi nesumokėta skolos dalis sudaro 46 672,75 (b. l. 59). CPK 430 str. 4 d. numatytas draudimas dokumentiniame procese keisti ieškinio dalyką ir pagrindą, padidinti ieškinio reikalavimus. Ieškinio reikalavimų dėl skolos už atliktus rangos darbus sumažinimas nuo 56 672,75 Lt iki 46 672,75 Lt šiai įstatymo nuostatai neprieštarauja, nes atsakovės padėties nepablogino. 2012 11 22 preliminarus sprendimas šioje dalyje keistinas, atitinkamai sumažinant priteistos skolos dydį nuo 56 672,75 Lt iki 46 672,75 Lt (CPK 430 str. 6 d. 3 p.). konstatuotina, kad ieškovės atstovo prašymas įvykdytų reikalavimų dalyje bylą nutraukti neatitinka CPK 140 str. nustatytų reikalavimų, todėl laikytinas ieškinio reikalavimų sumažinimu.

10Atsakovė taip pat prašo sumažinti preliminariu sprendimu priteistų delspinigių dydį iki 0,02 procento dydžio už ieškovo prašomą laikotarpį. Nustačius, kad atsakovė sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jai, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytų sutarčių sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties 2.5 punkte numatyta, kad laiku neatsiskaičius už atliktus darbus atsakovė ieškovei įsipareigoja skaičiuoti ir apmokėti 0,2 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiais atvejais teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

12Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius ir atsakovės prašymą priteistus delspinigius sumažinti, atsižvelgiama į tai, kad ieškovė prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ji patyrė prašomų priteisti delspinigių sumos dydžio nuostolių, ieškovė savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Taip pat atsižvelgiama į tai, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai paskaičiuoti iš viso už 98 dienas ir sudaro 23,23 procentus prašomos priteisti pradinės skolos sumos, į tai, kad atsakovė stengiasi skolą sumokėti, tačiau jos padengti negali dėl to, kad vėluojama atsiskaityti su atsakovės įmone, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovės prašomi jos naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovei nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovės sąskaita, todėl 2012 11 22 preliminarus sprendimas šioje dalyje keistinas, sumažinant priteistų delspinigių dydį septynis kartus nuo 13 116,36 Lt iki 1 873,76 Lt (CPK 430 str. 6 d. 3 p., 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

13Ieškovės reikalavimo dalis dėl 7,75 procentų metinių palūkanų priteisimo nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo tenkintina visa apimtimi (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., 2003 12 09 Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas Nr. IX-1873, CPK 430 str. 6 d. 3 p.). Taip pat pilnai tenkintinas ieškovės reikalavimas priteisti 1 210,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų, kadangi šios išlaidos atitinka Teisingumo ministro 2004 04 02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (teisines paslaugas) maksimalaus dydžio“ nustatytas rekomendacijas, o atsakovės prieštaravimuose išdėstyti argumentai dėl bylos sudėtingumo ir bylinėjimosi išlaidų sumažinimo laikytini nepagrįstais.

14Išnagrinėjus bylą iš esmės, priimtinas galutinis sprendimas – Kauno miesto apylinkės teismo 2012 11 22 preliminarų sprendimą pakeisti, priteisiant 46 672,75 Lt skolos, 1 873,76 Lt delspinigių, 7,75 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 430 str. 6 d. 3 p.).

15Galutiniu sprendimu išspręstinas žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimas (CPK 430 straipsnio 7 dalis). Ieškovas už dokumentinio proceso tvarka teismui pateiktą ieškinį 2012 11 07 mokėjimo nurodymu Nr. 483 AB banke Swedbank sumokėjo 1 047,00 Lt žyminį mokestį (b. l. 9). Ieškovė sumažino ieškinio turtinius reikalavimus nuo 69 789,11 Lt bendros sumos iki 59 789,11 Lt, už kuriuos mokėtinas 897,00 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 7 p.), todėl ieškovei grąžintina permokėta žyminio mokesčio dalis – 150,00 Lt (CPK 87 str. 1 d. 1 p.). 1 210,00 Lt sumos teisinės pagalbos išlaidos pakeitus preliminarų sprendimą nemažintinos proporcingai tenkintų reikalavimų daliai, kadangi šios išlaidos yra protingo dydžio.

16Patenkinus ieškinį, iš atsakovės valstybei priteistina 13,16 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 263 str. – 270 str., 430 str. 6 d. 3 p.,

Nutarė

18pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 11 22 preliminarų sprendimą.

19Priteisti ieškovei UAB „( - )“, įmonės kodas 110885440, buveinės adresas Perlojos g.75, Kaune, iš atsakovės UAB „( - )“, įmonės kodas 133377981, buveinės adresas Aukštaičių g. 9, Kaune, 46 672,75 Lt (keturiasdešimt šešis tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt du litus 75 ct) skolos, 1 873,76 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus septyniasdešimt tris litus 76 ct) delspinigių, 7,75 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (48 546,51 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2012 11 12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 897,00 Lt (aštuonis šimtus devyniasdešimt septynis Lt 00 ct) žyminio mokesčio ir 1 210,00 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dešimt Lt 00 ct) teisinės pagalbos išlaidų.

20Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, įmonės kodas 133377981, buveinės adresas Aukštaičių g. 9, Kaune, 13,16 Lt (trylika Lt 16 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Grąžinti ieškovei UAB „( - )“, įmonės kodas 110885440, buveinės adresas Perlojos g.75, Kaune, a. s. Nr. LT15 7300 0100 7501 7355 AB Swedbank 150,00 Lt (vieno šimto penkiasdešimties Lt 00 ct) dalį 2012 11 07 mokėjimo nurodymu Nr. 483 AB banke Swedbank sumokėto žyminio mokesčio (iš viso sumokėta 1 047,00 Lt).

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai... 2. Ieškovė dokumentinio proceso tvarka ieškiniu prašė priteisti iš... 3. Teismo posėdyje ieškovės atstovas prašė iš dalies pakeisti byloje... 4. Byla išnagrinėta atsakovės atstovui nedalyvaujant, astakovei apie posėdį... 5. 2012 11 22 preliminarus sprendimas pakeistinas. ... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 11 22 preliminariu sprendimu (b. l. 32-33)... 7. Atsakovė UAB „( - )“ 2012 12 17 pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir... 8. Ieškovė 2013 01 11 pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus (b. l.... 9. Atsakovės prieštaravimais į priimtą preliminarų sprendimą nustatyta, kad... 10. Atsakovė taip pat prašo sumažinti preliminariu sprendimu priteistų... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra... 12. Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius ir atsakovės... 13. Ieškovės reikalavimo dalis dėl 7,75 procentų metinių palūkanų priteisimo... 14. Išnagrinėjus bylą iš esmės, priimtinas galutinis sprendimas – Kauno... 15. Galutiniu sprendimu išspręstinas žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi... 16. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės valstybei priteistina 13,16 Lt procesinių... 17. Teismas, vadovaudamasis CPK 263 str. – 270 str., 430 str. 6 d. 3 p.,... 18. pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 11 22 preliminarų sprendimą.... 19. Priteisti ieškovei UAB „( - )“, įmonės kodas 110885440, buveinės... 20. Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, įmonės kodas 133377981, buveinės... 21. Grąžinti ieškovei UAB „( - )“, įmonės kodas 110885440, buveinės... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...