Byla 2-4208-676/2013
Dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Rimai Sankauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokato padėjėjai J. F., atsakovo atstovei advokato padėjėjai V. V., trečiajam asmeniui D. K., civilinėje byloje pagal ieškovo E. K. ieškinį atsakovui AB DNB bankas, trečiajam asmeniui D. K., dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu bei patikslintu ieškiniu prašo pripažinti 2007-07-25 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) su jos vėlesniais papildymais ir pakeitimais vienašališką nutraukimą prieš terminą neteisėtu ir pakeisti 2008-07-25 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) sąlygas : pakeisti Sutarties 43 p. nurodytą 10 kalendorinių dienų papildomą terminą įsiskolinimui padengti į 2 mėn. terminą, pakeisti Sutarties 39 p. nurodytą 0,08 proc. dydžio delspinigių dydį į 0,02 proc., sustabdyti pagal Sutartį numatytų kredito įmokų bei palūkanų mokėjimą 24 mėn. terminui, pakeisti Sutarties Specialiosios dalies 4 p. nurodytą kredito grąžinimo paskutinės dienos datą į 2029-07-31, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad tarp šalių buvo sudaryta 2007-07-25 Kreditavimo sutartis, pagal kurią ieškovui atsakovas suteikė 188253,01 EUR kreditą žemės sklypui ( - ), įsigyti. Šalys 2009-11-05 pasirašė Susitarimą dėl Kredito sutarties sąlygų pakeitimo, pagal kurį paimta ir negrąžinta kredito suma 187567,84 EUR. Teismo 2010-06-01 sprendimu nutraukta ieškovo ir D. K. santuoka, patvirtinant buvusių sutuoktinių solidariąją atsakomybę pagal Kredito sutartį. Šalys pasirašė 2010-09-03 susitarimą dėl Kredito sutarties sąlygų pakeitimo, pagal kurią nustatė 5.67 proc. metines palūkanas ir kad negrąžinta bankui kredito suma 186614,11 EUR. Šalys pasirašė 2011-09-14 susitarimą dėl Kredito sutarties sąlygų pakeitimo, pagal kurią atidėjo tarpinius kredito grąžinimo terminus. Ieškovas gavo 2012-04-27 atsakovo pranešimą dėl sutarties nutraukimo nevykdant įsipareigojimų bankui, o 2012-06-02 atsakovas vienašališkai nutraukė Kreditavimo sutartį, o atsakovo reikalavimai nukreipti į ieškovo įkeistą nekilnojamąjį turtą – žemę. Ieškovas 2013-02-28 buvo informuotas notaro apie tai, kad pradėta vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą, fiksuojant tariamą 202198,51 EUR skolą atsakovui. Sutartis nutraukta neteisėtai, nepagrįstai, atsakovas elgėsi nesąžiningai, nebendradarbiavo ir nesistengė išsaugoti sutartinių santykių pasikeitus aplinkybėms ekonominės krizės sąlygomis, pažeidė teisinių santykių stabilumo principą, atsakovas nepilnai įvertino Sutarties sudarymo riziką. Taip pat Sutartyje nustatytas 10 dienų įspėjimo apie sutarties nutraukimo terminas yra akivaizdžiai neprotingas ir per trumpas, o banko nustatytas 0.08 proc. netesybų dydis yra nepagrįstai didelis (b.l. 2-9, 120-128). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokato padėjėja J. F. palaikė ieškovo reikalavimus, prašo juos tenkinti.

3Atsakovas atsiliepimu į ieškinį bei į patikslintą ieškinį nurodė su reikalavimu nesutinka, prašo jį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas Kreditavimo sutartį nutraukė vienašališkai dėl ieškovo ir trečiojo asmens kaltės, nes jie kaip kredito gavėjai iš esmės pažeidė sutartį – nustatytais terminais nemokėjo pagal sutartį numatytų įmokų bankui, o esant įsiskolinimui per banko nustatytus papildomus terminus skolai padengti nevykdė savo prievolės, šie pažeidimai yra esminis sutarties pažeidimas, o tai yra įstatymo numatytas bei sutarties šalių sutartas pagrindas vienašališkam Sutarties nutraukimui. Bankas visą Sutarties galiojimo laikotarpį bendradarbiavo su ieškovu, Sutartis tris kartus buvo restruktūrizuota, sudarytos visos sąlygos tiek ieškovui, tiek trečiajam asmeniui tinkamai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, sutartis buvo nutraukta tik 2012-06-02, o į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo bankas kreipėsi tik 2012-12-21. Ieškovo nurodomos nepalankiai susiklosčiusios ekonominės aplinkybės nėra priskiriamos prie force majeure aplinkybių ir nėra atleidimo nuo civilinės atsakomybės sąlyga, Sutarties neįvykdymo rizika tenka Sutarties šalims kaip kredito gavėjams. Taip pat nėra pagrindo pakeisti Sutarties sąlygas dėl sutartinių prievolių pusiausvyros pasikeitimo. Pajamų neturėjimas sutartiniams įsipareigojimams vykdyti nėra pasunkėjęs sutarties vykdymas CK 6.204 str. prasme. Ekonominė krizė, kilusi po banko kredito suteikimo teismų praktikoje nėra pripažįstama pagrindu sutarties keitimui. Kredito gavėjai, gavę kreditą, prisiėmė riziką dėl savo mokumo. (b.l. 56-60, 150-155). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė advokato padėjėja V. V. prašė ieškinį atmesti.

4Tretysis asmuo D. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b.l. 53, 98, 142). Teismo posėdžio metu tretysis asmuo D. K. nurodė, kad nors ji ir pasirašė nurodyta Sutartį, tačiau ją iš esmės vykdė jos buvęs sutuoktinis E. K.. Daugiau iš esmės ji negalinti nieko paaiškinti. Dėl pareikšto reikalavimo palieka spręsti teismo nuožiūra, ji nepalaiko nei vienos pusės.

5Ieškinys netenkinamas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp atsakovo ir E. K. bei D. K. 2007-07-25 sudaryta Kreditavimo sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo suteikti sutarties šalims 188253,01 EUR dydžio kreditą, o E. K. ir D. K. įsipareigojo sutartyje nustatytais terminais grąžinti gautą kreditą, mokėti apskaičiuotas palūkanas ir kitus mokesčius (b. l. 12-14). Sutarties šalys pasirašė 2009-11-05 Susitarimą Nr. ( - ) dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, kuriuo susitarė, kad šio susitarimo pasirašymo dienai E. K. ir D. K. paimta iš atsakovo kredito suma sudaro 188253,01 EUR ir ši suma padidinama iki 187567,84 EUR, papildomai šiuo susitarimu suteikiant 3708,97 EUR, sutarties šalys susitarė pakeisti tarpinius kredito grąžinimo terminus ir sumas, atidedant negrąžintos kredito dalies mokėjimus ir kreditą pradedant grąžinti nuo 2010-08-26 (b.l. 16-20). Sutarties šalys pasirašė 2010-09-03 Susitarimą Nr. ( - ) prie Sutarties, kuriuo ieškovas įsipareigojo be atsakovo sutikimo neperleisti ieškovui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto dalies (b.l. 21). Sutarties šalys pasirašė 2010-09-03 Susitarimą Nr. ( - ) dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, kuriuo susitarė, kad šio susitarimo pasirašymo dienai paimta kredito suma sudaro 187567,84 EUR, sutarties šalys susitarė pakeisti tarpinius kredito grąžinimo terminus ir sumas, atidedant negrąžintos kredito dalies mokėjimus ir kreditą pradedant grąžinti nuo 2011-08-26 (b.l. 22-26). Sutarties šalys pasirašė 2011-09-14 Susitarimą Nr. ( - ) dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, kuriuo susitarė, kad šio susitarimo pasirašymo dienai paimta iš atsakovo kredito suma sudaro 187567,84 EUR, sutarties šalys susitarė pakeisti tarpinius kredito grąžinimo terminus ir sumas, atidedant negrąžintos kredito dalies mokėjimus ir kreditą pradedant grąžinti nuo 2012-08-26 (b.l. 88-90).

7Taip pat nustatyta, kad atsakovas AB DNB bankas 2012-02-21 raštu informavo E. K., D. K., kad jie nesilaiko Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kad įsiskolinimas 2012-02-21 sudaro 187538,11 EUR ir pakartotinai įspėjo, kad iki 2012-04-05 neįvykdžius prisiimtų finansinių įsipareigojimų ar nepateikus dokumentų, kurie pagrįstų pradelstų sumų padengimą bei įsipareigojimų įvykdymą, atsakovas bus priverstas nutraukti Sutartį (b. l. 93). Ieškovas E. K. 2012-04-20 raštu kreipėsi į atsakovą, prašydamas atidėti kredito grąžinimą ir palūkanų mokėjimą pagal Sutartį 2 metų laikotarpiui, dėl materialinių sunkumų jis laikinai negali vykdyti įsipareigojimų atsakovui, nors ir dirba užsienyje ir gauna pastovias pajamas (b.l. 27-28). Atsakovas 2012-04-27 raštu informavo E. K., D. K., kad įsiskolinimas pagal Sutartį 2012-04-27 yra 190535,65 EUR ir tai yra pagrindas atsakovui vienašališkai nutraukti Sutartį, tuo pačiu nurodė, jog iki 2012-06-01 neįvykdžius prisiimtų finansinių įsipareigojimų, atsakovas kitą dieną po nurodyto termino pasibaigimo, vienašališkai nutraukia Sutartį su vėlesniais pakeitimais bei papildymais bei pradeda priverstinį skolos išieškojimą (b.l. 29). Ieškovas 2012-05-27 pakartotiniu prašymu prašė atsakovo nenutraukti Sutarties, nes jis nori ir turi galimybių savo įsipareigojimus atsakovui vykdyti, dirba užsienyje ir gauna stabilias pajamas, bei atidėti kredito grąžinimą ir palūkanų mokėjimą pagal Sutartį 2 metų laikotarpiui (b.l. 30-33). Atsakovas 2012-05-30 raštu atsakė, kad Sutartis buvo restruktūrizuota jau tris kartus, jokie mokėjimai bankui pagal Sutartį nevykdomi nuo 2012-01-26, prašymas grindžiamas deklaratyviomis prielaidomis apie ieškovo verslumą ir gerai apmokamą darbą, todėl bankas neturi pagrindo nenutraukti Sutarties bei atidėti kredito ir palūkanų mokėjimą 2 metams (b.l. 34). Atsakovas 2012-08-09 raštu į ieškovo 2012-07-17 raštą pakartotinai nurodė, kad Sutartis nutraukta 2012-06-02 ir galioja ieškovo prievolė dengti įsiskolinimą (b.l. 94). Vilniaus m. 31-ojo notarų biuro notaras S. S. 2013-02-28 pranešimu informavo E. K., D. K., kad 2013-01-17 gautas hipotekos kreditoriaus AB DNB banko prašymas dėl priverstinio skolos išieškojimo dėl negrąžintos 202198,51 EUR skolos bei siūlymas šią skolos sumą susimokėti (b.l. 35, 95-96).

8Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, daroma išvada, kad tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu atsirado prievoliniai santykiai (CK 6.1-6.4 straipsniai). Pagal CK 6.881 str. 1 d., apibrėžiančio kreditavimo sutarties sąvoką, nuostatą kreditavimo sutartimi bankas arba kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Tarp šalių sudarytos Sutarties pagrindu atsakovas įsipareigojo suteikti ieškovui 188253,01 EUR dydžio kreditą, o ieškovas ir tretysis asmuo įsipareigojo Sutartyje nustatytais terminais grąžinti gautą kreditą, mokėti apskaičiuotas palūkanas ir kitus mokesčius. Byloje nustatyta, kad ieškovas savo sutartinių įsipareigojimų atsakovui nevykdo nuo 2012-01-26, negrąžintos skolos suma yra 202198,51 EUR – šias aplinkybes šalys pripažino, jomis vadovavosi, todėl teismas jas laiko nustatytomis (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 187 str., 185 str.). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Byloje nustatyta, kad atsakovas savo sutartinį įsipareigojimą suteikti šalių sutartą kreditą nustatytais terminais įvykdė, tačiau ieškovas sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, vėlavo mokėti kreditą, palūkanas nustatytu laiku, keitė Sutarties sąlygas CK 6.256 str. 2 d. numato, jog asmuo neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas.

9Ieškovas prašo pakeisti Sutarties sąlygas: pakeisti Sutarties 43 p. nurodytą 10 kalendorinių dienų papildomą terminą įsiskolinimui padengti į 2 mėn. terminą, pakeisti Sutarties 39 p. nurodytą 0,08 proc. dydžio delspinigių dydį į 0,02 proc., sustabdyti pagal Sutartį numatytų kredito įmokų bei palūkanų mokėjimą 24 mėn. terminui, pakeisti Sutarties Specialiosios dalies 4 p. nurodytą kredito grąžinimo paskutinės dienos datą į 2029-07-31. Ieškovas reikalavimą teikia CK 6.204 str. pagrindu, t. y. kad sutartinių įsipareigojimų vykdymas ieškovui tapo sudėtingas pasikeitus aplinkybėms – dėl ekonominės krizės. Įstatymas numato, kad jeigu įvykdyti sutartį vienai šaliai tampa sudėtingiau negu kitai šaliai, ši šalis privalo vykdyti sutartį atsižvelgiant į nustatytą tvarką (CK 6.204 str. 1 d.). Sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą, t.y. arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas, jeigu tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo (CK 6.204 str. 2 d. 1 p.), tų aplinkybių nukentėjusioji šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (CK 6.204 str. 2 d. 2 p.), tų aplinkybių nukentėjusioji šalis negali kontroliuoti (CK 6.204 str. 2 d. 3 p.), nukentėjusioji šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos (CK 6.204 str. 2 d. 4 p.). Sutarties pakeitimas teismine tvarka nurodytu pagrindu galimas tik nustačius aplinkybes, atitinkančias visas CK 6.204 str. nustatytas sąlygas, tarp jų ir aplinkybes, kurios atitinka visus CK 6.204 str. 2 d. įtvirtintus kriterijus, t.y. kad egzistuoja aplinkybės, dėl kurių arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas (LAT 2011-01-31 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-18/2011). Tuo siekiama išsaugoti sutartinius santykius, vienai sutarties šaliai nebegalint vykdyti prisiimtų įsipareigojimų pirminėmis sutarties sąlygomis dėl atsiradusių aplinkybių. Sutarties šaliai atsisakius sutartį pakeisti, tai gali padaryti teismas. Kreipimasis dėl sutarties pakeitimo savaime neatleidžia sutarties šalies nuo pareigos vykdyti sutartį ir nesuteikia teisės sustabdyti įsipareigojimų vykdymo, t.y. šalis, negalinti tinkamai vykdyti sutarties dėl jos vykdymo suvaržymo pasikeitus aplinkybėms, turi nedelsti ir spręsti sutarties pakeitimo klausimą kuo greičiau, kad būtų atkurta sutartinių prievolių pusiausvyra. Prašymas kitai šaliai keisti sutartį turi būti pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo. Įstatymas numato, kad jei šalys per protingą terminą nesusitaria dėl sutarties pakeitimo, tai bet kuri iš jų, t. y. ir ta šalis, kuri kreipėsi su prašymu, ir šalis, į kurią buvo kreiptasi, turi teisę prašyti teismo spręsti dėl sutarties tolimesnio likimo, t. y. ją pakeisti ar nutraukti nustatant sutarties nutraukimo sąlygas (CK 6.204 str. 3 d.). Tuo atveju, kai kita šalis nesutinka derėtis, nukentėjusi sutarties šalis teise kreiptis į teismą dėl sutarties pakeitimo turi naudotis operatyviai, priešingu atveju pasikeitusių aplinkybių rizika tenka pačiai šaliai. Ieškovas pasikeitusias aplinkybes įrodinėja ekonominės krizės faktu bei jos neigiamą įtaką ieškovo interesams. Visuotinai žinoma aplinkybė, jog prasidėjus ekonominei krizei, jos sąlygos nepalankiai veikė ne tik ieškovą, bet visus ūkio subjektus, tame tarpe ir atsakovą. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Sutarties vykdymo procese Sutartis buvo restruktūrizuota net tris kartus, ieškovas nuo 2012-01-26 nebemokėjo bankui jokių Sutartimi sutartų įmokų ir į atsakovą kreipėsi tik 2012-04-20 prašydamas atidėti eilinį kredito grąžinimą ir palūkanų mokėjimą pagal Sutartį 2 metų laikotarpiui, nors nurodė apie savo geras finansines galimybes gaunat pastovias pajamas kurios galėjo ir gali užtikrinti tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą neteikdamas bylos nagrinėjimo metu tai patvirtinančių jokių įrodymų (CPK 178 str.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas šį prašymą išanalizavo, įvertino tai, kad ieškovo prašyme nurodytos Sutarties pakeitimą sąlygojusios aplinkybes nesudaro pagrindo keisti Sutarties sąlygas pagal CK 6.204 str., ieškovas kredito bei palūkanų nemokėjo, todėl 2012-04-27 raštu atsisakė keisti Sutarties sąlygas. Teismas įvertina ir tai, kad dėl Sutarties sąlygų pakeitimo ieškovas į banką nesikreipė nustatyta tvarka, t.y. jis nesilaikė privalomos CK 6.223 str. 3 d., 6.204 str. 3 d. nustatytos ikiteisminės Sutarties pakeitimo procedūros. Įvertinamas taip pat ir šalių elgesys prieš ir po Sutarties nutraukimo, t.y. kad atsakovas 2012-04-27 raštu įspėjo ieškovą, kad ieškovui nevykdant sutartinių įsipareigojimų Sutartis bus nutraukta nuo 2012-06-02 – tokiu būdu atsakovas dar kartą sudarė papildomas sąlygas ieškovui šalinti Sutarties pažeidimus pradedant mokėti sutartas sumas, kad ieškovui ir toliau pažeidinėjant Sutarties sąlygas Sutartį nutraukė nuo 2012-06-02, kad nutraukus Sutartį atsakovas pas notarą kreipėsi tik 2013-01-17 dėl priverstinio skolos išieškojimo dėl negrąžintos 202198,51 EUR skolos, kad ieškovas reikalavimą teismui dėl Sutarties pakeitimo pateikė tik 2013-08-06. Teismas pažymi, kad ieškovo prašymas dėl Sutarties sąlygų pakeitimo pats savaime nesuteikia teisės nevykdyti Sutarties (CK 6.204 str. 3 d.), ieškovas nesilaikė šios įstatymo nuostatos, jis visiškai nebevykdė sutartinių įsipareigojimų nuo 2012-01-26. Pagal CK 6.204 str. 2 d. sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, dėl kurių iš esmės padidėja įvykdymo kaina arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas. Atsakovas įvykdė savo prievolę pagal Sutartį ieškovui, suteikęs visą sutartą kredito sumą, prasidėjus ekonominei krizei ir pasikeitus situacijai kreditų rinkoje, padidėjo palūkanos už kreditus - ši aplinkybė galėtų būti pripažįstama Sutarties vykdymo suvaržymu, iš dalies pateisinančiu prievolės nevykdymą, tačiau konstatuoti faktai, kad ieškovas visiškai nevykdė prievolės, yra kliūtis Sutarties nevykdymą tokiu mastu vertinti kaip CK 6.204 str. reglamentuojamų aplinkybių poveikio padarinį, prievolių nevykdymas įrodo ieškovo netinkamą požiūrį į Sutarties šalies pareigą vykdyti sutartinius įsipareigojimus sąžiningai. Bylos duomenys leidžia teismui padaryti išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog iš esmės padidėjo Sutarties įvykdymo kaina arba iš esmės sumažėjo ieškovo gaunamas įvykdymas, nes ieškovo nurodytos aplinkybės dėl kainų padidėjimo, turtinės padėties pablogėjimo, ekonominės krizės nei padidino Sutarties įvykdymo kainą, nei sumažino ieškovo gaunamą įvykdymą, nes šie teiginiai turi būti grindžiami objektyviais kriterijais, patvirtinančiais, kad atitinkamas pasikeitimas tikrai įvyko ir esmės pakeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą, o tokių įrodymų byloje nepateikta (LAT 2011-06-08 nutartis civ.byloje Nr.3K-3-261/2011). Ieškovas privalėjo numatyti ir įvertinti savo finansines galimybes įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir su tuo susijusias aplinkybes, tačiau pajamų sumažėjimo riziką buvo prisiėmę ieškovas, ne bankas, o kredito gavėjas prisiima riziką dėl savo mokumo, o banko rizika yra saugus, patikimas piniginių lėšų investavimas bei kredito sutartimi prisiimtos rizikos valdymas (LAT 2013-06-28 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-349/2013). Teismas įvertina ir tai, kad CK 6.223 str. 1 d. numato, kad sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu, tačiau esant pasibaigusiai sutarčiai jos sąlygų pakeisti ieškovo nurodytu pagrindu - CK 6.204 str. negalima (LAT 2009-03-17 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-107/2009). Įvertinama ir tai, kad ieškovo reikalavimo patenkinimas nagrinėjamu atveju reikštų, kad ieškovui dar mažiausiai dvejiems metams būtų atidėtas palūkanų ir delspinigių mokėjimas, kas iš esmės pažeistų banko kaip finansų įstaigos, kurios pagrindinis verslas yra pinigų skolinimas už palūkanas, interesus. Taip pat nėra teisinio pagrindo mažinti ieškovo nurodomą delspinigių dydį nuo 0.08 proc. iki 0.02 proc., nes delspinigių dydis nesusijęs su Sutarties nutraukimu. Daroma išvada, kad ieškovas neįrodė CK 6.204 str. taikymo pagrindų, todėl reikalavimas netenkintinas (CPK 178 str., 185 str.).

10Tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovo vienašališko tarp šalių sudarytos kredito sutarties nutraukimo teisėtumo. Vienašališko sutarties nutraukimo atvejai, sąlygos ir tvarka nustatyti CK 6.217 str., šio straipsnio 2 d. įtvirtinta esminio sutarties pažeidimo, kuris yra pagrindas taikyti ultima ratio priemonę – sutarties nutraukimą, kvalifikuojantys požymiai. CK 6.217 str. 5 d. suteikia teisę sutarties šalims nutraukti sutartį joje numatytais atvejais, t. y. net ir tada, kai CK prasme pažeidimas nėra esminis, arba šalys gali susitarti, kokius sutarties pažeidimus laikys esminiais, teikiančiais teisėtą pagrindą jos nutraukimui, tačiau šie atvejai sutartyje formuluojami kaip vienašališki jos nutraukimo pagrindai ir pagal CK 6.217 str. 2 d. įtvirtintus kvalifikuojančius požymius nevertinami. Tai yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.1546 str.). Tokia nuostata ne kartą pažymėta LAT praktikoje (2004-06-29 nutartis civ.byloje Nr. 3K-P-346/2004; 2003-12-03 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-1097/2003; 2007-12-18 nutartis civ.byloje Nr. 3K-577/2007; 2008-11-17 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-474/2008). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog tarp šalių sudarytos Sutarties dalykas yra tai, kad atsakovas, būdamas kredito įstaiga, kurios pagrindinė teikiama paslauga yra kreditų už tam tikrą mokestį suteikimas, suteikė kreditą ieškovui bei trečiajam asmeniui žemės sklypui adresu ( - ) pirkti bei infrastruktūrai vystyti, o ieškovas bei tretysis asmuo įsipareigojo pagal Sutartyje numatytą grafiką, t. y. Sutartyje numatytais terminais ir Sutartyje numatyto dydžio sumas, grąžinti kreditą, mokėti atsakovui įmokas (Sutarties 9.p., 10.p., kt.). Tarp šalių sudarytoje Sutartyje 43 p. sutarta sąlyga, kad esant Sutarties nutraukimo pagrindams bankas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą prieš 10 dienų išsiųsdamas Kredito gavėjui raštišką pranešimą nutraukti Sutartį, Sutarties 46 p. šalių numatyti Sutarties nutraukimo pagrindai, Sutarties 48 p. šalių sutarta, kad Sutartyje numatyti jos nutraukimo pagrindai yra esminių Sutarties pažeidimų atvejai. Pagal Sutarties 46.1.p. esminiu Sutarties pažeidimu laikomas ir kredito gavėjo negrąžinimas bankui Sutartyje numatytais terminais bent vienos kredito dalies ir/arba nemokėjimas palūkanų, delspinigių, baudų bei kitų Sutartyje numatytų mokėjimų bendrosios dalies. Iš atsakovo byloje pateiktų duomenų bei įrodymų matyti, jog ieškovas pažeidžia įmokų mokėjimo terminus, Sutartis buvo restruktūrizuota jau tris kartus ir mokėtinos sumos pagal Sutartį atsakovui nemokamos nuo 2012-01-26, sprendžiant klausimą dėl vienašališko sutarties nutraukimo ir sutarties nutraukimo laikotarpiu ieškovas nemokėjo sutartyje numatytais terminais nustatyto dydžio įmokų, tuo pažeisdamas Sutartį ir šis pažeidimas esminis (CK 6.217 str. 1 d., 2 d.), tuo suteikdamas atsakovui teisę pasinaudoti savo teisių gynimo būdu, numatytu Sutarties 43 p., t. y. vienašališkai nutraukti Sutartį. Atkreiptinas dėmesys, jog ir pagal ieškovo nurodomas atsakovui faktines aplinkybes apie jo planus įsidarbinant bei gaunant stabilias ir nemažas pajamas ir tokiu būdu užtikrinant kredito sumų grąžinimą atsakovui, taip pat atliekant tam tikrus veiksmus su nekilnojamuoju turtu, taip pat apie jo verslumą bei finansines ir turtines perspektyvas, ieškovas neatliko jokių skolos sumų mokėjimo nuo 2012-01-26 jau tris kartus restruktūrizavus Sutartį, taigi atsakovas pagrįstai manė, kad ieškovas savo įsipareigojimų įvykdyti tinkamai neturės galimybės.

11Pažymėtina, kad pagal CK 6.189 str. 1 d., teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią, sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Vienos šalies pareiga vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu, nes už sutartinių prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma sutartinė atsakomybė (CK 6.256 str. 1 d.). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, įtvirtintais tiek bendrosiose sutarčių teisės normose, tiek ir atitinkamas sutartis reguliuojančiose teisės normose. Sutarties nutraukimo, esant jos neįvykdymui, įskaitant netinkamą įvykdymą ir termino praleidimą, reguliavimo būdas CK patvirtina tarptautinėje sutarčių teisėje pripažįstamo favor contractus principo įtvirtinimą nacionalinėje teisėje. Šis principas reiškia, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip ultima ratio priemonę (LAT CBS išplėstinės teisėjų kolegijos 2012-06-26 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-306/2012). Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas nuo pat Sutarties vykdymo pradžios turėjo finansinių problemų, tačiau iki Sutarties nutraukimo nesugebėjo išsaugoti sutartinius santykius, įvykdyti kredito sutarties sąlygas, nors vykdymo procese ir bandė pakeisti įmokų mokėjimo grafiką, mokėtinas sumas ir pan. Be to, nors ieškovas nuo 2012-01-26 nustatytais terminais nebemokėjo sutartų įmokų, t. y. pažeidinėjo sutartyje numatytus mokėjimo terminus ir sumas, atsakovas iš karto nepasinaudojo teise vienašališkai nutraukti sutartį, priešingai, raštu informavo ieškovą apie susidariusius įsiskolinimus nurodant negrąžinto kredito dalis, priskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas, ragino nustatytais terminais sumokėti įsiskolinimą ir taip išvengti galimo Sutarties nutraukimo, Sutartis vienašališkai nutraukta tik 2012-06-02. Taigi atsakovas suteikė ieškovui žymiai daugiau laiko įspėjimui dėl Sutarties nutraukimo, negu kad numatytas 10 dienų terminas, sudarė sąlygas ieškovui šalinti Sutarties pažeidimus, taigi nėra jokio pagrindo išvadai, kad ieškovo prašomas nustatyti 2 mėnesių įspėjimo terminas sudaręs sąlygas Sutarties pažeidimų pašalinimui. Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog atsakovas visais įmanomai būdais bandė išsaugoti sutartinius šalių santykius, geranoriškai siūlė problemų sprendimo būdus, taigi atsakovas vienašališką sutarties nutraukimą panaudojo kaip ultima ratio priemonę, kai objektyviai nebebuvo galimybės išsaugoti sutartinių šalių santykių, kreditoriaus veiksmai vienašališkai nutraukiant Sutartį atitiko proporcingumo principą (CPK 178 str., 185 str.). Nors ieškovas teigia, kad yra pasirengęs toliau vykdyti finansines operacijas, tačiau byloje nėra pateikta tokių įrodymų, kurie leistų teismui daryti pagrįstą išvadą, kad ieškovas yra pasirengęs vykdyti finansinius įsipareigojimus pagal Sutartį (CPK 178 str., 185 str.).

12Išanalizavus byloje esančius rašytinius įrodymus, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, šalių atstovų paaiškinimus, teismas pripažįsta, kad atsakovas vienašališkai nutraukė Sutartį laikydamasis Sutarties ir teisės aktų reikalavimų, todėl nėra pagrindo laikyti vienašališką sutarties nutraukimą neteisėtu, taigi ieškovo reikalavimas dėl Sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu atmestinas kaip nepagrįstas.

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.), todėl, įvertinus bylos apimtį, sudėtingumą, bylos nagrinėjimo trukmę, atsakovui iš ieškovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 3630,00 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (b.l. 103-104)(CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.). Valstybei iš atsakovo priteistina 18,00 Lt pašto išlaidų (CPK 97 str.). Naikintinos teismo 2013-03-18 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (b.l. 45-46).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 – 265 str., 270 str., teismas

Nutarė

15ieškinį atmesti.

16Priteisti atsakovui AB DNB bankas iš ieškovo E. K. 3630,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti valstybei iš ieškovo E. K. 18,00 Lt pašto išlaidų.

18Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-03-18 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – Vilniaus miesto 31-ojo notaro biuro notaro S. S. pradėto vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus AB DNB banko prašymą atlikimo procedūros sustabdymą.

19Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai