Byla 2-1924/2012
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Oruva motor” likvidavimo termino atidėjimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Oruva motor“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 31 d. nutarties, kuria netenkintas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Oruva motor“ administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Alisanta” įgalioto asmens prašymas dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Oruva motor” likvidavimo termino atidėjimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi atsakovei UAB „Oruva motor“ iškėlė bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB „Agenoras“.

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi patvirtino BUAB „Oruva motor“ kreditorių sąrašą ir jų 5 757 121,88 Lt finansinius reikalavimus. Vėlesnėmis nutartimis Klaipėdos apygardos teismas tikslino įmonės kreditorių finansinius reikalavimus.

62009 m. gruodžio 22 d. BUAB „Oruva motor“ pirmasis kreditorių susirinkimas 7-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonės likvidavimo“ priėmė nutarimą ir įpareigojo administratorės įgaliotą asmenį kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą su prašymu atidėti bendrovės likvidavimą 1 metams.

7Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. kovo 4 d. nutartimi iš dalies tenkino prašymą ir trims mėnesiams pratęsė terminą taikos sutarčiai sudaryti UAB „Oruva motor“ bankroto byloje.

8Nesudarius taikos sutarties, Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 23 d. nutartimi UAB „Oruva motor“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, įmonės likvidatoriaus funkcijas pavedė atlikti administratoriui UAB „Agenoras“.

92010 m. spalio 6 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas atstatydino BUAB „Oruva motor“ administratorių UAB „Agenoras“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Alisanta“.

10Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 23 d. nutarties dalis, kuria BUAB „Oruva motor“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, buvo panaikinta ir klausimas dėl BUAB „Oruva motor“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

112011 m. gegužės 27 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas patenkino bankroto administratorės įgalioto asmens prašymą ir bankrutuojančios UAB „Oruva motor“ likvidavimo terminą atidėjo iki 2011 m. rugpjūčio 1 d.

12Bankrutuojančios UAB „Oruva motor“ kreditorių susirinkimas 2011 m. liepos 21 d. nutarimu nutarė įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės likvidavimo terminio atidėjimo iki 2012 m. liepos 1 d.

132011 m. rugpjūčio 8 d. bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pakartotinai kreipėsi į teismą su prašymu atidėti BUAB „Oruva motor“ likvidavimo terminą iki 2012 m. liepos 1 d.

14Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi BUAB „Oruva motors“ administratorės įgalioto asmens prašymo atidėti bankrutuojančios UAB „Oruva motor“ likvidavimo terminą netenkino, BUAB „Oruva motor“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtino patikslintus pirmosios eilės kreditorių finansinius reikalavimus.

15Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties dalį, kuria BUAB „Oruva motor“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – patenkino bankrutuojančios UAB „Oruva motor“ administratoriaus prašymą ir bankrutuojančios UAB „Oruva motor“ likvidavimo terminą atidėjo iki 2012 m. liepos 1 d.

162012 m. liepos 12 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas bankroto administratorės įgalioto asmens prašymas, kuriuo prašoma atidėti BUAB „Oruva motor“ likvidavimo terminą iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Prašyme nurodyta, kad 2012 m. birželio 26 d. įvyko BUAB „Oruva motor“ kreditorių susirinkimas, kuris, išklausęs bankroto administratorės informaciją, nutarė kreiptis į teismą dėl likvidavimo termino atidėjimo iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Toks prašymas buvo motyvuojamas tuo, kad įmonė dirba, gauna pajamas, todėl galės atsiskaityti su pirmos eilės kreditoriais, o, esant galimybėms, ir su antros eilės kreditoriais. Įmonės veikla niekam nekenkia ir nedaro žalos. Dirbdama įmonė atsiskaito su tiekėjais, išmoka darbo užmokestį, moka įmokas biudžetui. Tikimasi, kad 2012 m. antrąjį pusmetį, susigrąžinus PVM už 2012 m. pirmą pusmetį, darbuotojams bus išmokėta apie 17 000 Lt. Kadangi įmonė savo veikloje naudoja elektros transformatorinę ir elektros energiją tiekia 14 –ai stambių vartotojų, mano, kad jos veiklos nutraukimas neigiamai atsilieps ir šių bendrovių veiklai.

17II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

18Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 31 d. nutartimi netenkino bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Oruva motor“ administratorės uždarosios akcinės bendrovės Alisanta” įgalioto asmens prašymo dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės “Oruva motor” likvidavimo termino atidėjimo ir pripažino UAB „Oruva motor“, įmonės kodas 152547025, reg. adresas Palangos m. sav., Palangos m., Žvejų g. 35, bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

19Teismas pažymėjo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi buvo patvirtintas BUAB „Oruva motor“ kreditorių sąrašas ir jų 5 757 121,88 Lt finansiniai reikalavimai 2010 m. kovo 4 d. nutartimi teismas buvo trims mėnesiams pratęsęs terminą taikos sutarčiai bankroto byloje sudaryti, tačiau ši sutartis nebuvo sudaryta. Teismas taip pat pažymėjo, kad UAB „Oruva motor“ turi bankrutuojančios įmonės statusą jau beveik 3 metus, kreditorių susirinkimas iki šiol nepriėmė nutarimo dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Teismo teigimu, bankrutuojančios įmonės statusas negali tęstis neapibrėžtą laiką. Pagal ĮBĮ nuostatas, vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyvus bankroto procedūrų užbaigimas, nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punkto nuostatą, administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus. Nei CPK, nei ĮBĮ nenumato galimybės atidėti bankrutuojančios įmonės likvidavimo terminą, o tik nustato galimybę pratęsti trijų mėnesių terminą taikos sutarčiai sudaryti. Pasak teismo, minėta galimybe atsakovė jau pasinaudojo. Įvertinęs bylos duomenis, teismas konstatavo, kad įmonė per beveik trejus metus nuo bankroto bylos iškėlimo, veiklos nenutraukė, ji veikia pelningai, tačiau bankroto byla ĮBĮ 27 straipsnyje nurodytais pagrindais nenutraukiama (kreditoriai neatsisako savo reikalavimų; bankrutuojanti įmonė neatsiskaitė su visais kreditoriais; nepasirašoma taikos sutartis). Teismas pažymėjo, kad pagrindinis bankroto administratorės argumentas buvo tas, jog jos manymu, įmonei tęsiant veiklą ir iš VMI susigrąžinant PVM, bus galima iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. atsiskaityti su pirmos ir antros eilės kreditoriais. Teismas nesutiko su tokiais bankroto administratorės argumentais ir pažymėjo, jog per laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki teismo posėdžio dienos (per 3 metus) iš įmonės veiklos gaunamų pajamų buvusiems darbuotojams buvo išmokėta 26 612,78 Lt, t. y. tik apie 1/3 dalis likusios skolos. Nors administratorė planuoja 2012 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais susigrąžinti apie 60 000 Lt PVM, iš kurių apie 17 000 Lt planuoja išmokėti buvusiems įmonės darbuotojams, tačiau jokių skaičiavimų, konkrečių įrodymų teismui nepateikė. Teismas taip pat pažymėjo, kad net 2012 m. birželio 27 d. įvykęs kreditorių susirinkimas šio klausimo nesprendė. Administratorė patvirtino, jog pagrindinis kreditorius – Florence Limited, kurio reikalavimas sudaro 5 389 519,89 Lt (arba 93 proc. visų reikalavimų sumos) neketina atsisakyti savo finansinio reikalavimo. Administratorės argumentus apie tai, jog nutraukus UAB „Oruva motor“ ūkinę veiklą, būtų sutrikdyta kitų 14 juridinių asmenų, gaunančių per šią įmonę elektros energiją, nėra pagrįsta jokiais įrodymais. Įvertinęs byloje pateiktas elektros energijos pardavimo–pirkimo sutartis, teismas nustatė, kad jos sudarytos iki 2008 m. gruodžio 31 d., tačiau pratęsiamos kiekvieniems kitiems metams, jei nė viena iš šalių likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki termino pabaigos nepareiškia noro ją papildyti ar pakeisti. Šios sutartys taip pat gali būti nutraukiamos vienašališkai raštu įspėjus kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. 2010 m. rugpjūčio 5 d. rašte bankroto administratorės įgaliotas asmuo buvo nurodęs, kad elektros tiekimo perdavimo kitam juridiniam asmeniui klausimas yra sprendžiamas, tačiau teismo posėdžio metu bankroto administratorė pripažino, kad jokie dokumentai nėra paruošti, o dėl tokių dokumentų ruošimo į advokatus kreipėsi ne pati įmonė, o tretieji asmenys, kurių nurodyti negali.

20Teismas pažymėjo, jog veikdamas pagal įstatymo nurodymus ex officio, priima sprendimą pripažinti įmonę bankrutavusia ir ją likviduoti dėl bankroto (ĮBĮ 30 str. 2 d.).

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

22Atskiruoju skundu atsakovė BUAB „Oruva motor“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 31 d. nutarties dalį, kuria UAB „Oruva motor“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, ir išspręsti klausimą iš esmės – atidėti BUAB „Oruva motor“ likvidavimo terminą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

231. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymą kreiptis su prašymu pripažinti įmonę bankrutavusia iš esmės priklauso kreditorių susirinkimui, kuris priima atitinkamą sprendimą įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą su minėtais prašymais. Kreditorių susirinkimo nutarimas dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto nebuvo priimtas, priešingai buvo priimtas nutarimas atidėti įmonės likvidavimo terminą iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Priėmęs spendimą pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojamama dėl bankroto, teismas nesivadovavo LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Bendrovės vykdoma veikla yra pelninga. 2011 m. rugpjūčio 22 d. Klaipėdos AVMI sugrąžino pridėtinės vertės mokestį 49312,01 Lt už 2011 m. I pusmetį. Administratorė tą pačią dieną vykdė 2011 m. liepos 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimą ir dengė pirmos eilės kreditorių - darbuotojų kreditorinius reikalavimus. Bendra padengta suma 26612,78 Lt. 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi patvirtinti sumažinti pirmos eilės kreditorių finansiniai reikalavimai. Tokiu būdu, iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. (kas pusmetį po 1/3 dalį) būtų galima padengti visus įmonės darbuotojų finansinius reikalavimus.

242. ĮBĮ normų analizė suponuoja išvadą, kad pagrindinis bankroto proceso tikslas - patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus. Nagrinėjamu atveju, pradėjus įmonės likvidavimo procedūras, įmonės veikla bus nutraukta, ji nebeturės lėšų bent iš dalies tenkinti pirmos eilės kreditorių reikalavimus, nes likęs įmonės turtas yra menkavertis. Skundžiama teismo nutartis užkerta kelią pilnai tenkinti pirmos eilės kreditorių reikalavimus, kai tuo tarpu tęsiant įmonės veiklą, tokia galimybė išlieka. Todėl skundžiama teismo nutartis pažeidžia pirmos eilės kreditorių interesus tenkinti savo finansinius reikalavimus.

253. Būtina sutikti su 2011 m. lapkričio 17 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje Teisėjų kolegijos išsakyta nuomone, kad „<...> operatyvumo principas, šiuo atveju negali būti suabsoliutinamas. ĮBĮ normų analizė leidžia daryti išvadą, kad pagrindinis bankroto proceso tikslas yra patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių turtinius interesus ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius ir kitus teisinius interesus...“. 2012 m. birželio 27 d. įvykusiame BUAB „Oruva motor" kreditorių susirinkime 95 proc. kreditorių pritarė atidėti bankrutuojančios bendrovės likvidavimo terminą pratęsti iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.

264. Negalima sutikti su skundžiamoje nutartyje nurodytu motyvu, jog administratorės argumentai apie tai, kad nutraukus UAB "Oruva motor" ūkinę veiklą, bus sutrikdyta kitų 14 juridinių asmenų, gaunančių per BUAB "Oruva motor" elektros energiją, nepagrįsti jokiais įrodymais. Į bylą yra pateiktos elektros energijos pardavimo-pirkimo sutartys, kurios galioja neterminuotai. Teritorijoje, kurioje įmonė vykdo veiklą, yra susiklosčiusi tokia padėtis, kad ji naudojasi esama infrastruktūra bei pasirašyta sutartimi su LESTO ir alternatyvų nėra. Greitu metu suorganizuoti alternatyvų elektros energijos tiekimą nėra galimybių. Nutraukus įmonės veiklą, elektros tiekimas būtų nutrauktas 15 vartotojų, o tai apie 1500 dirbančiųjų, ir tai atneštų didžiulius nuostolius elektros vartotojams ir bendrovės kreditoriams.

275. Būtina sutikti su 2010 m. lapkričio 25 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje Teisėjų kolegijos išsakyta nuomone, kad kol nėra galutinai išspręstas klausimas dėl elektros energijos tiekimo perdavimo kitam juridiniam asmeniui, įmonės pripažinimas likviduojama dėl bankroto sukeltų sunkius padarinius tretiesiems asmenims, t.y. elektros energijos vartotojams su kuriais yra pasirašytos elektros energijos pardavimo sutartys, todėl 2012 m. liepos 31 d. Klaipėdos apygardos teismo nutarties dalis naikintina, kaip neteisėta ir nepagrįsta.

28Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius su administratoriaus atskiruoju skundu nesutinka. Teigia, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti bankrutuojančios UAB „Oruva motor“ administratoriaus UAB „Alisanta" atskirąjį skundą ir atidėti įmonės likvidavimo terminą iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Ieškovas pažymi, kad teismas, 2010 m. kovo 4 d. nutartimi trims mėnesiams pratęsė terminą taikos sutarčiai sudaryti BUAB „Oruva motor“ bankroto byloje, tačiau praėjus trims mėnesiams po įsiteisėjusios teismo nutarties priėmimo, taikos sutartis teisme nebuvo gauta. Ieškovo teigimu, nagrinėjamu atveju yra visos ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos pripažinti BUAB „Oruva motor“ bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto, kadangi kreditorių reikalavimai buvo patvirtinti 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi, nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos yra praėję trys mėnesiai, kreditorių susirinkimo nutarimas dėl taikos sutarties sudarymo nepriimtas. Ieškovas pažymi, kad vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais - likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka. ĮBĮ 23 straipsnio 15 punktas numato, kad kreditorių susirinkimas turi teisę siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą. Tačiau ši kreditorių susirinkimo teisė teismui nėra privaloma, nes klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likvidavimo procedūros taikymo reglamentuoja ĮBĮ 30 straipsnio 1, 2 dalys. Šiose normose yra nurodytos aplinkybės, kurioms esant minimas klausimas turi būti išspręstas, ir jose privalomas kreditorių susirinkimo pritarimas nėra numatytas.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Atskirasis skundas netenkintinas. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 31 d. nutartis paliktina nepakeista.

31Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas BUAB „Oruva motor“ administratorės UAB „Alisanta” įgalioto asmens prašymas atidėti BUAB „Oruva motor” likvidavimo terminą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis ieškovės skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

32Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

33Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalies nuostatą, teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Taigi pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, kai yra šios sąlygos: 1) įsiteisėjusi nutartis dėl kreditorių ar dalies kreditorių reikalavimo patvirtinimo; 2) nuo teismo nutarties, kuria patvirtinti visi arba dalis kreditorių reikalavimų, įsiteisėjimo dienos praėjo trys mėnesiai; 3) nepriimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo; 4) nepratęstas trijų mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad jeigu minėtas trijų mėnesių terminas praėjo ir jis nėra pratęstas, tai teismas privalo vykdyti ĮBĮ nustatytą procedūrą ir savo iniciatyva spręsti dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo dėl bankroto, netgi nelaukdamas kreditorių ar administratoriaus teikimo. Tokios nuomonės laikomasi ir formuojamoje teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008).

34Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas neneigia, kad teisė kreiptis į teismą su prašymu pripažinti įmonę bankrutavusia iš esmės priklauso kreditorių susirinkimui, tačiau taip pat nurodo, kad bankrutuojančios įmonės statusas negali tęstis neapibrėžtą laiką, nes vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyvesnis bankroto procedūrų užbaigimas, nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro.

35Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi atsakovei UAB „Oruva motor“ iškėlė bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB „Agenoras“ (t. 1, b. l. 52–53). 2009 m. lapkričio 4 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi patvirtintas BUAB „Oruva motor“ kreditorių sąrašas ir jų 5 757 121,88 Lt finansiniai reikalavimai (t. 1, b. l. 74–75). Vėlesnėmis Klaipėdos apygardos teismo nutartimis tikslinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai (t. 1, b. l. 108, t. 2, b. l. 18–19, 26–27, 70, 80–81, 128, 161-162). Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. kovo 4 d. nutartimi trims mėnesiams pratęsė terminą taikos sutarčiai sudaryti UAB „Oruva motor“ bankroto byloje (t. 1, b. l. 93–94). Nesudarius taikos sutarties, Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 23 d. nutartimi UAB „Oruva motor“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

36Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog BUAB „Oruva motor“ likvidavimo terminas buvo atidėtas du kartus: Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartimi BUAB „Oruva motor“ likvidavimo terminas atidėtas iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. (t. 2, b. l. 112–113) bei Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi BUAB „Oruva motor“ likvidavimo terminas atidėtas iki 2012 m. liepos 1 d. (t. 2, b. l. 185–188).

37Teisėjų kolegija įvertinusi bylos medžiagą pažymi, kad negalima sutikti su atskirojo skundo argumentu, jog atidėjus BUAB „Oruva motor“ likvidavimo terminą iki 2013 m. rugpjūčio 1 d., būtų galima padengti visus įmonės darbuotojų finansinius reikalavimus. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog tokį patį pagrindą administratorius nurodė ir prašydamas BUAB „Oruva motor“ likvidavimo terminą atidėti iki 2012 m. liepos 1 d. : „administratorius nurodė, kad iki 2012 m. liepos 1 d. galima padengti visus įmonės darbuotojų finansinius reikalavimus“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis, t. 2, b. l. 185–188). Aplinkybė, kad analogiškais argumentais grindžiami prašymai dėl likvidavimo termino pratęsimo, patvirtina, jog nėra organizuojami ir atliekami būtini bankroto proceso darbai.

38Pagrįstas pirmosios instancijos teismo teiginys, jog administratorės argumentai apie tai, kad nutraukus UAB ,,Oruva motor“ ūkinę veiklą, bus sutrikdyta kitų 14 juridinių asmenų, gaunančių per BUAB „Oruva motor“ elektros energiją, nepagrįsti jokiais įrodymais. Bylos duomenys patvirtina, jog BUAB „Oruva motor“ yra sudariusi elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis su vartotojais, kuriems tiekia elektros energiją. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. lapkričio 25 d. nutartyje, panaikindamas Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 23 d. nutarties dalį, kuria įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nurodė, kad nesant iki galo išspręstam klausimui dėl elektros tiekimo perdavimo kitam juridiniam asmeniui, įmonės pripažinimas likviduota dėl bankroto sukeltų sunkius padarinius tretiesiems asmenims, t. y. elektros vartotojams su kuriais pasirašytos elektros energijos pardavimo-pirkimo sutartys. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2010 m. rugpjūčio 5 d. rašte (t. 1, b.l. 141) yra nurodyta, jog elektros tiekimo perdavimo kitam juridiniam asmeniui klausimas yra sprendžiamas, perdavimo dokumentai ruošiami advokatų kontoroje ir toks paruošimas gali užtrukti 2-3 mėnesius. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą konstatuoja, jog byloje nėra duomenų, kokie veiksmai yra atlikti siekiant elektros energijos tiekimą perduoti kitam juridiniam asmeniui ir, kad iš viso, nuo 2010 m. rugpjūčio mėnesio šis klausimas yra sprendžiamas.

39Taigi, aukščiau išdėstytos aplinkybės iš esmės patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadas, kad bankrutuojančios įmonės statusas negali tęstis neapibrėžtą laiką. Nagrinėjamu atveju yra visos ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos pripažinti BUAB „Oruva motor“ bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto, kadangi kreditorių reikalavimai buvo patvirtinti teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi, nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos yra praėję trys mėnesiai (nagrinėjamu atveju – trys metai), kreditorių susirinkimo nutarimas dėl taikos sutarties sudarymo nepriimtas.

40Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, jog bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonei bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties neapibrėžtumas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2008, 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Šiomis teismų praktikoje suformuluotomis teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėmis įtvirtinta prioritetinė kreditorių teisių ir interesų apsauga bankroto procedūrose bei operatyvaus bankroto procedūrų vykdymo ir jų užbaigimo, siekiant išvengti teisinių santykių nestabilumo ir teisinio neaiškumo, kuriuos sukelia ilgas bankroto procedūrų vyksmas, nuostata (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-144/2012). Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju bankroto administratoriaus prašymas jau trečią kartą atidėti BUAB „Oruva motor“ likvidavimo terminą reikštų visų tolesnių bankroto procedūrų vykdymo „įšaldymą“ iš esmės neapibrėžtam laikui, o tai neatitiktų bankroto proceso operatyvumo (kuris nagrinėjamu atveju yra laikytinas prioritetiniu), koncentruotumo bei ekonomiškumo principų, be to, tokiu veiksmu būtų nukrypstama ir nuo bankroto proceso tikslų.

41Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

43Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 31 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi atsakovei UAB... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi patvirtino BUAB... 6. 2009 m. gruodžio 22 d. BUAB „Oruva motor“ pirmasis kreditorių... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. kovo 4 d. nutartimi iš dalies tenkino... 8. Nesudarius taikos sutarties, Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 23 d.... 9. 2010 m. spalio 6 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas atstatydino BUAB... 10. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartimi Klaipėdos... 11. 2011 m. gegužės 27 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas patenkino... 12. Bankrutuojančios UAB „Oruva motor“ kreditorių susirinkimas 2011 m. liepos... 13. 2011 m. rugpjūčio 8 d. bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo... 14. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi BUAB „Oruva... 15. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi Klaipėdos... 16. 2012 m. liepos 12 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas bankroto... 17. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 31 d. nutartimi netenkino... 19. Teismas pažymėjo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d.... 20. Teismas pažymėjo, jog veikdamas pagal įstatymo nurodymus ex officio, priima... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. Atskiruoju skundu atsakovė BUAB „Oruva motor“ prašo panaikinti Klaipėdos... 23. 1. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymą kreiptis su prašymu pripažinti... 24. 2. ĮBĮ normų analizė suponuoja išvadą, kad pagrindinis bankroto proceso... 25. 3. Būtina sutikti su 2011 m. lapkričio 17 d. Lietuvos apeliacinio teismo... 26. 4. Negalima sutikti su skundžiamoje nutartyje nurodytu motyvu, jog... 27. 5. Būtina sutikti su 2010 m. lapkričio 25 d. Lietuvos apeliacinio teismo... 28. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius su... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 30. Atskirasis skundas netenkintinas. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 31... 31. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 32. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 33. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalies nuostatą,... 34. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas... 35. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina,... 36. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog BUAB „Oruva motor“ likvidavimo... 37. Teisėjų kolegija įvertinusi bylos medžiagą pažymi, kad negalima sutikti... 38. Pagrįstas pirmosios instancijos teismo teiginys, jog administratorės... 39. Taigi, aukščiau išdėstytos aplinkybės iš esmės patvirtina pirmosios... 40. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 41. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 31 d. nutartį nepakeistą....