Byla 3K-3-258/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas), Aloyzo Marčiulionio (pranešėjas) ir Sigitos Rudėnaitės,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Kriptonika“ kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. nutarties ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 15 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Kriptonika“ ieškinį atsakovui UAB ,,Penki kontinentai“ dėl UAB ,,Ashburn International“ akcijų priverstinio pardavimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB ,,Kriptonika“ ieškiniu prašė teismo įpareigoti atsakovą UAB ,,Penki kontinentai“ parduoti ieškovui už įstatymų nustatyta tvarka paskirtų ekspertų nustatytą kainą 369 010 vnt. paprastųjų vardinių UAB ,,Ashburn International“ akcijų, sudarančių 36,89 proc. balsų.

6Ieškinyje nurodyta, kad atsakovo veiksmai prieštarauja UAB ,,Ashburn International“ veiklos tikslams. Dėl to CK 2.115 straipsnio 1 dalyje nustatyta juridinio asmens vieno dalyvio teisė kreiptis į teismą, reikalaujant, kad juridinio asmens akcijos, priklausančios juridinio asmens kitam dalyviui, kurio veiksmai prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams ir kai negalima pagrįstai manyti, kad tie veiksmai ateityje pasikeis, būtų parduotos juridinio asmens dalyviui, kuris kreipiasi.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

8Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atsisakyta priimti ieškovo UAB ,,Kriptonika“ ieškinį.

9Teismas nurodė, kad UAB ,,Kriptonika“ yra UAB ,,Ashburn International“ akcininkas. Įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 19 d. sprendimu atsakovas UAB ,,Penkių kontinentų bankinės technologijos“ įpareigotas parduoti ieškovui UAB ,,Kapitalo valdymo grupė“ už ekspertų nustatytą kainą 38 000 vnt. paprastųjų vardinių UAB ,,Kriptonika“ akcijų. Dėl to esant pradėtai UAB ,,Kriptonika“ akcijų pardavimo procedūrai ieškovas pagal CK 2.116 straipsnio 4 dalį neturi teisės kreiptis į teismą dėl priverstinio akcijų pardavimo, toks ieškinys nenagrinėjamas teisme.

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 15 d. nutartimi ieškovo UAB ,,Kriptonika“ atskirasis skundas netenkintas ir nutarta Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nutartyje negalėjo pažeisti ieškovo teisnumo, nes pagal CK 2.116 straipsnio 4 dalyje išdėstytą imperatyviąją teisės normą juridinio asmens dalyvis (ieškovas) neturi teisės kreiptis dėl to juridinio asmens priverstinio akcijų pardavimo.

12III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

13Kasaciniu skundu ieškovas UAB ,,Kriptonika“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 15 d. nutartį, bei perduoti UAB ,,Kriptonika“ ieškinio priėmimo klausimą iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

141. Kasatoriaus teigimu, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai byloje neteisingai aiškino ir taikė CK 2.116 straipsnio 3 ir 4 dalių teisės normas. Pagal CK 2.116 straipsnio 4 dalį juridinio asmens dalyvis neturi teisės kreiptis dėl priverstinio akcijų pardavimo, jeigu jis pats yra juridinis asmuo, kurio akcijos turėtų būti priverstinai parduodamos. Šia norma įtvirtintas draudimas juridinio asmens dalyviui piktnaudžiauti CK 2.115 straipsnyje nustatyta teise kreiptis į teismą dėl priverstinio akcijų pardavimo, kai toks dalyvis teismo sprendimu yra pripažintas veikęs prieš juridinio asmens interesus ir yra įpareigotas parduoti jam priklausančias juridinio asmens akcijas. Taip siekiama užkirsti kelią situacijai, kai įpareigotas parduoti akcijas dalyvis pareiškia ieškinį asmeniui, kuriam privalo parduoti akcijas. Dėl to įstatymo leidėjas CK 2.116 straipsnio 3 ir 4 dalyse įvardijo juridinio asmens dalyvius, kurių akcijoms teismas nustatė priverstinį pardavimą, o ne patį juridinį asmenį, kurio vienam ar keliems dalyviams teismo sprendimu nustatytas įpareigojimas. Taigi įstatymų leidėjas neturėjo tikslo riboti juridinio asmens, kurio vienam iš dalyvių teismo sprendimu yra nustatyta pareiga parduoti akcijas, subjektiškumo, t. y. jo teisės reikšti ieškinį dėl akcijų, kurios priklauso pačiam juridiniam asmeniui kitoje įmonėje, dėl kurios akcijų nėra teismo sprendimo, įpareigojančio akcijas parduoti priverstinai. Dėl to juridinis asmuo, kuriam priklauso kitos įmonės akcijos, turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl priverstinio tos įmonės akcijų pardavimo.

152. Ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, vadovaudamasis CK 2.115 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta teisė kreiptis į teismą reikalaujant, kad juridinio asmens akcijos, priklausančios juridinio asmens dalyviui, kurio veiksmai prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams ir kai negalima manyti, kad tie veiksmai ateityje pasikeis, būtų parduotos juridinio asmens dalyviui, kuris kreipiasi. Ieškovui priklauso 578 362 vnt. UAB ,,Ashburn International“ paprastųjų vardinių akcijų, sudarančių 57,81 proc. balsų, atsakovui – 369 010 vnt. akcijų, sudarančių 36,89 proc. balsų, dėl kurių priverstinio pardavimo ir kreipėsi ieškovas su ieškiniu į teismą. Atsisakydami priimti ieškinį teismai atėmė CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą ieškovo teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos.

16Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Kriptonika“ kasacinį skundą atsakovas UAB ,,Penki kontinentai“ prašo ieškovo kasacinį skundą palikti nenagrinėtą, o kasacinį skundą išnagrinėjus, palikti nepakeistas Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 15 d. nutartis. Atsiliepime nurodyti tokie nesutikimo su kasaciniu skundu esminiai argumentai:

171. Ieškovui atstovaujančio advokato Alberto Bandžiaus teisinių paslaugų atsisakė ieškovo turto administratorius, nutraukdamas ieškovo ir nurodyto advokato 2005 m. balandžio 8 d. atstovavimo sutartį. Dėl to advokatas Albertas Bandžius neįgaliotas paduoti kasacinį skundą ieškovo vardu, pagal CPK 296 straipsnio 1 dalies 3 punktą toks kasacinis skundas paliktinas nenagrinėtas.

182. Kasaciniame skunde išdėstytas CK 2.116 straipsnio 4 dalies normos aiškinimas neatitinka šios normos turinio, tikslų ir sisteminės CK IX skyriaus normų analizės. Juridinio asmens, kuris yra veikiamas priešingai jo veiklos tikslams veikiančio dalyvio, paduotas ieškinys dėl priverstinio kito juridinio asmens akcijų pardavimo negali atspindėti tikrosios juridinio asmens valios, dėl to laikinai, iki bus baigta priverstinio juridinio asmens akcijų pardavimo procedūra, teisė kreiptis į teismą dėl priverstinio kito juridinio asmens akcijų pardavimo nesuteikiama nei juridiniam asmeniui, kurio akcijos priverstinai parduodamos, nei kitiems šio asmens kontroliuojamiems asmenims. Kasaciniame skunde aiškinimas, kad įstatymų leidėjas siekia uždrausti kreiptis į teismą dėl priverstinio akcijų pardavimo ne juridiniam asmeniui, kurio akcijos turėtų būti priverstinai parduodamos, bet juridinio asmens dalyviui, kuris teismo sprendimu įpareigotas priverstinai parduoti juridinio asmens akcijas, neatitinka CK 2.116 straipsnio 3 ir 4 dalyse išdėstytų normų dispozicijos.

193. CK 2.75 straipsniu leidžiama riboti juridinio asmens teisnumą ne tik teismo sprendimo, bet ir įstatymo pagrindu. CK 2.116 straipsnio 3 ir dalyse įtvirtintas imperatyvus draudimas juridiniams asmenims, kurių akcijos turėtų būti priverstinai parduodamos, taip pat jų kontroliuojamiems asmenims kreiptis į teismą dėl priverstinio akcijų pardavimo yra įstatyminis juridinio asmens teisnumo apribojimo atvejis, jam nereikia atskiro teismo sprendimo, šis apribojimas nereiškia asmens teisės kreiptis į teismą suvaržymo.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

22CPK 353 straipsnyje įtvirtinta, kad kasacinis teismas patikrina teisės taikymo aspektu kasacine tvarka apskųstus teismų sprendimus ir (ar) nutartis, o kasacijos funkciją vykdo neperžengdamas kasacinio skundo ribų. Šios nuostatos teisėjų kolegija laikosi nagrinėdama bylą pagal kasatoriaus UAB ,,Kriptonika“ kasacinį skundą, nes nenustatyta pagrindo peržengti kasacinio skundo ribas (CPK 353 straipsnis).

23Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas yra dėl uždarosios akcinės bendrovės akcininko teisės teismui paduoti ieškinį dėl teismo įpareigojimo kitą bendrovės akcininką priverstinai parduoti jo turimas bendrovės akcijas.

24Kasatorius UAB ,,Kriptonika“ kasaciniame skunde išdėstė teisinius argumentus, įrodinėdamas, kad kasatoriaus teisės kreiptis į teismą su ieškiniu dėl įpareigojimo atsakovą UAB ,,Penki kontinentai“ priverstinai parduoti atsakovo turimas UAB ,,Ashburn International“ 369 010 vnt. paprastųjų vardinių akcijų neapriboja CK 2.116 straipsnio 4 dalyje nustatytas draudimas, nes byloje neegzistuoja sąlygų, kurioms esant turėtų būti dėl kasatoriaus taikomas šis draudimas. Atsakovas UAB ,,Penki kontinentai“ atsiliepime į kasacinį skundą pateikė atsikirtimus į nurodytus kasatoriaus argumentus, motyvuodamas tuo, kad pagal CK 2.116 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus kasatorius UAB ,,Kriptonika“ yra kaip tik tas asmuo, kuriam draudžiama kreiptis į teismą dėl įpareigojimo atsakovą parduoti jo turimas UAB ,,Ashburn International“ paprastąsias vardines akcijas. Be to, atsiliepime į kasacinį skundą nurodyta, kad kasatoriaus UAB ,,Kriptonika“ vardu kasacinį skundą padavęs advokatas Albertas Bandžius nėra tam įgaliotas, nes UAB ,,Kriptonika“ turto administratorius nutraukė kasatoriaus ir šio advokato atstovavimo sutartį.

25Atsakydama į atsiliepimo į kasacinį skundą argumentus dėl UAB ,,Kriptonika“ vardu kasacinį skundą padavusių asmenų įgaliojimų, teisėjų kolegija nurodo, kad kasacinį skundą pasirašė UAB ,,Kriptonika“ direktorius A. S. ir advokatas Albertas Bandžius. Iš prie kasacinio skundo pridėtos nurodytų asmenų pasirašytos 2005 m. balandžio 8 d. atstovavimo sutarties matyti, kad advokatui Albertui Bandžiui pavesta atstovauti UAB ,,Kriptonika“, šio advokato įgaliojimai apima ir teisę apskųsti teismo sprendimus ir nutartis. Įsiteisėjusioje Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-8387-734/2007, konstatuota, kad to paties teismo 2006 m. spalio 18 d. nutartimi laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 18 d. iki 2006 m. gruodžio 18 d. ieškovui UAB ,,Kriptonika“ buvo nustatytas visiškas turto administravimas. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų apie tai, kad UAB ,,Kriptonika“ būtų nustatytas ilgesnis, nei nurodytas, turto administravimo laikotarpis, tokius duomenis pagrindžiančių įrodymų nepateikė atsiliepimą į kasacinį skundą pateikęs atsakovas UAB ,,Penki kontinentai“. Teisėjų kolegija nurodo, kad teismo nutartimi skiriamo juridinio asmens turto administratoriaus kompetencija apribota to juridinio asmens turto valdymu, naudojimu ir disponavimu, turto administratoriaus nurodytų teisių apimtis apibrėžta CK 4.240 ir 4.241 straipsniuose. Teismo nutartyje nurodoma, į visą juridinio asmens turtą ar į jo dalį paskiriamas turto administravimas, taip pat detalizuojama turto administravimo rūšis (paprastas arba visiškas turto administravimas), ir gali būti nustatoma speciali turto administravimo teisių apimtis. Paskyrus turto administratorių akcinės bendrovės administracijos vadovas išlaiko Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnyje įvardytas teises dėl bendrovės vadovavimo ir veiklos organizavimo, šios teisės apribojamos tik turto administratoriui priskirtomis teisėmis dėl akcinės bendrovės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo. Nagrinėjamoje byloje UAB ,,Kriptonika“ administracijos vadovas kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl įpareigojimo atsakovą parduoti šio turimas kitos akcinės bendrovės paprastąsias vardines akcijas. Akivaizdu, kad ieškinys yra dėl ieškovo turtinės teisės į priverstinį akcijų pardavimą pripažinimo ir nėra susijęs bei nedaro įtakos UAB ,,Kriptonika“ valdomo turto naudojimui ir disponavimui juo, dėl to pareikšdamas ieškinį UAB ,,Kriptonika“ administracijos vadovas neviršijo kompetencijos. Kreiptis į teismą teisminės pažeistų teisių gynybos turi teisę kiekvienas suinteresuotas asmuo, turintis pagrindą manyti esant pažeistoms jo teisėms arba teisėtiems interesams (CPK 5 straipsnio 1 dalis). Juridinių asmenų bylas teisme veda jų organai ar dalyviai, veikiantys pagal įstatymus ar steigimo dokumentus jiems suteiktas teises ir pareigas (CPK 55 straipsnio 1 dalis, CK 2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnis). UAB „Kriptonika“ įstatų 5.28 punkte nustatyta, kad bendrovės administracijos vadovas atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže, taigi bendrovės administracijos vadovui, kaip bendrovės generaliniam įgaliotiniui, nereikalingas specialus įgaliojimas. UAB „Kriptonika“ vardu kasacinį skundą pasirašęs šios bendrovės direktorius teisėtai naudojasi savo kaip administracijos vadovo ir vieno iš dviejų bendrovės akcininkų interesų teismine gynyba. Dėl to nėra pagrindo išvadai, kad kasacinis skundas paduotas neįgalioto arba neturėjusio tam teisės asmens, taigi prašymas palikti kasacinį skundą nenagrinėtą netenkinamas.

26Kasacine tvarka skundžiamomis pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutartimis atsisakyta priimti ieškinį dėl įpareigojimo atsakovą priverstinai parduoti jo turimas kitos bendrovės paprastąsias vardines akcijas. Teismai nutartyse nurodė, kad pagal CK 2.116 straipsnio 4 dalį juridinio asmens dalyvis neturi teisės kreiptis į teismą dėl priverstinio akcijų pardavimo, jeigu jis pats yra juridinis asmuo, kurio akcijos turėtų būti priverstinai perduodamos.

27Kasacinio teismo teisėjų kolegija nurodo, kad CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo principas, pagal kurį kiekvienam asmeniui, manančiam esant jo teisių pažeidimui, užtikrinama teisė kreiptis teisminės gynybos. Bet kuris įstatyme nustatytas teisės kreiptis į teismą ribojimo atvejis yra išimtinis ir negali būti aiškinamas plečiamai.

28Byloje ieškinys pareikštas dėl UAB ,,Ashburn International“ akcijų, sudarančių 36,89 proc. balsų, įsigijimo. CK 2.115 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta priverstinio akcijų pardavimo paskirtis, pagal kurią juridinio asmens dalyviai turi teisę reikalauti priverstinio akcijų pardavimo, kai tos akcijos priklauso kitam juridinio asmens dalyviui, kurio veiksmai prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams ir kai negalima pagrįstai manyti, kad tie veiksmai ateityje pasikeis. Akcininko neteisėti veiksmai, sudarantys pagrindą pagal CK 2.115 straipsnį priverstinai išpirkti jo akcijas, yra akcininko, kaip juridinio asmens organo nario, pareigų, nustatytų CK 2.87 straipsnyje ir kituose įstatymuose ar teisės aktuose, nevykdymas ar netinkamas vykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-483/2007). Pagal CK 2.116 straipsnio 1 dalies 1 punktą teisę kreiptis dėl priverstinio akcijų pardavimo turi vienas ar keli uždarosios akcinės bendrovės akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė ne mažesnė kaip 1/3 dalis įstatinio kapitalo. UAB ,,Ashburn International“ pagrindiniai akcininkai yra UAB „Kriptonika“, valdantis 57,81 proc., ir UAB ,,Penki kontinentai“, valdantis 36,89 proc. visų UAB ,,Ashburn International“ paprastųjų vardinių akcijų. Taigi ieškovo turimų akcijų vertė viršija įstatymo reikalaujamą 1/3 dalies įstatinio kapitalo ribą ieškiniui dėl akcijų priverstinio pardavimo pareikšti. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 19 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1123-39/2006 UAB ,,Penkių kontinentų bankinės technologijos“ įpareigotas ieškovui UAB ,,Kapitalo valdymo grupė“ parduoti 38 000 vnt. UAB ,,Kriptonika“ paprastųjų vardinių akcijų. Atsižvelgdama į byloje nustatytas faktines aplinkybes ir įstatyme įtvirtintą uždarosios akcinės bendrovės akcijų priverstinio pardavimo teisinį reguliavimą teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal CK 2.116 straipsnio 4 dalį ieškovas negalėtų kreiptis į teismą dėl priverstinio akcijų pardavimo, jeigu dėl jo paties būtų nustatytas prejudicinis faktas, jog ieškovas, kaip kitos uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, veikė priešingai tos bendrovės veiklos tikslams ir kai negalima pagrįstai manyti, kad tie veiksmai ateityje pasikeis, ir dėl to yra pradėta bei neužbaigta ieškovo turimų bendrovės akcijų priverstinio perdavimo procedūra. Nagrinėjamoje byloje tokių aplinkybių, kurios varžytų ieškovo teisę kreiptis su ieškiniu į teismą dėl priverstinio akcijų pardavimo, nenustatyta.

29Teisėjų kolegija pažymi tai, kad Vilniaus apygardos teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-632-43/08 pagal ieškovo UAB ,,Penki kontinentai“ 2007 m. gruodžio 28 d. paduotą ieškinį dėl įpareigojimo atsakovą UAB ,,Kriptonika“ parduoti atsakovui priklausančias UAB ,,Ashburn International“ paprastąsias vardines akcijas. Dėl to turėjo būti priimamas ir kito lygiateisio akcininko UAB ,,Kriptonika“ ieškinys dėl įpareigojimo UAB ,,Penki kontinentai“ parduoti šio turimas UAB ,,Ashburn International“ paprastąsias vardines akcijas.

30Dėl išdėstytų motyvų darytina išvada, kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai nutartyse netinkamai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, todėl nepagrįstai nutartimis atsisakė priimti ieškinį. Tokią praktiką negalima pripažinti teisinga. Teisėjų kolegija naikina teismų nutartis ir perduoda ieškovo UAB ,,Kriptonika“ ieškinio priėmimo klausimą spręsti iš naujo Vilniaus apygardos teismui.

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 360 ir 362 straipsniais,

Nutarė

32Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 15 d. nutartį, bei perduoti ieškovo UAB ,,Kriptonika“ ieškinio priėmimo klausimą spręsti iš naujo Vilniaus apygardos teismui.

33Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB ,,Kriptonika“ ieškiniu prašė teismo įpareigoti atsakovą... 6. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovo veiksmai prieštarauja UAB ,,Ashburn... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 8. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atsisakyta priimti... 9. Teismas nurodė, kad UAB ,,Kriptonika“ yra UAB ,,Ashburn International“... 10. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 11. Nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pirmosios instancijos... 12. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 13. Kasaciniu skundu ieškovas UAB ,,Kriptonika“ prašo panaikinti Vilniaus... 14. 1. Kasatoriaus teigimu, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai byloje... 15. 2. Ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, vadovaudamasis CK 2.115... 16. Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Kriptonika“ kasacinį skundą atsakovas UAB... 17. 1. Ieškovui atstovaujančio advokato Alberto Bandžiaus teisinių paslaugų... 18. 2. Kasaciniame skunde išdėstytas CK 2.116 straipsnio 4 dalies normos... 19. 3. CK 2.75 straipsniu leidžiama riboti juridinio asmens teisnumą ne tik... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 22. CPK 353 straipsnyje įtvirtinta, kad kasacinis teismas patikrina teisės... 23. Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas yra dėl uždarosios akcinės... 24. Kasatorius UAB ,,Kriptonika“ kasaciniame skunde išdėstė teisinius... 25. Atsakydama į atsiliepimo į kasacinį skundą argumentus dėl UAB... 26. Kasacine tvarka skundžiamomis pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų... 27. Kasacinio teismo teisėjų kolegija nurodo, kad CPK 5 straipsnio 1 dalyje... 28. Byloje ieškinys pareikštas dėl UAB ,,Ashburn International“ akcijų,... 29. Teisėjų kolegija pažymi tai, kad Vilniaus apygardos teisme iškelta... 30. Dėl išdėstytų motyvų darytina išvada, kad pirmosios ir apeliacinės... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir Lietuvos... 33. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...