Byla 2-144/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės uždarosios akcinės bendrovės ,,GCW“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-3192-585/2011)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,GCW“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės uždarosios akcinės bendrovės ,,GCW“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-3192-585/2011).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartimi iškėlė UAB „GCW“ bankroto bylą, ši nutarties įsiteisėjo 2011 m. gegužės 5 d.

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi teismas patvirtino UAB „Maisto namai“ 16 472 Lt kreditorinį reikalavimą.

6Kreditorius UAB „Maisto namai“ kreipėsi į teismą, prašydamas sustabdyti numatyto kreditorių susirinkimo, sušaukto 2011 m. spalio 19 d. 14.00 val. vykdymą, iki bus išspręstas UAB „Čili Holdingas“ kreditorinio reikalavimo bankrutuojančiai UAB ,,GCW“ tvirtinimo klausimas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 19 d. nutartimi BUAB „GCW“ bankroto byloje taikė laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo nutarčių sprendžiant UAB „Čili Holdingas“ ir UAB „Vilsarma“ kreditorinių reikalavimų patvirtinimo bankroto byloje klausimus įsiteisėjimo uždraudė šaukti BUAB „GCW“ kreditorių susirinkimus. Teismas nurodė, kad bankroto byloje, turinčioje aiškiai išreikštą viešojo intereso pobūdį, teismas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą gali spręsti ir savo iniciatyva. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 22 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimas turi būti šaukiamas per 30 darbo dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos. Teismo teigimu, pagal įstatymo prasmę, nesant patvirtintiems kreditorių (ypač didelių, sudarančių reikšmingą dalį bendros reikalavimų sumos) reikalavimams, kreditorių susirinkimas negali būti šaukiamas. Teismas nurodė, kad bendra patvirtinta BUAB „GCW“ kreditorių reikalavimų suma bankroto byloje yra apie 575 000 Lt, o UAB „Čili Holdingas“ reikalaujama patvirtinti suma yra apie 500 000 Lt, UAB „Vilsarma“ – virš

91 000 000 Lt. Teismas sprendė, kad paaiškėjus, jog iškelti ir neišnagrinėti teisme ginčai dėl stambiausių kreditorių kreditorinių reikalavimų, turi būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės, sustabdant kreditorių susirinkimo sušaukimą iki bus išspręstas klausimas dėl UAB „Čili Holdingas“ ir UAB „Vilsarma“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Teismas padarė išvadą, kad tokia laikinoji apsaugos priemonė esmingai nepakenktų visam bankroto procesui, kadangi taip bus sudarytos sąlygos nustatyti visus įmonės kreditorius ir jų reikalavimų apimtis, dėl to galės vykti ir būti efektyviai ir teisingai valdomos visos bankroto procedūros.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11BUAB ,,GCW“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. nutartį panaikinti. Tuo atveju, jeigu Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. nutartis nebūtų panaikinta atsakovas prašo įpareigoti pareiškėją UAB ,,Maisto namai“ per 10 dienų nuo teismo nutarties įteikimo kreditoriui dienos pateikti teismui dokumentus, patvirtinančius BUAB ,,GCW“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, įmokant į teismo depozitinę sąskaitą piniginį užstatą 80 600 Lt sumai BUAB ,,GCW“ galimų nuostolių atlyginimui užtikrinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismo nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia proceso operatyvumo, koncentruotumo principus, vilkinamas bankroto procesas. Pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimas laiku yra svarbus sklandžiam bankroto procedūrų vykdymui. Uždraudus bankroto administratoriui šaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą yra nepagrįstai vilkinamas procesas, bankroto administratorius negali atlikti įstatymo numatytų įpareigojimų. Nesant patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos bankroto administratorius negali tinkamai vykdyti įstatymo nuostatų, atlikti sandorių patikros, atstovauti bankrutuojančiai įmonei, pradėti išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės debitorių.

132. UAB ,,Čili Holdings“ ir UAB ,,Vilsarma“ kreditoriniai reikalavimai nebuvo pateikti teismui tvirtinti, nes minėtos įmonės nepateikė kreditorinį reikalavimą patvirtinančių dokumentų, net po to, kai bankroto administratorius raštu nurodė, kad tokie dokumentai privalo būti pateikti. Kreditoriai patys neįgyvendino savo teisių, todėl jų teisės neprivalo būti ginamos pažeidžiant kitų kreditorių teises.

143. Teismas nagrinėjamoje byloje pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones nukrypo nuo teismų praktikos.

154. Teismas nepagrįstai laikė laikinąsias apsaugos priemones, nes šiuo atveju nėra CPK 144 straipsnyje numatyto pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. UAB ,,Maisto namai“ nepateikė jokių įrodymų, nenurodė aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų pažeisti įmonės interesai.

165. Prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones galimai yra piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis ir siekiama vilkinti bankroto procesą.

17Kreditorius UAB ,,Maisto namai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis laikinai uždrausti šaukti BUAB ,,GCW“ kreditorių susirinkimus, atitinka tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų sąžiningų kreditorių interesus, bankroto proceso tikslus ir viešąjį interesą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, tikėtina, ateityje bus išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo, bus užtikrintas sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų vykdymas.

18IV. Apeliacinio teismo argumentai

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas bankroto byloje nagrinėjamas civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra nustatytas CPK 145 straipsnyje. Šio straipsnio pirmosios dalies 6 punkte yra numatyta laikinoji apsaugos priemonė – draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų.

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties neapibrėžtumas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2008, 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Šiomis teismų praktikoje suformuluotomis nuostatomis nustatyta prioritetinė būtent kreditorių teisių ir interesų apsauga bankroto procedūrose bei operatyvaus bankroto procedūrų vykdymo ir jų užbaigimo, siekiant išvengti teisinių santykių nestabilumo ir teisinio neaiškumo, kuriuos sukelia ilgas bankroto procedūrų vyksmas, nuostata.

22Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo įsiteisėjo 2011 m. gegužės 5 d., iškelta UAB „GCW“ bankroto byla, paskirtas bankroto administratorius. Pirmosios instncijos teismas skundžiama nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo nutarčių sprendžiant UAB „Čili Holdingas“ ir UAB „Vilsarma“ kreditorinių reikalavimų patvirtinimo bankroto byloje klausimus įsiteisėjimo uždraudė šaukti BUAB „GCW“ kreditorių susirinkimus, motyvuodamas tuo, kad neišnagrinėti teisme ginčiai dėl šių stambiausių bankrutuojančios įmonės kreditorių.

23Teisėjų kolegija sprendžia, kad nors kreditorinio reikalavimo nepatvirtinimas yra kliūtis kreditoriui įgyvendinti ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalyje numatytas teises, tačiau šiuo atveju dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių iš esmės sustabdytos bankroto procedūros, dėl ko pažeidžiamas bankroto procedūrų tikslas kuo operatyviau ir ekonomiškiau patenkinti visų kreditorių reikalavimus. Neracionalu ir neekonomiška nustatyti draudimus šaukti kreditorių susirinkimus vien dėl to, kad nėra išspręstas potencialių kreditorių reikalavimų pagrįstumas. Termino pirmajam kreditorių susirinkimui sušaukti įtvirtinimo įstatyme tikslas – bankroto proceso operatyvumo ir efektyvumo užtikrinimas. Pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimas laiku yra svarbus sklandžiam bankroto procedūrų vykdymui. Bylos duomenimis, bankroto byla UAB ,,GCW“ iškelta dar 2011 m. gegužės 5 d., tačiau dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimas yra nukeltas neapibrėžtam terminui, kas be abejonės pažeidžia tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių, tiek pačios bankrutuojančios įmonės interesus.

24Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, atsižvelgdama į tai, kad vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras, bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikintina (CK 1.5 str., CPK 7 str., 302 str., 338 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

27Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi teismas... 6. Kreditorius UAB „Maisto namai“ kreipėsi į teismą, prašydamas sustabdyti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 19 d. nutartimi BUAB „GCW“... 9. 1 000 000 Lt. Teismas sprendė, kad paaiškėjus, jog iškelti ir... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. BUAB ,,GCW“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio... 12. 1. Teismo nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia... 13. 2. UAB ,,Čili Holdings“ ir UAB ,,Vilsarma“ kreditoriniai reikalavimai... 14. 3. Teismas nagrinėjamoje byloje pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones... 15. 4. Teismas nepagrįstai laikė laikinąsias apsaugos priemones, nes šiuo... 16. 5. Prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones galimai yra... 17. Kreditorius UAB ,,Maisto namai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 18. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos įmonių... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad bankroto... 22. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartimi,... 23. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nors kreditorinio reikalavimo... 24. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, atsižvelgdama į tai, kad vienas iš... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 26. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. nutartį panaikinti ir... 27. Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones....