Byla e2A-227-513/2015
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo, trečiasis asmuo AB „Vakarų laivų gamykla“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmos Čuchraj, Virginijos Nijolės Griškevičienės ir Erikos Misiūnienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi apelianto (ieškovo) R. T. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-23 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. T. ieškinį atsakovei UAB „Vakarų cinkas“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo, trečiasis asmuo AB „Vakarų laivų gamykla“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3ieškovas R. T. ieškiniu prašė pripažinti, kad jis atleistas iš darbo pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, ir nustatyti, kad darbo sutartis su juo nutraukta 2013-08-22 pagal Darbo kodekso 124 str. l d. l p. ir pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 3 bei 4 dalis, ir: 1) priteisti iš UAB „Vakarų cinkas“ ieškovo naudai 13 154,70 Lt (neatskaičius mokesčių) dydžio negautas pajamas už priverstinę pravaikštą nuo 2013-06-21 iki 2013-08-22, 2) priteisti 13 154,70 Lt (neatskaičius mokesčių) dydžio išeitinę išmoką, 3) pripažinti, kad atsakovė neteisėtai bei nepagrįstai pakeitė 2003-10-24 darbo sutarties Nr. l sąlygas, dėl ko neteisėtai ir nepagrįstai ieškovui neišmokėjo 1 689,06 Lt (neatskaičius mokesčių), 4) priteisti iš atsakovės 1 689,06 Lt (neatskaičius mokesčių) negautų pajamų dėl kintamosios atlyginimo dalies neišmokėjimo, 5) priteisti iš atsakovės 1 689,06 Lt (neatskaičius mokesčių) negautų pajamų už darbuotojo naudą; 6) priteisti vidutinį mėnesinį darbo užmokestį po 6 577,35 Lt (neatskaičius mokesčių) nuo 2013-08-22 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 7) priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Argumentavo, kad pas atsakovę dirbo 2003-10-24 neterminuotos darbo sutarties Nr. l pagrindu, nuo 2003-11-01 ėjo ( - ) direktoriaus pareigas. Atsakovė 2013-06-20 priėmė akcininko sprendimą, kuriuo nusprendė atšaukti ieškovą iš UAB „Vakarų cinkas“ direktoriaus pareigų ir nutraukti su juo darbo sutartį dėl ieškovo kaltės nuo 2013-06-21 pagal Darbo kodekso 124 str. l d. l p. (Akcinių bendrovių įstatymo 20 str. l d. 4 p.) neišmokant išeitinės išmokos. Ieškovą su darbdave (atsakove) siejo darbo teisiniai santykiai, taigi šalių ginčui spręsti taikytinos darbo santykius reglamentuojančios teisės normos. Šalių darbo sutarties 11 p. buvo numatyti įspėjimo terminai, nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, kurie nustatomi pagal DK 130 str. nuostatas. Tačiau ieškovas nebuvo įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą prieš du mėnesius, o darbo sutartis su juo nutraukta nuo 2013-06-21. Nors atsakovė 2013-06-20 akcininko sprendime ir nurodo, kad ieškovo neteisėtais veiksmais bendrovei (atsakovei) padaryta turtinė žala, tačiau toks teiginys, ieškovo manymu, nepagrįstas ir neįrodytas. Atsakovė turėjo įrodyti, kad ieškovo neteisėtais veiksmais jai buvo padaryti konkretūs nuostoliai (turtinė žala). Atsakovė to neįrodė, todėl konstatuotina, jog jokia turtinė žala atsakovei ieškovo neteisėtais veiksmais nepadaryta, o nesant padarytos turtinės žalos, pripažintina, kad darbo sutartis nutraukta nesant ieškovo kaltės, o nutraukta vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 3 d., 4 d. Be to, atsakovė, nutraukdama darbo sutartį dėl ieškovo kaltės, vadovaujasi DK 124 str. l d. l p., tačiau šio punkto nuostata nenumato darbo sutarties nutraukimo pagrindo dėl darbuotojo kaltės, o nukreipia į kitus įstatymus. Darbo sutartis dėl darbuotojo kaltės gali būti nutraukiama tam tikrais DK 136 str. numatytais atvejais, tačiau nė vieno iš jų darbdavys nutraukdamas darbo sutartį nenurodė ir nesivadovavo.

4Atsakovė atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2013-06-25 darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta ir ieškovas pasirašytinai darbo sutartyje informuotas apie atleidimo datą ir pagrindą. 2013-07-05 ieškovas kreipėsi į Darbo ginčų komisiją su prašymu išieškoti iš atsakovės UAB „Vakarų cinkas“ 36 739,03 Lt darbo užmokesčio ir nepanaudotų kasmetinių atostogų kompensacijos. Tačiau 2013-08-05 sprendimu DGKS-2794 Darbo ginčų komisija ieškovo prašymą dėl išmokų išieškojimo iš atsakovės atmetė. Nurodė, kad DK 300 str. l d. yra nustatytas sutrumpintas – vieno mėnesio – senaties terminas nušalinimo nuo darbo darbdavio iniciatyva ir atleidimo iš darbo teisėtumo reikalavimams pareikšti. Darbo sutartis su ieškovu nutraukta

52013-06-25, o ieškinį ieškovas teismui pateikė 2014-05-23 (teisme gautas 2014-05-26), t. y. praėjus beveik 11 mėnesių po šalių darbo sutarties nutraukimo. Kadangi ieškinys dėl ieškovo darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu paduotas praleidus vieno mėnesio ieškinio senaties terminą, įtvirtintą DK 300 str. l d., vadovaujantis CK 1.126 str. 2 d. prašė taikyti ieškinio senatį ir atmesti ieškovo ieškinio reikalavimą pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu bei su šiuo reikalavimu susijusius (išvestinius) reikalavimus. Nurodė, kad sudarant darbo sutartį tiek ieškovas, tiek atsakovė suprato, jog darbo sutartis yra sudaroma su direktoriumi (darbo sutarties 1.2 p.) ir darbo sutarties nutraukimui bus taikomos ne bendrosios DK nustatytos sąlygos ir tvarka, o darbo sutarties su bendrovės vadovu nutraukimo specialiosios sąlygos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo teigti, kad šalių sudarytoje darbo sutartyje buvo papildomai suderinta sąlyga dėl privalomo išankstinio įspėjimo pagal DK 130 str. numatytus terminus taikymo prieš priimant sprendimą atšaukti ieškovą iš pareigų pagal ABI 37 str. 3 d. ir nutraukiant su juo darbo sutartį DK 124 str. 1 d. l p. pagrindu. Ieškovo atleidimo priežastys yra įvardytos ieškovo teismui pateiktame vienintelės UAB „Vakarų cinkas“ akcininkės AB „Vakarų laivų gamykla“ 2013-06-20 sprendime. Atsakovės ieškinys ieškovui dėl 910 464,21 Lt žalos atlyginimo yra nagrinėjamas Klaipėdos apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-625-524/2014, todėl atsakovė pagrįstai sprendė, kad ieškovas atšaukiamas iš direktoriaus pareigų ir 2013-06-25 darbo sutartis su ieškovu nutraukiama dėl ieškovo kaltės. Kadangi darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta esant ieškovo kaltei, todėl dviejų mėnesių išeitinė išmoka pagal DK 140 str. 3 d. ieškovui pagristai nebuvo priskaičiuota ir išmokėta. Kadangi ieškovo reikalavimui dėl neteisėto atleidimo yra taikytina ieškinio senatis, be to, ieškovas buvo atleistas teisėtai, ieškovo reikalavimas dėl 6 577,35 Lt vidutinio darbo užmokesčio nuo 2013-08-22 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo priteisimo yra nepagrįstas ir atmestinas. Ieškovo darbo sutartimi sulygtos darbo apmokėjimo sąlygos nebuvo pakeistos, o kintama darbo užmokesčio dalis AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinio direktoriaus 2013-06-21 įsakymu Nr. 68 buvo sumažinta vadovaujantis su ieškovu sudarytos darbo sutarties 3 p. ir Vadovų, specialistų, tarnautojų darbo apmokėjimo ir skatinimo nuostatų (KVP 6.2.1-01) 5.7 p., todėl DK 120 str. 3 d. nuostatos pažeistos nebuvo, todėl atmestinas ieškovo reikalavimas dėl l 689,06 Lt negautų pajamų dėl kintamosios atlyginimo dalies neišmokėjimo priteisimo. Taip pat ieškovas neturi reikalavimo teisės į 236,46 Lt sumą, nes tokia prievolė atsakovei iš šalių sudarytos darbo sutarties nekyla.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-23 sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Teismas remdamasis rašytiniais bylos duomenimis nustatė, kad ieškovas ir atsakovė 2003-10-24 sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. l, kurios pagrindu nuo 2003-11-01 ieškovas dirbo UAB „Vakarų cinkas“ direktoriumi. UAB „Vakarų cinkas“ vienintelė akcininkė yra AB „Vakarų laivų gamykla“. Atsakovė 2013-06-20 priėmė akcininko sprendimą, kuriuo nusprendė atšaukti ieškovą iš UAB „Vakarų cinkas“ direktoriaus pareigų ir nutraukti su juo darbo sutartį dėl ieškovo kaltės nuo 2013-06-21 pagal Darbo kodekso 124 str. l d. l p. (Akcinių bendrovių įstatymo 20 str. l d. 4 p.) neišmokant išeitinės išmokos. Teismas nustatė, jog neteisėtais veiksmais ieškovas padarė bendrovei žalą, tuo pažeisdamas bendrovės įstatytų 4.3 p. nustatytą bendrovės direktoriaus pareigą veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai – ieškovo vadovaujamojoje bendrovėje atlikus inventorizaciją nustatytas labai didelis (apie 68 tonų) cinko trūkumas. Apie realų įmonėje esančio cinko kiekį ir cinko kiekį pagal apskaitos dokumentus ieškovas žinojo dar 2009 m. balandžio mėnesį, tačiau apie tai nutarė akcininko neinformuoti (neviešinti) ir bandyti cinko trūkumą panaikinti gamybos metu. Dėl to ieškovas per inventorizacijas teikė netikslius duomenys. Dėl nurodytų veiksmų ieškovas prarado akcininko pasitikėjimą, todėl jo tolesnis vadovavimas bendrovei negalimas. Rėmėsi Akcinių bendrovių įstatymu, nustatančiu esminę įmonės vadovo pareigą – organizuoti bendrovės kasdienę veiklą, akcininkams teikti teisingą informaciją apie įmonės turtą, pajamas, pelną ar nuostolius, taip pat Buhalterinės apskaitos įstatymo 37 str. 1 d., reglamentuojančia, jog už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas, ir padarė išvadą, jog ieškovas vykdydamas direktoriaus pareigas nesilaikė šių reikalavimų, tokiu būdu netinkamai organizavo įmonės veiklą ir dėl to yra tik paties ieškovo kaltė ir atsakovė byloje įrodė, jog pagrįstai ieškovą atleido iš darbo (nutraukė darbo sutartį) dėl jo kaltės. Rėmėsi teismų praktikoje įtvirtintu „pažeistos pareigos pobūdžio nustatymo testu“ ir nurodė, jog šioje byloje sprendžiamas ieškovo atleidimo iš darbo (ne) teisėtumo klausimas, o ne sprendžiama kiek įmonėje trūksta cinko ir dėl kokių priežasčių jo trūksta, kas dėl to kaltas. Šie klausimai nagrinėjami kitoje civilinėje byloje (Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-625-524/2014). Nustatęs, kad pranešimą apie atleidimą iš darbo ieškovas gavo 2013-06-21 (tai patvirtino ir pats ieškovas), o į teismą jis kreipėsi tik 2014-05-26, padarė išvadą, jog ieškovas praleido DK 300 str. 1 d. nustatytą vieno mėnesio terminą apskųsti teismui atleidimą iš darbo nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos (DK 27 str. 2, 5 d., 297 str. 1 d.).

8Teismas, remdamasis šalių darbo sutarties 11 p., sprendė, jog šalių sutartyje nėra aptarta papildomų sąlygų, kad darbdavys (atsakovė) būtų įsipareigojęs taikyti papildomas sąlygas, kurių nėra įstatyme. Vadovaudamasis kasacinio teismo išaiškinimais dėl Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3, 4 dalių taikymo, pažymėjo, kad nutraukiant darbo sutartį su bendrovės vadovu taikomi ne DK, o specialiajame – Akcinių bendrovių įstatyme įtvirtinti pagrindai (bendrovės vadovo atšaukimas), todėl netaikomos DK nuostatos, susijusios su darbo sutarties nutraukimo konkrečiu DK nustatytu pagrindu tvarkos reikalavimais, tarp jų ir DK 130 str. nuostatos, reglamentuojančios darbuotojo įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą tuo atveju, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės. Šiuo atveju ieškovo kaltė nustatyta, todėl atsakovė turėjo teisę nutraukti darbo sutartį su ieškovu be įspėjimo termino. Atsižvelgdamas į tai, teismas ieškovo reikalavimą priteisti 13 154,70 Lt negautų pajamų už priverstinę pravaikštą nuo 2013-06-21 iki 2013-08-22 atmetė kaip nepagrįstą. Vadovaudamasis DK 140 str. 2 d., motyvuodamas tuo, jog ieškovas atleistas iš direktoriaus pareigų ir darbo sutartis su juo nutraukta dėl ieškovo kaltės, atmetė ieškovo reikalavimą dėl 6 577,35 Lt vidutinio darbo užmokesčio nuo 2013-08-22 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo priteisimo bei nustatė, kad ieškovui pagristai nebuvo priskaičiuota ir išmokėta dviejų mėnesių išeitinė išmoka pagal DK 140 str. 3 d. Nurodė, jog ieškovo darbo sutartimi sulygtos darbo apmokėjimo sąlygos nebuvo pakeistos, o kintama darbo užmokesčio dalis AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinio direktoriaus 2013-06-21 įsakymu Nr. 68 buvo sumažinta 100 proc., vadovaujantis su ieškovu sudarytos darbo sutarties 3 p. ir Vadovų, specialistų, tarnautojų darbo apmokėjimo ir skatinimo nuostatų (KVP 6.2.1-01) 5.7 p., todėl DK 120 str. 3 d. nuostatos pažeistos nebuvo, todėl ieškovo reikalavimą dėl l 689,06 Lt negautų pajamų dėl kintamosios atlyginimo dalies neišmokėjimo priteisimo taip pat atmetė kaip nepagrįstą. Nustatęs, jog atsiskaitymo lapelyje 236,46 Lt suma atvaizduota prie priskaičiuotų sumų, kadangi ieškovas automobilį asmeninėms reikmėms 2013 m. birželio mėnesį naudojo ir šią naudą faktiškai gavo, o prie atskaitomų sumų ši suma taip pat yra atvaizduota, kadangi ieškovas šią naudą (pajamas) iš atsakovo jau gavo 2013 m. birželio mėnesio eigoje natūra – naudodamas tarnybinį automobilį asmeninėms reikmėms, sprendė, jog ieškovas neturi reikalavimo teisės į 236,46 Lt sumą, nes tokia prievolė atsakovei iš ginčo darbo sutarties nekyla, todėl ir šis reikalavimas atmestinas. Atsakovei iš ieškovo priteisė 6 225,44 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 80 str. 1 d. 1, 4 punktai, 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliaciniu skundu apeliantas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-23 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti. Prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą, iki bus išnagrinėta Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-334-524/2015 (2014 m. buvęs bylos Nr. 2-625-524/2014) ir joje įsiteisės teismo sprendimas.

11Apeliantas teigia, kad teismas nepagrįstai atmetė ieškovo ieškinį pritaikydamas vieno mėnesio ieškinio senatį, kadangi ieškovas ieškiniu neginčijo darbo sutarties nutraukimo kaip tokio, t. y. nesiekė tęsti ar atnaujinti nutrauktų darbo santykių, o tik prašė nustatyti, jog darbo sutartis nutraukta ne darbdavio nurodytu teisiniu pagrindu, t. y. pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką. Tokie ieškinio reikalavimai vertintini ne kaip reikalavimai atleidimą iš darbo pripažinti neteisėtu (DK 300 str. 1 d.), o kaip reikalavimai pripažinti atleidimą iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką (DK 300 str. 3 d.). Ieškovas ieškiniu prašė teismo pripažinti, kad jis buvo atleistas iš darbo pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, t. y. ieškovas nesutiko ne su atleidimo faktu, bet su darbo sutarties nutraukimo pagrindu. Apeliantas teisėtai, nepraleisdamas 3 metų ieškinio senaties termino, kreipėsi į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo, todėl DK 300 str. 1 d. nustatytas 1 mėnesio ieškinio senaties terminas negalėjo būti taikomas. Teismas nenagrinėjo atsakovės akcininko sprendime nurodyto ieškovo atleidimo pagrindo ir nepagrįstai išėjo už atleidimo pagrindo ribų bei plečiamai aiškino direktoriaus pareigoms keliamų reikalavimų nesilaikymo faktą, nors priimtame akcininko sprendime apie direktoriaus pareigų nesilaikymą nebuvo net užsiminta. Apeliantas taip pat teigia, jog teismas buvo šališkas, pažeidė nešališkumo principą. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pasisakė, jog byloje nustatyta, kad šalys susitarė, kad bus taikomi DK 130 str. nustatyti darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva įspėjimo terminai tik tada, kai nebus darbuotojo kaltės. Todėl jam turėjo būti priteista 13 154,70 Lt negautų pajamų už priverstinės pravaikštos nuo 2013-06-21 iki 2013-08-22 laiką ir to teismas nepadarė tik dėl to, kad neteisingai konstatavo, kad iš darbo ieškovas atleistas dėl jo kaltės. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą dėl dviejų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės kompensacijos priteisimo, vadovaujantis DK 140 str. 3 d. Apeliantas skunde remiasi Klaipėdos apygardos teismo 2014-07-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-968-265/2014 kaip šiai bylai aktualia teismų praktika. Teigia, kad atsakovė savo valia be ieškovo sutikimo neteisėtai pakeitė darbo sutartimi sulygtas darbo apmokėjimo sąlygas, taip pažeidė DK 120 str. 3 d., reglamentuojančią darbo sutartimi sulygtų darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimą ir nustatančią, kad sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima. Nurodo, kad pagal Vadovų, specialistų, tarnautojų darbo apmokėjimo ir skatinimo nuostatus (KVP 6.2.1-01) darbdavys sumažinti kintamąją darbo užmokesčio dalį gali tik tais atvejais, kai sumažėja darbo kiekis, kokybė ar bendrovės veiklos rezultatai, o kintamos darbo užmokesčio dalies sumažinimas už cinko trūkumo nuslėpimą, todėl pripažinus, kad ieškovas iš užimamų pareigų buvo atleistas ne dėl jo kaltės, nepadarė neteisėtais veiksmais atsakovei žalos, negalimas ir kintamoji darbo užmokesčio dalis turėjo būti priteista. Teismas nepagrįstai nepriteisė ieškovui 236,46 Lt, kurie atsiskaitymo lapelyje nurodyti kaip „Darbuotojo nauda (pajamos) natūra“, nes byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ši suma ieškovui buvo atskaityta pagrįstai. Teigia, kad iš ieškovo atsakovei buvo priteista nepagrįstai didelė išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma, nes byloje buvo rengtas tik vienas procesinis dokumentas, o byla nesudėtinga. Apeliantas prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą grindžia tuo, jog tik tada, kai įsiteisės teismo sprendimas minėtoje civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo, bus galima spręsti, ar ieškovas iš darbo pagrįstai atleistas dėl jo kaltės.

12Atsakovė UAB „Vakarų cinkas“ ir trečiasis asmuo AB „Vakarų laivų gamykla“ bendru atsiliepimu su ieškovo apeliaciniu skundu nesutinka. Prašo priteisti atsakovei UAB „Vakarų cinkas“ iš ieškovo R. T. apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas. Argumentuoja, kad teismų praktikoje yra pripažįstama, kad DK 299 str. 2 d. 3 p. apibrėžta darbo ginčų kategorija „darbo ginčai dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo“ ir DK 300 str. 1 d. apibrėžta viena iš darbo ginčų kategorijų – darbo ginčas dėl „darbuotojo nesutikimo su atleidimu iš darbo“, yra viena ir ta pati darbo ginčų kategorija bei toks darbo ginčas yra nagrinėjamas teisme, nesikreipiant į Darbo ginčų komisiją, taip pat šiai darbo ginčų kategorijai taikomas 1 mėnesio ieškinio senaties terminas. Pats DK 300 str. pavadinimas „Individualūs darbo ginčai dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo ir atleidimo iš darbo“ nusako, kad šis straipsnis reglamentuoja būtent šias dvi darbo ginčų kategorijas: 1) darbo ginčai dėl darbuotojo nesutikimo su nušalinimu nuo darbo darbdavio iniciatyva; 2) darbo ginčai dėl darbuotojo nesutikimo su atleidimu iš darbo. DK 300 str. 3 d. nustato darbuotojo, kuris nesutikdamas su atleidimu iš darbo kreipėsi į teismą, pažeistų jo teisių gynimo būdus, jeigu teismas pripažįsta, kad darbuotojo nesutikimas su atleidimu iš darbo buvo pagrįstas, t. y. darbuotojas buvo atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, o ne apibrėžia savarankišką darbo ginčų kategoriją, kaip tai bando išaiškinti apeliantas. Ieškovo ieškinio pagrindo ir dalyko analizės pagrindu daro išvadą, kad ieškovas nesutinka su jo atleidimu, įvykusiu 2013-06-25 (DK 300 str. 1 d.), įrodinėja jo darbo sutarties nutraukimo neteisėtumą ir reiškia iš to kylančius reikalavimus (DK 300 str. 3 d., 4 d.). Taigi, apelianto teiginiai, kad šioje byloje nagrinėjamas darbo ginčas nepatenka į DK 300 str. 1 d. apibrėžtų darbo ginčų kategorijų, kurioms taikoma 1 mėnesio ieškinio senatis, sąrašą yra akivaizdžiai nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovės prašymu taikė ieškinio senatį ieškovo reikalavimams dėl ieškovo atleidimo iš darbo 2013-06-25 pripažinimo neteisėtu bei su šiuo reikalavimu susijusiems (išvestiniams) reikalavimams – dėl 13 154,70 Lt negautų pajamų už priverstinę pravaikštą nuo 2013-06-21 iki 2013-08-22; dėl 13 154,70 Lt išeitinės išmokos priteisimo; dėl 6 577,35 Lt vidutinio darbo užmokesčio nuo 2013-08-22 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo priteisimo. Remiasi kasacinio teismo praktika, kurioje inter alia išaiškinta, jog bendrovės administracijos vadovą, atsakingą už visos bendrovės kasdienės veiklos organizavimą, ir bendrovę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, jog tokio pasitikėjimo praradimui gali turėti įtakos net ir patys mažiausi bendrovės vadovo veiklos ir elgesio nukrypimai nuo jam taikomų ypač aukštų reikalavimų (civilinės bylos Nr. 3K-3-260/2007, Nr. 3K-3-267/2008, Nr. 3K-3-252/2012). Teismas sprendime išsamiai aptarė 2013-06-20 atsakovės akcininko sprendime nurodytą ieškovo darbo sutarties nutraukimo dėl ieškovo kaltės pagrindą, ištyrė byloje esančius įrodymus, atliko susiklosčiusių santykių ir ginčo teisinį kvalifikavimą ir padarė išvadą, kad atsakovės akcininko sprendimas dėl ieškovo darbo sutarties nutraukimo dėl ieškovo kaltės priimtas pagrįstai, bei ištyrė byloje esančius įrodymus.

13Pažymi, kad ieškovas 2013-06-20 el. laišku pateikė aiškinamąjį raštą, kuriame pripažino cinko trūkumo ir žalos padarymo atsakovei aplinkybes, t. y. pripažino faktą, kad apie 68 tonų cinko (tokio kiekio cinko vertė sudaro apie 408 000 Lt) trūkumą ieškovas sužinojo dar 2009 m. balandžio mėn.; nusprendė apie cinko trūkumą nieko neinformuoti, t. y. žinojo ir slėpė didelio kiekio cinko trūkumą; ankstesnių inventorizacijų metu teikė neteisingus duomenis; susidarė „gan ženklus“ cinko trūkumas; „pavargo slėpti“ šį faktą. Civilinėje byloje Nr. 2-334-524/2015 (buvęs Nr. 2-625-524/2014) atsakovė sumažino ieškinio reikalavimus R. T. iki 910 464,21 Lt, atsižvelgdama į R. T. faktų pripažinimo pareiškimu pripažintas teisiškai reikšmingas aplinkybes ir taip siekdama operatyviau ir ekonomiškiau išspręsti ginčą dėl nuostolių atlyginimo bei atsižvelgdama į tai, kad bet kuriuo atveju R. T. turtinė padėtis nėra pakankama realiai atlyginti padarytą 1 262 085,45 Lt žalą. 2013-06-25 darbo sutartis su ieškovu nutraukta dėl ieškovo kaltės – ieškovas pažeidė UAB „Vakarų cinkas“ įstatų 4.3 p. nustatytą direktoriaus pareigą veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai. Būtent ieškovas buvo savarankiškas UAB „Vakarų cinkas“ vadovas – direktorius, būtent jis nustatė cinko sunaudojimo normas UAB „Vakarų cinkas“, būtent ieškovo vadovaujama bendrovė UAB „Vakarų cinkas“ vykdė metalo konstrukcijų cinkavimo darbus ir įtraukė į apskaitą šių darbų metu sunaudoto cinko kiekius ir duomenis apie cinko sunaudojimą teikė buhalterinę apskaitą tvarkančiai bendrovei UAB „Vakarų apskaitos grupė“, todėl ieškovo teiginiai, kad jis nebuvo savarankiškas bendrovės vadovas ir negalėjo užtikrinti tinkamos buhalterinės apskaitos, negalėjo keisti cinko sunaudojimo normų ir pan., dėl ko esą ir susidarė buhalterinis įspūdis, kad trūksta cinko, yra akivaizdžiai nepagrįsti.

14Ieškovas, reikšdamas reikalavimus dėl 1 689,06 Lt negautų pajamų dėl kintamosios atlyginimo dalies priteisimo ir dėl 236,46 Lt negautų pajamų už darbuotojo naudą priteisimo, nesilaikė DK 287 str. nustatytos individualių darbo ginčų išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti, nes praleistas DK 287 str. nustatytas 3 mėnesių kreipimosi į Darbo ginčų komisiją terminas, todėl bylos dalis dėl šių reikalavimų nutrauktina CPK 293 str. 1 d. 2 p. pagrindu. Ieškovas per įstatymo nustatytą vieno mėnesio nuo darbo sutarties nutraukimo terminą nesikreipė į teismą ir neįrodinėjo, kad darbo sutartis su juo esą nutraukta pažeidžiant įstatymo nustatytą tvarką, o tik praėjus maždaug metams, kaip atsaką į atsakovės ieškinį dėl žalos atlyginimo civilinėje byloje Nr. 2-334-524/2015, nagrinėjamoje Klaipėdos apygardos teisme, pareiškė ieškinį dėl neva įstatymus pažeidžiančio darbo sutarties nutraukimo. Ieškovas buvo atleistas esant jo kaltei, todėl atsakovė neprivalėjo pranešti jam apie darbo sutarties nutraukimą prieš 2 mėnesius ir nėra pagrindo ieškovo atleidimo datą perkelti į 2013-08-22 (DK 130 str. 5 d.). Toliau atsiliepime iš esmės pakartojami atsakovės atsiliepime į ieškinį minėti argumentai ir aplinkybės. Taip pat nesutinka su šiuo ieškovo prašymu dėl bylos sustabdymo, nes ieškovas yra praleidęs ieškinio senatį savo reikalavimams reikšti, o tai yra savarankiškas pagrindas atmesti jo ieškinį, net nenagrinėjant atleidimo dėl kaltės pagrįstumo klausimo, be to, šioje byloje yra pateikta pakankamai įrodymų, leidžiančių teismui savarankiškai spręsti dėl ieškovo kaltės dėl atleidimo buvimo, o toks ieškovo prašymas akivaizdžiai demonstruoja norą vilkinti bylos nagrinėjimą.

15Atsakovė nesutinka su apelianto argumentais dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nepagrįstumo. Nurodo, kad civilinėje byloje buvo rengiami du procesiniai dokumentai (atsiliepimas į ieškinį bei rašytiniai paaiškinimai ir prašymas dėl įrodymų pridėjimo prie bylos), byla buvo nagrinėjama ne viename, o dviejuose teismo posėdžiuose (2014-08-11 ir 2014-09-18), be to, byla yra sudėtinga, kadangi kilusi ne iš įprastų darbo santykių, o iš darbo santykių su specifinių darbo santykių subjektu – vadovu, o tokių darbo ginčų praktikos yra gerokai mažiau ir būtinos specifinės teisės žinios bei jų taikymas. Pažymi, kad ieškovas pareiškė akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį, t. y. apie metus praleidęs ieškinio senatį, ir reikšdamas tokį ieškinį prisiėmė riziką dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareigos, todėl teismas pagrįstai priteisė atsakovei iš ieškovo 6 225,44 Lt išlaidų advokato pagalbai atlyginimo.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, motyvai ir išvados

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

19Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, argumentais, motyvais ir išvadomis, kurių pagrindu buvo priimtas sprendimas ieškovo ieškinį atmesti, todėl visų jų nekartoja. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

20Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas iš esmės ištyrė ir tinkamai įvertino bylai reikšmingas aplinkybes bei įrodymus, nepažeidė CPK 12 ir 178 str. įtvirtintų taisyklių, nustatančių, kad šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Jokių įrodymų, kurie būtų pagrindas abejoti byloje nustatyta ir įrodyta aplinkybe dėl ieškovo kaltės valdant įmonę buvimo (fiduciarinių pareigų pažeidimo), byloje nėra. Ieškovas, dirbdamas bendrovės direktoriumi, apie realų įmonėje esančio cinko kiekį ir cinko kiekį pagal apskaitos dokumentus žinojo dar 2009 m. balandžio mėnesį, tačiau apie tai akcininko neinformavo ir bandė cinko trūkumą panaikinti gamybos metu ir per inventorizacijas teikė netikslius duomenis. Šiuos bendrovės vadovo pareigas ėjusio ieškovo veiksmus, motyvuodamas aktualiu ginčui teisiniu reguliavimu dėl bendrovės vadovo teisinio statuso (teisių ir pareigų vykdymo), pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino kaip suponavusius bendrovės akcininkui priimti sprendimą, jog iš esmės ieškovas prarado akcininko pasitikėjimą, todėl tolesnis jo vadovavimas bendrovei yra negalimas.

21Akcentuotina, kad vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2014 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Mitnija“ ir kt. v. V. G. ir kt., bylos Nr. 3K-7-124/2014). Duomenų, jog ieškovui tinkamai – rūpestingai, apdairiai ir protingai, vykdyti bendrovės vadovo pareigas (su) trukdė objektyvios ir (ar) nuo jo valios nepriklaususios aplinkybės ir pan., byloje nėra ir ieškovas tokių aplinkybių byloje neįrodinėjo.

22Apelianto argumentai, jog jis atleistas nepagrįstai, t. y. iš esmės dar nesant teismine tvarka įrodytai jo kaltei dėl žalos įmonei (ne) padarymo, atmestini kaip nepagrįsti ir (ar) teisiškai nereikšmingi. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad apie vadovo veiksmų teisėtumą sprendžiama pagal tai, ar vadovas laikėsi bendrųjų (CK 2.87 str.) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo pareigas atliekant valdymo organo ar jo nario pareigas valdant įmonę. CK 2.82 str. 2 ir 3 dalyse reglamentuojama, kad juridinis asmuo turi turėti vienasmenį ar kolegialų valdymo organą, kuris inter alia veikia bendrovės vardu, atsako už juridinio asmens kasdienės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, informacijos pateikimą akcininkams, taip už kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą (Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 7, 8, 10 d., 12 d. 1–2 ir 11 p.).

23Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal kasacinio teismo jurisprudenciją bendrovės vadovo ir bendrovės sutartiniai santykiai yra atstovavimo teisiniai santykiai, kuriems būdingas dualizmas. „Vidiniuose“ santykiuose vadovas vertinamas kaip darbo teisinių santykių subjektas, su kuriuo sudaroma darbo sutartis (vidinis atstovavimas), o „išoriniuose“ bendrovės santykiuose su kitais asmenimis – kaip bendrovės, t. y. juridinio asmens, valdymo organas (ir atstovas) (išorinis atstovavimas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje bankrutuojanti UAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009). Šioje byloje kilo ginčas iš „vidinių“ bendrovės ir vadovo santykių, kuriuose, minėta, vadovas vertinamas kaip darbo teisinių santykių subjektas. Kasacinio teismo išaiškinta, kad pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3, 4 dalių nuostatas bendrovės vadovą išrinkusio organo teisė jį atšaukti yra absoliutaus pobūdžio, t. y. bendrovės vadovas gali būti atšaukiamas bet kada, nepriklausomai nuo jo kaltės ar kitų aplinkybių buvimo ar nebuvimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 15 d. nutartį civilinėje byloje V. S. v. Lietuvos kooperatyvų sąjunga, bylos Nr. 3K-3-123/2006; 2007 m. birželio 22 d. nutartį civilinėje byloje V. M. v. UAB „ Izabelita“, bylos Nr. 3K-3-260/2007; kt.). Bendrovės ir jos vadovo darbo sutarties pagrindu atsiradusius santykius darbo teisės normos reglamentuoja tiek, kiek tai susiję su bendrovės vadovo teise pasinaudoti socialinėmis garantijomis, darbų saugos ir mokėjimo už darbą tvarkos nustatymu, darbo sutarties pasibaigimo priežasties formulavimo, darbo sutarties nutraukimo ir atleidimo iš pareigų įforminimo bei atsiskaitymo tvarkos reglamentavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje A. M. v. UAB „Vitės valdos“, bylos Nr. 3K-3-397/2007). Dėl to, kad nutraukiant darbo sutartį su bendrovės vadovu taikomi ne DK, o specialiojo Akcinių bendrovių įstatymo įtvirtinti pagrindai (bendrovės vadovo atšaukimas), netaikomos DK nuostatos, susijusios su darbo sutarties nutraukimo konkrečiu DK nustatytu pagrindu tvarkos reikalavimais, tarp jų ir DK 130 str. nuostatos, reglamentuojančios darbuotojo įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą tuo atveju, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės. Remiantis šiais išaiškinimais, įvertinus šalių sudarytos darbo sutarties pobūdį, atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai, jog atsakovė pažeidė DK 130 str. nuostatas, t. y. neįspėjo jo apie atleidimą iš darbo (pareigų) šioje darbo teisės normoje nustatyta tvarka ir terminais.

24Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi kasacinio teismo išaiškinimu, jog tai, kad darbo sutartis su bendrovės vadovu nutraukiama ne DK, o specialiojo Akcinių bendrovių įstatymo įtvirtintais pagrindais ir tvarka, neatima galimybės bendrovei (darbdaviui) ir bendrovės vadovui (darbo santykių subjektui) susitarti dėl papildomų darbo sutarties sąlygų, ir tokiu atveju šios sutarties sąlygos, jeigu dėl jų šalys susitaria, tampa joms privalomos, t. y. turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.).

25Be to, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad pranešimą apie atleidimą iš darbo ieškovas gavo 2013-06-21, o į teismą kreipėsi tik 2014-05-26 ir, atsakovei prašant taikyti ieškinio senatį, pagrįstai sprendė, jog ieškovas praleido vieno mėnesio ieškinio senaties terminą skųsti atleidimą iš darbo, sprendė, jog tai yra savarankiškas pagrindas ieškiniui (ieškinio išvestiniams reikalavimams) atmesti (CK 1.126 str. 2 d., 1.127 str. 1 d., 1.131 str. 1 d., DK 27 str. 5 d., 300 str. 1 d.).

26Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išspręsta teisingai (CK 1.5 str., CPK 3 str., 177 str. – 179 str., 185 str., 326 str. 1 d. 1 p.).

27Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo pirmosios instancijos teisme

28Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ginčo pobūdį, daro išvadą, jog šiuo konkrečiu atveju byla nėra sudėtinga, ginčui išnagrinėti taikytinų teisės normų išaiškinimai pateikti gausioje ir nuoseklioje kasacinio teismo praktikoje, taip pat, atsižvelgdamas į tai, jog byloje vyko tik du posėdžiai, kuriuose dalyvavo ir atsakovės atstovas advokatas A. J. (2014-08-11 parengiamasis posėdis truko 1 val. 10 min., 2014-09-18 teismo posėdis – 2 val. (iš viso – 3 val.), atsakovės advokatas parengė atsiliepimą į ieškinį bei kartą teikė rašytinius paaiškinimus, vadovaudamasis Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2, 8.2, 8.16 ir 8.18 punktais sprendžia, jog yra pagrindas sumažinti pirmosios instancijos teismo iš ieškovo atsakovei priteistą bylinėjimosi išlaidų dydį iki 2 460 Lt (2 000 Lt už advokato atsiliepimo į ieškinį parengimą; 360 Lt – už atsakovės advokato 3 val. atstovavimą teismo posėdžiuose; 100 Lt – už rašytinių paaiškinimų parengimą) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str. 1, 2 d.).

29Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad atsakovei iš apelianto priteistos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme viršijo maksimalų (už atsiliepimo į ieškinį (koeficientas 3), kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese (koeficientas 0,12), parengimą ir dalyvavimą teismo posėdžiuose (koeficientas 0,15) galimų kompensuoti išlaidų už advokato teisinę pagalbą dydį, todėl skundžiamo teismo sprendimo rezoliucinė dalis, kuria išspręstas bylinėjimosi išlaidų klausimas, keistina – iš atsakovės ieškovui priteistina bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 2 460 Lt (712,47 EUR).

30Dėl prašymo sustabdyti civilinę bylą

31Apeliantas prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą, iki bus išnagrinėta Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-334-524/2015 (2014 m. buvęs bylos Nr. 2-625-524/2014) ir joje įsiteisės teismo sprendimas. Apeliacinės instancijos teismas pritaria atsakovės ir trečiojo asmens atsiliepime nurodytiems argumentams dėl apelianto prašymo sustabdyti bylą. Pažymėtina, jog civilinėje byloje Nr. 2-334-524/2015 yra sprendžiami civilinės atsakomybės (materialinės atsakomybės aspektu) taikymo ieškovui už jo bendrovei galimai neteisėtais veiksmais padarytą žalą klausimai, o nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar ieškovas tinkamai vykdė bendrovės direktoriaus pareigas, ar teisėtai ir pagrįstai atleistas iš šių pareigų praradus bendrovės akcininko (darbdavio) pasitikėjimą juo. Taigi, civilinės bylos Nr. 2-334-524/2015 ir šios bylos nagrinėjimo dalykai yra skirtingi. Atsižvelgiant į tai, remiantis minėtu kasacinio teismo išaiškinimu, jog pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3, 4 dalių nuostatas bendrovės vadovą išrinkusio organo teisė jį atšaukti yra absoliutaus pobūdžio, taigi pagrindas nepasitikėti vadovu įrodytas šioje byloje, sprendimas nesusijęs su realios žalos padarymu ir / arba kaltės įrodymais, todėl atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai, jog tik esant įrodytai jo kaltei dėl žalos padarymo įmonei būtų galima spręsti dėl jo atleidimo iš darbo teisėtumo (CPK 185 str.).

322012-02-12 per EPP apeliantas pateikė prašymą, kuriame nurodė, jog palaiko minėtą prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo bei prašo atnaujinti įrodymų tyrimą byloje ir prijungti 2015-01-30 buhalterinės ekspertizės akto Nr. 11-1448(14) kopiją. Teisėjų kolegija įvertinusi šio prašymo turinį, daro išvadą, jog pakartotinai spręsti apelianto prašymą dėl bylos sustabdymo pagrindo nėra, priimti kaip naują įrodymą minėtą aktą būtinybės objektyviai nėra, nes buhalterinės ekspertizės aktas aktualus byloje dėl žalos priteisimo (CPK 177 str. 1 d.).

33Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

34Apelianto apeliacinis skundas atmestinas, todėl jis neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo priteisimą (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovė ir trečiasis asmuo įrodymų apie apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

35Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 321, 325–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

36Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 23 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą, pakeičiant ir išdėstant sprendimo rezoliucinę dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo taip:

37„Priteisti iš ieškovo R. T. atsakovei UAB „Vakarų cinkas“ 712,47 EUR bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. ieškovas R. T. ieškiniu prašė pripažinti, kad jis atleistas iš darbo... 4. Atsakovė atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2013-06-25 darbo... 5. 2013-06-25, o ieškinį ieškovas teismui pateikė 2014-05-23 (teisme gautas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-23 sprendimu ieškovo ieškinį... 8. Teismas, remdamasis šalių darbo sutarties 11 p., sprendė, jog šalių... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Apeliaciniu skundu apeliantas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 11. Apeliantas teigia, kad teismas nepagrįstai atmetė ieškovo ieškinį... 12. Atsakovė UAB „Vakarų cinkas“ ir trečiasis asmuo AB „Vakarų laivų... 13. Pažymi, kad ieškovas 2013-06-20 el. laišku pateikė aiškinamąjį raštą,... 14. Ieškovas, reikšdamas reikalavimus dėl 1 689,06 Lt negautų pajamų dėl... 15. Atsakovė nesutinka su apelianto argumentais dėl bylinėjimosi išlaidų... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, motyvai ir išvados... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 19. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 20. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas iš esmės ištyrė... 21. Akcentuotina, kad vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai... 22. Apelianto argumentai, jog jis atleistas nepagrįstai, t. y. iš esmės dar... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal kasacinio teismo jurisprudenciją... 24. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi kasacinio teismo... 25. Be to, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad pranešimą apie... 26. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo pirmosios instancijos teisme... 28. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ginčo pobūdį, daro išvadą,... 29. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad atsakovei iš apelianto... 30. Dėl prašymo sustabdyti civilinę bylą... 31. Apeliantas prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą, iki bus išnagrinėta... 32. 2012-02-12 per EPP apeliantas pateikė prašymą, kuriame nurodė, jog palaiko... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 34. Apelianto apeliacinis skundas atmestinas, todėl jis neturi teisės į... 35. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 321, 325–331 straipsniais, teisėjų... 36. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 23 d. sprendimą iš esmės... 37. „Priteisti iš ieškovo R. T. atsakovei UAB „Vakarų cinkas“ 712,47 EUR...