Byla 2-1943/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S. Ž. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, civilinėje byloje Nr. B2-661-104/2011, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Račkūnų komercija“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Travestus“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartimi UAB „Travestus“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB “Avere“. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjusi.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 25 d. patvirtino BUAB „Travestus“ kreditorių finansinius reikalavimus, taip pat ir Danske bank AS Lietuvos filialo 3 896 688,31 Lt kreditorinį reikalavimą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8BUAB „Travestus“ kreditorius S. Ž. prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. nutarties dalį, kurioje patvirtintas Danske bank AS Lietuvos Filialo (toliau - Bankas) 3 896 688,31 Lt kreditorinis reikalavimas panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - patvirtinant Banko 2 999 999,81 Lt reikalavimą be Banko priskaičiuotų palūkanų bei delspinigių arba šioje dalyje klausimą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismo nutarties dalis, kuria patvirtintas Banko 3 896 688,31 Lt kreditorinis reikalavimas neteisėta ir nepagrįsta, pažeidžia pareiškėjo ir kitų kreditorių teises. Teismas, tvirtindamas Banko kreditorinį reikalavimą nenagrinėjo ir nesiaiškino, kuo remiantis Bankas pateikė tokį kreditorinį reikalavimą, ar toks Banko reikalavimas atitinka BUAB „Travestus“ ir Banko sudarytos Kredito sutarties nuostatas, už kokį laikotarpį ir kaip buvo skaičiuotos Banko nurodytos palūkanos bei netesybos, ar Banko reikalaujamos netesybos atitinka protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Bankas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų jo priskaičiuotas padidintas palūkanas ir delspinigius (CPK 178 str.), kas būtų ypatingai svarbu, esant Kredito sutarties 24 p. draudžiančiam skaičiuoti ir netesybas ir palūkanas nuo tos pačios sumos. Taigi, Banko reikalavimas dėl palūkanų ir netesybų yra neįrodytas. Pažymėjo, jog Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų padaryti išvadą dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes, jog būtų teisingai išspręstas klausimas.

102. Banko reikalavimas yra kildinamas iš Banko ir BUAB „Travestus” 2005-08-11 pasirašytos Kredito sutarties Nr. 200508-0815 su vėlesniais pakeitimais ir susitarimais (toliau - Kredito sutartis). Iš Kredito sutarties 24 p. bei pateikto Banko kreditorinio reikalavimo ir kitų įrodymų matyti, kad Bankas atliko net 3 šios Kredito sutarties nuostatų pažeidimus - Bankas skaičiavo BUAB „Travestus” ir palūkanas, ir delspinigius vienu metu, nors Kreditavimo sutarties 24 p. nuostata numato, kad sumai, kuriai yra skaičiuojamos netesybos, šioje sutartyje numatytos palūkanos neskaičiuojamos.; Bankas BUAB „Travestus” skaičiavo, 0,1 % delspinigius (37,24% metinių delspinigių / 365 dienos), t.y. net 0,02 % didesnius delspinigius nei numato Kredito sutarties 24 p.; Bankas 2010-09-20 pateikė teismui pareiškimą iškelti atsakovui bankroto bylą todėl laikytina, kad šie Banko veiksmai atitiko Kredito sutarties 24 p., todėl Bankas nuo tokio pareiškimo pateikimo teismui dienos, privalėjo nebeeskaičiuoti netesybų BUAB „Travestus”.

112. Bankas bendrai BUAB „Travestus“ skaičiavo net dvejas netesybas - delspinigius ir po padidintų palūkanų forma paslėptas netesybas. Pareiškėjo nuomone, toks dvejų netesybų skaičiavimas už tą patį pažeidimą prasilenkia su teisingumo ir sąžiningumo principais, todėl yra neteisėtas.

123. Banko priskaičiuotos netesybos yra neprotingai didelės, todėl turėtų būti mažinamos. Bankas skaičiavo BUAB „Travestus“ 37,24% metinius delspinigius bei apie 4,56 % padidintas palūkanas (10,32-5,758), kurios atsižvelgiant į 2009-05-12 Susitarimo Nr. K200508-0815-P11 prie Kredito sutarties 6 p. irgi laikytinos netesybomis. Taigi, iš viso Bankas taikė BUAB „Travestus“ 41,8 % metines netesybas (37,24+4,56). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tuo tarpu Bankas priskaičiavo BUAB „Travestus” 86 482,63 EUR nesumokėtų palūkanų, t.y. Banko skolininkui paskolintų pinigų kainą bei 173 216,31 EUR delspinigių. Akivaizdu, jog Bankui priskaičiavus palūkanas, Bankas negalėjo papildomai dar patirti ir 173 216,31 EUR nuostolių dėl to, kad BUAB „Travestus” pusę metų negalėjo grąžinti kredito;

134. Pagal minėtą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, sprendžiant dėl netesybų dydžio sumažinimo, turi būti atsižvelgiama į prievolės vertę. BUAB „Travestus” pasiskolino ir negrąžino 868 860 EUR, tačiau pradelsus grąžinti kreditą apie pusę metų jau (Banko nuomone) turėtų sumokėti 173 216,31 EUR delspinigių. Pareiškėjo manymu, 19,9 % delspinigiai (173 216,31 EUR* 100 / 868 860) per pusę metų, t.y. apie 40 % per metus yra visiškai neprotingos netesybos, kurios neatitinka sąžiningumo ir protingumo principų.

145. Dalis prievolės pagal Kredito sutartį buvo įvykdyta, t.y. BUAB „Travestus” grąžino bankui 91 671,62 EUR kredito dalį, o tai parodo, jog BUAB „Travestus” stengėsi įvykdyti savo prievolę pagal Kredito sutartį ir buvo sąžininga Kredito sutarties šalis, todėl jai taikytinas delspinigių dydis turėtų būti sumažintas iki protingo dydžio.

15Kreditorius Danske bank AS atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

161. Bankas pateikė BUAB „Travestus“ administratoriui teikti teismui tvirtinti kreditorinį reikalavimą bendrai 1 128 558, 94 EUR sumai (868 860, 00 EUR negrąžintos paskolos, 86 482,63 EUR priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 173 216, 31 EUR priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių), kuris, atsižvelgiant į lito ir euro kursą (1 EUR = 3, 4528 Lt), sudaro bendrą 3 896 688,31 Lt sumą. UAB „Travestus“ skola paskaičiuota vadovaujantis šalių sudarytos kredito sutarties ir prie šios sutarties pasirašytų papildomų susitarimų nustatytomis sąlygomis. Tarp Banko ir UAB „Travestus“ 2009-01-30 sudaryto susitarimo Nr. K200508-0815-P10 6 punkte nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu, mokamos kintamo dydžio metų palūkanos, kurios nustatomas imant 4,5 proc. metų palūkanų maržą ir pridedant 6 mėn. eurų EURIBOR (taip vadinama „palūkanų bazė“). Palūkanos už naudojimąsi kreditu iki 2009-11-02 sudarė 6,6 proc., o nuo 2009-11-02 sudarė 5,51 proc. Kadangi 2009-05-12 susitarimo Nr. K200508-0815-P11 2 punktu galutinis kredito grąžinimo terminas buvo nustatytas 2010-04-15, 5,51 proc. dydžio palūkanos buvo skaičiuojamos iki 2010-04-15. Šalių 2009-05-12 susitarimo Nr. K200508-0815-P11 6 punktu buvo susitarta, jog tuo atveju, jei kredito gavėjas laiku negrąžina kredito ar bet kokios jo dalies, Bankas nuo tos dienos, kurią UAB „Travestus“ turėjo grąžinti kreditą ar jo dalį, turi teisę nustatyti padidintas palūkanas, kurios apskaičiuojamos Banko maržą padauginus iš dviejų ir pridėjus tą dieną atitinkamų institucijų viešai paskelbtą palūkanų bazę. Šiame susitarimo punkte taip pat nustatyta, kad padidintų palūkanų norma klientui perskaičiuojama kiekvieną dieną atsižvelgiant į atitinkamų institucijų viešai paskelbtą palūkanų bazę. Dėl šios priežasties nuo 2010-04-15 iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos šia tvarka paskaičiuota palūkanų norma keitėsi kasdien, nes keitėsi viešai skelbiama palūkanų bazė. Tokiu būdu, pagal kredito sutarties sąlygas paskaičiuotos palūkanos už nepradelstą paskolą sudarė 29 849,89 EUR, o palūkanos už pradelstą paskolą - 56 632,74 EUR, iš viso - 86 482,63 EUR.

172. UAB „Travestus“, nuo laiku negrąžintos kredito sumos bei nesumokėtų priskaičiuotų palūkanų, buvo skaičiuojami delspinigiai, kurie pagal Kredito sutarties Nr. K200508-0815 24 punktą sudaro 0,08 proc. už kiekvieną kalendorinę praleisto termino dieną. Delspinigiai nuo negrąžintas kredito sumos paskaičiuoti už laikotarpį nuo 2010-04-15 iki 2010-12-02

18ir sudaro 161 260,42 EUR sumą, o delspinigiai nuo nesumokėtų palūkanų paskaičiuoti už laikotarpį nuo 2009-12-31 iki 2010-12-02 ir sudaro 11 956,51 EUR, iš viso - 173 216,93 EUR. Pažymėjo, kad delspinigiai buvo nustatyti abiejų sutarties šalių - privačių verslo subjektų, turinčių patirtį verslo bei derybų srityje, galinčių numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes. Šalių susitarimu įtvirtintas susitarimas dėl netesybų neprieštarauja CK 6.258 straipsnio 1 daliai, kuri nustato, kad sutartis gali nustatyti, jog už prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Taigi, Bankas tinkamai ir pagrįstai suskaičiavo palūkanas, kurios buvo nustatytos 2005-08-11 Kredito sutartimi Nr. K200508-0815 ir vėlesniais susitarimais, taip pat tinkamai ir pagrįstai skaičiavo delspinigius, dėl kurių buvo tarp šalių susitarta minėta Kredito sutartimi.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Byloje kilęs ginčas dėl skundžiama teismo nutartimi patvirtinto Danske bank AS Lietuvos filialo 3 896 688,31 Lt kreditorinio reikalavimo.

21Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį savo reiškiamus reikalavimus perduoti administratoriui, kuris, patikslinęs pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.).

22Nagrinėjamu atveju teismas pagal administratoriaus sudarytą sąrašą patvirtino teismui pateiktų ir neginčijamų kreditorių sąrašą ir jų finansinio reikalavimo sumas, taip pat ir Danske bank AS Lietuvos filialo 3 896 688,31 Lt kreditorinį reikalavimą. Ginčas dėl patvirtinto kreditorinio reikalavimo iškilo tuomet, kai pirmosios instancijos teismas jau buvo patvirtinęs Banko reikalavimą. Apeliantas nurodo, jog Bankas skaičiavo BUAB „Travestus” palūkanas ir delspinigius vienu metu, taip pat dvejas netesybas. Banko priskaičiuotos netesybos yra neprotingai didelės. Skundžiama nutartimi patvirtinta Banko finansinio reikalavimo suma yra 3 896 688,31 Lt, tuo tarpu apeliantas prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir patvirtinti tik 2 999 999,81 Lt Banko finansinį reikalavimą. Taigi, ginčijamą sumą sudaro beveik 1 000 000 Lt.

23Kaip žinoma, nagrinėdamas bankroto bylas ir spręsdamas dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo, teismas turi užtikrinti, kad nebūtų pažeisti kitų kreditorių interesai, todėl turi būti aktyvus, patikrinti reikalavimo pagrįstumą, o esant abejonių, pareikalauti papildomų duomenų.

24Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjui ginčijant Banko kreditorinį reikalavimą, teismas išreikalavo rašytinius įrodymus – skolos paskaičiavimą 2010-12-02 dienai, tačiau šio reikalavimo pagrįstumo, t.y., palūkanų, delspinigių, ir jų sumažinimo klausimo nenagrinėjo. Pažymėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką bankroto bylą nagrinėjantis teismas turi įsitikinti finansinio reikalavimo pagrįstumu, nepriklausomai nuo to, ar administratorius jį ginčija, ar ne, nes reikalavimų pateikimas teismui tvirtinti nereiškia jų nepaneigiamumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-07-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-661/2009; 2009-08-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-712-1/2009; 2009-10-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1041/2009; ir kt.).

25Teisėjų kolegija sprendžia, jog siekiant teisingai išnagrinėti ginčą, kilusį dėl Banko finansinio reikalavimo pagrįstumo, turi būti kruopščiai ištirti įrodymai, nustatytos ginčo aplinkybės, įvertinti tiek byloje esantys įrodymai, tiek apelianto išdėstytos aplinkybės ir tik tuomet daromos išvados dėl ginčo esmės. Apeliacinės instancijos teismas yra pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Nors apeliacinės instancijos teismas nagrinėja tiek teisės, tiek fakto klausimus, tačiau apeliacija yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas kitos instancijos teisme, o teismo procesinio dokumento teisėtumo ir/ar pagrįstumo patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą, pagrįstumą, padarytas faktų vertinimo bei teisės aiškinimo (taikymo) klaidas dažniausiai ištaiso negrąžindamas bylos pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tačiau šiuo atveju tokia situacija prieštarauja apeliacinės instancijos paskirčiai, taip pat ir dalyvaujančių byloje asmenų teisei į apeliaciją. Taigi, esant šioms aplinkybėms skundžiamos nutarties dalis, kuria patvirtintas Danske Bank A/S Lietuvos filialo 3 896 688,31 Lt finansinis reikalavimas naikintina ir tvirtintina Danske Bank A/S Lietuvos filialo neginčijama 2 999 999,81 Lt finansinio reikalavimo suma, likusią, ginčijamą finansinio reikalavimo dalį perduodant nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas Danske Bank A/S Lietuvos filialo 3 896 688,31 Lt finansinis reikalavimas panaikinti ir patvirtinti Danske Bank A/S Lietuvos filialo neginčijamą 2 999 999,81 Lt finansinio reikalavimo sumą, o likusią, ginčijamą finansinio reikalavimo dalį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartimi UAB „Travestus“... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 25 d. patvirtino BUAB... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. BUAB „Travestus“ kreditorius S. Ž. prašo Vilniaus apygardos teismo 2011... 9. 1. Teismo nutarties dalis, kuria patvirtintas Banko 3 896 688,31 Lt... 10. 2. Banko reikalavimas yra kildinamas iš Banko ir BUAB „Travestus”... 11. 2. Bankas bendrai BUAB „Travestus“ skaičiavo net dvejas netesybas -... 12. 3. Banko priskaičiuotos netesybos yra neprotingai didelės, todėl turėtų... 13. 4. Pagal minėtą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, sprendžiant dėl... 14. 5. Dalis prievolės pagal Kredito sutartį buvo įvykdyta, t.y. BUAB... 15. Kreditorius Danske bank AS atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 16. 1. Bankas pateikė BUAB „Travestus“ administratoriui teikti teismui... 17. 2. UAB „Travestus“, nuo laiku negrąžintos kredito sumos bei nesumokėtų... 18. ir sudaro 161 260,42 EUR sumą, o delspinigiai nuo nesumokėtų palūkanų... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Byloje kilęs ginčas dėl skundžiama teismo nutartimi patvirtinto Danske bank... 21. Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą, iškėlus teisme... 22. Nagrinėjamu atveju teismas pagal administratoriaus sudarytą sąrašą... 23. Kaip žinoma, nagrinėdamas bankroto bylas ir spręsdamas dėl kreditorių... 24. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjui ginčijant Banko kreditorinį... 25. Teisėjų kolegija sprendžia, jog siekiant teisingai išnagrinėti ginčą,... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. nutarties dalį, kuria...