Byla 2-833/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti bei skundą atsisakyta priimti

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Patria Domi“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti bei skundą atsisakyta priimti.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutartimi UAB „Patria Domi“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Pacta Servanda“. Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2012 m. lapkričio 15 d., Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą.

6Pirmosios instancijos teismui 2012 m. gruodžio 10 d. pateiktas atsakovo UAB „Patria Domi“ atskirasis skundas dėl teismo 2012 m. liepos 17 d. nutarties su prašymu atnaujinti praleistą procesinį terminą skundui paduoti. Teigė, jog apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimą, bylos nagrinėjimą ir skundžiamą nutartį atsakovas nebuvo informuotas. Įmonėje dirbo tik du darbuotojai, kurių darbo valandos ribotos, todėl dažnai bendrovės buveinės adresu jų nebūdavo. Laikotarpiu, kuriuo teismas siuntė įmonei procesinius dokumentus, bendrovės vadovas atostogavo. Atkreipė dėmesį į tai, jog nei teismas, nei byloje dalyvaujantys asmenys nesirūpino, kad atsakovas būtų tinkamai informuotas apie pradėtą procesą. Vilniaus apygardos teisme taip pat nagrinėjamos kitos civilinės bylos, kuriose UAB „Patria Domi“ interesams atstovauja advokatas Romualdas Mikliušas, todėl teismas galėjo informuoti įgaliotą atstovą apie bylą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau to nepadarė.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 13 d. nutartimi atmetė atsakovo UAB „Patria Domi“ prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti ir skundą atsisakė priimti. Spręsdamas dėl šio prašymo pagrįstumo teismas nustatė, kad pareiškėjų VSDFV Vilniaus skyriaus ir Vilniaus miesto savivaldybės pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Patria Domi“ teismo buvo išsiųsti 2012 m. birželio 6 d. atsakovui juridinių asmenų registre viešai paskelbtu buveinės adresu, tačiau šios siuntos grįžo su žyma „neatsiėmė“. Pareiškėjų 2012 m. birželio 9 d. ir 2012 m. birželio 12 d. pateikti procesiniai dokumentai buvo išsiųsti atsakovui pakartotinai, adresu: Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje. Todėl po šių dokumentų išsiuntimo skaičiuojamas įstatyme nustatytas 10 dienų procesinis terminas, kuomet teismo siųsti dokumentai laikytini įteiktais. Atkreiptas dėmesys į tai, kad atsakovas nepateikė jokių dokumentų apie įmonės mokumą, skolos pareiškėjams sumokėjimą. Pažymėta, kad apie teismo posėdžio, vyksiančio rašytinio proceso tvarka datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta specialiame interneto tinklalapyje įstatyme nustatyta tvarka. Apie priimtą nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo buvo paskelbta Juridinių asmenų registro duomenų bazėje. Todėl atsakovo teiginiai, kad jis negalėjo pasinaudoti teise į visapusišką teisminę gynybą, nes nebuvo informuotas apie pradėtą teismo procesą, negavo procesinių dokumentų, nebuvo informuotas ir apie priimtą nutartį, atmesti kaip nepagrįsti.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atsakovas UAB „Patria Domi“ atskiruoju skundu prašo panaikinti šią teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti atsakovui praleistą terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutarties paduoti. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

111. Teismas visiškai nevertino bendrovės nurodytų priežasčių, dėl kurių dokumentai liko neįteikti. Bendrovėje dirba du darbuotojai – įmonės prezidentas ir buhalterė, kurių darbo valandos yra ribotos, o bendrovės buveinėje nuolat jų nebūdavo. Laikotarpiu, kuomet buvo siųsti teismo procesiniai dokumentai įmonės vadovas atostogavo, todėl jie liko neįteikti. Nei teismas, nei byloje dalyvaujantys asmenys nesirūpino, kad atsakovas būtų tinkamai informuotas apie procesą.

122. Tiek pareiškėjui Vilniaus miesto savivaldybei, tiek trečiajam asmeniui Danske Bank A/S Lietuvos filialui buvo žinoma, kad tuo metu vykusiuose teismo procesuose bendrovei atstovauja advokatų kontora „R. Mikliušas ir partneriai“, tačiau nei vienas byloje dalyvaujantis asmuo neinformavo apie procesą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Teismas taip pat nepasinaudojo procesine galimybe dokumentus įteikti juridinio asmens atstovams teisme (CPK 123 str. 2 d.).

133. Teismas 2012 m. liepos 17 d. nutartyje nenurodė CPK 123 str. 4 d. nuostatų, nekonstatavo tinkamo įteikimo ir pranešimo byloje. Be to, minėtas įstatymo straipsnis nustato, jog toks atvejis gali būti laikomas tinkamu įteikimu, tačiau ši norma nėra imperatyvi.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar yra pagrįsta ir teisėta teismo nutartis, kuria atsisakyta atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti ir procesinis dokumentas grąžintas jį padavusiam asmeniui (CPK 263 str. 1 d.).

16Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu klausimu teismų praktikoje yra susiklosčiusi nuostata, jog dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą yra viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių. Teismo nutartis iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti, priimta rašytinio proceso tvarka, įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 str. 13 d.). Vadovaujantis CPK 75 straipsnio 1 dalimi, teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. Taigi praleidus įstatymo nustatytą dešimties dienų terminą, teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta, tačiau, remiantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi, asmeniui, praleidusiam šį terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, jis gali būti atnaujinamas. Pagal CPK 307 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas, apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau toks prašymas negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo teismo sprendimo (nutarties) paskelbimo dienos (CPK 307 str. 3 d., 338 str.).

17Kaip nustatyta aukščiau, Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 17 d. nutartimi atsakovui UAB „Patria Domi“ iškėlė bankroto bylą. Atskirąjį skundą su prašymu atnaujinti minimą procesinį terminą atsakovas pateikė 2012 m. gruodžio 10 d. Teismas prašymą priėmė, jį išnagrinėjo ir atmetė, konstatuodamas, jog nagrinėjamas terminas praleistas nepateisinamai ilgai, o atsakovas nepateikė svarbių priežasčių, dėl kurių praleido šį terminą.

18Kaip yra žinoma, CPK 307 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas prašyti atnaujinti praleistą apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminą yra naikinamasis. Pasibaigus naikinamajam terminui, išnyksta asmens procesinė teisė ar pareiga, šis terminas negali būti atnaujinamas. Pagal teismų praktikos nuostatas nagrinėjamu klausimu – aptariamo naikinamojo termino nustatymas paaiškinamas siekiu užtikrinti teisinių santykių tarp ginčo šalių stabilumą ir teismo sprendimo (nutarties) teisinę galią bei pašalinti galimybę nesąžiningai šaliai piktnaudžiauti procesu. Taigi teismui iškėlus įmonei bankroto bylą, ne tik išsprendžiamas įmonės teisinio statuso pasikeitimo klausimas viešąjį interesą turinčioje byloje, bet ir pradedamos vykdyti įmonės bankroto procedūros, sukeliančios ar galinčios sukelti atitinkamas teises ar pareigas ne tik įmonės kreditorių, bet ir kitų subjektų teisėtiems interesams.

19Kaip yra žinoma, bankroto procesui yra taikomas specifinis teisinis reguliavimas, tokio pobūdžio bylose vyrauja viešasis interesas, todėl bet kokie šalių bandymai piktnaudžiauti procesu teismo turėtų būti vertinami itin atidžiai. Kaip matyti iš Vilniaus apygardos teismo pateiktos UAB „Patria Domi“ bylos medžiagos (civilinė byla Nr. B2-2035-431/2013), bankroto procedūros jau yra pradėtos – 2012 m. gruodžio 19 d. nutartimi patvirtinta administravimo išlaidų sąmata (b. l. 183-184), 2013 m. sausio 3 d. įmonės administratoriui išduotas vykdomasis raštas dėl įpareigojimo UAB „Patria Domi“ valdymo organams perduoti įmonės turtą ir dokumentus administratoriui (b. l. 186). Įsiteisėjusios teismo 2012 m. liepos 17 d. nutarties pagrindu pradedamas skaičiuoti ir teismo nustatytas 45 dienų terminas kreditoriams pareikšti reikalavimus bankrutuojančiai įmonei. Teisėjų kolegija, remdamasi šiomis faktinėmis aplinkybėmis sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje padarė pagrįstą išvadą, kad terminas skundui paduoti praleistas nepateisinamai ilgai.

20Vis dėlto, kolegija konstatuoja, kad priėmęs ir išnagrinėjęs minimą prašymą teismas suklydo nepritaikęs įstatyme įtvirtinto naikinamojo termino prašymui atnaujinti terminą skundui paduoti normos. Nustatyta, kad atskirasis skundas dėl 2012 m. liepos 17 d. nutarties paduotas praėjus beveik penkiems mėnesiams nuo nutarties priėmimo, t. y. suėjus nustatytam trijų mėnesių terminui skųsti šią nutartį (CPK 307 str. 3 d.). Taigi teismas neturėjo teisinio pagrindo priimti ir nagrinėti prašymą dėl termino atnaujinimo atskirajam skundui paduoti (CPK 185 str.).

21Esant nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija nenagrinėja ir nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su skundžiamos teismo nutarties pagrįstumu bei teisėtumu, o vadovaudamasi ĮBĮ 10 straipsnio 13 dalies bei CPK 307 straipsnio 3 dalies nuostatomis, teismo nutartį panaikina ir klausimą išsprendžia iš esmės – atsisako priimti atsakovo prašymą dėl procesinio termino atnaujinimo skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutarties paduoti ir grąžina procesinį dokumentą jį padavusiam asmeniui (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti priimti atsakovo UAB „Patria Domi“ prašymą atnaujinti praleistą procesinį terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutarties paduoti ir grąžinti procesinį dokumentą jį padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutartimi UAB „Patria Domi“... 6. Pirmosios instancijos teismui 2012 m. gruodžio 10 d. pateiktas atsakovo UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 13 d. nutartimi atmetė atsakovo... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atsakovas UAB „Patria Domi“ atskiruoju skundu prašo panaikinti šią... 11. 1. Teismas visiškai nevertino bendrovės nurodytų priežasčių, dėl kurių... 12. 2. Tiek pareiškėjui Vilniaus miesto savivaldybei, tiek trečiajam asmeniui... 13. 3. Teismas 2012 m. liepos 17 d. nutartyje nenurodė CPK 123 str. 4 d.... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar yra pagrįsta ir teisėta... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu klausimu teismų praktikoje yra... 17. Kaip nustatyta aukščiau, Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 17 d.... 18. Kaip yra žinoma, CPK 307 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas prašyti... 19. Kaip yra žinoma, bankroto procesui yra taikomas specifinis teisinis... 20. Vis dėlto, kolegija konstatuoja, kad priėmęs ir išnagrinėjęs minimą... 21. Esant nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija nenagrinėja ir nepasisako... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartį panaikinti ir...