Byla 2-867/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 19 d. ir 2009 m. balandžio 1 d. nutarčių bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „IPSK“ bankroto byloje Nr. B2-19-527/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės CIBUKAS atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės CIBUKAS atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 19 d. ir 2009 m. balandžio 1 d. nutarčių bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „IPSK“ bankroto byloje Nr. B2-19-527/2014, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismas 2007 m. lapkričio 19 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) ,,IPSK“, konstatavęs jos nemokumą, iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę (toliau – ir UAB) ,,Valnetas“ (toliau – ir bankroto administratorius).

4Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 19 d. nutartimi patvirtino kreditorių sąrašą ir jų reikalavimus, įskaitant ir kreditorių uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Autoringas“ 55 501,01 Lt finansinį reikalavimą, taip pat L. K. 11 870,58 Lt finansinį reikalavimą, susijusį su darbo santykiais, bei jo 20 435,51 Lt trečiosios eilės kreditorinį reikalavimą. UAB „Autoringas“ finansinis reikalavimas buvo patikslintas Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 13 d. ir 2012 m. spalio 5 d. teismo nutartimis.

5Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 1 d. nutartimi bankrutuojanti UAB „IPSK“ (toliau – ir BUAB) pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kaip matyti iš šios nutarties, UAB „Autoringas“ patikslintas finansinis reikalavimas sudarė 94 280,67 Lt; L. K. – 8 158,06 Lt finansinis reikalavimas, susijęs su darbo teisiniais santykiais, ir jo trečiosios eilės 20 435,51 Lt kreditorinis reikalavimas.

6Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 17 d. nutartimi vietoje kreditoriaus UAB „Autoringas“ į BUAB „IPSK“ kreditorių sąrašą įtraukė uždarąją akcinę bendrovę (toliau – ir UAB) CIBUKAS su 94 280,67 Lt reikalavimu, kuris buvo patikslintas 2014 m. vasario 17 d. nutartimi, nurodant, kad UAB CIBUKAS kreditorinis reikalavimas sudaro 98 245,47 Lt.

7Kreditorius 2014 m. vasario 27 d. Kauno apygardos teismui padavė atskirąjį skundą, kuriame prašė iš dalies panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 19 d. ir 2009 m. balandžio 1 d. nutartis, priimtas BUAB „IPSK“ bankroto byloje. Kreditorius nurodė, kad UAB CIBUKAS 2013 m. birželio 28 d. ir 2013 m. rugsėjo 30 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimis iš UAB „Autoringas“ perėmė reikalavimo teises į BUAB „IPSK“ 98 245,47 Lt ir 3 964,80 Lt sumoms. Kreditorius pažymėjo, kad apie skundžiamas teismo nutartis jam tapo žinoma 2014 m. vasario 24 d., o remdamasis uždarosios akcinės bendrovės „MGI In Salvo“ audito išvadomis, manė, jog L. K. finansinis reikalavimas yra iš dalies nepagrįstas, t. y. L. K. trečiosios eilės reikalavimas sudaro 10 201,94 Lt, o ne – 20 435,51 Lt.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 315 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 2014 m. kovo 3 d. nutartimi kreditoriaus UAB CIBUKAS atskirąjį skundą atsisakė priimti.

10Teismas, nustatęs, kad UAB „Autoringas“ finansinis reikalavimas, patvirtintas Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 19 d. nutartimi, sudarė 55 501,01 Lt, 2008 m. birželio 13 d. nutartimi patvirtintas 94 280,67 Lt patikslintas finansinis reikalavimas, o 2012 m. spalio 5 d. nutartimi finansinis reikalavimas padidintas iki 98 245,47 Lt (perėmus 3 964,8 Lt reikalavimą iš UAB „Remilgė“); Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 1 d. nutartimi BUAB „IPSK“ pripažinta bankrutavusia ir nuspręstą ją likviduoti dėl bankroto; Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 17 d. (nutartyje klaidingai nurodyta 2013 m. spalio 14 d.) ir 2014 m. vasario 17 d. nutartimis vietoje kreditoriaus UAB „Autoringas“ į kreditorių sąrašą įtrauktas UAB CIBUKAS su bendru 98 245,47 Lt finansiniu reikalavimu; vadovaudamasis bendruoju teisės principu, jog niekas negali perleisti daugiau teisių, nei jų pats turi, konstatavo, kad UAB CIBUKAS negalėjo perimti daugiau teisių, nei jų turėjo kreditorius UAB „Autoringas“.

11Teismas, atsižvelgęs į nustatytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, taip pat įvertinęs tai, kad su atskiruoju skundu kreditorius UAB CIBUKAS nepateikė jokios informacijos apie tai, jog UAB „Autoringas“ su Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 19 d. ir 2009 m. balandžio 1 d. nutartimis bankroto administratoriaus nebuvo supažindintas, nežinojo apie šių nutarčių priėmimą, objektyviai negalėjo šių nutarčių apskųsti per maksimalų trijų mėnesių terminą, sprendė, kad kreditorius UAB CIBUKAS, kuris negali turėti daugiau teisių už UAB „Autoringas“, atskirąjį skundą padavė praleidęs naikinamąjį trijų mėnesių terminą ir atskirąjį skundą atsisakė priimti.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Kreditorius UAB CIBUKAS atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

14Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas netinkamai taikė proceso teisės normas ir šis pažeidimas turėjo esminę įtaką netinkamam bylos išsprendimui.
  2. Teismas netinkamai ir formaliai taikė CPK 48 straipsnio 2 dalį. Be to, teismas turėjo vadovautis ne bendrosiomis teisės normomis, o specialiosiomis teisės normomis, t. y. ĮBĮ nuostatomis, įtvirtinančiomis kreditorių teises.
  3. Teismas netinkamai taikė CPK 335 straipsnio 1 dalies nuostatas ir išsprendė atsirojo skundo priėmimo klausimą. Kreditorius apie skundžiamas nutartis dėl L. K. kreditorinio reikalavimo patvirtinimo sužinojo 2014 m. vasario 24 d. ir per 7 dienas nuo sužinojimo momento, įgijo teisę pateikti byloje atskirąjį skundą.
  4. Teismas, tinkamai nenustatęs termino, nuo kurio apeliantui atsirado teisė pateikti byloje atskirąjį skundą, nepagrįstai taikė ir CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktą, nes nenustačius termino atskirajam skundui paduoti pabaigos, nebuvo pagrindo teigti apie termino praleidimą ir atskirąjį skundą grąžinti.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

18Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti kreditoriaus UAB CIBUKAS atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 19 d. ir 2009 m. balandžio 1 d. nutarčių dalių, konstatavęs, kad UAB CIBUKAS padavė atskirąjį skundą praleidęs naikinamąjį 3 (trijų) mėnesių terminą atskirajam skundui paduoti (b. l. 46-47).

19Kaip minėta, kreditorius UAB CIBUKAS 2014 m. vasario 27 d. padavė teismui atskirąjį skundą, kuriame prašė iš dalies panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 19 d. ir 2009 m. balandžio 1 d. nutartis, priimtas BUAB „IPSK“ bankroto byloje, t. y. tas nurodytų teismo nutarčių dalis, kuriose buvo patvirtintas kreditoriaus L. K. 20 435,51 Lt trečiosios eilės finansinis reikalavimas (b. l. 21-23, 26-27, 28-29).

20Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad su atskiruoju skundu kreditorius UAB CIBUKAS nepateikė jokios informacijos apie tai, jog UAB „Autoringas“, t. y. bendrovės, kurios teises perėmė UAB CIBUKAS, su Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 19 d. ir 2009 m. balandžio 1 d. nutartimis bankroto administratorius nesupažindino, ši įmonė nežinojo apie šių nutarčių priėmimą ir objektyviai negalėjo jų apskųsti per maksimalų 3(trijų) mėnesių terminą, sprendė, jog kreditorius UAB CIBUKAS, kuris negali turėti daugiau teisių už UAB „Autoringas“, atskirąjį skundą padavė praleidęs naikinamąjį 3 (trijų) mėnesių terminą ir atskirąjį skundą atsisakė priimti (CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 338 straipsnis). Apeliantas, nesutikdamas su šia pirmosios instancijos teismo išvada, iš esmės savo nesutikimą grindžia tuo, kad teismas netinkamai taikė CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir 335 straipsnio 1 dalį, be pagrindo nesivadovavo ĮBĮ nuostatomis, įtvirtinančiomis kreditorių teises. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apelianto argumentus pripažįsta nepagrįstais.

21Nesutikdamas su nurodytais apelianto (kreditoriaus UAB CIBUKAS) argumentais, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Kaip teisingai atskirajame skunde nurodo apeliantas, specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 straipsnio 1–3 dalys). ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali skųsti tik administratorius ir kreditoriai, kuriems jos priimtos. Kiti kreditoriai šias nutartis gali skųsti tik jeigu jomis patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija du šimtus penkiasdešimt litų ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų reikalavimų suma viršija du šimtus penkiasdešimt litų. Taigi šios teisės normos turinio analizė suponuoja apeliaciniam teismui išvadą, kad įstatymo leidėjas joje nustatė kreditoriaus / kreditorių teisę į teisminę gynybą – teisę į apeliaciją. Tačiau šioje teisės normoje įstatymų leidėjas nenustatė kreditoriaus teisės į apeliaciją įgyvendinimo pagrindų ir tvarkos. Todėl sistemiškai aiškinat anksčiau nurodytas teisės normas, darytina išvada, kad šią teisę kreditorius įgyvendina CPK nustatyta tvarka.

22CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos, o tuo atveju, jeigu skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Vadovaujantis CPK 75 straipsnio 1 dalimi teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. Praleidus įstatymo nustatytą 7 dienų terminą, teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta, tačiau, remiantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi, asmeniui, praleidusiam šį terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, jis gali būti atnaujinamas. Pagal CPK 307 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau toks prašymas negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip 3 (trys) mėnesiai nuo teismo sprendimo (nutarties) paskelbimo dienos (CPK 307 straipsnio 3 dalis, 338 straipsnis). Taigi minėtame straipsnyje įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs naikinamąjį terminą, kuriam pasibaigus, išnyksta asmens procesinė teisė ir / ar pareiga. Procesiniams veiksmams atlikti įstatyme nustatyti terminai drausmina proceso dalyvius, užtikrina sklandesnę, operatyvesnę teismo veiklą, civilinių teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų laikymąsi, užkerta kelią procesui vilkinti. Dėl svarbių priežasčių praleistus procesinius terminus galima atnaujinti, tačiau tais atvejais, kai neribota termino atnaujinimo galimybė gali pažeisti didelę reikšmę visuomenei turinčius interesus, civilinių santykių dalyvių teises, įstatyme nustatoma galutinė termino atnaujinimo riba. Neatlikus procesinio veiksmo ilgiau nei nustatyta šios galutinės ribos, asmuo praranda teisę jį atlikti, o terminas jam atlikti nebegali būti atnaujinamas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2008). Be to, pagal teismų praktikos nuostatas nagrinėjamu klausimu – aptariamo naikinamojo termino nustatymas paaiškinamas ne tik siekiu užtikrinti teisinių santykių tarp ginčo šalių stabilumą, bet ir teismo sprendimo (nutarties) teisinę galią bei pašalinti galimybę nesąžiningai šaliai piktnaudžiauti procesu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1973/2012; 2013 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-833/2013, kt.). Nagrinėjamos bylos kontekste pabrėžtina ir tai, kad, kaip žinia, teismui iškėlus įmonei bankroto bylą, ne tik išsprendžiamas įmonės teisinio statuso pasikeitimo klausimas, bet ir pradedamos vykdyti įmonės bankroto procedūros, sukeliančios ar galinčios sukelti atitinkamas teises ar pareigas ne tik įmonės kreditorių, bet ir kitų subjektų teisėtiems interesams; bankroto procesui yra taikomas specifinis teisinis reguliavimas, tokio pobūdžio bylose vyrauja viešasis interesas, todėl bet kokie šalių bandymai piktnaudžiauti procesu teismo vertinami itin atidžiai.

23Kaip minėta, BUAB „IPSK“ pripažinta bankrutavusia ir yra likviduojama dėl bankroto, t. y. ne tik pradėtos bankroto procedūros, bet jau yra prasidėjęs ir bankroto bylos likvidacinis procesas, kuris bylos duomenimis Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 7 d. nutartimi pratęstas iki 2015 m. balandžio 7 d. (teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenys; CPK 179 straipsnio 3 dalis). Be to, kaip nurodyta anksčiau, kreditorius atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 19 d. ir 2009 m. balandžio 1 d. nutarčių padavė 2014 m. vasario 27 d., t. y. iš esmės praėjus šešeriems metams nuo nutarčių priėmimo, akivaizdžiai praleidęs naikinamąjį terminą, nustatytą CPK 307 straipsnio 3 dalyje. Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamos bylos kontekste aplinkybė, kad kreditorius apie priimtas skundžiamas nutartis sužinojo tik 2014 m. vasario 24 d., neturi teisinės reikšmės, nes, kaip teisingai pirmosios instancijos teismas nurodė, UAB CIBUKAS, kaip UAB „Autoringas“ teisių perėmėjas, nepateikė jokios informacijos apie tai, jog UAB „Autoringas“ Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 19 d. ir 2009 m. balandžio 1 d. nutarčių objektyviai negalėjo apskųsti per maksimalų 3 (trijų) mėnesių terminą, o kreditorius (teisių perėmėjas) negali turėti daugiau teisių už UAB „Autoringas“ (CPK 48 straipsnio 2 dalis). Kita vertus, pagal galiojantį teisinį reguliavimą, netgi atsižvelgiant į tai, kad kreditorius (apeliantas) anksčiau neturėjo galimybės pateikti įstatymo nustatytu terminu atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 19 d. ir 2009 m. balandžio 1 d. nutarčių dalių panaikinimo, nes ĮBĮ kreditoriui suteikiamas teises įgijo Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 17 d. nutartimi UAB CIBUKAS įtraukus į kreditorių sąrašą ir patvirtinus jo kreditorinį reikalavimą, o apie priimtas skundžiamas nutartis jis sužinojo tik 2014 m. vasario 24 d., pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė CPK 307 straipsnio 3 dalyje nustatytą 3 mėnesių naikinamąjį terminą ir pagrįstai atsisakė priimti apelianto atskirąjį skundą, nes, kaip jau minėta, pagal CPK 75 straipsnio 1 dalį, teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui, todėl praleidus įstatymo nustatytus terminus, teisė paduoti atskirąjį skundą ir / ar prašymą atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą išnyksta. Akcentuotina, kad įgijus dalyvaujančio byloje asmens procesines teises, automatiškai neatsinaujina jau priimtų ir įsiteisėjusių nutarčių apskundimo terminas, o įsiteisėjusios teismo nutartys, vadovaujantis CPK 301 straipsnio 1 dalimi, negali būti apeliacijos objektu.

24Pastebėtina, kad byloje iš tikrųjų nėra duomenų, leidžiančių teismui nustatyti konkrečią datą, nuo kurios būtų galima skaičiuoti atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 19 d. ir 2009 m. balandžio 1 d. nutarčių padavimo terminų pradžią ir pabaigą, t. y. nėra duomenų, kada konkrečiai UAB „Autoringas“ buvo įteiktos UAB CIBUKAS skundžiamos Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 19 d. ir 2009 m. balandžio 1 d. nutartys, priimtos rašytinio proceso tvarka. Tačiau aplinkybes, kad apie paminėtas nutartis UAB „Autoringas“ buvo žinoma ir šias nutartis jis buvo gavęs, patvirtina teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenys, pagal kuriuos Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 6 d. nutartimi civilinę bylą dėl proceso atnaujinimo UAB „IPSK“ bankroto byloje pagal pareiškėjo UAB „Autoringas“ pareiškimą nutraukė (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Kaip matyti iš šios teismo nutarties, UAB „Autoringas“ prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. B2-27-527/2013 dėl kreditoriaus L. K. patvirtinto trečiosios eilės 20 435,51 Lt finansinio reikalavimo, panaikinti Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 19 d. ir 2009 m. balandžio 1 d. nutarčių dalis, susijusias su patvirtintu minėtu jo finansiniu reikalavimu, ir patvirtinti L. K. trečiosios eilės 10 201,94 Lt kreditorinį reikalavimą. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs UAB „Autoringas“ pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, įvertinęs tai, kad proceso atnaujinimas negalimas, nes bankroto byloje priimta nutartimi dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo byla CPK 365 straipsnio taikymo prasme neužbaigiama, o pareiškimas dėl proceso atnaujinimo buvo priimtas, priėjo prie išvados, jog civilinė byla nutrauktina. Ši Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 6 d. nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartimi buvo palikta nepakeista (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

25Apibendrinęs pirmiau nustatytas faktines ir teisines aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad, priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino tiek CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktą, tiek CPK 335 straipsnio 1 dalies nuostatas, bei teisingai išsprendė kreditoriaus atskirojo skundo priėmimo klausimą (CPK 185 straipsnis, 307 straipsnio 3 dalis).

26Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstais pripažįsta ir atskirojo skundo argumentus, susijusius su tuo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 48 straipsnio 2 dalį. Apeliacinės instancijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino nurodytą teisės normą bei nurodė, jog UAB CIBUKAS negalėjo perimti daugiau teisių, nei jų turėjo kreditorius UAB „Autoringas“, t. y. teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo įstojimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui, kurio vietoje įstojo teisių perėmėjas. Kaip jau konstatuota pirmiau šioje nutartyje, UAB „Autoringas“ apie UAB CIBUKAS skundžiamas nutartis buvo žinoma ir šias nutartis jis buvo gavęs. Kita vertus, apeliacinio teismo nuomone, apeliantas nepagrįstai nurodo, kad apie skundžiamas nutartis jam tapo žinoma tik 2014 m. vasario 24 d. (2014 m. vasario 27 d. atskirajame skunde nurodo, kad apie nutartis tapo žinoma nuo to momento, kai šios buvo įteiktos, t. y. 2014 m. vasario 17 d.). Apeliacinio teismo įsitikinimu, apie skundžiamas Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 19 d. ir 2009 m. balandžio 1 d. nutartis, o taip pat apie Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 6 d. nutartį ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartį apeliantui turėjo būti žinoma jau nuo 2013 m. birželio 28 d. ir 2013 m. rugsėjo 30 d. reikalavimo perleidimo sutarčių pasirašymo, o jeigu apie jas (skundžiamas nutartis) ir UAB „Autoringas“ atliktus veiksmus ir priimtus teismo procesinius dokumentus UAB „IPSK“ bankroto byloje kreditoriui, kaip UAB „Autoringas“ teisių perėmėjui, nebuvo žinoma, tokiu būdu pripažintina, kad pats kreditorius buvo nepakankamai atidus ir rūpestingas, ypatingai atsižvelgiant į tai, jog, kaip nurodyta anksčiau, Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartimi vietoje kreditoriaus UAB „Autoringas“ į kreditorių sąrašą įtrauktas buvo UAB CIBUKAS su 94 280,67 Lt finansiniu reikalavimu, tuo tarpu, atskirąjį skundą dėl skundžiamų nutarčių apeliantas padavė tik 2014 m. vasario 27 d., nors, apeliantui ir UAB „Autoringas“ teisines paslaugas teikė / teikia ta pati advokatė, su kuria UAB CIBUKAS yra sudaręs teisinių paslaugų sutartį (b. l. 32, 45; CPK 179 straipsnio 3 dalis). Todėl netgi ir tokiu atveju, apeliacinio teismo nuomone, būtų pagrindas konstatuoti, kad kreditorius praleido įstatymo nustatytą naikinamąjį terminą, nustatytą CPK 307 straipsnio 3 dalyje (CPK 178 ir 185 straipsniai).

27Esant pirmiau nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis, 338 straipsnis).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismas 2007 m. lapkričio 19 d. nutartimi uždarajai akcinei... 4. Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 19 d. nutartimi patvirtino kreditorių... 5. Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 1 d. nutartimi bankrutuojanti UAB... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 17 d. nutartimi vietoje kreditoriaus UAB... 7. Kreditorius 2014 m. vasario 27 d. Kauno apygardos teismui padavė atskirąjį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 10. Teismas, nustatęs, kad UAB „Autoringas“ finansinis reikalavimas,... 11. Teismas, atsižvelgęs į nustatytas bylos faktines ir teisines aplinkybes,... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Kreditorius UAB CIBUKAS atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos... 14. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
    15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios... 19. Kaip minėta, kreditorius UAB CIBUKAS 2014 m. vasario 27 d. padavė teismui... 20. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad su atskiruoju skundu... 21. Nesutikdamas su nurodytais apelianto (kreditoriaus UAB CIBUKAS) argumentais,... 22. CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per 7... 23. Kaip minėta, BUAB „IPSK“ pripažinta bankrutavusia ir yra likviduojama... 24. Pastebėtina, kad byloje iš tikrųjų nėra duomenų, leidžiančių teismui... 25. Apibendrinęs pirmiau nustatytas faktines ir teisines aplinkybes, apeliacinės... 26. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstais pripažįsta ir atskirojo skundo... 27. Esant pirmiau nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 29. Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą....