Byla 2A-667-661/2012
Dėl paprastojo vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomojo įrašo panaikinimo, žalos atlyginimo, tretieji asmenys: A. G. individuali įmonė, antstolis A. Z., notarė A. K

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alvydo Barkausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Neringos Švedienės ir Rūtos Veniulytės Jankūnienės apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. B. ieškinį atsakovui UAB „MINERALINIAI VANDENYS“ dėl paprastojo vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomojo įrašo panaikinimo, žalos atlyginimo, tretieji asmenys: A. G. individuali įmonė, antstolis A. Z., notarė A. K..

2teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I Ginčo esmė

4Ieškovė prašė pripažinti 2004-06-04 paprastąjį vekselį negaliojančiu, panaikinti notarės 2005-04-07 vykdomąjį įrašą, priteisti iš atsakovo 2710,38 Lt žalai atlyginti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje ieškovė nurodė, kad santuokoje su A. G. pastarasis jai parašė įgaliojimą tvarkyti trečiojo asmens A. G. individualios įmonės reikalus, vesti buhalterinę apskaitą, atsiskaityti su įmonėmis, bankais ir valstybinėmis institucijomis. Šis įgaliojimas po santuokos nutraukimo panaikintas nebuvo. 2005-02-01 ieškovė buvo paskirta trečiojo asmens A. G. IĮ likvidatore. 2004-05-24 atsakovo trys atstovai atvyko į minėto trečiojo asmens patalpas ir padavė ieškovei pasirašyti raštą dėl trečiojo asmens 8312 Lt įsiskolinimo dydžio patvirtinimo. Ieškovė, atidžiai neperskaičiusi teksto, pateiktą dokumentą pasirašė ir uždėjo trečiojo asmens, kuriam ji atstovavo, antspaudą. Vėliau ieškovė pastebėjo, kad jai pateiktas pasirašyti dokumentas – vekselis yra surašytas ne trečiojo asmens, o jos vardu. Manydama, kad įmonei padengus skolą, jai atsakovas jokių pretenzijų nekels, ginčo dėl vekselio nekėlė. 2004-06-04 antstolis A. Z., panaudomas psichologinį spaudimą savo kontoroje, privertė pasirašyti naują vekselį 8312 Lt sumai. Dėl emocinės būsenos ieškovė neatkreipė dėmesio, kokį dokumentą pasirašo – sužinojo tik 2008 m., kada kreipėsi į teismą dėl 2004-05-24 vekselio nuginčijimo. Antstolis neįspėjo ieškovės, jog pagal pasirašytą vekselį reikia sumokėti atsakovui 8312 Lt. Pagal notarės vykdomąjį įrašą atsakovas pareikalavo sumokėti 8667 Lt. 2005-06-10 atsakovas kreipėsi į antstolį dėl 3355 Lt išieškojimo.

6Trečiasis asmuo A. G. IĮ su pareikštu ieškiniu ir jame išdėstytais reikalavimais sutinko. Atsiliepime nurodo, kad įmonė yra visiškai atsiskaičiuosi su ieškovu, be to, sumokėjusi 1175 Lt daugiau.

7Atsakovas nesutinka su pareikštu ieškiniu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, kad 2002-07-05 atsakovas ir tretysis asmuo A. G. IĮ, atstovaujama ieškovės, pasirašė didmeninio pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo tiekti prekes, o tretysis asmuo – už jas atsiskaityti; atsakovas savo pareigas vykdė tinkamai, o tretysis asmuo nuolat vėluodavo sumokėti arba nesumokėdavo. Siekiant pratęsti bendradarbiavimą, 2004-06-04 ieškovė pasirašė paprastąjį vekselį, įsipareigodama sumokėti atsakovui 8312 Lt. Pažymi, kad ieškovė dėl tariamo priverstinio vekselio pasirašymo kreipėsi tik po šešerių metų. Taip pat pažymi, kad pagal Vilniaus m. 32 notarų biuro notarės A. K. vykdomąjį įrašą kreipės į antstolių A. Z. ir Z. Z. kontorą su prašymu išieškoti iš ieškovės 3355 Lt įsiskolinimo ir vykdymo išlaidas. Po to, kai atsakovas kreipėsi į antstolių kontorą, ieškovė atsakovui sumokėjo 1000 Lt įsiskolinimo, o iš antstolio A. Z. sąskaitos į atsakovo sąskaitą buvo pervesta dar 1530 Lt suma, daugiau jokių sumų iš ieškovės ar antstolio atsakovas nėra gavęs. Kadangi tretysis asmuo A. G. IĮ nuolat vėluodavo atsiskaityti už pateiktas prekes, atsakovas paskaičiavo delspinigius pagal didmeninio pirkimo – pardavimo sutarties nuostatas.

8Trečiasis asmuo antstolis A. Z. atsiliepime prašo ieškinį atmesti ir nurodo, kad nėra nustatyta jokių atsakovo ar antstolio nusikalstamos veikos faktų (kad antstolis būtų gąsdinęs ieškovę, ją įtakojęs). Vykdymo metu ieškovė buvo supažindinta su jos teisėmis ir pareigomis. Vykdomojoje byloje nebuvo jokių ieškovės prašymų dėl įsiskolinimo dydžio pakeitimo.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu ieškovės A. B. ieškinį atmetė.

11Teismas nurodė, kad ieškovė vekselį išrašė dar gyvam esant įmonės savininkui A. G., t.y. galiojant įgaliojimui ieškovei tvarkyti įmonę, vesti buhalterinę apskaitą, atsiskaityti su įmonėmis, bankais, įsigyti turtą ir jį realizuoti (b.l. 12.). Tai suponuoja, kad ieškovė nepagrįstai argumentuoja, kad neturėjo suinteresuotumo įmonės veikla ir tuo pačiu suinteresuotumo asmeniškai išrašyti vekselį. Atsakovas nurodo, kad 2004-05-24 išrašytas vekselis (b.l. 116) jų netenkino, nes buvo pasirašytas įmonės vardu, o įmonės finansinė padėtis buvo sunki, todėl suprantama, kad atsakovas ieškojo kitų priemonių užtikrinti skolos grąžinimą, t.y. gauti ir fizinio asmens vekselį. Šiuo atveju tai buvo faktiškai įmonę valdanti ieškovė, kuri, kaip matyti iš bylos medžiagos, gerai žinojo įmonės finansinę būklę; be to, 2005-02-01 (po vekselio išrašymo) ji buvo paskirta ir įmonės likvidatore (b.l. 13). Kaip matyti, 2004-06-04 ieškovė pasirašė vekselį tai pačiai sumai (b.l. 22), - kodėl vekselis buvo pasirašytas kitais argumentais nei nurodo atsakovas, ieškovė nepagrindė pakankamais įrodymais (CK 1.5, CPK 185 str.). Pažymėtina, kad iš Pardavimų ir apmokėjimų suvestinės (b.l. 30-36) matyti, kad A. G. įmonė delsdavo atsiskaityti už prekes, o 2004-06-04 (vekselio išrašymo dieną) dar gavo prekių už 445,49 Lt ir bendra skola sudarė 9788,28 Lt, vėliau skola mokama neženkliomis dalimis. Be to, pas ieškovę buvo 2004-05-24 paprastojo vekselio originalas (b.l. 116, 118). Įrodymų, kad antstolis ar kiti asmenys darė poveikį ieškovei pasirašant ginčo vekselį, byloje nėra (CPK 185 str.). Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir surinkti įrodymai pakankamai nepagrindžia, kad ginčijamas vekselis pripažintinas negaliojančiu dėl valios ydingumo.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Ieškovė A. B. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimo. Apeliantė prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliantė nurodė, kad teismas nepagrįstai nevertino, jog įmonės savininko įgaliojimas ieškovei buvo surašytas atlikti šiuos veiksmus: tvarkyti įmonę, vesti buhalterinę apskaitą, atsiskaityti su įmonėmis, bankais, Sodra, mokesčių inspekcija, pirkti, parduoti inventorių, įrengimus, įsigyti turtą ir jį realizuoti, įsigyti apskaitos blankus, vesti banko sąskaitas bei kitas apskaitas, tvarkant įmonės veiklą. Apeliantė pažymi, jog ji minėtoje įmonėje nebuvo nei įdarbinta, nei jos savininkė - todėl negavo jokio uždarbio ar kitokio pobūdžio pajamų iš šios įmonės veiklos. Apeliantės manymu, teismas neatsižvelgė į jos pateiktus byloje įrodymus, jog 2002- 01-11 Klaipėdos miesto aplinkės teismo sprendimu buvo nutraukta ieškovės ir A. G. santuoka bei padalintas santuokos metu įgytas turtas, nustatant, jog A. G. individuali įmonė ir po santuokos lieka jos asmenine nuosavybe, o A. G. individuali įmonė po santuokos nutraukimo liko A. G. asmenine nuosavybe, o įgaliojimas, kurio pagrindu ieškovė padėjo A. G. jo įmonės veikloje, buvo surašytas 2001-09-01, t.y. ieškovei dar su A. G. dar tebeesant santuokoje. Ieškovė taip pat nurodo, jog ji neperskaičiusi viso pateikto pasirašyti dokumento teksto, matydama tikslią skolos sumą - 8312 Lt., nieko blogo neįtardama, pasirašė minėtą dokumentą bei uždėjo įmonės antspaudą ir tik vėliau pamatė, jog šis jai pateiktas pasirašyti dokumentas - vekselis yra surašytas apeliantės vardu, o ne A. G. ĮI. Apeliantė nurodo, jog UAB „Mineraliniai vandenys“ ir antstolis A. Z. privertė ją prisiimti buvusio mirusio vyro, su kuriuo ji buvo išsituokusi, įmonės įsiskolinimus, neturint tam jokio teisinio pagrindo. Be to, teismas sprendime nevertino ir to fakto, kad A. G. įmonė pagal teismui pateiktus buhalterinius dokumentus - kasos pajamų orderių kvitus ir pinigų priėmimo kvitus yra pilnai atsiskaičiusi už 8312,79 Lt įsiskolinimą.

14Atsiliepime į apeliacinį skundą Vilniaus miesto 32 notarų biuro notarė nurodė, kad ieškovė nei nagrinėjant civilinę bylą pirmos instancijos teisme, nei apeliacinio skundo argumentais neįrodė pagrindų, dėl kurių vekselis bei išvestinis dokumentas - notaro vykdomasis įrašas vekselyje - turėtų būti pripažintinas negaliojančiu.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė paprastųjų vekselių įstatymo, įrodinėjimą bei įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas. Dėl šių teisės aiškinimo ir taikymo klausimų teisėjų kolegija pasisako šioje nutartyje.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje A. L. v. AB firma „VITI“, bylos Nr. 3K-3-443/2005; 2007 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje R. B., M. M., bylos Nr. 3K-3-8/2007; 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007; 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje E. P. v. BUAB „Mocionas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-474/2007; 2008 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje M. S. v. AB Ūkio bankas ir kt., bylos Nr. 3K-3-311/2008; kt.). Pagal ĮPVĮ 19 straipsnį įsipareigoję pagal vekselį asmenys gynybai negali vekselio turėtojui pareikšti prieštaravimų, grindžiamų asmeniniais jų ir vekselio davėjo arba ankstesniųjų vekselio turėtojų santykiais, nebent vekselio turėtojas, įgydamas vekselį, tyčia būtų veikęs skolininko nenaudai. Aiškindamas šią įstatymo nuostatą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad skolininkas pagal vekselį gali reikšti prieštaravimus dėl reikalavimo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, tačiau tik tokius, kurie susiję su formaliais vekselio, kaip vertybinio popieriaus, trūkumais (jo rekvizitais), arba su tiesioginiais (asmeniais) skolininko pagal vekselį ir pirmojo vekselio turėtojo santykiais, taip pat dėl vekselio turėtojo nesąžiningumo, įgyjant vekselį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007; 2008 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje M. S. v. AB Ūkio bankas, bylos Nr. 3K-3-311/2008).

19Vekselio išrašymas yra abstraktus vienašalis sandoris, o vekselis, kaip rašytinis dokumentas, yra asmens vidinės valios išraiškos rezultatas. Dėl to, kad vekselio išrašymas yra valinis veiksmas, galimi atvejai, kai asmens, t. y. vekselio davėjo, veiksmai neatitinka jo vidinės valios. Tokiais atvejais vekselį išrašęs asmuo gali ginčyti šį sandorį, remdamasis ir bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais dėl valios ydingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2011). Kreditoriaus reikalavimo teisė, atsiradusi iš abstraktaus pobūdžio teisinio santykio, laikoma galiojančia, kol neįrodyta priešingai. Dėl to ne vekselio turėtojas turi įrodinėti jo reikalavimo teisės pagal vekselį pagrindo buvimą ar jo galiojimą, bet vekselio davėjas privalo pateikti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba kad tas pagrindas negalioja. Taigi nagrinėjamu atveju ne vekselio turėtojas, t. y. atsakovas, o būtent vekselio davėja ieškovė, turėjo pateikti pakankamai ir patikimų įrodymų, paneigiančių jų prievolę pagal ginčo vekselį.

20Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Tuo tarpu teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010;2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje D. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, byla Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje E. C. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-23/2009; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; kt.). Vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Be to, vertinant įrodymus būtina atsižvelgti į kiekvienos bylos ypatumus. Tuo atveju, kai keliamas klausimas dėl apgaulės ar suklydimo sudarant sandorį, būtina analizuoti apgautosios sandorio šalies valios formavimosi procesą, jos tikruosius ketinimus, aiškintis, ar ji suvokė tikrąją sandorio, atskirų jo sąlygų esmę, ar ji sprendimą dėl sandorio sudarymo ar atskirų jo sąlygų priėmė savarankiškai, ar veikiama kitų, pašalinių veiksnių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje V. S. v. L. K., bylos Nr. 3K-3-353/2002; 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. O. N., bylos Nr. 3K-3-1125/2003).

21Nagrinėjamoje byloje iš pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, kad teismas kruopščiai nagrinėjo aplinkybes, reikšmingas sprendžiant dėl ieškovės valios trūkumų pasirašant ginčo vekselį buvimo, t. y. tyrė tarp šalių susiklosčiusius teisinius bei verslo santykius, jų sudarytus sandorius, aiškinosi apeliantės valios pasirašyti ginčo vekselį formavimosi procesą, vertino abiejų šalių elgesį, šalių patirtį versle ir kitas reikšmingas aplinkybes. Taip pat teismas tyrė ĮVPĮ 19 straipsnio taikymui reikšmingas aplinkybes, susijusias su teisinio pagrindo vekseliui išduoti buvimu. Iš teismo sprendimo matyti, kad teismas vertino tiek atsakovo, tiek apeliantės pateiktus įrodymus. Teismas įvertino šalių elgesį.

22Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad tokiu atveju, kai vekselio išrašymas neatitinka vidinės vekselio davėjo valios, sąžiningas, teisingas, protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto ginčyti vekselį, nelaukdamas, kada šis bus perduotas pagal indosamentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje J. B. su G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007). Dėl to teismas, vertindamas šalių elgesį, pagrįstai atsižvelgė į tai, kad apeliantė ginčo vekselį ginčijo ne iš karto, o tik pradėjus išieškojimo pagal jį procedūras, t.y., Po šešerių metų. Be to, kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad kiekvienas civilinių santykių dalyvis, prieš atlikdamas bet kokį teisinį veiksmą, tarp jų – ir išrašydamas vekselį, turėtų apsvarstyti ir įvertinti galimus tokio teisinio veiksmo padarinius. Abejodamas dėl ketinamo atlikti veiksmo teisinės reikšmės ir galimų teisinių padarinių, kiekvienas sąžiningas, protingas, apdairus asmuo turi pasikonsultuoti su kompetentingu asmeniu arba apskritai susilaikyti nuo tokio veiksmo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje J. B. su G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007). Dėl to aplinkybė, kad vekselį išdavęs asmuo, jo aiškinimu, klydo dėl vekselio išrašymo teisinių padarinių, teismų praktikoje nėra laikomas ĮPVĮ 19 straipsnio normos dispozicijos reikalaujama aplinkybe (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje R. B. v. M. M., bylos Nr. 3K-3-8/2007). Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė apeliantės argumentus, kad vekselis turi būti pripažintas negaliojančiu, nes jį pasirašydama apeliantė nesuvokė tokio dokumento teisinės reikšmės bei padarinių.

23Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

25Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I Ginčo esmė... 4. Ieškovė prašė pripažinti 2004-06-04 paprastąjį vekselį negaliojančiu,... 5. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad santuokoje su A. G. pastarasis jai parašė... 6. Trečiasis asmuo A. G. IĮ su pareikštu ieškiniu ir jame išdėstytais... 7. Atsakovas nesutinka su pareikštu ieškiniu ir prašo jį atmesti kaip... 8. Trečiasis asmuo antstolis A. Z. atsiliepime prašo ieškinį atmesti ir... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu... 11. Teismas nurodė, kad ieškovė vekselį išrašė dar gyvam esant įmonės... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Ieškovė A. B. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą Vilniaus miesto 32 notarų biuro notarė... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad vekselio prigimtis,... 19. Vekselio išrašymas yra abstraktus vienašalis sandoris, o vekselis, kaip... 20. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 21. Nagrinėjamoje byloje iš pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, kad... 22. Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad tokiu atveju, kai... 23. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 25. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimą palikti...