Byla 2A-2818-560/2013
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – bankrutuojanti UAB „Lisboa“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo VĮ Valstybės turto fondo apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo VĮ Valstybės turto fondo ieškinį atsakovams A. S. ir A. S. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – bankrutuojanti UAB „Lisboa“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas VĮ Valstybės turto fondas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų A. S. ir A. S. 3 696,69 Lt skolos, 1 223,16 Lt delspinigių bei 8,06 procentus metinių procesinių palūkanų. Nurodė, kad ieškovas patikėjimo teise valdo administracines patalpas, unikalus Nr. ( - ), bei negyvenamąsias patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias pastate adresu ( - ). Ieškovas 2009-06-11 su atsakovais, kuriems priklauso minėtame pastate 178,18 kv. m. negyvenamųjų patalpų, iš kurių 169,15 kv. m. 2009-04-09 sutartimi Nr. 1 buvo išnuomota UAB „Lisboa“, sudarė sutartį Nr. (36)7R-150-06-09 dėl atsiskaitymo tvarkos tarp sutarties šalių su paslaugų tiekėjais už karšto vandens paruošimą, tiekimą, vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdynų, įrengtų pastate, eksploatavimą, priežiūrą, šalto vandens gavimą iš UAB ,,Vilniaus vandenys“ ir perdavimą į patalpas, nuotekų šalinimą, karšto vandens tiekimą į patalpas. Sutartyje numatyta, kad atsakovai solidariai atsako už UAB „Lisboa“ įsipareigojimų ieškovui pagal šią sutartį įvykdymą. Šalys susitarė, jog sutartis galioja iki galios 2009-04-09 nuomos sutartis. 2012-02-01 minėta nuomos sutartis buvo nutraukta. Nurodė, kad pagal sutartį už UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ tiektas paslaugas apmoka VĮ Valstybės turto fondas pagal sudarytas sutartis. Už faktiškai sunaudotą šaltą ir karštą vandenį patalpose, nuotekų šalinimą iš patalpų ir valymą VĮ Valstybės turto fondui pateiktas sąskaitas apmoka UAB ,,Lisboa“. Pažymėjo, kad sutarties II dalyje ,,Atsiskaitymo tvarka ir terminai“ numatyta, jog mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, nuotekų šalinimą ir valymą, bendrų inžinerinių tinklų eksploatavimą ir priežiūrą UAB ,,Lisboa“ kiekvieną mėnesį apskaičiuoja ieškovas ir pateikia sąskaitas apmokėti. Nurodė, kad nuo 2011 m. kovo mėnesio UAB ,,Lisboa“ visiškai neatsiskaito pagal 2009-06-11 sutartį. Sutartimi buvo sulygti 0,2 procentų dydžio delspinigiai. Sutartis sudaryta komercinėmis sąlygomis, todėl pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą ieškovas reikalauja priteisti 8,06 procentų metinių procesinių palūkanų. Nurodė, kad solidari prievolė šiuo atveju atsiranda pagal sutartį, kur numatyta, jog atsakovų atsakomybė už UAB ,,Lisboa“ yra solidari. Ieškovas 2012-02-24 kreipėsi raštu į atsakovus, ragindamas susimokėti įsiskolinimą pagal sutartį. Nurodė, kad atsakovai iš viso skolingi ieškovui 4 919,85 Lt sumą.

4Atsakovai A. S. ir A. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2009-06-11 sutarties III skyriaus 3.3 p. numatyta atsakovų pareiga kompensuoti nuostolius, jei nuomininkas nevykdo sutartinių įsipareigojimų. Mano, kad 3 p. numatyta nuostata nepaverčia 2009-06-11 sutarties kartu ir laidavimo sutartimi. Tačiau, jei teismas pripažintų šį faktą laidavimo sutartimi, tai pagal CK 6.88 str. 1 d. laidavimas baigiasi, jei kreditorius per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Pažymėjo, kad laidavimas yra papildoma prievolė ir mano, jog ieškovas yra praleidęs senaties terminą, nes apie nuomos sutarties pasibaigimą sužinojo, kaip pats teigia, 2012-02-20, o 3 mėnesių terminas pateikti ieškinį teismui suėjo 2012-05-21. Nurodė, kad ieškinys parengtas 2012-05-23, ir neaišku, kada jis išsiųstas teismui, taigi akivaizdu, kad 3 mėnesių senaties terminas yra praleistas. Pažymėjo, kad CK 6.80 str. 2 d. reikalauja, jog ieškovas pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų buvusio nuomininko UAB ,,Lisboa“ turtą, nes 2009-06-11 sutartimi atsakovai šios savo teisės ieškovo atžvilgiu nėra atsisakę. Nurodė, kad UAB „Lisboa“ yra iškelta bankroto byla, todėl ieškovas turėtų siekti, kad dokumentais pagrįsta apimtimi būtų patvirtintas jo kreditorinių reikalavimų dydis bankroto byloje. Pažymėjo, kad ieškovas nepateikė nė vieno skaitiklių parodymo, nė vieno konkretaus mėnesio mokesčių pagrindimo, nepateikė sąskaitų-faktūrų įteikimo įrodymų, todėl negalima nustatyti tikslaus skolos dydžio.

5Ieškovas pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad argumentai, susiję su laidavimu, yra teisiškai nepagrįsti. Atsakovai yra pastato bendraturčiai, todėl daiktą privalo valdyti pagal CK 4.83 str. ir 4.76 str. nuostatas. Nurodė, kad bendrasavininkas privalo padengti ir išlaidas, susijusias su bendrosios nuosavybės eksploatavimu. Atkreipė dėmesį, kad iki 2009-06-11 nuomos sutarties pasirašymo atsakovai tinkamai vykdė savo pareigas kaip bendraturčiai. Nesutiko su teiginiu, kad yra praleistas ieškinio senaties terminas, t. y. nei bendras, nei sutrumpintas. Nurodė, kad atsakovas A. S. buvo informuotas, jog nuomininkas neatsiskaito, o įsiskolinimas yra detalizuotas VĮ Valstybės turto fondo sąskaitos išraše bei delspinigių paskaičiavimo suvestinėje.

6Trečiasis asmuo bankrutuojanti UAB „Lisboa“, atstovaujama administratoriaus UAB ,,Lautus“, atsiliepime nurodė, kad iškėlus bankroto bylą administratoriui buvo pateiktas kreditorinis reikalavimas dėl 3 696,69 Lt įskolinimo ir 1 275,79 Lt delspinigių, prie reikalavimo pridėtos sąskaitos ir delspinigių apskaičiavimas. Prašė ieškinio pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 24 d. sprendimu ieškovo VĮ Valstybės turto fondo ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovų A. S. ir A. S. solidariai 3 696,69 Lt skolos ieškovo VĮ Valstybės turto fondo naudai, o ieškinį dalyje dėl 1 223,16 Lt palūkanų bei 8,06 procentų metinių palūkanų priteisimo atmetė. Teismas sutiko su ieškovo argumentais, kad atsakovai privalo solidariai atsakyti už UAB ,,Lisboa“ pagal pasirašytą trišalę sutartį, bei kad nuo 2012-02-01 atsakovai atsako ieškovui kaip minėtų patalpų bendrasavininkai. Nurodė, kad už faktiškai sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, nuotekų šalinimą ir valymą VĮ Valstybės turto fondui pagal jo pateiktas sąskaitas privalo sumokėti vartotojas, t. y. UAB ,,Lisboa“, tačiau pagal sutarties 4 d. 3 p. patalpų savininkas yra solidariai atsakingas VĮ Valstybės turto fondui už vartotojo įsipareigojimų VĮ Valstybės turto fondui pagal šią sutartį įvykdymą. Pažymėjo, kad ieškovas pateikė skolos paskaičiavimą už laikotarpį nuo 2010-01-19 iki 2012-04-30, todėl teismas pagal nurodytos trišalės sutarties įsipareigojimus už laikotarpį nuo 2010-01-19 iki 2012-02-01, ir nuo 2012-02-01 iki 2012-04-30, iš atsakovų, kaip iš bendrasavininkų, solidariai priteisė 3 696,69 Lt skolos. Be kita ko, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad į bylą pateiktos sąskaitos nėra nuginčytos įstatymo nustatyta tvarka, jos yra galiojančios, atsakovų priešieškinys dėl jų ydingumo nėra pareikštas, todėl teismui nėra pagrindo jomis nesiremti. Taip pat teismas sutiko su atsakovų argumentu, kad nagrinėjamu atveju prašomų priteisti delspinigių dydis turėtų būti mažinamas, nes priešingu atveju sutartyje numatyti 0,2 procentų dydžio delspinigiai prieštarautų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai tuo klausimu praktikai, pagal kurią teismas privalo kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Tačiau teismas sutiko su atsakovų argumentu, kad ieškovas nepateikė neabejotinų įrodymų, kurie leistų teismui įsitikinti, jog delspinigiai ieškovo buvo skaičiuojami teisingai, t. y. nuomininkas mokesčius ieškovui turėjo sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos iš ieškovo gavimo dienos (sutarties II skyrius), tačiau byloje nepateikta tinkamų įrodymų tiksliai nustatyti skolos atsiradimo dieną, delspinigių skaičiavimo pradžią, dydį. Atsižvelgdamas į tai, teismas ieškovo reikalavimą dėl 1 223,16 Lt delspinigių priteisimo atmetė kaip neįrodytą. Be to, teismas nelaikė trišalės sutarties komercine sutartimi, todėl netenkino ieškovo prašymo priteisti 8,06 procentus metinių palūkanų. Taip pat teismas iš atsakovų lygiomis dalimis priteisė 3 procentus žyminio mokesčio nuo priteistos 3 696,69 Lt sumos, t. y. 110,88Lt, ir po 13,39 Lt iš kiekvieno turėtų pašto išlaidų valstybės naudai.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Ieškovas VĮ Valstybės turto fondas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-24 sprendimą ir VĮ Valstybės turto fondo ieškinį tenkinti visiškai. Nurodo, kad teismas skundžiamu sprendimu iš esmės pripažino, jog B UAB „Lisboa“ tinkamai nevykdė sutartinių įsipareigojimų, o atsakovams, kaip solidariems skolininkams, kyla prievolė apmokėti ieškovui susikaupusią 3 696,69 Lt skolą. Atsižvelgiant į tai, kad pripažinta, jog sutartiniai įsipareigojimai nebuvo tinkamai vykdomi, iš atsakovų turi būti priteisti ir prašomi delspinigiai. Nurodė, kad į bylą pateiktu 2011-11-02 tarpusavio atsiskaitymų tarp VĮ Valstybės turto fondo ir UAB „Lisboa“ suderinimo aktu, pasirašytu UAB „Lisboa“ direktoriaus ir VĮ Valstybės turto fondo vyr. buhalterės, UAB „Lisboa“ pripažino, kad akto pasirašymo dieną UAB „Lisboa“ yra įsiskolinusi VĮ Valstybės turto fondui 4 095,16 Lt, iš jų 954,40 Lt delspinigių. Taigi UAB „Lisboa“ pripažino delspinigių įsiskolinimą 954,40 Lt sumai, todėl šis šalies pripažintas faktas laikytinas neįrodinėtinu. Ši aplinkybė, ieškovo teigimu, taip pat patvirtina, kad UAB „Lisboa“ sutiko su VĮ Valstybės turto fondo apskaičiuotu delspinigių dydžiu bei pačia skaičiavimo metodika, todėl darytina išvada, kad ir vėlesni delspinigiai priskaičiuoti teisingai, dėl to priteistini iš atsakovų. Be to, byloje nustatyta, kad atsakovas A. S. ne kartą lankėsi VĮ Valstybės turto fonde, kad jis buvo supažindintas su įsiskolinimo ir delspinigių dydžiu, tačiau atsakovai, įsipareigoję solidariai atsakyti už UAB „Lisboa“, nesiėmė jokių priemonių, kad įsiskolinimas būtų padengtas. Taip pat, ieškovo teigimu, teismas skundžiamame sprendime nepateikė jokių argumentų, kuo remdamasis nustatė, jog nagrinėjamu atveju trišalė sutartis nėra komercinė. Tačiau, net ir nustatęs, kad sutartis nėra komercinis sandoris, teismas, tenkindamas ieškovo ieškinį, privalėjo priteiti iš atsakovų solidariai CK 6.210 str. nustatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas.

11Atsakovai A. S. ir A. S. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-24 sprendimą ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Jame atsakovai iš esmės ginčija Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-24 sprendimą ir nurodo argumentus, dėl kurių ginčijamas sprendimas, kuriuo ieškovui iš atsakovo priteista 3 696,69 Lt skola, turėtų būti naikinamas. Taip pat nurodo, kad ieškovas į bylą nepateikė įrodymų, kada išrašytos sąskaitos buvo pateiktos nuomininkui, dėl to byloje nėra galimybės nustatyti ir paskaičiuoti priteistinų delspinigių. Pažymėjo, kad į bylą pateiktas įsiskolinimo suderinimo aktas vertintinas kritiškai, nes jo pirmajame lape nėra jokių parašų, taip pat nenurodyta, su kokio pobūdžio sumomis yra siejama akte minima sąskaita. Be to, šis dokumentas pateiktas tik 2013-03-07 į teismo posėdį ir nėra aiškios šio dokumento pasirašymo aplinkybės. Taip pat ieškovo prašomi priteisti delspinigiai akivaizdžiai viršija teismų praktikoje nusistovėjusią priteistinų delspinigių dydį. Pažymėjo, kad dauguma sąskaitų yra pradelsta daugiau nei 180 dienų, todėl yra pagrindas taikyti sutrumpintą ieškinio senaties terminą. Be to, ieškovas nepateikė jokių argumentų, kodėl, jo manymu, trišalė sutartis laikytina komerciniu sandoriu.

12Trečiasis asmuo bankrutuojanti UAB „Lisboa“ atsiliepimo į ieškovo VĮ Valstybės turto fondas apeliacinį skundą nepateikė.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies tenkintinas.

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo dalis, kuria netenkintas ieškovo prašymas priteisti iš atsakovų 1 223,16 Lt delspinigių bei 8,06 procentus metinių procesinių palūkanų, keistina (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

16Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra. Nagrinėjamu atveju apeliaciniu skundu ieškovas skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų delspinigius ir palūkanas, dėl to apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl šių apeliacinio skundo argumentų. Atsakovai atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria iš atsakovų solidariai priteistas 3 696,69 Lt dydžio įsiskolinimas ieškovo naudai, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad atsakovai įstatymo nustatyta tvarka nepateikė byloje apeliacinio skundo, šie atsiliepime į apeliacinį skundą nurodyti reikalavimai ir argumentai apeliacinės instancijos teismo nenagrinėjami.

17Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas patikėjimo teise valdo administracines patalpas, unikalus Nr. ( - ), bei negyvenamąsias patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias pastate adresu ( - ). Ieškovas 2009-06-11 su atsakovais, kuriems priklauso minėtame pastate 178,18 kv. m. negyvenamųjų patalpų, iš kurių 169,15 kv. m. 2009-04-09 sutartimi Nr. 1 buvo išnuomota UAB ,,Lisboa“, sudarė sutartį Nr. (36)7R-150-06-09 dėl atsiskaitymo tvarkos tarp sutarties šalių su paslaugų tiekėjais už karšto vandens paruošimą, tiekimą, vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdynų, įrengtų pastate, eksploatavimą, priežiūrą, šalto vandens gavimą iš UAB ,,Vilniaus vandenys“ ir perdavimą į patalpas, nuotekų šalinimą, karšto vandens tiekimą į patalpas. Sutartyje numatyta, kad atsakovai solidariai atsako už UAB „Lisboa“ įsipareigojimų ieškovui pagal šią sutartį įvykdymą. Šalys susitarė, jog sutartis galioja iki galios 2009-04-09 nuomos sutartis. 2012-02-01 minėta nuomos sutartis buvo nutraukta. Ieškovas apie sutarties nutraukimą sužinojo 2012-02-20. Pagal sutartį už UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ tiektas paslaugas apmoka VĮ Valstybės turto fondas pagal sudarytas sutartis. Už faktiškai sunaudotą šaltą ir karštą vandenį patalpose, nuotekų šalinimą iš patalpų ir valymą VĮ Valstybės turto fondui pateiktas sąskaitas apmokėjo UAB ,,Lisboa“. Sutarties II dalyje ,,Atsiskaitymo tvarka ir terminai“ numatyta, jog mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, nuotekų šalinimą ir valymą, bendrų inžinerinių tinklų eksploatavimą ir priežiūrą UAB ,,Lisboa“ kiekvieną mėnesį apskaičiuoja ieškovas ir pateikia sąskaitas apmokėti. Nuo 2011 m. kovo mėnesio UAB ,,Lisboa“ visiškai neatsiskaitė pagal 2009-06-11 sutartį. Sutartimi buvo sulygti 0,2 procentų dydžio delspinigiai. Ieškovo teigimu, sutartis sudaryta komercinėmis sąlygomis, todėl pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą reikalauja priteisti 8,06 procentų metinių procesinių palūkanų. Ieškovas 2012-02-24 kreipėsi raštu į atsakovus, ragindamas susimokėti įsiskolinimą pagal sutartį.

18Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 str. 1 d., 6.200 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad kai šalys sutartyje susitaria dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jų ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. teismas gali sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Spręsdamas dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, teismas iš esmės neturi paneigti suderintos šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų pažeidimą. Be to, CK 6.73 str. 2 d. draudžia teismui mažinti netesybas tiek, kad jos taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo. Taigi, sutartimi sulygtas netesybų (delspinigių) dydis teismo vertinamas atsižvelgiant į konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes, o ne tik vertinant sutartyje numatytų netesybų (delspinigių) procentinę išraišką. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl sutartinių netesybų, taip pat yra nurodęs, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Taigi, sutartinės netesybos jau sutarties sudarymo metu apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą, o kai konstatuojamas prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo faktas, suteikia teisę jas gauti, neįrodinėjant patirtų nuostolių dydžio. Šiuo atveju iš bylos medžiagos matyti, jog pagal tarp šalių pasirašytą trišalę sutartį, nustatytu laiku nesumokėjus mokesčių pagal pateiktas sąskaitas-faktūras, pažeidėjas privalo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos mokesčio sumos už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties IV dalies 1 p.). Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad sprendžiant dėl konkrečių netesybų dydžio, atsižvelgtina į tokius kriterijus: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes. Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šalių trišale sutartimi sulygtos netesybos nėra nepagrįstai didelės. Tačiau, nepaisydamas to, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovas byloje neįrodė delspinigių dydžio pagrįstumo, t. y. nepateikė į bylą tinkamų įrodymų tiksliai nustatyti skolos atsiradimo dieną, delspinigių skaičiavimo pradžią. Kita vertus, teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad konstatavimas, jog nuomininkas laiku nevykdė sutartinių įsipareigojimų, ir šiuo pagrindu tenkinus ieškovo reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovų įsiskolinimą ieškovui, suponuoja ieškovo teisę į delspinigių priteisimą. Nagrinėjamu atveju į bylą pateiktas 2011-11-02 tarpusavio atsiskaitymų tarp VĮ Valstybės turto fondo ir UAB „Lisboa“ suderinimo aktas, pasirašytas UAB „Lisboa“ direktoriaus ir VĮ Valstybės turto fondo vyr. buhalterės, patvirtina, kad UAB „Lisboa“ pripažino, jog akto pasirašymo dieną UAB „Lisboa“ yra įsiskolinusi VĮ Valstybės turto fondui 4 095,16 Lt, iš jų 954,40 Lt delspinigių. Tai reiškia, jog UAB „Lisboa“ pripažino įsiskolinimo, kurį sudaro ir 954,40 Lt delspinigių suma, ieškovui faktą. Suderinimo aktas pasirašytas abiejų šalių, t. y. UAB „Lisboa“ direktoriaus ir VĮ Valstybės turto fondo vyr. buhalterės, dėl to darytina išvada, kad aktas yra teisėtas, neužginčytas ir galiojantis. Esant šioms aplinkybėms, teismo vertinimu, konstatuotina, kad yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimo dalį dėl 954,40 Lt delspinigių sumos ieškovo naudai priteisimo solidariai iš atsakovų. Tuo tarpu kitoje dalyje ieškovo reikalavimas dėl 268,76 Lt dydžio delspinigių priteisimo, ieškovui nepateikus tinkamų įrodymų dėl tikslios skolos atsiradimo dienos, delspinigių skaičiavimo pradžios, atmestinas kaip neįrodytas.

19Taip pat apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog trišalė sutartis nelaikytina komercine sutartimi, tačiau tenkindamas ieškovo reikalavimą dėl 3 696,69 Lt įsiskolinimo solidariai iš atsakovų priteisimo, privalėjo priteisti solidariai iš atsakovų ir CK 6.210 str. nustatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas. Atsižvelgiant į tai, remiantis CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str. 1 d., iš atsakovų solidariai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą – 4 651,09 Lt – nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-05-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

21Ieškovo VĮ Valstybės turto fondo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. sprendimą pakeisti dalyje dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo ir šioje dalyje sprendimą išdėstyti taip – priteisti solidariai iš atsakovų A. S. ir A. S. ieškovo naudai 954,40 Lt delspinigių ir 5 procentų dydžio procesinių palūkanų nuo priteistos 4 651,09 Lt sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2012-05-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; iš atsakovų ieškovo naudai lygiomis dalimis priteistą 110,88 Lt bylinėjimosi išlaidų sumą padidinti iki 139,53 Lt, priteisiant šią sumą iš kiekvieno atsakovo lygiomis dalimis.

23Kitą teismo sprendimo dalį dėl priteistos 3 969,69 Lt skolos ir priteistų pašto išlaidų palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas VĮ Valstybės turto fondas pateikė teismui ieškinį, kuriuo... 4. Atsakovai A. S. ir A. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su... 5. Ieškovas pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad argumentai, susiję su... 6. Trečiasis asmuo bankrutuojanti UAB „Lisboa“, atstovaujama... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 24 d. sprendimu ieškovo... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Ieškovas VĮ Valstybės turto fondas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 11. Atsakovai A. S. ir A. S. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo... 12. Trečiasis asmuo bankrutuojanti UAB „Lisboa“ atsiliepimo į ieškovo VĮ... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies tenkintinas.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo dalis,... 16. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas patikėjimo teise valdo... 18. Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti... 19. Taip pat apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325... 21. Ieškovo VĮ Valstybės turto fondo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. sprendimą pakeisti... 23. Kitą teismo sprendimo dalį dėl priteistos 3 969,69 Lt skolos ir priteistų...