Byla B2-2843-480/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Lantana“, tretieji asmenys G. K., J. Ž., A. B., A. D., UAB „Sauga“, A. L

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų UAB „Lantana“ direktoriaus V. B., UAB „UNIS Steel Baltija“, UAB „Lukoil Baltija“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Lantana“, tretieji asmenys G. K., J. Ž., A. B., A. D., UAB „Sauga“, A. L.,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Lantana“ direktorius V. B. ieškinyje prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Lantana“, atsakovės bankroto administratorium paskirti UAB „Verslo konsultantai“. Ieškovas nurodo, kad įmonė nebegali atsiskaityti su savo kreditoriais ir darbuotojais, nepajėgia mokėti privalomųjų mokesčių valstybei. Įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

3Bendraieškiu į bylą įtraukta UAB„UNIS Steel Baltija“ prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, bankroto administratorium paskirti UAB „Nemokumo sprendimai“. Nurodo, kad ji yra atsakovės kreditorė, kuriai atsakovės skola pagal šalių 2011-09-21 sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį ir 2014-09-01 PVM sąskaitą faktūrą sudaro 37 361,41 Lt.

4Bendraieškiu į bylą įtraukta UAB „Lukoil Baltija“ prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Nurodo, kad ji yra atsakovės kreditorė, kuriai atsakovės skola pagal 2001-01-01 šalių sudarytą sutartį Nr. 7018 dėl degalų ir kitų prekių pirkimo–pardavimo ir jos pagrindu išrašytas PVM sąskaitas faktūras sudaro 17889,60 Lt.

5Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, G. K., J. Ž., A. B., A. D. atsakovės bankroto administratorium prašo paskirti UAB „Verslo konsultantai“. Nurodė, kad jie yra atsakovės darbuotojai, atsakovė G. K. skolinga 18391,02 Lt, J. Ž. – 10041,78 Lt, A. B. – 18208,84 Lt, A. D. – 11586,47 Lt neišmokėto darbo užmokesčio.

6Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Sauga“ prašo atsakovės administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“. Nurodo, kad atsakovės skola UAB „Sauga“ pagal 2006-02-01 priešgaisrinės sistemos techninės priežiūros sutartį (su jos priedais ir susitarimais) sudaro 18815,00 Lt, skolą patvirtina šalių sudarytas skolų suderinimo aktas.

7Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. L. prašo atsakovės administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“. Nurodo, kad atsakovės skola jam pagal 2014-12-11 reikalavimo perleidimo sutartį sudaro 298,87 Lt.

8Prašymai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.

9LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

10Iš UAB „Lantana“ balanso, sudaryto 2014 m. spalio 31 d., nustatyta, kad į įmonės balansą įrašyto turto vertė viso sudaro 1 420 001,00 Lt, iš jų ilgalaikio turto – 628 226,00 Lt, trumpalaikio turto – 791 775,00 Lt. Pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams viso sudarė 857 042,00, iš jų darbo užmokesčio įsiskolinimas įmonės darbuotojams – 363 938,14 Lt. Minėti duomenys pagrindžia, jog UAB „Lantana“ yra nemoki, pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė vėluoja išmokėti atlyginimą darbuotojams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

11Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Ieškovas V. B., tretieji asmenys G. K., J. Ž., A. B., A. D., UAB „Sauga“ ir A. L. atsakovės bankroto administratorium prašo paskirti UAB „Verslo konsultantai“, bendraieškis UAB„UNIS Steel Baltija“ – UAB „Nemokumo sprendimai“, bendraieškis UAB „Lukoil Baltija“ – UAB „Admivita“. Visi siūlomi bankroto administratoriai atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus - turi LR Ūkio ministerijos išduotus leidimus, suteikiančius teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę, pateikė sutikimus administruoti atsakovės bankroto procedūrą, jų kandidatūros yra suderintos su LR Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Atsižvelgiant į tai, kad įmonės, kuriai iškeliama bankroto byla, vadovas bei savininkas (savininkai) turi didžiausią teisinį suinteresuotumą tos įmonės bankroto bylos baigtimi, teismų praktikoje susiformavo taisyklė, kad atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų būtų paskirtas ne atsakovo vadovo ar savininko pasiūlytas asmuo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis c. b. Nr. 2-2222/2011, 2012 m. gegužės 31 d. nutartis c. b. Nr. 2-1231/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis c. b. Nr. 2-1593/2012). Vadovaujantis aukščiau minima teismų praktika, atsakovės bankroto administratoriumi neskirtinas ieškovo UAB „Lantana“ direktoriaus V. B. siūlomas administratorius UAB „Verslo konsultantai“. Teismo nuomone, aplinkybė, kad šią bankroto administratoriaus kandidatūrą taip pat siūlo tretieji asmenys G. K., J. Ž., A. B., A. D., UAB „Sauga“ ir A. L., rodo galimą atsakovės vadovo ir trečiųjų asmenų susitarimą dėl siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros.

12Teismų praktikoje yra suformuoti bankroto administratorių parinkimo kriterijai, kurių sąrašas nėra baigtinis. Tokiais kriterijais dažniausiai įvardijami bankroto administratoriaus patirtis (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai ir pan.), užimtumas (administruojamų įmonių skaičius, dirbančių bankroto administratorių skaičius, personalo dydis ir pan.), buveinės vieta (įtakojanti administravimo išlaidų dydį, priimamų sprendimų greitumą ir pan.) ir kiti. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis, nustatė, kad UAB „Nemokumo sprendimai“ dirba 4 darbuotojai, kurie šiuo metu vykdo 32 bankroto procedūras, yra baigtos 4 bankroto procedūros, administratoriaus buveinė Vilniuje, filialai Šiauliuose ir Jonavoje. UAB „Admivita“ dirba 8 darbuotojai, kurie šiuo metu vykdo 50 bankroto procedūrų, yra baigtos 47 bankroto procedūros, administratoriaus buveinė Vilniuje, filialai Kaune ir Klaipėdoje. Teismas, įvertinęs Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamus duomenis, sprendžia, kad administruoti UAB „Lantana“ skirtina UAB „Admivita“, kuri turi panašų užimtumą, tačiau didesnę administravimo patirtį, lyginant su UAB „Nemokumo sprendimai“. Be to, atsižvelgiant į tai, kad atsakovės bankroto byla nagrinėjama Kauno apygardos teisme, šio administratoriaus paskyrimas leis sumažinti atsakovės administravimo išlaidas bei užtikrinti greitesnį bankroto procedūrų vykdymą, kadangi UAB „Admivita“ turi filialą Kaune.

13Iškėlus UAB „Lantana“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

14Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

15Iškelti UAB „Lantana“, j. a. k. 133373246, registracijos adresas: R Kalantos g. 52, Kaunas, bankroto bylą.

16Paskirti UAB „Lantana“ administratoriumi UAB „Admivita“, j. a. k. 125841325, Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA034.

17Uždėti UAB „Lantana“, j. a. k. 133373246, registracijos adresas: R Kalantos g. 52, Kaunas, nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

19Nustatyti, kad UAB „Lantana“ vadovas nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovams, atsakovei, tretiesiems asmenims, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

21Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas UAB „Lantana“ direktorius V. B. ieškinyje prašo iškelti... 3. Bendraieškiu į bylą įtraukta UAB„UNIS Steel Baltija“ prašo iškelti... 4. Bendraieškiu į bylą įtraukta UAB „Lukoil Baltija“ prašo iškelti... 5. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, G. K., J. Ž.,... 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Sauga“... 7. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. L. prašo... 8. Prašymai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.... 9. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 10. Iš UAB „Lantana“ balanso, sudaryto 2014 m. spalio 31 d., nustatyta, kad į... 11. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs... 12. Teismų praktikoje yra suformuoti bankroto administratorių parinkimo... 13. Iškėlus UAB „Lantana“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 14. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 15. Iškelti UAB „Lantana“, j. a. k. 133373246, registracijos adresas: R... 16. Paskirti UAB „Lantana“ administratoriumi UAB „Admivita“, j. a. k.... 17. Uždėti UAB „Lantana“, j. a. k. 133373246, registracijos adresas: R... 18. Nustatyti 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 19. Nustatyti, kad UAB „Lantana“ vadovas nė vėliau kaip per 10 dienų nuo... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 21. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...