Byla 2-2222/2011
Dėl bankroto bylos iškėlimo, tretysis asmuo AB DnB NORD bankas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno ir Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. N. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-853-544/2011 pagal ieškovo P. N. ieškinį atsakovui Žemės ūkio kooperatyvui „Šilauogė“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretysis asmuo AB DnB NORD bankas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas, ar tinkamai parinkta bankroto administratoriaus kandidatūra, t.y. ar tinkamai įvertinta bankroto administratoriaus parinkimo kriterijų reikšmė.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui ŽŪK „Šilauogė“ Bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto centras“. Nustatė, kad ieškovo (atsakovo vadovo) P. N. ir trečiojo asmens AB DnB bankas siūlomų administratorių UAB „Idėjų rinka“ ir „Bankroto centras“ veiklos buveinės yra Vilniuje, abu administratoriai turi pakankamą patirtį ir pajėgumus tinkamai atlikti bankroto procedūras, yra sėkmingai baigę bei šiuo metu vykdo eilę bankroto procedūrų. Nurodė, jog teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, atsižvelgiant į minėtus reikalavimus ir tikslus, paprastai bendrovės administratoriumi neskiriamas bendrovės vadovo ar savininko siūlomas administratorius. Pagrindinio įmonės kreditoriaus siūlomo administratoriaus kandidatūra pasirinko ir dėl to, kad tai užtikrina mažesnį konfliktų ir ginčų, skundų buvimą, kas bankroto procedūrą daro trumpesnę, o administravimo išlaidas – mažesnes.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas P. N. pateikė atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo skundžiamą nutartį dalyje dėl bankroto administratoriaus skyrimo panaikinti ir šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės. Prašymą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai neįvertino siūlomų administratorių galimybių organizuoti visas reikiamas bankroto procedūras. Neatsižvelgė į tai, kad vienas iš UAB „Idėjų rinka“ dirbantis bankroto administratorius L. T. veiklą vykdo Šiauliuose. Todėl UAB „Idėjų rinka“ galėtų operatyviau ir ekonomiškiau vykdyti administravimo procedūras.
  2. Nebuvo įvertintas bankroto administratorių užimtumas. UAB „Idėjų rinka“ kiekvienam darbuotojui tenka apytikriai po 10 bankroto bylų, tuo tarpu UAB „Bankroto centras“ kiekvienam darbuotojui vidutiniškai tenka 20 šiuo metu vykdomų bankroto bylų. Šie duomenys rodo itin didelį UAB „Bankroto centras“ užimtumą, kas gali sąlygoti ŽŪK „Šilauogė“ bankroto procedūrų vilkinimą.
  3. Teismas ignoravo proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, kadangi net ir buvus ieškovo pasiūlytam tinkamam kandidatui į atsakovo bankroto administratorius, teismas posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo atidėjo, kol buvo gauti visi reikiami kito kandidato į administratorius dokumentai. Minėta aplinkybė taip pat verčia abejoti teismo nešališkumu ir jo priimto sprendimo objektyvumu.
  4. Teismas nepagrįstai nurodė, jog paprastai bendrovės administratoriumi neskiriamas bendrovės vadovo ar savininko siūlomas administratorius. Pažymi, jog Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog negalima sutikti, kad įmonės vadovo pasiūlyto administratoriaus paskyrimas sukuria teisines prielaidas kreditorių interesų pažeidimui. Turi būti atkreipiamas dėmesys į tai, jog bendrovės vadovas bendrovei formaliai esant vis dar mokiai, informavo kreditorius apie įmonės nemokumą ir pats iniciavo bankroto bylos iškėlimą ir tokiu būdu stengėsi užtikrinti, kad būtų patenkinti visų kreditorių reikalavimai ŽŪK „Šilauogė“ atžvilgiu.
  5. AB DnB NORD, būdamas didžiausiu atsakovo kreditoriumi, yra suinteresuotas tik tuo, kad būtų parduotas jam įkeistas turtas ir kuo greičiau su juo atsiskaityta. Be aiškių teisinių argumentų paskyrus stambiausio kreditoriaus siūloma administratorių, teismas sukūrė jiems galimybę priimti išimtinai AB DnB NORD interesus atitinkančius sprendimus ir tokiu būdu ignoravo visų kitų įmonės kreditorių bei galimai pačios įmonės interesus.

9Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus, duomenis bei pagrįstai atsakovui iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto centras“.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Įmonės administratorius – vienas iš svarbiausių asmenų bankroto procese, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, ir jos kreditorių interesų, teisingai išspręsti atskirus klausimus bankroto procese. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę jį paskirti.

13Teismo diskrecijos teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti, nes teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą, be to, skirdamas administratorių, teismas turėtų stengtis nesukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų.

14Nagrinėjamu atveju į bylą pateiktas UAB „Bankroto centras“ 2011 m. birželio 9 d. sutikimas patvirtina, kad įmonė sutinka teikti UAB „Šilauogė“ bankroto administravimo paslaugas ir kad pagrindų, apribojančių UAB „Bankroto centras“ teisę teikti administravimo paslaugas UAB „Šilauogė“, nėra. Į bylą taip pat yra pateiktas UAB „Bankroto centras“ bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas. Bylos duomenys patvirtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas informavo teismą, jog UAB „Bankroto centras“ atitinka ĮBĮ reikalavimus. Apeliantas nekelia klausimo dėl teismo paskirto administratoriaus neatitikimo ĮBĮ reikalavimams, įskaitant ir klausimo dėl teismo paskirto administratoriaus teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Todėl atsižvelgiant į išdėstyta bei į byloje esančius duomenis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas administratorius UAB „Bankroto centras” atitinka ĮBĮ reikalavimus ir gali būti skiriamas vykdyti atsakovo bankroto procedūras.

15Teisėjų kolegija atmeta apelianto P. N. atskirojo skundo argumentą, jog teismas turėjo paskirti apelianto pasiūlytą bankroto administratorių dėl to, kad vienas iš UAB „Idėjų rinka“ dirbančių bankroto administratorių veiklą vykdo Šiauliuose, kas leistų operatyviau ir ekonomiškiau vykdyti administravimo procedūras. Pažymėtina, kad atsižvelgiantį į Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintas administratoriaus funkcijas, pagrindinę administravimo išlaidų dalį sudaro išlaidos, susijusios su pačios bankrutuojančios įmonės buhalterinių duomenų tvarkymu bei turimo turto priežiūra ir realizavimu. Iš to seka, kad administravimo išlaidų dydis tiesiogiai priklauso nuo bankrutuojančios įmonės turto dislokacijos bei bankrutuojančios įmonės buvusios administracinės buveinės vietų, kurios dažniausiai sutampa su bankrutuojančios įmonės registruotos buveinės vieta. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, tiek UAB „Bankroto centras“, tiek UAB „Idėjų rinka“ buveinės registruotos Vilniaus mieste. Atsakovo buveinės registracijos vieta – Tarnagalos k., Panevėžio raj. Faktas, jog vienas iš UAB „Idėjų rinka“ dirbančių bankroto administratorių veiklą vykdo Šiaulių mieste, nesudaro pagrindo teigti, jog bylos nagrinėjimas bus operatyvesnis ir ekonomiškesnis, kadangi nuo Šiaulių miesto iki atsakovo buveinės susidaro 85 km, todėl bet kokiu atveju, tiek važiuojant iš Vilniaus tiek iš Šiaulių miesto bus patiriamos laiko ir transportavimo sąnaudos. Taigi, kolegija mano, kad šiuo atveju nėra pagrindo kuriai nors iš bankroto administratorių kandidatūrų teikti prioritetą dėl buveinės vietos.

16Apeliantas teismo paskirto administratoriaus netinkamumą administruoti atsakovą taip pat įrodinėja remdamasis UAB „Bankroto centro“ dideliu darbo krūviu lyginant su administratoriaus UAB „Idėjų rinka“ darbo krūviu. Teisėjų kolegija iš apelianto 2011 m. liepos 11 d. pateiktų duomenų nustatė, kad UAB „Bankroto centras“ kaip juridinis asmuo administruoja 4 įmones, o joje dirbantys 2 bankroto administratoriai – fiziniai asmenys, veikiantys ne tik UAB „Bankroto centras“ vardu, administruoja po 16 ir 24 įmones. Tuo tarpu UAB „Idėjų rinka“ kaip juridinis asmuo administruoja 2 įmones, o joje dirbantys 2 iš 3 bankroto administratorių – fizinių asmenų administruoja po 15 ir 16 įmonių, likęs bankroto administratorius – fizinis asmuo neadministruoja nei vienos įmonės. Iš šių duomenų darytina išvada, kad UAB „Idėjų rinka“ dirbančio vieno bankroto administratoriaus – fizinio asmens darbo krūvis nėra esmingai mažesnis ar didesnis lyginant su UAB „Bankroto centras“ dirbančių bankroto administratorių – fizinių asmenų darbo krūviais. Todėl apelianto atskirojo skundo argumentas, kad teismo paskirtas administratorius yra netinkamas dėl to, kad jo darbo krūvis didesnis lyginant su apelianto siūlomo administratoriaus darbo krūviu, ko pasekoje bus užvilkintas bankroto bylos nagrinėjimas ir pažeistas proceso operatyvumo principas, atmetamas kaip nepagrįstas ir nesudarantis objektyvaus pagrindo abejoti teismo paskirto administratoriaus tinkamumu administruoti atsakovą (CPK 12 ir 178 str.).

17Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog iki paskirto teismo posėdžio pradžios (2011 . birželio 23 d.) 2011 m. birželio 16 d. buvo gautas trečiojo asmens AB DnB bankas prašymas dėl bankroto administratoriaus skyrimo (b. l. 101-102). Skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas nustatyta tvarka turi suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Pirmosios instancijos teismas 2011 m. birželio 17 d. raštu kreipėsi į Įmonių bankroto valdymo departamentą dėl administratoriaus kandidatūros suderinimo (b. l. 112). Atsakymas teisme buvo gautas tik 2011 m. birželio 27 d. (b. l. 129), todėl neatidėjus bylos nagrinėjimo, objektyviai neįmanoma nustatyti visų reikšmingų aplinkybių, skiriant bankroto įmonės administratorių. Teisėjų kolegija pažymi, jog vien tam tikrų teismo procesinių sprendimų priėmimas bei tam tikrų procesinių veiksmų atlikimas patys savaime nesudaro pagrindo spręsti, jog yra pagrindas abejoti teismo nešališkumu. Todėl teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo argumentus, jog teismo posėdžio dėl bankroto bylos iškėlimo atidėjimas verčia abejoti teismo nešališkumu. Taip pat pažymėtina ir tai, jog 2011 m. birželio 23 d. teismo posėdyje pats apeliantas prašė klausimą, dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, spręsti tada, kai bus gautas atsakymas dėl trečiojo asmens pateiktos bankroto administratoriaus kandidatūros iš Įmonių bankroto departamento (b. l. 128).

18Tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi turi pagrindą paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą administratorių, t. y. ne atsakovo vadovo siūlomą asmenį. Tokia išvada darytina dėl to, kad atsakovo vadovas, kaip ir atsakovas, turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir jo argumentai dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus teisiškai gali būti reikšmingi tik tiek, kiek keliamos abejonės dėl bankroto administratoriaus nešališkumo. Jeigu atsakovo vadovas atskirajame skunde tokių pagrįstų argumentų nenurodo, jo argumentai dėl administratoriaus didelio krūvio ir buveinės vietos teisiškai nėra reikšmingi sprendžiant nagrinėjamą klausimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1822/2011). Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių apelianto siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumas kelia pagrįstų abejonių. Todėl pirmosios instancijos teismas, siekdamas pašalinti visas byloje esančias abejones, pagrįstai bankroto administratorių paskyrė trečiojo asmens AB DnB bankas pasiūlytą kandidatą – UAB „Bankroto centras“.

19Apeliantas taip pat nurodo, jog teismas atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė galimai didžiausio kreditoriaus AB DnB banko pasiūlytą administratorių UAB „Bankroto centras“, o AB DnB bankas gali būti suinteresuotas tik tuo, kad būtų parduotas jam įkeistas turtas ir kuo greičiau su juo atsiskaityta. Teisėjų kolegija nurodo, jog kiekvienas kreditorius siekia iš skolininko prisiteisti skolą ir gauti realų prievolių įvykdymą. Vien tai, kad AB DnB bankas gali būti suinteresuotas, jog su juo būtų atsiskaityta, savaime nereiškia šio kreditoriaus suinteresuotumo, kad bankroto procedūros būtų vykdomos neskaidriai. Juo labiau tai nesudaro pagrindo abejoti tokio kreditoriaus pasiūlyto administratoriaus pateikta kandidatūra, dėl kurios galimo šališkumo apeliantas argumentų nenurodo.

20Iš byloje esančių duomenų matyti, kad trečiojo asmens AB DnB bankas įmonei pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Bankroto centras“ atitinka ĮBĮ reikalavimus. Šios nustatytos aplinkybės apeliantas neginčijo. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų. Nustačius, kad UAB „Bankroto centras“ atitinka ĮBĮ reikalavimus, nėra pagrindo naikinti skundžiamos nutarties dalies, kuria atsakovui buvo paskirtas bankroto administratorius.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

22Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas, ar tinkamai parinkta bankroto administratoriaus... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi iškėlė... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai ... 8. Ieškovas P. N. pateikė atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo... 9. Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas pateikė atsiliepimą į apelianto... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Įmonės administratorius – vienas iš svarbiausių asmenų bankroto procese,... 13. Teismo diskrecijos teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra... 14. Nagrinėjamu atveju į bylą pateiktas UAB „Bankroto centras“ 2011 m.... 15. Teisėjų kolegija atmeta apelianto P. N. atskirojo skundo argumentą, jog... 16. Apeliantas teismo paskirto administratoriaus netinkamumą administruoti... 17. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog iki paskirto teismo posėdžio... 18. Tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras... 19. Apeliantas taip pat nurodo, jog teismas atsakovo bankroto administratoriumi... 20. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad trečiojo asmens AB DnB bankas... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 22. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartį palikti...