Byla 2-2446-129/2014
Dėl skolos priteisimo ir atsakovės O. S. priešieškinį dėl kreditavimo sutarties dalyje dėl atsakovės solidariosios atsakomybės pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Bronislava Todesienė,

2sekretoriaujant Kristinai Pečiukaitienei,

3dalyvaujant ieškovės AB DNB banko atstovui advokatui Laimonui Pivorui,

4atsakovei O. S. ir jos atstovui advokatui Aleksandrui Doroševui,

5vertėjai Eglei Smailienei,

6viešame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovės AB DNB bankas ieškinį atsakovams V. U. ir O. S. dėl skolos priteisimo ir atsakovės O. S. priešieškinį dėl kreditavimo sutarties dalyje dėl atsakovės solidariosios atsakomybės pripažinimo negaliojančia

Nustatė

7ieškovė prašo priteisti iš atsakovų solidariai 10115,82 Lt negrąžinto kredito, 1580,85 Lt palūkanų, 1721,75 Lt delspinigių, 9,8 proc. palūkanas nuo 10115,82 Lt negrąžinto kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovai yra solidariai atsakingi pagal atsakovų ir ieškovės 2006-07-27 sudarytą Kreditavimo sutartį Nr. 3364-06IL, pagal kurią ieškovė atsakovams suteikė 15000 Lt vartojimo kreditą iki 2011-06-30. Nuo 2008-06-30 atsakovai kredito įmokų nemoka, jiems priskaičiuota 1721,75 Lt delspinigių už 184 dienas už laikotarpį nuo 2012-08-25 iki 2013-02-25 (b.l. 1-11).

8Atsakovė pateikė atsiliepimą ir priešieškinį, kuriuose su ieškiniu nesutiko, prašė pripažinti negaliojančia iš esmės suklydus atsakovo ir ieškovės sudarytą Kreditavimo sutartį Nr. 3364-06IL negaliojančia dalyje, kur nustatyta atsakovės kaip laiduotojos solidarioji atsakomybė su atsakovu (b.l. 21-22, 36-39). Nurodo, kad sudarant Kreditavimo sutartį atsakovė buvo suklaidinta (CK 1.90 straipsnis), nes nebuvo išaiškintos prievolės pagal laidavimo sutartį pobūdis, sutarties pasirašymo pasekmės – tai, kad atsakovė tampa solidariai atsakinga už atsakovo ir banko sudarytos Kreditavimo sutarties įvykdymą. Sutartį atsakovė pasirašė manydama, kad toks pasirašymas reiškia paliudijimą dėl atsakovo V. U. tapatybės ir pačios Kreditavimo sutarties sudarymo. Atsakovė buvo rusakalbė, baigė tik rusų mokyklą, apie ką kalbėjo atsakovas su banko darbuotoja nesuprato. Atsakovas ruošėsi sudaryti santuoką su atsakovės dukra, todėl atsakovė visiškai pasitikėjo atsakovu. Atsakovas nurodė atsakovei ramiai sėdėti banke ir neuždavinėti jokių klausimų bei pasirašyti kaip liudytojai, taip pat nurodė, kad atsakovei nekils jokių pasekmių, atsakovas už paskolą atsakys pats. Banko darbuotoja taip pat nepaaiškino atsakovei, kokį dokumentą ji pasirašinėjo. Gavusi laišką iš banko, atsakovė jį parodė atsakovui, kuris pažadėjo visas problemas išspręsti. Gavusi antrą laišką iš banko, atsakovė suprato, kad atsakovas ja pasinaudojo. Paskolos suma buvo pervesta į atsakovo sąskaita, ja naudojo tiks atsakovas savo asmeniniams poreikiams tenkinti. Jeigu atsakovė būtų žinojusi, kad bus atsakinga solidariai su atsakovu už paskolos grąžinimą, jokiu būdu tokios sutarties nebūtų pasirašiusi. Atsakovė nebuvo išreiškusi valios prisiimti jokių įsipareigojimų bankui už atsakovui suteiktą paskolą. Atsakovė teismo posėdyje nurodė, kad buvo sudariusi tik lizingo sutartį 2004 metais, kai keitėsi langus, jai nuo sąskaitos kas mėnesį išskaičiuodavo pinigus. Atsakovė ir vėliau su atsakovu sudarinėjo kitas sutartis atsakovo naudai (b.l. 73).

9Atsakovas V. U. teismo posėdyje nedalyvavo, teismui nežinomos nedalyvavimo priežastys, procesiniai dokumentai jam įteikti (b.l. 19, 6, 65, 103-105, 107-109, 121-122).

10Ieškovė su priešieškiniu nesutinka. Nurodo, kad sandoris dėl suklydimo gali būti pripažintas negaliojančiu tik tuomet, kai suklydimas turi esminės reikšmės. Atsakovė negalėjo nesuprasti, kad sudaro kreditavimo sutartį. Jei teismas pripažintų, kad atsakovė suklydo, suklydimas negali būti pripažintas esminiu, nes atsakovė suklydo dėl savo didelio neatsargumo ir prisiėmė dėl to riziką. Atsakovės teiginiai dėl suklydimo yra tik deklaratyvūs. Pagal LAT praktiką suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas, kai neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies, teigiančios, jog ji suklydo amžių, išsimokslinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes. Kai suklydimas yra tik suklydusios sandorio šalies neapgalvotos rizikos ar jos neatsargumo rezultatas, pripažinti sutartį negaliojančia nėra teisinio pagrindo, nes tokiu atveju šalies suklydimo negalima pateisinti. Atsakovė sandorį sudarė 49 metų, kai tokio amžiaus asmenys paprastai būna sudarę ne vieną panašaus pobūdžio sandorį ir supranta sudaromo sandorio dalyką bei sandorių nesilaikymo pasekmes. Atsakovė baigė Vilniaus miesto 6-ąją aštuonmetę mokyklą ir Vilniaus miesto 18-ąją vidurinę mokyklą, todėl supranta lietuvių kalbą pakankamu lygiu. Atsakovė suprato, kad banke sudarinėjo kredito sutartį, pati atsakovė teigė, kad atsakovas jos paprašė padėti jam gauti paskolą iš banko. Visuotinai žinoma taisyklė, kad asmens tapatybę patvirtina jo dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas, socialinio draudimo pažymėjimas), o ne kitas asmuo kaip liudininkas. Pateikdamas savo asmens dokumentą, atsakovė patvirtino savo tapatybę kaip kredito sutarties šalies. Atsakovės suklydimas negali būti pripažintas esminiu, nes ji nesielgė pakankamai apdairiai, pasitikėjo tik atsakovu, nedėjo jokių pastangų suprasti pasirašomų dokumentų turinio, neprašė vertėjo, tad pati prisiėmė atsakomybę. Atsakovė visas pretenzijas dėl kredito panaudojimo turi teisę reikšti atsakovui, su kuriuo bendrauja iki šiol. Prašė priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 50-53).

11Teismo posėdžio metu šalių atstovai procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją palaikė.

12Liudytoja L. T. nurodė, kad Gyvena J. K., yra atsakovės duktė. 2006-07-27 ji su atsakovu ir savo motina nuvyko į banką. Atsakovas joms paaiškino, kad jam darbo reikalais reikalingas 15000 Lt kreditas, kurį už jį vėliau grąžins jo darbovietė, prašė motinos paliudyti, kad jis ima paskolą darbo reikalais. Nurodė, kad mamai jokios atsakomybės paliudijimas nesukels, tai bus jo asmeninė atsakomybė prieš banką. Liudytoja sėdėjo už durų, pro stiklines duris matė, kad motina ramiai sėdėjo kamputyje, nieko nekalbėjo, tik pasirašė ir išėjo. Banko darbuotoja kalbėjo greitai ir tik lietuviškai. Mamai išėjus iš kabineto, atsakovas dar liko tvarkyti dokumentus (kaip jis sakė), po 10 minučių išėjęs pasakė, kad pinigus bankas perves į jo sąskaitą. Mama pasitikėjo atsakovu, nes liudytoja su juo artimai draugavo 4 metus, žadėjo tuoktis. Mama nemokėdama gerai lietuvių kalbos ir suklaidinta atsakovo neteisingai suvokė savo atsakomybę pagal ginčijamą kredito sutartį (b.l. 93).

13Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.

14Ieškovė ir atsakovai 2006-07-27 sudarė Kreditavimo sutartį Nr. 3364-06IL, pagal kurią ieškovė atsakovams suteikė 15000 Lt vartojimo kreditą iki 2011-06-30, sutartyje nurodyti du kredito gavėjai – abu atsakovai (b.l. 4-9). Kredito 15000 Lt suma buvo pervesta į atsakovo sąskaitą banke, tai patvirtina ieškovės pateiktas atsakovo sąskaitos banke 2007-07-31 išrašas už laikotarpį nuo 2006-07-27 iki 2013-08-25. Ieškovė nurodė, kad nuo 2008-06-30 atsakovai kredito įmokų nemoka, nuo 2008-07-31 nemoka ir palūkanų, 2013-02-18 dienai atsakovai buvo skolingi 10115,82 Lt negrąžinto kredito, 1580,85 Lt nesumokėtų palūkanų, jiems priskaičiuota 1721,75 Lt delspinigių už 184 dienas už laikotarpį nuo 2012-08-25 iki 2013-02-25 už laikų nesumokėtas kredito bei palūkanų sumas (b.l. 1-2). Pagal Kreditavimo sutarties 37.3 punktą atsakovų atsakomybė yra solidari (b.l. 9). Byloje nėra duomenų, kad atsakovai įvykdė prievolę atsiskaityti su ieškovu (CPK 178 str.). Skolos ir delspinigių sumų nei vienas iš atsakovų taip pat neginčijo (CPK 178 str.). Atsakovė gavo du Lindorff pranešimus dėl skolos iš jos išieškojimo ieškovės naudai pagal Kreditavimo sutartį Nr. 3364-06IL: 2011-11-15 ir 2012-03-30 (b.l. 78-83). Atsakovė laiškų gavimą patvirtino teismo posėdyje ir procesiniuose dokumentuose.

15CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovai savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė – laiku nemokėjo kredito dalies grąžinimo įmokų ir palūkanų. CK 6.256 str. 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsakovė ginčija tą Kreditavimo sutarties dalį, pagal kurią ji atsako pagal sutartį ieškovei solidariai su atsakovu, t.y. prašo pripažinti šią sutarties dalį negaliojančia dėl suklydimo CK 1.90 straipsnyje nustatytu pagrindu.

16Pagal CK 1.90 straipsnį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Įstatyme nurodyta, kad suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu. Pagal CK suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis. Suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti.

17Teismų praktikoje vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Atitinkamo sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos; dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. lapkričio mėn. 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2011, kt.). Byloje nustatyta, kad atsakovė baigė Vilniaus miesto 6-ąją aštuonmetę mokyklą ir Vilniaus miesto 18-ąją vidurinę mokyklą, iš atestatų matyti, kad atsakovė lietuvių kalbą mokėjo patenkinamai (b.l. 38-39). Atsakovė pateikė savo gimimo liudijimą, iš kurio matyti, kad abu jos tėvai buvo rusai (b.l. 70-71). Teismo posėdžiuose atsakovė dalyvavo su vertėja, darytina išvada, kad atsakovė yra rusakalbė su patenkinamomis lietuvių kalbos žiniomis. Teismo posėdžio metu ir procesiniuose dokumentuose ieškovės atstovas nurodė, kad banko skyriuose yra vertėjai, kurie galėjo išversti atsakovei ir paaiškinti, ką ji pasirašė. Atsakovė iki ginčijamos sutarties su ieškove 2005-09-12 buvo sudariusi tik vieną Išperkamosios nuomos sutartį Nr. V-6-48319, pagal kurią ieškovės nurodymu, mokėtinas sumas jai kiekvieną mėnesį nuskaičiuodavo nuo sąskaitos (b.l. 90-92, 94). Darytina išvada, kad atsakovė neturėjo daug patirties su kreditavimo sutartimis. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė nesikreipė iš karto į teismą dėl Kreditavimo sutarties sąlygų susijusių su jos atsakomybe pripažinimo negaliojančiomis po 2011-11-15 ir 2012-03-30 Lindorff laiškų dėl skolos išieškojimo gavimo. Atsakovė nurodė, teismui, kad po laiškų gavimo atsakovas jai pažadėjo viską sutvarkyti. Atsakovė ir po ginčijamos sutarties sudarymo su atsakovu sudarinėjo kitas sutartis atsakovo naudai (b.l. 73). Tai patvirtina iš teismų informacinės sistemos Liteko gauti duomenys, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-18 teismo įsakymu nutarta atsakovės naudai iš atsakovo išieškoti 12691,99 Lt skolos pagal 2007-04-18 Laidavimo sutartį Nr. LS/VKS/817, 2007-04-18 Kredito sutartį Nr. VKS/817 ir 2008-06-18 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo įsakymą c.b. Nr. L2-15087-608/2013, skola dar neišieškota (b.l. 131). Taigi pirmą kartą atsakovė kreipėsi į teismą dėl skolų iš atsakovo išieškojimo teismo įsakymo būdu - 2012-11-26 (Teismų informacinė sistema Liteko).

18Kai suklydimas yra tik suklydusios sandorio šalies neapgalvotos rizikos ar jos neatsargumo rezultatas, pripažinti sutartį negaliojančia nėra teisinio pagrindo, nes tokiu atveju šalies suklydimo negalima pateisinti (LAT 2011-12-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-548/2011).

19Atsakovė nurodo, kad sudarant sutartį buvo suklaidinta, nes jai nebuvo išaiškinta jos atsakomybė, jos prievolių pagal sutartį pobūdis, sutarties pasirašymo pasekmės. Sutartį atsakovė pasirašė manydama, kad toks pasirašymas reiškia pritarimą/liudijimą atsakovo jo asmeninėn atsakomybėn sudaromam sandoriui, bet ne atsakovės atsakomybės prisiėmimą. Tačiau atsakovės nurodomos aplinkybės, kad jai nebuvo atsakovo ir jos dukters paaiškinta, o atsakovo nuslėpta, kreditavimo sutarties esmė, jokiais įrodymais nėra patvirtinamos, todėl laikytinos neįrodytomis (CPK 178 straipsnis). Teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad atsakovė buvo brandaus amžiaus ir turėjo pakankamas lietuvių kalbos žinias, kad suprastų savo parašo Kreditavimo sutartyje esmę ir atsakomybę. Liudytoja, atsakovės duktė, nurodė, kad kartu vyko į banką su atsakovais, ji taip pat galėjo pasidomėti ir pasiaiškinti, kur, kaip ir už ką jos motina pasirašo, ar jai nekils piniginė atsakomybė pagal sutartį. Atsakovės klaidingas įsivaizdavimas, kad savo parašu ji paliudijo atsakovo tapatybę bei patvirtino kredito atsakovui suteikimą, bet ne solidarios atsakomybės su atsakovu pagal sutartį prisiėmimą, pagal kasacinio teismo praktiką negali būti laikomas suklydimu (LAT 2011-12-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-548/2011). Atsakovė kredito sutartyje yra ir buvo nurodyta gavėja ir pasirašė sutartį kaip gavėja, todėl turėjo suprasti, ką tai reiškia. Tam nereikia specialių žinių. Gavėjas reiškią asmenį, kuris kažką gauna ir prisiima įsipareigojimus susijusius su gavimu. Atsakovė nepasiteiravo, kokios jai kaip gavėjai gali kilti pasekmės pagal sutartį, nepaprašė pačios sutarties teksto, nestudijavo jo vėliau po pasirašymo. Juk Kredito sutarties esmė aiškiai išdėstyta pačiose sutarties sąlygose. Jei atsakovė, sužinojusi apie savo skolą bankui iš Lindorff, sutarties sąlygų su kieno nors pagalba neperskaitė (sutartis jai buvo atsiųsta kartu su pranešimais (b.l. 84-89), toliau turėjo niekuo nepagrįstą įsivaizdavimą apie tik atsakovo asmeninę atsakomybę pagal sutartį bei nesikreipė į teismą dėl sutarties sąlygų susijusių su jos atsakomybe pripažinimo negaliojančiomis, tai laikytina dideliu atsakovės neapdairumu, neatidumu ir nerūpestingumu, kuris negali lemti sandorio pripažinimo negaliojančiu pagal CK 1.90 straipsnį. Taip pat atmestini kaip nepagrįsti atsakovės argumentai, kad jeigu ji būtų žinojusi, jog ji solidariai atsako su atsakovu pagal sutartį, ji kreditavimo sutarties nebūtų sudariusi. Šiuos atsakovės teiginius paneigia pačios atsakovės tolimesni faktiškai atlikti veiksmai su atsakovu, t.y. atsakovė ir toliau laidavo už atsakovą jau teismo nurodytuose sandoriuose (2007-04-18 Laidavimo sutartį Nr. LS/VKS/817, 2007-04-18 Kredito sutartį Nr. VKS/817 ir 2008-06-18 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo įsakymą c.b. Nr. L2-15087-608/2013), o pastarais tik žadėjo jai viską sutvarkyti. Atsakovė įsivaizdavo, kad ji tik laiduoja už atsakovą, kaip už patikimą kredito gavėją. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad laidavimo sutarties tikslas – gaunant už tai atlyginimą ar jo negaunant atsakyti kito asmens kreditoriams veikiant dėl kitų interesų. Versle paprastai toks interesas yra garantuoti kreditoriams, kad ūkio subjektas patikimas partneris, kuriuo galima pasitikėti ir taip siekti normalios, netrikdomos asmens, už kurį laiduojama, veiklos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2011). Kasacinis teismas išaiškino, kad pasiūlymas sudaryti laidavimo sutartį, jeigu jis nebuvo daromas įstatymo draudžiamais veiksmais, negali būti vertinamas kaip grasinimas ar ekonominis spaudimas. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad atsakovas, siūlydamas atsakovei sudaryti Kredito sutartį, darė neteisėtą poveikį – reikalavo sudaryti sutartį, grasino kokiais nors padariniais. Esant šioms aplinkybėms, nėra pagrindo sutarties sąlygas dėl atsakovės solidariosios atsakomybės pripažinti negaliojančiomis CK 1.91 straipsnio pagrindu.

20Esant šioms aplinkybėms, atsakovės priešieškinys laikytinas neįrodytu ir nepagrįstu, todėl atmestinas. Tokiu būdu vadovaujantis šalių pasirašyta sutartimi bei CK 6.6, 6.38, 6.63, 6.200, 6.205 str., ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų 10115,82 Lt negrąžinto kredito, 1580,85 palūkanų yra pagrįstas ir tenkintinas.

21Vadovaujantis CK 6.258 str. 1 d. įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 27 p. numato, kad kredito gavėjas (atsakovai) įsipareigojo mokėti ieškovui 0,08 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtų palūkanų. Kadangi atsakovai savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, jiems buvo paskaičiuoti delspinigiai už 183 dienas (b. l. 1-2). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai vėlavo laiku mokėti sutartines įmokas ir palūkanas, iš atsakovų ieškovei solidariai priteistina 1721,75 Lt delspinigių.

22CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 5.1 punktą atsakovai įsipareigojo mokėti 9,80 proc. dydžio metines palūkanas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės prašymas solidariai priteisti iš atsakovų 9,8 procentų dydžio sutartines procesines palūkanas už negrąžintą 10115,82 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-03-04 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas

23Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 403 Lt žyminio mokesčio (b.l. 3), 1452 Lt advokato pagalbai apmokėti (b.l. 26-27), 60,50 Lt + 100 Lt įteikimo atsakovui išlaidos per antstolį (b.l. 63, 68, 110), viso 2015,50 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė nuo bylinėjimosi išlaidų valstybės atleista 100 proc. (2013-03-14 sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo (b.l. 25), valstybė atstovaudama atsakovę patyrė 2506,92 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį patenkinus visiškai, priešieškinį atmetus, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos visos ieškovės 2015,50 Lt bylinėjimosi išlaidos, nes atsakovė valstybės nuo bylinėjimosi išlaidų atleista, atsižvelgiant į atsakovo elgesį viso proceso metu (neatvykdavo į teismo posėdžius) iš atsakovo taip pat priteistinos 2506,92 Lt valstybės bylinėjimosi išlaidos, patirtos suteikiant atsakovei antrinę teisinę pagalbą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis). Valstybė patyrė 37,62 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Iš atsakovo, atsižvelgiant į jo elgesį teisminiame procese, valstybės naudai taip pat priteistinos visos jos patirtos 37,62 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92, 96 straipsniai).

24Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 259, 270, 307 straipsniais,

Nutarė

25ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.

26Solidariai priteisti ieškovei AB DNB bankui, juridinio asmens kodas 112029270, iš atsakovų V. U., a.k. ( - ) ir O. S., a.k. ( - ) 13418,42 Lt (trylika tūkstančių keturi šimtai aštuoniolika litų 42 ct), (3886,24 EUR) skolos.

27Priteisti ieškovei AB DNB bankui, juridinio asmens kodas 112029270, iš atsakovo V. U., a.k. ( - ) 2015,50 Lt (du tūkstančiai penkiolika litų 50 ct), (583,73 EUR) bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti valstybei iš atsakovo V. U., a.k. ( - ) 37,62 Lt (trisdešimt septyni litai 62 ct), (10,90 EUR) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (įmokos kodas 5660).

29Priteisti valstybei iš atsakovo V. U., a.k. ( - ) 2506,92 Lt (du tūkstančiai penki šimtai šeši litai 92 ct), (726,05 EUR) bylinėjimosi išlaidų (įmokos kodas 5630).

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Bronislava Todesienė,... 2. sekretoriaujant Kristinai Pečiukaitienei,... 3. dalyvaujant ieškovės AB DNB banko atstovui advokatui Laimonui Pivorui,... 4. atsakovei O. S. ir jos atstovui advokatui Aleksandrui Doroševui,... 5. vertėjai Eglei Smailienei,... 6. viešame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovės AB DNB... 7. ieškovė prašo priteisti iš atsakovų solidariai 10115,82 Lt negrąžinto... 8. Atsakovė pateikė atsiliepimą ir priešieškinį, kuriuose su ieškiniu... 9. Atsakovas V. U. teismo posėdyje nedalyvavo, teismui nežinomos nedalyvavimo... 10. Ieškovė su priešieškiniu nesutinka. Nurodo, kad sandoris dėl suklydimo... 11. Teismo posėdžio metu šalių atstovai procesiniuose dokumentuose išdėstytą... 12. Liudytoja L. T. nurodė, kad Gyvena J. K., yra atsakovės duktė. 2006-07-27 ji... 13. Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.... 14. Ieškovė ir atsakovai 2006-07-27 sudarė Kreditavimo sutartį Nr. 3364-06IL,... 15. CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos... 16. Pagal CK 1.90 straipsnį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti... 17. Teismų praktikoje vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo... 18. Kai suklydimas yra tik suklydusios sandorio šalies neapgalvotos rizikos ar jos... 19. Atsakovė nurodo, kad sudarant sutartį buvo suklaidinta, nes jai nebuvo... 20. Esant šioms aplinkybėms, atsakovės priešieškinys laikytinas neįrodytu ir... 21. Vadovaujantis CK 6.258 str. 1 d. įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už... 22. CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos... 23. Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 403 Lt žyminio mokesčio (b.l. 3),... 24. Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 259, 270, 307... 25. ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.... 26. Solidariai priteisti ieškovei AB DNB bankui, juridinio asmens kodas 112029270,... 27. Priteisti ieškovei AB DNB bankui, juridinio asmens kodas 112029270, iš... 28. Priteisti valstybei iš atsakovo V. U., a.k. ( - ) 37,62 Lt (trisdešimt... 29. Priteisti valstybei iš atsakovo V. U., a.k. ( - ) 2506,92 Lt (du tūkstančiai... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...