Byla e2-14740-727/2015
Dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką išmokėjimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Natalija Daškovienė, sekretoriaujant Nijolei Jašinskytei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Aurimui Keidūnui, atsakovo atstovui advokatui Rimantui Čatrauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Loritransa“ ieškinį atsakovui J. G. dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos (toliau - Darbo ginčų komisija) 2015-02-10 sprendimo panaikinimo bei atsakovo J. G. priešieškinį ieškovui UAB „Loritransa“ dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką išmokėjimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Loritransa“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo panaikinti Darbo ginčų komisijos 2015-02-10 sprendimą DGKS-729, priimtą darbo byloje Nr. APS-36-23678, kuriuo darbuotojo J. G. naudai iš darbdavio UAB „Loritransa“ priteista 1436,80 Eur kompensacijos už nepanaudotas atostogas, bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-07-10 sudarytos darbo sutarties pagrindu atsakovas dirbo UAB „Loritransa“ vairuotoju-ekspeditoriumi. Darbo sutartis su atsakovu nutraukta 2014-12-03 Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) 127 str. 1 d. pagrindu. Atleidimo iš darbo dieną su darbuotoju buvo atliktas galutinis atsiskaitymas: pagal kasos išlaidų orderį 14L-034 buvo išmokėta 4865,90 Lt suma, kurios dalį sudaro kompensacija už nepanaudotas atostogas (4960,97 Lt neatskaičius mokesčių arba 3720,72 Lt atskaičius mokesčius). Darbuotojas J. G. kreipėsi į darbo ginčų komisiją su prašymu dėl kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išieškojimo, kuriame nepagrįstai teigė, kad minėta jam išmokėta suma buvo tik atlyginimas ir dienpinigiai už paskutinius reisus, o kompensacija už nepanaudotas atostogas liko neišmokėta. 2015-02-10 sprendimu Darbo ginčų komisija patenkino J. G. prašymą, priteisdama jam 1436,80 Eur neišmokėtos kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Su šiuo sprendimu ieškovas nesutinka, prašo jį panaikinti, teigdamas, jo kompensaciją už nepanaudotas atostogas darbuotojui išeinant iš darbo buvo sumokėta (b.l. 1-2).

3Atsakovas su ieškovo reikalavimais nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo UAB „Loritransa“ vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju laiką bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 24-27). Nurodė, kad 2014 m. spalio 6-11 buvo komandiruotėje Lietuva-Italija su vilkiku valst. Nr. FGK 989, 2014 m. spalio 14-19 buvo komandiruotėje Lietuva-Italija su vilkiku valst. Nr. FGK 989, 2014 m. spalio 26-31 buvo komandiruotėje Lietuva-Italija su vilkiku valst. Nr. GBP 383, 2014 m. lapkričio 27- gruodžio 2 d. buvo komandiruotėje Lietuva-Italija su vilkiku valst. Nr. B606 MH67. Už šias komandiruotes ieškovas nebuvo pilnai atsiskaitęs (sumokėjęs dienpinigius), todėl būtent šių reisų numeriai buvo nurodyti 2014-12-03 kasos išlaidų orderyje 14L-034, galutinai atsiskaitant su atleidžiamu darbuotoju. Anot atsakovo, ieškovas nepagrįstai teigia, jog kasos išlaidų orderyje nurodyta suma apima ir atsakovui išmokėtą kompensaciją už nepanaudotas atostogas, kadangi kompensacija išmokėta nebuvo, buvo išmokėti dienpinigiai. Tokią išvadą padarė ir Darbo ginčų komisija, 2015-02-10 sprendimu patenkinusi atsakovo prašymą dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas išieškojimo. Šį sprendimą atsakovas laiko teisingu ir pagrįstu. Kreipdamasis į Darbo ginčų komisiją, atsakovas prašė priteisti tik kompensaciją už nepanaudotas atostogas, o apie teisę ir galimybę prašyti priteisti iš darbdavio vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką jis sužinojo tik gavęs ieškinį ir pasikreipęs teisinės pagalbos, tad priešieškiniu išreiškė norą išieškoti iš buvusio darbdavio vidutinį darbo užmokestį už uždelsimą atsiskaityti laiką. Atsakovo manymu, ieškovo teismui pateikti dokumentai juos paanalizavus giliau rodo, kad buvęs darbdavys minėtu orderiu išmokėtą sumą sąmoningai mėgina pritraukti prie kompensacijos už atostogas dydžio, kurį atsakovas buvo nurodęs DGK (b.l. 24-27).

4Atsiliepime į priešieškinį ieškovas prašė priešieškinį atmesti, ieškinį patenkinti. Nurodė, jog atsakovas 2014 m. spalio- gruodžio mėnesiais buvo komandiruotėse penkis kartus, už komandiruotėse išbūtą laiką atsakovui išmokėta viso 5010 Lt dienpinigių, ką patvirtina išrašas iš sąskaitos, taigi atsakovo teiginiai apie tai, jog atleidimo dieną jam išmokėti dienpinigiai, o ne kompensacija už nepanaudotas atostogas, yra nepagrįsti (b.l. 33-34)

5Ieškinys atmestinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-07-10 sudarytos neterminuotos darbo sutarties Nr.105 pagrindu atsakovas buvo priimtas į UAB „Loritransa“ vairuotoju-ekspeditoriumi (b.l. 6-8). Darbdavys įsipareigojo mokėti darbuotojui 1041 Lt atlyginimą, nuo 2012-08-01 darbuotojui nustatytas 1106 Lt per mėnesį darbo užmokestis, 2013-01-01 darbuotojui nustatytas 1301 Lt per mėnesį darbo užmokestis, nuo 2014-10-01 darbuotojui nustatytas 1346,50 Lt per mėnesį darbo užmokestis (Darbo bylos l. 3-5). Darbo sutartis nutraukta nuo 2014-12-03 pagal DK 127 str. 1 d. (t.y. darbuotojo pareiškimu) (b.l. 8). Iš 2014-02-03 įmonės direktoriaus įsakymo matyti, jog darbuotojas atleistas iš darbo jo paties 2014-11-18 prašymu, jog atsiskaityti su darbuotoju nuspręsta grynaisiais pinigais iš kasos (b.l. 8). 2014-12-03 kasos išlaidų orderyje Nr. 14L- 034 nurodyta, kad J. G. gavo 4865,90 Lt sumą, išdavimo pagrindas: „Galutinis atsiskaitymas. Reisai: FGK 989 31, B606 34A, GBP 383 32A, 35A“ (b.l. 9). Įsakymai dėl siuntimo į tarnybinę komandiruotę patvirtina, kad atsakovas 2014 m. spalio 6d., spalio 14d., spalio 26d. bei lapkričio 26 d. buvo siunčiamas į komandiruotes maršrutu Lietuva- Italija- Lietuva (kelionių lapų Nr. 14-FGK8 31A, 14-FGK8 32A, 14-GBP 35A, 14-B606 36A), jam paskirti dienpinigiai- 190 Lt per dieną (b.l. 41-44).

7Pagal DK 141 str. 1 d. nuostatas, darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu Darbo kodeksu ar kitais įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį (DK 141 str. 2 d.).

8Atsakovas prašė Darbo ginčų komisijos priteisti kompensaciją už nepanaudotas atostogas, nurodydamas, kad per visą darbo įmonėje laikotarpį kasmetinės atostogos jam nebuvo suteiktos, o atleidimo iš darbo metu kompensacija nebuvo išmokėta. Aplinkybių, jog darbuotojui nebuvo suteiktos kasmetinės atostogos, darbdavys neginčijo, tačiau neigė neatsiskaitymo faktą, teigdamas, jog kompensacija už nepanaudotas atostogas įskaičiuota į 2014-12-03 kasos išlaidų orderyje Nr. 14L- 034 nurodytą 4865,90 Lt sumą, t.y. yra išmokėta. 2015-02-10 sprendimu Darbo ginčų komisija visiškai patenkino atsakovo prašymą, priteisdama jo naudai iš UAB „Loritransa“ 1436,80 Eur neišmokėtos kompensacijos už nepanaudotas atostogas (b.l. 4- 5). Priteisdama šią sumą, darbo ginčų komisija vadovavosi UAB „Loritransa“ atsiskaitymo lapelyje už 2014 m. gruodžio mėn. nurodytais duomenimis (b.l. 12). Darbdavys ginčija sprendimą, prašo jį panaikinti, nurodydamas, kad į 2014-12-03 kasos išlaidų orderyje Nr. 14L- 034 nurodytą 4865,90 Lt sumą, išmokėtą atsakovui, įskaityta kompensacija už nepanaudotas atostogas, o paskutinių atsakovo reisų numeriai įrašyti į orderį atsakovo prašymu papildomai. Be to, darbdavys teigė, kad atsakovui išmokėta grynaisiais pinigais ženkliai daugiau, nei jam priklausė, tačiau pastarasis pinigų negrąžino. Darbo byloje pateikta grynųjų pinigų suvestinė, kurioje nurodyta, kad darbuotojas už reisus laikotarpiu nuo 2014-10-02 iki 2014-12-02 liko skolingas 1875,32 Lt, vairuotojo J. G. gautų pinigų ir išlaidų už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2014-12-03 suvestinėje nurodyta, kad atsakovas gavo 27073,20 Lt daugiau (nuimdamas pinigus iš įmonės sąskaitos su įmonės kortele bei pavedimais į asmeninę sąskaitą banke), nei jam priklausė (Darbo bylos l. 19-20, 45-50). Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja R. Š., kuri yra įmonės direktoriaus pavaduotoja, taip pat teigė, jog atsakovas liko skolingas įmonei virš 27 000 Lt. Ši liudytoja aiškino, jog būdama direktoriaus pavaduotoja dirba ir kasininke, ir finansiste, skaičiuoja ir išmoka algas vairuotojams. 2014-12-03 kasos išlaidų orderį Nr. 14L- 034, taip pat kitus ginčo atveju išrašytus finansinius dokumentus formavo ji pati. Teigė, jog suma nėra dienpinigiai, o yra kompensacija už nepanaudotas atostogas. Įrašyti reisus orderyje paprašė pats G.. Dienpinigių įmonė darbuotojui neliko skolinga, nes pats darbuotojas jų buvo gavęs daugiau ir negrąžino įmonei, t.y. pats liko skolingas darbdaviui. Klausiama apie tam tikrą sumų neatitikimą įmonės finansiniuose dokumentuose, liudytoja aiškino, jog 4960,97 Lt suma 2014-12-04 algos dokumentų priskaitymuose (b.l. 38) didesnė nei 4865,90 Lt suma išmokėjimui pagal 2014-12-03 kasos išlaidų orderį Nr. 14L- 034 (b.l. 9) todėl, kad nurodyta be mokesčių. Tiek ši liudytoja, tiek ieškovo atstovas teismui aiškino, kad 2014-12-03 kasos išlaidų orderyje Nr. 14L- 034 dalis nurodytos sumos tenka ir 2014 m. lapkričio mėnesio atlyginimui pagal vėlgi pačios R. Š. atliktą paskaičiavimą, ši suma yra 993,69 (b.l. 10). Paties ieškovo pateiktoje priskaitymų atskaitymų pažymoje už 2014 m. gruodžio mėnesį, kurią ruošė R. Š. ir į kurį įtraukta ir 4960,97 Lt kompensacija už atostogas (b.l. 11), suma išmokėjimui po mokesčių atskaitymo nurodyta 3872,21 Lt. Analizuojant teismui pateiktus ginčo atvejį apsprendžiančius finansinius dokumentus, akivaizdu, kad juose yra pakankamai aiškūs neatitikimai. Tokių neatitikimų R. Š. paaiškinti negalėjo. Valstybei tenkantys mokėti mokesčiai tikrai didesni nei skirtumas tarp paskaičiavimo (b.l. 38) ir išmokėjimo (b.l. 9) dokumentų. Mokesčiams tenkančių sumų dydžiai matyti ir b.l. 11 esančioje pažymoje. Imant domėn ir tai, kad išmokėjimo sumos daliai tenka ir atlyginimo už 2014 m. lapkritį dalis, nurodyta suma išmokėjimui sveiku protu nesuvokiama ir niekuo nepaaiškinama. Besąlygiškai sutiktina su šiuo atveju atsakovo atstovo išsakytais argumentais dėl ieškovo mėginimo DGK sprendimu patvirtintą ginčo sumą pritraukti prie nežinia kaip paskaičiuotos sumos, ieškovo įvardijamos kaip kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Analizuojant darbo byloje esančias atsakovo suformuotas ir ieškovui, kaip darbdaviui, pateiktas kelionės ataskaitas, juose esančias įrašytas grąžintinas sumas, kurių darbdavys neginčijo, darbuotojo darbdaviui grąžintina perteklinė suma ir būtų būtent tokia, kuri nurodyta išmokėjimo dokumente, t.y. 2014-12-03 kasos išlaidų orderyje Nr. 14L- 034, ir yra akivaizdu, jog ši suma yra dienpinigiai, kaip teigia darbuotojas, o ne atvirkščiai.

9DK 176 str. įtvirtinta garantija darbuotojui kasmetinių atostogų metu gauti vidutinį darbo užmokestį. Nors šių atostogų trukmė skaičiuojama kalendorinėmis dienomis, už atostogas mokama pagal tam laikotarpiui tenkančias darbo dienas. Vidutinis darbo užmokestis už kasmetines atostogas apskaičiuojamas pagal LR Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 (Žin., 2003, Nr. 52-2326) patvirtintą tvarką pagal tris paskutinius prieš atostogas einančius kalendorinius mėnesius darbuotojo gautą darbo užmokestį. Gauta bendra suma dalijama iš faktiškai dirbtų per tą laiką dienų (valandų) skaičiaus, įskaitant dirbtas poilsio ir švenčių dienas, ir taip nustatomas vienos darbo dienos (valandos) vidutinis uždarbis. Į darbo dienų skaičių neįskaičiuojamos tos dienos, kai darbuotojas nebuvo darbe dėl svarbių priežasčių (pavyzdžiui, sirgo, nedirbo dėl priverstinės prastovos ir pan.), tuo metu gautos pinigų sumos neįskaičiuojamos į uždarbio vidurkį. Nurodytu būdu nustatytas dienos (valandos) vidutinis uždarbis dauginamas iš atostogų laikui pagal darbuotojo ar darbovietės darbo grafiką tenkančių darbo dienų (valandų) skaičiaus. Jeigu dėl pasibaigusių darbo santykių nėra galimybės suteikti kasmetinių atostogų arba darbuotojas jų nepageidauja, jam atleidimo iš darbo atveju vietoj atostogų išmokama piniginė kompensacija (DK 177 str.). Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tiems darbo metams, darbo dienų skaičių, o kompensacija už nepanaudotas atostogas apskaičiuojama pagal darbuotojo gauto prieš nutraukiant darbo santykius darbo užmokesčio dienos (valandos) vidurkį, taikant metinį darbo dienų koeficientą (0,7 – kai buvo nustatyta penkių darbo dienų arba 0,85 – kai buvo nustatyta šešių darbo dienų savaitė). Iš darbo sutarties turinio matyti, kad buvo nustatyta 5 darbo dienų savaitė, dirbant po 8 val. per dieną (b.l. 6). Darbdavio nurodytas atsakovo vidutinis dienos darbo užmokestis buvo 61,52 Lt (kas atitinka 17,82 Eur), darbuotojui paskaičiuota 4960,97 Lt (kas atitinka 1436,80 Eur) kompensacijos už nepanaudotas atostogas (b.l. 11). Remiantis minėtais duomenimis, darbo ginčų komisija priteisė iš ieškovo atsakovo naudai viso 1436,80 Eur kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Šios paskaičiavimo sumos neginčijo pats atsakovas, prašydamas atmesti ieškinį ir palikti galioti Darbo ginčų komisijos sprendimą (b.l. 26).

10Bylos duomenys leidžia manyti, kad su darbuotoju jo atleidimo iš darbo dieną nebuvo pilnai atsiskaityta. Ne visiško atsiskaitymo atleidimo iš darbo dieną faktą patvirtina ir aplinkybės, jog po darbuotojo kreipimosi į Darbo ginčų komisiją, į jo sąskaitą buvo pervesta 12,18 Eur suma, kuri mokėjimo paskirtyje įvardinta kaip „ perskaičiuotas darbo užmokestis už 2014 m. rugsėjo mėn.“ (Darbo bylos l. 35). Sutiktina su atsakovo atstovo pozicija, kad iš kelionių ataskaitų už reisus Nr. 31A, 32A 35A, 36A matyti, kokios pinigų sumos priklausė atsakovui už šiuos reisus (užmokestis, dienpinigiai) ir išgrynintos iš įmonės kortelės liko pas atsakovą (Darbo bylos l. 23-26, b.l. 71-72, . sudėjus šias sumas (95 Eur + 1600 Lt (reiso Nr. 31A kelionės ataskaita) + 66 Eur + 110 Lt + 1300 Lt + 1300 Lt (reiso Nr. 36 A kelionės ataskaita) ir išeina 2014-12-03 kasos išlaidų orderyje 14L-034 nurodyta 4865,90 Lt suma, kuri nurodyta kaip išmokėta ir kurios gavimą darbuotojas patvirtino savo parašų (Darbo bylos l. 23, 26, b.l. 71-72). Be to ir laikotarpis, už kurį paskaičiuota kompensacija už nepanaudotas atostogas, suponuoja mintį, jog darbdavys akivaizdžiai stengėsi įterpti paskaičiuotą kompensaciją į 2014-12-03 kasos išlaidų orderyje 14L-034 nurodytą 4865,90 Lt sumą, todėl skaičiavo kompensaciją už 115,2 kalendorines dienas (b.l. 9, 11-12). Aiškių paaiškinimų, už kurį laikotarpį ir kodėl būtent už tokį dienų skaičių skaičiuota kompensacija, nei darbdavys nei teismo posėdžio metu apklausta liudytoja R. Š., kuri yra įmonės direktoriaus pavaduotoja, teismui nepateikė.

11Taigi, įrodymų, kuriais remiantis būtų pagrindas vienareikšmiškai manyti, jog su darbuotoju buvo visiškai atsiskaityta, be kitų išmokų, sumokant jam ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas, nei darbo byloje, nei šioje byloje nepateikta. Darbdavys turėjo pareigą išmokėti atleidžiamam iš darbo darbuotojui kompensaciją už nepanaudotas atostogas, tačiau to nepadarė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 gegužės 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2008, akcentuojama, kad šios pareigos neeliminuoja ir tokia situacija, kai atleidžiamas iš darbo darbuotojas yra skolingas darbdaviui. Tai gali būti pagrindas darbdaviui tartis su darbuotoju dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo, tačiau toks reikalavimų įskaitymas galėtų būti taikomas tik sutikus darbuotojui. Nesant tokio susitarimo, net ir kilus ginčui, nagrinėtinam teisme, aplinkybė, kad darbdavys uždelsė atsiskaityti su darbuotoju, išlieka teisiškai reikšminga (...). Duomenų apie šalių susitarimą dėl piniginių reikalavimų įskaitymo šioje byloje nėra, taigi, darbdavys privalėjo išmokėti darbuotojui visas jam priklausančias sumas jo atleidimo iš darbo dieną. Esant nurodytoms aplinkybėms, Darbo ginčų komisija pagrįstai apgynė darbuotojo pažeistą teisę ir priteisė darbuotojui DK 177 str. numatytą kompensaciją už nepanaudotas atostogas, kurios dydžio šalys neginčija.

12DK 141 str. 3d. nustatyta, kad kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Atsakovas reikalavimą dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo pareiškė teisme, pateikdamas priešieškinį.

13Ar pažeidė darbdavys savo pareigą laiku atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju ir ar jam taikytinos DK 141 straipsnio 3 dalyje nustatytos teisinio poveikio priemonės, sprendžiama pagal darbuotojo atleidimo dienos padėtį. Uždelsimo atsiskaityti laikotarpio trukmė (periodas po atleidimo iki visiško atsiskaitymo) turi įtakos išmokos dydžiui, tačiau nelemia, ar iš viso taikytini DK 141 straipsnio 3 dalyje nustatyti padariniai.(2012-02-10 nutartis Nr. 3K-3-27/2012 civilinėje byloje pagal ieškovės D. V. ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Gubernija“ dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką ir delspinigių priteisimo). Šiuo atveju nustatyta, kad atleidimo iš darbo dieną ir vėliau darbdavys neišmokėjo darbuotojui kompensacijos už nepanaudotas atostogas, todėl yra pagrindas atsirasti DK 141 str. 3 d. numatytiems teisiniams padariniams.

14Kasacinis teismas yra nurodęs, kad atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju susideda iš dviejų dalių: finansinės ir teisinės. DK 141 straipsnio 3 daliai taikyti būtina nustatyti tokias aplinkybes: pirma, neatsiskaitymo laiku faktą; antra, faktą, kad dėl neatsiskaitymo nėra darbuotojo kaltės. Šioje teisės normoje nustatytų padarinių taikymas siejamas ne su darbdavio kalte, bet su darbuotojo kaltės nebuvimu. Šios darbdavio prievolės neatsiranda tik darbuotojo kaltės konstatavimo atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Č. v. UAB „Stelalita“, bylos Nr. 3K-3-625/2008; 2009 m. liepos 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. J. v. UAB „Geotechnikos grupė“, bylos Nr. 3K-3-305/2009; 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. V. T. v. UAB „Diena Media News“, bylos Nr. 3K-3-116/2011). Taigi, darbdavys privalėjo sumokėti darbuotojui kompensaciją už nepanaudotas atostogas, tačiau to nepadarė, kaip minėta, duomenų apie šalių susitarimą dėl piniginių reikalavimų įskaitymo byloje nėra, darbuotojo kaltės dėl neatsiskaitymo taip pat nėra, taigi yra pagrindas taikyti DK 141 straipsnio 3 dalį, priteisiant išmoką už uždelsimo atsiskaityti laiką.

15Taikant DK 141 straipsnio 3 dalį būtina atsižvelgti į DK 2, 35 straipsniuose įtvirtintus darbo teisės principus; pagal darbuotojo (ieškovo) vidutinį darbo užmokestį apskaičiuota išmoka už uždelsimo atsiskaityti laiką teismo gali būti priteisiama sumažinta, jeigu jos priteisimas reikštų pernelyg didelę disproporciją, nepagrįstai didelį neadekvatumą tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, nebūtų suderinamas su DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais, taip pat su proporcingumu, kaip bendruoju teisės principu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje I. G. v. Lietuvos ir Kanados UAB ,,Pajūrio mediena“ , bylos Nr. 3K-3-247/2011). Toks aiškinimas reiškia, kad jei su atleidžiamu darbuotoju neatsiskaityta visiškai, tai vidutinis darbo užmokesčio priteisimas už visą uždelstą atsiskaityti laiką atitiks normos tikslus, tačiau jeigu atleidžiamam darbuotojui neišmokama tik dalis jam priklausančių sumų, tada taikomos sankcijos dydį sudaro vidutinio darbo užmokesčio dalis proporcinga neišmokėtoms sumoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 7 d. nutartis A. V. v. UAB „ Mitnija“ byloje Nr. 3K-3-284/2009, 2008 m. sausio 2 d. nutartis D. L. v. UAB „ Fleming baldai“ byloje Nr. 3K-3-82/2008).

16Kaip minėta, atsakovo vidutinis darbo dienos užmokestis buvo 61,52 Lt (kas atitinka 17,82 Eur) (neatskaičius mokesčių), vidutinio darbo užmokesčio už delsimo atsiskaityti laikotarpį nuo atleidimo iš darbo iki šio teismo sprendimo priėmimo (215 darbo dienų) suma sudaro 3 831,30 Eur. Atsižvelgiant į nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką bei įvertinus aplinkybes, jog darbuotojui jo atleidimo iš darbo dieną nebuvo darbo užmokesčio įsiskolinimo, buvo išmokėta pagrindinė dalis jam priklausančios išmokėti sumos (darbo užmokestis bei dienpinigiai) ir uždelsta išmokėti tik kompensacijos už nepanaudotas atostogas suma, jog reikalavimas dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką priteisimo buvo pareikštas jau po Darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo, darbuotojui priteistinos išmokos už uždelsimo atsiskaityti laiką suma mažintina per pusę, t.y. iki 1915,65 Eur.

17Priešingu atveju šios kompensacijos nesumažinimas reikštų pernelyg didelę disproporciją tarp ieškovui priklausančių neišmokėtų su darbo santykiais susijusių pajamų ir 2,5 kartų šias pajamas viršijančios kompensacijos. Tokia situacija nebūtų suderinama su minėtais DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais, taip pat su proporcingumu kaip bendruoju teisės principu. Taigi, atsakovui iš ieškovo priteistina 1915,65 Eur (neatskaičius mokesčių) vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki šio teismo sprendimo priėmimo dienos bei po 17,82 Eur (neatskaičius mokesčių) vidutinio darbo dienos užmokesčio nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki visiško atsiskaitymo (DK 141 str. 3d.).

18Atkreiptinas dėmesys, kad teismas, spręsdamas tarp šalių kilusį ginčą, sprendime turi nurodyti priteisiamas sumas, iš kurių nėra išskaitytas gyventojų pajamų mokestis. Vykdant teismo sprendimą, gyventojų pajamų mokestį apskaičiuoja ir išskaito darbdavys (atsakovas) (LAT 1997-06-10 konsultacija Nr.A3-14, Teismų praktika Nr. 7). Todėl iš ieškovo atsakovo naudai priteistos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos paskaičiuotos ir nurodytos be išskaičiuotų mokesčių.

19Atmesdamas ieškinį ir patenkindamas priešieškinį, teismas plačiau dėl kitų šalių teiginių nepasisako, nes neturi pagrindo manyti, jog ginčo sprendimui jie yra teisiškai reikšmingi

20Patenkinus priešieškinį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo atsakovas buvo atleistas, viso 57 Eur, išieškomos iš ieškovo į valstybės biudžetą (CPK 96 str. 1 d.).

21Atmetus ieškinį ir patenkinus priešieškinį, iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos pagrįstos rašytiniais įrodymais atsakovo turėtos išlaidos už teisinę pagalbą – 950 Eur) (CPK 88 str.1d.6p., 93 str.1d., b.l. 69-70).

22Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 260 str.,

Nutarė

23ieškinį atmesti.

24Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2015-02-10 sprendimą Nr. APS-36-23678, priimtą darbo byloje pagal ieškovo J. G. prašymą atsakovui UAB „Loritransa“ dėl neišmokėtos kompensacijos už nepanaudotas atostogas išieškojimo, palikti nepakeistą.

25Priešieškinį patenkinti.

26Priteisti iš ieškovo UAB „Loritransa“, į.k. 126068148, atsakovo J. G., a.k. ( - ) naudai 1915,65 Eur (neatskaičius mokesčių) vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki šio teismo sprendimo priėmimo dienos bei po 17,82 Eur (neatskaičius mokesčių) vidutinio dienos darbo užmokesčio nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki visiško atsiskaitymo, 950 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų.

27Priteisti iš ieškovo UAB „Loritransa“, į.k. 126068148, 57 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Natalija... 2. ieškovas UAB „Loritransa“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo panaikinti... 3. Atsakovas su ieškovo reikalavimais nesutiko, prašė ieškinį atmesti.... 4. Atsiliepime į priešieškinį ieškovas prašė priešieškinį atmesti,... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-07-10 sudarytos neterminuotos darbo... 7. Pagal DK 141 str. 1 d. nuostatas, darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su... 8. Atsakovas prašė Darbo ginčų komisijos priteisti kompensaciją už... 9. DK 176 str. įtvirtinta garantija darbuotojui kasmetinių atostogų metu gauti... 10. Bylos duomenys leidžia manyti, kad su darbuotoju jo atleidimo iš darbo dieną... 11. Taigi, įrodymų, kuriais remiantis būtų pagrindas vienareikšmiškai manyti,... 12. DK 141 str. 3d. nustatyta, kad kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo... 13. Ar pažeidė darbdavys savo pareigą laiku atsiskaityti su atleidžiamu... 14. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju... 15. Taikant DK 141 straipsnio 3 dalį būtina atsižvelgti į DK 2, 35... 16. Kaip minėta, atsakovo vidutinis darbo dienos užmokestis buvo 61,52 Lt (kas... 17. Priešingu atveju šios kompensacijos nesumažinimas reikštų pernelyg didelę... 18. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas, spręsdamas tarp šalių kilusį ginčą,... 19. Atmesdamas ieškinį ir patenkindamas priešieškinį, teismas plačiau dėl... 20. Patenkinus priešieškinį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 21. Atmetus ieškinį ir patenkinus priešieškinį, iš ieškovo atsakovo naudai... 22. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 260 str.,... 23. ieškinį atmesti.... 24. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos... 25. Priešieškinį patenkinti.... 26. Priteisti iš ieškovo UAB „Loritransa“, į.k. 126068148, atsakovo J. G.,... 27. Priteisti iš ieškovo UAB „Loritransa“, į.k. 126068148, 57 Eur žyminio... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliaciniu skundu gali būti...