Byla e2-3854-910/2018
Dėl bankrutuojančio žemės ūkio agroserviso kooperatyvo „Dalksna“ 2018 m. vasario 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Ribokaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skundą atsakovui bankrutuojančiam žemės ūkio agroserviso kooperatyvui „Dalksna“ dėl bankrutuojančio žemės ūkio agroserviso kooperatyvo „Dalksna“ 2018 m. vasario 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pateikė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti bankrutuojančio žemės ūkio agroserviso kooperatyvo „Dalksna“ (toliau – ŽŪAK) „Dalksna“ 2018 m. vasario 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimus 1-3 darbotvarkės klausimais.

3Pareiškime nurodyta, kad ŽŪAK „Dalksna“ yra pareiškėjos skolininkas. Šiuo metu iš ŽŪAK „Dalksna“ vykdomas išieškojimas pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 5 d. išduotą vykdomąjį raštą. ŽŪAK „Dalksna“ kreditorių susirinkimo 2018 m. vasario 2 d. nutarimas iškelti ŽŪAK „Dalksna“ bankroto bylą ne teismo tvarka prieštarauja imperatyviai Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 12 straipsnio 1 dalies normai, dėl to bankroto procesas ne teismo tvarka šiai įmonei negali būti vykdomas. Pareiškėja nebuvo informuota apie 2018 m. vasario 2 d. ŽŪAK „Dalksna“ kreditorių susirinkimą, dėl to negalėjo išreikšti savo nuomonės bankroto bylos iškėlimo metu. Galėjo būti pažeistos ir kitų kreditorių teisės bei teisėti interesai, nesuteikiant informacijos ir nežinant apie dar vieną kreditorių. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, ŽŪAK „Dalksna“ 2018 m. vasario 2 d. kreditorių susirinkimo visi trys nutarimai naikintini.

4Atsakovo bankrutuojančio ŽŪAK „Dalksna“ bankroto administratorės UAB „Framas LT“ įgaliotas asmuo ateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad ŽŪAK „Dalksna“ bankroto procesas ne teismo tvarka 2018 m. vasario 20 d. nutrauktas, todėl ši civilinė byla turėtų būti nutraukta, nelikus ginčo dalyko.

5Dublike pareiškėja Nacionalinės mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašė skundą tenkinti.

6Dublikas išsiųstas atsakovui ŽŪAK „Dalksna“ triplikui pateikti, tačiau atsakovui siųsti procesiniai dokumentai grįžo neįteikti, nurodant neįteikimo priežastį „neatsiėmė pašte“.

7Atsakovui atsiliepime nurodžius, kad bankroto procesas ne teismo tvarka buvo nutrauktas, o šioje civilinėje byloje nebeliko ginčo objekto, pareiškėjai pasiūlyta per teismo nustatytą terminą galutinai suformuluoti skundo reikalavimą.

8Pareiškėja, vykdydama teismo nutartį, nurodė, kad pagal viešuose registruose esančią informaciją ŽŪAK „Dalksna“ bankroto procesas ne teismo tvarka nenutrauktas.

9Atsakovo bankrutuojančio ŽŪAK „Dalksna“ bankroto administratorės UAB „Framas LT“ įgaliotas asmuo pateikė rašytinius paaiškinimus, nurodydama, kad, paaiškėjus Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skunde nurodytai informacijai, bankroto administratorius kreipėsi į ŽŪAK „Dalksna“ vadovą su prašymu sušaukti ŽŪAK „Dalksna“ kreditorių susirinkimą, kuris priimtų nutarimą nutraukti ŽŪAK „Dalksna“ bankrotą ne teismo tvarka. Kadangi rašytinių paaiškinimų dieną ŽŪAK „Dalksna“ vadovas nėra įvykdęs bankroto administratoriaus nurodymo, ŽŪAK „Dalksna“ bankroto administratorius sutinka su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skunde išdėstytais motyvais ir prašo nutraukti ŽŪAK „Dalksna“ neteisminį bankrotą.

10Skundas tenkintinas.

11Byloje nustatyta, kad 2018 m. vasario 2 d. įvyko ŽŪAK „Dalksna“ kreditorių susirinkimas, kuriame svarstyti tokie klausimai ir priimti nutarimai:

12- Pirmas darbotvarkės klausimas – „kreditorių susirinkimo darbo reglamento nustatymas“. Nutarta: „kreditorių susirinkimui pirmininkauja ŽŪAK „Dalksna“ atstovas D. K., sekretoriauja UAB „Framas LT“ atstovas V. V.“;

13- Antras darbotvarkės klausimas – „dėl bankroto bylos iškėlimo ŽŪAK „Dalksna“. Nutarta: „Iškelti bankroto bylą ŽŪAK „Dalksna“ (įmonės kodas: 165831470, adresas: Patašinės k., Marijampolės sen., Marijampolė), bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka; nustatyti 20 dienų terminą nuo nutarimo priėmimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos; nustatyti 15 dienų terminą nuo nutarimo priėmimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus“;

14- Trečias darbotvarkės klausimas – „dėl bankroto administratoriaus paskyrimo“. Nutarta: „Bankroto administratoriumi paskirti UAB „Framas LT“ (įmonės kodas: 302574947, adresas: Gedimino pr. 32-5, Vilnius, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas sąrašo eilės Nr. B-JA228)“.

15Vadovaujantis teismų praktika, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais. Vienas iš tokių pagrindų – esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymas, galėjęs nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį. Kitas pagrindas – materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ar (ir) pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012).

16Pareiškėja teigia, kad 2018 m. vasario 2 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu iš ŽŪAK „Dalksna“ buvo vykdomas priverstinis išieškojimas, todėl pažeista ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sąlyga.

17ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jeigu iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus.

18Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ŽŪAK „Dalksna“ yra pareiškėjos skolininkė. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 23 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. el-2390-535-2017 iš ŽŪAK „Dalksna“ pareiškėjos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos naudai priteista 1 015 266,14 Eur grąžintinų lėšų suma bei 5 proc. metinės palūkanos už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamos nuo 2017 m. kovo 26 d. nuo negrąžintos lėšų dalies iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos bus sugrąžintos. 2017 m. liepos 5 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas išdavė vykdomąjį raštą ir pradėtas priverstinis skolos išieškojimas (administracinė byla Nr. eI-2390-535/2017).

19Sutiktina su pareiškėjos argumentu, kad, iš atsakovo ŽŪAK „Dalksna“ vykdant išieškojimą pagal 2017 m. liepos 5 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo išduotą vykdomąjį raštą, ŽŪAK „Dalksna“ kreditorių susirinkimo 2018 m. vasario 2 d. nutarimas ŽŪAK „Dalksna“ iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka prieštarauja imperatyviai įstatymo normai, ir dėl to bankroto procesas ne teismo tvarka šiai įmonei negali būti vykdomas. Darytina išvada, kad, priimant nutarimą vykdyti bankrotą ne teismo tvarka, pažeistos ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.

20Be to, pagal ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalį, jeigu įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą.

21Taigi, ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalis imperatyviai nustato prievolę apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka informuoti kiekvieną kreditorių, kartu nurodant kreditorių susirinkimo datą bei vietą. Kreditorių informavimas apie siūlymą pradėti neteisminę bankroto procedūrą ypač svarbus dėl to, kad, vykdant bankroto procesą ne teismo ir teismine tvarka, skiriasi kreditorių teisių ir pareigų mastas, pastarojo proceso metu bankroto procedūrų teisėtumo kontrolę tiesiogiai vykdo teismas, o neteisminiame bankroto procese teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-721-381/2016).

22Nagrinėjamu atveju pareiškėja, būdama ŽŪAK „Dalksna“ kreditore, turėjo būti informuota apie įmonės vadovo (savininko) sprendimą siūlyti kelti ŽŪAK „Dalksna“ bankroto bylą neteismine tvarka. Iš pareiškime nurodytų aplinkybių, kurių atsakovas nepaneigė, ir pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėja informaciją apie vykusį kreditorių susirinkimą sužinojo tik 2018 m. vasario 7 d. iš antstolės S. Ž.. Pareiškėja nebuvo informuota apie atsakovo vadovo ketinimą siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, bei negavo siūlymo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, taip pat negavo informacijos apie numatomą kreditorių susirinkimo datą, vietą ir darbotvarkę. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ŽŪAK „Dalksna“ bankroto procedūra ne teismo tvarka buvo inicijuota taip pat nesilaikant ir procedūrinių reikalavimų, todėl ji negali būti pripažinta teisėta.

23Aptartų motyvų pagrindu darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju atsakovas pažeidė imperatyvias ĮBĮ 12 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas. Esant nustatytoms aplinkybėms, atsakovo bankroto administratoriui sutinkant su pareiškimu, 2018 m. vasario 2 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu priimti nutarimai naikinti, o pradėtas įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka nutrauktinas.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 12-13 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

25tenkinti pareiškėjos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skundą.

26Pripažinti neteisėtais ir panaikinti bankrutuojančio ŽŪAK „Dalksna“ (juridinio asmens kodas 165831470) 2018 m. vasario 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimus 1-3 darbotvarkės klausimais bei nutraukti pradėtą šios įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka.

27Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Ribokaitė, rašytinio proceso tvarka... 2. pareiškėja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 3. Pareiškime nurodyta, kad ŽŪAK „Dalksna“ yra pareiškėjos skolininkas.... 4. Atsakovo bankrutuojančio ŽŪAK „Dalksna“ bankroto administratorės UAB... 5. Dublike pareiškėja Nacionalinės mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio... 6. Dublikas išsiųstas atsakovui ŽŪAK „Dalksna“ triplikui pateikti, tačiau... 7. Atsakovui atsiliepime nurodžius, kad bankroto procesas ne teismo tvarka buvo... 8. Pareiškėja, vykdydama teismo nutartį, nurodė, kad pagal viešuose... 9. Atsakovo bankrutuojančio ŽŪAK „Dalksna“ bankroto administratorės UAB... 10. Skundas tenkintinas. ... 11. Byloje nustatyta, kad 2018 m. vasario 2 d. įvyko ŽŪAK „Dalksna“... 12. - Pirmas darbotvarkės klausimas – „kreditorių susirinkimo darbo... 13. - Antras darbotvarkės klausimas – „dėl bankroto bylos iškėlimo ŽŪAK... 14. - Trečias darbotvarkės klausimas – „dėl bankroto administratoriaus... 15. Vadovaujantis teismų praktika, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti... 16. Pareiškėja teigia, kad 2018 m. vasario 2 d. vykusio kreditorių susirinkimo... 17. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne... 18. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ŽŪAK „Dalksna“ yra pareiškėjos... 19. Sutiktina su pareiškėjos argumentu, kad, iš atsakovo ŽŪAK „Dalksna“... 20. Be to, pagal ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalį, jeigu įmonė negali ir negalės... 21. Taigi, ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalis imperatyviai nustato prievolę apie... 22. Nagrinėjamu atveju pareiškėja, būdama ŽŪAK „Dalksna“ kreditore,... 23. Aptartų motyvų pagrindu darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju atsakovas... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 12-13... 25. tenkinti pareiškėjos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio... 26. Pripažinti neteisėtais ir panaikinti bankrutuojančio ŽŪAK „Dalksna“... 27. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...