Byla eB2-1381-513/2019
Dėl darbo užmokesčio išieškojimo pareikšti, todėl E. B. reikalavimas Darbo ginčų komisijoje nenagrinėtas

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. B. prašymą patvirtinti jo kreditinį reikalavimą BUAB „Akvatermos projektai“ bankroto byloje.

2Teismas

Nustatė

3Klaipėdos apygardos teismo 2019-06-10 nutartimi pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą UAB „Akvatermos projektai“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Ultima optio“, nutartis įsiteisėjo 2019-06-21.

42019-07-01 nutartimi patvirtinta iki 1 500 Eur faktinių išlaidų suma, kurią bankroto administratorė UAB „Ultima optio“ turi teisę naudoti bankrutuojančios UAB „Akvatermos projektai“ administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

52019-09-26 nutartimi patvirtintas kreditorių sąrašas, pareiškėjo E. B. prašymas patvirtinti jo kreditinį reikalavimą išskirtas į atskirą bylą.

62019-11-04 nutartimi BUAB „Akvatermos projektai“ nutarta taikyti supaprastintą bankroto procesą.

7Pareiškėjas E. B. 2019-09-08 bankroto administratorei pateikė prašymą įrašyti į sąrašą darbuotojų, negavusių darbo užmokesčio, t. y. į BUAB „Akvatermos projektai“ pirmosios eilės kreditorių sąrašą. Prie prašymo pareiškėjas pridėjo Darbo ginčų komisijos sprendimą, iš kurio matyti, kad prašė išieškoti BUAB „Akvatermos projektai“ nesumokėtą 6000 Eur darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas.

8Bankroto administratorė nurodė, jog ginčija E. B. reikalavimą, nes bankroto administratorei įmonės dokumentai ir turtas nėra perduoti, todėl ji negali patikrinti šio kreditinio reikalavimo pagrįstumo. Nurodė, jog Darbo ginčų komisijos 2019-01-29 sprendimu neatnaujintas praleistas terminas reikalavimui dėl darbo užmokesčio išieškojimo pareikšti, todėl E. B. reikalavimas Darbo ginčų komisijoje nenagrinėtas.

9Prašymas tenkintinas iš dalies.

10Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Kasacinio teismo praktikoje aiškinama, kad kreditoriaus reikalavimui nesant patvirtintam įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011).

11Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra pažymėta, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009).

12Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenų išrašo pagrindu nustatyta, kad pareiškėjas E. B. dirbo BUAB „Akvatermos projektai“. Iš 2019-01-10 prašymo, pateikto Darbo ginčų komisijai, nustatyta, kad pareiškėjas prašė išieškoti nesumokėtą darbo užmokestį laikotarpiu nuo 2017 m. lapkričio mėn. iki 2018 m. rugpjūčio mėn., kuris, pareiškėjo teigimu, sudarė 600 Eur atskaičius mokesčius, ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, kuri sudarė 1200 Eur atskaičius mokesčius. Prašyme pareiškėjas nurodė, kad įmonės direktorius vis žadėjo sumokėti darbo užmokestį, tačiau nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. su juo nebepavyksta susisiekti.

13Darbo ginčų komisijos 2019-01-29 sprendimu Nr. DGKS-538 prašymą atsisakyta nagrinėti, nes pareiškėjas praleido DK 220 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytą 3 mėnesių kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminą.

14Pagal DK 220 straipsnio 2 dalį, jeigu darbo ginčų komisija savo sprendimu termino neatnaujina, per vieną mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo galima kreiptis į teismą pareiškiant ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo teisme, tačiau 2019-06-10 skolininkei iškelta bankroto byla ir kreditorius 2019-09-08 pateikė prašymą administratoriui. Teismo vertinimu, nors pareiškėjas elgėsi pasyviai, tačiau susiklosčius situacijai, kad darbdavys yra bankrutuojanti įmonė, bankroto procesas yra susijęs ir su viešuoju interesu, o nagrinėdamas darbo ginčus teismas privalo veikti aktyviai (CPK 414 straipsnis) ir ginti silpnesniosios darbo teisinių santykių šalies – darbuotojo – interesus, todėl atnaujintinas terminas darbuotojo finansiniam reikalavimui pareikšti.

15Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenų išraše nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2017 m. lapkričio mėn. iki 2018 m. rugpjūčio mėn. pareiškėjo draudžiamosios pajamos UAB „Akvatermos projektai“ sudarė iš viso 2 771,18 Eur, o valstybinio socialinio draudimo įmokų suma sudarė 1 168,89 Eur. Pareiškėjas nepateikė darbo sutarties, bankroto administratoriui neperduoti įmonės dokumentai, šioje proceso stadijoje nėra ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių ir jokių kitų įrodymų, pagrindžiančių jo prašomą priteisti nesumokėto darbo užmokesčio dydį, darbdavys bankrutuojanti įmonė bankroto administratorei jokių dokumentų taip pat neperdavė, todėl sprendžiant klausimą dėl kreditinio reikalavimo pagrįstumo vadovaujamasi „Sodros“ informacinės sistemos duomenimis. Vertinant bankroto byloje esančius įrodymus, t. y. duomenis apie tai, kad nuo 2018-12-03 nepavyko priverstinai išieškoti įmonės įmokų skolos į Sodros biudžetą; kad įmonės vadovo gyvenamoji vieta nežinoma ir jis gali būti išvykęs į Ispaniją; kad 2018-11-05 Darbo ginčų komisijos sprendimu kitam BUAB „Akvatermos projektai“ darbuotojui yra priteista darbo užmokesčio skola už laikotarpį nuo 2015-03-10 iki 2018-07-20, skolininkė raštu nurodė, kad susiduria su finansiniais sunkumais, prašė skolą išdėstyti penkiems mėnesiams, daugiau tikėtina, kad ir pareiškėjui nebuvo sumokėtas darbo užmokestis ir įmonės vadovas jį žadėjo sumokėti vėliau, kaip ir nurodyta 2019-01-10 prašyme, pateiktame Darbo ginčų komisijai, todėl konstatuotina, kad darbuotojui nesumokėto darbo užmokesčio suma laikotarpiu nuo 2017 m. lapkričio mėn. iki 2018 m. rugpjūčio mėn. sudaro 2 771,18 Eur.

16Prašydamas priteisti 1200 Eur kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas pareiškėjas nedetalizavo, už kelias kalendorines dienas nepanaudotų kasmetinių atostogų ši suma susidarė. Iš prašymo turinio manytina, kad pareiškėjas nurodė turėjęs nepanaudotas kasmetines atostogas už dvejus metus, tačiau nesant jokių šiuos teiginius pagrindžiančių duomenų, vertinant laikotarpį, kurį pareiškėjas nurodė negavęs darbo užmokesčio, už šį laikotarpį apskaičiuotini ir atostoginiai pagal vidutinį darbo užmokestį (DK 130, 145 straipsniai).

17Iš minėto „Sodros“ informacinės sistemos išrašo duomenų nustatyta, kad 2 771,18 Eur darbo užmokesčio suma susidarė laikotarpiu nuo 2017 m. lapkričio mėn. iki 2018 m. rugpjūčio mėn., šiuo laikotarpiu nurodyta, kad nuo 2018-02-26 iki 2018-03-09 ir nuo 2018-07-01 suteiktos nemokamos atostogos, o 2018 m. gegužės mėnesį draudžiamųjų pajamų suma nurodyta tik 74,55 Eur, 2018 m. birželio mėnesį draudžiamųjų pajamų suma nurodyta tik 26,19 Eur, todėl nėra aišku, kiek dienų iš tikrųjų darbuotojas dirbo, vertinant šiuos duomenis taip, kad būtų palankiau darbuotojui, nurodyti laikotarpiai neįskaičiuotini nustatant jo vidutinį dienos darbo užmokestį.

182017 m. lapkritį buvo 21 darbo diena, o draudžiamosios pajamos sudarė 524 Eur, 2017 m. gruodį buvo 19 darbo dienų, draudžiamosios pajamos 524 Eur, 2018 m. sausio mėnesį buvo 22 darbo dienos, draudžiamosios pajamos sudarė 610 Eur, 2018 m. vasarį per 16 darbo dienų buvo 559,26 Eur draudžiamųjų pajamų, 2018 m. kovo mėnesį per 15 darbo dienų darbuotojas turėjo 207,18 Eur draudžiamųjų pajamų, 2018 m. balandį per 20 darbo dienų buvo 246 Eur draudžiamųjų pajamų. Susumavus darbo dienas (113 darbo dienų) ir draudžiamąsias pajamas (2670,52 Eur) vienos darbo dienos darbo užmokestis sudaro 23,63 Eur. Vadovaujantis DK 126 straipsnio 2 dalimi darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip 20 darbo dienų kasmetinės atostogos, už dešimt mėnesių (2017 m. lapkritis – 2018 m. rugpjūtis) susidaro 17 darbo dienų atostogų, už kurias atostoginiai sudaro 401,71 Eur.

19Nustatytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad E. B. nesumokėto darbo užmokesčio ir atostoginių suma sudaro 3172,89 Eur, todėl šioje proceso stadijoje tokio dydžio jo finansinis reikalavimas tvirtintinas BUAB „Akvatermos projektai“ bankroto byloje (CK 1.5 straipsnis, CPK 185 straipsnis, ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, jog bankroto administratorei gavus įmonės apskaitos dokumentus ar kitus duomenis ir nustačius, kad E. B. nesumokėtas kito dydžio darbo užmokestis ar su darbo santykiais susijusios sumos, kreditinis reikalavimas gali būti tikslinamas, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

21atnaujinti praleistą terminą finansiniam reikalavimui pareikšti,

22patvirtinti pirmosios eilės kreditoriaus E. B. 3 172,89 Eur kreditinį reikalavimą BUAB „Akvatermos projektai“ bankroto byloje.

23Nutarties kopiją įteikti kreditoriui E. B. ir bankroto administratorei UAB „Ultima optio“ ir įpareigoti supažindinti įmonės kreditorius.

24Nutartį per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. Teismas... 3. Klaipėdos apygardos teismo 2019-06-10 nutartimi pagal Valstybinio socialinio... 4. 2019-07-01 nutartimi patvirtinta iki 1 500 Eur faktinių išlaidų suma, kurią... 5. 2019-09-26 nutartimi patvirtintas kreditorių sąrašas, pareiškėjo E. B.... 6. 2019-11-04 nutartimi BUAB „Akvatermos projektai“ nutarta taikyti... 7. Pareiškėjas E. B. 2019-09-08 bankroto administratorei pateikė prašymą... 8. Bankroto administratorė nurodė, jog ginčija E. B. reikalavimą, nes bankroto... 9. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 10. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 11. Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra pažymėta, kad teismas kreditoriaus... 12. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenų... 13. Darbo ginčų komisijos 2019-01-29 sprendimu Nr. DGKS-538 prašymą atsisakyta... 14. Pagal DK 220 straipsnio 2 dalį, jeigu darbo ginčų komisija savo sprendimu... 15. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenų... 16. Prašydamas priteisti 1200 Eur kompensaciją už nepanaudotas kasmetines... 17. Iš minėto „Sodros“ informacinės sistemos išrašo duomenų nustatyta,... 18. 2017 m. lapkritį buvo 21 darbo diena, o draudžiamosios pajamos sudarė 524... 19. Nustatytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad E. B. nesumokėto darbo... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 21. atnaujinti praleistą terminą finansiniam reikalavimui pareikšti,... 22. patvirtinti pirmosios eilės kreditoriaus E. B. 3 172,89 Eur kreditinį... 23. Nutarties kopiją įteikti kreditoriui E. B. ir bankroto administratorei UAB... 24. Nutartį per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...