Byla 1A-5-651/2019
Dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. lapkričio 12 d. nuosprendžio, kuriuo F. H. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 135 straipsnio 1 dalyje ir nuteistas 2 (dvejų) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Reginos Bertašienės, Daliaus Jocio, Dalios Kursevičienės (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo F. H. (F. H.) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. lapkričio 12 d. nuosprendžio, kuriuo F. H. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 135 straipsnio 1 dalyje ir nuteistas 2 (dvejų) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme.

2Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirta laisvės atėmimo bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė F. H. laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams.

3Laisvės atėmimo bausmę paskirta atlikti pataisos namuose. Laisvės atėmimo bausmės pradžią nurodyta skaičiuoti nuo nuteistojo sulaikymo bausmės atlikimui momento. Į paskirtos bausmės laiką įskaitytas F. H. laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2018 m. liepos 15 d. 03.09 val. iki 2018 m. liepos 16 d. 14.30 val. (dvi dienas).

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

71.

8F. H. nuteistas už tai, kad sunkiai sutrikdė sveikatą žmogui, o būtent: 2018-07-01 apie 06.00 val. prie naktinio klubo-baro „ P. M.“, esančio ( - ), F. H., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, konflikto metu vieną kartą peiliu dūrė A. K. į pilvą ir padarė kiauryminę durtinę - pjautinę pilvo bambos srities žaizdą su plonosios ( tuščiosios) žarnos ir jos pasaito pažeidimu, kas sukėlė sunkų sveikatos sutrikdymą.

92.

10Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, paties nuteistojo prisipažinimą, konstatavo, kad F. H. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Bausmę nuteistajam teismas paskyrė vadovaudamasis bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę. Nustatė, kad nuteistasis padarė vieną sunkų smurtinį nusikaltimą, numatytą BK 135 straipsnio 1 dalyje. Atsižvelgė į tai, kad nusikalstama veika yra atsitiktinio pobūdžio, nėra duomenų, kad jis būtų anksčiau teistas už tyčinius nusikaltimus. Yra baustas už administracinius teisės pažeidimus. Įvertino tai, kad F. H. yra jauno, darbingo amžiaus, nusikaltimo padarymo metu dirbo, nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje neturi, tačiau nurodė, kad iš Lietuvos išvykti neketina, gyvena K. pas draugę. Atsižvelgė į tai, kad F. H. dėl padarytos nusikalstamos veikos kaltu prisipažino, atlygino nukentėjusiajam padarytą žalą, nukentėjusysis A. K. jam atleido, pretenzijų neturi (t.1, b. l. 58-59).

11II.

12Apeliacinio skundo argumentai ir prašymai

132.

14Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo pakeisti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. lapkričio 12 d. nuosprendį ir paskirti jam švelnesnę bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Mano, kad teismas privalėjo pripažinti jo kelias atsakomybę lengvinančias aplinkybes, o ne vieną. Nurodo, kad jis pripažino kaltę, padėjo išaiškinti nusikalstamą veiką bei atlygino nukentėjusiajam žalą. Nesutinka, kad yra jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė. Nurodo, kad byloje nėra įrodyta, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas neblaivus. Tvirtina, kad jis buvo labai išsigandęs, ištiktas šoko, todėl taksistui gal ir pasirodė, kad jis „apsirūkęs žolės“. Tačiau jokių objektyvių įrodymų apie jo būklę nusikalstamos veikos parymo metu nėra, todėl nebuvo teisinio pagrindo ir konstatuoti jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę – neblaivumą.

152.1.

16Nurodo, kad jis nusikalstamą veiką padarė atsitiktinai, dėl to prarado darbą, vizą, leidžiančią gyventi Lietuvoje, iškilo grėsmė jo asmeniam gyvenimui, nes Lietuvoje turi draugę su kuria nori kurti šeimą, o laisvės atėmimo bausmės paskyrimas gali sutrukdyti tam. Mano, kad paskirta laisvės atėmimo bausmė aiškiai prieštarauja teisingumo principui.

172.2.

18Didžiausią žalą jis padarė nukentėjusiajam, tačiau jam žalą atlygino ir jis pretenzijų neturi, jokių pasekmių dėl sužalojimo jam neatsirado, todėl mano, kad bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu, paskyrimas leistų pasiekti bausmės tikslus. Dėl jam paskirtų apribojimų jis patirtų suvaržymus ir nusikalstamų veikų tikrai nedarytų, nes jis suprato savo elgesio neigiamas pasekmes. Pažymi, kad BK 62 straipsnio 2 dalies 3 punktas numato galimybę teismui, atsižvelgusį bylos aplinkybes, paskirti kaltininkui švelnesnę negu įstatymo numatytą bausmę. Už BK 135 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos padarymą numatyta skirti tik laisvės atėmimą, tačiau mano, kad galėtų jam taikyti 75 straipsnio nuostatą ir paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti. Mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo.

193.

20Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras Jurijus Petuchovas (Jurij Petuchov) prašo atmesti F. H. apeliacinį skundą. Nurodo, kad apylinkės teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas. Teismas motyvuotai paskyrė nedidelę laisvės atėmimo bausmę už padarytą sunkų nusikaltimą.

21III.

22Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados Skundas atmetamas.

234.

24Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 320 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose.

255.

26Kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus ir tiesiogiai teisiamajame teismo posėdyje ištirtus įrodymus ir nuteistojo F. H. nusikalstamą veiką tinkamai kvalifikavo, kartu teisingai taikė baudžiamojo įstatymo bei baudžiamojo proceso normas Kadangi nuteistasis neginčija kaltės, todėl teisėjų kolegija dėl nuteistojo kaltės nepasisako (BPK 320 str. 3 d.). Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantas iš esmės nesutinka su paskirta bausme ir prašo ją švelninti, todėl pasisakytina tik dėl paskirtos bausmės.

276.

28Apeliantas mano, kad teismas nepagrįstai nesivadovavo BK 62 straipsnio bei BK 75 straipsnio nuostatomis, todėl paskyrė netinkamą bausmę. Mano, kad teismas galėjo paskirti švelnesnę bausmę arba atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą.

297.

30Nuteistasis F. H. nuteistas pagal BK 135 straipsnio 1 dalį. Už šios veikos padarymą numatyta laisvės atėmimo bausmė iki dešimties metų. Nuteistajam paskirta laisvės atėmimo bausmė, kuri yra artima minimaliai bausmei.

318.

32Iš apeliacinio skundo argumentų matyti, kad apeliantas nesutinka su apylinkės teismo nustatytomis jo atsakomybę lengvinančiomis ir sunkinančiomis aplinkybėmis. Tvirtinama, kad teismas turėjo nustatyti tris jo atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir nenustatyti jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės. Pasak apelianto jo atsakomybę švelninančios aplinkybės yra tai, jog jis pripažino katę ir dėl to gailėjosi, atlygino žalą bei padėjo išaiškinti nusikalstamą veiką.

339.

34Nustatyta, kad teismas nustatė dvi nuteistojo atsakomybę lengvinančias aplinkybes – tai, kad pripažino padaręs nusikalstamą veiką (BK 59 str. 1 d. 2 p.) ir tai, kad atlygino žalą (BK 59 str. 3 p.). Nuteistasis nurodo, kad jis padėjo išaiškinti nusikalstamą veiką ir tai turi būti pripažinta jo atsakomybę lengvinanti aplinkybės, tačiau išaiškintina, kad BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, jog atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tada, kai kaltininkas pripažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ir joje dalyvavusius asmenis. Pastebėtina, kad BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte yra numatyta tik viena atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kuri nustatoma, esant bent vienam iš trijų alternatyvių pagrindų: 1) kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi; 2) kaltininkas prisipažino ir padėjo išaiškinti nusikalstamą veiką; 3) kaltininkas prisipažino ir padėjo išaiškinti nusikalstamoje veikoje dalyvavusius asmenis. Taigi šiuo atveju tą pačią BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą aplinkybę, tik kitu pagrindu – padėjo ją išaiškinti, pripažinti kaip dar vieną F. H. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, nėra teisinio pagrindo.

3510.

36Nuteistasis nesutinka su jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe. Tvirtina, kad byloje nepakanka įrodymų, kad jis buvo neblaivus. Kolegija, įvertinusi bylos duomenis nesutinka su tokia pozicija ir konstatuoja, kad apylinkės teismas pagrįstai nustatė BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytą atsakomybę sunkinančią aplinkybę. Pažymėtina, kad bet kurios baudžiamojo procese nagrinėjamos aplinkybės yra įrodinėjamos Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta tvarka. BPK 20 straipsnyje yra reglamentuota, kas baudžiamajame procese yra laikytina įrodymais ir kaip jie vertinami. Jokie specialūs įrodinėjimo būdai nustatyti neblaivumo faktą, nėra numatyti. Ši aplinkybė gali būti įrodinėjama visais įstatymo numatytais būdais, tarp jų ir liudytojų parodymais.

3711.

38Nuteistasis teisme parodė, kad jis buvo bare ir buvo išgėręs alaus. Liudytojas A. V. (V.) parodė, kad jis teikė taksi paslaugas, prie jo priėjo tamsaus gymio, į azerbaidžanietį panašus vyras, ir paprašė greičiau važiuoti. Jį nuvežė į P. K. gatvę, prie ( - ) namo. Vyras jam pasirodė apsvaigęs, bet ne nuo alkoholio, o nuo „žolės“, lyg būtų pavartojęs narkotikų. Taigi paties nuteistojo nurodytos aplinkybės bei liudytojo patvirtina, kad nuteistasis nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Šiuo atveju, įvertinus nustatytas aplinkybes bei tai, kad nusikalstama veika buvo padaryta prie naktinio klubo-baro „P. M.“ apie 6.00 val., apelianto argumentai, kad jis apsvaigęs atrodė tik dėl patirto šoko, yra atmestini kaip nepagrįsti.

3912.

40Esant išdėstytiems argumentams, apylinkės teismas pagrįstai pripažino dvi nuteistojo atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir vieną atsakomybę sunkinančią aplinkybę.

4113.

42Apelianto manymu, teismas vadovaudamasis BK 62 straipsniu, galėjo paskirti švelnesnę bausmę nei numatyta BK 135 straipsnio 1 dalies sankcijoje.

4314.

44BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Teismų praktikoje bausmės švelninimo pagrindas, numatytas BK 54 straipsnio 3 dalyje, siejamas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos ir veiką padariusio asmens pavojingumą, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, kad straipsnio sankcijoje nurodytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-371/2011, 2K-430/2012, 2K-421/2013, 2K-150/2014, 2K-P-89/2014, 2K-186-942/2015 ir kt.).

4515.

46Sprendžiant klausimą, ar yra pagrindas skirti švelnesnę bausmę, būtina vadovautis BK 62 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis švelnesnės, negu įstatymo numatytos, bausmės skyrimo pagrindus. Pagal BK 62 straipsnio taisykles teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, gali paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę tik nustatęs, kad yra vienas iš pagrindų, nurodytų BK 62 straipsnio 1, 2 ar 4 dalyse. BK 62 straipsnio 1 dalis numato galimybę skirti nuteistajam švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, jei byloje nustatyta visuma sąlygų: kaltininkas pats savo noru atvyko ir pranešė apie padarytą nusikalstamą veiką, prisipažino ją padaręs ir nuoširdžiai gailisi, ir (ar) padėjo ikiteisminiam tyrimui bei teismui išaiškinti nusikalstamą veiką ir visiškai ar iš dalies atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje labai aiškiai nurodo, jog privalo būti nustatyta BK 62 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų visuma (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-379/2010).

4716.

48Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta visų sąlygų buvimo (nuteistasis pats savo noru neatvyko ir nepranešė apie padarytą nusikalstamą veiką), todėl teismas pagrįstai nesprendė klausimo nuteistajam paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę. Pirmosios instancijos teismas nustatė dvi nuteistosios atsakomybę lengvinančias aplinkybes – pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas) bei atlygino žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Taip pat nustatė vieną atsakomybę sunkinančią aplinkybę (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Nors nuteistasis anksčiau neteistas, tačiau nekonstatavęs sąlygų visumos teismas neturėjo pagrindo taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį ir BK 62 straipsnį. Pažymėtina, kad tai, jog nuteistasis dėl to patirs ar patyrė neigiamas pasekmes: parardo darbą, vizą, leidžiančią gyventi ir dirbti Lietuvoje, negalės sukurti šeimos, nesudaro pagrindo paskirti švelnesnę bausmę. Jokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą svarstyti klausimą dėl švelnesnės nuobaudos paskyrimo ar manyti, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už jo padarytą nusikalstamą veiką aiškiai prieštarautų teisingumo principui, nėra. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo paskirtos bausmės dydžiu, kuri yra artima minimaliai bausmei. Be to, ji yra sumažinta vienu trečdaliu (BK 641 str.) ir paskirta galutinė laisvės atėmimo bausmė už sunkų nusikaltimą yra 1 metai ir 8 mėnesiai.

4917.

50Apeliantas tvirtina, jog teismas nepagrįstai netaikė jam BK 75 straipsnio nuostatos ir neatidėjo paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo.

5118.

52BK 75 straipsnis (redakcija įsigaliojusi nuo 2017-10-06, 2017 m. rugsėjo 28 d. įstatymas Nr. XIII-653) numato, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

5319.

54Vadovaujantis BK 3 straipsnio 1 dalimi veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas. Nuteistasis padarė sunkų nusikaltimą 2018 m. liepos 1 d., t. y. galiojant naujai BK 75 straipsnio redakcijai, kuri nenumato galimybės atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą asmenims padariusiems sunkų nusikaltimą. Taigi analizuojamu atveju nėra teisinio pagrindo svarstyti klausimą dėl paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesprendė šio klausimo.

5520.

56Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuteistojo apeliacinio skundo argumentai nesukelia abejonių dėl pirmosios instancijos teismo bausmės rūšies bei jos dydžio parinkimo pagrįstumo nuteistajam, todėl laikyti už nusikalstamą veiką paskirtą bausmę aiškiai per griežta, prieštaraujančia teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams, nėra pagrindo. Teisėjų kolegijos vertinimu, nuteistajam paskirta bausmė individualizuota teisingai, t. y. nepažeidžiant BK 41 ir 54 straipsniuose nustatytų nuostatų, todėl nuteistojo apeliacinis skundas atmestinas.

57Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58atmesti nuteistojo F. H. apeliacinį skundą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 3. Laisvės atėmimo bausmę paskirta atlikti pataisos namuose. Laisvės atėmimo... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. 1.... 8. F. H. nuteistas už tai, kad sunkiai sutrikdė sveikatą žmogui, o būtent:... 9. 2.... 10. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, paties... 11. II.... 12. Apeliacinio skundo argumentai ir prašymai... 13. 2.... 14. Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo pakeisti Klaipėdos apylinkės teismo... 15. 2.1.... 16. Nurodo, kad jis nusikalstamą veiką padarė atsitiktinai, dėl to prarado... 17. 2.2.... 18. Didžiausią žalą jis padarė nukentėjusiajam, tačiau jam žalą atlygino... 19. 3.... 20. Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras Jurijus Petuchovas (Jurij... 21. III.... 22. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados Skundas atmetamas.... 23. 4.... 24. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 320 straipsnio 3... 25. 5.... 26. Kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, konstatuoja, kad pirmosios... 27. 6.... 28. Apeliantas mano, kad teismas nepagrįstai nesivadovavo BK 62 straipsnio bei BK... 29. 7.... 30. Nuteistasis F. H. nuteistas pagal BK 135 straipsnio 1 dalį. Už šios veikos... 31. 8.... 32. Iš apeliacinio skundo argumentų matyti, kad apeliantas nesutinka su... 33. 9.... 34. Nustatyta, kad teismas nustatė dvi nuteistojo atsakomybę lengvinančias... 35. 10.... 36. Nuteistasis nesutinka su jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe. Tvirtina, kad... 37. 11.... 38. Nuteistasis teisme parodė, kad jis buvo bare ir buvo išgėręs alaus.... 39. 12.... 40. Esant išdėstytiems argumentams, apylinkės teismas pagrįstai pripažino dvi... 41. 13.... 42. Apelianto manymu, teismas vadovaudamasis BK 62 straipsniu, galėjo paskirti... 43. 14.... 44. BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos... 45. 15.... 46. Sprendžiant klausimą, ar yra pagrindas skirti švelnesnę bausmę, būtina... 47. 16.... 48. Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta visų sąlygų buvimo (nuteistasis pats... 49. 17.... 50. Apeliantas tvirtina, jog teismas nepagrįstai netaikė jam BK 75 straipsnio... 51. 18.... 52. BK 75 straipsnis (redakcija įsigaliojusi nuo 2017-10-06, 2017 m. rugsėjo 28... 53. 19.... 54. Vadovaujantis BK 3 straipsnio 1 dalimi veikos nusikalstamumą ir asmens... 55. 20.... 56. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija... 57. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 58. atmesti nuteistojo F. H. apeliacinį skundą....