Byla 2-140/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties, kuria viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas įtraukta į restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos ranga“ kreditorių sąrašą ir patvirtintas jos finansinis reikalavimas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos ranga“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties, kuria viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas įtraukta į restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos ranga“ kreditorių sąrašą ir patvirtintas jos finansinis reikalavimas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo restruktūrizavimo byloje klausimas.

5Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 10 d. nutartimi nutarė iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Jonavos ranga“, UAB „Jonavos ranga“ restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo centras“.

62013 m. liepos 25 d. kreditorius (ieškovas) VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas pateikė restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui pareiškimą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Jonavos ranga“ restruktūrizavimo byloje. Pareiškime nurodė, kad UAB „Jonavos ranga“ 2013 m. birželio 10 d. duomenimis VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetui skolinga 347 697,34 Lt. Susidariusį įsiskolinimą kreditorius grindė 2010 m. lapkričio 25 d. rangos sutartimi Nr. 10/11/25/01, 2012 m. birželio 29 d. susitarimu Nr. 12/06/29/09, 2013 m. balandžio 4 d. delspinigių ataskaita Nr. 1.

72013 m. rugpjūčio 21 d. kreditorius (ieškovas) VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas patikslino savo pareiškimą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Jonavos ranga“ restruktūrizavimo byloje, prašydamas patvirtinti 381 674,36 Lt dydžio finansinį reikalavimą.

8RUAB „Jonavos ranga“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Verslo administravimo centras“ su kreditoriaus (ie6kovo) VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto finansiniu reikalavimu sutiko dalyje dėl 33 977,02 Lt skolos už sunaudotą elektros energiją ir šilumos energiją, kadangi nurodyta skola sutampa su RUAB „Jonavos ranga“ buhalteriniuose dokumentuose apskaityta skola VšĮ Lietuvos sveikatos mokslo universitetui. Nurodė, kad nesutinka su VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto finansinio reikalavimo dalimi dėl 347 697,34 Lt dydžio delspinigių už laiku neatliktus rangos darbus, nes rangos sutartis buvo įvykdyta savalaikiai, objektas perduotas užsakovui pagal sutarties ir papildomo susitarimo sąlygas, nurodyti delspinigiai nebuvo ir nėra apskaityti RUAB „Jonavos ranga“ buhalterinės apskaitos registruose.

9Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi nutarė patvirtinti restruktūrizuojamos UAB „Jonavos ranga“ kreditorius ir jų finansinius reikalavimus, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimą nagrinėti teismo posėdyje.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi nutarė įtraukti į restruktūrizuojamos UAB „Jonavos ranga“ kreditorių sąrašą VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetą ir patvirtinti jo finansinį reikalavimą bendrai 120 901,36 Lt sumai.

12Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus ir liudytojo G. C. parodymus, padarė išvadą, kad rangos darbai 2012 metų spalio – gruodžio mėnesiais nors ir smulkūs, bet vyko, dėl ko objekto pridavimo valstybinei komisijai procedūra pradėta tik po 2013 m. sausio 1 d., todėl ieškovas turėjo pagrįstą pagrindą atsakovui skaičiuoti pagal rangos sutartį už uždelstus atlikti ir priduoti darbus delspinigius.

13Teismas nustatė, kad iki 2012 m. spalio 1 d. visi darbai pagal rangos sutartį 100 % nebuvo užbaigti, pastatų pripažinimo tinkamais naudoti procedūra vyko nuo 2013 m. sausio 2 d. iki 2013 m. kovo 19 d., todėl ieškovas, kaip numatyta sutartyje, už šį laikotarpį nuo visos projekto sumos, t. y. nuo 11 144 145,54 Lt, skaičiavo už kiekvieną uždelstą dieną po 0,04 % delspinigius.

14Teismas, atsižvelgęs į tai, kad iki pagal rangos sutartį nustatyto termino darbams užbaigti, t. y. 2012 m. spalio 1 d. buvo atlikta darbų A komplekse 94,5 %, B komplekse – 96,66 %, taip pat įvertinęs tai, kad atsakovas sąmoningai nevilkino sutarties vykdymo ir stengėsi laiku atlikti visus darbus, taip pat rodė iniciatyvą, kad būtų laiku pradėta pastatų pripažinimo tinkamais naudoti procedūra, tai, kad ieškovas nenurodė aplinkybių, jog dėl to, kad atsakovas pavėlavo atlikti darbus ir juos priduoti, patyrė nuostolių, vadovaudamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, sprendė, kad ieškovo paskaičiuotos pagal sutartį netesybos yra neprotingos, akivaizdžiai per didelės.

15Teismas, įvertinęs aplinkybę, jog atsakovui nebuvo atsakyta į jo 2012 m. rugsėjo 18 d., 2012 m. spalio 1 d., 2012 m. lapkričio 19 d. paklausimus, kuriais buvo prašoma pradėti statinio pripažinimo naudoti procedūrą, tokius užsakovo veiksmus vertino kaip vengimą bendradarbiauti su rangovu (CK 6.259 str.).

16Teismas, siekdamas nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais sprendė, kad yra pagrindas sumažinti pagal rangos sutartį nustatytas netesybas nuo 0,04 % iki 0,01 % už kiekvieną prievolės netinkamo vykdymo dieną, nustatant bendrą 86 924,34 Lt (11.144.145,54 Lt x 0,01 % /100 x 78 pradelstų dienų) atsakovo RUAB „Jonavos ranga“ įsipareigojimą ieškovui VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (CK. 6,76 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

17Teismas, atsižvelgęs į tai, kad RUAB „Jonavos ranga“ su VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pareikšto finansinio reikalavimo dalimi 33 977,02 Lt sumai sutiko, sprendė, kad VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas įtrauktinas į RUAB „Jonavos ranga“ kreditorių sąrašą ir jo finansinis reikalavimas tvirtintinas bendrai 120 901,36 Lt sumai, kurią sudaro 86 924,34 Lt paskaičiuoti pagal 2010 m. lapkričio 25 d. rangos sutartį Nr. 10/11/25/01 ir 2012 m. birželio 29 d. susitarimą Nr. 12/06/29/09 delspinigiai ir 33 977,02 Lt skola už sunaudotą elektros energiją ir šilumos energiją (ĮRĮ 23 str.).

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

19Atsakovas RUAB „Jonavos ranga“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartį, įtraukti į restruktūrizuojamos UAB „Jonavos ranga“ kreditorių sąrašą VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetą ir patvirtinti jo finansinį reikalavimą 33 977,02 Lt sumai.

20Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

211) Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines aplinkybes, tačiau neteisingai jas įvertino, todėl priėmė neteisingą sprendimą, kuriuo nubaudė vieną šalį, o kitai sudarė sąlygas be pagrindo praturtėti;

222) Pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto finansinį reikalavimą dalyje dėl delspinigių priteisimo pagal rangos sutartį, neatsižvelgė į tai, kad rangovas visus darbus atliko sutartyje nustatytu terminu, tačiau užbaigtų darbų perdavimo - priėmimo statytojui aktas nebuvo pasirašytas ir pastatų pripažinimo tinkamais naudoti procedūros nebuvo pradėtos dėl ieškovo kaltės, kuris pažeisdamas rangos sutarties 10.1 punkte numatytą reikalavimą vengė pasirašyti atliktų darbų perdavimo - priėmimo statytojui aktą, o jį pasirašius laiku atlikti būtinus ir tiktai nuo jo vieno priklausančius veiksmus, nors jokių kliūčių tam nebuvo. Apelianto teigimu, ieškovas tyčia vilkino pastatų pripažinimo tinkamais naudoti procedūrą, UAB „Jonavos ranga“ ir jos įsipareigojimų pagal rangos sutartį vykdymas jokios įtakos tam neturėjo, užsakovas jokių nuostolių nepatyrė, todėl ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti delspinigius.

23Ieškovas VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas atsiliepimu į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis yra pagrįsta, priimta teisingai įvertinus byloje surinktus įrodymus, tinkamai aiškinant ir taikant materialinės ir procesinės teisės normas. Ieškovo teigimu, apelianto atskirojo skundo argumentai, kad pastatų pripažinimo tinkamais naudoti procedūra nebuvo laiku užbaigta dėl ieškovo kaltės, yra nepagrįsti, padaryti nesivadovaujant sutarčių aiškinimo taisyklėmis bei FIDIC „Geltonosios knygos“ pagrindiniais principais, lemiančiais ieškovo statybos įgyvendinimo modelio pasirinkimą, kurį naudojant atsakovas turi pareigą apsirūpinti įranga, rangovo dokumentais, kurie nurodyti sutartyje, pasamdyti visą atsakovo personalą, parūpinti prekių, vartojimo reikmenų ir kitų daiktų bei paslaugų, ilgalaikių ir trumpalaikių, kurių reikia projektuoti, darbams vykdyti ir baigti bei defektams ištaisyti. Ieškovo manymu, CK 6.662 straipsnio ir 6.681 straipsnio nuostatos nagrinėjamu atveju negali būti taikomos, nes šiose teisės normose numatyti reikalavimai taikomi tik tada, kai darbai yra atlikti, tuo tarpu nagrinėjamu atveju visi darbai nebuvo atlikti. Ieškovo teigimu, atliktų darbų aktas Nr. 2012-12/01 už laikotarpį nuo 2012 m. gruodžio 3 d. iki 2012 m. gruodžio 28 d. buvo pasirašytas nepažeidžiant konkrečiųjų sutarties sąlygų 10.1 punkte nustatyto 7 dienų termino, o pastatų pripažinimo tinkamai naudoti procedūros buvo pradėtos laiku. Nurodė, kad atsakovui laiku neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, neatlikus visų darbų, įskaitant ir pridavimo Valstybinei statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai iki 2012 m. gruodžio 31 d., ieškovas neturėdamas ketinimų pasipelnyti ir praturtėti, pagrįstai pareikalavo iš rangovo sumokėti kompensaciją (delspinigius) už uždelsimą įvykdyti sutartinius įsipareigojimus nustatytu terminu.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas netenkintinas, Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis paliktina nepakeista.

26Dėl bylos nagrinėjimo ribų

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

28Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

29Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas įtraukė VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetą į restruktūrizuojamos UAB „Jonavos ranga“ kreditorių sąrašą ir patvirtino jo finansinį reikalavimą bendrai 120 901,36 Lt sumai, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

30Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

31Apeliantas RUAB „Jonavos ranga“ kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus, kuriuos prašė prijungti prie bylos.

32Ieškovas VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas apelianto prašymą dėl naujų įrodymų prijungimo prie bylos prašė atmesti, motyvuodamas tuo, kad apelianto prašymas nemotyvuotas, jame nenurodyta kodėl pateikti apeliacinės instancijos teismui įrodymai nebuvo pateikti bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu.

33Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima į byla nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina ar paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.).

34Teisėjų kolegija, remdamasi bylos duomenimis ir vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, sprendžia, kad apelianto RUAB „Jonavos ranga“ pateikti nauji įrodymai priimtini į bylą.

35Dėl faktinių bylos aplinkybių

36Bylos medžiaga patvirtina, kad 2010 m. lapkričio 25 d. ieškovas VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (užsakovas) ir atsakovas UAB „Jonavos ranga“ (rangovas) sudarė rangos sutartį Nr. 10/11/25/01 (toliau – rangos sutartis), pagal kurią rangovas įsipareigojo iki 2012 m. birželio 30 d. įvykdyti darbus (įskaitant pridavimo Valstybinei statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai laiką), kuriuos užsakovas įsigijo įvykdęs projektą „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūnų maisto žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“, numatytus rekonstrukcijos darbų techninio ir darbo projektų parengimo paslaugų pirkimo procedūroje, o užsakovas įsipareigojo sumokėti 11 144 145,54 Lt rangovui, atsižvelgdamas į darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurį defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti konkrečiose sutarties sąlygose. Rangos sutartimi šalys susitarė, kad jų teisės ir pareigos apibrėžiamos FIDIC sąlygose, kurias sudaro bendrosios sąlygos ir konkrečios sąlygos, kad laiku neatlikus darbų bus skaičiuojami delspinigiai po 0,04 % nuo sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną. 2012 m. birželio 29 d. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (užsakovas) ir atsakovas UAB „Jonavos ranga“ (rangovas) sudarė susitarimą Nr. 12/06/29/09 prie 2010 m. lapkričio 25 d. statybos rangos sutarties Nr. 10/11/25/01, kuriuo susitarė, jog darbų atlikimo terminas pratęsiamas iki 2012 m. gruodžio 31 d., bet rangovas įsipareigoja panaudodamas reikiamus įgūdžius, rūpestingai ir visa apimtimi rangos darbus baigti bei ištaisyti defektus iki 2012 m. rugsėjo 30 d. ir, vadovaujantis FIDIC konkrečiųjų sutarties sąlygų 10.1 punktu „darbų ir grupių perėmimas“, kartu su užsakovu dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose iki kol bus pasirašytas užbaigimo aktas ir išduota perėmimo pažyma.

37Dėl ieškovo VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Jonavos ranga“ restruktūrizuojamo byloje

38Nagrinėjamu atveju apeliantas sutinka ir neginčija pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių, kad rangos sutartyje nustatytu laiku, t. y. iki 2012 m. spalio 1 d. nebuvo užbaigti visi pagal rangos sutartį sutarti darbai bei kad iki 2012 m. gruodžio 31 d. nebuvo atlikta pastatų pripažinimo tinkamais naudoti procedūra, todėl apeliacinis teismas sutikdamas su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis dėl jų pagrįstumo nepasisako. Apeliantas savo nesutikimą su pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi grindžia argumentais, kad visi rangos darbai pagal ginčo rangos sutartį buvo atlikti laiku, t. y. iki 2012 m. gruodžio 31 d., tačiau užbaigtų darbų perdavimo - priėmimo statytojui aktas nebuvo pasirašytas ir pastatų pripažinimo tinkamais naudoti procedūros nebuvo pradėtos dėl ieškovo kaltės.

39Apeliacinis teismas nesutikdamas su nurodytais apelianto argumentais pažymi, kad pagrindinis civilinių teisinių santykių principas – sutarties laisvės – leidžia sutarties šalims susitarti dėl bet kokių sąlygų, neprieštaraujančių imperatyviosioms teisės normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 6.156 str.).

40Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010 m. lapkričio 25 d. rangos sutartimi šalys susitarė, kad rangos darbai turi būti atlikti iki 2012 m. birželio 30 d. (įskaitant pridavimo Valstybinei statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai laiką). Bylos nagrinėjimo metu atsakovas neginčijo aplinkybių, kad rangos sutartyje nustatytu laiku rangos darbai nebuvo atlikti. Tai, kad rangos sutartyje nustatytu terminu rangos darbai nebuvo atlikti patvirtina šalių 2012 m. birželio 29 d. sudarytas susitarimas, kuriuo šalys susitarė pratęsti rangos sutartyje nustatytą rangos darbų baigimo terminą iki 2012 m. gruodžio 31 d., taip pat byloje esantys atliktų darbų aktai, surašyti už laikotarpį iki 2012 m. gruodžio 28 d. Pratęsdami rangos darbų baigimo terminą šalys susitarė, jog rangovas panaudodamas reikiamus įgūdžius, rūpestingai ir visa apimtimi rangos darbus baigs bei ištaisys defektus iki 2012 m. rugsėjo 30 d. bei kartu su užsakovu dalyvaus statybos užbaigimo procedūrose iki kol bus pasirašytas užbaigimo aktas ir išduota perėmimo pažyma. Byloje nėra ginčo, kad susitarime nustatytu laiku, t. y. iki 2012 m. gruodžio 31 d., statybų užbaigimo procedūros nebuvo atliktos, užbaigimo aktas nebuvo pasirašytas, perėmimo pažyma nebuvo išduota. Be to, kaip matyti iš atliktų darbų akto, surašyto už laikotarpį nuo 2012 m. gruodžio 3 d. iki 2012 m. gruodžio 28 d., iki 2012 m. gruodžio 28 d. A komplekso darbų buvo atlikta 99,54 proc., B komplekso – 99,43 proc., t. y. rangos darbai nebuvo atlikti pilna apimtimi. Teisėjų kolegijos vertinimu tai, kad neatliktų darbų dalis buvo palyginus maža, liko neatlikti smulkūs darbai, nesudaro pagrindo išvadai, jog visi rangos sutartimi sulygti rangos darbai buvo atlikti laiku ir tinkamai. Kaip matyti iš FIDIC bendrųjų sutarties sąlygų 8.2 punkto rangos darbų baigimo laikas yra, kai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduodamas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas.

41Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas aplinkybes bei atsižvelgusi į tai, kad rangos sutartimi ir šios sutarties pakeitimu šalys susitarė, kad į sutartyje nustatytą rangos darbų atlikimo terminą įskaičiuojamas pridavimo Valstybinei statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai laikas, sprendžia, jog apeliantas nepagrįstai visų rangos darbų atlikimą aiškina atskirai nuo statybų užbaigimo procedūros atlikimo, kurios privalomas atlikimas taip pat buvo numatytas rangos sutartyje ir susitarime dėl rangos sutarties pakeitimo. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu ir atskiruoju skundu atsakovas neginčija, kad užbaigtų darbų perdavimo - priėmimo statytojui aktas nebuvo pasirašytas ir pastatų pripažinimo tinkamais naudoti procedūros nebuvo atliktos iki 2012 m. gruodžio 31 d., tačiau nurodo, kad dėl nurodytų darbų neatlikimo nustatytu laiku kaltas ieškovas, kuris vilkino darbų perdavimo – priėmimo statytojui akto pasirašymą. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodyti atsakovo argumentai yra nepagrįsti, kadangi pagal bylos duomenis nustačius, jog rangos sutartyje ir jos pakeitime nustatytu laiku visi rangos darbai nebuvo atlikti, atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas negalėjo būti pasirašytas.

42Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad rangovui tinkamai ir laiku neatlikus visų sulygtų rangos darbų, užsakovas pagrįstai pasinaudojo sutartyje numatyta galimybe reikalauti kompensacijos iš rangovo už darbų uždelsimą. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į laiku neatliktų rangos darbų dalį, laikotarpį per kurį sutartimi sulygti rangos darbai buvo atlikti ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendė, jog ieškovo prašomi priteisti 0,04 proc. dydžio delspinigiai yra per dideli ir neprotingi, todėl mažintini iki 0,01 proc.

43Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-401/2008)

44Pagal formuojamą teismų praktiką, nustatant, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) per didelėmis ir dėl to jas mažinti, bei sprendžiant, iki kokio dydžio turi būti vertinamos konkrečios individualios bylos aplinkybės (šalių sutartinių santykių pobūdis, prievolės vertė, prievolės pažeidimo aplinkybės ir kt.), vadovaujamasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekiama nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Spręsdamas dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, teismas iš esmės neturi paneigti suderintos šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų pažeidimą. Konkrečioje faktinėje situacijoje vienu atveju tam tikras netesybų dydis gali būti pripažįstamas tinkamu, kitu – aiškiai per didelis. Dėl to teismų praktikoje nėra vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos. Atitinkamai negali būti ir vieno iš anksto nustatyto konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams ir iki kurio netesybos turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

45Teisėjų kolegija, įvertinusi visų rangos darbų ir laiku neatliktų rangos darbų santykį, laiko tarpą už kurį priskaičiuoti delspinigiai, abiejų šalių elgesį rangos sutarties vykdymo metu, sprendžia, kad pirmosios instancijos nustatytas delspinigių dydis yra pagrįstas bei laikytinas pakankamu ir būtinu minimaliems nuostoliams padengti.

46Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje nustatytas faktines aplinkybes, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tinkamai pritaikė materialinės teisės normas.

47Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties

48Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti, Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta ir jos naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo restruktūrizavimo... 5. Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 10 d. nutartimi nutarė iškelti... 6. 2013 m. liepos 25 d. kreditorius (ieškovas) VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų... 7. 2013 m. rugpjūčio 21 d. kreditorius (ieškovas) VšĮ Lietuvos sveikatos... 8. RUAB „Jonavos ranga“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Verslo... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi nutarė patvirtinti... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi nutarė įtraukti į... 12. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus ir liudytojo G. C.... 13. Teismas nustatė, kad iki 2012 m. spalio 1 d. visi darbai pagal rangos sutartį... 14. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad iki pagal rangos sutartį nustatyto termino... 15. Teismas, įvertinęs aplinkybę, jog atsakovui nebuvo atsakyta į jo 2012 m.... 16. Teismas, siekdamas nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros,... 17. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad RUAB „Jonavos ranga“ su VšĮ Lietuvos... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. Atsakovas RUAB „Jonavos ranga“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Kauno... 20. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 21. 1) Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines aplinkybes,... 22. 2) Pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas VšĮ Lietuvos sveikatos... 23. Ieškovas VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas atsiliepimu į... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Atskirasis skundas netenkintinas, Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11... 26. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 28. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo... 29. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 30. Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą... 31. Apeliantas RUAB „Jonavos ranga“ kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus... 32. Ieškovas VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas apelianto prašymą... 33. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog... 34. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos duomenimis ir vadovaudamasi CPK 314... 35. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 36. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2010 m. lapkričio 25 d. ieškovas VšĮ... 37. Dėl ieškovo VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto finansinio... 38. Nagrinėjamu atveju apeliantas sutinka ir neginčija pirmosios instancijos... 39. Apeliacinis teismas nesutikdamas su nurodytais apelianto argumentais pažymi,... 40. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010 m. lapkričio 25 d. rangos sutartimi... 41. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas aplinkybes bei atsižvelgusi į tai,... 42. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad rangovui... 43. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos... 44. Pagal formuojamą teismų praktiką, nustatant, ar pagal CK 6.73 ir 6.258... 45. Teisėjų kolegija, įvertinusi visų rangos darbų ir laiku neatliktų rangos... 46. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 47. Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties... 48. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 50. Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti nepakeistą....