Byla 2A-2307/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vakarinis fasadas“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Šiaulių miesto savivaldybės apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 18 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros ieškinį atsakovams VĮ „Šiaulių miesto savivaldybės administracija“, S. K., I. K., uždarajai akcinei bendrovei „Vakarinis fasadas“ Šiaulių filialui dėl 2010 m. rugsėjo 22 d. pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo niekine ir restitucijos taikymo, 2010 m. spalio 4 d. sutarties pripažinimo niekine, viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras, siekiantis apginti viešąjį interesą kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:

5Panaikinti 2010 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pramoninio paveldo pastato buvusio “Elnio” fabriko teritorijoje pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. ( - ) nutarimus – skelbiamas derybas laimėjo S. K., pastatą pirkti už 325 000 Lt.

6Pripažinti niekine ir negaliojančia 2010 m. rugsėjo 22 d. pirkimo – pardavimo sutartį, patvirtintą Šiaulių miesto 5 - ojo notaro biuro notarės S. J., notarinio registro Nr. ( - ).

7Taikyti restituciją – įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybę grąžinti S. K. ir I. K. nekilnojamąjį daiktą – gamybinį pastatą unikalus numeris ( - ), bendras plotas 3862,28, esantį ( - ), o iš S. K. ir I. K. solidariai Šaulių miesto savivaldybės naudai priteisti 325 000 Lt.

8Panaikinti 2010 m. rugsėjo 23 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Pastato (( - )) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo paslaugos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. ( - ) nutarimus: a) pirkti pastato (( - )) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu; b) kreiptis tik į UAB „Vakarinis fasadas“, kad pateiktų pasiūlymą dėl pastato (( - )) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo;

9Panaikinti 2010 m. spalio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Pastato (( - )) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo paslaugos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. ( - ) nutarimą – „Pastato (( - )) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų“ pirkimo nugalėtoju paskelbti UAB „Vakarinis fasadas“.

10Pripažinti niekine 2010 m. spalio 4 d. Pastato, ( - ), rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį Nr. ( - ).

11Nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. ( - ) „Dėl pastato pirkimo projektui „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinimui, įsakymu Nr. ( - ) „Dėl komisijos sudarymo“ sudaryta Pastato pirkimo komisija (toliau – Komisija), kuri 2010 m. liepos 19 d. posėdyje nusprendė pirkti skelbiamų derybų būdu ir nustatė pagrindinius kriterijus. Paraišką dalyvauti derybose pateikė du kandidatai, 2010 m. rugsėjo 22 d. buvo nuspręsta, kad skelbiamas derybas laimėjo S. K. ir pastatas perkamas už 325 000 Lt, 2010 m. rugsėjo 22 d. sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis, notarinio registro Nr. 9893. Ieškovo nuomone, Komisija pažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, nes dar iki konkurso rezultatų paskelbimo atsakovas S. K. kreipėsi į kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją dėl projektavimo sąlygų pastato rekonstrukcijai – Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimui. Be to, pateiktuose dokumentuose nebuvo jokios informacijos apie tai, kad pastatas buvo pažeistas dėl 2008 metais kilusio gaisro. Taip pat Komisija neparengė ir perkančiajai organizacijai nepateikė pirkimo ataskaitos, buvo neaiškios Komisijos išvados ir motyvai dėl laimėjusio pasiūlymo. Nepaskelbus apie laimėjusį kandidatą 2010 m. rugsėjo 13 d. buvo užsakyta pažyma sandoriui sudaryti, kuris sudarytas tą pačią dieną paskelbus, kad derybas laimėjo S. K.. Ieškovo nuomone, Komisija pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtinto Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo 17 punktą, o taip pat ir Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį. S. K., pasirašydamas pirkimo – pardavimo sutartį pateikė informaciją, kad jo ir UAB „Vakarinis fasadas“ susitarimu buvo pradėtas rengti pastato techninis projektas, o UAB „Vakarinis fasadas“ jau yra atlikęs dalį pastato techninių sprendinių. Komisija nutarė tuo pagrindu kreiptis tik į UAB „Vakarinis fasadas“, kad pateiktų pasiūlymą dėl pastato pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo. 2010 m. rugsėjo 27 d. posėdžio metu, Pirkimo komisija patvirtino pirkimo sąlygas bei nustatė galutinio pasiūlymo pateikimo terminą. Derybų metu, 2010 m. spalio 1 d., buvo sumažinta techninio projekto rengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros kaina nuo 266 514,60 Lt iki 245 514,60 Lt ir Pirkimo komisija nugalėtoju paskelbė UAB „Vakarinis fasadas“. Ieškovas nurodo, kad vykdant viešojo pirkimo procedūrą perkančioji organizacija, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, pažeidė specialiųjų teisės aktų imperatyvias nuostatas, pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo bei lygiateisiškumo principus, neužtikrino racionalaus savivaldybės lėšų panaudojimo ir tai yra pakankamas pagrindas pripažinti atsakovo veiksmus t.y. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sprendimus – viešuosius pirkimus rengti Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu neteisėtais ir panaikinti.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Šiaulių apygardos teismas 2012 m. liepos 18 d. ieškinį atsakovo UAB „Vakarų fasadas“ atžvilgiu tenkino, o ieškinį atsakovų S. K. ir I. K. atžvilgiu atmetė. Panaikino 2010 m. rugsėjo 23 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pastato (( - )) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo paslaugos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. ( - ) nutarimus: pirkti pastato (( - )) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu kreiptis tik į UAB „Vakarinis fasadas“, kad pateiktų pasiūlymą dėl pastato (( - )) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo. Panaikino 2010 m. spalio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Pastato (( - )) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo paslaugos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. ( - ) nutarimą – „Pastato (( - )) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų“ pirkimo nugalėtoju paskelbti UAB „Vakarinis fasadas“. Pripažino niekine 2010 m. spalio 4 d. Pastato, ( - ), rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį Nr. ( - ).

13Teismas nurodė, kad neracionaliai panaudojant savivaldybės lėšas yra pažeidžiamas viešasis interesas, kurį prokuroras turi ginti. Atsikirsdamas į atsakovų argumentus dėl ieškinio senaties termino praleidimo, nurodė, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, kai į teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam ieškiniui (prašymui) paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Ieškinys dėl 2010 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pramoninio paveldo pastato buvusio „Elnio“ fabriko teritorijoje pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. ( - ) panaikinimo, 2010 m. rugsėjo 22 d. pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo niekine ir restitucijos taikymo teismui pateiktas 2012 m. vasario 29 d. Teismas nusprendė, kad terminas ieškiniui pareikšti prasidėjo 2012 m. vasario 10 d. gavus visus dokumentus, t. y. prokuroras į teismą su ieškiniu turėjo kreiptis per 30 dienų nuo 2012 m. vasario 10 d. Teismo nuomone, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, nuspręsdama techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas pirkti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 str. 1 d. 4 p., t. y. neskelbiamų derybų būdu, į derybas kviesdama tik vieną tiekėją, nesvarstydama kitų pirkimo įgyvendinimo būdų ir neįvertindama kitų potencialių tiekėjų pasiūlymų, nepateisinamai suvaržė kitų tiekėjų rungimosi teises. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija neįrodė, jog organizuojant viešąjį pirkimą, kuris susijęs su viešuoju interesu, perkančiosios organizacijos siekiami tikslai negalėjo būti pasiekti mažiau varžančiomis priemonėmis. Be to, perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus, nes, neturėdama teisinio pagrindo, suteikė UAB „Vakarinis fasadas“ konkurencinį pranašumą, kuris minėto tiekėjo ir kitų potencialių tiekėjų teisinę ir faktinę padėtis padarė nelygias, priimti sprendimai dėl paslaugų pirkimo būdo realiai paveikė kitus potencialius tiekėjus, kadangi buvo apribota tiekėjų galimybė dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose, nebuvo užtikrinta tiekėjų tarpusavio konkurencija, atsakovui UAB „Vakarinis fasadas“ buvo nepagrįstai suteikta pirmenybė. Atsakovo organizuotas pirkimo būdas nepateisina tiekėjų konkurencijos suvaržymo. Teismo vertinimu, viešųjų pirkimų teisės taikymo prasme neleistina, kad konkretus tiekėjas, nesant išimtinių aplinkybių, paslaugų teikėjo teises įgyvendintų be išankstinio varžymosi su visais ūkio subjektais, kadangi tokiu būdu yra apribojama tiekėjų konkurencija. Vieno tiekėjo pakvietimas į neskelbiamas derybas sudarė prielaidas perkančiajai organizacijai darbus įsigyti nepalankia kaina. Teismas nusprendė netaikyti restitucijos, nes iš esmės sutartis yra įvykdyta ir šalių grąžinimas į pirminę padėtį yra neįmanomas.

14Teismas atmetė ieškovo argumentus dėl Viešųjų pirkimų įstatymo principų pažeidimo, nes ginčas dėl statinio įsigijimo yra kilęs iš viešojo aukciono. Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodoma, kad šis įstatymas netaikomas Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimams arba nuomai ar teisių į šiuos daiktus įsigijimui bet kokiomis finansinėmis priemonėmis. VPĮ numato, kad Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Teismo nuomone, ieškovas neįrodė, kad konkursas buvo organizuojamas iš anksto žinant, kas jį laimės, 2010 m. rugsėjo 22 d. pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo procedūros pradėtos ir atliktos vadovaujantis galiojusiais aktais. Teismas sutiko su atsakovų argumentais, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija turėjo tik 6 mėnesius parengti visą privalomą dokumentaciją, todėl pakankamai skubiai 2010 m. balandžio 29 d. priėmė sprendimą Nr. ( - ) įsigyti pastatą. Byloje šalys pripažįsta faktinę aplinkybę, kad 2010 metais buvo vykdytos kelios pirkimų procedūros, tikslu įsigyti pastatą, tačiau procedūros neįvyko dėl didelės siūlomų objektų kainos. Įsigytas objektas atitiko Komisijos parengtą pirkimo būdą ir vertinimo kriterijus, nes Šiaulių miesto savivaldybės administracija galėjo pirkti pastatą tik buvusio „Elnio“ fabriko teritorijoje, todėl ne visi rinkos dalyviai galėjo teikti pasiūlymus ir dalyvauti pirkime. Be to, apklausti liudytojais komisijos nariai paneigė išankstinio susitarimo tarp visų trijų atsakovų galimybę, bei nurodė balsavę įsitikinus, kad pirkimo objektas tinkamas pagal vietos, kainos ir būklės kriterijus. Ieškovas pastato vertės atitikimo rinkos kainai neginčijo, todėl šia prasme nenustatyta lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimo. Ginčo pastatas įsigytas turint tikslą sutvarkyti Kultūros paveldo teritoriją, įgytas už mažesnę kainą (84 Lt už 1 kv.m), nei kito dalyvio nurodyta pasiūlymo kaina (400 Lt už 1 kv.m), tai, teismo nuomone, įrodo, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijai atsakovo pastato būklė buvo žinoma. Tą aplinkybę patvirtino ir teismo posėdžio metu apklausti Komisijos nariai. Teismas įvertino, kad 2010 m. rugsėjo 13 d. buvo pagrindas užsakyti pažymą pirkimo–pardavimo sandorio sudarymui, procedūrinė sutarties pasirašymo tvarka nepažeista ir šie atsakovo S. K. veiksmai neįrodo išankstinio šalių susitarimo dėl laimėtojo.

15Teismas netenkino atsakovo prašymo ieškovui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, atsižvelgė į CPK 49 str. įtvirtintą prokuroro teisę pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti, nenustatė, kad bylos nagrinėjimo eigoje ieškovas vilkino ar veikė prieš teisingą bylos išnagrinėjimą.

  1. Apeliacinių skundų argumentai

16Apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras, siekiantis apginti viešąjį interesą prašo: panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 18 d. sprendimo dalį, kuria atmesti ieškovo reikalavimai dėl 2010 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pramoninio paveldo pastato buvusio “Elnio” fabriko teritorijoje pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. ( - ) nutarimus - skelbiamas derybas laimėjo S. K., pastatą pirkti už 325 000 Lt panaikinimo ir 2010 m. rugsėjo 22 d. pirkimo - pardavimo sutarties, patvirtintos Šiaulių miesto 5 - ojo notaro biuro notarės S. J., notarinio registro Nr. ( - ), pripažinimo niekine ir negaliojančia, ir restitucijos, įpareigojant Šiaulių miesto savivaldybę grąžinti S. K. ir I. K. nekilnojamąjį daiktą – gamybinį pastatą, unikalus numeris ( - ), bendras plotas 3862,28, esantį ( - ), o iš S. K. ir I. K. solidariai Šaulių miesto savivaldybės naudai priteisti 325 000 Lt (tris šimtus dvidešimt penkis tūkstančius litų), taikymo, – ir priimti naują sprendimą – teismo atmestus reikalavimus patenkinti: 1) Panaikinti 2010 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pramoninio paveldo pastato buvusio “Elnio” fabriko teritorijoje pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. ( - ) nutarimus – skelbiamas derybas laimėjo S. K., pastatą pirkti už 325 000 Lt. 2) Pripažinti niekine ir negaliojančia 2010 m. rugsėjo 22 d. pirkimo – pardavimo sutartį, patvirtintą Šiaulių miesto 5 - ojo notaro biuro notarės S. J., notarinio registro Nr. ( - ). 3) Taikyti restituciją – įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybę grąžinti S. K. ir I. K. nekilnojamąjį daiktą – gamybinį pastatą, unikalus numeris ( - ), bendras plotas 3862,28, esantį ( - ), o iš S. K. ir I. K. solidariai Šaulių miesto savivaldybei 325 000 Lt. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą. Skundą grindžia šiais argumentais:

171. Nagrinėjamam pirkimui Viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas, tačiau jo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, yra aktuali ir nekilnojamojo turto viešojo pirkimo atveju. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Šiaulių apygardos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos ir nepagrįstai atmetė ieškovo motyvus susijusius su Viešųjų pirkimų įstatymo principų pažeidimu ir nurodė, kad ieškovas neįrodė, kokioms LR CK 1.80 straipsnyje reglamentuojamoms imperatyvioms įstatymo normoms prieštarauja 2010 m. rugsėjo 22 d. sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pasirašant 2010 m. rugsėjo 22 d. pirkimo – pardavimo sutartį buvo pažeistos imperatyvios įstatymo nuostatos – Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtinto Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo 17 punktas.

182. Teismas nepagrįstai 2010 m. birželio 4 d. S. K. pasirašytą prašymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą vertino kaip įrodymą, nepatvirtinantį ieškovo teiginių apie galimai buvusį išankstinį šalių susitarimą dėl laimėtojo, nurodant kad bylos nagrinėjimo metu nepaneigtas atsakovo S. K. argumentas apie 2010 m. birželio 4 d. prašyme papildomai be S. K. žinios atliktą prierašą „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas”. S. K. nepateikė jokių įrodymų, kad 2010 m. birželio 4 d. prašyme, kurį jis pasirašė, prierašas „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimui“ yra parašyta ne jo ar šis prierašas padarytas be jo žinios. Teismas nepagrįstai šį 2010 m. birželio 4 d. prašymą vertino kaip įrodymą, nepatvirtinantį ieškovo teiginių apie galimai buvusį išankstinį šalių susitarimą dėl laimėtojo. Būtent šis 2010 m. birželio 4 d. S. K. pasirašytą prašymas išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ir tolimesni Šiaulių miesto savivaldybės ir S. K. veiksmai: kreipimasis dėl pastato įtraukimo į kultūros paveldo registrą, pasiūlymo pateikimas, nepaskelbus laimėtojo sandorio pažymų užsakymas ir kreipimasis į notarą dėl pirkimo – pardavimo sutarties parengimo, ataskaitos nesurašymas paskelbus laimėtoją ir pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymas tą pačia dieną, patvirtina ieškovo teiginius apie išankstinį pastato pirkimo konkurso rezultatų žinojimą, apie išankstinį susitarimą dėl konkurso laimėtojo. Ieškovui atrodo reikšmingos tos aplinkybės, kad savivaldybė, nežinodama apie tai, kad S. K. kreipsis dėl pastato, ( - ), įtraukimo į kultūros paveldo registrą, nežinodama, kad S. K. šį pastatą siūlys savivaldybei pirkti, t.y. dalyvaus konkurse, kuris dar nepaskelbtas ir buvo paskelbtas tik 2010 m. liepos 19 d., nežinodama, kad S. K. siūlys pastatą mažiausia kaina ir jis bus paskelbtas šio konkurso laimėtoju, jau 2010 m. birželio 4 d. prašyme daro prierašą ir pradeda rengti projektavimo sąlygų sąvadą menų inkubatoriui įsteigti, pastate, kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui S. K., siekdama kuo greičiau gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas Šiaulių menų inkubatoriui steigti. Kiekvienas atskirai paimtas atsakovų Savivaldybės ir S. K. veiksmas negali patvirtinti prokuroro daromų išvadų, tačiau visų nurodytų veiksmų, aplinkybių visuma patvirtina būtent prokuroro daromą išvadą, apie išankstinį susitarimą dėl konkurso laimėtojo, t.y. šios aplinkybės patvirtina, kad 2010 m. liepos 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-852 sudaryta Pastato pirkimo komisija pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtinto Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo 17 punktą, o taip pat ir Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, t.y. pažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, bei nesiekė racionaliai panaudoti pastatui pirkti lėšas. Teismas byloje surinktus įrodymus vertino atskirai, tačiau neatsižvelgė į jų visumą bei kontekstą.

193. 2010 m. sausio 26 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-73 buvo skirtos ES lėšos Šiaulių menų inkubatoriui įkurti ir patvirtintame „ASISTENTAS 2“, sąraše Nr. 01 yra nurodytas konkretus pastatas, kuriame Šiaulių miesto savivaldybė įrengs menų inkubatorių. Tai reiškia, kad ne ūkio ministerija nusprendė, kuriame konkrečiai pastate turi būti įkurtas Šiaulių menų inkubatorius, o Šiaulių miesto savivaldybė pateikė LR ūkio ministerijai šią informaciją ir Šiaulių miesto savivaldybės sprendimas dėl pastato, kuriame bus įkuriamas menų inkubatorius, jau buvo 2010 m. sausio 26 d. Tai patvirtina ir trečiojo asmens, Šiaulių regiono plėtros agentūras atstovo, paaiškinimai, kad prie šio projekto dirbama jau nuo 2008 metų. Tačiau 2010 m. balandžio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia pirkti kitą pastatą ir tai patvirtina, kad situaciją, kai savivaldybė buvo priversta skubėti, sudarė pati savivaldybė.

20Apeliacinius skundu atsakovas UAB „Vakarinis fasadas“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 18 d. sprendimo dalį, kuria tenkinti reikalavimai dėl UAB „Vakarinis fasadas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, panaikinti ir priimti naują sprendimą – šiuos ieškinio reikalavimus atmesti bei priteisti 1 210 Lt bylinėjimosi išlaidų. Skundą grindžia šiais argumentais:

211. Pagal CK 1.78 straipsnį viena iš sandorio pripažinto negaliojančiu pasekmių yra restitucija, todėl, pripažinęs sandorį negaliojančiu, teismas ex officio turėjo išspręsti restitucijos klausimą. Tiek ieškovas, tiek apeliantas prašė restitucijos netaikyti ir nurodė argumentus, pagrindžiančius restitucijos netaikymą, kurie teismų praktikoje pripažįstami esant pagrindu netaikyti restitucijos. Pirmos instancijos teismas sprendime sutiko, kad ieškovo ir apelianto pozicija dėl restitucijos netaikymo yra teisinga, pateikė argumentus, dėl kurių pirmos instancijos teismas taip pat mano, kad nebegalima panaikinti sandorio pasekmių ir šalių grąžinti į pirminę padėtį, tačiau nei rezoliucinėje sprendimo dalyje, nei kitur nekonstatavo restitucijos netaikymo. Be to, pirmos instancijos teismas motyvuojamoje dalyje nurodė, jog pripažintos negaliojančia sutarties pagrindu sukurtas produktas – rekonstrukcijos projektas, jo panaudojimo ir vykdymo priežiūra nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Apelianto nuomone, šie klausimai, kaip sudarantys restitucijos klausimą, ir sudaro šios bylos nagrinėjimo dalyką. Apeliantas yra sukūręs intelektualinį produktą – rekonstrukcijos techninį projektą, kuriuo naudojasi Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kuri yra sumokėjusi apeliantui už šį produktą bei autorinę priežiūrą. Sutartis, kuria remiantis buvo kuriamas rekonstrukcijos techninis projektas, pirmos instancijos teismo yra pripažinta negaliojančia, tačiau liko neaišku, kokios pasekmės taikomos sutarties šalims, t.y. ar Šiaulių miesto savivaldybės administracija gali toliau naudotis apelianto sukurtu produktu, ar apeliantas privalo grąžinti iš jos gautus pinigus, vykdyti projekto autorinę priežiūrą. Apelianto nuomone, skundžiamas sprendimas ne įtvirtino teisinę taiką tarp šalių, bet sudaro potencialias galimybes tolimesniems teisminiams ginčams tarp šalių. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino restitucijos klausimus kitos bylos nagrinėjimo dalyku, nesprendė restitucijos klausimo ir tuo padarė materialinės teisės normos pažeidimą.

222. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į LR Viešųjų pirkimų įstatymo 951 ir 952 straipsnių nuostatas, o būtent į tai, kad LR Viešųjų pirkimų įstatymas įsakmiai reikalauja pripažinti sudarytą viešojo pirkimo sutartį negaliojančia tik tam tikrais, 951 straipsnyje nurodytais atvejais. Pripažinta negaliojančia 2010 m. spalio 4 d. pastato, ( - ) rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis Nr. ( - ) netenkina nei vieno iš išvardintų atvejų. Be to, teismas turėjo galimybę nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia, o galimai taikyti alternatyvias sankcijas, numatytas LR Viešųjų pirkimų įstatymo 952 straipsnyje, kadangi tiek ieškovas, tiek ir pats pirmosios instancijos teismas sutiko, kad taikyti restituciją šioje situacijoje nėra įmanoma. Apeliantas atkreipė dėmesį, kad paslaugos atliktos, už darbą apmokėta, remiantis apelianto sukurtu rekonstrukcijos techniniu projektu, gautas finansavimas ir bus vykdomi statybos darbai, projektui reikalinga būtent projekto autoriaus autorinė priežiūra, todėl yra pagrindas nepripažinti negaliojančia 2010 m. spalio 4 d. pastato, ( - ) rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį. Byloje nebuvo surinkti jokie įrodymai, kad buvo konkretūs tiekėjai, galėję parengti rekonstrukcijos techninį projektą per tokį minimalų terminą už apelianto pasiūlytą kainą. Apeliantas taip pat pažymėjo, kad pirkimo vertė neviršijo tarptautinės vertės pirkimo dydžio, nustatytos LR Viešųjų pirkimų įstatymo 11 ir 12 straipsniuose (šiuo metu ji sudaro 666 390 litu be PVM). Paslaugų, nupirktų iš apelianto, rekonstrukcijos projekto rengimo ir autorinės priežiūros paslaugų, vertė sudaro 245 514.6 litu, iškaitant PVM, t.y. žymiai mažesnė nei tarptautinė prekių pirkimo vertė. Nei ieškovas, nei Viešųjų pirkimų tarnyba, nei teismas nenustatė, kad iš apelianto įsigytų paslaugų vertė viršija tarptautinę prekių pirkimo vertę, todėl šiam viešajam pirkimui neturėtų būti taikomos LR Viešųjų pirkimų įstatymo taisyklės, taikytinos tarptautinės prekių vertės pirkimams.

233. Teismas nepagrįstai rėmėsi viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. gruodžio 28 ivertinimu Nr. ( - ), kuriame Šiaulių miesto savivaldybės administracijai buvo pasiūlyta nutraukti įvykdytą pirkimo sutartį ir skelbti naują pirkimą, nes tas įvertinimas buvo pateiktas jau po to, kai jau buvo parengtas rekonstrukcijos techninis projektas ir buvo pateikta paraiška finansavimui gauti.

244. Pastato rekonstrukcijos techninio projekto parengimo paslaugos pirkimo vertė neviršijo tarptautinio prekių pirkimo vertės, nurodytos LR Viešųjų pirkimų įstatymo 11 ir 12 straipsniuose. Pirkimų, kurių vertė yra ne mažesnė už tarptautinio pirkimo vertę, ypatumai yra nustatyti įstatymo II skyriuje, o pirkimų, kurių vertė yra mažesnė nei anksčiau nurodytoji, ypatumai yra nustatyti LR Viešųjų pirkimų įstatymų IV skyriuje. Atviras konkursas, kaip pirkimo būdas, yra reglamentuotas būtent LR Viešųjų pirkimų įstatymo II skyriuje, kuris nėra taikytinas šiam pirkimui, kaip ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnis. Šiaulių miesto savivaldybės administracija turėjo teisę pirkimą vykdyti supaprastinta tvarka, kurią leidžiama LR IV skyriuje. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, jog pasirinktas pirkimo būdas buvo netinkamas, bet nenurodė, kokie pirkimo būdai buvo tinkami, leidžiantys pasiekti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos norimą rezultatą ir neprieštaraujantys LR Viešųjų pirkimų įstatymo principams. Teismas, pasisakydamas dėl lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų taikymo, nenurodė, kokias aplinkybes Šiaulių miesto savivaldybės administracija aiškino nevienodai. Apeliantas pabrėžė, kad jis neinicijavo ir nesiekė sudaryti pirkimo sutarties, tik pateikė paslaugos kainą ir jos atlikimo terminą, kurie tenkino atsakovą. Apelianto teisės atsirado tik sudarius su juo pirkimo sutartį, iki tol jokių teisių apeliantas ir neturėjo, kaip ir kiti potencialūs tiekėjai, išskyrus teisę atsisakyti teikti pasiūlymą atsakovui. LR Viešųjų pirkimų įstatymas numato tam tikrus pirkimo būdus, kurie savaime lemia galimybę suteikti tam tikriems tiekėjams pranašumus. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnis, nustato išimtis, kuomet netaikomos įstatyme nustatytos taisyklės, taip pat ir ribotas konkursas, konkurencinis dialogas, derybos. Teisėtas paslaugos pirkimas, leidžiamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo, negali prieštarauti to paties įstatymo principams, nes tokią galimybę leidžia pats įstatymas. LR Viešųjų pirkimų įstatyme nurodyti principai taikomi subsidiariai su kitomis jame įtvirtintomis nuostatomis, todėl jie negali būti pažeidžiami vien dėl teisėtai parinkto pirkimo būdo. Atkreipė dėmesį, kad VPĮ 56 straipsnis neturėjo būti taikomas, kadangi šis pirkimo būdas yra LR Viešųjų pirkimų įstatymo II skyriuje, kuris netaikomas mažos vertės pirkimams, tokiems kaip ginčo dalyku esančiam pirkimui.

25Apeliaciniu skundu Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir Šiaulių miesto savivaldybė prašo pakeisti teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Priteisti iš Šiaulių apygardos prokuratūros po 6 500 Lt atstovavimo išlaidų atsakovams S. K. ir I. K., 10 656,22 Lt atstovavimo išlaidų Šiaulių savivaldybės administracijai. Taip pat priteisti iš Šiaulių apygardos prokuratūros 45,86 Lt, o iš Šiaulių savivaldybės administracijos ir UAB „Vakarinis fasadas“ po 22,93 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei. Nurodo, kad:

261. Teismas reikalavimus dėl pastato pirkimo teisėtumo atmetė, tačiau skirstydamas S. K. ir I. K. patirtas bylinėjimosi išlaidas, priteisė jas ne iš ieškovo, o iš kito atsakovo – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos. Tokį savo sprendimą teismas argumentavo tuo, kad sprendimas buvo pareikštas šio atsakovo interesams apginti. Atsakovai nesutinka, kad prokuroro pareikštas ieškinys atitinka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos interesus, kadangi atsakovai nemano, jog jų interesai būtų kaip nors pažeisti ir reikalautų gynimo. Visos šių asmenų turėtos bylinėjimosi išlaidos yra susijusios tik su prokuroro ieškiniu dėl pastato pirkimo pardavimo sutarties pripažinimu negaliojančia – jokio intereso dėl ieškinio projektavimo paslaugų pirkimo atžvilgiu S. ir I. K. neturi.

272. Teismas pažeidė CPK 270 str. reikalavimus, nesprendė atsakovo Šiaulių savivaldybės administracijos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo, sprendime nepateikė jokių argumentų, kuriais remdamasis ir kokiais teisės aktais vadovaudamasis teismas šių atsakovo turėtų išlaidų nepriteisė. Sprendime tik pažymėjo, jog atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Atsakovas teismui pateikė dokumentus, patvirtinančius jo išlaidas advokato paslaugoms byloje nagrinėjant abu prokuroro pareikštus ieškinius iš viso 21 312,44 Lt sumai. Teismas tenkino penkiasdešimt procentų ieškovo reikalavimų, todėl turėjo priteisti 10 656,22 Lt.

28Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Vakarinis fasadas“ Šiaulių apygardos prokuratūros apeliacinį skundą prašė nagrinėti teismo nuožiūra.

29Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir Šiaulių miesto savivaldybė prašo Šiaulių apygardos prokuroro apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad prokuroras neginčija konkurso sąlygų, pirkimo kainos, nenustatinėjo asmenų, kurių interesai buvo pažeisti, tačiau teigė, kad buvo netinkamai panaudoti savivaldybės ir miesto gyventojų pinigai, netinkamai parinktas laimėtojas. Nepaisant to, kad nebuvo nustatyti minėti pažeidimai, prokuroras teigia, kad buvo pažeistas viešasis interesas ir viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti principai. Tik nustačius konkretaus pažeidimo turinį, būtų galima svarstyti ar toks pažeidimas sudaro viešojo intereso turinį bei tai, ar prokuroras turi teisę kreiptis į teismą.

30Atsiliepimu į Šiaulių apygardos prokuratūros apeliacinį skundą atsakovai S. K. ir I. K. prašo Šiaulių apygardos prokuratūros apeliacinį skundą atmesti bei teismo sprendimo dalį, kuria atmesti reikalavimai jiems, palikti nepakeistą, atsakovų Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą tenkinti, atsakovo UAB „Vakarinis fasadas“ apeliacinį skundą spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad reikalavimą pateikusi šalis turi realiai įrodyti viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, o ne tik remtis viešųjų pirkimų principo pažeidimo prielaida ir pasekmėmis. Būtina nustatyti, kokiais būtent perkančiosios organizacijos veiksmais ir kokios viešojo pirkimo procedūros metu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai. Pirmosios instancijos teismas neanalizavo kitų 2010 metais vykusių pastato pirkimo konkursų, kurie nepasiekė rezultato dėl statinio įsigijimo priimtina kaina, nors ši šalių pripažinta faktinė aplinkybė patvirtina tą faktą, kad jokio susitarimo, nurodomo Šiaulių apygardos prokuratūros, kaip esminio konkurso organizavimo sąlygų pažeidimo, nebuvo. Tik trečiajame, viešai pagal teisės aktų reikalavimus paskelbtame konkurse, dalyvavo atsakovai S. K. ir I. K., jį laimėjo pagal konkurso nuostatas, nes nurodė mažiausią kainą už parduodamą pastatą. Ieškovas turėjo atitinkamai nurodyti kuo konkrečiai buvo pažeistos Žemės, pastatų ar kito nekilnojamojo turto pirkimų arba nuomos ar teisių į tokį turtą įsigijimų tvarkos aprašo nuostatos, reglamentuojančios kandidatų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus. Ieškovas byloje rėmėsi tik prielaidomis, negalėdamas įvardinti jokio aiškaus pažeidimo. Jokio pažeidimo ieškovas neįvardina ir apeliaciniame skunde. Atsakovai taip pat pateikė naują įrodymą – Ekspertizės aktą, kuriame yra konstatuta, jog prašyme išduoti projektavimo sąlygų sąvadą įrašą padarė ne atsakovas S. K., o kitas asmuo. Atsakovo nuomone, ši ekspertų išvada paneigia ieškovo argumentus dėl išankstinio susitarimo buvimo.

31Atsiliepimu į apeliacinius skundus Šiaulių apygardos prokuroras prašo UAB “Vakarinis fasadas” ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos skundus atmesti. Nurodo, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas konkrečias sąlygas pirkimo būdui, nesuteikia perkančiajai organizacijai veikti kitaip nei nustatyta įstatyme, t.y. vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu nesant Įstatymo 56 straipsnyje nustatytų sąlygų. Prokuroras taip pat nesutiko su apeliantų teiginiais, kad pirkimo vertė neviršijo tarptautinės vertės pirkimo dydį. Nurodė, kad tiek VPĮ II skyriaus, tiek IV skyriaus, reglamentuojančio supaprastintus pirkimus, nuostatos, susijusios su pirkimo būdo parinkimu, imperatyviai nustato sąlygas dėl būdo parinkimo. Minėta, kad nagrinėjamu atveju nebuvo sąlygų vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu. Pirmosios instancijos teismas, pripažinęs niekine 2010 m. spalio 4 d. pastato, ( - ), rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagrįstai netaikė restitucijos. Pripažinęs sandorį niekiniu, teismas ex officio sprendžia restitucijos taikymo ar netaikymo klausimą, apie tai nurodydamas rezoliucinėje sprendimo dalyje. Kadangi pirmosios instancijos teismas dėl restitucijos netaikymo pasisakė sprendimo motyvuojamojoje dalyje, tačiau išvados dėl restitucijos netaikymo nenurodė sprendimo rezoliucinėje dalyje, tai pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinė dalis turėtų būti papildyta. Teismas padarė pagrįstą išvadą kad niekinės sutarties pagrindu sukurtas produktas – rekonstrukcijos projektas, jo panaudojimo bei vykdymo priežiūra nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Prokuroras taip pat sutiko su teismo sprendimo dalimi bylinėjimosi išlaidas priteisti ne iš jo, o iš kito atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos bei atkreipė dėmesį, kad šiems atsakovams priteistų išlaidų suma viršija „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio” nuostatų reikalavimus, kai kurios išlaidos nebuvo būtinos. Prokuroro nuomone, neturėtų būti tenkinamas ir Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prašymas priteisti 10 656,22 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, nes šie atsakovai turi savo teisininkus kurie galėjo suteikti teisinę pagalbą, be to, advokato užmokesčio dydžiai viršija minėtų Rekomendacijų numatytus maksimalius dydžius.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Dėl viešojo pirkimo komisijos 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimo

33teisėtumo ir 2010 m. rugsėjo 22 d. pastato pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo niekine

34Byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 29 d. priėmė sprendimą projekto ,,Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinimui pirkti pramoninio paveldo pastatą buvusio ,,Elnias“ fabriko teritorijoje Šiaulių mieste (t. 8, b. l. 7). Viešųjų pirkimo komisija 2010 m. gegužės 27 d. priėmė sprendimą pastatą pirkti neskelbiamų derybų būdu (t. 8, b. l. 8), 2010 m. birželio 9 d. sprendimu pirkti pastatą ( - ) ir kviesti pastato savininką S. K. pateikti paraišką (t. 8, b. l. 10-12). S. K. nepateikus paraiškos, viešųjų pirkimo komisija 2010 m. birželio 16 d. nusprendė derybas dėl pastato pirkimo laikyti neįvykusiomis. Perkančioji organizacija 2010 m. birželio 18 d. įsakymu antrą kartą nusprendė pastatą pirkti neskelbiamų derybų būdu, o viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą pirkti pastatus ( - ) ir kviesti pastatų savininkus pateikti paraiškas (t. 5, b. l. 63-66). Vienas iš kandidatų A. A. paraiškos nepateikė, o su kitais dviem pastatų savininkais J. Č. ir UAB ,,Aigela“ (atstovas A. Š.) nesusitarus dėl kainos, viešųjų pirkimo komisija priėmė sprendimą neskelbiamas derybas laikyti neįvykusiomis (t. 5, b. l. 133-136). Trečią kartą perkančioji organizacija nusprendė pastatą pirkti skelbiamų derybų būdu (t. 2, b. l. 50-52). Paraiškas dalyvauti derybose pateikė du kandidatai – S. K. ir R. B.. Viešųjų pirkimų komisija į derybas pakvietė abu kandidatus ir 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimu skelbiamų derybų laimėtoju pripažino atsakovą S. K.. Tą pačią dieną Šiaulių miesto savivaldybės administracija su S. K. sudarė pastato ( - ) pirkimo–pardavimo sutartį (t. 2, b. l. 58-62, 63-70).

35Ieškovas Šiaulių apygardos prokuroras reikalavimą pripažinti viešojo pirkimo komisijos 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimą negaliojančiu ir 2010 m. rugsėjo 22 d. pastato viešojo pirkimo pardavimo sutartį niekine grindžia buvusiu perkančiosios organizacijos ir S. K. išankstiniu susitarimu dėl derybų rezultato ir tokiu būdu vykdant pastato viešąjį pirkimą buvo pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo principai, įtvirtinti LR Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtintame Žemės, esamų pastatų ir kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimą arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apraše bei Viešųjų pirkimų įstatymo principai (VPĮ 3 str. 1 d.).

36Savivaldybių valdymo institucijų pastatų įsigijimo tvarką reglamentuoja 2003 m. birželio 25 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 841 patvirtintas ,,Žemės, esamų pastatų ir kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimą arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimu tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas). Aprašo 17, 38 punktuose pasakyta, kad viešojo pirkimo komisija, organizuodama ir atlikdama pirkimą, turi vadovautis lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principais, visiems dalyviams taikyti vienodus reikalavimus ir suteikti vienodas galimybes. Taigi Apraše įtvirtinti principai iš esmės atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintus principus.

37Iš pirmiau minėtų perkančiosios organizacijos sprendimų matyti, kad pastatas menų inkubatoriui įrengti buvo perkamas tam tikroje konkrečioje vietoje – buvusio fabriko ,,Elnias“ teritorijoje. Pirkimas buvo organizuotas ir atliktas tris kartus. Pirmą ir antrą kartą neskelbiamų derybų būdu, trečią kartą skelbiamų derybų būdu. Pirmą katrą atliekant pirkimą neskelbiamų derybų būdu buvo pasirinktas konkretus pastatas ( - ). Pastato savininkui S. K. tiesiogiai išsiųstas pasiūlymas derėtis. S. K. į pasiūlymą neatsiliepus, atliktas antras pirkimas taip pat pasirenkant konkrečius kandidatus, tačiau nei su vienu iš dalyvavusio derybose kandidatų nesusitarta dėl kainos. Trečiame pirkime, kuris vyko skelbiamų derybų būdu, pasiūlymą pateikė atsakovas S. K., kurį perkančioji organizacija pirmajame pirkime buvo tiesiogiai pakvietusi derėtis, ir dar vienas kandidatas B. S. K., pasiūlęs mažiausią kainą, trečiajame pirkime pripažintas laimėtoju.

38Byloje nustatyta, kad atsakovo S. K. 2010 m. birželio 7 d. prašyme Šiaulių miesto savivaldybės administracijai išduoti pastatui ( - ) projektavimo sąlygų sąvadą įrašyta, kad nauja pagrindinė tikslinė pastato paskirtis – rekonstrukcija (Šiaulių meno inkubatoriaus įkūrimas). Apeliantas Šiaulių apygardos prokuroras teigia, kad šis įrašas S. K. prašyme ir tolimesni perkančiosios organizacijos ir S. K. veiksmai patvirtina buvus išankstinį susitarimą pripažinti pastato pirkimo laimėtoju S. K..

39Aplinkybę, kad perkančioji organizacija buvo suinteresuota ir ketino menų inkubatoriaus įrengimui nusipirkti būtent pastatą ( - ), patvirtina jos sprendimas atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu ir nupirkti būtent pastatą ( - ). Toks pastato pirkimo būdas pasirenkant konkretų kandidatą perkančiajai organizacijai yra leidžiamas (Aprašo 9 p., 24 p.). S. K. taip pat buvo žinoma, kad perkančioji organizacija turi interesą pirkti iš jo pastatą, nes jam pasiūlymas derėtis buvo tiesiogiai išsiųstas. S. K. nepateikus paraiškos, tolimesni perkančiosios organizacijos veiksmai patvirtina, kad ji organizavo ir vykdė pirkimą kitų pastatų, esančių buvusio ,,Elnio“ fabriko teritorijoje. Tačiau nei su vienu kandidatu nebuvo pasiektas susitarimas dėl galutinės kainos. Iš 2010 m. liepos 1 d. ir 2010 m. liepos 9 d. viešųjų pirkimų komisijos protokolų matyti, kad perkančiosios organizacijos didžiausia pasiūlyta kaina 150 Lt už vieną kv. m, kai tuo tarpu vieno iš pastato savininko siūloma kaina 350 Lt už vieną kv. m, kito – 2000 Lt už vieną kv. m. Trečią kartą paskelbus pirkimą skelbiamų derybų būdu buvo sudaryta galimybė visiems toje teritorijoje esantiems pastatų savininkams pateikti paraiškas. Iš viešojo pirkimo komisijos protokolų matyti, kad kiti dalyvavę neskelbiamose ir skelbiamose derybose dalyviai siūlė daug geresnio stovio pastatus, nei S. K. pastatas, todėl suprantama, kad geresnių pastatų kainos buvo didesnės. Tuo tarpu S. K. pastatas yra prastos būklės (po gaisro), todėl ir jo kaina yra ženkliai mažesnė. Perkančiosios organizacijos pasirinkimas pirkti prastesnio stovio pastatą ir mokėti mažiau pateisinamas tuo, kad lėšos reikalingos pastato rekonstrukcijai finansuojamos ne iš perkančiosios organizacijos biudžeto, o iš Europos sąjungos paramos lėšų.

40Kasacinis teismas, aiškindamas Viešųjų pirkimų įstatymą, yra konstatavęs, kad šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės ir savivaldybės lėšų panaudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus (LAT civilinė byla Nr. 3K-3-416/2005, Nr. 3K-3-623/2005, Nr. 3K-3-458/2007). Todėl teisėjų kolegija, vertindama perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų teisėtumą, atsižvelgia į šių veiksmų ir sprendimų realiai sukeltas pasekmes: ar perkančiosios organizacijos veiksmai dėl S. K. realiai paveikė kitus tiekėjus, ar racionaliai buvo panaudotos savivaldybės lėšos.

41Byloje nustatyta, kad visų dalyvių, norinčių dalyvauti derybose, paraiškos buvo priimtos, visi dalyviai buvo pakviesti į derybas. Pažymėtina, kad nei vienas iš dalyvavusių derybose tiekėjų, kurių pasiūlymai perkančiajai organizacijai buvo nepriimtini dėl per didelės siūlomos kainos, perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų neskundė. Apelianto teiginys, kad perkančioji organizacija, pirkdama iš S. K. pastatą, neracionaliai panaudojo lėšas, yra deklaratyvaus pobūdžio. Ieškovo reikalavimas pripažinti pirkimo komisijos sprendimą negaliojančiu ir pastato pirkimo-pardavimo sutartį niekine nebuvo grindžiamas tuo, kad pastato pirkimo–pardavimo kaina neatitinka (yra per didelė) realiai rinkos kainai. Geresnės būklės pastatų už tokią kainą, kurią pasiūlė tiekėjas S. K., pasiūlyta nebuvo. Iš atsakovo S. K. įsigytam pastatui gali reikėti daugiau lėšų rekonstrukcijai, nei kitų tiekėjų siūlytiems pastatams, tačiau, kaip buvo pasakyta pirmiau, pastato rekonstrukcijos darbai bus finansuojami ne iš perkančiosios organizacijos lėšų. Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo konstatuoti, kad perkančioji organizacija, įsigydama pastatą iš S. K., pažeidė kitų tiekėjų teises ar neracionaliai panaudojo lėšas.

42Remdamasi tuo, kad išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimus dėl 2010 m. rugsėjo 22 d. viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo ir pastato pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo niekine pagrįstai atmetė.

43Dėl viešojo pirkimo komisijos 2010 m. rugsėjo 23 d.,

442010 m. spalio 1 d. sprendimų teisėtumo ir 2010 m. spalio 4 d.

45paslaugų sutarties pripažinimo niekine

46Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija 2010 m. rugsėjo 23 d. priėmė sprendimą pastato (( - )) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas pirkti vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 56 str. 1 d. 4 p. ir nusprendė dėl techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo kreiptis tik į vieną tiekėją UAB ,,Vakarinis fasadas“, kuris 2010 m. rugsėjo 29 d. perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą. Pirkimo komisija, 2010 m. spalio 1 d. priėmė sprendimą, kad UAB ,,Vakarinis fasadas“ atitinka reikalavimus tiekėjo kvalifikacijai ir pakvietė šį tiekėją į derybas. Derybų metu buvo nustatyta 245 514 Lt pasiūlymo kaina, UAB ,,Vakarinis fasadas“ pripažintas ,,Pastato (( - )) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų“ pirkimo nugalėtoju ir 2010 m. spalio 4 d. su UAB ,,Vakarinis fasadas“ sudaryta paslaugų sutartis (t. 1, b. l. 18-21, 26-27, 33-34, 36-37, 38-41).

47Prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami, jeigu neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais šiame įstatyme numatytais terminais. Aplinkybės, kuriomis grindžiama skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos (VPĮ 56 str. 1 d. 4 p.). Minėta perkančioji organizacija pastato (( - )) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą vykdė neskelbiamų derybų būdu. Iš viešojo pirkimo komisijos 2010 m. rugsėjo 23 d. protokolo matyti, kad neskelbiamų derybų pirkimo būdas buvo pasirinktas dėl to, kad perkančiajai organizacijai pirkimą buvo būtina atlikti ypač skubiai. Skubotumas grindžiamas tuo, kad, vykdant projekto ,,Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ finansavimo sąlygas ir įgyvendinimo galimybes, paraiška turėjo būti pateikta iki 2010 m. spalio 29 d. ir, kad kartu su paraiška turėjo būti pateiktas pastato pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninis projektas (t. 1, b. l. 14-15).

48Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, kuri grindžiama Teisingumo teismo praktika, valstybinių institucijų veikla ir jos rezultatai nelaikytini nenumatytu įvykiu, sukeliančiu ypatingą skubą, nepaisant aplinkybės, kad konkrečiu atveju perkančioji organizacija nesitikėjo šios veiklos padarinių (LAT civilinė byla Nr. 3K-3-505/2009). Teisėjų kolegijos vertinimu LR Ūkio ministro įsakymas, kuriuo buvo nustatytas terminas paraišką gauti finansavimą Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimui pateikti iki 2010 m. spalio 29 d., nelaikytinas nenumatytu įvykiu, sukeliančiu ypatingą skubą. Šiaulių miesto savivaldybės taryba dar 2008 m. rugpjūčio 21 d. priėmė sprendimą Nr. ( - ) ,,Dėl pritarimo projektui ,,Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas pritaikant buvusį ,,Elnio“ fabriką kūrybinių industrijų veiklai“. Trečiojo asmens Šiaulių regiono plėtros agentūros atstovas nurodė, kad prie šio projekto buvo dirbama nuo 2008 metų. Ūkio ministro 2010 m. sausio 26 d. įsakyme Nr. ( - ) dėl skyrimo lėšų Šiaulių menų inkubatoriui įrengti nurodytas konkretus pastatas, kuriame bus įrengtas menų inkubatorius. Šiuo įsakymu buvo nustatytas paraiškos ir techninio projekto pateikimo terminas – 2010 m. liepos 31 d. 2010 m. balandžio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. ( - ) buvo nutarta pastatą, skirtą menų inkubatoriui įrengti, pirkti t. y. faktiškai buvo atsisakyta įrengti menų inkubatorių anksčiau numatytame pastate. Pastato pirkimo procedūros vyko 2010 m. birželio-rugpjūčio mėnesiais. Ūkio ministro įsakymu paraiškos ir techninio projekto pateikimo terminas (2010 m. liepos 31 d.) buvo pratęstas iki 2010 m. spalio 29 d. Šios aplinkybės patvirtina, kad Ūkio ministerijos veikla ir jos rezultatai nelaikytini nenumatytais įvykiais. Šiaulių miesto savivaldybė jau 2008 m. dalyvavo valstybės planuojamų menų inkubatorių plėtros projektuose, siūlomų finansuoti iš Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos paramos lėšų, ką patvirtina 2008 m. rugpjūčio 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl pritarimo projektui ,,Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas pritaikant buvusį ,,Elnio“ fabriką kūrybinių industrijų veiklai“. Valstybinės institucijos nustatytas 9 mėnesių terminas (2010 01 26 – 2010 10 29) pateikti paraišką ir techninį projektą yra pakankamas ir nelaikytinas nenumatytu, nes Šiaulių miesto savivaldybė menų inkubatorių plėtros projekte dalyvauja jau nuo 2008 metų. Aplinkybės, kad pastato, kuriame turėjo būti įrengtas menų inkubatorius, pirkimo procedūros užtruko ilgiau, nei tikėjosi pati perkančioji organizacija ir kuriomis grindžiama ypatinga skuba pirkti paslaugą neskelbiamų derybų būdu, priklausė nuo pačios perkančiosios organizacijos.

49Taigi, perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2010 m. rugsėjo 23 d. ir spalio 1 d. sprendimai prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 56 str. 1 d. 4 p. nuostatoms, nes aplinkybės, kuriomis buvo grindžiama būtinybė atlikti pirkimą ypač skubiai, priklausė nuo pačios perkančiosios organizacijos.

50Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. įtvirtinta perkančiųjų organizacijų pareiga vykdant viešuosius pirkimus laikytis viešųjų pirkimų principų: lygiateisiškumo, skaidrumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimą neskelbiamų derybų būdu, gali į derybas kviesti kelius tiekėjus (VPĮ 57 str.). Šiuo atveju į derybas buvo pakviestas tik vienas tiekėjas UAB ,,Vakarinis fasadas“. Perkančioji organizacija, vykdydama viešuosius pirkimus neskelbiamų derybų būdu ir į derybas pakvietusi tik vieną tiekėją UAB ,,Vakarinis fasadas“, pažeidė lygiateisiškumo principą. Neteisėtai vykdant viešuosius pirkimus neskelbiamų derybų būdu (pažeidžiant VPĮ 56 str. 1 d. 4 p.) iš kitų tiekėjų buvo atimta galimybė dalyvauti viešame pirkime ir taip buvo suvaržyta tiekėjų rungimosi (lygiateisiškumo) teisė.

51Iš 2010 m. rugsėjo 23 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo matyti, kad komisijos sekretorė S. V. pasisakė dėl viešųjų pirkimų principų vykdant pirkimo procedūras laikymosi ir nurodė, kad pagal pateiktą informaciją buvo siūloma kreiptis į tris tiekėjus: ,,UAB ,,Projektavimo centras“, UAB ,,Vakarinis fasadas“ ir UAB ,,Šiaulių komprojektas“. Tačiau buvo nutarta kreiptis tik į vieną tiekėją būtent į UAB ,,Vakarinis fasadas“. Iš komisijos posėdžio protokolo turinio matyti, kad toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į komisijos pirmininkės A. Ž. pateiktą informaciją, kad pastato, kurį savivaldybė įsigijo menų inkubatoriui įrengti, buvusiam savininkui yra išduotas projektavimo sąlygų sąvadas ir, kad buvusio savininko ir UAB ,,Vakarinis fasadas“ susitarimu pradėtas rengti techninis projektas, kad UAB ,,Vakarinis fasadas“ yra atlikęs dalį techninių sprendimų, kurie įtakoja perkamų paslaugų laiką ir kad UAB ,,Vakarinis fasadas“ gali pasiūlyti realią perkamų paslaugų kainą (t. 1, b. l. 14-15). Teisėjų kolegijos vertinimu, 2010 m. rugsėjo 23 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas patvirtina, kad akivaizdžiai buvo proteguojamas vienintelis tiekėjas UAB ,,Vakarinis fasadas“, ir taip buvo pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas ir viešųjų pirkimų skaidrumo principas.

52Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių ir pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien tik viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra pakankamas pagrindas pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. imperatyviai nustatyta, kad perkančioji organizacija užtikrina lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą. Pagal kasacinio teismo formuojamą teisės normų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, aiškinimo ir taikymo praktiką imperatyvaus pobūdžio Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatų, tarp jų ir viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra pagrindas pripažinti negaliojančiais viešųjų pirkimų komisijos sudarytus sprendimus, bet ir šių sprendimų pagrindu sudarytus viešųjų pirkimų sutartis (civilinė byla Nr. 3K-3-295/2005, 3K-3-295/2007). Nagrinėjamu atveju viešųjų pirkimo komisija pažeidė ne tik Viešųjų pirkimų įstatymo 56 str. 1 d. 4 p., ir Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. normas, todėl pastato Elnio g. 25 Šiauliuose rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros sutartis 2010 m. spalio 4 d. sudaryta tarp perkančiosios organizacijos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir tiekėjo UAB ,,Vakarinis fasadas“ yra niekinė ir negaliojanti (CK 180 str. 1 d.).

53Pirmosios instancijos teismas, pripažinęs minėtą paslaugų sutartį niekine, restitucijos netaikė. CK 6.145 str. 2 d. numatyta, kad teismas išimtinais atvejais restitucijos apskritai gali netaikyti. Ginčijama pastato rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros sutartis yra paslaugų sutartis. Dalis šios sutarties jau yra įvykdyta – pastato rekonstrukcijos techninis projektas parengtas ir perduotas perkančiajai organizacijai. Pripažinus paslaugų viešojo pirkimo sutartis negaliojančiomis, tais atvejais, kai paslauga realiai jau yra suteikta, restitucija natūra paprastai netaikoma. Pritaikius restituciją perkančiosios organizacijos padėtis nepagrįstai pagerėtų – gavusi paslaugą atgautų iš tiekėjo dar ir pinigų sumą, kuri sumokėta už suteiktą paslaugą, o tiekėjo padėtis atitinkamai pablogėtų. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai dalyje dėl pastato pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo sutarties pripažinimo niekine restitucijos netaikė, o dalyje dėl projekto vykdymo priežiūros taikyti restitucijos nėra pagrindo, nes šioje dalyje nei viena iš šalių sutarties nepradėjo vykdyti.

54Dėl bylinėjimosi išlaidų

55Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija pirmosios instancijos teisme patyrė 21 312,44 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Pirmosios instancijos teismas, iš dalies patenkinęs ieškovo ieškinį, atsakovo išlaidų atlyginimo klausimo neišsprendė. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas iš antrosios šalies priteisia išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.). Bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstomos taip: ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškinio reikalavimas susideda iš dviejų pagrindinių dalių: pastato viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo niekine ir viešojo pirkimo komisijos sprendimo, kurio pasekoje buvo sudaryta ši sutartis, pripažinimo negaliojančiu; paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo niekine ir viešojo pirkimo komisijos sprendimų, kurių pasekoje buvo sudaryta ši sutartis, pripažinimo negaliojančiais. Pirmosios instancijos teismui atmetus ieškinį dėl pastato viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo niekine ir pirkimo komisijos sprendimo negaliojančiu, atsakovas prašo iš ieškovo priteisti 10 656,22 Lt išlaidų.

56CPK 98 str. 2 d. pasakyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą ir Rekomendacijoje numatytus užmokesčio dydžius, prašomą priteisti atlyginimą už advokato pagalbą sumažina iki 4 000 Lt.

57Pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškinį atsakovų S. K. ir J. K. atžvilgiu, jų turėtas 13 000 Lt bylinėjimosi išlaidas priteisė iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos. Kai yra atmetamas prokuroro ieškinys viešajam interesui ginti atsakovui bylinėjimosi išlaidos yra atlyginamos iš prokurorui skirtų biudžeto lėšų (CPK 961 str. 1 d.). Taigi, pagal 961 str. 1 d. atsakovams S. K. ir I. K. jų turėtos 13 000 Lt bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme priteistinos iš Lietuvos generalinės prokuratūros.

58Prokuroras, kai ieškinys pareiškiamas siekiant apginti viešąjį interesą, valstybės arba savivaldybės interesą, yra atleidžiamas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 5 p.). Tačiau bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d). Prokuroro ieškinys atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir UAB ,,Vakarinis fasadas“ patenkintas. Apeliacinės instancijos teismas šią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą. Patenkinus prokuroro ieškinį pripažinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sprendimus, priimtus vykdant viešuosius pirkimus, valstybės naudai iš Šiaulių miesto administracijos priteisiama 1 000 Lt žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 5 p., 96 str. 1 d.).

59Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme, paskirstomos tarp atsakovų UAB „Vakarinis fasadas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, priteisiant iš kiekvieno po 22,93 Lt.

60Atsakovas S. K. už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme advokatui sumokėjo 5 179,20 Lt. Atmetus prokuroro apeliacinį skundą, atsakovui išlaidas advokato pagalbai turi atlyginti prokuratūra iš skirtų biudžeto lėšų (CPK 98 str. 3 d., 961 str.). Atsakovai K. prašo iš ieškovo priteisti 5 179,20 Lt.

61Išlaidos, susijusios su advokato pagalba, yra priteisiamos, kaip jau buvo minėta pirmiau, atsižvelgiant į advokato darbo ir laiko sąnaudas, bylos sudėtingumą ir yra ne didesnės, kaip numatyta Rekomendacijose.

62Atsakovų K. advokatas apeliacinės instancijos teismui pateikė atsiliepimą į ieškovo ir atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos apeliacinius skundus. Pažymėtina, kad ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytos tos pačios aplinkybės, teisiniai argumentai, kurie buvo išdėstyti ieškinyje ir dublike bei ieškovo atstovo paaiškinimuose. Ieškovas pirmosios instancijos teismo neteisėtumą grindžia netinkamu įrodymų vertinimu. Atsakovų K. atsiliepime į apeliacinius skundus iš esmės atkartotos tos pačios aplinkybės ir teisiniai argumentai, kuriais atsakovai grindė atsikirtimą į ieškinį. Šiaulių miesto savivaldybės administracija apeliacinį skundą pateikė tik dėl bylinėjimosi išlaidų. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į apeliacinių skundų sudėtingumą ir laiko sąnaudas reikalingas surašyti atsiliepimui į tokio turinio ir apimties apeliacinius skundus, sprendžia, kad 5 179,20 Lt išlaidos, kurias atsakovai prašo atlyginti, yra per didelės, neatitinkančios minėtų Rekomendacijų, todėl mažinamos iki 1 200 Lt. Išlaidos, susijusios su advokato pagalba, priteisiamos S. K. naudai, nes jis 2012 m. rugpjūčio 29 d. mokėjimų nurodymu advokatų kontorai sumokėjo 5 179,20 Lt.

63Be to, atsakovas, atsikirsdamas į apeliacinio skundo argumentus dėl pareigos įrodyti, kad įrašą „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ atliko ne jis, pateikė 2012 m. rugpjūčio 30 d. ekspertizės aktą, kurį apeliacinės instancijos teismas priėmė, todėl vadovaujantis CPK 88 straipsnio 1 d. 1 p. ir 93 straipsnio 1 dalimi, tenkinamas atsakovų įrodymais apie apmokėjimą pagrįstas prašymas dėl ekspertizės išlaidų priteisimo ir iš Lietuvos generalinės prokuratūros priteisiama 1 100 Lt ekspertizės išlaidų atsakovui S. K..

64Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies trečiu punktu

Nutarė

65Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 18 d. sprendimo dalį, kuria iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos S. K. ir I. K. naudai kiekvienam priteista po 6 500 Lt bylinėjimosi išlaidų ir priteisti iš Lietuvos generalinės prokuratūros S. K. ir I. K. naudai kiekvienam po 6 500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

66Priteisti iš Lietuvos generalinės prokuratūros Šiaulių miesto savivaldybės naudai 4 000 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme.

67Priteisti iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 1 000 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai.

68Pakeisti sprendimo dalį dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ir priteisti iš UAB ,,Vakarinis fasadas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos po 22,93 Lt iš kiekvieno valstybės naudai.

69Kitas Šiaulių miesto apygardos teismo 2012 m. liepos 18 d. sprendimo dalis palikti nepakeistas.

70Priteisti iš Lietuvos generalinės prokuratūros S. K. naudai 1 200 Lt už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme bei 1 100 Lt ekspertizės išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras, siekiantis apginti... 5. Panaikinti 2010 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės... 6. Pripažinti niekine ir negaliojančia 2010 m. rugsėjo 22 d. pirkimo –... 7. Taikyti restituciją – įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybę grąžinti... 8. Panaikinti 2010 m. rugsėjo 23 d. Šiaulių miesto savivaldybės... 9. Panaikinti 2010 m. spalio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos... 10. Pripažinti niekine 2010 m. spalio 4 d. Pastato, ( - ), rekonstravimo techninio... 11. Nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d.... 12. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. liepos 18 d. ieškinį atsakovo UAB... 13. Teismas nurodė, kad neracionaliai panaudojant savivaldybės lėšas yra... 14. Teismas atmetė ieškovo argumentus dėl Viešųjų pirkimų įstatymo... 15. Teismas netenkino atsakovo prašymo ieškovui skirti baudą už... 16. Apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras, siekiantis... 17. 1. Nagrinėjamam pirkimui Viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas, tačiau jo... 18. 2. Teismas nepagrįstai 2010 m. birželio 4 d. S. K. pasirašytą prašymą... 19. 3. 2010 m. sausio 26 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-73 buvo skirtos ES... 20. Apeliacinius skundu atsakovas UAB „Vakarinis fasadas“ prašo Šiaulių... 21. 1. Pagal CK 1.78 straipsnį viena iš sandorio pripažinto negaliojančiu... 22. 2. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į LR Viešųjų pirkimų... 23. 3. Teismas nepagrįstai rėmėsi viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. gruodžio... 24. 4. Pastato rekonstrukcijos techninio projekto parengimo paslaugos pirkimo... 25. Apeliaciniu skundu Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir Šiaulių... 26. 1. Teismas reikalavimus dėl pastato pirkimo teisėtumo atmetė, tačiau... 27. 2. Teismas pažeidė CPK 270 str. reikalavimus, nesprendė atsakovo Šiaulių... 28. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Vakarinis fasadas“... 29. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai Šiaulių miesto savivaldybės... 30. Atsiliepimu į Šiaulių apygardos prokuratūros apeliacinį skundą atsakovai... 31. Atsiliepimu į apeliacinius skundus Šiaulių apygardos prokuroras prašo UAB... 32. Dėl viešojo pirkimo komisijos 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimo... 33. teisėtumo ir 2010 m. rugsėjo 22 d. pastato pirkimo-pardavimo sutarties... 34. Byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2010 m. balandžio... 35. Ieškovas Šiaulių apygardos prokuroras reikalavimą pripažinti viešojo... 36. Savivaldybių valdymo institucijų pastatų įsigijimo tvarką reglamentuoja... 37. Iš pirmiau minėtų perkančiosios organizacijos sprendimų matyti, kad... 38. Byloje nustatyta, kad atsakovo S. K. 2010 m. birželio 7 d. prašyme Šiaulių... 39. Aplinkybę, kad perkančioji organizacija buvo suinteresuota ir ketino menų... 40. Kasacinis teismas, aiškindamas Viešųjų pirkimų įstatymą, yra... 41. Byloje nustatyta, kad visų dalyvių, norinčių dalyvauti derybose, paraiškos... 42. Remdamasi tuo, kad išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 43. Dėl viešojo pirkimo komisijos 2010 m. rugsėjo 23 d.,... 44. 2010 m. spalio 1 d. sprendimų teisėtumo ir 2010 m. spalio 4 d.... 45. paslaugų sutarties pripažinimo niekine... 46. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija 2010 m. rugsėjo 23 d.... 47. Prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami,... 48. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, kuri grindžiama Teisingumo... 49. Taigi, perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2010 m. rugsėjo... 50. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. įtvirtinta perkančiųjų organizacijų... 51. Iš 2010 m. rugsėjo 23 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo... 52. Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir... 53. Pirmosios instancijos teismas, pripažinęs minėtą paslaugų sutartį... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 55. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija pirmosios instancijos... 56. CPK 98 str. 2 d. pasakyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 57. Pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškinį atsakovų S. K. ir J. K.... 58. Prokuroras, kai ieškinys pareiškiamas siekiant apginti viešąjį interesą,... 59. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi išlaidos, susijusios su procesinių... 60. Atsakovas S. K. už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme advokatui... 61. Išlaidos, susijusios su advokato pagalba, yra priteisiamos, kaip jau buvo... 62. Atsakovų K. advokatas apeliacinės instancijos teismui pateikė atsiliepimą... 63. Be to, atsakovas, atsikirsdamas į apeliacinio skundo argumentus dėl pareigos... 64. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 65. Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 18 d. sprendimo dalį, kuria... 66. Priteisti iš Lietuvos generalinės prokuratūros Šiaulių miesto... 67. Priteisti iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 1 000 Lt žyminio... 68. Pakeisti sprendimo dalį dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 69. Kitas Šiaulių miesto apygardos teismo 2012 m. liepos 18 d. sprendimo dalis... 70. Priteisti iš Lietuvos generalinės prokuratūros S. K. naudai 1 200 Lt už...