Byla 2A-640-236/2015
Dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia (išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba), bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-449-160/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“ ieškinį atsakovams VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir uždarajai akcinei bendrovei „Ekotopas“ dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia (išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba), bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje nagrinėjamas ginčas dėl teismo perkančiajai organizacijai už Viešųjų pirkimų įstatymo ir perkančiosios organizacijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus paskirtos baudos skyrimo pagrįstumo.

4Ieškovas UAB „AV investicija“ ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (perkančioji organizacija) medicininių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos pirkimo sutartį, sudarytą vykdant pirkimą pagal Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau taip pat vadinama CVP IS) 2014 m. spalio 3 d. 10.00 valandą patalpintą medicininių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos pirkimo techninę specifikaciją (toliau taip pat vadinama – Pirkimas) su UAB „Ekotopas“. Ieškinį grindė argumentais, kad Pirkimas įvyko neteisėtai, apie jį nepaskelbus teisės aktų reikalaujama tvarka ir taip galimai sudarius palankias prielaidas Pirkime dalyvauti perkančiosios organizacijos pageidaujamiems tiekėjams.

52014 m. rugsėjo 1 d. UAB „AV investicija“ ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos sudarė atlygintiną medicininių atliekų surinkimo ir išvežimo sutartį, kurios priede Nr. 1 nustatė, kad atliekos pagal jų kodus matuojamos kilogramais, nustatė fiksuotą atliekų 1 kilogramo kainą ir orientacinius mėnesio išvežimo kiekius bei orientacinę mėnesio išvežimo kainą, taip pat pakavimo medžiagų ir transportavimo įrangos įkainius bei atliekų išvežimo grafiką.

6UAB „AV investicija“, atsižvelgusi į Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. 4S-3109 pateiktą nuomonę, kad sutartyje nurodyti orientaciniai paslaugų kiekiai turi būti laikomi maksimaliais ir negali būti viršijami, o nupirkus paslaugos orientacinį kiekį, sutartis toliau nustos galios ir turės būti organizuojamas naujas pirkimas, 2014 m. rugsėjo 24 d. raštu Nr. S-85 pranešė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, kad 2014 m. rugsėjo 23 d. duomenimis perduodamų išvežti atliekų kiekis viršija 2014 m. rugsėjo 1 d. sutartyje numatytus orientacinius kiekius, kurie laikomi maksimaliais, todėl pagal šią sutartį paslaugos nebegali būti tiekiamos - tolimesniam pirkimui būtina vykdyti naują Pirkimą. UAB „AV investicija“ 2014 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. S-87 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos nurodė, kad dėl viršijamų maksimalių numatytų atliekų kiekių (atliekų kodai 18 01 02 ir 18 01 03) nuo 2014 m. spalio 1 d. atliekų neveš iki bus sudaryta šių paslaugų teikimui nauja sutartis, o kitas atliekas veš iki bus pasiektas maksimalus sutartyje numatytas kiekis.

7Dėl būtinybės skubiai surasti atliekas išvežantį paslaugų tiekėją VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 2014 m. spalio 3 d. 10:00 valandą paskelbė interneto svetainėje www.cvpp.lt „Pavojingų ir nepavojingų medicininių atliekų, nepavojingų atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos“ techninės specifikacijos projektą, nurodė, kad paslaugos pirkimas atliekamas 36 mėnesių laikotarpiui, orientaciniai pirkimo kiekiai specifikacijoje nurodomo 36 mėnesių laikotarpiui, o 2014 m. spalio 7 d. su UAB „Ekotopas“ sudarė pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo ir išvežimo sutartį, kurioje nustatė 36 mėnesių orientacinį išvežamų atliekų kiekį tonomis, 1 tonos įkainį. Susitarė, kad sutartis galioja iki skelbiamo atviro konkurso procedūrų pabaigos, susitarė dėl pagrindų sutarties kainai keisti.

82014 m. spalio 14 d. raštu Nr. S-92 UAB „AV investicija“ kreipėsi į perkančiąją organizaciją dėl 2014 m. spalio 3 d. 10:00 valandą interneto svetainėje www.cvpp.lt paskelbto „Pavojingų ir nepavojingų medicininių atliekų, nepavojingų atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos“ Techninės specifikacijos projekto ir prašė paaiškinimo, nes skelbime nurodytas pasiūlymų terminas iki 2014 m. spalio 3 d. 12 valandos yra neprotingai trumpas. Perkančioji organizacija 2014 m. spalio 17 d. raštu Nr. SR-5128 atsakė, kad pirkimas jau įvyko.

92014 m. spalio 27 d. UAB „AV investicija“ VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos pateikė pakartotinį paklausimą dėl informacijos pateikimo apie tai, kokiu būdu ir kokiomis sąlygomis buvo vykdomas 2014 m. spalio 3 d. medicininių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos pirkimas, su kuo sudaryta pirkimo sutartis, tačiau 2014 m. lapkričio 5 d. raštu Nr. SR-5573 perkančioji organizacija atsakė, kad Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau taip pat vadinama – VPĮ nenumato pareigos apie viešąjį pirkimą pateikti informacijos asmenims, kurie nedalyvavo pirkime. Visa vieša informacija paskelbta VPĮ nustatyta tvarka.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 19 d. sprendimu nusprendė ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia atmesti, perkančiajai organizacijai VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos paskirti 1500 eurų baudą.

12Bauda paskirta už VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 3 punkto bei VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-27 patvirtintų Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (toliau taip pat vadinama – Taisyklės) 16 punkto pažeidimą (VPĮ 952 str. 2 d., 4 d. 2 p.).

13Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad ieškovui vienašališkai nutraukus pavojingų aplinkai atliekų surinkimą ir išvežimą nuo 2014 m. spalio 1 d., susidarė aplinkybės, kurioms esant perkančioji organizacija privalėjo skubiai organizuoti naują paslaugos pirkimą, paslaugos teikėjams nustatant tokias sutarties sąlygas, kurios užtikrintų viso susidarančio atliekų kiekio išvežimą. Visuomenės saugumo užtikrinimo interesais yra pateisinamas skubus supaprastintas paslaugos pirkimas, kurio delsimas kelia pavojų visuomenei.

14Teismas taip pat pripažino pagrįstu Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą, kad sutartyje nurodyti orientaciniai paslaugų kiekiai turi būti laikomi maksimaliais ir negali būti viršijami (VPĮ 18 str. 3 d.). Netinkamos ir netikslios pirkimų dokumentuose pirkimo apimties nurodymas (žodžio „orientacinis“ vietoj žodžio „maksimalus“) yra perkančiosios organizacijos atsakomybė, o 2014 m. rugsėjo 1 d. sutartis iš dalies buvo ydinga, taigi parengta neprofesionaliai ir neatitiko ir VPĮ 18 straipsnio 3 dalies reikalavimų.

15Aptartų aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismas sprendė, kad susidariusios aplinkybės dėl naujai skelbiamo pirkimo buvo ne tik ieškovo, tačiau ir atsakovo veiksmų padarinys.

16Supaprastintas pirkimas gali būti neskelbiamas tuo atveju, jei jis susijęs su įvykiu, kurio perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti ir būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, o aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos (VPĮ 92 str. 3 d. 3 p.). Neskelbiamų derybų būdu prekes, paslaugas ar darbus galima pirkti tik tokiu atveju, jeigu yra neišvengiamai būtina tokį pirkimą atlikti ypač skubiai; dėl tokio įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti; tokio pirkimo negalima atlikti kitu VPĮ numatytu būdu, bei ypatingos skubos aplinkybės nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009).

17Nors dėl naujo pirkimo buvo susidarę ypatingos skubos sąlygos ir apklausos būdu pirkimą buvo galima atlikti greičiausiai, tačiau šių sąlygų susidarymą, pirmosios instancijos teismo vertinimu, lėmė ne tik ieškovo veiksmai, tačiau ir atsakovo neapdairumas bei VPĮ 18 straipsnio 3 dalyje nustatytų pirkimo tikslaus apibrėžtumo taisyklių nesilaikymas sudarant 2014 m. rugsėjo 1 d. sutartį su ieškovu, taigi perkančioji organizacija formaliai pažeidė VPĮ 92 straipsnio 2 dalį (neturėjo teisės naudotis nustatyta išimtimi, leidžiančia organizuoti supaprastintą neskelbiamą pirkimą).

18Teismas nurodė, kad pagal VPĮ nagrinėjamu atveju paskelbti apie sprendimo priėmimą sudaryti sutartį dėl paslaugos teikimo perkančiajai organizacijai palikta diskrecijos teisė. Pagal Taisykles (Taisyklių 108, 107.6 p.) pranešti ar nepranešti apie priimtą sprendimą viešai atliekant pirkimą apklausos metu taip pat yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė. Tačiau, pirmosios instancijos teismo vertinimu, minėtų Taisyklių 16 punktas reikalauja, kad perkančioji organizacija apie pradedamą pirkimą apklausos būdu informuotų savo tinklalapyje. Atsakovas nepateikė duomenų, kad būtų savo tinklalapyje paskelbęs apie pirkimą. Techninės specializacijos paskelbimas CVP IS neatleidžia perkančiosios organizacijos nuo pareigos vykdyti Taisykles dėl paskelbimo apie pirkimą. Taigi perkančioji organizacija, neturėdama teisės atlikti neskelbiamą pirkimą atrankos būdu, apie Pirkimą nepaskelbė tokiu būdu, kokiu ji buvo įsipareigojusi skelbti savo patvirtintomis Taisyklėmis.

19Nors teismas nustatė, kad Pirkimas buvo atliktas formaliai pažeidžiant VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 3 punktą bei nepaskelbus apie pirkimą Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka, tačiau, įvertinęs, kad pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimas negaliojančia sukeltų neigiamus padarinius visuomenei (nepertraukiamas atliekų šalinimas iš gydymo įstaigų yra būtinas), pirkimo sutartį paliko galioti, o perkančiajai organizacijai skyrė alternatyvią sankciją – 1500 eurų baudą.

20III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

21Apeliaciniu skundu atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. sprendimo dalį, kuria atsakovui paskirta 1500 eurų bauda, o šio reikalavimo netenkinus, baudą sumažinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

221. Perkančioji organizacija neturėjo galimybės numatyti išvežamų atliekų kiekį, todėl numatė orientacinį ir siekė pagal 2014 m. rugsėjo 1 d. sutartį faktiškai susidarančių atliekų nenutrūkstamo išvežimo paslaugos teikimo. Teismo išvada, kad sudaryta sutartis iš dalies buvo ydinga, nepagrįsta ir prieštarauja kitai teismo išvadai, kad susidarančio atliekų kiekio nustatyti nėra įmanoma.

232. Teismas nepagrįstai sprendė, kad buvo pažeistas Taisyklių 16 punktas. VPĮ 92 straipsnio 8 dalis ir Taisyklių 107.6 punktas įtvirtina perkančiųjų organizacijų diskrecijos teisę skelbti informacinius pranešimus apie vykdomus supaprastintus neskelbiamus pirkimus. Šios normos yra lex specialis Taisyklių 16 punktui, kuriame nustatyta bendro pobūdžio pareiga skelbti apie atliekamus pirkimus. Neskelbiamų supaprastintų pirkimų viešinimą reguliuoja būtent VPĮ 92 straipsnio 8 dalis ir Taisyklių 107.6 punktas.

243. Dėl būtinybės pirkimą atlikti itin skubiai buvo rengiamas neskelbiamas Pirkimas, todėl teismo išvada, kad apie Pirkimą reikėjo paskelbti, neatitinka protingumo kriterijaus (CK 1.5 str.) ir proporcingumo principo (VPĮ 3 str. 1 d.). Tokiu reikalavimu paneigiama neskelbiamų pirkimų esmė.

254. Bauda paskirta vien už formalius pažeidimus, todėl yra neproporcinga. Lietuvos teismų praktikoje baudos perkančiosioms organizacijoms yra skiriamos tik tais atvejais, kai padaryti esminiai viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimai, lėmę konkurencijos suvaržymą ir iš esmės neteisėto sprendimo priėmimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011, 2014-10-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-866/2014).

26Atsiliepimu ieškovas UAB „AV investicija” prašo apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

271. Perkančiajai organizacijai neturint galimybės numatyti išvežamų atliekų kiekio, buvo galimybė numatyti minimalią ir maksimalią ribas, o nustatydamas orientacinius kiekius, atsakovas pažeidė kainodaros taisykles.

282. Pirkimo sutartyje numatyta kaina yra esminė sutarties nuostata, kuri sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiama (VPĮ 18 str. 3 ir 8 d.). Todėl sutarties galiojimas sietinas su orientacinio atliekų kiekio išvežimu, o terminas (sutarties galiojimo) negali būti apibrėžiamas įvykiu, kuris nėra neišvengiamas (gali įvykti arba neįvykti iš viso).

293. UAB „AV investicija“ su VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos dar 2011 m. rugpjūčio 29 d. buvo sudariusi Medicininių atliekų šalinimo sutartį Nr.2011/903 D, kurios 6.2 punkte buvo numatyta, jog ši sutartis galioja iki skelbiamo paslaugos pirkimo procedūrų baigimo ir naujos sutarties pasirašymo. Nuo 2011 m. rugpjūčio 29d. sutarties pasirašymo atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos jokio atviro konkurso taip ir neskelbė, nors per tą laikotarpį buvo pasirašytos net trys atliekų tvarkymo sutartys, kurių galiojimo terminas buvo apibrėžtas būtent skelbiamo atviro konkurso procedūrų pasibaigimu.

304. Taisyklių 16 punktas numato specialią taisyklę apie pradedamą pirkimą apklausos būdu informuoti savo tinklalapyje, o Taisyklių 107.6 punktas įtvirtina bendrą VPĮ nustatytą taisyklę. Atitinkamai atsakovas privalėjo apie pirkimą paskelbti savo paties Taisyklėse nustatyta tvarka.

315. Atsakovui paskirta alternatyvi sankcija 1500 eurų bauda yra tinkamai parinkta, proporcinga nustatytam pažeidimui.

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

33Apeliacinis skundas netenkintinas

34Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

35Pirmosios instancijos teismas perkančiajai organizacijai 1500 eurų baudą, kaip alternatyvią sankciją (VPĮ 952 str. 2 d., 4 d. 2 p.), paskyrė, nustatęs du perkančiosios organizacijos pažeidimus. Pirma, kad apie pirkimą nebuvo paskelbta perkančiosios organizacijos tinklalapyje. To reikalauja perkančiosios organizacijos (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos) generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-27 patvirtintų Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (Taisyklės) 16 punktas. Antra, pirmosios instancijos teismo vertinimu, perkančioji organizacija vykdė Pirkimą supaprastintu būdu (neskelbiamos derybos), nesant tam visų sąlygų (VPĮ 92 str. 3 d. 3 p.), o būtent dėl aplinkybių, kurias turėjo galimybę numatyti ir prie kurių atsiradimo prisidėjo savo veiksmais.

36Dėl skelbimo apie Pirkimą perkančiosios organizacijos interneto tinkalapyje

37Perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles (VPĮ 85 str. 2 d.). Atsakovo Supaprastintų pirkimų taisyklės (taip pat vadinama – Taisyklės) generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintos 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-489. Šios taisyklės reglamentuoja atsakovo vykdomų supaprastintų viešųjų pirkimų būdus ir jų procedūrų atlikimo tvarką, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus, ginčų nagrinėjimo procedūras (Taisyklių 1 p.). Ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo išvados, kad pagal Taisyklių 16 punktą perkančioji organizacija apie Pirkimą turėjo paskelbti savo tinkalapyje.

38Taisyklių II skyrius „Supaprastintų pirkimų skelbimas“, kaip matyti iš jo pavadinimo bei turinio, reguliuoja skelbimą apie supaprastintus atsakovo vykdomus pirkimus. Šio Taisyklių skyriaus 12 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija skelbia apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus Taisyklėse nustatytus, atsižvelgiant į VPĮ 92 straipsnio nuostatas, atvejus. Taisyklių 13 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija apie supaprastintą pirkimą skelbia VPĮ 86 straipsnyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka, o informacinį pranešimą ar pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo – VPĮ 92 straipsnyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka. Byloje nekeliamas ginčas dėl informacinio pranešimo skelbimo CVP IS ir pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo (VPĮ 86 str. 1 d. ir Taisyklių 15 p.), todėl dėl jų plačiau nepasisakoma. Ginčas kilo tik dėl perkančiosios organizacijos pareigos apie pirkimą paskelbti savo tinkalapyje pagal Taisyklių 16 punktą, be kita ko, kas aktualu nagrinėjamoje byloje, numatantį, kad perkančioji organizacija apie pradedama bet kurį apklausos būdu atliekamą pirkimą paskelbia savo tinklalapyje. Taisyklių 84 punkte išvardinti supaprastintų pirkimų būdai. Taisyklių 84.4 punkte numatytas apklausos būdas, kurį reglamentuoja ir Taisyklių XIV skyrius. Šio skyriaus 107 punkte numatyta, kad apklausos būdu pirkimas gali būti atliekamas Taisyklėse nustatytais atvejais ir kai pagal VPĮ apie supaprastintą pirkimą neprivaloma skelbti, o 107.1.3 punkte numatytas vienas iš tokių atveju – kai dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Taisyklių XIV skyriuje esantis 107.6 punktas numato, kad atlikdama supaprastintą neskelbiamą pirkimą ir priėmusi sprendimą sudaryti sutartį, perkančioji organizacija VPĮ 86 straipsnyje nustatyta tvarka gali paskelbti informacinį pranešimą, o kai atliekami šio įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų pirkimas ir kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu nustatyta tarptautinio prikimo vertės riba,- pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo. Apeliacinis teismas sutinka, kad ši (Taisyklių 107.6 punkto) norma yra specialioji, nes ji, būdama XIV Taisyklių skyriuje, reguliuoja būtent supaprastintus pirkimus, atliekamus apklausos būdu, tačiau ši norma, apeliacinio teismo vertinimu, reguliuoja informacinio pranešimo, kai priimamas sprendimas sudaryti sutartį, ir pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo skelbimą, tačiau ne skelbimą apie patį Pirkimą, ką reglamentuoja Taisyklių 16 punktas, ne tik nenumatantis išimties skelbti apie pradedamą supaprastintą Pirkimą apklausos būdu perkančiosios organizacijos internetiniame tinklalapyje, bet netgi įsakmiai tą nurodantis. Nurodytų motyvų pagrindu sutiktina su Pirmosios instancijos teismo išvada, kad, nepaskelbdama apie pradėtą Pirkimą savo internetiniame tinklalapyje, perkančioji organizacija pažeidė Taisyklių 16 punktą.

39Kartu sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad šis pažeidimas yra mažareikšmis. Pirma, privalomo skelbimo apie pradedamą supaprastintą apklausos būdu atliekamą pirkimą perkančiosios organizacijos tinklalapyje nenumato VPĮ. Antra, apie Pirkimą, skelbiant Techninės specifikacijos projektą, buvo paskelbta CVP IS, kur tiekėjai įprastai ieško informacijos apie paskelbtus pirkimus ir nepaskelbta tik perkančiosios organizacijos interneto tinklalapyje. Trečia, VPĮ įtvirtinti viešumo, skaidrumo principai yra skirti užtikrinti tiekėjų konkurenciją, sudaryti jiems galimybę dalyvauti Pirkime, dėl ko esminę reikšmę įgauna perkančiosios organizacijos pareiga išviešinti informaciją apie skelbiamą Pirkimą tam, kad potencialūs tiekėjai turėtų galimybę apsispręsti dalyvauti ar ne. Tuo tarpu apklausos būdu supaprastintas pirkimas galimas atlikti tik ypatingais atvejais, kurie pateisina nukrypimą nuo esminių viešųjų pirkimų principų, tokių kaip viešumas, skaidrumas, tiekėjų konkurencijos užtikrinimas. Atitinkamai, reikalavimai paskelbti apie apklausos būdu vykdomą Pirkimą dėl jo vykdymo ypatumų ir skubos neturi tokios pat didelės reikšmės tiekėjų teisėtų interesų apsaugai, kaip įprastomis sąlygomis ir būdais vykdomų pirkimų atveju. Kiekvienas teisės pažeidimas turi būti vertinamas ne formaliai, bet atsižvelgiant į jo pasekmes. Nagrinėjamu atveju nepaskelbimas apie pradedamą Pirkimą perkančiosios organizacijos interneto tinklalapyje pripažintinas mažareikšmiu Taisyklių pažeidimu.

40Dėl galimybės Pirkimą vykdyti apklausos būdu

41Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos (VPĮ 92 str. 3 d. 3 p.). Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, remdamasis kasacinio teismo praktika, neskelbiamų derybų būdu prekes, paslaugas ar darbus galima pirkti tik tokiu atveju, jeigu 1) yra neišvengiamai būtina tokį pirkimą atlikti ypač skubiai, 2) dėl tokio įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, 3) tokio pirkimo negalima atlikti kitu VPĮ numatytu būdu, bei 4) ypatingos skubos aplinkybės nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju, kadangi poreikį skubiai organizuoti naują Pirkimą prireikė dėl pačios organizacijos veiksmų (netinkamai parengtos sutarties), nagrinėjama situacija neatitinka nurodytų kriterijų, o būtent įstatyminio reikalavimo, kad šių aplinkybių perkančioji organizacija negalėtų numatyti ir reikalavimo, kad ypatingos skubos aplinkybės nepriklausytų nuo perkančiosios organizacijos. Tokia pirmosios instancijos teismo išvada šioje byloje atitinka formuojamą teismų praktiką.

42Teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-553/2011) išaiškinta, kad neskelbiamos derybos, kaip bendrai tvarkai išimtinis pirkimo būdas, turi būti naudojamas išimtiniais atvejais, o šį pirkimo būdą reguliuojančios teisės normos turi būti taikomos ir aiškinamos siaurai, tik esant VPĮ nustatytoms specialioms sąlygoms, leidžiančioms vykdyti tokį pirkimo būdą. Nenumatytais įvykiai, pateisinančiais poreikį pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, pagal minėtą teismų praktiką reikėtų laikyti tokius įvykius, kurie neapsakomai viršija įprastines ekonominio ir socialinio gyvenimo ribas, pavyzdžiui, žemės drebėjimai ar potvyniai. Derybų procedūra leidžiama tik tiems darbams, kurie neišvengiamai būtini siekiant nedelsiant reaguoti į šiuos nenumatytus įvykius.

43Aplinkybės, kuriomis grindžiama skuba vykdyti pirkimą, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2307/2012). Pavyzdžiui, valstybinių institucijų veikla ir jos rezultatai teismų praktikoje nepripažįstami nenumatytu įvykiu, sukeliančiu ypatingą skubą, nepaisant aplinkybės, kad konkrečiu atveju perkančioji organizacija nesitikėjo šios veiklos padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009).

44Apeliacinio teismo vertinimu, byloje nagrinėjama situacija taip pat neatitiko VPĮ ir teismų praktikoje numatytų būtinų sąlygų, kada pirkimą galima vykdyti neskelbiamų derybų būdu. Nagrinėjamu atveju būtinybė skubiai įvykdyti Pirkimą kilo dėl tiekėjo (ieškovo UAB „AV investicija“) ir perkančiosios organizacijos ginčo dėl sutarties aiškinimo bei vykdymo, dėl ko tiekėjas apskritai atsisakė vykdyti sutartį. Perkančiosios organizacijos ginčas su tiekėju dėl sutarties nuostatų aiškinimo, nepaisant to, kad perkančioji organizacija nesitikėjo šio ginčo kilimo ir tokių pasekmių, kad teikėjas atsisakys vykdyti sutartį, taip pat nepriskirtini prie aplinkybių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, nors ir nesitikėjo. Kitoks aiškinimas formuotų praktiką, kai perkančioji organizacija vien ginču su tiekėju motyvuotų poreikį naują pirkimą vykdyti supaprastintu – neskelbiamų derybų būdu. Tokia praktika neatitiktų viešųjų pirkimų tikslų, sudaryti sąlygas kuo didesniam tiekėjų varžymuisi, taigi ir pažeidimas, kai supaprastintu apklausos būdu vykdomas Pirkimas, nesant tam įstatyme numatytų būtinų sąlygų, nėra mažareikšmis, vertinant viešųjų pirkimų tikslų ir principų kontekste.

45Nagrinėjamu atveju pastebėtina ir tai, kad tiek ieškovas (tiekėjas, atsisakęs vykdyti sutartį), tiek perkančioji organizacija nebendradarbiavo, nedėjo visų galimų pastangų derybų keliu išspręsti kilusį ginčą ir kol bus įvykdytas naujas pirkimas užtikinti atliekų išvežimą dar 2014 m. rugsėjo 1 d. sutarties pagrindu, kas taip pat lėmė poreikį naują Pirkimą vykdyti itin skubiai. Todėl poreikis naują Pirkimą vykdyti itin skubiai, atsirado (priklausė) taip pat ir nuo tiekėjo (ieškovo) bei pačios perkančiosios organizacijos veiksmų.

46Pagal VPĮ 952 straipsnio 2 dalį teismas gali nepripažinti viešojo pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti šios sutarties padarinius. Neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimas – daugiau išimtinė, o ne bendro pobūdžio situacija, šis instrumentas teismų aiškintinas ir taikytinas griežtai (pavyzdžiui, negalima plečiamai aiškinti priežastis, dėl kurių reikėtų išsaugoti sutartį). Toks teisinis reguliavimas reiškia, kad, teismui nustačius, jog egzistuoja viešasis interesas, dėl kurio pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, jis gali nepripažinti tokios pirkimo sutarties negaliojančia, tačiau tokiu atveju turi taikyti alternatyvias sankcijas – sutrumpinti pirkimo sutarties trukmę arba skirti perkančiajai organizacijai baudą (VPĮ 952 str. 4 d.).

47Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad nebuvo būtinų sąlygų supaprastinto pirkimo (neskelbiamų derybų būdu) vykdymui, skundžiamu sprendimu pagrįstai taikė alternatyvią sankciją – skyrė baudą. Teismas, skirdamas alternatyvias sankcijas, turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį, o tais atvejais, kai sutartis pripažįstama negaliojančia nuo teismo sprendimo priėmimo, ir į likusius neįvykdytus pirkimo sutarties įsipareigojimus (VPĮ 952 str. 5 d.). Pirmosios instancijos teismo parinktas baudos dydis - 1500 eurų, įvertinus 2014 m. spalio 7 d. sutartyje su UAB „Ekotopas“ numatytus įkainius, sudaro akivaizdžiai mažą dalį pagal VPĮ numatytos maksimalios galimos baudos dydžio - 10 procentų pirkimo sutarties vertės, taigi parinkdamas baudos dydį, pirmosios instancijos teismas tinkamai atsižvelgė į nustatytų pažeidimų vykdant Pirkimą mažareikšmiškumą ir aplinkybes, dėl kurių Pirkimas buvo vykdytas skubiai (perkančiosios organizacijos veiksmus ir poreikį užtikrinti pavojingų atliekų išvežimą). Dar labiau sumažinti baudą apeliacinės instancijos teismo vertinimu nėra pagrindo.

48Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

49Dėl nurodytų motyvų apeliacinis skundas netenkintinas ir pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų

51Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, apeliantui nepriteisiamos jo dėl bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas nepateikė dėl bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme turėtų išlaidų faktą bei dydį pagrindžiančių įrodymų, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ieškovui klausimas nesprendžiamas.

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl teismo perkančiajai organizacijai už... 4. Ieškovas UAB „AV investicija“ ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia... 5. 2014 m. rugsėjo 1 d. UAB „AV investicija“ ir VšĮ Vilniaus universiteto... 6. UAB „AV investicija“, atsižvelgusi į Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 m.... 7. Dėl būtinybės skubiai surasti atliekas išvežantį paslaugų tiekėją... 8. 2014 m. spalio 14 d. raštu Nr. S-92 UAB „AV investicija“ kreipėsi į... 9. 2014 m. spalio 27 d. UAB „AV investicija“ VšĮ Vilniaus universiteto... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 19 d. sprendimu nusprendė ieškinį... 12. Bauda paskirta už VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 3 punkto bei VšĮ Vilniaus... 13. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad ieškovui vienašališkai... 14. Teismas taip pat pripažino pagrįstu Viešųjų pirkimų tarnybos... 15. Aptartų aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismas sprendė, kad... 16. Supaprastintas pirkimas gali būti neskelbiamas tuo atveju, jei jis susijęs su... 17. Nors dėl naujo pirkimo buvo susidarę ypatingos skubos sąlygos ir apklausos... 18. Teismas nurodė, kad pagal VPĮ nagrinėjamu atveju paskelbti apie sprendimo... 19. Nors teismas nustatė, kad Pirkimas buvo atliktas formaliai pažeidžiant VPĮ... 20. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. Apeliaciniu skundu atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės... 22. 1. Perkančioji organizacija neturėjo galimybės numatyti išvežamų atliekų... 23. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad buvo pažeistas Taisyklių 16 punktas.... 24. 3. Dėl būtinybės pirkimą atlikti itin skubiai buvo rengiamas neskelbiamas... 25. 4. Bauda paskirta vien už formalius pažeidimus, todėl yra neproporcinga.... 26. Atsiliepimu ieškovas UAB „AV investicija” prašo apeliacinio skundo... 27. 1. Perkančiajai organizacijai neturint galimybės numatyti išvežamų... 28. 2. Pirkimo sutartyje numatyta kaina yra esminė sutarties nuostata, kuri... 29. 3. UAB „AV investicija“ su VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės... 30. 4. Taisyklių 16 punktas numato specialią taisyklę apie pradedamą pirkimą... 31. 5. Atsakovui paskirta alternatyvi sankcija 1500 eurų bauda yra tinkamai... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 33. Apeliacinis skundas netenkintinas... 34. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 35. Pirmosios instancijos teismas perkančiajai organizacijai 1500 eurų baudą,... 36. Dėl skelbimo apie Pirkimą perkančiosios organizacijos interneto tinkalapyje... 37. Perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas... 38. Taisyklių II skyrius „Supaprastintų pirkimų skelbimas“, kaip matyti iš... 39. Kartu sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad šis pažeidimas yra... 40. Dėl galimybės Pirkimą vykdyti apklausos būdu... 41. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai... 42. Teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis... 43. Aplinkybės, kuriomis grindžiama skuba vykdyti pirkimą, jokiu būdu negali... 44. Apeliacinio teismo vertinimu, byloje nagrinėjama situacija taip pat neatitiko... 45. Nagrinėjamu atveju pastebėtina ir tai, kad tiek ieškovas (tiekėjas,... 46. Pagal VPĮ 952 straipsnio 2 dalį teismas gali nepripažinti viešojo pirkimo... 47. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad nebuvo būtinų sąlygų... 48. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 49. Dėl nurodytų motyvų apeliacinis skundas netenkintinas ir pirmosios... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 51. Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, apeliantui nepriteisiamos jo dėl... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 53. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. sprendimą palikti nepakeistą....