Byla 3K-3-36-415/2015
Dėl skolos ir nuostolių priteisimo; trečiasis asmuo – bankrutavusi UAB „Pramogų era“

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Gintaro Kryževičiaus (pranešėjas) ir Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 22 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovams UAB „Kietmedis“, L. D. ir A. B. dėl skolos ir nuostolių priteisimo; trečiasis asmuo – bankrutavusi UAB „Pramogų era“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ 2012 m. rugpjūčio 3 d. ieškiniu prašė teismo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Kietmedis“, L. D. ir A. B. 8096,54 Lt (2344,92 Eur) nesumokėtų mokėjimų, 231 525,42 Lt (67 054,40 Eur) nuostolių iš turto pardavimo atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą.

6Ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Pramogų era“ 2007 m. balandžio 11 d. sudarė išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo iš UAB „Pramogų era“ nurodyto pardavėjo nupirkti sutartyje nurodytą turtą – žemės sklypą, esantį Kalnėnų g. 1, Alytuje, ir perduoti jį naudoti ir valdyti UAB „Pramogų era“ su sąlyga, kad šis sutartyje numatytais terminais mokės įmokas. Trečiasis asmuo nuolat vėlavo mokėti įmokas pagal nustatytą grafiką, todėl susidarė įsiskolinimas. Ieškovas ir atsakovai UAB „Kietmedis“, L. D., A. B. 2007 m. balandžio 11 d. sudarė laidavimo sutartis, pagal kurias laiduotojai įsipareigojo įvykdyti pagrindinio skolininko UAB „Pramogų era“ neįvykdytas ir netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal išperkamosios nuomos sutartį. Pagrindinis skolininkas nemokėjo įmokų pagal grafiką, todėl ieškovas 2008 m. birželio 2 d. išsiuntė jam pretenziją ir pareikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą per 14 dienų, taip pat įspėjo, kad, neįvykdžius ieškovo reikalavimo, sutartis bus vienašališkai nutraukta. Ieškovas apie vienašališką sutarties nutraukimą trečiąjį asmenį informavo 2008 m. liepos 1 d. pranešimu. 2008 m. rugsėjo 8 d. pranešimais ieškovas pareikalavo atsakovų, kad šie įvykdytų pagrindinio skolininko neįvykdytas prievoles, tačiau atsakovai savo įsipareigojimų neįvykdė. Pagrindinis skolininkas įpareigojimą grąžinti turtą pagal sutartį įvykdė, tačiau liko nepadengtas susidaręs 8096,54 Lt (2344,92 Eur) mokėjimų įsiskolinimas. Kadangi sutarties dalykas – žemės sklypas tretiesiems asmenims parduotas nuostolingai, remdamasis išperkamosios nuomos sutarties 11.2.3 punktu ieškovas prašė priteisti 231 525,42 Lt (67 054,40 Eur) nuostolių, kuriuos sudaro turto likutinės neišpirktos vertės ir turto pardavimo kainos skirtumas, atlyginimo.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Teismas nustatė, kad šalių sudarytų 2007 m. balandžio 11 d. laidavimo sutarčių 3 punkte nurodyta, jog atsakovai laiduoja už pagrindinio skolininko neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis, prisiimtas pagal išperkamosios nuomos sutartį. Išperkamosios nuomos sutartis turėjo pasibaigti 2017 m. balandžio 30 d. CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminuotas laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Išperkamosios nuomos sutartis ieškovo iniciatyva vienašališkai nutraukta nuo 2008 m. birželio 30 d. Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartimi trečiajam asmeniui UAB „Pramogų era“, už kurį laidavo atsakovai, iškelta bankroto byla. Ši nutartis įsiteisėjo 2008 m. rugpjūčio 25 d., todėl, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 16 straipsniu, CK 6.88 straipsnyje nustatytas trijų mėnesių terminas skaičiuotinas ne nuo sutartyje nurodyto termino pabaigos, bet nuo teismo nutarties iškelti bendrovei „Pramogų era“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Teismo vertinimu, bankroto bylos iškėlimas pagrindiniam skolininkui atitinkamai keičia kreditoriaus ir laiduotojų teisinius santykius bei koreguoja jų prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo terminus Pagal Įmonių bankroto įstatymo 16 straipsnį visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai laikomi pasibaigusiais nuo bankroto bylos iškėlimo dienos, kuri suprantama kaip nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo diena, todėl teismas sprendė, kad atsakovų laidavimas pagal 2007 m. balandžio 11 d. sutartis pasibaigė praėjus trims mėnesiams po nutarties iškelti pagrindiniam skolininkui UAB „Pramogų era“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, t. y. nuo 2008 m. lapkričio 26 d. (CK 6.88 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas ieškinį laiduotojams pareiškė praėjus beveik ketveriems metams, teismas padarė išvadą, kad ieškovas praleido CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, kuris yra naikinamasis, todėl ieškovo ieškinį atmetė.

10Teismas ieškinį atmetė ir suėjus CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytam trejų metų ieškinio senaties terminui reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo pareikšti. Ieškovas turėjo galimybę sužinoti apie turto nuvertėjimą iš karto po sutarties nutraukimo 2008 m. birželio 30 d. Trečiojo asmens UAB „Pramogų era“ bankroto byloje Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi patvirtintas kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“ 2008 m. spalio 8 d. pareikštas 240 527,67 Lt (69 661,63 Eur) finansinis reikalavimas, kurį sudaro 8102,37 Lt (2346,61 Eur) įsiskolinimas pagal neapmokėtas sąskaitas, 899,88 Lt (260,62 Eur) išlaidos už sutarties išregistravimą bei dokumentų tvarkymą ir 231 525,42 Lt (67 054,40 Eur) patirti nuostoliai iš turto pardavimo. Taigi apie patirtą 231 525,42 Lt (67 054,40 Eur) nuostolį iš turto pardavimo ieškovas žinojo jau 2008 m. spalio 8 d. Šios nustatytos aplinkybės, teismo vertinimu, paneigė ieškovo aiškinimus, jog apie patirtus nuostolius dėl turto nuvertėjimo jis sužinojo tik 2012 m. kovo 20 d., bankroto administratoriui pervedus pinigus, gautus už parduotą turtą. Ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, nustatytą CK 1.125 straipsnio 8 dalyje, o atsakovai prašė taikyti ieškinio senatį, todėl teismas ieškinį atmetė (CK 1.131 straipsnio 1 dalis).

11Išnagrinėjusi bylą pagal UAB „Swedbank lizingas“ apeliacinį skundą Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi pakeitė Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 17 d. sprendimą ir nutarė ieškinį patenkinti iš dalies: priteisė ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ solidariai iš atsakovų bankrutuojančios UAB „Kietmedis“, L. D. ir A. B. 8096,54 Lt nesumokėtų mokėjimų, 5 procentų metines palūkanas už priteistus 8096,54 Lt (2344,92 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. rugpjūčio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; kitą ieškinio dalį atmetė.

12Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad laidavimo sutartyse nebuvo nustatytas terminuotas laidavimas, dėl to nėra pagrindo taikyti CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimų laiduotojams pareiškimo trijų mėnesių termino, kuris taikomas terminuoto laidavimo atvejais. Laidavimo sutarčių 21 punkte nurodyta, kad laidavimo sutarties galiojimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė pagal išperkamosios nuomos sutartį. Išperkamosios sutarties 10.1 punkte numatyti šie sutarties pabaigos pagrindai: klientui visiškai ir laiku apmokėjus lizingo bendrovei įsiskolinimą ir kitus mokėjimus, taip pat įvykdžius visus įsipareigojimus pagal sutartį; ankščiau termino išpirkus turtą; sutartį nutraukus prieš terminą. Prievolė pagal išperkamosios nuomos sutartį laikytina pasibaigusia, kai ji tinkamai įvykdyta, o laidavimo sutarties 21 punktu buvo susitarta dėl laidavimo iki visiško prievolių įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje dėl laidavimo sutarties pabaigos pasisakyta, kad CK nedraudžiama šalių susitarimu pakeisti CK 6.88 straipsnyje nurodytą terminą; kai paskolos ar kreditavimo sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. E. R., L. R., bylos Nr. 3K-3-285/2012). Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog šalys susitarė dėl terminuoto laidavimo, padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovų prievolė pagal laidavimo sutartį pasibaigė suėjus trims mėnesiams nuo bankroto bylos pagrindiniam skolininkui iškėlimo dienos.

13Trečiasis asmuo, pagrindinis skolininkas pagal išperkamosios nuomos sutartį, išregistruotas iš Juridinių asmenų registro. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, kai bankrutuojant pagrindiniam skolininkui reikalavimas laiduotojui pareiškiamas iki pagrindinio skolininko likvidavimo ir jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, nors tokios bylos nagrinėjimo metu pagrindinis skolininkas ir likviduojamas, laidavimas nepasibaigia, nes kreditorius kreipėsi į teismą teisminės gynybos, kai pagrindinio skolininko prievolė dar nebuvo pasibaigusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DNB bankas v. A. J., S. J., bylos Nr. 3K-P-537/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. E. R., L. R., bylos Nr. 3K-3-285/2012). Ieškinys laiduotojams pareikštas 2012 m. rugpjūčio 3 d., kai prievolė dar nepasibaigė, nes UAB „Pramogų era“ iš Juridinių asmenų registro išregistruota 2013 m. birželio 25 d. Ieškovas, pareikšdamas ieškinį atsakovams (laiduotojams), pagrįstai pareikalavo, kad nepasibaigusią pagrindinio skolininko prievolę įvykdytų solidarieji skolininkai (laiduotojai) (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Dėl to apeliacinės instancijos teismas sprendė tenkinti reikalavimą priteisti 8096,54 Lt (2344,92 Eur) nesumokėtų mokėjimų ir CK 6.37 straipsnio 1 dalyje bei 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatytas 5 proc. metines procesines palūkanas.

14Apeliacinės instancijos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas praleido CK 1.125 straipsnio 8 dalyje numatytą trejų metų ieškinio senaties terminą nuostolių atlyginimo reikalavimui laiduotojams pareikšti. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo ieškovo sužinojimo apie jo teisių pažeidimą dienos. Apie patirtus nuostolius ieškovas žinojo dar 2008 m. spalio 8 d., kai BUAB „Pramogų era“ bankroto administratoriui pateikė kreditoriaus reikalavimą. Todėl jis ieškinį laiduotojams dėl nuostolių priteisimo turėjo teisę pareikšti iki 2011 m. spalio 9 d. Kreditoriaus reikalavimą sudarė tie patys turtiniai reikalavimai kaip ir pareikšti ieškinyje. Reikalavimo pareiškimas pagrindiniam skolininkui BUAB „Pramogų era“ nenutraukė ieškinio senaties termino eigos reikalavimui laiduotojams pareikšti. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.130 straipsnio 1 dalis), o byloje nenustatyta svarbių šio termino praleidimo priežasčių.

15III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

16Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 22 d. nutarties dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas priteisti 213 525,42 Lt (61 841,24 Eur) nuostolių atlyginimą, ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Kasatorius savo prašymą grindžia šiais esminiais argumentais:

17Atsakovai pagal laidavimo sutarčių 3, 4, 11 punktus solidariai atsako ieškovui už pagrindinio skolininko (trečiojo asmens) prievolės įvykdymą kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartimi UAB „Pramogų era“ iškelta bankroto byla, 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi patvirtintas kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“ 240 527,67 Lt (69 661,63 Eur) reikalavimas, kurį sudaro tapatus nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio atžvilgiu reikalavimas atlyginti 231 525,42 Lt (67 054,40 Eur) patirtų nuostolių. Bankrutuojant skolininkui, kreditoriui išlieka tiek teisė pareikšti savo reikalavimą skolininkui jo bankroto byloje, tiek iš solidariosios laiduotojo pareigos (CK 6.6 straipsnio 4 dalis, 6.81 straipsnio 1 dalis) kylanti teisė atskiroje civilinėje byloje pareikšti savo reikalavimą laiduotojui ar abiem kartu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DNB bankas v. A. J., S. J., bylos Nr. 3K-P-537/2011). Kasatorius įgijo solidariąją reikalavimo teisę, t. y. teisę siekti sutarties įvykdymo tiek iš kliento UAB „Pramogų era“ bankroto byloje, tiek iš atsakovų kaip laiduotojų nagrinėjamoje byloje.

18Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino CK 1.130 straipsnį, reglamentuojantį ieškinio senaties nutraukimą, kai pareiškiamas ieškinys, bei nepagrįstai netaikė CK 6.16 straipsnio 1 dalies, pagal kurią, kai ieškovo (kreditoriaus) teisė reikalauti iš atsakovų atlyginti nuostolius grindžiama atsakovų solidariąja prievole, tai veiksmai, kuriais nutraukiamas ieškinio senaties terminas kreditoriaus ir vieno iš bendraskolių santykiams, turi tokią pat reikšmę to ieškovo (kreditoriaus) santykiams su kitais bendraskoliais. Nutrūkus ieškinio senaties terminui, jo eiga prasideda iš naujo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 39 patvirtintoje Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant ieškinio senatį reglamentuojančias įstatymų normas, apibendrinimo apžvalgoje nurodė, kad, kreditoriui pareiškus ieškinį vienam iš bendraskolių, ieškinio senaties termino eiga tokiam pat reikalavimui pareikšti nutraukiama ir kitiems bendraskoliams; ši taisyklė taikoma ir solidariosios reikalavimo teisės atvejais (CK 6.16 straipsnio 1 dalis). Remiantis CK 1.130 straipsnio 1 dalimi, reikalavimo atlyginti 231 525,42 Lt (67 054,40 Eur) nuostolių ieškinio senatį nutraukė šio reikalavimo 2008 m. spalio 8 d. pareiškimas UAB „Pramogų era“ bankroto byloje. Laikantis CK 1.130 straipsnio 3 dalies, šio reikalavimo senaties termino skaičiavimas prasidėjo iš naujo nuo 2009 m. rugpjūčio 26 d. (kai Kauno apygardos teisme patvirtintas 2008 m. spalio 8 d. pareikštas UAB „Swedbank lizingas“ kreditoriaus reikalavimas). Kasatorius 2012 m. rugpjūčio 1 d. pareiškė ieškinį solidariesiems bendraskoliams (atsakovams), kurie laidavo ieškovui už tinkamą trečiojo asmens UAB „Pramogų era“ prievolės pagal išperkamosios nuomos sutartį įvykdymą, jeigu trečiasis asmuo neįvykdys šios prievolės ar ją įvykdys netinkamai. Dėl to ieškinys pareikštas nepraleidus CK 1.125 straipsnio 5 dalyje nustatyto trejų metų ieškinio senaties termino. Apeliacinės instancijos teismas teisingai sprendė 8096,54 Lt (2344,92 Eur) nesumokėtų mokėjimų atlyginimo, taip iš esmės pripažino pagrįstu ir ieškinio reikalavimą dėl 213 525,42 Lt (61 841,24 Eur) nuostolių atlyginimo, todėl jį turėjo tenkinti.

19Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UAB „Kietmedis“ prašo atmesti kasacinį skundą ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 17 d. sprendimą bei Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 22 d. nutartį. Atsiliepime išdėstyti tokie esminiai argumentai:

20Apie 231 525,42 Lt (67 054,40 Eur) nuostolį iš turto pardavimo ieškovas žinojo jau 2008 m. spalio 8 d., kai teismui pateikė savo finansinį reikalavimą BUAB „Pramogų era“ bankroto byloje. Nuo nurodytos dienos prasidėjo ieškinio senaties termino pradžia pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalies taisykles. Pagal CK 1.130 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties terminą nutraukia ieškinio pareiškimas įstatymų nustatyta tvarka, tačiau pažymėtina, kad ieškinys turi būti pareikštas tam pačiam subjektui. Reikalavimo pareiškimas pagrindiniam skolininkui BUAB „Pramogų era“ nesustabdė ieškinio senaties termino eigos reikalavimui laiduotojams pareikšti. Ieškovas iki nagrinėjamos bylos iškėlimo nebuvo pareiškęs ieškinio laiduotojams, todėl ieškinio jiems senaties termino nutraukimo negali grįsti reikalavimo pagrindiniam skolininkui pareiškimu. Atsakovai nedalyvavo UAB „Pramogų era“ bankroto byloje, taigi jiems neturi prejudicinės reikšmės bankroto byloje teismo priimti sprendimai. Bankroto byloje pareikšti kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimai ir teismo priimti sprendimai neturi įtakos atsakovų teisių ir pareigų atsiradimui ar pasibaigimui. UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimui atlyginti nuostolius ieškinio senaties termino pradžia ar nutraukimas negali būti grindžiamas tokiais ieškovo veiksmais ir tokiais teismų sprendimais, kurie atsakovams negali turėti įtakos.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

23Dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo reikalavimams solidariąją prievolę turintiems bendraskoliams pareikšti

24CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad ieškinio senatis prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Taigi teisės į ieškinį atsiradimo momentas nustatomas taikant tiek subjektyvųjį kriterijų – subjektinės teisės turėtojo suvokimą, kad jo teisė pažeista, tiek objektyvųjį kriterijų – turėjimą sužinoti apie savo teisės pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Š. v. V. Š., bylos Nr. 3K-3-180/2010).

25Ieškinio senaties terminas nutrūksta, kai pareiškiamas ieškinys įstatymų nustatyta tvarka (CK 1.130 straipsnio 1 dalis).

26Šioje byloje sprendžiamas ginčas išsiskiria tuo, kad reikalavimai atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, pareikšti laiduotojams, kurie, vadovaujantis CK 6.81 straipsniu, kai prievolė neįvykdyta, atsako kreditoriui kartu su pagrindiniu skolininku kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, o šiuo atveju laidavimo sutartis įtvirtina solidariąją prievolę turinčių bendraskolių teisinę padėtį. Tai lemia ir ieškinio senaties terminų ieškiniui prieš laiduotojus pareikšti skaičiavimo ypatumus. Šie ypatumai kildinami iš teisinio reglamentavimo, nustatyto CK 1.130 straipsnio 3 dalyje ir CK 6.16 straipsnyje.

27CK 1.130 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nutrauktas ieškinio senaties terminas prasideda iš naujo nuo to momento, kai išnyko aplinkybės, kurios buvo pagrindas ieškinio senaties terminą nutraukti; kai ieškinio senaties terminą nutraukė ieškinio pareiškimas, ieškinio senaties terminas prasideda iš naujo nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, jei iš ginčo teisinio santykio galima pareikšti tapatų reikalavimą. CK 6.16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad veiksmai, kuriais nutraukiamas ieškinio senaties terminas kreditoriaus ir vieno iš bendraskolių santykiams, turi tokią pat reikšmę to kreditoriaus santykiams su kitais bendraskoliais.

28Aiškindamas šias CK nuostatas nagrinėjamos bylos kontekste, kasacinis teismas daro išvadą, kad kreditoriaus reikalavimo pareiškimas bankroto byloje pagrindiniam skolininkui ieškinio senaties nutraukimą reglamentuojančių teisės normų taikymo aspektu yra tapatus ir sukelia tokias pačias teisines pasekmes kaip ieškinio pareiškimas (CK 1.130 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CK 1.130 straipsnio 3 dalimi ir CK 6.16 straipsniu, kreditoriaus reikalavimo pareiškimas pagrindiniam skolininkui jo bankroto byloje nutraukia ieškinio senaties terminą ne tik byloje prieš pagrindinį skolininką, bet ir solidariąją prievolę turinčius bendraskolius (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Ieškinio senaties terminas ginti savo teises pareiškiant ieškinį solidariąją prievolę turintiems bendraskoliams tokiu atveju kreditoriui prasideda iš naujo nuo teismo nutarties, kuria patvirtinti šio kreditoriaus reikalavimai bankroto byloje, įsiteisėjimo dienos (CK 1.130 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, kad teisinė situacija nagrinėjamoje byloje atitinka ir CK 1.130 straipsnio 3 dalyje nustatytą sąlygą dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo iš naujo nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos tik tuo atveju, jeigu iš ginčo teisinio santykio galima pareikšti tapatų reikalavimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarime, priimtame civilinėje byloje AB DNB bankas v. A. J., S. J., bylos Nr. 3K-P-537/2011, buvo išaiškinta, kad laiduotojo solidarioji atsakomybė (CK 6.81 straipsnio 1 dalis) lemia, kad kreditorius gali iš karto reikšti savo reikalavimą laiduotojui ir savaime neturi pareigos jo reikšti pagrindinio skolininko bankroto byloje. Bankrutuojant skolininkui, kreditoriui išlieka tiek teisė pareikšti savo reikalavimą skolininkui jo bankroto byloje, tiek iš solidariosios laiduotojo pareigos (CK 6.6 straipsnio 4 dalis, 6.81 straipsnio 1 dalis) išplaukianti teisė atskiroje civilinėje byloje pareikšti savo reikalavimą laiduotojui ar abiem kartu.

29Dėl bylos grąžinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo

30Vertindama nurodytus teisės aiškinimus šios bylos kontekste, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai, atmesdami kasatoriaus ieškinio atsakovams dalį dėl ieškinio senaties termino pasibaigimo iki ieškinio pareiškimo (CK 1.131 straipsnio 1 dalis), neteisingai taikė (aiškino) ieškinio senaties termino nutraukimą ir šio termino skaičiavimo iš naujo taisykles reglamentuojančias CK normas, todėl priėmė neteisėtus ir naikintinus procesinius sprendimus.

31Byloje nustatyta, kad ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ pareikštas 2008 m. spalio 8 d. kreditoriaus reikalavimas pagrindiniam skolininkui BUAB „Pramogų era“, kurį sudarė 8102,37 Lt (2346,61 Eur) įsiskolinimo pagal išperkamosios nuomos sutartį Nr. LT 050105, 899,88 Lt (260,62 Eur) išlaidos už šios sutarties išregistravimą bei dokumentų tvarkymą ir 231 525,42 Lt (67 054,40 Eur) nuostolių, jo bankroto byloje (bylos Nr. B2-33-260/2013) patvirtintas Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi, kuri, remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nebuvo apskųsta atskiruoju skundu apeliacine tvarka ir įsiteisėjo 2009 m. rugsėjo 3 d. (CPK 279 straipsnio 1 dalis). Ieškinys solidariąją prievolę turintiems bendraskoliams ieškovo pareikštas 2012 m. rugpjūčio 1 d., taigi nepasibaigus CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytam ieškinio senaties terminui, todėl nebuvo teisinio pagrindo atmesti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo dėl senaties termino pabaigos iki ieškinio pareiškimo.

32Atsižvelgdamas į tai, kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai ieškovo reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo neturėjo pagrindo atmesti dėl senaties termino pabaigos iki ieškinio pareiškimo, o dėl jo pagrįstumo iš esmės procesiniuose sprendimuose nepasisakė, kasacinis teismas sprendžia panaikinti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo bei nutarties dalis, kuriomis atmestas ieškinio reikalavimas atlyginti 231 525,42 Lt (67 054,40 Eur) nuostolių bei paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, ir šias bylos dalis grąžina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 263 straipsnis, 270 straipsnio 4 dalis, 331 straipsnio 4 dalis, 360 straipsnis).

33Dėl bylinėjimosi išlaidų

34Kasaciniame teisme patirta 15 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės 2015 m. sausio 28 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Kasaciniam teismui nusprendus bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme, paskirstymo klausimas paliktinas spręsti pirmosios instancijos teismui kartu su kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymu (CPK 93 straipsnis).

35Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 360 straipsniu,

Nutarė

36Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 17 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 22 d. nutarties dalis, kuriomis atmestas ieškinio reikalavimas dėl 213 525,42 Lt (67 054,40 Eur) nuostolių priteisimo ir paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, panaikinti ir perduoti bylą dėl šios dalies iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos tvarka Kauno apygardos teismui.

37Kitą Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 22 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

38Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ 2012 m. rugpjūčio 3 d. ieškiniu... 6. Ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Pramogų era“ 2007 m. balandžio 11 d.... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Teismas nustatė, kad šalių sudarytų 2007 m. balandžio 11 d. laidavimo... 10. Teismas ieškinį atmetė ir suėjus CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytam... 11. Išnagrinėjusi bylą pagal UAB „Swedbank lizingas“ apeliacinį skundą... 12. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad laidavimo sutartyse nebuvo... 13. Trečiasis asmuo, pagrindinis skolininkas pagal išperkamosios nuomos sutartį,... 14. Apeliacinės instancijos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo... 15. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 16. Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ prašo panaikinti... 17. Atsakovai pagal laidavimo sutarčių 3, 4, 11 punktus solidariai atsako... 18. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino CK 1.130... 19. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UAB „Kietmedis“ prašo atmesti... 20. Apie 231 525,42 Lt (67 054,40 Eur) nuostolį iš turto pardavimo ieškovas... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 23. Dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo reikalavimams solidariąją... 24. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad ieškinio... 25. Ieškinio senaties terminas nutrūksta, kai pareiškiamas ieškinys įstatymų... 26. Šioje byloje sprendžiamas ginčas išsiskiria tuo, kad reikalavimai atlyginti... 27. CK 1.130 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nutrauktas ieškinio senaties... 28. Aiškindamas šias CK nuostatas nagrinėjamos bylos kontekste, kasacinis... 29. Dėl bylos grąžinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo ... 30. Vertindama nurodytus teisės aiškinimus šios bylos kontekste, teisėjų... 31. Byloje nustatyta, kad ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ pareikštas 2008 m.... 32. Atsižvelgdamas į tai, kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 34. Kasaciniame teisme patirta 15 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 35. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 17 d. sprendimo ir Lietuvos... 37. Kitą Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 38. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...