Byla 2-9449-920/2013
Dėl nuostolių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant Justinai Verbylaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokato padėjėjai Indrei Rimkienei, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Alginta“ atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Forsina“, ieškinį pareikštą atsakovui J. J., dėl nuostolių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

3Kauno apylinkės teisme 2013-04-15 gautas ieškovės UAB „Alginta“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Forsina“, ieškinys, pareikštas atsakovui J. J. dėl 69656,04 Lt nuostolių, 5772,86 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei ieškovės turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo (b.l. 5-10). Ieškovė nurodė, kad UAB „Alginta" direktoriumi laikotarpiu nuo 2010-05-10 iki 2011-06-28, t.y. Kauno apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2267-260/2011 dėl bankroto bylos iškėlimo, įsiteisėjimo dienos, buvo atsakovas J. J., kuris be to, nuo 2010-05-27 yra vienintelis UAB „Alginta" akcininkas, nuosavybės teise valdantis 100 proc. visų įmonės akcijų. Bankrutuojančios UAB „Alginta" direktoriui J. J. buvo išsiųstas UAB „Forsina" 2011-07-26 įsakymas dėl valdymo organų įgaliojimų ir dokumentų perdavimo, tačiau atsakovas J. J. teismo nustatytu terminu turto pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis bei įmonės dokumentų neperdavė. Bankroto administratorius įmonės direktoriui išsiuntė pakartotinį 2011-08-02 reikalavimą perduoti įmonės turtą bei dokumentus, Kauno apygardos teismas 2011-10-12 nutartimi už teismo įpareigojimų perduoti administratoriui įmonės turtą ir visus dokumentus nevykdymą, BUAB „Alginta" direktoriui J. J. paskyrė 1 000 Lt baudą. Atsakovas J. J. iki šiol neįvykdė Kauno apygardos teismo 2011-06-16 nutartimi dėl UAB „Alginta" bankroto bylos iškėlimo nurodyto įpareigojimo dėl įmonės turto perdavimo paskirtam įmonės administratoriui, bankroto administratoriui iki šiol neperduota dalis UAB „Alginta" turto, piniginės lėšos ir/ar turtinės teisės bei įmonės dokumentai. Ieškovo bankroto administratoriaus ieškinys atsakovui reiškiamas siekiant išieškoti skolas iš skolininkų, siekiant ginti visų kreditorių, bankrutuojančios įmonės teises ir interesus. Administratoriui nebuvo perduotas preliminarios 50 759 Lt. vertės ilgalaikis turtas, todėl atsakovas privalo kompensuoti jo vertę. Įmonės balanse už 2007 m. nurodyta, kad įmonė turėjo trumpalaikio turto už 27 079 Lt, tame tarpe atsargų už 80 Lt. UAB „Alginta" 2010-05-10 kasos priėmimo-perdavimo akte nurodyta, kad buvęs įmonės direktorius G. K. perdavė J. J. kasos pinigus bendrai 430,04 Lt sumai. Įmonei iškėlus bankroto bylą atsakovas šio turto ir duomenų apie jo panaudojimą administratoriui nepateikė, todėl nepagrindus 80 Lt vertės atsargų ir 430,04 Lt piniginių lėšų panaudojimo vykdant ūkinę veiklą, atsakovas privalo atlyginti jo vertę bendrai 510,04 Lt sumai. Balanso už 2007 m. duomenimis, įmonėje yra apskaitytas 18 387 Lt vertės trumpalaikis turtas - pirkėjų įsiskolinimai. Nesant apskaitos ir/arba kitų dokumentų, pagrindžiančių debitorinius įsiskolinimas, ieškovo bankroto administratorius neturi jokių galimybių išieškoti įmonės skolas iš debitorių, todėl dėl atsiradusios žalos - pirkėjų įsiskolinimo bendrai 18 387 Lt yra atsakovo J. J. kaltė, ko pasėkoje atsakovas privalo atlyginti šio turto vertę. Atsižvelgiant į tai, atsakovas J. J., kaip asmuo, atsakingas už UAB „Alginta" turto išsaugojimą, privalo atlyginti įmonei žalą, kuri lygi administratoriui neperduoto įmonės turto vertei, t. y. 69656,04 Lt (50 759 + 510,04 + 18 387). Iš atsakovo priteistinos 5 % metinės palūkanos, skaičiuotinas nuo 69 656,04 Lt sumos už laikotarpį nuo įsiteisėjusia teismo nutartimi dėl bankroto bylos iškėlimo nustatyto termino perduoti bankroto administratoriui visą įmonės turtą bei dokumentus pasibaigimo dienos 2011-07-13 iki ieškinio pateikimo dienos 2013-04-10, t. y. už 605 dienas, kas sudaro 5 772,86 Lt. Iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Procesinių dokumentų atsakovui J. J. nepavykus įteikti paskutiniu žinomu jo gyvenamosios vietos adresu bei išnaudojus visas galimybes atsakovo faktinei buvimo vietai nustatyti, procesiniai dokumentai atsakovui J. J. įteikti, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta viešo paskelbimo būdu, paskelbiant atitinkamo turinio pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (CPK 130 str. 1 - 3 d.) (b.l. 63-65). Atsakovas J. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko (b.l. 69).

5Nustatytos bylos aplinkybės

6Kauno apygardos teismas 2011-06-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2267-260/2011 UAB „Alginta" iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Forsina" (b.l. 11-12). VĮ Registro centro duomenimis, laikotarpiu nuo 2010-05-10 iki 2011-06-28, t.y. Kauno apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2267-260/2011 dėl bankroto bylos iškėlimo, įsiteisėjimo dienos, įmonės direktoriumi buvo atsakovas J. J., kuris be to, nuo 2010-05-27 yra vienintelis UAB „Alginta" akcininkas, nuosavybės teise valdantis 100 proc. visų įmonės akcijų (b.l. 13-15). Bankrutuojančios UAB „Alginta" direktoriui J. J. buvo išsiųstas UAB „Forsina" 2011-07-26 įsakymas dėl valdymo organų įgaliojimų ir dokumentų perdavimo (b.l. 16-17). Atsakovas J. J. teismo nustatytu terminu turto pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis bei įmonės dokumentų neperdavė, todėl bankroto administratorius įmonės direktoriui išsiuntė pakartotinį 2011-08-02 reikalavimą perduoti įmonės turtą bei dokumentus (b.l. 18-20). Kauno apygardos teismas 2011-10-12 nutartimi už teismo įpareigojimų perduoti administratoriui įmonės turtą ir visus dokumentus nevykdymą, BUAB „Alginta" direktoriui J. J. paskyrė 1 000 Lt baudą (b.l. 21). Kauno apygardos teismas 2011-12-01 nutartimi nutarė BUAB „Alginta" pripažinti bankrutavusia įmone ir ją likviduoti dėl bankroto, patvirtino kreditorių patikslintus finansinius reikalavimus bendrai 12 616 Lt sumai, tenkintinų iš lėšų, gautų pardavus bankrutavusios įmonės turtą (b.l. 22). VĮ Registro centro duomenimis, laikotarpiu nuo 2006-01-06 iki 2010-05-27 įmonės vadovas ir vienintelis akcininkas buvo G. K. (b.l. 13-15), kuris 2011-09-11 pateikė administratoriui 2010-04-29 akcijų pirkimo pardavimo sutarties, 2010-04-29 raštiško sprendimo dėl direktoriaus J. J. paskyrimo, 2010-05-10 dokumentų priėmimo-perdavimo akto, 2010-05-10 kasos priėmimo perdavimo J. J. akto kopijas (b.l. 29-35). Byloje nėra duomenų apie BUAB „Alginta" turtinę padėtį nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos 2011-06-28 duomenimis, į bylą pateikti duomenys apie UAB „Alginta" 2007 m. finansinę ataskaitą, pagal kurią 2007-12-31 d. įmonėje apskaityto turto vertė yra 80 898 Lt, iš jo ilgalaikio turto už 53 819 Lt., trumpalaikio turto už 27 079 Lt, tame tarpe atsargų už 80 Lt, debitorinių skolų už 18 387 Lt bei piniginių lėšų už 8 612 Lt (b.l. 36). Ieškovas buvusiam UAB „Alginta" vadovui G. K. pateikė 2013-01-18 pretenziją dėl žalos atlyginimo (b.l. 39). Po pretenzijos pateikimo buvęs įmonės direktorius G. K. perdavė ieškovui dalį įmonės turto, t. y. priekabą TIKI TRAILER C265L, kurios vidutinė rinkos vertė nutarties iškelti bankroto bylą dienos duomenimis - 3 060 Lt (b.l. 40), todėl bylos duomenimis administratoriui nebuvo perduotas preliminarios 50 759 Lt. vertės ilgalaikis turtas, kurį sudaro 2007 m. finansinės ataskaitos 1 p. užfiksuota 53 819 Lt. suma, sumažinta buvusio įmonės direktoriaus G. K. perduoto administratoriui 3 060 Lt priekabos TIKI TRAILER C265L verte (b.l. 36, 40). UAB „Alginta" 2010-05-10 kasos priėmimo-perdavimo akte nurodyta, kad buvęs įmonės direktorius G. K. perdavė J. J. kasos pinigus bendrai 430,04 Lt sumai (b.l. 35). Pagal UAB „Alginta" 2007 m. finansinės ataskaitos 7 p. įmonės atsargos yra 80 Lt. vertės, pagal 8 p. įmonėje yra 18 387 Lt vertės trumpalaikis turtas (b.l. 36). Iš viso, ieškovo teigimu, atsakovas J. J., kaip asmuo, atsakingas už UAB „Alginta" turto išsaugojimą, privalo atlyginti įmonei žalą, kuri lygi administratoriui neperduoto nurodyto įmonės turto vertei, t. y. 69656,04 Lt (b.l. 5-10). Ieškovo atstovė advokato padėjėja Indrė Rimkienė teismo posėdžio metu paaiškino, kad Kauno apygardos teismas 2011-12-01 nutartimi patvirtino kreditorių patikslintus finansinius reikalavimus bendrai 12 616 Lt sumai, bet kreditorių gali būti ir daugiau, nes duomenys apie įsipareigojimus administratoriui nebuvo pateikti, dokumentai administratoriui neperduoti (b. l. 70).

7Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ginčas byloje kyla dėl UAB „Alginta" direktoriaus J. J. atsakomybės už teisėtų bankroto administratoriaus reikalavimų perduoti įmonės turtą ir dokumentus nevykdymą.

8Aplinkybių teisinis įvertinimas

9Dėl UAB „Alginta" direktoriaus J. J. atsakomybės

10LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. LR CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenustato kitaip. LR CK 2.50 str. 3 d., numatančią, kad, kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievoles savo turtu subsidiarini. LR CK 6.246 str. 1 d. nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. LR CK 6.245 str. 4 d. nustatyta, kad deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais. LR CK 6.246 - 6.249 str. nustatyta, kad sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą, būtina nustatyti šias sąlygas: neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį, kaltę, žalą ir nuostolius. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gegužės 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-440-212/2011 konstatuota, kad akcinių bendrovių vadovų civilinę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos CK 2.87 straipsnio 7 dalis, kurioje nurodyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis to paties straipsnio 1-6 dalyse ar steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, privalo visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Civilinės atsakomybės sąlyga yra nustatyti neteisėtus veiksmus, žalos padarymo faktą bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Neteisėtus veiksmus ir žalos padarymo faktus bei priežastinį ryšį privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 str.). Nustačius neteisėtus veiksmus, nulėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, skolininko kaltė preziumuojama (CK 6.248 str.). Įmonės vadovo civilinė atsakomybė atsiranda tik esant visoms civilinės atsakomybės sąlygoms: žalai (nuostoliams); neteisėtiems veiksmams; priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos; už žalą atsakingo asmens kaltei. Iš šių keturių sąlygų tik atsakovo kaltė pagal civilinius įstatymus yra preziumuojama. Deliktinės civilinės atsakomybės bylose neteisėtų veiksmų, žalos ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos įrodinėjimo našta tenka ieškovui. Neteisėti veiksmai įstatyme apibrėžiami kaip įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos nevykdymas (neteisėtas neveikimas) arba veiksmų, kuriuos įstatymas ar sutartis draudžia atlikti, atlikimas (neteisėtas veikimas), arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CPK 6.246 str. 1 d.). Analogišką teismų praktiką formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys, priimtos civ. bylose: 2003-11-26, Nr. 3K-3-1130/2003; 2009-07-31, Nr. 3K-3-335/2009; 2009-11-20, Nr. 3K-7-444/2009 ir kt.). Atsižvelgdamas į įstatymų reikalavimus ir teismų praktiką, teismas konstatuoja, kad ieškovei tenka pareiga įrodyti konkrečių atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų buvimą.

11Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, teismas atsižvelgia į byloje pateiktus įrodymus, kad bankrutuojančios UAB „Alginta" direktoriui J. J. buvo išsiųstas UAB „Forsina" 2011-07-26 įsakymas dėl valdymo organų įgaliojimų ir dokumentų perdavimo, tačiau atsakovas J. J. teismo nustatytu terminu turto pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis bei įmonės dokumentų neperdavė, todėl bankroto administratorius įmonės direktoriui išsiuntė pakartotinį 2011-08-02 reikalavimą perduoti įmonės turtą bei dokumentus. Kauno apygardos teismas 2011-10-12 nutartimi už teismo įpareigojimų perduoti administratoriui įmonės turtą ir visus dokumentus nevykdymą, BUAB „Alginta" direktoriui J. J. paskyrė 1 000 Lt baudą (b.l. 16-21). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas konstatuoja, kad atsakovas veikė neteisėtai, nes nevykdė LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto reikalavimų perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus.

12Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl žalos dydžio, teismas atsižvelgia į byloje pateiktus įrodymus, kad pagal UAB „Alginta" 2007 m. finansinę ataskaitą 2007-12-31 d. įmonėje apskaityto turto vertė yra 80 898 Lt, iš jo ilgalaikio turto už 53 819 Lt., trumpalaikio turto už 27 079 Lt, tame tarpe atsargų už 80 Lt, debitorinių skolų už 18 387 Lt bei piniginių lėšų už 8 612 Lt (b.l. 36). Bylos duomenimis administratoriui nebuvo perduotas preliminarios 50 759 Lt. vertės ilgalaikis turtas, kurį sudaro 2007 m. finansinės ataskaitos 1 p. užfiksuota 53 819 Lt. suma, sumažinta buvusio įmonės direktoriaus G. K. perduoto administratoriui 3 060 Lt priekabos TIKI TRAILER C265L verte (b.l. 36, 40). UAB „Alginta" 2010-05-10 kasos priėmimo-perdavimo akte nurodyta, kad buvęs įmonės direktorius G. K. perdavė J. J. kasos pinigus bendrai 430,04 Lt sumai (b.l. 35). Pagal UAB „Alginta" 2007 m. finansinės ataskaitos 7 p. įmonės atsargos yra 80 Lt. vertės, pagal 8 p. įmonėje yra 18 387 Lt vertės trumpalaikis turtas (b.l. 36). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, kad nors iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jiems lieka pareiga atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už įmonei padarytą žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ping fan“ v. L. W. ir R. M., bylos Nr. 3K-3-137/2013; kt.), teismas konstatuoja, kad, atsakovas J. J., kaip asmuo, atsakingas už UAB „Alginta" turto išsaugojimą, privalo atlyginti įmonei žalą, kuri lygi administratoriui neperduoto nurodyto įmonės turto vertei, t. y. 69656,04 Lt. (b.l. 5-10).

13Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl priežastinio ryšio, teismas konstatuoja, kad ieškovė įrodė, jog būtent dėl UAB „Alginta" direktoriaus J. J. veiksmų atsirado žala, nes VĮ Registro centro duomenimis, įmonės direktoriumi laikotarpiu nuo 2010-05-10 iki 2011-06-28, t.y. Kauno apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2267-260/2011 dėl bankroto bylos iškėlimo, įsiteisėjimo dienos, buvo būtent atsakovas J. J., todėl būtent jam tenka LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto nustatyta pareiga įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus.

14Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl atsakovo kaltės, teismas remiasi LR akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 12 d. 1 ir 2 p. nuostatomis, kad bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 1 ir 2 d. nuostatomis, kad už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas, už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2013 nurodoma, jog nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011; kt.). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat į nustatytas aplinkybes, kad atsakovas J. J. teismo nustatytu terminu turto pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis bei įmonės dokumentų neperdavė (b.l. 16-21), teismas preziumuoja atsakovo kaltę.

15Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, ieškinys yra tenkintinas, iš atsakovo J. J. priteistina 69 656,04 Lt. žala, lygi administratoriui neperduoto nurodyto įmonės turto vertei, taip pat 5 % metinės palūkanos, skaičiuotinas nuo 69 656,04 Lt sumos už laikotarpį nuo įsiteisėjusia teismo nutartimi dėl bankroto bylos iškėlimo nustatyto termino perduoti bankroto administratoriui visą įmonės turtą bei dokumentus pasibaigimo dienos 2011-07-13 iki ieškinio pateikimo dienos 2013-04-10, t. y. 5 772,86 Lt bei 5 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Dėl bylinėjimosi išlaidų

17Ieškinį tenkinus, iš atsakovo priteistina 17,05 Lt. procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą (b. l. 3).

18Teismas, vadovaudamasis Civilinio kodekso CK 6.246 - 6.249 straipsniais, Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti iš atsakovo J. J., asmens kodas ( - ) UAB „Alginta“, įmonės kodas 300521038, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Forsina“, naudai, 69 656,04 Lt. (šešiasdešimt devynis tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt šešis litus, 4 cnt.) nuostolių, 5772,86 Lt. (penkis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt du litus 86 cnt.) palūkanų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (75 428,90 Lt.) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti valstybei iš J. J., asmens kodas ( - ) 17,05 Lt. (septyniolika litų, 05 ct.) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ( - ), įmokos kodas už žyminį mokestį ir pašto išlaidas – 5660.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant Justinai... 2. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 3. Kauno apylinkės teisme 2013-04-15 gautas ieškovės UAB „Alginta“,... 4. Procesinių dokumentų atsakovui J. J. nepavykus įteikti paskutiniu žinomu jo... 5. Nustatytos bylos aplinkybės... 6. Kauno apygardos teismas 2011-06-16 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 7. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ginčas... 8. Aplinkybių teisinis įvertinimas... 9. Dėl UAB „Alginta" direktoriaus J. J. atsakomybės... 10. LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto nustatyta, kad... 11. Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl atsakovo neteisėtų veiksmų,... 12. Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl žalos dydžio, teismas... 13. Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl priežastinio ryšio, teismas... 14. Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl atsakovo kaltės, teismas remiasi... 15. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, ieškinys yra tenkintinas, iš... 16. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 17. Ieškinį tenkinus, iš atsakovo priteistina 17,05 Lt. procesinių dokumentų... 18. Teismas, vadovaudamasis Civilinio kodekso CK 6.246 - 6.249 straipsniais,... 19. Ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti iš atsakovo J. J., asmens kodas ( - ) UAB „Alginta“, įmonės... 21. Priteisti valstybei iš J. J., asmens kodas ( - ) 17,05 Lt. (septyniolika... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...