Byla 2S-1317-613/2016
Dėl įpareigojimo atlaisvinti patalpas

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB „Hoja Electronics“ atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 14 d. (rašymo apsirikimas, nes skundžiama nutartis priimta 2016 m. birželio 14 d.) nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hoja Electronics“ ieškinį atsakovams V. N. ir V. T. dėl įpareigojimo atlaisvinti patalpas,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hoja Electronics“ ieškinį atsakovams V. N. ir V. T. dėl įpareigojimo atlaisvinti patalpas atsakovai pateikė prašymą dėl bylos sustabdymo.
 2. Prašė Palangos miesto apylinkės teismo sustabdyti Palangos miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-558-824/2016 iki bus išnagrinėta Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-647-460/2016 (teisminio proceso Nr. 2-56-3-00645-2014-8).
 3. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje yra ginčijamas 2013 m. liepos 29 d. susitarimas dėl pirkimo-pardavimo sutarties panaikinimo, t. y. jei Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje bus patenkinti RUAB „Ronier Development“ reikalavimai ir taikytos niekinio sandorio negaliojimo pasekmės, 2013 m. liepos 29 d. susitarimas dėl pirkimo-pardavimo sutarties panaikinimo negaliojo ir negalioja nuo pat jo sudarymo momento ir tokiu atveju ieškovė UAB „Hoja Electronics“, nebūdama ginčo patalpų savininke, neturėjo ir neturi reikalavimo teisės prašyti atlaisvinti sandėlio patalpas, kurios jai nepriklauso ir nepriklausė ieškinio teismui pateikimo metu.
 1. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Palangos miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 14 d. nutartimi prašymą tenkino ir civilinę bylą Nr. 2-588-824/2016 sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-647-460/2016 (proceso Nr. 2-56-3-00645-2014-8) pagal ieškovės BUAB „Ronier Development“ ieškinį atsakovams UAB „Hoja Electronics“, UAB „MTD“, AB Šiaulių bankui dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir niekinių sandorių pasekmių taikymo (tretieji asmenys: G. G., UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, D. P., Vilniaus miesto 7-ojo notarų biuro notarė D. B.).
 2. Teismas nustatė, kad šioje civilinėje byloje pareikštas ieškovės UAB „Hoja Electronics“ ieškinys, kuriuo ji prašo įpareigoti atsakovus V. N. ir V. T. per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo atlaisvinti patalpas – sandėlį, esantį adresu ( - ), ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės BUAB „Ronier Development“ ieškinį atsakovams UAB „Hoja Electronics“, UAB „MTD“, AB Šiaulių bankui dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir niekinių sandorių pasekmių taikymo, tretieji asmenys G. G., uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio administratorių agentūra“, D. P., Vilniaus miesto 7-ojo notarų biuro notarė D. B., juo ieškovė prašo: 1) pripažinti niekiniu nuo sudarymo momento (ab initio) 2013 m. liepos 29 d. susitarimą dėl 2012 m. birželio 15 d. pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo, notarinio registro Nr. VB7-7063; 2) taikyti niekinio sandorio negaliojimo pasekmes/restituciją, t. y. grąžinti pastato–sanatorijos, unikalus Nr. 2593-0001-1019, pastato–sandėlio, unikalus Nr. 2589-0000-4011, 1/3 kiemo statinių, unikalus Nr. 2595-1000-1023 dalies, žemės sklypo, unikalus Nr. 2501-0031-0128, daiktines nuosavybės teises UAB „MTD“, taip pat grąžinti G. G. 1 020 000 Lt dydžio turtinę reikalavimo teisę gauti iš UAB „MTD“ atsiskaitymą už 2012 m. birželio 15 d. pirkimo–pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. 875, perleistą turtą; 3)

  3pripažinti niekine nuo sudarymo momento (ab initio) 2013 m. rugsėjo 12 d. sutartinę hipoteką, identifikavimo kodas 20120130049060, notarinio registro Nr. VB7-8441; 4) išregistruoti 2013 m. rugsėjo 12 d. sutartinę hipoteką, identifikavimo kodas 20120130049060, notarinio registro Nr. VB7-8441 iš hipotekos registro; 5) solidariai priteisti iš atsakovų ieškovei visas bylinėjimosi išlaidas.

 3. Teismas padarė išvadą, jog minėtos bylos yra tarpusavyje susijusios. Kadangi Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio reikalavimai atlaisvinti patalpas - sandėlį motyvuojami tuo, kad ieškovė UAB „Hoja Electronics“ yra ginčo patalpų savininkė, kilus ginčui dėl minėtų patalpų disponavimo teisės, teismas sprendžia, kad Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamos bylos baigtis gali įtakoti Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamos bylos baigtį, todėl siekiant užtikrinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, išvengti prieštaringų sprendimų, tikslinga Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamą bylą sustabdyti iki įsiteisės teismo sprendimas Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-647-460/2016 (Proceso Nr.2-56-3-00645-2014-8)
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai
 1. Atskirajame skunde ieškovės UAB „Hoja Electronics“ atstovė advokatė G. M. prašo Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartį panaikinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismo nutartyje nėra nurodyti jokie argumentai į ieškovės atsiliepimą į atsakovų atstovo prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą. Teismo nutartis turi būti motyvuota, kad šalims nekiltų abejonių priimto procesinio sprendimo teisingumu. CPK nustato teismo teisę sustabdyti civilinę bylą (CPK 164 straipsnio 4 dalis), tačiau kiekvienu atveju turi būti įvertintas bylos sustabdymo būtinumas pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, kartu nepažeidžiant koncentracijos principo, t. y. išsiaiškinus, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2009);
  2. Bylos sustabdymas yra taikomas tik išimtiniais atvejais. Teismas neturi bylos sustabdymo pagrindus taikyti tik formaliai. Civilinės bylos sustabdymas visais atvejais neišvengiamai pailgina bylos nagrinėjimo trukmę, todėl nepagrįstas bylos sustabdymas gali pažeisti civilinio proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principus, prieštarauti siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą (CPK 7 straipsnio 1 dalis) dėl to CPK griežtai reglamentuoja civilinės bylos sustabdymo pagrindus;
  3. Teismas neįvertino, jog sustabdytoje byloje bei šioje civilinėje byloje ieškinio dalykas ir faktinis pagrindas nesutampa ir baigtis sustabdytoje Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-647-460/2016 negali turėti įtakos šios civilinės bylos išsprendimui ir nepažeis atsakovų teisių. Netgi pripažinus BUAB „Ronier Development“ ieškinį, atsakovų įpareigojimas atlaisvinti patalpas ir šių patalpų kapitalinis remontas neturės jokios įtakos UAB „MTD“ teisėms ir pareigoms. Priešingai – pastatas bus sutvarkytas, padidinta jo vertė ir užtikrintas Palangos miesto savivaldybės reikalavimų vykdymas;
  4. Šiai dienai VĮ Registrų centre ginčo patalpų savininke yra registruota UAB „Hoja Electronics“. Jokio apribojimo rūpintis patalpomis, jas prižiūrėti ir remontuoti nėra. Priešingai, kol ieškovė yra patalpų savininkė, ji privalo užtikrinti patalpų saugumą, kad nekiltų pavojus žmonių saugumui ir aplinkai;
  5. Teismas, priimdamas nutartį sustabdyti bylos nagrinėjimą, suteikia teisę atsakovams piktnaudžiauti ir be teisėto pagrindo ar sutarties neribotai naudotis negyvenamosiomis patalpomis už jas netgi nemokant;
  6. Kasacinio teismo išaiškinta, jog sustabdyti civilinę bylą tol, kol neišspręsta kita byla, nurodytu pagrindu galima tik tada, kai neišnagrinėtos bylos susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2007). Teismo nutartyje nenurodyta, kokių aplinkybių nustatymas kitoje byloje yra būtinas tam, kad be jų neįmanoma išnagrinėti šią bylą dėl patalpų atlaisvinimo;
  7. Pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodyta aplinkybė, kad vyksta ginčas dėl disponavimo patalpomis, iš kurių ieškovė prašo išsikelti atsakovus, yra nepagrįsta. Ginčas vyksta tik dėl susitarimo nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį pripažinimo niekiniu. Be to, pareikštas ieškovės ieškinys visiškai nesusijęs su disponavimu patalpomis, o su jų naudojimu, kas šiai dienai nėra uždrausta teismo nutartimi.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai prašo skundžiamą nutartį, kuria sustabdytas šios civilinės bylos nagrinėjimas iki įsiteisės teismo sprendimas Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-647-460/2016, palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atskirajame skunde nurodomi faktai ir aplinkybės nėra pagrįstos jokiais įrodymais;
  2. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė esminę privalomam bylos sustabdymui aplinkybę, jog Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio reikalavimai atlaisvinti patalpas - sandėlį motyvuojami tuo, kad ieškovė UAB „Hoja Electronics“ yra ginčo patalpų savininkė, kilus ginčui dėl minėtų patalpų disponavimo teisės, teismas sprendžia, kad Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamos bylos baigtis gali įtakoti Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamos bylos baigtį, todėl siekiant užtikrinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, išvengti prieštaringų sprendimų, tikslinga Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamą bylą sustabdyti iki įsiteisės teismo sprendimas Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-647-460/2016 (Proceso Nr.2-56-3-00645-2014-8).

4Teismas konstatuoja:

 1. Apeliacinio teismo argumentai ir išaiškinimai
 1. Atskirasis skundas netenkintinas.
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio dokumento negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).
 3. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teismas, įvertinęs apeliacijos dalyką, atskirąjį skundą, atsiliepimą į atskirąjį skundą, mano, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.
 4. Sustabdžius civilinę bylą, užsitęsia teismo procesas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, yra viena iš sudėtinių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. Lietuvos CPK nustatyti civilinio proceso tikslai taip pat reikalauja, kad teismas siektų kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nesudarytų sąlygų bylai vilkinti (CPK 2, 7, 72, kt. straipsniai). Dėl to teismas bylos sustabdymo pagrindų negali taikyti formaliai, kiekvienu atveju privalo įsitikinti, kad yra aplinkybės, kurios sudaro įstatymo nurodytą pagrindą sustabdyti konkrečią bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis Nr. 3K-3-309/2009).
 5. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, jog, esant tam tikroms aplinkybėms, nacionaliniai teismai gali laukti paraleliai vykstančių teismo procesų rezultatų, ir tai gali būti laikoma procesinio veiksmingumo priemone. Tačiau kartu Teismo pabrėžiama, kad toks sprendimas turi būti proporcingas, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (žr., pvz., Herbst v. Germany, judgment of 11 January 2007, no. 20027/02, § 78; Stork v. Germany, judgment of 13 July 2006, no. 38033/02, § 44, kt.).
 6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, kurioje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Longlita“ v. UAB ,,Ekorida“, bylos Nr. 3K-3-413/2008; 2012 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „KRS“ v. TŪB „Energija“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-332/2012; kt.).
 7. Pažymėtina, jog Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-558-824/2016 pagal ieškovės UAB „Hoja Electronics“ ieškinį atsakovams V. N. ir V. T. yra sprendžiamas ginčas dėl atsakovų iškeldinimo iš ieškovei priklausančių patalpų, esančių adresu ( - ). Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-647-460/2016 pagal ieškovės BUAB „Ronier Development“ ieškinį atsakovams UAB „Hoja Electronics“, UAB „MDT“, AB Šiaulių bankui (tretieji asmenys: G. G., UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, D. P., Vilniuas miesto 7-ojo notarų biuro notarė D. B.) yra sprendžiamas ginčas dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir niekinių sandorių pasekmių taikymo. Pažymėtina, jog Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-647-460/2016 patenkinus ieškovės reikalavimą, UAB „Hoja Electronics“ prarastų nuosavybės teises į ginčo patalpas šioje civilinėje byloje (Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-558-824/2016), t. y. patenkinus BUAB „Ronier Development“ reikalavimą, UAB „Hoja Electronics“ prarastų nuosavybės teisę į patalpas adresu ( - ), iš kurių prašo iškeldinti atsakovus, o neturėdama nuosavybės teisės į šias patalpas, ieškovė UAB „Hoja Electronics“ negali prašyti ginti pažeistas jos nuosavybės teises, t. y. prašyti iškeldinti atsakovus.
 8. Apeliacinis teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog civilinėje byloje Nr. 2-647-460/2016 nustatytos faktinės aplinkybės ir jų pagrindu priimtas procesinis sprendimas sukurs tiesiogines teisines pasekmes šioje civilinėje byloje (Nr. 2-558-824/2016), todėl yra pagrindas civilinę bylą Nr. 2-558-824/2016 stabdyti iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-647-460/2016.
 9. Nustačius, jog civilinė byla sustabdyta pagrįstai, kiti ieškovės argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam šios bylos išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako.
 10. Apeliacinės instancijos teismas taip pat iš dalies nesutinka su atsakovų argumentu, jog atskirajame skunde nurodomi faktai ir aplinkybės nėra pagrįstos jokiais įrodymais. Pažymėtina, jog byloje yra administracinio teisės pažeidimo protokolų Nr. SAVAD-25AN-51629316-16 (b. l. 19) ir Nr. SAVAD-25P-56672803-16 (21 b. l.) kopijos, tačiau šie įrodymai neturi teisinės reikšmės sprendžiant civilinės bylos sustabdymo pagrįstumo klausimą, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Taip pat pažymėtina, jog
 11. Ieškovė nurodo, jog pirmosios instancijos teismo nutartyje nėra nurodyti jokie argumentai į ieškovės atsiliepimą į atsakovų atstovo prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą. Teismo nutartis turi būti motyvuota, kad šalims nekiltų abejonių priimto procesinio sprendimo teisingumu. Nesutiktina su šiais ieškovės argumentais. Spręsdamas dėl civilinės bylos sustabdymo pirmosios instancijos teismas nustatė privalomą sustabdymo pagrindą bei civilinę bylą sustabdė. Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010). Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ieškovė pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo nepaneigė, todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė materialiosios ir procesinės teisės normų, atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

5Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

6Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-558-824/2016 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai