Byla e2-480-407/2018
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Imenera“ iškėlimo; trečiasis asmuo – A. S

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo M. S. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. ir 2018 m. sausio 11 d. nutarčių, priimtų civilinėje byloje Nr. eB2-823-585/2018 pagal ieškovo S. Ž. pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Imenera“ iškėlimo; trečiasis asmuo – A. S..

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas S. Ž. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti atsakovės UAB ,,Imenera“ bankroto bylą. 2017 m. gruodžio 19 d. pareiškėjas M. S. pateikė teismui prašymą įtraukti jį į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Suinteresuotumą bankroto byla grindė tuo, kad jam priklauso 45,6 proc. UAB ,,Imenera“ akcijų, todėl, pasak pareiškėjo, įmonės bankroto bylos iškėlimas neabejotinai turės įtakos jo teisėms.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 20 d. nutartimi iškėlė atsakovės bankroto bylą, o pareiškėją M. S. atsisakė įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu. Atsisakymą motyvavo tuo, kad prašymas pateiktas prieš dieną iki teismo posėdžio dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo dienos. Nurodė, kad pareiškėjas tokį prašymą turėjo galimybes pareikšti anksčiau, iš įmonės vadovo gaudamas visą su įmonės valdymu susijusią informaciją. Pasak teismo, pareiškėjo prašymo tenkinimas užvilkintų bylos nagrinėjimą. Teismas nurodė, kad pareiškėjas, būdamas įmonės akcininkas, toliau nagrinėjant bylą įstatymų nustatyta tvarka turės teisę gauti visą būtiną informaciją apie įmonės bankroto eigą ir naudotis kitomis dalyvaujančio bankroto byloje asmens teisėmis.
 2. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 11 d. nutartimi priėmė pareiškėjo atskirąjį skundą dėl 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties dalies, kuria pareiškėją atsisakyta įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, o atskirąjį skundą dėl 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties dalies, kuria atsakovei iškelta bankroto byla, atsisakė priimti kaip paduotą byloje nedalyvaujančio asmens.
 1. Atskirųjų skundų argumentai
 1. Pareiškėjas M. S. atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta jį įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, prašo ją panaikinti ir įtraukti į bylą pareiškėją trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.
  1. Nurodo, kad pareiškėjas, turintis 45,6 proc. atsakovės akcijų ir laidavęs už atsakovės įsipareigojimus jos kreditoriui, neabejotinai turi suinteresuotumą bylos baigtimi. Pasak pareiškėjo, teismas prašymo įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu netenkino formaliais pagrindais. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas turėjo galimybę gauti iš įmonės visą reikalingą informaciją, susijusią su bankroto bylos iškėlimu. Pareiškėjas net nežinojo apie ieškovo ketinimą inicijuoti bankroto bylos iškėlimą mokiai įmonei. Tik sužinojęs apie ieškovo pateiktą pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, pareiškėjas pateikė teismui prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu.
 2. Pareiškėjas M. S. atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 11 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti jo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties dalies, kuria įmonei iškelta bankroto byla, prašo šią nutarties dalį panaikinti ir pareiškėjo atskirąjį skundą dėl šios Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties dalies priimti.
  1. Nurodo, kad teismui 2017 m. gruodžio 20 d. nutartimi nepagrįstai atsisakius jį įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, atitinkamai nepagrįstai buvo atsisakyta priimti jo atskirąjį skundą dėl nutarties dalies, kuria įmonei iškelta bankroto byla, kaip pateiktą nedalyvaujančio byloje asmens.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

5Dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta pareiškėją įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu

 1. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad tais atvejais, kai įmonės akcininkas įrodo savo turtinį suinteresuotumą bankroto byla bei pagrindžia turimo intereso reikšmingumą ir dalyvavimo bankroto procese tikslingumą, jis gali dalyvauti bankroto byloje ir naudotis įstatymo suteiktomis dalyvaujančio byloje asmens teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2013; 2014 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2014).
 2. Pareiškėjo nurodytą aplinkybę, kad jam priklauso 456 vnt. UAB ,,Imenera“ akcijų (sudarančių 45,6 proc. visų įmonės akcijų), patvirtina jo pateikta 2014 m. gruodžio 18 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutartis (kuria pareiškėjas iš pardavėjo S. Ž. įsigijo 500 vnt. UAB ,,Imenera“ akcijų) ir 2015 m. liepos 1 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutartis su atpirkimo teise (kuria pareiškėjas pardavė 44 vnt. UAB ,,Imenera“ akcijų pirkėjui A. S. su atpirkimo teise).
 3. Pareiškėjas, kaip įmonės akcininkas, turintis 45,6 proc. įmonės akcijų, prašymą įtraukti jį į bylą trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, statusu, pateikė iki klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Imenera“ nagrinėjimo iš esmės pradžios (prašymas pateiktas 2017 m. gruodžio 19 d., bylos nagrinėjimas pagal ieškovo ieškinį dėl bankroto bylos atsakovei UAB ,,Imenera“ iškėlimo paskirtas 2017 m. gruodžio 20 d.). Pirmosios instancijos teismas šio pareiškėjo prašymo netenkino, motyvuodamas tuo, kad prašymas pateiktas pavėluotai ir jo nagrinėjimas užvilkins bankroto bylos nagrinėjimą.
 4. Pagal CPK 47 straipsnio 1 dalį tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Taigi pareiškėjas prašymą įtraukti jį į bankroto bylą teismui pateikė nepažeisdamas CPK 47 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamos nutarties motyvas vien šiuo pagrindu atsisakyti pareiškėją įtraukti byloje dalyvaujančiu asmeniu, nevertinant jo suinteresuotumo bylos baigtimi, yra pernelyg formalus.
 5. Akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendą, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises (ABĮ 40 str. 1 d.). Akcininko teisių apimtį lemia ir jo turimų akcijų kiekis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2014). ĮBĮ prasme įmonės akcininkas ar akcininkų grupė, kuriam priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, yra įmonės savininkas (ĮBĮ 2 str. 9 d.).
 6. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, įmonės (atsakovės) bankroto bylos iškėlimas tiesiogiai daro įtaką pareiškėjo, turinčio 45,6 proc. įmonės akcijų, interesams. Visų pirma pareiškėjas, būdamas įmonės savininku, yra suinteresuotas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei išsprendimo rezultatu. Kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjas nesutinka su ieškovo (kito įmonės akcininko ir įmonės vadovo) įrodinėjama aplinkybe, kad įmonė yra nemoki ir tuo pagrindu jai turi būti keliama bankroto byla, tačiau nebūdamas byloje dalyvaujančiu asmeniu, jis negali pasinaudoti įstatyme numatytais civilinių teisių gynimo būdais, įsikaitant teisę skųsti teismo nutartį, kuria įmonei iškelta bankroto byla. Antra, remiantis ABĮ 73 straipsnio 13 dalimi, ĮBĮ 31 straipsnio 6 punktu, įmonės akcininkai turi interesą gauti įmonės turto dalį, likusį turtą paskirsčius kreditoriams. Todėl pareiškėjas, būdamas vienas iš didžiųjų įmonės akcininkų, turi realų turtinį interesą apsaugoti įmonės turtą bankroto proceso metu (siekti, kad jis būtų parduodamas už rinkos sąlygas atitinkančias kainas ir pan.), kad įmonės likvidavimo metu liktų turto, į kurį galėtų pretenduoti pareiškėjas. Pareiškėjo suinteresuotumą dalyvauti bankroto byloje pasinaudojant visomis byloje dalyvaujančiam asmeniui suteiktomis teisėmis pagrindžia ir tai, kad pareiškėjui, kaip įmonės akcininkui, vėliau gali būti reiškiami reikalavimai, susiję su netinkamu įmonės akcininko pareigų vykdymu.
 7. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas, kaip įmonės savininkas, turintis 45,6 proc. įmonės akcijų, turi turtinį ir neturtinį suinteresuotumą įmonės bankroto byloje ir teismas privalo sudaryti sąlygas ginti jam savo interesus bankroto byloje.
 8. Be to, atskirajame skunde pareiškėjas savo suinteresuotumą grindžia ir tuo, kad jis yra laidavęs už įmonės prievoles. Šią pareiškėjo nurodytą aplinkybę patvirtina 2015 m. liepos 1 d. paprastasis neprotestuotinas vekselis, išduotas įmonės (atsakovės), už kurį laidavo pareiškėjas, ir šio vekselio pagrindu 2017 m. rugpjūčio 1 d. išduotas vykdomasis įrašas. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl laiduotojo teisinio ryšio su bankroto byla, yra nurodęs, kad laiduotojas yra suinteresuotas tuo, jog bankroto procese finansinis reikalavimas būtų patenkintas kuo didesne apimtimi, nes nuo to priklauso jo turtinių pareigų apimtis, dėl to būtina sudaryti objektyvias sąlygas laiduotojui pačiam dalyvauti bankroto procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 21 d. nutartis, Nr. 3K-3-543/2011).
 9. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas, kaip įmonės akcininkas, turintis 45,6 proc. įmonės akcijų, ir laiduotojas, laidavęs už įmonės prievoles, turi teisinį suinteresuotumą bankroto bylos iškėlimo įmonei išsprendimo rezultatu.
 10. Dėl nurodytų aplinkybių Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta įtraukti pareiškėją M. S. į UAB ,,Imenera“ bankroto bylą, panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – pareiškėjas įtraukiamas į UAB ,,Imenera“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų (CPK 37 str. 1 d., 47 str.).

6Dėl pareiškėjo teisės skųsti nutartį, kuria atsakovei iškelta bankroto byla

 1. Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 11 d. nutartimi priėmė pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta įtraukti pareiškėją į bylą trečiuoju asmeniu, o atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties dalies, kuria atsakovei iškelta bankroto byla, atsisakė priimti, kadangi šis skundas paduotas byloje nedalyvaujančio asmens (CPK 315 str. 2 d. 2 p.).
 2. Šioje apeliacinės instancijos teismo nutartyje konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė pareiškėjo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu klausimą, panaikinus šią pirmosios instancijos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties dalį ir patenkinus pareiškėjo prašymą, jis laikomas turinčiu dalyvaujančio byloje asmens procesines teises, įskaitant ir teisę paduoti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria atsakovei iškelta bankroto byla (CPK 305, 338 str.). Atsižvelgiant į tai, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 11 d. nutarties dalis, kuria pareiškėjo atskirąjį skundą atsisakyta priimti CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintu pagrindu dėl to, jog jį padavė neturintis teisės asmuo, laikytina nepagrįsta ir neteisėta. Tai sudaro pagrindą panaikinti šią Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 11 d. nutarties dalį ir klausimą dėl pareiškėjo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties dalies, kuria atsakovei iškelta bankroto byla, priėmimo perduoti iš naujo nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

7Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktais,

Nutarė

8Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta pareiškėją M. S. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – įtraukti pareiškėją M. S. į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

9Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 11 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo M. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties dalies, kuria atsakovei UAB ,,Imenera“ iškelta bankroto byla, panaikinti.

10Pareiškėjo M. S. atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties dalies, kuria atsakovei UAB ,,Imenera“ iškelta bankroto byla, priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai